Magazín firmy Blum pro praktické kuchyně
Dvě sestry, dvě kuchyně:
proč se k sobě tak báječně
hodí estetika a funkčnost
KRÁSNÁ A PRAKTICKÁ
WORKFLOW, SPACE, MOTION:
Vše pro úžasně snadnou práci, optimální využití
prostoru a hodně pohybu v kuchyni!
02
Je tu místo!
16
Zkušební jízda: RYZÍ požitek
42
04
Krásná a praktická
04 Krásná a praktická
Dvojčata diskutují o tom, že kuchyň má dvě stránky
08 Bella Italia a ruský šarm
O jedné extravagantní kuchyni v Toskánsku
12 Licence pozorovat
Mladá kuchyň
26
Firma Blum neustále provádí průzkum potřeb svých zákazníků, speciální
oddělení společnosti studuje zvyky lidí a jejich každodenní chování i
postupy při práci v kuchyni.
14 Workflow: to práce běží jako
hodinky, Vy nemusíte
Praktické rady pro snadnou práci a dobrý přístup k uloženým předmětům
16 Je tu místo!
Každodenní pracovní nároky v překládacím přístavu a v kuchyni
Užitečné triky, jak vytvořit
cenný úložný prostor
18
18 Space: vejde se Vám do Vaší
kuchyně všechno?
Stačí pár triků pro vykouzlení cenného úložného prostoru
20 Nová místnost pro párty
Nový trend ze Severní Ameriky se jmenuje kuchyňská párty
24 Motion: konečně do Vaší kuchyně
přichází pohyb
Elegantní a inteligentní vychytávky pro velký komfort pohybu
OBSAH:
kuchyň inspiruje
30
Velká kuchyň
26 Mladá, barevná a fikaná
O první kuchyni jedné mladé Belgičanky
30 Dole máme spoustu místa
O jedné velké a praktické kuchyni v Austrálii
36 Po čínsku kompaktní
O jedné malé a praktické kuchyni v Šanghaji
40 Tipy pro nákup kuchyně
Experti poskytují cenné rady
42 RYZÍ požitek
Špičkoví kuchaři na návštěvě u společnosti Blum
66 Kvalita – po celou dobu životnosti nábytku
O co u kování pro kuchyňský nábytek jde
68 Dnes inovace, zítra standard
Proč je důležité dbát na techniku zítřka
70 Tady má pohyb svůj domov
Historie výrobce kování firmy Blum
Koupě nové kuchyně je něco, na co se nedá netěšit!
Díky aktuálním trendům a novým možnostem se kuchyně v dnešní době stávají ústředním místem bytu, kde
se scházíme nejen kvůli jídlu, ale hlavně pro potěšení;
z práce tu je fajn zábava.
Každá koupě kuchyně však s sebou nese i určitou dávku vzrušení a nové výzvy; koneckonců se rozhodujeme
na nejbližších 15 let nebo i déle. Udržet si přehled
o aktuálních inovacích výrobků a důležitých funkcích
kuchyně je občas těžké.
Tým DYNAMIC SPACE zleva doprava:
Cyrielle Galmiche, Andreas Lubetz, Anja Fitz
Na základě dlouholetých průzkumů potřeb lidí při každodenním využívání kuchyně se nám podařilo shromáždit spoustu poznatků a vyvinout výrobky, střižené na
míru požadavkům uživatelů kuchyní.
Na následujících stránkách naleznete potřebné podněty a příklady pro to, jak ze své budoucí kuchyně udělat
to správné a praktické místo. Naše nápady pro praktické kuchyně nazýváme DYNAMIC SPACE. Další podrobné informace naleznete na adrese www.blum.com
Nechte se inspirovat a poznejte víc o zajímavých možnostech, jak může být Vaše nová kuchyň naprosto přesně ušita na míru Vašim potřebám. Jedině tak pro Vás
bude Vaše kuchyň po léta zdrojem radosti a potěšení.
TITULNÍ TÉMATA
04 Krásná a praktická
14 Takhle se má pracovat
18 Vejde se Vám do Vaší
kuchyně všechno?
24 Konečně do kuchyně
přichází pohyb
42 RYZÍ požitek
03
04
Krásná
Praktická
kuchyň inspiruje
TITULNÍ PŘÍBĚH
Dvojčata Giovanna a Ricarda jsou si zevnějškem
k nerozeznání podobné. Jen ve svých názorech se
občas neshodnou. Jako na téma kuchyň. Musí být
kuchyně v prvé řadé krásné nebo praktické?
Ricarda poučuje Giovannu: možné je i obojí.
J
sou jednovaječná dvojčata a tak jsou „Samozřejmě,“ říká Giovanna. „Ale urči- několik kroků. Všechno má své předem
si k nerozeznání podobné. Když tě mi dáš za pravdu v tom, že kuchyně určené místo.“ Široké, těžké, plně nalobyly školačky, vychutnávaly si chví- jsou tak nějak vždycky pojaty stejně. Tu žené výsuvy se dají obsluhovat s jen male, kdy mohly své spolužáky, pedagogy, svou fascinující stránku nabývají až díky ličkým úsilím. Otvírají se elektricky jen
a později dokonce i své nápadníky neu- rafinované kombinaci zajímavých mate- lehkým ťuknutím do nich, běhají téměř
stále mást. Stejně jako tomu bývá u vět- riálů a povrchů nábytku.“ „Nemyslím si“,
šiny dvojčat, jsou obě ve spoustě ohledů odporuje Ricarda. „Hodnota i té nejkrásGiovanna dá především na
úplně stejné. Například co se týká jejich nější kuchyně klesá, když práce při vařeprofesní ctižádosti. Giovanna je úspěšná ní, hlavně její samotný průběh, není
optický vzhled. Jen v krásné
designérka v úspěšné a známé módní úplně okay, když máš příliš málo místa
kuchyni se člověk může
firmě. Ricarda právě povýšila do vrchol- nebo se skříňky dají obsluhovat jen velmi
ného managementu sice malé, ale reno- špatně.“ Přitom jakoby mimochodem
dlouhodobě cítit pěkně.
mované soukromé banky. Po své italské ťukne kolenem na čílko výsuvu pro odmamince obě zdědily kuchařskou vášeň. pad. Výsuv automaticky vyjíždí a RicarRicarda nemá mic proti
Právě co se kuchyně týká, tady mají obě da se zbaví posledních zbytků slupek od
odlišné názory.
cibule. S pěkným švihem strčí do výsuvu
krásnému designu, ale kuchyň
nohou, ten se začne zavírat, namísto
musí být v prvé řadě praktická.
Je sobota večer. Ricarda pozvala Giovan- třesku zajíždí měkce a bezhlučně. Gionu do svého nového bytu na večeři. Za- vanna doslova oněmí úžasem. Tohoto
tímco je stále ještě plně zaměstnána detailu v kuchyni své sestry si ještě vůbec
jakoby bez tíže díky funkci tlumení.
přípravami, prohlíží si Giovanna sestřin nevšimla.
Vše má svůj důmyslný systém: kuchyň
krásný domov. Právě stočila svůj pohled
na kuchyň, kde Ricarda pilně zpracovává Ricarda odloží nůž, s kterým právě na- je naplánována v duchu pracovních
»
zeleninu. „Tvá kuchyň je teď opravdu sekala cuketu na jemné plátky. „Pak Tě úkonů, které jsou tu typické.
krásná!“ špitne Giovanna. „Kuchyň je asi překvapí, že tahle kuchyň vznikla
pro mě jako pěkné šaty“, odvětí Ricarda. v prvé řadě na základě praktických asGIOVANNA MÁ RÁDA STYL
„Chci se v ní cítit dobře." A navíc musí pektů. A teprve až potom jsem si dělala
Ušlechtilý vzhled s boky zásuvek ze
pasovat k osobnosti. Proto rozhoduje hlavu s materiály a barvami.“ Giovanna
saténovaného skla.
správný optický vzhled. Bez správného je ohromená. Má pocit, že kuchyň její
designu se ze své kuchyně nebudete těšit sestry je něco neobyčejného. Jenže ona
dlouho. "A ještě když je jako u Tebe sou- se na ni ještě nedívala z praktické stránčástí obývacího pokoje.“ „Ano, to máš ky. Jistě: sledovat Ricardu při vaření má
určitě pravdu“, míní Ricarda. „Ale neza- v sobě něco estetického. Každý pohyb je
pomeň přitom, že kuchyň má také své plynulý. Všechno jí jde tak lehce od ruky
praktické stránky.“ Ricarda absolvovala a Ricarda zvládá všechny přípravy podpřed několika lety ze zvědavosti praxi ve statně rychleji nežli ona. Giovanna si
hvězdičkové restauraci a žasla nad per- dosud myslela, že to je v prvé řadě díky
fektní organizaci a pracovními procesy sestřinu vzletnému stylu vaření. Ricarda
v profi kuchyni. Tato skutečnost ji roz- si stoupne doprostřed kuchyně.
hodujícím způsobem ovlivnila při pláno- „Podívej se semhle. Pro přípravu, vaření
vání vlastní kuchyně.
a dokonce i mytí nádobí mi stačí udělat
05
06
TITULNÍ PŘÍBĚH
Výsuvy se otvírají elektrickým
způsobem jen lehkým ťuknutím do
nich, běhají téměř jakoby bez tíže a
s tlumením se měkce zavírají.
Sledovat Ricardu při vaření má
v sobě něco estetického: každý
pohyb je plynulý.
Vše, co pro určité činnosti potřebujete, také najdete na správném
místě: hrnce u sporáku, nože u
pracovní plochy, houbičky u dřezu.
kuchyň inspiruje
Vše má svůj důmyslný
systém a kuchyň je naplánována podle sledu
jednotlivých pracovních
úkonů.
