Program
ČESKÝ VIDEOSALON 2014
Z pověření Ministerstva kultury České republiky a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana
p o ř á d a j í
NIPOS-ARTAMA Praha, Město Ústí nad Orlicí,
Klubcentrum v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Pardubickým krajem
a občanskými sdruženími zastoupenými v Českém výboru UNICA
- Celostátním svazem neprofesionálního filmu ČR
61. r o č n í k ČESKÝ VIDEOSALON 2014
ZLATÉ SLUNCE 2014
KULTURNÍ DŮM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
ČESKÝ VIDEOSALON 2014
ZLATÉ SLUNCE 2014
Ústí nad Orlicí
- město celostátní soutěže neprofesionálního filmu
Počátky města sahají hluboko do historie, do druhé poloviny 13. stol., kdy
v Čechách vládl Přemysl Otakar II. – „král železný a zlatý“. Na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky začala postupně vznikat slovanská osada zvaná „Oustí“,
která položila základ ke vzniku dnešního města.
V minulosti se většina obyvatel města, vzhledem k jeho poloze pod Orlickými horami, živila zemědělstvím a domácím tkalcováním. Teprve v polovině
19. stol., kdy byl zahájen provoz na železniční trati spojující Olomouc s Prahou, došlo k rozvoji továrního textilního průmyslu a strojírenské výroby.
Ústí nad Orlicí má ale nejen významnou tradici průmyslovou a textilní, ale
i kulturní. Mezi významné muzikantské osobnosti města patřil např. vynikající houslista Jaroslav Kocian (1883 – 1950) nebo violoncellista Bohuš Heran
(1907 – 1968). Oba významné muzikanty připomínají mezinárodní hudební
soutěže, které se v Ústí pravidelně konají. Ve městě působí mj. Cecilská hudební jednota, což je nejstarší pěvecký sbor ve střední Evropě, několik dětských
pěveckých sborů, divadelní soubor Vicena, soubor scénického tance C-dance
a mnoho dalších.
4
Výborné zázemí pro pořádání kulturních akcí tvoří architektonické dědictví,
jímž se může město skutečně pyšnit. Patří sem Děkanský chrám Nanebevzetí
Panny Marie, secesní Hernychova vila, funkcionalistická budova divadla, jejímž architektem byl Kamil Roškot, nebo nově postavená Základní umělecká
škola J. Kociana a nesmíme zapomenout na sochu Bubnujícího legionáře od
sochaře Josefa Mařatky.
Nabídku kulturního vyžití rozšiřuje svými službami městská knihovna,
Klubcentrum, městské muzeum, kulturní dům, galerie a další výstavní prostory. Více než třičtvrtě století se vždy v polovině srpna koná tradiční Staročeská
pouť a nová tradice vznikla každoročním pořádáním červnových týdenních
městských slavností a předvánočních trhů na náměstí.
Ústí nad Orlicí je možné nazvat i městem sportu. Město je pravidelným hostem mezinárodních závodů automobilů do vrchu – Ústecká 21, mistrovství ČR
v tenisu mužů a žen Rieter Cup a v nedalekých Říčkách v Orlických horách
připravuje ústecký Ski klub mezinárodní závody žactva ve sjezdovém lyžování
– Skiinterkritérium.
V Ústí najdeme velký sportovní areál s fotbalovým a atletickým stadionem,
volejbalovými, basketbalovými a tenisovými kurty a Aquaparkem s několika bazény, skluzavkou, tobogánem a dalšími vodními atrakcemi. Ve městě je
i Bowlingové centrum Radava, Sportcentrum VÚB, kluziště, turistické tábo-
5
řiště ve Starých Oldřichovicích a letiště s možností paravýcviku i vyhlídkových
letů.
Krásná krajina v okolí města nabízí mnoho tras pro pěší i cyklistické výlety,
při kterých je možné navštívit zříceniny hradů Potštejn, Žampach, Lanšperk či
Litice nad Orlicí. Příjemná je i pěší procházka podél kapliček Křížové cesty na
Andrlův chlum, kde se turisté mohou z vyhlídkové věže pokochat výhledem
do okolí.
Ve městě je mnoho možností ubytování a stravování. Podrobnější informace
poskytne Informační centrum města na Mírovém náměstí, tel.: 465 514 271,
e-mail: [email protected], mnoho užitečných informací o městě je možno nalézt
i na www.ustinadorlici.cz
6
Vážení soutěžící, vážená poroto, vážení hosté,
srdečně Vás vítám v Ústí nad Orlicí na 61.
ročníku Celostátní soutěže neprofesionální
filmové tvorby ČESKÝ VIDEOSALON –
ZLATÉ SLUNCE 2014.
Město Ústí nad Orlicí si váží skutečnosti,
že je již řadu let hostitelem této významné
celostátní akce, která má každoročně vysokou úroveň. Letošní ročník se uskuteční
tzv. pod jednou střechou. Kulturní dům zajistí nejen plnohodnotné zázemí, ale navíc
umožní s větší intenzitou vzájemné prolínání generací a předávání zkušeností. A právě
v souběhu obou soutěží vidím velký přínos
akce, která v doprovodném tvůrčím a vzdělávacím programu otevírá novým adeptům
pomyslné filmařské dveře.
Pod přípravou letošního ročníku je podepsán opět tým zkušených a osvědčených organizátorů a ti jsou pro mě zárukou bezproblémového průběhu akce.
Jmenovitě musím vyzdvihnout duši soutěže pana Miroslava Tuščáka a ředitelku Klubcentra paní Danu Chládkovou. Poděkování patří také řadě sponzorů,
kteří se podílejí na spolufinancování akce. Samo město Ústí nad Orlicí podporuje umělecké soutěže, kulturní přehlídky a festivaly dlouhodobě a já jsem
přesvědčen, že v této činnosti bude pokračovat i v následujících letech.
Všem soutěžícím přeji úspěch, ale zároveň také radost z nových poznání
a nabraných zkušeností. Porotě těžké rozhodování a všem divákům a hostům
krásné filmařské zážitky.
Petr Hájek
starosta Ústí nad Orlicí
7
ČESKÝ VIDEOSALON 2014
ZLATÉ SLUNCE 2014
V rámci 61. ročníku Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby
11. ročník celostátní soutěže školních filmů
12. - 13. 6. 2014 Ú s t í n a d O r l i c í
P r o g r a m:
Čtvrtek 12. 6. 2014
KULTURNÍ DŮM
Školní kategorie
Výstava prací studentů SŠUP Ústí nad Orlicí
Vstupní hala kulturního domu
ČESKÝ VIDEOSALON: ZLATÉ SLUNCE 2014
Soutěžní projekce školních filmů kategorie A - ZŠ, B - SŠ
8.30 - 10.00 Projekce pro ústecké školy
9.00 - 10.00 Prezence účastníků školní kategorie
10.00 - 10.10 Zahájení soutěže školních filmů 2014
10.10 - 11.05 Projekční blok I.
11.15 - 12.10 Projekční blok II.
12.10 - 13.00 P ř e s t á v k a (oběd - hotel Florida)
13.00 - 14.00 Projekční blok III.
14.15 - 15.15 Projekční blok IV.
15.30 - 16.15 Projekce filmů Střední školy uměleckoprůmyslové
Ústí nad Orlicí
Uvede Lucie Harapátová
16.30 - 18.00 Diskuse s tvůrci a rozbory filmů k blokům I. - IV.
18.00 - 19.00 P ř e s t á v k a (večeře - hotel Florida)
19.00 - 19.30 Slavnostní vyhlášení výsledků
kategorie A - B školních filmů Zlaté Slunce 2014
Kulturní dům
Školní kategorie
19.45 - 22.00 Workshop: ZLATÉ SLUNCE - Kamera jede! Akce!!
