suché prostředí - regulace výkonu
7
Regulace EB-B – otáčky ventilátorů se automaticky nastavují podle cyklu spínání
termostatu, výkon konvektorů je tak optimalizován na základě vyhodnocení odchylky
od požadované teploty v místnosti.
Možné použití transformátorů: TT100, TT240, TT300
REGULACE
EB-B
(CH110 nebo CH150)
pouze pro režim topení
EB-B (CH110 nebo CH150)
V případě připojení více než pěti
kusů konvektorů na jeden transformátor je nutné připojit termostat ke
konvektoru, který je ve větvi nejblíže
k transformátoru.
Průřezy vodičů se volí podle proudového zatížení a délky přívodních vodičů. V případě použití zde uvedených průřezů vodičů je
maximální přípustná vzdálenost konvektoru od transformátoru 15 m.
Download

(CH110 nebo CH150) EB-B pouze pro režim topení suché