CELOSTÁTNÍ ODBORNÁ KONFERENCE
TÉMA :
„Zdravotní, duševní a sociální aspekty u nemocného
s Alzheimerovou chorobou“
Pořadatel:
Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9
Datum:
31. března 2015
Program:
11.30 – 11.45 Prezence, slavnostní zahájení odborné konference
11.45 – 12.45
Téma:
Charakteristika, diagnostika a léčba Alzheimerovy choroby
Přednášející: MUDr. Olga Hromková
I. neurologická klinika, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno
12.50 – 13.50
Téma:
Ošetřovatelská péče o klienta s Alzheimerovou demencí
Přednášející: Mgr. Lenka Chudobová, DiS.
Domov pro seniory, Nopova, Brno
13.50 – 14.20 Přestávka – občerstvení
14.20 - 15.20
Téma:
Sociální aspekty klientů s Alzheimerovou chorobou
Přednášející: Mgr. Barbora Duchanová
Domov pro seniory, Nopova, Brno (sociální pracovnice)
15.25 – 16.25
Téma:
Podpora duševní činnosti klientů
Přednášející: Martin Uhříček
Domov pro seniory, Nopova, Brno (ergoterapeut)
16.30
Délka akce:
Závěr odborné konference
4 hodiny
Přihlášky:
do 26. března 2015
Účastnický poplatek: 400,- Kč uhradíte na SZŠ Brno, Jaselská 7/9 v den celostátní akce.
Členky SI neplatí účastnický poplatek.
Poznámka: za účast na akci budou dle vyhlášek 4/2010 Sb. a 321/2008 Sb.
se souhlasným stanoviskem Společnosti instrumentářek ČR uděleny kredity.
Kontaktní spojení: 541247119, e-mail: [email protected]
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.
ředitelka Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská 7/9
Download

„Zdravotní, duševní a sociální aspekty u nemocného