Zahájení workshopu
Modrý salonek
8
Z tvorby workshopů doma i u sousedů:
Z produkce ZŠ a SŠ - CZ, Vyhne - SK
Modrý a Žlutý salonek
1. Sekce základních znalostí natáčení a tvorby
- natáčení, střih, zvuk, videotechnika
Lektoři: Vít Šaroun, Mgr. Jaroslav Cinkl, Bca. Tomáš Kozlík
2. Sekce animovaného filmu - animace, počítačová grafika,
pixelace
Lektoři: Mgr. Milan Šebesta, Dr. Bohumír Novák
a Karel Tvrdík
Pátek 13. 6. 2014
KULTURNÍ DŮM
Školní kategorie
7.30 - 8.30 Snídaně - hotel Florida
9.00 - 12.00 Workshop: ZLATÉ SLUNCE - Kamera jede! Akce!
Modrý a Žlutý salonek
Osobní rozbory dle přání mladých autorů - porota školních
filmů
1. Sekce základních znalostí natáčení a tvorby
- natáčení, střih, zvuk, videotechnika
Lektoři: Vít Šaroun, Mgr. Jaroslav Cinkl, Bca. Tomáš Kozlík
2. Sekce animovaného filmu - animace, počítačová grafika,
pixelace
Lektoři: Mgr. Milan Šebesta, Dr. Bohumír Novák
a Karel Tvrdík
FOTOŠKODA a CANON předvádění foto a videotechniky
12.00 - 13.00 P ř e s t á v k a (oběd - hotel Florida)
13.00 - 16.00 Workshop: ZLATÉ SLUNCE - Kamera jede! Akce!
Modrý a Žlutý salonek
FOTOŠKODA a CANON předvádění foto a videotechniky
Osobní rozbory dle přání mladých autorů - porota školních
filmů
1. Sekce základních znalostí natáčení a tvorby
- natáčení, střih, zvuk, videotechnika
Lektoři: Vít Šaroun, Mgr. Jaroslav Cinkl, Bca. Tomáš Kozlík
2. Sekce animovaného filmu - animace, počítačová grafika,
pixelace
9
Lektoři: Mgr. Milan Šebesta, Dr. Bohumír Novák
a Karel Tvrdík
16.00 - 18.30 Projekce natočených snímků - diskuse s porotou a lektory
18.30 - 19.30 Večeře - odjezd účastníků Zlatého Slunce
ČESKÝ VIDEOSALON 2014
61. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby
13. - 14. 6. 2014 Ú s t í n a d O r l i c í
Program:
Pátek 13. 6. 2014
KULTURNÍ DŮM
Dospělí
8.00 - 9.00 Prezence účastníků
9.00 - 9.15 Zahájení soutěže
9.15 - 10.00 I. soutěžní blok
10.15 - 11.10 II. soutěžní blok
11.25 - 12.30 Diskuse k promítnutým blokům I. - II.
12.30 - 13.30 P ř e s t á v k a (oběd - hotel Florida)
13.30 - 14.25 III. soutěžní blok
14.40 - 15.40 IV. soutěžní blok
15.55 - 16.50 V. soutěžní blok
17.00 - 18.00 Diskuse k blokům III. - V.
18.00 - 19.00 Přest áv ka (večeře - hotel Florida)
10
19.00 - 20.00 Slavnostní zahájení 61. ročníku CSNFT
- ČeskÝ VIDEOSALON 2014
Retro: 60. Český Videosalon a Zlaté Slunce 2013
v Ústí nad Orlicí
75. UNICA Rakousko 2013
a propagace UNICA Piešťany 2014
Překvapení od Jaroslava Nykla
20.00 - 21.00 VI. soutěžní blok
21.15 Diskuse k bloku VI.
SOBOTA 14. 6. 2014
KULTURNÍ DŮM
Dospělí
7.30 - 8.30 Snídaně (hotel Florida)
8.00 - 9.00 Prezence účastníků
9.00 -10.10 VII. soutěžní blok
10.30 -11.50 VIII. soutěžní blok
12.00 -13.00 Přest áv ka (oběd - hotel Florida)
13.00 -14.00 IX. soutěžní blok
14.15 -15.45 Diskuse k blokům VII. - IX.
16.00 -17.00 Kolekce slovenských filmů - uvede dr. Zuzana Školudová
17.00 - 19.00 Přest áv ka (večeře - hotel Florida)
Kulturní dům
19.00 M i n u t a f i l m 2 0 1 4
Slavnostní vyhlášení výsledků
61. ročníku CSNFT - Český VIDEOSALON 2014
SPOLEČENSKÝ VEČER
NEDĚLE 15. 6. 2014
8.30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n. O.
ranní mše za zesnulé amatérské filmaře
11
61. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby
ČESKÝ VIDEOSALON 2014
ZLATÉ SLUNCE 2014
Ústí nad Orlicí 12.- 14. 6. 2014
Z pověření Ministerstva kultury České republiky
a pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana
pořádají
NIPOS-ARTAMA Praha, Město Ústí nad Orlicí, Klubcentrum v Ústí nad
Orlicí ve spolupráci s Pardubickým krajem a občanskými sdruženími zastoupenými v Českém výboru UNICA - Celostátním svazem neprofesionálního filmu
ve dnech 12. - 14. června 2014 v prostorách Kulturního domu v Ústí nad Orlicí
61. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby - ČESKÝ VIDEOSALON a 11. ročník Celostátní soutěže školních filmů spojené s workshopem
ZLATÉ SLUNCE.
61. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby tvoří dvě
samostatné soutěže, které se prolínají v jednom dni (pátek 13. června 2014)
a zcela nenápadně se v jedné celorepublikové soutěži filmařsky snoubí zralá
dospělost s hledajícím tvůrčím mládím. Soutěž propojením Českého Videosalonu a Zlatého Slunce se takto každým rokem dostává v oboru neprofesionálního filmu v České republice na vyšší úroveň. K tomu kvalitativně přispívají i předcházející soutěžní krajská a zemská kola. V letošním ročníku obou
celostátních soutěží nastaly některé změny. Především se všechno filmařské
dění přesunulo do jedné budovy, a to do Kulturního domu, ve kterém hostitelé
Města Ústí nad Orlicí připravili důstojné zázemí.
Dne 12. 6. 2014 se v Kulturním domě uskuteční projekce pro ústecké školy
pod názvem Kouzelné pohádky. Po ní se uskuteční vernisáž výstavy prací studentů Střední školy uměleckoprůmyslové z Ústí nad Orlicí. Následně budou
zahájeny filmové projekce soutěžní kategorie školních filmů Zlaté Slunce, rozdělené do dvou věkových kategorií určených pro základní a střední školy. Na
dvoudenním workshopu Zlaté Slunce - Děti a kreativní tvorba s podtextem
Kamera jede! Akce! si mladí účastnící mohou vyzkoušet svůj talent a naučit se
něco nového ve videotvorbě, animaci, pixelaci, práci s loutkami a počítačovou
animací. Vyhlášení výsledků Zlatého Slunce v letošním jedenáctém ročníku se
uskuteční již ve čtvrtek v 19 hodin v Kulturním domě.
V pátek 13. 6. 2014 zahájí své aktivity Český Videosalon soutěžními projekcemi, diskusemi k filmům a večerním slavnostním zahájením soutěže do-
12
spělých, kterého se zúčastní představitelé Pardubického kraje, NIPOS Praha,
Města Ústí nad Orlicí, Českého a Slovenského neprofesionálního filmu a Světového výboru UNICA. Diváci dále uvidí projekce dokumentů o loňském ročníku soutěže a upoutávku na letošní ročník Světové soutěže UNICA, která se
bude konat na Slovensku v Piešťanech.
V sobotu 14. 6. 2014 pokračuje Český Videosalon dalšími soutěžními projekcemi. Divákům bude nesoutěžně promítnuta kolekce nejlepších slovenských neprofesionálních filmů. Celostátní soutěž Český Videosalon 2014 bude
v Kulturním domě slavnostně ukončena oblíbenou soutěží Minuta film a vyhlášením výsledků soutěže a také mimořádnými cenami.