Vše, co potřebujete pro určité činnosti, sela dlouho hledat. Jenže takto důkladně
také vždy najdete na správném místě. a do všech důsledků o práci v kuchyni
Hrnce u sporáku, nože u pracovní plochy, ještě nikdy neuvažovala. „Páni!“,
houbičky u dřezu. Giovanna ze sebe ne- vydechla. „Ono je to vlastně všechno
dokáže vypravit ani slovíčko a s úžasem docela logické. Nikdy bych si nemyslela,
sleduje Ricardin výklad. Samozřejmě, že že s takovými jednoduchými a důvtipkdyž ona si poprvé skládala všechny věci nými detaily může být kuchyň hned
do své kuchyně, také si dobře rozmyslela, o tolik moc praktičtější.“ Ricarda se
kam by tak asi mohla všechno nádobí a usmívá. „A pravděpodobně Tě taky ani
pomůcky pro vaření uložit, aby je nemu- nenapadlo, že praktická kuchyň může »
I dvojčata mohou mít různý vkus.
Ricarda má hrnce a pánve uloženy
přímo pod sporákem, aby pro ně mohla
kdykoli rychle sáhnout.
07
Nejen že to zde
vypadá hezky, je
to hlavně praktické.
být zároveň krásná.“ „No jistě!“ povídá
Giovanna. „A když se nad tím tak opravdu zamyslím...“ Na okamžik se odmlčí.
„Pak vůbec nejsi lepší kuchařka než já, jen
máš lepší organizaci“. „Ale, tak to bys
tedy ráda“, směje se Ricarda a přitiskne
sestru k sobě. „To mi přece můžeš dokázat u jídla!“
Ricarda vzletným způsobem uvede
nohou výsuv do pohybu a ten se zavře.
Žádný křapot, BLUMOTION zavírá
výsuv měkce a bezhlučně.
08
Bella Italia a
ruský šarm
Penzionovaný námořní kapitán Giuseppe
Spirandelli a jeho žena, ruská návrhářka
šperků Taťána Regolovová, si nechali ve
svém venkovském sídle v jižním Toskánsku
zařídit extravagantní kuchyň, plnou
důvtipných a funkčních vychytávek.
EXTRAVAGANTNÍ KUCHYŇ
kuchyň inspiruje
BOŽSKÝ PÁR
Našli jeden druhého a k tomu vysněný
dům: Giuseppe Spirandelli,
penzionovaný kapitán, a Taťána
Regolovová, návrhářka šperků.
M
álokterý pár je tak rozdílný: on
je ostřílený mořský vlk a ona
drobná, půvabná umělkyně.
Zatímco Giuseppe dříve řídil obrovské
tankery a lodě a brázdil na nich všechna
světová moře, navrhovala Taťána již od
svého dětství drobné a něžné šperky, a to
s čím dál tím větším úspěchem.
„Kuchyň musí být především
funkční, jinak se z její krásy
nemůžete těšit.“
Poznali se před deseti lety na Taťánině
výstavě šperků v Hongkongu. Giuseppeho přivedl na vernisáž jeho místní přítel.
„Oči má stejně okouzlující jako své šperky“, říká Giuseppe ještě dnes zamilovaně.
Jí zase okamžitě imponovaly jeho sebevědomé vystupování a příjemné, milé způsoby. Po krátké době se rozhodli, že budou žít společně.
Když se Giuseppemu naskytla možnost
odejít předčasně do penze, ihned jí využil. V jižním Toskánsku mezi Grosseto
VYSNĚNÝ DŮM
V jižním Toskánsku blízko Grosseto
našli starou cihelnu „La Fornace“,
kterou s láskou zrekonstruovali a
vystavěli si tu svůj vysněný dům,
v němž hodlají setrvat až do stáří.
a Follonica našli starou cihelnu “La Fornace“, kdysi vyřazenou z provozu. Kapitán znal toto místo ještě z dob svého
mládí. Oba se pustili do přestavby, rekonstrukce, úprav, a vytvořili si tu vysněný útulný domov, kde se chystají
užívat si zbývající léta života. „Když je
jasno, z hořejšího patra vidíme až na
moře“, směje se Giuseppe, „je to odsud
jen 20 kilometrů daleko.“ „Námořník,
ten už jím zůstane navždy, mořský vlk
v něm dříme stále“, připojuje se Taťána
s úsměvem.
I když vypadají tak odlišně, co se kuchyně týká, mají nejen stejný vkus, ale také
shodné nároky: musí to být nejen krásné
prostředí, nýbrž také praktické. Uspořádání ostrůvku na vaření a horní skříňky
nad dřezem bylo nejen Taťánin nápad,
ona se aktivně podílela také na řešení
designu. „Šperky, ty mají jen zdobit“, tvrdí drobná Ruska, „ale kuchyň musí být
především funkční, jinak se z její krásy
nemůžete těšit.“
Extravagantní horní skříňka nad dřezem
je vybavena elektrickým způsobem otvírání SERVO-DRIVE a má na dně »
09
10
Extra jednoduché
Za nezvykle uspořádaným čelem
se skrývá elektrický způsob
otvírání SERVO-DRIVE pro
výklopy.
Extra čisté
Zde se hodně myje ručně. Je to
praktické, když máte vše rychle
po ruce.
odkapávací dřez, proto může ve skříňce
schnout ještě mokré nádobí. Firma
Martini Mobili z Bovolone blízko Verony, která vyrábí a dodává kuchyně,
s láskou zajistila množství detailů, vše
přivezla a také tuto extravagantní kuchyň postavila.
Kuchyň z ušlechtilého dřeva je velmi
často využívána. Téměř každý den tu vaří
jeden pro druhého a čerpají přitom ze
svých skoro nevyčerpatelných zásob receptů. Zatímco Taťána se cítí doma zejména v ruské a francouzské kuchyni,
snaží se Giuseppe připravovat speciality
ze všech zemí, které v průběhu dlouhých
let své kariéry kapitána navštívil a poznal.
Tento pár se nikdy nenudí a jejich kuchyň
jim k tomu přispívá.
Extravagantní
V centru kuchyně je ostrůvek na
vaření. Odsud dosáhnete vskutku
skoro na všechno.
kuchyň inspiruje
EXTRAVAGANTNÍ KUCHYŇ
i
Tip odborníka
Co je na této kuchyni obzvlášť
praktické:
Uspořádání skříní okolo ostrůvku na vaření
umožňuje nenachodit při vaření příliš mnoho
zbytečných cest po kuchyni navíc.
Individuální plánování zde poskytuje dostatek
místa pro zvláštní nádobí.
Hrnce, koření a pracovní příbory na vaření přímo
u vařiče, tudíž snadné úkony a krátké cesty po
kuchyni.
Všude plné výsuvy, díky tomu snadný přístup až
do nejzazšího koutku.
11
Woronora Heights,
Austrálie 12:27
rec
Bornem, Belgie
14:03
rec
Sao Paulo, Brazílie
22:13
Ville St. Laurent, Kanada
08:14
rec
Griso, Portugalsko
13:00
rec
Šanghaj, Čína
12:52
rec
Vilette D'Anthon,
Francie 11:30
rec
Poznaň, Polsko
13:24
rec
Wolverhampton, Anglie
17:52
rec
Moskva, Rusko
16:00
rec
Talloires, Francie
17:44
rec
Niederrohrdorf, Švýcarsko
15:06
rec
Veldhoven, Nizozemí
19:10
rec
Milton Keynes, Anglie
17:05
rec
Hohenems, Rakousko
16:42
rec
rec
WORKFLOW
kuchyň inspiruje
Licence
pozorovat
EXPERTKA, ZABÝVAJÍCÍ SE
POTŘEBAMI UŽIVATELŮ KUCHYNÍ
Miriam Wildauer, oddělení pro
průzkum potřeb uživatelů kuchyní
P
roč se firma Blum zabývá sledováním potřeb uživatelů kuchyní?
„Cheme vyvíjet praktická řešení
kování s takovými funkcemi, které jsou
opravdu smysluplné a lidem při práci
v kuchyni usnadní život. Proto provádíme výzkum, jak lidé ve svých kuchyních
skutečně pracují, vaří a žijí. Jedině tak
dokážeme vyvíjet výrobky, šité na míru
těmto potřebám.“
Odkdy realizuje společnost Blum sledování a analýzu potřeb uživatelů
kuchyní?
„Brzo to bude už deset let intenzivního
výzkumu na základě pozorování, rešerší
a přesných analýz návyků, pracovních
úkonů a jejich průběhu...“
Kolik materiálu z průzkumu jste
dosud nashromáždili?
„Hrubým odhadem máme okolo tisíce
hodin filmového materiálu z různých
zemí celého světa. Na příští dva roky
máme naplánovány ještě další země jako
např. Indie, Tunisko, Malajsie nebo
Švédsko.“
Existují po světě výrazné rozdíly v užívání kuchyní?
„Velmi přiznačný je například výsuv se
zásobníkem na rýži a dávkovačem, který
v asijských zemích slouží pro uložení pěti
Oddělení firmy Blum pro průzkum potřeb uživatelů
kuchyní sleduje zvyky a pracovní postupy lidí a
zjišťují, co lidé v kuchyni skutečně potřebují.
Miriam Wildauer z oddělení společnosti Julius
Blum GmbH pro průzkum potřeb uživatelů kuchyní
zodpovídá naše dotazy.
až deseti kilogramů rýže. Nebo výsuv na Jaké poznatky jste z průzkumu potřeb
bagety ve Francii, speciální dezinfekční vyvodili?
přístroje v Číně, gril na ryby v Japonsku. „Identifikujeme větší a menší potřeby.
Velice zajímavý je také příklad Austrálie: Zohledňujeme je také při vývoji nových
venkovní kuchyň na barbecue a kuchyň výrobků. Jako dobrý příklad slouží náš
uvnitř domu pro každodenní přípravu systém tlumení BLUMOTION. Pozorovali jsme, že lidé často zavírají čela
pokrmů."
„Mnoho typických činností v kuchyni probíhá
na celém světě stejně.
