Kování pro posuvné dveře –
univerzální skříňová konstrukce. TopLine M
TopLine M
Rozmanitost designu.
Nové kování TopLine M bylo speciálně vyvinuto s ohledem na design posuvných dveří
skříní menších rozm�rů. Díky skrytému
vodícímu profilu nabízí TopLine M ideální
�ešení pro elegantní uspořádání posuvných
dveří.
2
S novým systémem posuvných dveří
TopLine M můžete bez změn ve výrobním
procesu místo sk�íní s otočnými dveřmi
jednoduše vyrobit sk�íň s posuvnými dve�mi.
Konstrukce korpusu sk�ín� zůstává.
Horní vodící profil TopLine M poskytuje
variabilní konstruk�ní �ešení. Profil spodního
vedení může být dle požadavků namontován
před dno skříně nebo skryt� pod ním.
Dveře se pohybují přes sebe. Při použití
nezapušt�ných úchytek se použijí distanční
díly. Dveře je možno výškov� se�ídit.
Hettich nabízí kování pro posuvné dveře
TopLine M jako kompletní systém. Vyrobce
sk�íní ponechá svůj korpus bez zm�n.
Doplňkově lze objednat k pojezdovému a
vodícímu profilu i p�echodovė a ukon�ovací
lišty korpusu a dveřní lišty.
Parametry:
· 2dráhové, horní kování posuvných dveří
·Naložené dveře
·Hmotnost dveří do 35 kg
·Tloušťka dveří do 19 mm
·Výška dveří do 2100 mm
·Šířka dveří 650 do 1000 mm
3
Hettich a životní prostředí:
Odpovědně jednat, aktivně chránit.
Hettich se chová zodpov�dn� k životnímu prost�edí. Toto
chování formuje náš etický kodex v �ásti management
ochrany životního prostředí. Ochrana životního prost�edí
je důsledn� provád�na ve všech podnicích pat�ících do
skupiny. Pro každý výrobní provoz byla zřízena vlastní
komise pro životní prostředí. Zákonná ustanovení jsou
považována za minimální požadavky. Dále na mnoha
místech ve výrob� dodržujeme přísnou směrnici EMAS.
Myslíme na budoucnost, šet�íme suroviny.
Norma Hettich pro látky obsažené ve výrobcích
Hettich dodržuje interní normy pro látky obsažené ve
výrobcích. Tyto normy zajišťují, že každý výrobek splňuje
všechny ekologické požadavky, od výrobního procesu až
po likvidaci. Výrobky Hettich mají dlouhou životnost.
Hettich si stanovuje také velmi p�ísné interní normy a
dodržuje všechny mezinárodní normy.
4
Management životního prostředí Hettich
Již v roce 1996 začal Hettich se zaváděním účinných systémů
managementu životního prostředí podle přísné vyhlášky
EMAS (aktuálně: Vyhláška ES č. 761/2001, včetně EN ISO
14.001/2004). Zavedením t�chto systémů jsme úsp�šn�jší
v ochraně životního prostředí. Toto se samoz�ejm� projevuje pozitivn� i našich zákazníků. Stejn� tak i od našich
dodavatelů požadujeme dodržování potřebných minimálních
standardů v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce,
ochrany zdraví a sociální oblasti. Pro informaci zde naleznete
n�které dosažené výsledky ve výrob� výsuvů a zásuvkových
systémů Hettich v závodě Kirchlengern:
Naše výsledky dosaženė v ochran� životního prostředí v
letech 1997 až 2008:
Specifická spotřeba vody: Specifická spotřeba proudu:
Specifická spotřeba tepla:
Specifické emise CO2:
56 procent
21 procent
84 procent
29 procent
TopLine M
Kvalita odpovídající požadavkům
Kvalita systému pro posuvné dveře TopLine M je průběžně
kontrolována. Jsou splněny různé, individuální požadavky
na jakost vyplývající z trhu a oboru. Níže uvedené obrázky
příkladně představují princip některých zkušebních postupů.
Kritéria jakosti
·Dlouhodobá zkouška
s 20.000 cykly
·Zkouška dorazu s tahovým
zatížením 2 kg
·Zkouška proti uvoln�ní dve�í se 150 N
·Zkouška zatížení v horizontálním
směru s 250 N
Dlouhodobá zkouška
Dveře musí s definovanou rychlostí odolat
stanovenému počtu cyklů otevírání a zavírání.
Zkouška dorazu
Dveře musí s definovaným tahovým zatížením
odolat stanovenému počtu cyklů zavírání.
Zkouška proti uvoln�ní dve�í
Při této zkoušce jsou dveře definovanou silou zvednuty
šikmo dopředu/nahoru a nesmí se přitom uvolnit nebo
vypadnout z korpusu.