V neděli ráno o půl deváté se bude konat ve zdejším kostele Nanebevzetí
Panny Marie zádušní mše svatá za zesnulé neprofesionální filmaře.
Pořadatelé: Český Videosalon 2014
Zlaté Slunce 2014
ČESKÝ VIDEOSALON 2014
Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
12. - 14. 6. 2014 Ú s t í n a d O r l i c í
POROTY:
Český Videosalon 2014:
Předseda: Členové: Josef Hanuš, kameraman, Praha
PhDr. Lenka Poláková, dramaturgyně, ČT Ostrava
Mgr. Simona Oktábcová, režisérka, Praha
Mgr. František Nejedlý, filmový historik, Praha
Ing. Emil Pražan, odborník pro neprofesionální film, Praha
13
Zlaté Slunce - školní filmy 2014:
Předseda: PhDr. Lenka Poláková, ČT Ostrava
Členové: Mgr. Milan Šebesta, Filmová škola Zlín
Ing. Emil Pražan, odborník pro neprofesionální film, Praha
Tajemníci: Mgr. Miroslav Tuščák
Dana Chládková
Český Videosalon a Zlaté Slunce moderují:
Mgr. Zuzana Kupková z České Třebové
Vít Šaroun z Blanska
P r o g r a m:
Čtvrtek 12. 6. 2014
Kulturní dům
Školní filmy
ČESKÝ VIDEOSALON: ZLATÉ SLUNCE
Soutěžní projekce školních filmů kategorie A - ZŠ, B - SŠ
9.00 - 10.00 Prezence
10.00 - 10.10 Zahájení soutěže školních filmů 2014
10.10 - 11.05 I. soutěžní blok
1. Inkluse - sběrný dokument - ZŠ Ostrava Mariánské Hory,
A/D, 8´
2. Pepíčkovo těžký život - Kolektiv Zalezsi.cz o.s.,
Cheb, A/H, 4´
3. Strom - Jakub Černošek, Blansko, A/A, 3´
4. Milostný výlev - Tomáš Daněk, Brno, B/E, 2´
5. V cizí kůži - Kateřina Němcová, Brno, B/H, 8´
6. Prázdniny 2012 - Kryštof Grendysa, Ostrava, A/A, 5´
7. Tenerife v modrožlutém oparu - Jakub Černošek,
Blansko, A/D, 5´
8. Tajemný měšec - Jakub Smejkal, Blansko, A/H, 4´
9. Bartoloměj v zajetí vášně - Kolektiv ANIMÁNIE,
Plzeň, B/A, 5´
14
10. Plísně - Jakub Černošek, Blansko, A/E, 2´
11. Den otevřených dveří - Aleš Havelka, Blansko, A/D, 3´
12. ZOO mazlíčci - Jana Langrová, Ostrava, A/A, 5
11.15 - 12.10 II. soutěžní blok
13. Založení české školy v Nýřanech - FiDiTvo-DDM Nýřany,
A/D, 24´
14. Červ ví proč - Kolektiv ANIMÁNIE, Plzeň, A/A, 1´
15. Převlek - Lukáš Hanák, Kunovice, A/H, 6´
16. 2013 - Kolektiv ANIMÁNIE, Plzeň, B/A, 3´
17. Mama - Růžová hlava - Barbora Brumovská,
Nýřany, A/E, 3´
18. Vesmír - ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, A/A, 1´
19. Kopretina - Karolína Nováková, Brno, B/H, 2´
20. Tábor Růžená - Pavlína Taubingerová, Brno, B/D, 6´
21. Shadows - Kolektiv ANIMÁNIE, Plzeň, B/A, 5´
22. V trávě - Kolektiv ANIMÁNIE, Plzeň, A/A, 1´
12.10 - 13.00 P ř e s t á v k a (oběd - hotel Florida)
13.00 - 14.00 III. soutěžní blok
23. Malování jehlou - Radoslav Horák, Zábřeh na Moravě
B/D, 10´
24. Žrout - Martina Tomková, Ostrava, B/A, 2´
25. Dítě otrokář - Kristýna Tlapáková, Ústí nad Labem,
B/H, 2´
26. Kontrast - Zdeněk Pavelek, Ostrava, B/A, 2´
27. Slavík a růže - Kateřina Němcová, Brno, B/E, 5´
28. Tracyho tygr - Kolektiv ANIMÁNIE, Plzeň, A/A, 4´
29. Polibek - Richard Uhlíř, Blansko, A/H, 2´
30. Nepochopitelná pohádka - Tomáš Bílek, Ostrava, A/A, 2´
31. Unexpected journey - Kolektiv ANIMÁNIE, Plzeň,
B/A, 4´
32. Týden lesních proměn - ZUŠ Ledeč nad Sázavou, A/A, 6´
33. Šikana - FiTiTvo-DDM Nýřany, A/H, 18´
14.15 - 15.15 IV. soutěžní blok
34. Sir Picola - Daniela Suchomelová, Ostrava, B/A, 2´
35. Čas démona - Pavel Malý, Horní Jelení, B/H, 5´
36. Fantastický cirkus - Kolektiv ANIMÁNIE, Plzeň, A/A, 3´
15
37. Cirkus Berousek v Blansku - Adam Rejda, Blansko,
A/D, 5´
38. Kamarád - Zuzana Čupová, Ostrava, B/A, 2´
39. Ničí - Adéla Ščuková, Ostrava, A/H, 15´
40. Návštěva muzea v Kopřivnici - Kryštof Malinka,
Ostrava, A/A, 2´
41. Klubíčko, příběh provázku - ZUŠ V. Kaprálové,
Brno, B/E, 9´
42. Šel svatej Adam - Kolektiv ANIMÁNIE, Plzeň, A/A, 2´
43. Osudová dovolená - Tereza Kolaříková,
Hradec Králové, A/H, 15´
15.30 - 16.15 Projekce filmů Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí
Uvede Lucie Harapátová
16.30 - 18.00 Diskuse s tvůrci a rozbory filmů k blokům I. - IV.
D - dokument , A - animovaný film, E - experiment
H - hraný film, R - reportáž, Vi - videoklip
A - základní školy, B - střední školy
18.00 - 19.00 P ř e s t á v k a (večeře - hotel Florida)
Kulturní dům
Školní kategorie
19.00 - 19.30 Slavnostní vyhlášení výsledků školní kategorie
A - B Zlaté Slunce 2014
Workshop: ZLATÉ SLUNCE - Kamera jede! Akce!
Zahájení workshopu
19.45 - 20.00 Modrý salonek
Z tvorby workshopů doma i u sousedů:
Vyhne - SK, SŠUP Ústí nad Orlicí
Modrý a Žlutý salonek
Natáčení, střih, zvuk, videotechnika, animace,
počítačová grafika
Lektoři: Vít Šaroun, Mgr. Jaroslav Cinkl, Dr. Bohumír Novák,
Mgr. Milan Šebesta, Karel Tvrdík, Bca. Tomáš Kozlík
Osobní rozbory dle přání mladých autorů - porota školních
filmů
16
Pátek 13. 6. 2014
KULTURNÍ DŮM
Školní kategorie
7.30 - 8.30 9.00 - 12.00 Snídaně - hotel Florida
Workshop: ZLATÉ SLUNCE - Kamera jede! Akce!
Modrý a Žlutý salonek
Osobní rozbory dle přání mladých autorů - porota školních
filmů
1. Sekce základních znalostí natáčení a tvorby - natáčení,
střih, zvuk, videotechnika
Lektoři: Vít Šaroun, Mgr. Jaroslav Cinkl, Bca. Tomáš Kozlík
2. Sekce animovaného filmu - animace, počítačová grafika,
pixelace
Lektoři: Mgr. Milan Šebesta, Dr. Bohumír Novák
a Karel Tvrdík
FOTOŠKODA a CANON předvádění foto a videotechniky
12.00 - 13.00 P ř e s t á v k a (oběd - hotel Florida)
13.00 - 16.00 Workshop: ZLATÉ SLUNCE - Kamera jede! Akce!
