Selection
Professional
Pro navrhování | prezentaci | výrobu
nábytku
Pro navrhování | prezentaci | výrobu
nábytku
Konstrukce
3D pohled
Asistent pro členění korpusu
Vyberte požadované nastavení:
Vložit mezistěny
Vložit vodorovnou mezistěnu
(na excentrech)
Vložit polici na podpěrkách
Vložit zásuvky
Vložit vnitřní zásuvky
Vložit dvířka
Vybrat / změnit úchytky
Vložit vybavení skříně
Vložit členění čela
Rozčlení zónu na různé oblasti.
Vložit členění zóny
Rozčlení zónu na různé oblasti.
Selection Professional
Správa projektů
• Zakládání a správa projektů
• Import ceníku
• Dodací adresy
• Adresy dodavatel
Rychlé a exaktní navrhování nábytku, následná
přesvědčivá prezentace zákazníkovi a hospodárná
realizace zakázky - to je ve zkratce popis každodenní
práce truhláře. Nový program SelectionProfessional
účinně podporuje truhláře ve všech popsaných
oblastech.
Designer
Elektronický katalog
• Přes 10.000 výrobků
• Popisy výrobků
• Vyhledávání
Správa objednávek
• Nákupní košík
• Cenové informace
• Objednávky faxem
a e-mailem
• Výstup PDF a textový
soubor
• Navrhování
• Knihovna korpusů
• Výběr produktů
• Výrobní kusovníky
• Modul pro vizualizaci
AutoCAD
• Možnosti exportu
• CAD-výkresy
• Navrhování sestav
SelectionProfessional se skládá z několika modulů,
které podporují Vaše pracovní procesy.
2
SelectionProfessional generuje podklady,
potřebné pro jednání se zákazníkem, pro
prezentaci navrhovaného řešení v interiéru
a pro výrobu nábytku:
• okamžitá dostupnost všech informací,
potřebných pro výrobu
• integrovaný elektronický katalog
s více než 10.000 výrobky
• správa projektů s možností automatického
objednávání
• individuální navrhování nábytku
nebo využití rozsáhlé knihovny skříněk
• inteligentní poradce s automatickým
vyhledáváním vhodného kování
• návrhy několika alternativ kování,
podpora seznamu oblíbených položek
CAD snadno a rychle
Optimální navrhování nábytku představuje Vaši
konkurenční výhodu díky kratším konstrukčním
a výrobním časům.
Systém prověřuje, zda je navrhovaná konstrukce
realizovatelná a zaručuje rychlý, korektní výběr
kování.
SelectionProfessional je profesionální řešení pro
truhláře, výrobce nábytku a odborné vzdělávání.
Díky snadné obsluze, flexibilní konstrukci
a návaznosti na AutoCAD má uživatel k disposici
jedinečný výkonný nástroj!
Přesné umístění spojovacího kování,
výsuvů a soklových noh
3
Pro navrhování | prezentaci | výrobu
nábytku
Snadné a flexibilní navrhování konstrukce
Kuchyňský, kancelářský, ložnicový i jiný nábytek
nebo speciální konstrukce - SelectionProfessional
Vás dovede k cíli i bez předchozí znalosti
CAD-systémů. Snadno, rychle a bezpečně.
Libovolný výběr konstrukce
Program nabízí libovolný výběr konstrukce
korpusu. Důležité parametry lze měnit
a přizpůsobit potřebám uživatele:
• nekonečná nebo korpusová konstrukce
• rozteč 32 mm nebo jiná, libovolné množství
řad otvorů
• automatické přizpůsobení polohy kování
řadě otvorů
• krycí desky pro skříně
• konstrukce půdy a dna: vložená, naložená,
na pokos nebo traverza
• záda: v drážce, v polodrážce, nasazená
• varianty soklu: kompletní sokl, soklové lišty,
sokl na pokos, soklové nohy
Vybrané varianty lze ukládat do uživatelských
profilů pro další použití.
Navrhování s pomocí
4
Selection Professional
Libovolné rozvržení korpusu
• lze vkládat a uspořádat několik svislých mezistěn
• rychlé a snadné vkládání polic a vodorovných
mezistěn
• pokročilé vkládání zásuvek: lze volit mezi montáží
do stávající řady otvorů, montáží s optimálním
využitím prostoru a montáží s identickými čely
zásuvek
• vnitřní zásuvky za čely vnějších zásuvek
• libovolný počet a umístění plných, skleněných,
rámových nebo profilových dvířek
Konstrukci skříně lze zařadit do stávající knihovny
korpusů. Rovněž lze otevřít skříň z knihovny
a dodatečně ji upravovat. Díky tomu lze snadno
definovat vlastní výrobní standardy.