A co pozorujete jako hodně společného?
„Mnoho typických činností v kuchyni
probíhá na celém světě stejně. Například
ideální hlavní pracovní prostor, který by
měl být alespoň 90 cm široký, se vždy
nachází mezi dřezem a varnou plochou.
A optimální pracovní výška je dána, když
vzdálenost mezi ohnutou paží a pracovní
plochou měří 15 cm. Samozřejmě se tu
potvrzují i ergonomické aspekty. Chcete-li dosáhnout na uložené předměty a
musíte se kvůli tomu shýbat, natahovat
nebo dokonce lézt na pracovní desku, to
je vždycky obrovská nevýhoda v kterékoli zemi. Výhody systémů výsuvů
s dobrým přístupem k uloženým předmětům si uvědomuje celý svět."
nábytku prudce, rychlým pohybem.
Dvířka pak bouchají, láhve do sebe vzájemně narážejí, nádobí řinčí. Z toho
vznikl požadavek integrovat do našeho
kování tlumicí prvek. Také malé potřeby
mají na svědomí praktické nápady. Tak
jsme si třeba všimli, že lidé po celém světě bojují s potravinovými fóliemi. Ty se
neustále slepují. A tak vznikla myšlenka
vytvořit praktickou řezačku potravinové
fólie, u které se fólie nemačká a neřasí,
z přístroje se jednoduše vytáhne a prostě
uřízne.“
13
14
To práce
běží jako
hodinky, Vy
nemusíte
Nepotřebných cest napříč kuchyní se dá
snadno vyvarovat, jen musíte už při plánování
kuchyně mít důkladně promyšleny typické
činnosti, které tu probíhají. Díky tomu vznikají
pracovní prostory, místa, kterým říkáme zóny.
Pak teprve bude vše uloženo přesně tam, kde
to budete později skutečně potřebovat.
i
Workflow
Berte ohled na své návyky
Pohovořte si se svým projektantem o Vašich zcela osobních
zvyklostech při vaření. Jedině tak dokáže při plánování a
projektování kuchyně zohlednit Vaše potřeby.
Dobrý přístup se dá „vestavět“
1) Výsuvy namísto dvířek, pro pohodlný přístup
k uloženým předmětům.
2) Plné výsuvy pro optimální přístup až do nejzazšího koutku.
3) Vnitřní členění pro přehlednost a pořádek v zásuvkách.
WORKFLOW
kuchyň inspiruje
Dobré zásoby
Uložte si Vaše potraviny na centrální
místo. Uložte všechny předměty tak,
aby byly dobře na dosah, abyste pro
ně nemuseli chodit moc daleko a měli
k nim snadný přístup.
Nádobí pohromadě
Nádobí, příbory a skleničky uložte blízko
u sebe. Prostírání jídelního stolu tak bude
pohodlnější. A jestli je nablízku i myčka
na nádobí, budete mít čisté nádobí
uloženo cobydup.
Možné v každé kuchyni: optimální pracovní
postupy
Podle činností zde prováděných dělíme
kuchyň na zóny. Když pak cokoli
potřebujete, máte to uložené pěkně po
ruce a ušetříte si dlouhé pobíhání po
kuchyni sem a tam.
Kuchyň ve tvaru
písmena U
Kuchyň s ostrůvkem
Kuchyň ve tvaru
písmena G
Kuchyň ve tvaru
písmena L
Dvouřadá
kuchyň
Jednořadá
kuchyň
Čistá věc
Při mytí, úklidu a čištění, a také při
likvidaci odpadků, je důležitá hygiena.
Ve výsuvu pod dřezem by mělo být
všechno dobře dostupné a čistě
uložené.
Všechno pod kontrolou
Ideální místo pro pracovní desku je mezi
dřezem a sporákem, odsud není nikterak
daleko k vodovodu, sporáku ani odpadkovému koši. Odsud byste měli snadno
dosáhnout na nože, prkénka na přípravu
a krájení, a rovněž kořenky.
Na téma sporák
Pánve, hrnce, pracovní příbory na
vaření atd. uložte pokud možno přímo
u sporáku.
Pro ty, co hodně pečou
Ti z Vás, co hodně pečou, potřebujete
místo pro uložení přísad a spotřebiče.
Je praktické mít vše pro pečení uloženo
pohromadě a snadno po ruce.
Zóna Zásoby
Zóna Ukládání
Zóna Mytí
Zóna Příprava
Zóna Vaření / pečení
Ergonomická patra
Rozdělte si své předměty, které
potřebujete v kuchyni uložit, na takové,
které budete potřebovat k práci
neustále, pořád, často nebo zřídka.
Uložíte-li je do správného patra,
ušetříte si zbytečné shýbání nebo
natahování se.
Neustále
Často
Zřídka
15
16
SPACE:
kuchyň inspiruje
Je tu místo!
Bob Cathey je odborný pracovník v přístavním molu
z Oaklandu v Kalifornii, v jednom z největších
překládacích přístavů na světě. Zaměstnání mistra
v přístavním molu klade na člověka podobné nároky,
s jakými se potýká i každý den při práci v kuchyni:
smysluplně a vhodně využít stávající prostor.
B
„Manažer v přístavu a kupující
kuchyně řeší stejnou otázku:
Jak mohu optimálně využít
stávající prostor?“
ob Cathey vládne nad prostorem
větším než 3.000.000 čtverečních metrů. Každou minutu přicházejí kontejnery, které je třeba uložit
na správné místo. Každou minutu se ale
kontejnery také nakládají dál na železnici, na silnici nebo zase na loď, takže mís- naplánovat. Využity jsou každý čtverečto se zase uvolňuje. „Já musím sledovat ní metr i každá minuta. Sebemenší chypředpokládaná přístaviště pro lodě, do- bička by mohla vyjít přístav hodně draho.
pravní plán lodí a ujeté trasy,“ tvrdí Bob Přesto dělá Bob svou práci rád. „Plános pohárkem kávy v ruce.
vání mám v krvi“, říká s úsměvem.
Přijíždějící a expedované kontejnery, stej- Organizovat přístav, to by se dalo dobře
ně jako potřebný ložný prostor, tedy srovnávat s každodenními činnostmi
úložná plocha, pozice jeřábů pro přísluš- v kuchyni, myslí si Bob. Kolik a jakého
ná seřadiště, to vše je nutné velmi přesně zboží má přijít, které je zapotřebí a které
méně. A kde má zboží stát, aby se k němu
dalo dobře dostat. Nakolik dobře funguje management úložného prostoru, to
záleží na prostorových okolnostech a na
řešení systému uskladnění. To je Bobova
parketa. Ale když šlo o zakoupení kuchyně, režii převzala manželka. „To ona dala
dohromady všechny výsuvy v celé kuchyni“, říká Bob s lišáckým úsměvem.
„Teď vím, proč. U nás v přístavu to děláme taky tak, že bereme zboží odshora. Je
to mnohem šikovnější a přehlednější.“
Manželka si prosadila svou i co se velikosti výsuvů týká. Protože výsuvy, které
využijí veškerou hloubku nábytku, samozřejmě skýtají i víc úložného prostoru.
Přesně jako když se nakládají kontejnery.
Tady se také plní veškerý vnitřní prostor.
NA CENTIMETRY PŘESNĚ
„Tak určitě je to o něco komplexnější než
V přístavu v Oaklandu využívají
v kuchyni“, říká zamyšleně, „ale úkony
optimálně každý centimetr.
jsou přesto velice podobné.“
17
18
Vejde se Vám
do Vaší kuchyně
všechno?
To by bylo k zlosti, kdyby se Vám v nové kuchyni
nedostávalo místa a bylo by tu příliš málo úložného
prostoru. Tomu se dá zabránit. Stačí pár šikovných
triků, a cenný úložný prostor se v kuchyni doslova
vykouzlí. Na místech, kde by Vás to vůbec nenapadlo.
SPACE:
kuchyň inspiruje
Čisté řešení
Odehraje-li se pod dřezem malý zázrak, vznikne tu
dostatek úložného prostoru. Vše, co se mytí týká,
bude hezky uklizené a pracovní deska zůstane volná.
Pěkně hodně místa
Výsuvy s vysokými bočními stěnami
Vám umožní dobře zaplnit potravinovou skříň. A protože se dají vysouvat
každý jednotlivě, poskytují výsuvy
dobrý přístup shora a ze všech tří stran.
Tento výsuv pod dřez
se svým tvarem
přizpůsobuje dřezu.
A tak vzniká úložný
prostor, který dosud
nebyl využit.
Aby byly všechny věci uloženy
spořádaně a nikam se nepřevrhly,
Vám pomůže vnitřní členění zásuvky, jako například ORGA-LINE.
Pro všechny kouty a rohy
S řešením rohové skříňky SPACE
CORNER využijete úložný prostor až
do nejzazšího koutku.
+30 %
Díky zásuvkám dosáhnete snadno
a lehce na vše, a vůbec se nikam
nemusíte shýbat.
s hlubšími výsuvy
i
Space:
+55 %
s vyššími bočními stěnami
+15 %
s širšími čílky
Potřeba úložného prostoru je individuální.
Uvědomíte-li si své potřeby hned předem a svého
projektanta kuchyně uvědomíte, budete pak také
schopni uložit si do své kuchyně všechno.
Návyky při vaření
Velikost domácnosti
Kdo ve své kuchyni vaří hodně a často,
potřebuje víc úložného prostoru, nežli
ten, kdo si připraví jen drobnost.
Pro kolik osob se má vařit? Dobrá
kuchyň Vám často bude společníkem
asi tak 15 let. Za tuto dobu se může
leccos změnit i na velikosti domácnosti.
Zvyklosti při nakupování
Životní styl
Kdo nakupuje každý den, tomu stačí
méně úložného prostoru, než tomu,
kdo jednou za týden udělá obrovský
nákup.
Kdo má rád návštěvy a organizuje
často a hodně různé večírky a párty,
potřebuje jinou kuchyň, nežli ten, kdo
obecně přijímá méně hostů.