Modrý a Žlutý salonek
FOTOŠKODA a CANON předvádění foto a videotechniky
Osobní rozbory dle přání mladých autorů - porota školních
filmů
1. Sekce základních znalostí natáčení a tvorby - natáčení,
střih, zvuk, videotechnika
Lektoři: Vít Šaroun, Mgr. Jaroslav Cinkl, Bca. Tomáš Kozlík
2. Sekce animovaného filmu - animace, počítačová grafika,
pixelace
Lektoři: Mgr. Milan Šebesta, Dr. Bohumír Novák
a Karel Tvrdík
16.00 - 18.30 Projekce natočených snímků - diskuse s porotou a lektory
18.30 - 19.30 Večeře v hotelu Florida - odjezd účastníků Zlatého Slunce
17
ČESKÝ VIDEOSALON 2014
Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby
13. - 14. 6. 2014 Ú s t í n a d O r l i c í
Program:
Pátek 13. 6. 2014
Kulturní dům
Dospělí
8.00 - 9.00 Prezence účastníků
9.00 - 9.15 Zahájení soutěže
9.15 - 10.00 I. soutěžní blok
1
2
3
4
5
Dědeček
Film je věda
Na indické svatbě
Rook - Drop In
Umělci za katrem
Arnošt Lukeš KM D
Petr Havlíček
ZR H
Mart EslemUL R
Vojtěch Koblížek HK V
Ladislav Ženožička KM D
8
4
11
4
19
Jaroslav Kolčava
Radek Hochman
Vojtěch Žák
Martin Bohadlo
15
19
8
12
10.15 - 11.10 II. soutěžní blok
6
7
8
9
Rok v lesostepi Milovice
Osud z komiksu
Harmonikář
Multitasking
PH D
HK H
PHE
HK H
11.25 - 12.30 Diskuse k promítnutým blokům I. - II.
12.30 - 13.30 P ř e s t á v k a (oběd - hotel Florida)
13.30 - 14.25 III. soutěžní blok
10
11
12
13
14
Gedeon Majunke, architekt Tater
Sousedská rada
Suchý důl, č.p. 1, Šolcovna
Zmrd
Maikoland
18
Jakub Hromádko HK
Jar. Šika, Jiří NebosUL
Miroslav Šolc
HK
Ondřej Pavliš
PH
Danuše Kubátová ZR
D
H
D
H
D
8
3
12
19
11
14.40 - 15.40
15
16
17
18
19
IV. soutěžní blok
Moje boje
Praotec Čech
Chodím a sním
Nebezpečný zájezd
Povídání o Moravském krasu 15.55 - 16.50
Anna Košťálová
Šimon Štefanides
Eduard Mocek
Pjeer van Eck
Petr Chmela HK D
HK H
ZR D
PH H
KM D
12
5
14
15
14
Milan Machát
Jakub Voves
Michal Pandula
- Foxymon
ZR R
HKE
14
10
KM H
28
V. soutěžní blok
20 Osvobození 1945
21 Stínidla
22 Dřevěná
17.00 - 18.00
Diskuse k promítnutým blokům III. - V.
18.00 - 19.00
P ř e s t á v k a (večeře - hotel Florida)
19.00 - 20.00 Slavnostní zahájení 61. ročníku CSNFT
- ČeskÝ VIDEOSALON 2014
Retro: 60. Český Videosalon a Zlaté Slunce 2013
v Ústí nad Orlicí
75. UNICA Rakousko 2013
a propagace UNICA Piešťany 2014
Překvapení od Jaroslava Nykla
20.00 - 21.00 VI. soutěžní blok
23
24
25
26
27
28
29
Naše bába malovací
Tour de Torpedo
Za zdí Malíř
Rozkoš - Rescue 2013
Do Měsíce
Márinka
21.10
Vladimír Císař
Miroslav Trudič
Petr Baran Bohumír Novák
Miroslav Trudič
Bohumil Kheil
Marta Vančurová
Diskuse k promítnutému bloku VI.
19
HK D
HK V
KME
ZR A
HK R
ZR A
ZR H
16
4
10
4
5
4
16
Sobota 14. 6. 2014
Kulturní dům
Dospělí
7.30 - 8.30
8.00 - 9.00
9.00 - 10.10
Snídaně - hotel Florida
Prezence účastníků
VII. soutěžní blok
30 Stádlec
Václav Fořt
PH
31 Dežaví po česku Jaroslav Doleček
HK
32 Lyžař Lysohorský Bohuslav Cihla
ZR
33 Jacob, já a siréna Jan Vondráček
HK
34 S houslovým klíčem
v kapse
Alena KrejčováUL
10.30 - 11.50
35
36
37
38
10
6
19
8
D 17
VIII. soutěžní blok
Doma, to je něco úžasného
Kérka
Dva v jednom
Vodníkovo hospodářství
12.00 - 13.00
D
V
D
H
Zuzana Dobiášová
Lukáš Báchor
Šimon Štefanides
Bohumír Novák
HK
HK
HK
ZR
D
V
H
A
27
4
7
4
KM D
HKE
HK R
ZR H
18
9
6
15
P ř e s t á v k a (oběd - hotel Florida)
13.00 - 14.00 I X. soutěžní blok
39
40
41
42
Doteky času kamene V melounovém cukru
Bůvolí závody
Guga
Petr Baran
Gabriela Palijová
Miroslav Trudič
Jaroslav Beran
14.15 - 15.45
Diskuse k blokům VII. - IX.
16.00 - 17.00
Kolekce slovenských filmů - uvede PhDr. Z. Školudová
17.00 - 19.00
P ř e s t á v k a (večeře - hotel Florida)
D - dokument, H - hraný film, R - reportáž, E - experiment
A - animovaný film, Vi - videoklip
20
Řazení podle krajů: TA - Tachov, KM - Kroměříž, PH - Praha
ZR - Zruč nad Sázavou, HK - Hradec Králové, SY - Svitavy,
UL - Ústí nad Labem
Kulturní dům
Dospělí
19.00 M i n u t a f i l m 2 0 1 4
Slavnostní vyhlášení výsledků
61. ročníku CSNFT - Český VIDEOSALON 2014
S P O L E Č E N S K Ý V E Č E R
KRAJSKÉ SOUTĚŽE
SEZNAMY FILMŮ ČESKÝ VIDEOSALON 2014:
Krajská soutěž TACHOV - ČESKÝ VIDEOSALON 2014
5. 4. 2014
1. Historický park na Zlaté cestě 1. část - František Soukup, Tachov, D, 23´
2. Studánecká Konopická - Antonín Hříbal, Chodová Planá, D, 13´
3. Patafest - Jiří Flaška, Cheb, D, 15´
4. Strom pro Vatikán - Jan Novák, Domažlice, R, 13´ - 2.c.
5. Historický park na Zlaté cestě 2. část - František Soukup, Tachov, D, 23´
6. Cyklovedro - Antonín Hříbal, Chodová Planá, R, 3´, - 2.c.
7. Fotografovo zvěčnění ženy - Emil Dlouhý, Plzeň, D, 6´ - 3.c.
8. Město nad Otavou - Václav Baron, Horažďovice, H, 14´ - 3.c.
9. Záře nad poutním kostelem - František Soukup, Tachov, D, 16´
10. Finále - Jiří Kotas, Vladimír Hosnedl, Plzeň, R, 9´ - 2.c.
11. Nežeňme se ve štěkni - Antonín Hříbal, Chodová Planá, D, 24´ - 2.c.
12. Baldovské zastavení - Jan Novák, Domažlice, R, 9´
13. Transport smrti - František Soukup, Tachov, D, 16´ - 3.c.
Zvýrazněné snímky postupují do předvýběru celostátní soutěže.