Horizontální bezpečnostní zkouška
Definovanou silou je tlačen střed dveří. Přitom se
dveře nesmí uvolnit nebo vypadnout z korpusu.
10°
Zkouška podle DIN EN 15706
5
Systém pro posuvné dveře TopLine M
Montážní údaje
Přesazené otevření
EB 29
9
min. 20
25,8
3,5
45
15 - 19
8
Türhöhe
Výška
dveří
< 18 < 18
10 při
beidoražení
Anschlagmaß
32
ø4x15
32
min. 15
max. 19 16
32
19
min. 15
max. 19
16
max. 10 max.
19
19
16
min.15
max.19
20 19
16
1
16
min.15
max.19
65
9
10
10
7
54
32
7
14
2
14
54
14
32
57
Znázorn�ní koncové pozice dve�í
16
min.15
max.19
27
19
16
min.15
max.19
16
1
14
10
7
8
54
6
10
Systém pro posuvné dveře TopLine M
Objednací údaje, pojezdové profily a díly
Výrobek
Materiál
Obj. číslo
OJ*
MiMn* Množství
a) *
Pojezdový profil TopLine M
Ocel
LA 10160
50
100
Hliník
LA 10320
50
100
· Individuální délka dle požadavku
b1
9
a1=
50
288
ø 6,2
25,8
20
95
48
8
12
5,5
ø 4,1
ø 6,2
Množství
b) *
ø 6,2
150
ø 6,2
ø 6,2
150
ø 6,2
48
celková
délka
Gesamtlänge
Pojezdový díl TopLine M pro přední dveře
· S pojistkou proti vyvěšení
bez použití nástrojů
· Kolečka z plastu
· Ocel pozinkovaná
Pojezdový díl TopLine pro zadní dveře
· S pojistkou proti vyvěšení
bez použití nástrojů
· Kolečka z plastu
· Plast šedý
Opěrný díl pro pojezdový profil
· Upevnění vrutem do d�evot�ísky
ø 3,5 mm
· Plast šedý
Koncový doraz pro pojezdový profil
· Upevnění speciálním šroubem
ø 4 x 14 mm, viz dole
· Plast šedý
Speciální šroub ø 4 x 14 mm
· K upevnění koncového dorazu
· Ocel pozinkovaná
Distanční držák
· Upevnění vrutem do d�evot�ísky
ø 4 x 15 mm
· Plast šedý
Středová zarážka TopLine M
· Pro přední dveře
· Upevnění vrutem do d�evotřísky
ø 3,5 x 25 mm
· Plast šedý
9 105 096
100
100
2
2
9 105 097
400
400
2
4
9 021 208
1000
1000
2
2
9 105 432
1000
1000
2
2
9 105 577
1000
1000
2
2
9 105 356
1000
1000
1 volitelně
2 volitelně
9 105 377
1000
pro ocelové
profily LA 10160
1000
-
1
9 127 012
1000
pro hliníkové
profily LA 10320
1000
-
1
* OJ = balení MiMn = minimální množství
a) Potřebný počet pro 2dveřovou skříň
b) Potřebný počet pro 3dveřovou skříň
7
Systém pro posuvné dveře TopLine M
Montáž před dnem skříně
Montážní a objednací údaje, vodící profily a vodící díly
EB 29
9
min. 20
25,8
3,5
15 - 19
45
8
10 při
< 18
beidoražení
Anschlagmaß
< 18
32
19
min. 15
max. 19
25
15
10
19
min. 15 / max. 19
25
15
3,4
ø 3,5 x 25
11
min. 15 max. 19
31
35
70
5,2
66
50
ø 4 x 15
Obj. číslo
OJ*
MiMn* Množství
a) *
Množství
b) *
LA 10165
50
100
1
1
9 105 098
50
200
2
2
9 105 350
1000
1000
2
4
20 - 30
Vodící profil STB 16.1
· Poloha profilu před dnem
· Individuální délka dle požadavku
· Plast šedý
a1
= 50
dělení
Teilung
224
11
ø3
celková délka
Gesamtlänge
Vodící díl STB 16.1 pro přední dveře
· Poloha profilu před dnem
· Ocel pozinkovaná
Vodící díl STB 16.1 pro zadní dveře
· Poloha profilu před dnem
· Plast šedý
8
Systém pro posuvné dveře TopLine M
Montáž pod dno skříně
Montážní a objednací údaje, vodící profily a díly
EB 29
9
min. 20
25,8
3,5
15 - 19
45
8
< 18 < 18
10 při
beidoražení
Anschlagmaß
32
19
min. 15
max. 19
25
15
10
19
min. 15 /
max. 19
15
25
ø 4 x 15
20
19
31
16
ø3,5x16
15 - 19
14,2