19
20
MOTION
kuchyň inspiruje
Nová
místnost
pro párty
Proč nezahájit zábavu hned tam, kde nakonec
stejně skončí? V kuchyni! Kuchyňská párty je
nejnovější trend. A to nejen zde, všude ve světě.
Směli jsme být při tom, když rodina pořádala poblíž
Toronta narozeninovou párty v kuchyni – a dokonce
jsme mohli také slavit.
Majitelé domu Lilly a Bill z Mississauga Rádi bychom si novou místnost pro pár(Kanada), malého městečka nedaleko ty prohlédli trochu víc zblízka. Když
Niagarských vodopádů, jsou plni očeká- vstoupíme, nepůsobí kuchyň nijak nevání a napjatí. Když jsme k nim dorazili, obyčejně. Ale když sledujeme Lilly, jak
v dobré náladě se právě věnovali přípra- provádí poslední přípravy před zahájevám na velký večer. Každý rok organizují narozeninový večírek pro obě své dcery, to už je tradice. A přece je to letos
jinak: poprvé bude rodina oslavovat
přímo v srdci domu, v kuchyni.
Poprvé bude rodina oslavovat
přímo v srdci domu, v kuchyni.
Oslavenkyně jsou dvojčata Angela a Sarah, dcery Lilly a Billa, a je jim už 26 let. ním, rychle nám dochází, v čem spočívá
„Šikovné na takových oslavách je to, že je ta zvláštnost. Horní skříňky se otvírají
musím pořádat jen jednou v roce“, zubí jakoby samy od sebe a zásuvky se zavírase Lilly. Jenže to taky znamená hosty pro jí měkce a tiše. Zdá se, že celá kuchyň je
dvě dcery, kteří mohou dorazit už kaž- spolu s Lilly v pohybu. Skutečně kuchyň,
dou chvíli a ještě vůbec nemají ponětí na kterou se nechá dívat – a to se taky
o novém prostoru pro párty. „Máminy má! V tu chvíli zazní zvonek u dveří a už
narozeninové večírky byly pro nás už od jsou tu první hosté, které s neskonalým
malička skvělý zážitek“, chlubí se Ange- nadšením vítá Lillyn pes Oliver, kříženec
»
la a Sarah nadšeně přitakává: „Ale "goldendoodle".
mejdan v kuchyni, to určitě bude něco
mimořádného“.
21
22
MOTION
kuchyň inspiruje
Zatímco hosté gratulují Angele a Sarah jev sledovali, se vesele baví. Alyssia se
a dávají jim dárky, vysvětluje nám Bill smířlivě obrátí ke svému příteli:
myšlenku kuchyňské párty: „Já si nejdří- „Přála bych si, aby naše kuchyň
ve myslel, že je to jen takový ztřeštěný to uměla taky.“ Rahim renápad několika studentů. Jenomže už za aguje zcela pragmaticky.
mého mládí končily všechny mejdany „To je dobře, vidět tuto
stejně v kuchyni. Tak proč nezačít hned kuchyň, než si zařítam, kde je to nejútulnější?“ To si myslí- díme naši. Tady se
me taky a sledujeme, jak ostatní hosté můžeme inspirojsou tou myšlenkou také nadšeni.
vat spoustou nápadů.“ Mezitím, aniž
Syn Michael vyndá z lednice láhev sektu by si toho někdo
a v tu samou chvíli otevře Lilly horní povšiml, zapálila Lilly
skříňku se sklenkami. Ťukne na čílko a svíčky na dortu. Zazní srdečné
výklop se elegantním pohybem zdvihá. „Happy Birthday to you“, následuje
Hosté zírají. „SERVO-DRIVE“, šklebí aplaus pro obě sestry – a možná také pro rozeninového dortu je malá událost!
se Lilly očividně pyšná, vyndá skleničky dobře zvolené místo pro večírek. Lilly V tu chvíli si uvědomujeme další výhodu
a stiskne pak dobře přístupný vypínač, postaví dort na pracovní desku a přejde kuchyňské párty: stačí jeden pohyb a
aby se výklop zase zavřel.
do kouta kuchyně. A právě když si hosté všechno je rychle a snadno po ruce!
mysleli, se už přišli na kloub všem rafi- Právě když jsme se chystali ochutnat prvPřátelé Sarah a Angely se vydávají na ma- novaným vychytávkám téhle kuchyně, ní sousto z dortu, zaznamenali jsme hlalou prohlídku kuchyně. Když jeden už opět žasnou: zásuvka s kuchyňskými sité mlaskání a udiveně se ohlížíme: to
z hostů zavře jednu zásuvku pěkně svižně, noži se elegantně otevře k velkému pře- Oliver objevil dort a upřeně jej sleduje
jeho dívka – už tak trochu vylekaná, pro- kvapení všech hostů z rohu! „To je můj hladovýma očima. „Jé, na Tebe jsme kvůtože čeká hlasité zařinčení – dloubne SPACE CORNER“, vysvětluje Lilly li všemu tomu zmatku dočista zapomněRahima loktem. Ale zásuvka se zavře v pohodě a přesto potají nadšená tím, jaké li“, směje se Lilly a dá pejskovi kousek
téměř nehlučně – Alyssia nevychází reakce její nová kuchyň u hostů neustále dortu. V téhle kuchyni se dobře vyzná
z úžasu a ostatní kamarádi, kteří celý vý- způsobuje. A tak dokonce i z krájení na- dokonce i pes.
23
Toto řešení rohové skříňky přitahuje
snad skoro větší pozornost než
samotné oslavenkyně – ale jen skoro.
Párty v kuchyni se nadmíru vydařila.
To je třeba zdokumentovat!
Když v samém zápalu příprav na oslavu máte všechny
ruce plné, můžete otvírat zásuvky díky SERVO-DRIVE i
tak zcela jednoduše – například bokem.
24
Konečně do
Vaší kuchyně
přichází pohyb
Pohyb nerovná se pohyb. Proto
doporučujeme, abyste si v kuchyňském
studiu nebo v předváděcí místnosti
vyzkoušeli a porovnali rozličné
technologie pohybu.
MOTION
kuchyň inspiruje
Komfort při otvírání i zavírání
Existuje velký výběr vysoce jakostních systémů otvírání a zavírání
dvířek, výsuvů i výklopů. Informujte se zde a vše si vyzkoušejte za
pomoci svého odborníka na kuchyně.
Tlumení
Dobré tlumení zajistí zavírání měkce,
tiše a rovnoměrně. Je jedno, kolik
zátěže, je jedno, kolik švihu –
nemělo by to ani skřípat, ani
bouchat.
Mechanický
způsob otvírání
Mechanický způsob otvírání umožní
otvírat bezúchytková čílka
jednoduchým ťuknutím na ně.
Zásuvky nebo dvířka se jemným
švihem nebo lehkým zatlačením do
nich zase zavřou.
Elektrický způsob otvírání
Zásuvky a výsuvy se otvírají
jednoduchým ťuknutím na čílko
nábytku a s integrovaným tlumením
se zavírají měkce a tiše. U výklopů
stačí pro zavření dokonce jen
stisknout dobře dostupný vypínač.
i
Motion
Ptejte se po těchto výrobcích:
BLUMOTION
Tlumení BLUMOTION je dnes už standard; zavírá
výsuvy, dvířka i zásuvky měkce a tiše.
SERVO-DRIVE
Elektrický způsob otvírání pro výklopy a výsuvy.
SERVO-DRIVE uno
Elektrický způsob otvírání je k dispozici jako
snadno namontovatelná samostatná sada,
například pro výsuv pro odpad.
TIP-ON
TIP-ON firmy Blum je osvědčený mechanický
způsob otvírání.
25
26
Mladá,
barevná
a fikaná.
Mezi Bruselem a Antverpami je městečko Sint
Niklaas. Tady si Julie Cornu zařídila mladistvou
kuchyň. Vedle spousty zářivých doplňků ale
nepřišla zkrátka ani užitečná využití.
MLADÁ KUCHYŇ
kuchyň inspiruje
VHODNÝ A ÚTULNÝ DOMOV
Protože byt se nachází blízko centra,
může Julie jezdit nakupovat na kole.
JULIE CORNU
Má ráda vše, co je pestré a
veselé. A její kuchyň je kromě
všeho ještě i praktická.
Má ráda vše, co je pestré a veselé. Její šaty,
kabelky a ostatní doplňky hýří všemi
signálními barvami tohoto světa. Když
Julii potkáte, ihned se nakazíte jejím jasem. Avšak nakolik má tahle drobná a
půvabná Belgičanka ráda pestré barvy,
svou kuchyň si důkladně promyslela a
tak tu má spoustu praktických využití.
Jenže její nejlepší kamarádka Kaatje se
nedala a zavedla Julii do různých předváděcích prostor prodejců kuchyní.
A navedla ji tak na některé vnitřní hodnoty kuchyně.
Když se pak Julie odstěhovala od rodičů,
měla už o své budoucí vlastní kuchyni
jasnou představu. „Měla to být otevřená
Možná za to může i fakt, že několik jejích kuchyň, alespoň tak jsem uvažovala na
přátel pracuje v kuchyňském oboru. „Nej- začátku, když jsem si hledala byt. A měla
dříve mi trochu vadilo, že mi všichni být barevná.“
chtěli radit“, přiznává upřímně. „Já chtě- Jenže pak našla tenhle byt se skvělým
la kuchyň podle svých vlastních představ.“ uspořádáním místností, v místě, pro ni
ideálním, blízko centra. Byt sice neumožňoval prostor pro otevřenou kuchyň, přesto však by Julie svou kuchyň
nevyměnila za žádnou jinou. „Všechno
je přesně tam, kde to potřebuji. Všechno
je praktické. Dodává mi to při vaření
takový dobrý pocit. Takže je mi teď úplně jedno, jestli mám otevřenou kuchyň
nebo ne. Jen ten pocit je důležitý, když »
„Všechno je velmi praktické. Dodává
mi to při vaření takový dobrý pocit.
