DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-09
Název projektu:
Číslo projektu:
Název školy:
Číslo materiálu:
Autor:
Předmět:
Název materiálu:
Cílová skupina:
Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín
CZ.1.07/1.5.00/34.0829
Střední zdravotnická škola, Děčín,
Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace
VY_32_INOVACE_5-09
Mgr. Milada Barcalová
Ošetřovatelství
Spánek a odpočinek pacienta.
3. ročník
Datum výroby:
únor 2013
Cíl prezentace:
Prezentace slouží k seznámení se základními
faktory ovlivňujícími spánek a odpočinek pacienta
a základními poruchami spánku.
Metodický pokyn:
Žák nejdříve zkouší formulovat odpovědi sám,
nebo s pomocí učitele. Kliknutím na modré šipky a
obrazce se objeví správné odpovědi. Na závěr
prezentace je odkaz na video s ukázkou poruchy
spánku. K přepínání stran slouží šipky.
Odpočinek
a spánek.
klikni na modré šipky
Spánek
Odpočinek
Odpočívám, když:
fyziologická změna vědomí, spojená s minimální
fyzickou aktivitou, různou úrovní vědomí, změnami
fyziologických funkcí a sníženou odpovědí na vnější
podněty
klid, relaxace bez emočního stresu,
uvolnění napětí a úzkosti
-
mám pocit, že mám své věci pod kontrolou
chápu ostatní
rozumím situaci (vím, co se děje)
se cítím uvolněně (necítím bolest, vztek,
podrážděnost..)
- mám možnost účelně odpočívat
- vím, že mi v případě potřeby někdo pomůže
klikni na modré obrazce
Význam spánku
udržení fyzického i psychického zdraví
Co ovlivňuje spánek?
biofyzikální faktory
psychika
sociokulturní faktory
okolní prostředí
klikni na šipky
Poruchy spánku
hypersomnie
nadměrný spánek
spánková inverze
pacient ve dne spí, v noci je vzhůru
narkolepsie
náhlý spánek během dne
parasomnie
atypické chování během spánku
nespavost
nedostatečná nebo snížená kvalita
spánku
Zajímavé informace o spánku najdeš:
Opakování
1. Proč je spánek důležitý?
klikni na otazníky
Zajišťuje psychické i fyzické zdraví.
2. Které psychické faktory nejčastěji narušují spánek pacientů?
Úzkost, strach, nejistota, ztráta smyslu života.
3. Jak může sestra zajistit vhodné podmínky k spánku pacienta?
Vyvětrat pokoj, zajistit klid, používat noční osvětlení, upravit lůžko.
4. Staří lidé často trpí spánkovou inverzí. Jak se inverze projevuje?
Pacient ve dne spí, v noci je vzhůru.
5. Co je nespavost?
Nedostatečná doba nebo kvalita spánku.
Děkuji za pozornost.
Zdroje:
KELNAROVÁ, Jarmila. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník. 1. vyd. Praha: Grada,
2009, 173 s. Sestra. ISBN 978-802-4731-056.
Odkaz na videoukázku str. 6:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095946610-diagnoza/nervovy-system/23-poruchy-spanku/
klikni na šipky
Biofyzikální faktory
věk
nemoc
bolest
strava
aktivita, pohyb
změna denního režimu
klikni na šipky
Psychika
úzkost
strach a nejistota
nedostatek činnosti, nuda
ztráta smyslu života
klikni na šipky
Sociokulturní faktory
mezilidské vztahy
rodinné problémy
pracovní problémy
finanční problémy
klikni na šipky
Okolní prostředí
hluk
světlo
stav ovzduší
nevyhovující prostředí
zařízení ložnice
Download

Snímek 1 - Střední zdravotnická škola Děčín