Výběr kování z katalogu nebo z oblíbených
položek
Kování lze vybírat z rozsáhlého katalogu Hettich
nebo z vlastního seznamu oblíbených položek. Tento
seznam oblíbených položek se neustále automaticky
aktualizuje. Díky tomu máte vždy rychlý přístup
k často používaným položkám sortimentu Hettich.
Možnosti úprav a knihovny
Dokončená konstrukce skříně je ihned vidět jako
3D-objekt a může se uložit. Dodatečně lze upravit
rozměry korpusu, rozvržení skříně a výběr kování.
Jednotlivé kroky konstrukce lze zrušit pomocí
funkce Zpět.
5
Pro navrhování | prezentaci | výrobu
nábytku
Efektní prezentace a poradenství u zákazníka
Navrhování alternativ interiéru
Díky SelectionProfessional můžete Vašemu
zákazníkovi nabídnout perfektní podklady pro
jeho rozhodování. Zaměřenou místnost můžete
zobrazit s různými variantami dveří a oken.
Do takto vytvořené virtuální místnosti můžete
vkládat právě zkonstruovaný nábytek nebo skříně
ze stávajících knihoven. Perfektní řešení pro
vyšší šance na získání zakázky.
Společně se zákazníkem můžete vytvořit návrh
interiéru. Varianty a změny můžete zpracovávat
společně, aby si zákazník udělal představu
o několika alternativách řešení. Při poradenství
ohledně vnitřního vybavení nábytku můžete
účinně využívat informace z elektronického
katalogu Hettich. Vlastní nabídku můžete
doplnit obrázky a náčrtky z tohoto katalogu.
Prezentování s pomocí
6
Selection Professional
Na nábytku můžete zobrazit řadu variant úchytek,
rovněž lze vizualizovat různé varianty dekorů dřevin
a povrchových úprav skříněk. Dekorativní prvky jako
stoly, židle, digestoře a elektrospotřebiče doplňují
realistický dojem z vytvořené scény. Díky tomu lze
včas odhalit kolize mezi nábytkem a okny nebo
dveřmi a prodiskutovat proporce řešení místnosti.
To vše pro spokojenost zákazníka, který si už před
realizací zakázky může udělat vizuální představu
o výsledku.
Díky SelectionProfessional máte okamžitě po
ukončení návrhu konstrukce nábytku k disposici
všechny potřebné výrobní podklady: kusovníky
kování, kusovníky dílců, výrobní výkresy. Program
automaticky kalkuluje souhrnnou potřebu kování
a plošného materiálu pro celou sestavu nábytku
v interiéru. Bezprostředně po odsouhlasení zakázky
u zákazníka může začít výroba.
Okamžitá dostupnost všech údajů
Hotový návrh sestavy v interiéru lze uložit a použít
v budoucnosti jako referenci pro další projekt.
Návrh lze snadno sdílet díky standardnímu formátu
DWG a DXF.
7
Pro navrhování | prezentaci | výrobu
nábytku
Pos.
Počet
1
2
3
4
5
6
7
8
Kusovník kování
2
4
1
4
1
1
1
4
Obj. č.
48066
73481
77911
61854
11951
11960
78423
61851
Typ položky
Intermat 9943 TH Fix
Příchytka soklové clony
Příchytka čela s rozpěrnou hmoždinkou
Kluzák
Úchytka
Úchytka
InnoTech 520/600
Seřiditelná soklová noha KORREKT
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Počet
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
Popis
Krycí deska
Bok
SOKL
LEVÉ_DVEŘE
DNO
SOKL
Msg(2032)
SOKL
ČELO_ZÁSUVKY
Záda
Poznámka
Délka
600,00
720,00
600,00
568,70
562,00
562,00
562,00
471,00
142,30
720,00
Šiřka Tloušťka
580,00
38,00
560,00
19,00
120,00
19,00
594,00
19,00
545,00
19,00
120,00
19,00
80,00
19,00
120,00
19,00
594,00
19,00
572,00
5,00
m2 L1
0,35
0,40
0,07
0,34
0,31
0,07
0,04
0,06
0,08
0,41
L2
K1
K2
Poznámka
Kusovník dílců
Výroba s pomocí
Realizace návrhu:
Po úspěšné prezentaci navrženého nábytku
zákazníkovi je na řadě snadná, bezchybná
a hospodárná realizace projektu, což je rozhodující
pro Váš úspěch. SelectionProfessional vygeneruje
všechny k tomu potřebné výrobní podklady.
Kusovníky kování:
V kusovníku jsou uvedeny všechny položky
potřebného kování. Seznam lze převzít do
online-objednávky.
Kusovníky plošných dílců:
Tady jsou uvedeny dílce jako např. boky korpusu,
police, čela zásuvek atd. včetně jejich výšky, šířky,
tloušťky v milimetrech a plochy ve čtverečních
metrech.