Jen ten pocit je důležitý, když jste
v kuchyni a pracujete tam.“
27
28
Hodnoty uvnitř
Box systém TANDEMBOX intivo
a veselá skla s potisky namísto
bočních stěn zásuvek.
Chytré otvírání
SERVO-DRIVE, elektrický způsob
otvírání, zajistí, abyste mohli otvírat
výsuv pro odpad i ve chvíli, kdy máte
obě ruce plné.
jste uvnitř a pracujete tam.“ Nakonec se
také rozhodla ne pro barevná čela, nýbrž
pro nadčasový ořech.
„Tato kuchyň mi koneckonců bude společníkem ještě po mnohá léta. A dekory
si mohu stále obnovovat, podle chuti a
nálady – jádro však zůstává!“ Právě tomu
Julie věnovala obzvláštní pozornost. „A i
když si pořídím a tudíž nashromáždím
ještě pár dalších věcí, se zásuvkami mám
dostatek místa, abych vše dobře uložila.
Zásuvky mají dokonce i na bočních stěnách krásné provedení. Že si člověk
může kuchyň takhle vystřihnout na
míru svých osobních zálib, to je podle
mě prostě super třída!“, šťastně se usmívá.
Nenucená pododa a pořádek
Systém vnitřního členění ORGA-LINE
vnese i do nejdivočejší domácnosti
permanentní pořádek a přehled.
kuchyň inspiruje
MLADÁ KUCHYŇ
i
Tip odborníka
Co je na této kuchyni obzvlášť
praktické:
Dostatek pracovních a odkládacích ploch mezi
dřezem a varnou plochou – ideální od 90 cm.
Ergonomické: výsuvy namísto dvířek ve
spodní skříňce.
Přehled a pořádek díky variabilnímu
vnitřnímu členění.
Elektrický způsob otvírání u nejvíce
využívaného výsuvu pro odpad.
29
30
Dole máme
spoustu místa
Když se děti z domova odstěhovaly, dopřáli si
manželé Walkerovi novou, prostornou, velkoryse
pojatou kuchyň. Ale aby neinvestovali jen do
hodnoty materiálu, dbali raději na skutečnou
hodnotu – především na praktické funkce.
VELKÁ KUCHYŇ
kuchyň inspiruje
GEORGE A TRACY WALKEROVI
Dopřáli si velkou kuchyň se
spoustou komfortu.
VELKÝ POZEMEK, VELKÝ DŮM
Obytná plocha představuje 480
čtverečních metrů. Sem se tedy
vejde i prostorná kuchyň.
A
ustrálie je šestá největší země na „Když jsme starou kuchyň zbourali, bylo
zeměkouli. Bydlí zde však poměrně to, jako bychom ztratili dávného přítele“,
málo lidí. Takže je tu spousta místa. říká George vážně. „Přesto se ale nová
kuchyň s tou starou vůbec nedá srovnáPřed 18 lety se George a Tracy přestěho- vat“, připojuje se Tracy, „dříve jsme měli
vali do Asquithu, předměstí Sydney tmavou dřevěnou kuchyň, teď je světlá a
v Austrálii, aby unikli přeplněnému měs- vybavená vším, co potřebujeme.“ George
tu a těsnu, a také proto, že George tu měl dává své ženě za pravdu, pokyvuje a domožnost převzít malý obchod s pneuma- plňuje: „Jsme s kuchyní navýsost spokotikami. Hned vedle golfového hřiště si jeni. Byla to pro nás velká investice, ale
koupili velký pozemek a postavili si dům dlouhodobě se vyplatila.“
s obytnou plochou 480 čtverečních metrů pro sebe a své čtyři děti. Dvě děti se Při plánování kuchyně mysleli daleko do
už mezitím z domu odstěhovaly – a stará budoucna a nechali si vyprojektovat kukuchyň taky.
chyň, ve které se budou dobře orientovat
ještě i ve vysokém věku. „Mladší už nebudeme“, zubí se Tracy. Ve skříňkách
jsou světla, která se rozsvítí, když otevřete čílko. V kohoutku je termo ledka, která modře osvětluje studenou vodu a červeně teplou.
„Pro nás byly velice důležité funkčnost a
komfort“, vysvětluje Tracy. „Dříve jsme
měli dvířka, teď máme obecně výsuvy.“»
„Dříve jsme měli dvířka a věčně
jsme někde něco hledali. V nové
kuchyni máme všude jen a jen
výsuvy a tudíž přehled a pořádek.“
31
32
„Ano, je to praktické“, připojuje se i
George, „dříve jsme věčně někde něco
hledali a museli jsme skříňky vyklízet,
když jsme se chtěli dostat k věcem, uloženým vzadu. Teď máme v zásuvkách
všechno složené pěkně přehledně.“ Demonstrativně otevře jednu zásuvku s pomůckami pro vaření, které jsou pod
indukčním sporákem.
Vše je veliké, a přitom nijak ohromně
nepůsobí. Na pracovní ploše nic nepřekáží. Důkaz, že stávající úložný prostor
byl využit opravdu smysluplně. Potravinová skříň se tyčí vedle velké lednice se
zásobníky na led a vodu. Vedle dřezu je
prostorný výklop s elektrickým způsobem otvírání SERVO-DRIVE, obsluhovaný pouhým ťuknutím do něj. „Ano,
je to velice komfortní a zároveň elegantní způsob otvírání skříně“, dme se
George pýchou. „Tracy uspořádá vedle
své nové kuchyně koktejlový večírek.“
„Ó ano“, těší se Tracy, „někdo slaví, když
kolauduje byt či dům, my zase zkolaudujeme naši novou kuchyň a hostům ji
předvedeme.“ Proč ne, mají dostatek
místa pro hodně hostů. A co jim oběma
působí obzvláštní radost: na prohlídku
kuchyně se přihlásily i jejich všechny
čtyři děti.
Hodně místa pro velké nákupy
Tracy chodí nakupovat jednou týdně a přesto
dokáže do obrovské potravinové skříně uložit
všechny zásoby.
Velká lednice skýtá nejen hodně místa, nýbrž také
zásobník na led a vodu.
VELKÁ KUCHYŇ
kuchyň inspiruje
Velký, elegantní výklop je vybaven elektrickým
způsobem otvírání SERVO-DRIVE. Takže zavírání
stiskem tlačítka je hračka.
Systém vnitřního členění ORGA-LINE
zajistí pořádek ve výsuvech na láhve.
Dobrý přístup k nožům v rohové
skříňce SPACE CORNER.
33
34
kuchyň inspiruje
VELKÁ KUCHYŇ
i
Tip odborníka
Co je na této kuchyni obzvlášť
praktické:
Velká kuchyň, přesto krátké cesty po místnosti
sem a tam díky důslednému plánování na
kuchyňské zóny (strany 14/15).
Řešení rohové skříňky SPACE CORNER
s ergonomickými výsuvy.
Výsuvy, výklopy a dvířka se zavírají měkce a tiše
(TLUMENÍ BLUMOTION).
Prostorný ostrůvek pro vaření jako centrum
pro komunikaci, spojující zóny pro vaření a
zóny pro jídlo.
35
36
Po čínsku
kompaktní.
Když
Kd
ž rodina
di Gaových
G
ý h našla
šl byt
b t svých
ý h
snů, splnila si paní Gao své dávné
přání: na necelých pěti čtverečních
metrech si zařídila vysněnou kuchyň.
MALÁ KUCHYŇ
kuchyň inspiruje
TŘI GENERACE POD JEDNOU
STŘECHOU
Rodina Gaových žije v předměstí
Šanghaje na necelých 100
čtverečních metrech.
ZDE ŽIJÍ GAOVI
Distrikt Quingpu vznikl teprve před
několika lety. Stojí tu řada moderních
sídlišť.
J
sme na právě dokončeném novém všechno mít tak, aby to pro nás bylo
sídlišti v distriktu Quingpu, před- zdrojem radosti a potěšení ještě mnoho
městí Šanghaje (Čínská lidová re- let. Koneckonců jsme si naplánovali, že
publika). Ulice se blyští čistotou. Před stárnout budeme tady.“
domy je alej právě vysázených stromů.
Xiaohong je na svou kuchyň také velmi
„Bylo to takové ohromné štěstí, když jsme hrdá. Před nákupem kuchyně si nechala
před pár měsíci našli tenhle byt. Protože na všech možných místech dobře poradit,
náš starý byt v sousedním obvodě už byl aby si pět čtverečních metrů uspořádala
prostě moc malý“, tvrdí stále se usmíva- co možná nejlépe a nejšikovněji. „Když
jící Xiaohong. Její šestiletý syn a rodiče si tak pomyslím na naši starou kuchyň
také bydlí v téměř 100 čtverečních met- – ani ne po pěti letech nám spadla dvířka.
rů velkém mezonetovém bytě. „Skoro Ve srovnání s tou nynější to ani žádná
všude se dostaneme pěšky během pár pravá kuchyň nebyla.“ Xiaohong s láskou
minut, na trh s čerstvými potravinami, pohladí jedno z čílek a téměř rozpačitě
do školky, do školy“, pěje ódy Xiaohong. dodává: „Mám ráda červenou.“ To je
„Nicméně jsme měli hodně diskusí o ku- vidět v celém bytě. Protože červená je
chyni“, mrká na ni manžel Wu, který nejen kuchyň, nýbrž i většina zbývajícího
pracuje ve velkém zahradnictví jako ma- nábytku. Červená barva v Číně symbonažer a vedoucí prodeje. „Chtěli jsme lizuje radost a štěstí.
