KAMENINOVÉ TRUBNÍ SYSTÉMY –
SAMOZŘEJMĚ, CO JINÉHO.
2
100% CONVINCED
STEINZEUG-KERAMO
VÝROBNÍ ZÁVODY SPOLUPRACOVNÍCI Německo: Frechen a
Bad Schmiedeberg Belgie: Hasselt
PRODUKTY Kameninové trouby, tvarovky
šachty a příslušenství
TRHY Evropa
Střední a Dálný východ
Austrálie, Nový Zéland
celkem 530
3
NAPROSTO PŘESVĚDČIVĚ.
ŘEŠENÍ OD STEINZEUG-KERAMO.
Steinzeug-Keramo, společnost patřící k Wienerberger AG, je největším evropským výrobcem kameninových trub a tvarovek pro odvádění odpadních vod. Máme celkem tři výrobní závody v Německu a v Belgii. Naše
výrobky jsou používány po celém světě.
Abychom zaručili bezpečnost, spolehlivost a hospodárnost produktů pro
odvádění odpadních vod, vyrábíme kameninové trouby a tvarovky prvotřídní
kvality při dodržení nejmodernějších technických postupů. Naše systémová řešení splňují nejnáročnější požadavky na ekologičnost, udržitelnost a
dlouhou dobu použití: od získávání přírodní suroviny – hlíny, přes efektivní
zpracování ve vyspělých technických provozech, přes odbornou montáž a
déle než sto let trvající dobu použití až po stoprocentní recyklaci podle principů Cradle to Cradle®.
Servis – přímo a online …
INFORMAČNÍ
MATERIÁL
ŠKOLENÍ /
SEMINÁŘE
INFOPOOL
TECHNICKÉ
PODKLADY
VZOROVÝ SOUPIS
VÝKONŮ (MLV)
VÝPOČET
ŠACHTY
– PLÁNOVÁNÍ A
PROVÁDĚNÍ STAVEB
INFOPOOL
INFOPOOL
VÝPOČET
STATIKY
VÝPOČET
MANŽET
INFOPOOL
VÝPOČET
HYDRAULIKY
Navštivte nás na www.steinzeug-keramo.com
Svým zákazníkům a partnerům jsme
nápomocni, zodpovídat jejich otázky
ohledně kanalizační výstavby a hledat společná řešení. To vše je možné i díky našim kompetentním spolupracovníkům po celém světě.
..Regionální kontaktní osoba
..Osobní poradenství při stavbách
..Obsáhlý online informační systém
4
100 % PŘÍRODNÍ
Kameninové trouby se skládají ze sta procent z
přírodních surovin: hlína, šamot a voda.
Hlína a šamot
+voda
+oheň
= 100 % kamenina
5
NAD SLUNCE JASNÉ.
KVALITA PRO BUDOUCNOST – KAMENINA
Kousek přírody
Dobré vlastnosti jako žádné jiné
Dnes, mnohem více než v minulosti, má používání
ekologicky šetrných přírodních materiálů absolutní
přednost. Kameninové trouby se skládají pouze z přírodních a dostupných surovin: hlína, šamot a voda.
Ten, kdo si vybere pro stavbu kanalizačních systémů
kameninové trouby, volí jistotu pro budoucnost. Kameninové trouby snadno splňují extrémně náročné požadavky na hospodárný a dlouhodobý bezproblémový provoz.
V moderních technických zařízeních vzniká z této masy
vypalováním materiál – kamenina. Nejen technicky dokonalé stroje, ale take praktické know-how a bohaté
zkušenosti našich pracovníků zaručují při výrobě
kameninových trub a tvarovek vynikající kvalitu. Náš
systém managementu kvality kontroluje všechny výrobní
procesy a postupy.
Kameninové trouby vykazují vynikající a neměnné
chemické a fyzikální vlastnosti materiálu; dokonalé
zpracování dává výrobkům vysokou pevnost, hustotu a
tvrdost spojenou s vysokou odolností vůči opotřebení a
korozi atd.
Kamenina při výstavbě
kanalizační sítě představuje
např.
•Odolnost vůči chemickým /
fyzikálním vlivům
•Odolnost vůči mechanickému
opotřebení
•Přírodní materiály
•Pevnost a tvrdost
•Odolnost vůči korozi a otěru
•Stabilní vlastnosti při vlivu spodních a odpadních vod, zeminy
•Neutralita vůči spodním vodám
a zemině
•Dlouhá životnost
•Nízké náklady na údržbu
•Šetrnost k životnímu prostředí
•100 % recyklovatelnost
•Trvalost
6
100 % PRO DALŠÍ GENERACE
KAMENINOVÉ TROUBY PRO DALŠÍ
GENERACE
Rada pro udržitelný rozvoj znamená: „Udržitelný
rozvoj představuje východisko pro výrobu
ekologicky šetrných, trvanlivých a hospodárných
výrobků. Do budoucna to znamená, že je třeba
našim dětem a vnoučatům zanechat kvalitní
ekologické a ekonomické stavby. Jedno bez
druhého nelze...“
7
LOGICKY. ZODPOVĚDNOST PRO ZÍTŘKY
KAMENINA
Kameninové trouby jsou trvalé
ANO SAMOZŘEJMĚ, TRVALOST
Aspekt životnosti kanalizačních systémů je rozhodujícím parametrem pro ekonomicky správná
rozhodnutí. Aspekt bezpečnosti a pevnosti jsou parametrem pro ekologicky správná rozhodnutí.