14
22,2
66
50
Obj. číslo
OJ*
MiMn* Množství
a) *
Množství
b) *
LA 10166
50
100
1
1
9 105 337
100
200
2
2
9 105 099
100
200
2
4
20 - 30
Vodící profil STB 16.2
· Poloha profilu pod dnem
· Individuální délka dle požadavku
· Plast šedý
a1
= 50
14,2
dělení
Teilung
224
ø3
celková
délka
Gesamtlänge
Vodící díl STB 16.2 pro přední dveře
· Poloha profilu pod dnem
· Ocel pozinkovaná
Vodící díl STB 16.2 pro zadní dveře
· Poloha profilu pod dnem
· Ocel pozinkovaná
* OJ = balení MiMn = minimální množství
a) Potřebný počet pro 2dveřovou skříň
b) Potřebný počet pro 3dveřovou skříň
9
Systém pro posuvné dveře TopLine M
Systémové komponenty
Koncová lišta dveří,
ve tvaru L
Připojovací lišta korpusu,
zadní dveře
Kartáčová lišta
Připojovací lišta korpusu,
zadní dveře
Připojovací lišta korpusu,
přední dveře
Lišta dveří
Kartáčová lišta
Výrobek
Lišta dveří
· Pro tloušťky dveří 15 -16 mm
· Individuální délka dle požadavku
· Ocel stříbrná (s ochrannou fólií)
·Hliník eloxovaný
a1
= 66
16,5
ø5
a2 = 128
Koncová lišta dveří,
ve tvaru U
Lišta dveří
a7
=256
a8
= 288
Materiál
Obj. číslo
OJ*
MiMn* Množství
a) *
Množství
b) *
Ocel
LA 10197
100
300
3
4
Hliník
LA 10333
100
300
3
4
Ocel
LA 10203
100
100
1
-
Hliník
LA 10336
100
100
1
-
Ocel
LA 10199
100
200
-
2
Hliník
LA 10337
100
200
-
2
aX
14
20
29
celková délka
Gesamtlänge
Koncová lišta dveří, ve tvaru L
· Tloušťky dveří 15 - 16 mm
· Individuální délka dle požadavku
· Ocel pozinkovaná
·Hliník eloxovaný
a1
= 66
ø5
a2 = 128
a7
=256
a8
= 288
aX
14
23
16,5
celková
délka
Gesamtlänge
Koncová lišta dveří, ve tvaru U
· Pro tloušťky dveří 15 - 16 mm
· Individuální délka dle požadavku
· Ocel stříbrná (s ochrannou fólií)
·Hliník eloxovaný
16,5
ø5
a1
= 66
a2 = 128
14
23,75
celková
délka
Gesamtlänge
10
a7
=256
a8
= 288
aX
Výrobek
Materiál
Obj. číslo
OJ*
MiMn* Množství
a) *
Množství
b) *
Připojovací lišta korpusu, zadní dveře
Ocel
LA 10202
100
100
1
2
Hliník
LA 10335
100
100
1
2
Ocel
LA 10201
100
100
1
-
Hliník
LA 10334
100
100
1
-
LA 10209
300
100
9 110 132
600
300
· Individuální délka dle požadavku
· Ocel stříbrná (s ochrannou fólií)
·Hliník eloxovaný
ø5
a1 = 70
10
a2 = 352
a1
14,8
17
celková
délka
Gesamtlänge
Připojovací lišta korpusu, přední dveře
· Individuální délka dle požadavku
· Ocel stříbrná (s ochrannou fólií)
·Hliník eloxovaný
a1 = 70
ø5
a2 = 352
10
a1
14,8
46
Gesamtlänge
celková
délka
Volitelné příslušenství
Kartáčová lišta
· Samolepící
· Pro bezpečné utěsnění proti prachu
· Individuální délka dle požadavku
8
7
Spojovací lamela
· Ke spojení segmentovaných čel
posuvných dveří
· Ocel pozinkovaná
* OJ = balení MiMn = minimální množství
a) Potřebný počet pro 2dveřovou skříň
b) Potřebný počet pro 3dveřovou skříň
11
Hettich SR s.r.o.
Hollého 11
911 05 Trenčín
Slovenská republika
Tel.: +420 566 692 111
Fax.: +420 566 692 123
E-mail: [email protected]
Internet:www.hettich.cz
www.hettich.com
Tel.: +421 32 65 83 885
Fax.: +421 32 65 83 884
E-mail: [email protected]
Internet:www.hettich.sk
www.hettich.com
1110-009-TLM-1211-HMV/CZ
Hettich ČR k.s.
Jihlavská 3
591 01 Żd‘ar nad Sázavou
Česká republika
Download

TopLine M