„Je to malý prostorový zázrak –
všechno má své místo ve
skříňkách a zásuvkách.“
Je to malý prostorový zázrak, že kromě
rýžovaru a mikrovlnky na bílé kamenné
pracovní desce nestojí nic jiného. „Vše
má své místo ve skříňkách a zásuvkách“,
vypráví dál. „Potravinová skříň je »
37
38
Velký pořádek, malá kuchyň
Díky systému vnitřního členění ORGALINE nikdy Gaovi neztratí přehled.
neuvěřitelná“, myslí si dokonce i Wu.
„Všechno sem řádně uložíme. Dokonce i
zásoby pro mého tchána i mou tchyni.“
Jeho manželka si jej ze strany měří trošičku udiveně i pobaveně a hihňá se.
„Normálně jsme v kuchyni jen má maminka a já.“ Protože pro Čínu je typické,
že prarodiče žijí se svými dospělými dětmi ve stejné domácnosti a pomáhají jim
s výchovou vnoučat. „Vařit v téhle malé
kuchyni je fajn dokonce i ve dvou. Každá
z nás má dostatek místa pro práci a ví,
kde jsou věci uložené. Přitom nám pomáhá tvar kuchyně, připomíná písmeno
U, a rovněž dobrá organizace v zásuvkách“, vysvětluje Xiahong. „Praktické,
ne?“ usmívá se Wu. „Máme tu všechno,
co potřebujeme, a není tu vůbec nic, co
by bylo navíc.“ Také v hlase Wu je slyšet
hrdost. Když se tak dívám na děvčata
pospolu v jejich nové kuchyni, jsem přesvědčen, že červená tu opravdu působí:
protože tady panují pouze radost a štěstí.
Zázrak úložného prostoru
Díky plnému výsuvu s vysokými bočními
stěnami se do potravinové skříně vejde
téměř všechno – dokonce pro tři generace.
Dobrá dosažitelnost
Úchytka tohoto výklopu je dobře dosažitelná,
protože když výklop pustíte, on se v dané
pozici hned zastaví.
kuchyň inspiruje
MALÁ KUCHYŇ
i
Tip odborníka
Co je na této kuchyni obzvlášť
praktické:
Stávající prostor je optimálně využit díky výsuvům
namísto dvířek v oblasti dolních skříněk.
Zásoby pro celou rodinu se vejdou do potravinové
skříně s vysokými vnitřními výsuvy.
Dobrá kvalita kování a díky tomu
dlouhá životnost.
Příčná a podélná členění ve výsuvech zajistí
přehlednost a pohodlný přístup k uloženým
předmětům.
39
40
Chcete-li si koupit kuchyň, vše byste
si měli dobře zvážit a promyslet.
Koneckonců se tím na nejbližší léta
zavazujete.
Tipy pro nákup
kuchyně
Vysněná
kuchyň
Jak určitě znáte z vlastní zkušenosti, na začátku se každý ptá svých přátel a známých,
jaké zkušenosti mají oni: „Jak jste si Vaši
novou kuchyň koupili Vy?“ Považujte těchto
pět odborníků na kuchyně za své nové přátele. Protože oni hovoří z vlastní zkušenosti, ze
které budete profitovat.
Zde jsou rady pro Vás:
„Vaše kuchyň Vám musí pasovat jako kostým, šitý na míru.“
Joyce F., 38 let, expertka na počítače ze San Francisco, USA
U lidí je to tak, že nikdy nikdo nemá stejný otisk prstu, stejná přání nebo stejné požadavky jako Vy.
Proč by tomu mělo být jinak u kuchyně? Kuchyň může a také má být střižena individuálně na míru
právě Vašim potřebám. Proto si udělejte jasno v tom, co potřebujete Vy osobně! Jaké zvyky máte při
nakupování? Jaký typ kuchaře či kuchařky jste? Jak velkou máte domácnost a mohlo by to být brzy
jinak? Máte domácí mazlíčky? Kolik místa potřebujete a pro co? Sdělte všechny tyto informace svému projektantu kuchyně. Já například mám velkou a velmi širokou potravinovou skříň, jedině tak jsem
schopna sem uložit skutečně všechny potraviny pro mou šestičlennou rodinu. A i jinak mi můj projektant navrhl spoustu smysluplných a důmyslných řešení, která mně už po léta dělají radost.
FIT PRO NÁKUP KUCHYNĚ
kuchyň inspiruje
„Myslete na 20 let dopředu.“
Svea L., 60 let, sinoložka z Malmö, Švédsko
„Moudrost je privilegium stáří“, říká staré čínské přísloví. Ale při kupování kuchyně byste neměli
dlouho vyčkávat; naopak, hned myslete na budoucnost. Protože svou novou kuchyň pak budete
mít skoro 20 let. Jakmile si ji definitivně koupíte, bude muset neustále a každý den znovu být
schopna vyhovět Vašim potřebám.
Dobře si zvažte, co budete později potřebovat a čeho se už ani dnes nechcete vzdát. Já například
jsem se už víc nechtěla pořád někam shýbat nebo se téměř doslova plazit do svých spodních
skříněk, když jsem odtamtud potřebovala vyndat jakoukoli věc. Proto jsem svou kuchyň nechala
vybavit výlučně samými zásuvkami. Promýšlejte si v klidu všechny možné varianty plánování a
teprve potom uvědoměle investujte, tak, aby se Vám to každý den vyplácelo.
„A namísto autopilota si vše vyzkoušejte sami na vlastní kůži!“
David S., 48 let, inženýr z Milton Keynes, Velká Británie
Hned předem: autopilot je výborná funkce. To však neplatí pro nákup kuchyně! Tady se žádá vlastní iniciativa! Zajděte tudíž do kuchyňského studia, abyste si tam co možná nejvíc vyzkoušeli a na
vlastní kůži otestovali vše. Jaké máte pocity? Co se Vám obzvlášť líbí? Zkuste si představit, jak by
to mělo ve Vaší nové kuchyni být. Dejte dohromady své vlastní zkušenosti a sami posuďte, co je
pro Vás to nejlepší.
Byla to tenkrát spíše náhoda, když jsem objevil tenhle nový výklop namísto horních skříněk, a díky
tak snadné obsluze a elegantnímu pohybu jsem se hned rozhodl právě pro ně. Takže se v klidu
vyptávejte na novinky – snažte se nepřehlédnout nic, co by se Vám líbilo!
„Staňte se partnerem Vašeho projektanta.“
Anna D., 43 let, oční lékařka z Vídně, Rakousko
Projektant kuchyně je vzdělán k tomu, aby chápal Vás i Vaše potřeby. Když se ale od Vás nic nedozví, nemůže naplánovat kuchyň, která by se hodila právě k Vám. Řekněte mu všechno, co se
Vaší kuchyně týká! Co byste si přáli, co byste nechtěli? Jak v kuchyni pracujete? Máte nějaká
zvláštní přání? Já například ráda dlouho a bohatě snídám, i během týdne. Aby přípravy šly rychle,
uložila jsem vše, co k tomu účelu potřebuji, společně.
To byl jen detail, který můj projektant zohlednil. Jedině formou vzájemné součinnosti dospějete ke
své ideální kuchyni. Protože tak Vám bude odborník umět navrhnout řešení, které bude skutečně
pasovat k Vaší osobnosti!
„Držte se svého cíle.“
Fernanda J., 32 let, žena v domácnosti z Lisabonu, Portugalsko
Samozřejmě se člověk na svou novou kuchyň těší! Ale já vím z vlastní zkušenosti jedno: s tím
množstvím rozhodnutí, které je nutné přijmout, představuje koupě kuchyně také dost pěknou výzvu.
Občas mě má odvaha tu a tam opouštěla. Proto Vám radím, abyste nezapomínali na svůj cíl: Vaše
vlastní, osobní, kuchyň Vašich snů. Zůstaňte motivováni. Když se Vám něco nebude líbit, nepolevujte a buďte vytrvalí. A využijte čas, který potřebujete, abyste se mohli rozhodnout. Za svou vytrvalost přece budete nakonec odměněni.
41
42
RYZÍ požitek
Kuchyň restaurace PUR je nejen vynikající, nýbrž také
transparentní, protože tu vidíte všude a vše. Už to je důvod nechat
kuchaře, aby otestovali výrobky firmy Blum. Co říkají profíci
o řešeních do kuchyně pro soukromé potřeby?
S
tojíte-li v Pfäffikonu u Curyšského jezera ve Švýcarsku před vchodem do restaurace PUR, můžete
sledovat, jak sem každý člověk vstupuje
s radostným očekáváním. Po několika
hodinách pak lidé zase s přešťastným
výrazem v tváři z restaurace odcházejí.
Přitom slyšíte slova jako „senzace“, „vynikající“ nebo „prostě geniální“.
Vstupte do velké, světlé labužnické svatyně, a hned Vám padne do oka oválná,
otevřená kuchyň. To je odvážný počin,
protože sem každý vidí a může sledovat
vše, co se v kuchyni děje.
O horku či snad pekelné atmosféře nemůže být v téhle 70 čtverečních metrů
velké kuchyni restaurace PUR ani řeči.
A to nejen proto, že tu na míru realizovaný systém odvětrání stropů z chromniklové oceli zajišťuje temperovaný a
čistý vzduch. „My jsme doslova prototyp
kuchyně“, říká Ivo Berger, šéfkuchař, který získal ohodnocení 15 body prestižním
gastronomickým průvodcem Galt
Millau. Nyní je nás tady jedenáct kuchařů, zastupujících tři národnosti; mezi
nimi jsou také tři mistři světa ve vaření,
vítězi kuchařské olympiády Culinary
World Cup.
Styl, jakým tu vaří a který si tu pěstují, je
stejný jako samotná kuchyň: upřímný a
přímočarý, otevřený a čestný. Využívají
spoustu čerstvých výrobků. Vy si tu můžete nejen vychutnávat skvělé pokrmy,
nýbrž také sledovat jejich přípravu. „Pro
nás je nesmírně důežitá vysoká kvalita
výrobků, a rovněž jejich dokonalé další
zpracování u nás“, doplňuje sous-chef
Florian Bettschen, po šéfkuchaři druhý
nejvyšší velitel kuchyně.
