Montážní a instalační příručka
pro závěsné konvektory
PS, GS a DS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Popis tělesa
Obsah balení
Konstrukční údaje, rozměry a hmotnosti
Instalace a upevnění tělesa
Připojení armatur
Odvzdušnění tělesa
Zavěšení desky
Volitelné příslušenství
1
1
2
3
4
4
4
4
1. POPIS TĚLESA
Jedná se o závěsný konvektor s pohledovou krycí deskou. Tělesa řady PS mají desku připevněnou a je součástí tělesa. Od řady PS se těleso GS a DS liší materiálem
zakrývací pohledové desky a tím, že je tato deska odnímatelná. Tělesa řady PS, GS i DS jsou opatřena dírami se závitem pro ustálení vertikální polohy v dolní části
zadní strany nerezového těla konvektoru. Tělesa řady GS a DS mají navíc nastavitelnou horizontální polohu. U těles řady GS je tato poloha v pravém horním rohu
tělesa z čelního pohledu. U těles řady DS je tato poloha závislá na rozměrech nerezového těla. U menšího konvektoru je tato poloha v levém a u většího v pravém
horním rohu z čelního pohledu.
2. OBSAH BALENÍ
OBRÁZEK 1 - PS
OBRÁZEK 3
OBRÁZEK 2 - GS
DS
Obsah balení
1)
1
PS
GS
DS
L<1500
L≥1500
L<1500
L≥1500
Tělo konvektoru 1)
1
1
1
1
1
Kompozitová krycí deska 1)
1
1
-
-
-
Skleněná odnímatelná krycí deska
-
-
1
1
-
Granitová krycí deska
-
-
-
-
1
Hmoždinka 10
2
3
2
3
3
Vrut 6x50
2
3
2
3
3
Termostatická hlavice IVAR 1000
1
1
1
1
1
Euro armatura IVAR M-RO-02
1
1
1
1
-
Axiální radiátorový ventil Heimeier
-
-
-
-
1
Regulační rohový průtokový ventil
-
-
-
-
1
Stavěcí šroub pro seřízení vertikální polohy
2
2
2
2
2
U tělesa PS je krycí deska součástí těla konvektoru.
3. KONSTRUKČNÍ ÚDAJE, ROZMĚRY A HMOTNOSTI
Všechna tělesa jsou závěsná na zeď nebo příčku o vhodné nosnosti. Všechna tělesa PS, GS i DS jsou vybavena vertikálním nastavením polohy a to pomocí stavěcích
šroubů v dolní části zadní strany tělesa konvektoru.
Tělesa GS a DS jsou rovněž vybavena horizontálním nastavením polohy a to v horním závěsném otvoru. Tělesa GS vždy v levém horním rohu ze zadního pohledu.
U tělesa DS, V=280 v levém horním rohu z čelního pohledu a u tělesa DS, V=400 v pravém horním rohu z čelního pohledu.
Rozměry (mm) PS
hmotnost (kg)
L
L1
L2
L3
V
V1
B
H
CELKEM
1000
886
772
-
280
241
198
72
4,7
1000
886
772
-
360
328
288
72
6,7
1000
886
772
-
480
428
385
72
7,8
1250
1136
1022
-
280
241
198
72
5,7
1250
1136
1022
-
360
328
288
72
8,4
1250
1136
1022
-
480
428
385
72
9,8
1500
1386
1272
-
280
241
198
72
7,2
1500
1386
1272
-
360
328
288
72
10,4
1500
1386
1272
-
480
428
385
72
12,1
1750
1636
1522
761
280
241
198
72
8,6
1750
1636
1522
761
360
328
288
72
12,4
1750
1636
1522
761
480
428
385
72
14,0
2000
1886
1772
886
280
241
198
72
9,8
2000
1886
1772
886
360
328
288
72
14,3
2000
1886
1772
886
480
428
385
72
16,5
Rozměry (mm) GS
L
L1
L2
L3
L4
V
V1
B
B1
H
DESKY
CELKEM
886
788
402
386
280
241
198
35
78
4,2
10,4
1000
886
788
402
386
360
328
288
46
78
5,4
14,2
1000
886
788
402
386
480
428
385
46
78
5,7
17,9
1250
1136
1038
527
511
280
241
198
35
78
5,2
12,9
1250
1136
1038
527
511
360
328
288
46
78
6,7
17,8
1250
1136
1038
527
511
480
428
385
46
78
7,1
22,4
L
L1
Rozměry (mm) DS
L2
L3
L4
V
V1
OBRÁZEK 5
Základní rozměry a hmotnosti těles GS
Zadní pohled
hmotnost (kg)
1000
hmotnost (kg)
B
B1
H
T
DESKY
CELKEM
1150
1032
953
493
460
280
248
186
29
92 (66)
20-24
19,0
27,0
1150
1032
936
476
460
400
362
294
41
92 (66)
20-24
27,0
38,0
1350
1232
1153
593
560
280
248
186
29
92 (66)
20-24
22,0
31,0
1350
1232
1136
576
560
400
362
294
41
92 (66)
20-24
32,0
45,0
OBRÁZEK 6
Základní rozměry
a hmotnosti těles
DS V=280
Zadní pohled
OBRÁZEK 4
Základní rozměry a hmotnosti těles PS
Zadní pohled
OBRÁZEK 7
Základní rozměry
a hmotnosti těles
DS V=400
Zadní pohled
2
4. INSTALACE A UPEVNĚNÍ TĚLESA
Než začnete, přečtěte si instalační instrukce. K upevnění tělesa na stěnu použijte hmoždinky a šrouby z příslušenství. Těleso zavěste za otvory vyseknuté ze zadní
části nerezového těla konvektoru.