Uživatel si může doplnit informace o hranách.
Kusovníky kování a dílců lze vytisknout a uložit na
disk. Díky formátu CSV nebo ASCII je možný snadný
export do Excelu nebo jiných programů.
8
Výkresy dílců
Výkresy dílců:
Každý prvek skříně se dá automaticky kótovat.
Uvádí se všechny důležité informace: vnější
rozměry, polohy a rozměry otvorů, rozměry
drážek. Kótování je volitelně absolutní nebo
relativní k jedné vztažné hraně.
Kótování náhledu
Kótování náhledu:
Všechny náhledy skříně (půdorys, bokorys, čelní
pohled) lze individuálně kótovat. Náhledy lze
vytisknout s kótováním nebo bez kótování.
Možné jsou také libovolné izometrické náhledy.
Skříň se může zobrazovat jako drátěný model,
model bez vykreslení skrytých hran nebo
fotorealistická vizualizace.
CAD-výkres
Selection Professional
Rozhraní:
Díky používanému formátu DWG a DXF lze
výkresy, vytvořené pomocí SelectionProfessional,
předávat do dalších CAD-systémů. V CAD/
CAM-systému od firmy imos lze zpracovávat
konstrukce ze SelectionProfessional včetně
všech detailů a návazností.
CAD-výkresy:
Výkresy kování a vrtání lze používat i v jiných
programech.
Správce dokumentů:
Tato funkce dokáže komfortně připravit souhrnný
tiskový výstup všech náhledů a kusovníků.
Uživatel může definovat vlastní tiskové předlohy
- formát papíru, typ zobrazení atd.
9
Pro navrhování | prezentaci | výrobu
nábytku
Update
imos
Internet
imos
CAM
imos
CAD
Požadavky
SelectionProfessional se neustále vylepšuje
a doplňuje. Na internetu je k disposici služba pro
aktualizaci programu a dat:
• vylepšení programu
• nové výrobky v elektronickém katalogu
• nové možnosti konstrukce
• rozšíření programu v CAD-oblasti
• rozšíření knihovny korpusů
Selection
Professional
Podpora
Funkce
SelectionProfessional se dodává spolu s rozsáhlou
dokumentací. Užitečná funkce Asistent pomáhá
při ovládání programu. Nápověda je dostupná
z každého místa programu. Uživatelská příručka
vysvětluje všechny důležité kroky při práci
s programem. Videosekvence názorně ukazují
hlavní funkce programu.
S dotazy a podněty se můžete obrátit na
technickou podporu SelectionProfessional.
Díky strategické spolupráci firem Hettich a imos lze
konstrukce z programu SelectionProfessional využívat
také v CAD-systémech imos.
AutoDesk
Selection
Professional
Česká republika
Tel.: +420 – 566 692 147
Fax: +420 – 566 692 123
E-mail: [email protected]
Slovenská republika
Tel.: +420 – 566 692 147
Fax: +421 – 326 583 884
E-mail: [email protected]
SelectionProfessional – optimální a praktické řešení
díky silnému partnerství
Systémové požadavky
Minimum
Doporučeno
Pentium
Windows
Operační paměť
Grafická karta
Volná kapacita pevného disku
Mechanika
Acrobat Reader
Internet Explorer
1,6 GHz
2000 (SP3), XP (SP2)
512 MB
64 MB, 256 barev, 1024 x 768
900 MB (dílčí instalace)
CD-ROM
od verze 5.5
od verze 5.5
2,4 GHz
XP (SP2)
1024 MB
128 MB, Open GL, 1024 x 768
2 GB (úplná instalace)
CD-ROM
verze 6.0
verze 6.0
Více informací najdete na
www.selection-professional.com
10
Objednejte si nový SelectionProfessional. Stačí vyplnit a odeslat.
Také online na www.selection-professional.com
Fax: +420 566 692 123 (ČR)
+421 32 65 83 884 (SR)
Tímto objednávám kompletní balíček SelectionProfessional (obj. č. 50700)
za 8.989 Kč + DPH (12.199 Sk + DPH)
Firma:
Jméno a příjmení:
Ulice:
PSČ, obec:
Stát:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
www:
Selection
Professional
Můj preferovaný dodavatel kování:
Firma:
Ulice:
PSČ, obec:
Datum:
Podpis:
11
www.hettich.com
Hettich ČR k. s. · Jihlavská 3 · 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel. 566 692 147 · Fax 566 692 123 · E-mail [email protected]
Hettich SR s. r. o. · Olbrachtova 28 · 911 01 Trenčín
Tel. 032 65 83 885 · Fax 032 65 83 884 · E-mail [email protected]
Download

Selection Professional