Host si tu může užívat nejen nádherné
panorama Curyšského jezera, nýbrž také
úžasný výhled na přípravu své pochoutky.
Všechno je zde otevřené. Host se může
dívat, aniž by musel vstávat ze svého útulného místa.
Pro redakci byla tahle vyjímečně otevřená a upřímná atmosféra důvodem pro to,
aby nechala tým profesionálů důkladně
otestovat důmyslná řešení firmy Blum.
Na následujících stránkách se dočtete
o zajímavých výsledcích, napínavých zážitcích a kuchařských historkách.
kuchyň inspiruje
RYZÍ POŽITEK.
SEEDAMM PLAZA
Seedammstrasse 3
CH – 8808 Pfäffikon SZ
Tel. +41 55 417 17 17
Fax +41 55 417 17 18
[email protected]
Hostům není nic upřeno:
na všechny činnosti se
mohou dívat.
43
44
Kuchaři restaurace PUR
na návštěvě ve firmě Blum
Centrála společnosti Blum, 6:00 hodin ráno.
Tři kuchaři z restaurace PUR vcházejí do laboratorní kuchyně.
Běžně se zde testují nové výrobky firmy Blum i výrobky, které
jsou již využívány v praxi. Avšak dnes si tým
z restaurace PUR posvítí na řešení
firmy Blum obzvlášť důkladně.
RYZÍ POŽITEK.
kuchyň inspiruje
„VELICE LÁKAVÉ. A
A TO JEŠTĚ
DOKONCE
ZE 3 STRAN.“
kdo tedy provádí testy? Jsou to
Andra Schiebener (chef pâtissière,
cukrářka), Reto Jenal (chef entremetier, mistr světa v přípravě polévek a
jiných pokrmů kromě masa nebo ryb,
včetně zeleninových a vaječných jídel) a
Ivo Berger (chef de cuisine, šefkuchař).
Přinesli si nejen čerstvé a lahodné pochoutky a přísady, nýbrž také své zkušenosti s obsluhou kuchyně a zacházením
s kuchyňskými pomůckami. Hned při
ukládání věcí zjistili, jaké výhody skýtá
potravinová skříň s výsuvy: dobrý přístup
a dosažitelnost ze 3 stran.
45
46
U
ložení jde rychleji, než tři kuchaři
předpokládali. Praktická příčná a
podélná členění v zásuvkách potravinové skříně k tomu přispěla značnou měrou. Zásoby jsou řádně uloženy
a nikam nevypadávají – je úplně jedno,
jak často se zásuvky otevřou nebo zavřou. Při tolika možnostech praktického
pořádku dokonce zbývá i dostatek času
pro legraci a pár vtípků.
kuchyň inspiruje
„ANI SE NASTAČÍŠ
OHLÉDNOUT, A VŠE
JE KRÁSNĚ ULOŽENÉ!“
RYZÍ POŽITEK.
47
48
„TEDA, TENHLE
VÝKLOP MÁ ALE
SUPER POHYB.“
V
elké a dlouho trvající nadšení zajistí výklop se SERVO-DRIVE. Automatické otvírání na lehké ťuknutí a
stisk vypínače pro zavření uvádí dospělé lidi do dětské fáze hraní si a nekonečného zkoušení, pořád a pořád dokola.
Kuchaři byli snadným otvíráním a dobrým přístupem tak nadšeni, že si hned
několik pohonných modulů SERVODRIVE objednali do své restaurace.
kuchyň inspiruje
„BUCH,
VŠECHNY
NARÁZ.“
P
ořádek a funkčnost budí úžas –
zejména u kuchařů. A když si pak
díky ORGA-LINE držáku talířů
ušetří čas při prostírání, jsou ještě víc
nadšeni.
RYZÍ POŽITEK.
49
50
Předkrm
Tatarák z makrely královské
s australskými citrusy
Je neuvěřitelné, kolik péče od kuchaře tenhle pokrm vyžaduje. Florian Bettschen, sous chef a
ještě navíc mistr světa, mnohokrát otáčí pláštěm z tenoulinkých plátečků cukety a carpaccio z
tuňáka. Protože musí na sto procent vyjít nejen chuťový aspekt; také oko se musí z pokrmu
těšit. Recepty a nápady, jak na to, naleznete na adrese www.blum.com
RYZÍ POŽITEK.
kuchyň inspiruje
K
uchaři vlastně neradi prostírají
stůl. Ale s miskami z nerez oceli
ORGA-LINE začalo naše mistry
najednou prostírání bavit. Protože systémy misek nejen že zajistí pořádek,
dokonce je můžete jednotlivě vyndávat
a postavit na stůl. A že jim nevadí mytí
v myčce na nádobí, to je podle našich
kuchařů ideální.
„NEJEN POŘÁDEK
PŘICHÁZÍ NA STŮL.“
51
52
„PROSTĚ
ŠPIČKOVÉ.“
V
yjímatelné stojánky na kořenky,
misky z nerez oceli pro láhve octa
a oleje, řezačka fólie na ukládání
čerstvých potravin i řezačka alufólie:
naši kuchaři nevycházeli z úžasu a očividně je to skutečně zaskočilo, protože
tolik profesionality by v soukromé kuchyni nikdy nečekali. S těmito řešeními se
může každý běžný uživatel kuchyně cítit
jako profesionální kuchař.
kuchyň inspiruje
RYZÍ POŽITEK.
53
54
„BEZPEČNÉ
MÍSTO PRO
NOŽE.“
Ř
ešení rohové skříňky SPACE
CORNER s ORGA-LINE pro příbory a nože naše kuchaře tak
rozhodilo, že skoro nestíhali vařit. Žasli,
jaká řešení má firma Blum připravena
pro rohové skříně. A když se dozvěděli,
že SPACE CORNER je možné využívat
i pro hrnce na vaření a ostatní nádobí,
skoro zapomněli okořenit polévku.
kuchyň inspiruje
RYZÍ POŽITEK.
55
56
Hlavní chod
Telecí Charolais a bizon
na zeleninové mřížce
Hlavní jídlo je nepochybně vrchol kulinářské kreativity: telecí Charolais a bizon, společně
upečené na zeleninové mřížce, s plněnými bramborovými kuličkami a karamelizovaným
hovězím tafelspitz, s karotkovým pyré. Ivo Berger, chef de cuisine, vytvořil hlavní chod, jehož
účinek na chuťové pohárky je tak úžasný, že pro vylíčení chybí slova. Proto také tento recept
zůstane za dveřmi kuchyně restaurace PUR a každý, kdo by jej chtěl poznat, bude v restauraci
srdečně vítán. Všechny ostatní recepty naleznete na adrese www.blum.com
„BOJ O VAŘEČKU
JE ZAHÁJEN!“
K
uchaři shledávali přehlednost a
pořádek v zásuvce pro pracovní
příbory na vaření velmi přesvědčivými. A protože zásuvka je k dispozici
přímo v místě veškerého dění, tedy u
sporáku, kde je zapotřebí, budila nejen
nadšení, nýbrž se tu také zahajoval skutečný boj o kuchařskou vařečku.
kuchyň inspiruje
RYZÍ POŽITEK.
57
58
kuchyň inspiruje
RYZÍ POŽITEK.
„TOLIK PRAKTIČNOSTI
BY JEDNOHO ÚPLNĚ
PORAZILO.“ Š
éfkuchaře řešení ORGA-LINE pro
výsuv pro hrnce na vaření dočista
nadchlo. A ke každému hrnci je
hned napoprvé k ruce správná poklička.
To je sympatické zejména v otevřených
kuchyních, protože tady se při vaření většinou, spíše vždycky, někdo dívá, jak se
pokrm připravuje. A koneckonců se šéf
kuchyně v otevřených kuchyních vyzná.
59
60
Dezert
Triple sec Granité s grenadinou,
ananasová pěna a macaron
Chef pâtissière Andra Schiebener neskrývá své obrovské nadšení nad oddělením pro přípravu
pečiva. Mravenčí práce s drobounkými zákusky ji najednou baví stejně jako pečení velkých
kousků. Ale stejně je dezert tak perfektní díky složení a kombinaci rozličných druhů pečiva:
variace z ananasového pyré s rumem, Triple sec Granité s grenadinou, macaron s Apricot
Brandy Ganache a ananasové ruličky. A my Vám poradíme, jak na to, zde: www.blum.com
RYZÍ POŽITEK.
kuchyň inspiruje
T
ady se rozplývá dokonce sama chef
pâtissière: s láskou setříděné a přehledně uložené příslušenství pro
pečení je tudíž k nalezení tam, kde jej
potřebujete. Blízko trouby na pečení. Výsledek: asistenti kameramana se nedokáží ovládnout a hned si berou.
„NO, TO JE
PEKAŘSKÁ
POHÁDKA.“
61
62
RYZÍ POŽITEK.
kuchyň inspiruje
63
„TO JSEM UŽ
DLOUHO
NEUDĚLAL.“
M
ytí nepatří zrovna nutně k oblíbeným činnostem v kuchyni – a
už vůbec ne, jste-li šéfkuchař.
Ale když naši kuchaři uviděli dřez, tvar a
pořádek v kompaktním prostoru na ně
učinily ohromný dojem. A my si uvědomili, že tyhle testy jsou velmi zajímavé a
zábavné.
64
„PRYČ S TÍM!“
V
výsuv pro odpad se SERVO-DRIVE,
elektrickým způsobem otvírání,
patří k nejoblíbenějším kouskům
našich testujících mistrů. Neustále něco
odhazují a těší se z ťukání do čílek a
měkkého otvírání se výsuvů. Sklízení ze
stolu, stejně jako likvidace zbytků jídel,
byly ve vteřince hotovy. Na konci dne
naši tři kuchaři objevili 14 možností pro
obsluhu výsuvu pro odpad se SERVO
-DRIVE, aniž by museli pracovat rukama.