To vše společně ovlivňuje také dopady na další oblasti. Heslo zní: udržitelnost.
To pak znamená naprosto jasnou volbu surovin. Už ve fázi získávání surovin, přes fázi jejich
přepravy, výrobu, přes montáž konečných výrobků až po recyklaci, splňují kameninové trouby a
tvarovky přísná kritéria na ekonomicky i ekologicky výhodné a funkční kanalizační systémy.
Použitím konceptu designu „Cradle to Cradle“ (jednou pro člověka a životní prostředí vložené hodnoty zůstávají v cyklickém koloběhu zachovány) a odpovídajících certifikací, které jsou
prováděny ve všech čtyřech výrobních závodech naší společnosti, jsou určována další měřítka.
Kameninové trouby jsou ekologicky šetrné
•Vynikající technické, chemické a fyzikální vlastnosti
poskytují:
- vysokou pevnost a tvrdost
- vysokou odolnost vůči opotřebení a korozi
•recyklovatelné
Kameninové trouby jsou hospodárné
•dlouhá životnost
•nízké náklady na údržbu
•cenová výhodnost investičního majetku
Kameninové trouby mají dlouhou životnost
•žádné neustálé náklady na sanaci, opravy, novou výstavbu
•ekologicky šetrné
•životnost více než sto let
8
100 % PŘÍRODNÍ
®
Znáte už Cradle to Cradle ?
Naše produkty jsou certifikovány.
Životní cyklus výrobku s budoucností – a myšlenka, která nás provází
od samého počátku výrobu trub a tvarovek: z úplného přesvědčení.
Aby se Steinzeug-Keramo dále úspěšně vyvíjelo, je třeba zajišťovat
certifikace.
Cradle to Cradle®: Na základě této myšlenky vyrábíme podle evropských standardů, které jsou ceněny po celém světě. Jsou zajišťovány
v našich evropských výrobních závodech.
Steinzeug-Keramo. Inspired by Nature.
9
NULOVÝ ODPAD.
CRADLE TO CRADLE®
STEINZEUG-KERAMO-KOLOBĚH: ZODPOVĚDNOST V PRAXI
8 Recyklace
1 těžba surovin
. Keramické výrobky jsou 100 % recyklovatelné
. Těžba jílů v domácích regionech: ekologická
a vrací se jako šamot zpátky do výrobního
těžba s následným odvozem
procesu.
7 Provoz
2 Transport surovin
. Udržitelný provoz:
. Šetrné pro životní
cenově výhodný díky
prostředí, přeprava
nízkým nákladům na
vede nejkratší cestou
= nízké emise CO2.
údržbu při dlouhé
použitelnosti
Pro Steinzeug-Keramo platí:
Nežijeme pravidly teprve od
certifikace Cradle to Cradle®,
6 Montáž
. Montáž s odborným
dohledem na místě
. Trubní systémy pro
nýbrž již od těžby surovin –
to je počátek výroby trub
3 Suroviny
. Jíl, šamot, voda –
bez vyjímky přírodní
suroviny.
otevřený i uzavřený
výkop
5 Logistika
. Propracovaná logistika a přeprava se rovněž
starají o životní prostředí.
. Flexibilní a rychlé – krátkou cestou do prodeje
nebo přímo na stavbu.
www.steinzeug-keramo.com
4 Výrobní proces
. V celé výrobním procesu se zohledňují
principy konceptu Cradle to Cradle
. Optimální využití ekologicky šetrných zdrojů
®
energie – biomasa, výměníky tepla.
10
ROZHODNUTÍ PRO ŽIVOT –
KAMENINA
Výpočet a jasné rozhodnutí
Bezpečné odvádění odpadních vod je důležitým úkolem měst a obcí a je
hrazeno z poplatků za kanalizaci. Toto odvádění má být proto výhodné a
obzvláště důležité jsou řádné propočty. Dlouhá životnost a nízké náklady na
údržbu kameninových trub znamenají proto ty nejlepší předpoklady
• Pozitivní vlastnosti materiálu
Pevnost – vysoká těsnost – pozitivní hydraulické vlastnosti ...