Krajská soutěž KROMĚŘÍŽ - ČESKÝ VIDEOSALON 2014
11. - 12. 4. 2014
1. Obrázky - Arnošt Lukeš, Otrokovice, D, 7´
2. Když tradice ožívají - Ladislav Františ, Kroměříž, R, 10´
3. Křehká krása - Lubomír Hájek, Uherské Hradiště, R, 6´
- ČU s postupem
4. Jede traktor z Pravčic - Aleksandr Michajlovič, Kroměříž, R, 9´
21
5. Utíká to, utíká - Jan Sichler, Ořechov, D, 16´
6. Dolní Vítkovice - Arnošt Lukeš, Otrokovice, R, 8´
7. Moje milá - Vladimír Procházka, Uherský Ostroh, D, 2´
- ČU s postupem
8. Karlovy Vary - Pavel Strnad, Tišnov, D, 3´
9. Divadelní spolek Kroměříž v Kojetíně - Aleksand Michajlovič,
Kroměříž, R, 9´
10. UH SENIOR BAND - Antonín Šácha, Staré Město, D, 13´
11. Otevření velvyslanectví SSRKH - Petr Baran, Brno, R, 11´
12. Zpívá Martina Kociánová - Ladislav Františ, Kroměříž, R, 3´ - 2.c.
13. Zvědavý Daneček - Antonín Šácha, Staré Město, H, 11´
14. Návraty historie - Ladislav Františ, Kroměříž, R, 21´
15. Doma na ledničce - Honza Princ, Přerov, H, 4´ - 2.c.
16. Nevšední setkání - Vladimír Procházka, Uherský Ostroh, D, 6´
17. Ach, to pivo!!! - Petr Chmela, Přerov, H, 2´
18. Vlčnovské búdy - Pavel Koníček, Hradčovice, R, 7´
19. Klip o KLIPU - Ladislav Františ, Kroměříž, E, 11´ - 1.c.
20. Za zdí - Petr Baran, Brno, E, 9´ - 1.c.
21. České dědictví UNESCO - Pavel Strnad, Tišnov, D, 7´
22. Filmový Tesák s V. Jasným - Ladislav Ženožička, Kroměříž, R, 10´ - 2.c.
23. Tři hektary - Lubomír Hájek, Uherské Hradiště, D, 10´
24. Dřevěná - Michal Pandula-FOXYMON, Brno, H, 28´ - 1.c.
25. Nejtěžší úkol - Jarmila Šmídová, Kroměříž, H, 3´ - 3.c.
26. Bouřka - Aleksandr Michajlovič, Kroměříž, H, 4´
27. Dědeček - Arnošt Lukeš, Otrokovice, D, 7´ - 3.c.
28. Jízda králů - Pavel Koníček, Hradčovice, R, 10´
29. Nálady - Ladislav Františ, Kroměříž, E, 4´ - 1.c.
30. Prezentace - Dominik Zbořil, Prostějov, E, 8´
31. UNICA 2013 - flashbacks - Ladislav Františ, Kroměříž, R, 10´
- ČU s postupem
32. Kde Bůh hospodaří - Jan Křivý, Žatčany, D, 18´ - ČU s postupem
33. Umělci za katrem - Ladislav Ženožička, Kroměříž, D, 19´ - 3.c.
34. Doteky času kamene - Petr Baran, Brno, D, 17´ - 2.c.
35. Ekol Superprestige 2013 - Pavel Strnad, Tišnov, R, 4´ - 3.c.
36. Pocta umělci - Ladislav Františ, Kroměříž, R, 4´
37. Hluboko zabodnuté ostny - Lubomír Hájek, Uherské Hradiště,
D, 16´ - 2.c.
38. Dvacítka - Jiří Dittmann, Šumperk, R, 17´ - ČU s postupem
39. Minuta - Lubomír Hájek, Uherské Hradiště, E, 1´
40. Povídání o Moravském krasu - Petr Chmela, Přerov, D, 14´ - 1.c.
41. Inzerát - Miroslav Macega, Zlín, H, 1´
22
Krajská soutěž SVITAVY - ČESKÝ VIDEOSALON 2014
26. 4. 2014
1. Lokálkou téměř z pekla do hor … - Karel Kubišta,
Česká Třebová, D, 22´ - 2.c.
2. Reforma - Václav Wetu Šimek, Červený Kostelec, H, 1´
3. To stačí, miláčku - Adolf Macek, Česká Třebová, H, 1´
4. Skála - Karel Kubišta, Česká Třebová, Vi, 4´
5. Na Čapák naposledy bez rozhledny - Václav Wetu Šimek,
Červený Kostelec, R, 2´ - 2.c.
6. Masopust - Josef Hradecký, Sopotnice, R, 8´ - 1.c.
7. Vzpomínka na Rychnovskou osmičku 2005 - Oldřich Buchtele,
Sezemice, D, 14´
8. Rok na potoce - Karel Kubišta, Česká Třebová, E, 4´
9. Nečíz - Václav Wetu Šimek, Červený Kostelec, R, 3´
10. Staročeská zabíjačka - Josef Hradecký, Sopotnice, D, 13´ - 3.c.
11. Psanci doby - Ladislav Dvořák, Desná u Litomyšle, Vi, 3´
12. Lubové krabičky - Karel Kubišta, Česká Třebová, D, 5´
Zvýrazněné snímky postupují do předvýběru celostátní soutěže.
Krajská soutěž PRAHA - ČESKÝ VIDEOSALON 2014
26. 4. 2014
1. Poslední setkání ve Wings clubu - Milan Haškovec, Praha, R, 18´
2. Stádlec - Václav Fořt, Praha, D, 9 - 2.c.
3. Vánoce u Todyho - Josef Přes, Praha, A, 6´ - 2.c.
4. 1942 - Martin Mach, Praha, D, 2´
5. Rok v lesostepi Milovice - Jaroslav Kolčava, Milovice, D, 14´- 1.c.
6. Zmrd - Ondřej Pavliš, Praha, H, 19´- 1.c.
7. Lžíce - Milan Haškovec, Praha, H, 1´
8. Domácí zeměpis - Milan Haškovec, Praha, H, 1´
9. Nebezpečný zájezd - Pjeer van Eck, Praha, H, 15´ - 3.c.
10. Harmonikář - Vojtěch Žák, Praha, H, 8´ - 1.c.
11. Chameleón - Vojtěch Novotný, Praha, H, 9´ - 2.c.
12. Hledání jara - David Němec, Praha, H, 7,20´
13. Odečet vody ŠUP - Lukáš Horáček, Praha, H, 9´ - 3.c.
Zvýrazněné snímky postupují do předvýběru celostátní soutěže.
23
Krajská soutěž HRADEC KRÁLOVÉ - ČESKÝ VIDEOSALON 2014
25. - 26. 4. 2014
1. Paralela - Vladimír Brok, Železný Brod, R, 13´
2. Na hraně - Jiří Česák, Martin Mercl, Pardubice, H, 6´
3. V Melounovém cukru - Gabriela Palijová,
Police nad Metují, E, 9´ - 2.c.
4. Elixír mládí - Jiří Matějka, Kvasice, D, 5´
5. Kontakt 2014 - Lukáš Báchor, Pardubice, R, 4´
6. Jak jsme začínali - Karel Pokorný, Nová Paka, R, 14´
7. Praotec Čech - Šimon Štefanides, Rychnov nad Kněžnou,
H, 4´ - ČU s postupem
8. Rekonstrukce Bílé věže - Jiří Horák, Hradec Králové, R, 3´
9. Panna Pepinka - Vladimír a Lenka Císařovi, Kutná Hora, A, 6´
10. Gradac 2013 - Vladimír Kaláb, Hradec Králové, D, 24´
11. Čertův mlýn - Jiří Česák, Pardubice, H, 11´
12. Těžký život rytířů - Johan Cestr, Hradec Králové, A, 2´
13. A na příště čtvrtky - Lenka Císařová, Kutná Hora, R, 7´
14. Maturitní film: Cesta kolem světa - Šimon Štefanides,
Rychnov nad Kněžnou, H, 7´
15. Takové normální závody - Vojtěch Řehák, Nová Paka, A, 2´
16. VCR - Daniela Fialová, Jindra Eflerová, Česká Skalice, Vi, 3´
17. Architekture on a plate - Tereza Kráčmarová,
Lázně Bělohrad, A, 2´ - 3.c.