1.
2.
3.
Vrtejte otvory Ø10, hloubky 55 – 66mm
dle roztečí
Do vyvrtaných děr instalujte
hmoždinky
Instalujte šrouby 6x50 do děr s hmoždinkami a to
pouze do těch, které nejsou pro seřízení horizontální
polohy. Šrouby nedotahujte. Ponechte místo mezi
hlavou šroubu a příčkou 3 – 5 mm
4.
5.
6.
1
2
2
1
3
U těles se závěsnou deskou GS a DS.
Pouhým uchopením desky za okraje a
následováním směru šipek na obrázku
sundejte skleněnou respektive kamennou desku z těla konvektoru.
V případě nutnosti instalujte stavěcí
šrouby – Změřte vertikální rovinnost a v
případě potřeby našroubujte do spodních
otvorů stavěcí šrouby. Přednastavte do
potřebné polohy ještě před zavěšením
Platí pro těleso PS: Zavěste těleso
7.
8.
U těles se závěsnou deskou GS a DS. Pouhým uchopením desky za okraje
a následováním směru šipek na obrázku sundejte skleněnou respektive
kamennou desku z těla konvektoru.
U těles se závěsnou deskou GS a DS. Pouhým uchopením desky za okraje
a následováním směru šipek na obrázku sundejte skleněnou respektive
kamennou desku z těla konvektoru.
9.
10.
U těles se závěsnou deskou GS a DS. Pouhým uchopením desky za okraje
a následováním směru šipek na obrázku sundejte skleněnou respektive
kamennou desku z těla konvektoru.
U těles se závěsnou deskou GS a DS. Pouhým uchopením desky za okraje
a následováním směru šipek na obrázku sundejte skleněnou respektive
kamennou desku z těla konvektoru.
3
5. PŘIPOJENÍ ARMATUR
Konvektor PS, GS i DS je ukončen vnitřním ½“ Eurozávitem. U konvektorů PS a GS slouží k připojení ventilu M-RO-02. U konvektorů DS slouží k připojení axiálního
radiátorového a regulačního rohového ventilu. Další možnosti viz tabulka příslušenství.
PS, GS – zadní pohled
DS – zadní pohled
6. ODVZDUŠNĚNÍ TĚLESA
Při prvním spuštění těleso dle potřeby odvzdušněte povolením odvzdušňovacího ventilu. Tento je umístěn u konvektorů DS, PS a GS vždy na boční straně konvektoru.
7. ZAVĚŠENÍ DESKY
Doporučuje se zavěsit pohledovou desku (GS, DS) až po odvzdušnění těla konvektoru z důvodu lepšího přístupu. Instalujte skleněnou respektive granitovou pohledovou desku zpět na tělo připevněného a zapojeného těla konvektoru dle obrázku. Zámky desek nasaďte do protizámků na těle konvektoru dle souslednosti šipek
na obrázku.
3
2
1
8. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pohledové desky PS
Volby desky a rozměrů dle katalogu MINIB
Pohledové desky GS
Volby desky a rozměrů dle katalogu MINIB
Pohledové desky DS
Volby desky a rozměrů dle katalogu MINIB
Kompletní armatura Heimeier MULTILUX 4 set
●
Další možnosti dle katalogu nebo na:
http://www.minib.com/
4
Download

Montážní návod designové konvektory MINIB