Střední
škola
ká
Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9
ravotnic
zd
602 00 Brno, Jaselská 7/9
PLÁNOVANÉ CELOSTÁTNÍ ODBORNÉ KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ
2013/2014
1. Celostátní odborná konference pro nelékařská povolání na téma Interní stavy v akutní
medicíně
Pořadatel:
Datum:
Téma:
Přednášející:
SZŠ, Brno, Jaselská 7/9, pod záštitou Společnosti instrumentářek
16. října 2013
Interní stavy v akutní medicíně
pprap. Zdeněk Prokop, DiS. - HZS JmK ÚO Brno,
pracoviště Brno-město
Bc. Petr Havelka, DiS. - záchranář, ZZS Brno
Jan Ševela - vrchní sestra ZZS, Brno, Kamenice
MUDr. Danuše Borková - lékař ZZS Brno
Délka akce:
4 hodiny
Přihlášky:
do 11. 10. 2013
Účastnický poplatek: 400,- Kč
Poznámka: za účast na akci budou dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. se souhlasem předsednictva
Společnosti instrumentářek uděleny 4 kredity
2. Celostátní odborná konference pro nelékařská povolání na téma Zvláštnosti péče o nemocné
s chorobami endokrinologickými a diabetes mellitus
Pořadatel:
Datum:
Téma:
SZŠ, Brno, Jaselská 7/9, pod záštitou Společnosti instrumentářek
12. února 2014
Zvláštnosti péče o nemocné s chorobami endokrinologickými a diabetes
mellitus
Přednášející: Bc. Gabriela Dvořáková – II. Interní klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny
Milada Koukalová - II. Interní klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny
Jana Havránková - II. Interní klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny
PhDr. Zuzana Číková – Střední zdravotnická škola, Brno Jaselská
Délka akce:
4 hodiny
Přihlášky:
do 7. února 2014
Účastnický poplatek: 400,- Kč
Poznámka: za účast na akci budou dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. se souhlasem
předsednictva Společnosti instrumentářek uděleny 4 kredity
3. Celostátní odborná konference pro nelékařská povolání na téma Komunikace s nemocnými
se specifickými poruchami
Pořadatel:
SZŠ, Brno, Jaselská 7/9, pod záštitou Společnosti instrumentářek
Datum:
březen 2014
Téma:
Komunikace s nemocnými se specifickými poruchami
Přednášející: bude upřesněno
Délka akce:
4 hodiny
Přihlášky:
bude upřesněno
Účastnický poplatek: 400,- Kč
Poznámka: za účast na akci budou dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. se souhlasem
předsednictva Společnosti instrumentářek uděleny 4 kredity
Bankovní spojení: KB Brno – město, č. účtu 54637–621/0100
IČ 637 998
Telefon: 541 247 119, 541 247 125
541 247 128, 541 247 112
E-mail: [email protected]
Střední
škola
ká
Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9
ravotnic
zd
602 00 Brno, Jaselská 7/9
4. Celostátní odborná konference pro nelékařská povolání na téma Systém péče o psychiku
pomáhajících profesí
Pořadatel:
Datum:
Téma:
Přednášející:
SZŠ, Brno, Jaselská 7/9, pod záštitou Společnosti instrumentářek
19. června 2014
Systém péče o psychiku pomáhajících profesí
PhDr. Lukáš Humpl – klinický psycholog Územní středisko ZS Moravskoslezského
kraje
MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D. – lékařka Fakultní nemocnice Brno
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. – SZŠ Brno, Jaselská
Kamila Ondráčková, DiS. – Centrum pro léčbu bolesti Fakultní nemocnice u svaté
Anny
Délka akce:
4 hodiny
Přihlášky:
bude upřesněno
Účastnický poplatek: 400,- Kč
Poznámka: za účast na akci budou dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. se souhlasem
předsednictva Společnosti instrumentářek uděleny 4 kredity
V Brně dne 8. ledna 2014
Bankovní spojení: KB Brno – město, č. účtu 54637–621/0100
IČ 637 998
PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D
ředitelka Střední zdravotnické školy
Telefon: 541 247 119, 541 247 125
541 247 128, 541 247 112
E-mail: [email protected]
Download

Plánovaná odborná setkání v novém školním roce