18. Naše bábina malovací - Vladimír Císař, Kutná Hora, D, 15´ - 2.c.
19. Tour De Torpedo - Miroslav Trudič, Náchod, Vi, 3´ - ČU s postupem
20. Moje boje - Anna Košťálová, Hoděšovice, D, 11´ - 2.c.
21. Rook - Drop In - Vojtěch Koblížek, Pardubice, Vi, 3´ - 2.c.
22. Osudová dovolená - Tereza Kolaříková, Hradec Králové, H, 14´
23. Skadarské jezero - Jiří Horák, Hradec Králové, Vi, 4´
24. Výstava - Jiří Horák, Hradec Králové, D, 11´
25. Podzim v Černíkovicích - Vladimír Locker, Černíkovice, R, 4´
26. Přiznání - Šimon Štefanides, Rychnov nad Kněžnou, H, 3´
27. Vesnická zabíjačka trochu jinak - Jaromír Schejbal,
Rychnov nad Kněžnou, D, 8´
28. Dveře - Vladimír Císař, Kutná Hora, H, 10´
29. Dům holubí - Jaroslav Černý, Opočno, D, 6´
30. S blechou na vrchol - Zdeněk Sršeň, Vamberk, R, 15´
31. Živý orloj - Vladimír Brok, Železný Brod, D, 20´
32. Bůvolí závody - Miroslav Trudič, Náchod, R, 5´ - ČU s postupem
33. Givy - David Balda, Hradec Králové, Vi, 4´
34. Stínidla - Jakub Voves, Police nad Metují, E, 10´ - ČU s postupem
24
35. Záblesky Fantazie - Vojtěch Řehák, Nová Paka, A, 5´
36. Suchý důl - č.p.1, Šolcovna - Miroslav Šolc, Police nad Metují,
D, 11´ - ČU s postupem
37. Quiet Silence - Johan Cestr, Hradec Králové, Vi, 3´
38. Naučná stezka - Jiří Horák, Hradec Králové, D, 14´
39. Testament umírající lípy - Karel Pokorný, Nová Paka, D, 9´
40. Multitasking - Martin Bohadlo, Vysokov, H, 8´ - 3.c.
41. Kovotour - Jiří Horák, Hradec Králové, R, 3´
42. Doma, to je něco úžasnýho - Zuzana Dobiášová, Praha, D, 26´ - 3.c.
43. War in your heart - Vladimír Luňáček, Hradec Králové, Vi, 3´ - 3.c.
44. Jakob, já a siréna - Jan Vondráček, Praha, H, 8´ - 2.c.
45. Jak jsem potkal kamení - Zdeněk Strouhal, Trutnov, D, 10´
46. Obscene Extreme Festival 2012 - Marek Čtvrtečka, Trutnov, R, 3´ - 2.c.
47. Dva v jednom - Šimon Štefanides, Rychnov nad Kněžnou, H, 7´ - 1.c.
48. Gedeon Majunke: Architekt Tater - Jakub Hromádko,
Skalsko, D, 8´ - 3.c.
49. Kérka - Lukáš Báchor, Pardubice, Vi, 3´ - 1.c.
50. Began se vrací - Jaromír Schejbal, Rychnov nad Kněžnou, R, 15´ - 3.c.
51. Rozkoš - Rescue 2013 - Miroslav Trudič, Náchod, R, 5´ - 1.c.
52. Osud z komiksu - Radek Hochman, Hradec Králové, H, 18´ - 2.c.
53. Dežaví po česku - Jaroslav Doleček, Rychnov nad Kněžnou,
Vi, 5´ - ČU s postupem
Zvýrazněné snímky postupují do předvýběru celostátní soutěže
Krajská soutěž MOHELNICE - ČESKÝ VIDEOSALON 2014
1. 5. 2014 - ukončena činnost krajské soutěže
Krajská soutěž ZRUČ NAD SÁZAVOU - ČESKÝ VIDEOSALON 2014
2. - 3. 5. 2014
1. Velikonoční výstava Zbraslavice 2014 - Stanislav Tomášek, Hranice, R, 7´
2. Včely - Karel Konfršt, Sobiňov, D, 4´
3. Zpěváček 2012 - Růžena Bézová, Moravský Beroun, R, 12´
4. Child Beer Challenge - Václav Veselý, Kutná Hora, H, 15´
5. Okoun - Domov Ráček o.p.s., Rakovník, R, 8´ - ČU s postupem
6. Dostih - Bohumír Novák, Nové Město na Moravě, A, 1´
7. Lupičíkův Štědrý den - Jakub Sloup, Tylova herecká škola,
Kutná Hora, H, 13´ - 2.c.
8. Babí léto v Čabové - Petr Béza, Moravský Beroun, R, 10´
9. Poslední Démant na českém nebi - Tomáš Jung, Zbraslavice,
D, 15´ - 3.c.
25
10. Den otevřených vinných sklepů v Čejči - Petr Béza,
Moravský Beroun, R, 10´ - ČU s postupem
11. Nález - Danuše Kubátová, Čelákovice, H, 1´
12. Petrův zdar - Petr Berger, Havlíčkův Brod, R, 8´ - 2.c.
13. Tajemství opuštěného podkroví - Kolektiv THŠ, Tylova herecká škola,
Kutná Hora, H, 10´
14. Kámoška - Václav Veselý, ZUŠ Zruč nad Sázavou, H, 6´
15. Let vírníkem - Tomáš Jung, Zbraslavice, R, 5´ - 2.c.
16. Márinka - Lukáš Janičík, Marta Vančurová, Litoměřice, H, 16´ - 1.c.
17. Dejme stromům šanci - Jiří Mohaupt, Městys Besednice, D, 12´
18. Do Měsíce - Bohumil Kheil, Praha, H, 3´ - 3.c.
19. Hvězdy jako hvězdy - Růžena a Petr Bézovi, Moravský Beroun,
Vi, 3´ - ČU s postupem
20. Guga - Jaroslav Beran, Hlízov, H, 15´ - 1.c.
21. Film je věda - Petr Havlíček, Kutná Hora, H, 4´ - 3.c.
22. Maikoland - Danuše a Pavel Kubátovi, Čelákovice, D, 10´ - 2.c.
23. DěSnění - Václav Veselý, Tylova herecká škola, Kutná Hora,
H, 7´ - ČU s postupem
24. Spring sparing joy - Bára Moravcová, Zbraslavice,
Vi, 5´ - ČU s postupem
25. Pohled Medúzy - Josef Šiler, Rakovník, H, 16´ - 2.c.
26. Happy Kutná Hora - Jakub Sloup, Zbyslav, Vi, 6´
27. Chodím a sním - Eduard Mocek, Frýdek-Místek, D, 13´ - 3.c.
28. Skřítek - Danuše Kubátová, Čelákovice, H, 6´
29. Vodníkovo hospodářství - Bohumír Novák, Nové Město na Moravě,
A, 4´ - 2.c.
30. Lyžař Lysohorský - Bohuslav Cihla, Frýdek-Místek, D, 18´ - 1.c.
31. Tichá prosba - Lucie Říhová, Tylova herecká škola, Kutná Hora,
H, 5´ - ČU s postupem
32. Osvobození 1945 - Milan Machát, Moravské Budějovice, R, 13´ - 3.c.
33. Úsobí 2013 - Karel Konfršt, Sobíňov, D, 6´
34. Zdrhej - Jakub Sloup, Zbyslav, H, 3´ - 3.c.
35. Malíř - Bohumír Novák, Nové Město na Moravě, A, 4´- 3.c.
Zvýrazněné snímky postupují do předvýběru celostátní soutěže
Krajská soutěž ÚSTÍ NAD LABEM - ČESKÝ VIDEOSALON 2014
3. 5. 2014
1. Člověk versus strom - Eduard Pech, Ústí nad Labem, D, 6´
2. S houslovým klíčem po kapsách - Alena Krejčová, Ústí nad Labem,
D, 17´ - 2.c.