RYZÍ POŽITEK.
kuchyň inspiruje
„PREDIKÁT:
PRAKTICKÉ.“
N
a konci dne byli všichni z tolika
zkoušení a testování vyčerpáni.
Kuchaři se však dál bavili o sortimentu firmy Blum. U sklenky vína nakonec jednohlasně vyhlásili výsledek
testů: všechny výrobky firmy Blum jsou
super praktické a vyhovují dokonce i
profesionálním požadavkům.
65
66
Kvalita –
po celou dobu
životnosti nábytku
Kování, to je srdce nábytku. Čím lepší
kvalita, o to lepší nábytek s delší životností.
Zde se dočtete, na co je u kování třeba dbát.
D
vířka, výklop nebo výsuv v ku- materiálu nebo způsobu konstrukce, ješchyni jsou vystaveny mnohoná- tě než se nábytek začne využívat každý
sobně vyšší zátěži nežli například den v kuchyni.
domovní dveře. Kování hraje v kuchyni
rozhodující roli, co se týká komfortu a Středem každých zkoušek a zdokonaloživotnosti.
vání jsou nejen pozorování v kuchyni a
interní cestou definované standardy kvaProto firma Blum kontroluje své výrobky lity, nýbrž také obecně platné normy.
z hlediska funkce a kvality, než se dosta- Dbejte tudíž na pečeť kvality a osvědčenou na trh. Nábytek je v rámci výzkumu ní jakosti, udělené nezávislými zkušeba řady zkoušek podrobován rovněž dlou- nami a certifikačními místy. Ty poskyhodobým zátěžovým testům, které tují objektivní informace o jakosti a žiběhem několika dní simulují zátěž votnosti kování.
mnohých let. Tak je možné provést eventuální zdokonalení a opravy z hlediska
KVALITA
kuchyň inspiruje
Zátěžový test zásuvky
Zásuvky se zátěží navíc absolvují až
100.000 otevření a zavření.
Dlouhodobý zátěžový test závěsů
Dlouhodobá zátěž závěsů probíhá formou až
200.000 cyklů otevření a zavření.
Dlouhodobý zátěžový
test výklopů
Odolnost u rozličných systémů
vyklopů testujeme prostřednictvím víc
než 80.000 cyklů otevření a zavření.
AGE EXPLORER ©
Tento speciální oblek simuluje
tělesná omezení, a tím je možné
dosáhnout cenných výsledků pro
vývoj řešení nábytkového kování.
U firmy Blum dobrý
pocit: kvalita po
celou dobu životnosti nábytku
67
68
INOVACE
kuchyň inspiruje
2006 SERVO-DRIVE
Elektrický způsob otvírání, který zajistí
otvírání ťuknutím do čílka nábytku.
D
1978 TANDEM
Vodicí systém s vysoce jakostními
plastovými válečky zaručuje dodnes
lehký chod zásuvek.
1996 plný výsuv
Umožňu
ožňuje náhled a přístup
ožňuj
p ažž do
nejzazšího
šího
ho kou
utkku.
obrá kuchyň vydrží až 20 let. Aby Aktuální trend se v současné době ubírá
Vám nová kuchyň dělala radost směrem k „bezúchytkové kuchyni“. Ten
ještě řadu let, kupujte nejlépe realizujeme mimo jiné inovativním, elektechniku State-of-the-Art, tedy z hledis- trickým způsobem otvírání SERVOka vývoje technologie a technického DRIVE. Tak se bezúchytková čílka otstandardu to, co je na trhu absolutně vírají pouhým ťuknutím na ně. Díky
nejdokonalejší. Protože dnešní inovace tlumení BLUMOTION se zavírají měkbudou zítra již standard. Malá investice ce a tiše.
navíc se tudíž vyplatí v každém případě.
Inovativní jsou také individuálním způDnes představují standard například sobem realizovatelné boční stěny zásuplné výsuvy a výklopy. Ty už vytěsnily a vek. Používat můžete rozličné materiály
nahradily částečné výsuvy nebo dvířka jako kůže, kov nebo sklo, které má dove spodní skříňce či dvířka v horní skříň- konce libovolné možnosti uspořádání:
ce. Dnes už se skoro žádný člověk, který s hotovými vzorkovníky dekorů nebo
si kupuje novou kuchyň, těchto ergono- s vlastním oblíbeným vzorem.
mických výhod nevzdá.
Ale to je pořád ještě jen jeden typ inovací. Po dalších praktických novinkách se
ptejte svého specialisty na projektování
a plánování kuchyní a sami si vše vyzkoušejte přímo na místě na vlastní kůži!
Kdo si kupuje kuchyň
dnes, měl by dbát na
techniku zítřka.
69
2001 BLUMOTION
Zavírá zásuvky, výklopy a dveře
měkce a tiše.
2005 AVENTOS
Poprvé umožní lehké otvírání výklopů
absolutně bez námahy.
Dnes
inovace,
zítra
standard
2008 TANDEMBOX intivo
Umožní individuální uspořádání
bočních stěn zásuvky.
Každý rok přichází v celé branži výroby a výstavby
kuchyní nesčíslně mnoho inovací. Společnost Blum
patří k těm, kdo nejčastěji na světě nechává registrovat
vlastní patenty s více než 1.000 aktuálně přidělenými
ochrannými právy.
2009 CLIP top BLUMOTION
Nejnovější generace závěsů má tlumení
již integrováno v sobě.
70
O FIRMĚ BLUM
Hravě lehké otvírání nábytku,
a rovněž zavírání měkce a tiše:
pro tyto účely vyvinul rakouský
výrobce nábytkového kování
firma Blum ve Vorarlbergu
rozmanitá řešení.
kuchyň inspiruje
Tady má
pohyb svůj
domov
NAPROSTÝ KOMFORT POHYBU
Kování firmy Blum existují pro
nábytkové výklopy, dvířka nábytku a
výsuvy v nábytku.
71
S
ystémy závěsů, výsuvů a výklopů:
právě to je navýsost důležité a ve
firmě Blum se všechno točí jen
kolem toho. Společnost vyvíjí a vyrábí
sortiment, který má dodávat komfort
pohybu do nábytku.
Všechno začalo v roce 1952: vyučený
podkovář a zakladatel společnosti pan
Julius Blum začínal výrobou ozubů, instalovaných na koňských podkovách.
Tato ochrana pro koně před sklouznutím se upevňovala na podkovu a kůň tak
měl při chůzi zajištěnu větší bezpečnost.
Jenže co vlastně znamená komfort pohy- Rok 1958 potom znamenal zahájení výbu? Firma Blum se snaží poskytnout na roby nábytkového kování. Od té doby
tuto otázku odpověď svými inovativní- dodává společnost Blum své výrobky
mi výrobky: nábytek můžete otvírat průmyslovým výrobcům nábytku a
pouhým jemným ťuknutím na něj, zá- truhlářům po celém světě.
suvky se pohybují lehce, výklopy se zastaví v jakékoli požadované pozici, a V následujících desetiletích se sortiment
dvířka můžete otvírat do širokého, pro kování plynule rozrůstal a s ním tudíž i
uživatele příjemného, úhlu; tlumení za- samotná společnost. Dnes je firma Blum
jistí měkké a tiché zavírání. To je jen výrobce kování, který v daném oboru
několik příkladů toho, jak výrobky firmy zaujímá vedoucí postavení na mezináBlum přispívají k tomu, aby průběh po- rodní úrovni. Vedle sedmi závodů v Rahybu a speciálně práce v kuchyni byly kousku má společnost další výrobní zápříjemnější.
vody v USA, v Brazílii a Polsku. Kolem
5.000 zaměstnanců společnosti v celém
světě se snaží zajistit, aby se výrobky firmy Blum vyznačovaly vysokou kvalitou,
aby užívání nábytku bylo po celou dobu
životnosti nábytku zdrojem zábavy a
potěšení.
O společnosti
ve smyslu § 25 zákona o veřejných
sdělovacích prostředcích
Majitel/vydavatel a redakce:
Julius Blum GmbH
Industriestraße 1
6973 Höchst, Rakousko
Telefon: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: [email protected]
www.blum.com
Koncept a návrh
Společnost s ručením omezeným
Lighthouse GmbH
88131 Lindau, Německo
www.lighthouse.de
Děkujeme
všem partnerům a všem, kdo se
na přípravě magazínu podílel,
za jejich pomoc.
Copyright by
Julius Blum GmbH
Využití či reprodukce obsahu, včetně
dotisku, jsou povoleny pouze
s výslovným souhlasem vydavatele.
Firma Blum vyrábí kování v Rakousku, USA, Brazílii a Polsku.
První výrobek firmy Blum byl v roce
1952 ozub, instalovaný na koňské
podkově. Když je ozub na podkově,
zajistí koni bezpečnou chůzi.
Číslo registrace firmy v obchodním
rejstříku a rejstříkový soud:
FN 62 067 a, Zemský soud Feldkirch
Daňové identifikační číslo:
ATU 35695903
Příslušný úřad ve smyslu zákona o
E-Commerce: úřad hejtmana
v Bregenzi
Předmět podnikání: vývoj, výroba a
prodej funkčního nábytkového
kování a pomůcek pro zpracování
pro průmyslovou i řemeslnou výrobu
kuchyní a nábytku.
Jednatelé:
Mgr. Gerhard E. Blum
diplom.Ing. Herbert Blum
Zaměření magazínu: informace
o zboží a službách firmy
Julius Blum GmbH a podpora
prodeje společnosti.
Printed in Austria · IDNR: 000.000.0 · EP-182/0 CS-CZ/01.12-1
Blum, s.r.o.
Kolbenova 19
CZ – 190 00 Praha 9
tel.: +420 281090161
fax: +420 281862026
e-mail: [email protected]
www.blum.cz
Julius Blum GmbH
Výrobní závod
6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: [email protected]
www.blum.com
Download

Blum