• Hospodárnost
dlouhá doba využití – nízké náklady na údržbu – jistota investičního
majetku …
Jedním z hlavních úkolů kanalizačních systémů je bezpečné odvádění odpadních vod. Provozovaná kanalizační sít je jednou významných součástí majetku obcí.
Při použití trubních systémů z kameniny, jejíž životnost
je více než sto let, jsou tak ztráty minimální, tzn. hodnota
zůstává zachována.
11
HOSPODÁRNOST
Kdo se chce dlouhodobě rozhodnout, volí kameninu.
Na jednou zabudované kameninové trouby se pak
„zapomene“. Sto let a více taková kanalizace odolává
zátěži protékající a často agresivní odpadní vody. Bez
problémů, bez dodatečných nákladů. To platí pro další
a další generace ….
12
100% MOŽNOSTI.
Bez plánování to nejde…
Předpokladem pro kvalitní provedení staveb kanalizačních systémů, novostavby nebo obnovu, je
především důkladné plánování. Kameninové trubní systémy představují při plánování a kalkulaci
stoprocentní jistotu. Pro kvalitní stavbu je nutné znát dobře vlastnosti podloží (geologie, půda,
spodní voda), dále i místní podmínky (např. zatížení provozem komunikací, morfologie, množství
srážek, omezení v chráněných oblastech), jakož i kvalitu a množství odpadních vod. Rozhodování
se poté řídí volbou hrdlových trub při otevřených výkopech nebo uzavřená výstavba (podzemní
protlačování, mikrotuneling).
13
BEZPODMÍNEČNĚ.
BEZPEČNOST ZA VŠECH OKOLNOSTÍ – KAMENINAA
... bez kvality ještě složitěji
Dalším základním předpokladem pro funkční kanalizační síť je kvalita provedené práce a samozřejmě také použitých
surovin. Při výstavbě můžete využít naše pokyny a návody pro použití kameninových trub. Všechny naše výrobky jsou
samozřejmě kvalitní. Kvalita znamená jistotu a spolehlivost. Jistota a spolehlivost tvoří důvěru – ta je dobrým základem
pro solidní a úspěšné obchodní partnerství. A proto vyrábíme trouby a tvarovky podle technických požadavků na té
nejvyšší úrovni.
Pro otevřený výkop jsou k dispozici produktové řady
kameninových hrdlových trub, pro bezvýkopovou
výstavbu jsou to pak kameninové protlačovací trouby.
INFRASTRUKTURA PRO NOVOSTAVBY
Otevřený výkop
Bezvýkopová výstavba, např. v chráněných přírodních
oblastech
OBNOVA STÁVAJÍCÍHO STAVU
Otevřený výkop
Bezvýkopová výstavba, např. při nedostatku místa
DOMOVNÍ PŘÍPOJKY
Otevřený výkop a bezvýkopová výstavba
KŘÍŽENÍ POD SILNICEMI A DÁLNICEMI
Bezvýkopová výstavba
KŘÍŽENÍ POD ŽELEZNICÍ
Bezvýkopová výstavba
PROCHÁZENÍ POD STAVEBNÍMI PAMÁTKAMI
Bezvýkopová výstavba
PROCHÁZENÍ SÍTÍ POD VODSTVEM
Bezvýkopová výstavba
PROCHÁZENÍ SÍTÍ POD VODNÍMI ZDROJI
Otevřený výkop a bezvýkopová výstavba
14
100 % NABÍDKA
PRODUCT TYPES
KeraBase
Hrdlové trouby a tvarovky pro normální zatížení
KeraPro
Hrdlové trouby vysoce odolné pro zvláštní nároky
KeraDrive
Protlačovací trouby
KeraPort
program šachet
KeraMat
originální program příslušenství
15
GARANTOVÁNO. SPRÁVNÁ VOLBA – KAMENINA
01.2015
Vydáno 2014: Steinzeug-Keramo GmbH / Steinzeug-Keramo N.V. Všechna práva dodržena. Další rozšiřování pouze s písemným souhlasem.
Veškeré údaje nutno zkontrolovat, odpovídají hodnotám uvedeným v české normě ČSN EN 295 a vnitropodnikové certifikaci (ZP) WN 295.
Steinzeug Keramo s.r.o.
Husova 21 | CZ-370 05 České Budějovice
Steinzeug-Keramo GmbH
Alfred-Nobel-Straße 17 | D-50226 Frechen
Steinzeug-Keramo N.V.
Paalsteenstraat 36 | B-3500 Hasselt
Tel.
Fax
Telefon +49 2234 507-0
Telefax +49 2234 507-207
Tel.
Fax.
E-Mail [email protected]
Internet www.steinzeug-keramo.com
E-mail [email protected]
Internet www.steinzeug-keramo.com
+42 387 981 303
+42 387 981 487
[email protected]
Internet www.steinzeug-keramo.com
+32 11 21 02 32
+32 11 21 09 44
Download

Broschüre Steinzeug Keramo