26
3. Stavitel - Zdeněk Patzenhauer, Ústí nad Labem, H, 1´
4. Za vším hledej ženu - David Surý, Ústí nad Labem, E, 3´ - 2.c.
5. Slepičky - Zdeněk Patzenhauer, Ústí nad Labem, Vi, 1´ - 3.c.
6. Sousedská rada - Jaroslav Šika, Jiří Nebos, Teplice, H, 2´ - 1.c.
7. Zpackaná akce - Eduard Pech, Ústí nad Labem, H, 1´ - ČU s postupem
8. Třetí ostrov - Vladimír Chudomel, Ústí nad Labem, D, 13´ - 3.c.
9. „Nepovedené filmování“ - Mária de la Renotiérová, Ústí nad Labem, H, 2´
10. Vyplouváme - Zdeněk Patzenhauer, Ústí nad labem, D, 6´ - 3.c.
11. Rozloučení - Vladimír Chudomel, Ústí nad Labem, Vi, 3´
12. Strom roku - Mária de la Renotiérová, Ústí nad Labem, D, 3´
13. Zelená údolí Himálčalpradéše - Mart Eslem, Ústí nad Labem,
R, 18´ - 2.c.
14. „Jak technika drtí bábrlinky“ - Mária de la Renotiérová, Ústí nad Labem,
H, 1´
15. Na indické svatbě - Mart Eslem (Martin Šlambor), Ústí nad Labem,
R, 11´ - 2.c.
16. Paní Marjánka - Mária de la Renotiérová, D, 5´ - ČU s postupem
17. Kapverdy - Mart Eslem, Ústí nad Labem, R, 13´ - 2.c.
18. V parku - Ivo Renotiére, Ústí nad Labem, H, 1´ - 2.c.
Zvýrazněné snímky postupují do předvýběru celostátní soutěže
ZEMSKÉ SOUTĚŽE ZLATÉ SLUNCE 2014
Královédvorské Zlaté Slunce - 14. 3. 2014 Seznam filmů zemské soutěže školní kategorie A - B
1. Osudová dovolená - Tereza Kolaříková, Hradec Králové, A/H, 14´ - 1.c.
2. Když dinosauři vládli světu - Matyáš Toušek, Ondřej Mekina, DDM Praha 4,
A/A, 2´
27
3. Bigfoot a hajný - Adam Šebek, Tadeáš Hodík, DDM Praha 4, A/H, 1´
4. V trávě - Filip Sichinger, Hynek Voráček, Animánie, OCET, o.p.s.
Plzeň, A/A, 1´ - 1.c.
5. Tracyho tygr - Marie Kaiserová, Animánie, OCET, o.p.s., Plzeň,
A/A, 3´ - ČU s postupem
6. Červ ví proč - Jan Stěhule, M. Hrubý, Animánie, OCET, o.p.s., Plzeň,
A/H, 1´ - ČU s postupem
7. Strom - Jan Pacovský, Animánie, OCET, o.p.s., Plzeň, A/A, 1´ ČU s postupem
8. Šel svatej Adam - Viktorie Sichingerová, Animánie, OCET, o.p.s.,
Plzeň, A/A, 2´ - 2.c.
9. Fantastický cirkus - Viktorie Sichingerová, Marie Rysová, Jakub Havlíček,
Eva Součková, Animánie, OCET, o.p.s., Plzeň, A/A, 3´ - 3.c.
10. Pomsta králíka - DDM Sova Cheb, A/A, 1´
11. Dům dětí a mládeže Sova - DDM Sova Cheb, A/A, 1´,
12. Pepíčkovo těžký život - Zaleszi.cz o.s., Cheb, A/A - ČU s postupem
13. Dítě otrokář - Kristýna Šlapáková, Ústí nad Labem, B/H, 1´ - 1.c.
14. 2513 - M. Hrubý, H. Voráček, B. Sokolič, F. Župnik, Animánie,
Plzeň, B/A, 3´ - 3.c.
15. Bartoloměj v zajetí vášně - David Koníř, Ústí nad Labem,
B/A, 5´ - ČU s postupem
16. Shadows - Z. Drozdová, K. Kratochvílová, T. Teskera, V. Hulková,
L. Koránová, Animánie, OCET, o.p.s., Plzeň, B/A, 5´ - 1.c.
17. Unexpected jurney - M. Kamerová, J. Stěhule, N. B. Mařičák,
F. Tikvič, O. Webe, J. Kopnický, Animánie, OCET, o.p.s.,
Plzeň, 3,55´, B/A, 4´ - 2.c.
18. Poslední jablko - DDM Sova Cheb, B/ H, 5´,
Zvýrazněné snímky postupují do předvýběru celostátní soutěže
D/R - dokument/reportáž, H - hraný, A - animovaný, E/V - experiment/videoklip
Zlaté Slunce Blansko - 24. - 25. 4. 2014
Seznam filmů zemské soutěže školní kategorie A - B
1. Klubíčko, příběh provázku - Kolektiv ZUŠ V. Kaprálové, Brno,
B/Vi, 9´ - 1.c.
2 Sir Picola - Daniela Suchomelová, Tereza Kalivodová, Ostrava,
B/A, 2´ - 1.c.
3. Horor pro psy - Kateřina Němcová, Brno, B/E, 3´
4. Veverky - Kamila Vybíralová, Ostrava, B/A, 1´
5. Kruésa útočí - Kryštof Malinka, QQ klub Ostrava, A/A, 1´
28
6. Tenerife v modrožlutém oparu - Jakub Černošek, Blansko, B/R, 5´ 2.c.
7. Hurá, konec války - Marek Raška, QQ klub Ostrava, A/A, 2´
8. Nepochopitelná pohádka - Tomáš Bílek, Ostrava, A/A, 2´ - 3.c.
9. Návštěva muzea v Kopřivnici - Kryštof Malinka, QQ klub Ostrava,
A/A, 2´ - 2.c.
10. Slavík a růže - Kateřina Němcová, Brno, B/E, 5´ - 2.c.
11. Star Wars - Assassin - Kryštof Grendysa, QQ klub Ostrava, A/A, 1´
12. Vesmír - ZŠ Ostrava - Mariánské Hory, A/A, 2´ - ČU s postupem
13. Nepovedené rendez-vous - MT ZUŠ Ledeč nad Sázavou, A/A, 4´
14. Polibek - Richard Uhlíř, Blansko, A/H, 2´ - 3.c.
15. Strom - Jakub Černošek, Blansko, B/A, 3´
16. Tajemný měšec - Jakub Smejkal, Blansko, A/H, 4´ - ČU s postupem
17. Přízraky - Dagmar Kozlová, Nýřany, A/E, 3´
18. Kopretina - Karolína Nováková, Brno, B/H, 2´- ČU s postupem
19. Plísně - Jakub Černošek, Blansko, B/E, 2´ - 3.c.
20. Kamarád - Zuzana Čupová, Ostrava, A/A, 1´ - 2.c.
21. Jaro léto podzim zima. Rok jednoho stromu - ZŠ Ostrava
- Mariánské Hory, A/A, 2´
22. Tábor v Růžené - Pavlína Taubingerová, Brno, B/R, 6´ - 3.c.
23. Čas démona - Pavel Malý, Horní Jelení, B/H, 5´ - ČU s postupem
24. Týden lesních proměn - MM T ZUŠ Ledeč nad Sázavou, A/A, 6´ - 1.c.
25. Objevení vína - Patrik Polák, Brno, A/H, 2´
26. Malé párty ještě nikdy nikoho nezabilo - Tom Long Do Hoang, Brno,
A/H, 1´
27. Den otevřených dveří - Aleš Havelka, Blansko, A/H, 3´
- ČU s postupem
28. Ničí - Adéla Ščuková, Ostrava, A/H, 15´ - 2.c.
29. Barvy - Zuzana Sivková, Ostrava, B/A, 2´
30. Šikana - FiDiTvo - DDM Nýřany, A/H, 18´ - 1.c.
31. Inkluze, sběrný dokument - ZŠ Ostrava-Mariánské Hory,
A/D, 8´ - ČU s postupem
32. Malování jehlou - Radoslav Horák, Zábřeh na Moravě, B/D, 10´ - 1.c.
33. Sestry v akci - FiTiTvo - DDM Nýřany, A/H, 13´
34. Výlet do ZOO - Jan Tegláš, Hlučín, A/A, 3´
35. Dětský domov - FiTiTvo - DDM Nýřany, A/H, 3´
36. V cizí kůži - Kateřina Němcová, Brno, B/H, 8´ - ČU s postupem
37. Prázdniny 2012 - Kryštof Grendysa, QQ klub Ostrava,
A/A, 5´ - ČU s postupem
38. Založení české školy v Nýřanech - FiTiTvo - DDM Nýřany,
A/D, 24´ - 2.c.
39. Převlek - Lukáš Hanák, Kunovice, A/H, 6´ - ČU s postupem
29
40. Cirkus - ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, A/A, 2´
41. Cirkus Berousek v Blansku - Adam Rejda, Blansko,
A/R, 5´ - ČU s postupem
42. Dům hrůzy - FiTiTvo - DDM Nýřany, A/E, 9´
43. Kontrast - Zdeněk Pavelek, Ostrava, B/A, 2´ - ČU s postupem
44. Nemyslíš, zaplatíš - FiTiTvo - DDM Nýřany, B/H, 11´
45. Tajemný záchod - FiTiTvo - DDM Nýřany, A/E, 5´
46. MAMA - růžová hlava - FiTiTvo - DDM Nýřany, A/E, 4´ - 3.c.
47. ZOO - mazlíci - Jana Langrová, Ostrava, A/A, 5´ - ČU s postupem
48. Žrout - Martina Tomková, Ostrava, B/A, 2´ - 3.c.
49. Milostný výlev - Tomáš Daněk, Brno, B/A, 2´ - ČU s postupem
Zvýrazněné snímky postupují do předvýběru celostátní soutěže
D/R - dokument/reportáž, H - hraný, A - animovaný, E/V - experiment/videoklip
76. Světový festival neprofesionálních filmů
UNICA 2014
S L O V E N S K O - 23. - 31. 8. 2014
PIEŠŤANY
www.unica2014.com
30
www.filmdat.cz
ČESKÝ VIDEOSALON 2014
JÍDELNÍ LÍSTEK a ROZVRH STRAVOVÁNÍ:
Účastníci Českého Videosalonu a Zlatého Slunce se budou stravovat v I. patře
hotelu Florida (vchod po schodech z restaurace v přízemí) střídavě ve dvou
časových intervalech.
ČTVRTEK 12. 6. 2014 Oběd: Kuřecí vývar se zeleninou a strouháním
Bratislavská vepřová plec, těstovinová kolínka
ZLATÉ SLUNCE: 12.30 - 13.30 hod.
Večere: Gratinované brambory s kuřecím masem
ZLATÉ SLUNCE: 18.00 - 19.00 hod.
PÁTEK 13. 6. 2014
Snídaně: Obložený talíř, džem, pečivo, čaj
ZLATÉ SLUNCE: 7.30 - 8.30 hod.
Oběd: Frankfurtská s párkem a bramborami
Přírodní sekaný řízek, bramborová kaše, znojemská okurka
ČESKÝ VIDEOSALON: 12.00 - 12.45 hod.
ZLATÉ SLUNCE: 12.45 - 13.30 hod.
Večeře: Srbské rizoto, znojemská okurka, sýr
ZLATÉ SLUNCE: 18.45 - 19.45 hod.
ČESKÝ VIDEOSALON: 18.00- 19.00 hod.
SOBOTA 14. 6. 2014
Snídaně: Obložený talíř, džem, pečivo, čaj
ČESKÝ VIDEOSALON: 7.00 - 7.45 hod.
Oběd: Hovězí vývar s rýží a zeleninou
Lasagne „ala Bolognese“
ČESKÝ VIDEOSALON: 12.00 - 13.00 hod.
Večeře: Halušky se zelím a uzeným masem
ČESKÝ VIDEOSALON: 18.00- 19.00 hod. Ceník jídel:
snídaně: 60,- Kč
oběd: 85,- Kč
večeře: 75,- Kč Ubytování: cca 300,- Kč hotelového typu
31
Lékárna Na Kociánce
Kociánova 25
T: 465 526 282
S L U Ž B Y:
Služba první pomoci
GALEN
Smetanova 1390
T: 465 525 211
Autobusové nádraží
Lochmanova ulice
T: 465 525 302
Nemocnice
Čs. Armády 1076
T: 465 710 111
České dráhy, a.s.
Ústí nad Orlicí
T: 840 112 113
Autodílna TRIO
Čelakovského 371
T: 465 525 428
Česká pošta
Lochmanova 1400
T: 465 523 027
Odtahová služba
Třebovská 348
T: 465 525 428
603 841 889
Pořadatelé:
Přípravný výbor:
Mgr. Miroslav Tuščák, NIPOS-ARTAMA Praha
Petr Hájek, Město Ústí nad Orlicí
Dana Chládková, Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
Technické zabezpečení:
Kulturní dům:
JBS STUDIO s.r.o., Praha
Jaroslav Bouše
Jakub Preclík
Roman Zach
Pavel Matoušek
Filmdat.cz
Jaroslav Šika
Jiří Nebos
Lukáš Prokeš
Radek Pirkl
32
Upozornění:
Vážení přátelé, chtěli bychom vás touto cestou upozornit, že pokud použijete železniční dopravu na Celostátní soutěž Český Videosalon a Zlaté
Slunce 2014, tak všechny vlaky zastavují pouze na zastávce ÚSTÍ NAD
ORLICÍ - MĚSTO.
DOPRAVU SI MOHOU ÚČASTNÍCÍ V MÍSTĚ KONÁNÍ FESTIVALŮ
ČESKÝ VIDEOSALON - ZLATÉ SLUNCE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZAJISTIT TAXISLUŽBOU NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH:
Henzl Radomír Třebovská 451 Ústí nad Orlicí tel.: 774 333 111 Taxi Kobza
Za Vodou 242
Ústí nad Orlicí
tel.: 603 726 756
Titulní stranu programu, znělku, diplomy, čestná uznání, pamětní listy
a plakát Českého Videosalonu vytvořil Jaroslav Nykl z Prahy
Fotografie Ústí nad Orlicí Lukáš Prokeš
Programového průvodce Českého Videosalonu vytiskla tiskárna GRANTIS
Ústí nad Orlicí
Veškeré informace obdržíte:
NIPOS-ARTAMA, Mgr. Miroslav Tuščák, Fügnerovo nám. 5,
P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 958, 606 460 959, e-mail: [email protected]
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, Dana Chládková, Lochmanova 1400,
562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 521 047, 465 525 245, 604 359 478,
e-mail: [email protected]
Informační servis:
Město Ústí nad Orlicí: www.ustinadorlici.cz e-mail: [email protected]
tel.: 465 514 271, 465 514 111, fax: 465 514 338
www.filmdat.cz
www.nipos-mk.cz www.klubcentrum.cz
NA SHLEDANOU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ V ROCE 2015!
Pořadatelé
33
ČESKÝ VIDEOSALON 2014
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
34
35
Z UPLYNULÝCH
VIDEOSALONŮ
36
37
Foto: Lukáš Prokeš
38
Download

český videosalon 2014