Vytápění olejem
2/3
Kondenzační olejové vytápění –
efektivní progresivní technologie
s účinností až 98 %*
Na následujících stránkách Vás budeme obsáhle informovat o různých technologiích, které
jsou dnes k dispozici pro komfortní výrobu tepla v domech nebo bytech s provozem na olej.
Kondenzační kotle jsou velmi efektivní a mají bezkonkurenčně vysokou účinnost až
98 % při přeměně topného oleje na teplo, jejich provozovatelé proto aktivně přispívají
k ochraně ovzduší a životního prostředí.
Naše olejové kondenzační kotle splňují všechny nároky na budoucnost. Již nyní jsou
připraveny na to, že se z fosilního oleje přejde na topný olej s podílem bio oleje. Tím na
celé čáře splňujeme často formulované požadavky na topné technologie, které chrání
přírodní zdroje.
Využijte u svého nového topení i bezplatnou energii slunce! Všechny kotle jsou navrženy
pro kombinaci se solární technikou Viessmann – systémová technika Viessman zajišťuje
optimální souhru všech komponentů až po komfortní regulaci, která nenechá nesplněné
žádné přání.
* Vztaženo na horní tepelnou hodnotu (spalné teplo Hs)
Úvod
To byste měli vědět
Správné důvody pro modernizaci topení a využití
efektivní olejové kondenzační techniky.
Jen v Německu je stále v provozu kolem dvou
milionů topných zařízení, která jsou starší
25 let. Jejich provozovatelé si často vůbec
neuvědomují, kolik peněz promrhají kvůli
energii, která se spaluje bez účinku a jako
nevyužité teplo uniká komínem. Kromě toho
zatěžují tato stará zařízení ovzduší množstvím
zbytečně vyloučeného CO2, čímž se podílejí
na globálním oteplování.
Včasnou výměnou těchto zařízení za vysoce
účinné kondenzační kotle v kombinaci se
solární technikou by mohli koncoví uživatelé
ušetřit až 25 % energie. Z matematického
hlediska by to bylo deset procent celkové
spotřeby energie v Německu při současném
snížení emisí CO2 o 54 milionů tun ročně.
Podpora vytápění prostřednictvím
solární energie
Bezplatná energie slunce se pro podporu
vytápění a ohřev pitné vody využívá stále
ještě příliš málo. Pokud tedy právě modernizujete topení, měli byste zvážit kombinaci
se solárním zařízením. Z veřejných dotací
lze často na tato zařízení získat příspěvky.
Investice se díky vysoké úspoře energie
s ohledem na parametry topné soustavy vrátí
již po několika málo letech.
Tak šetříte s kondenzační technikou
V případě kondenzační techniky se nevyužívá
pouze teplo, které vzniká při spalování topného oleje nebo plynu, ale navíc i teplo,
které v případě použití běžné topné techniky
uniká nevyužité komínem.
Kondenzační kotle téměř úplně odebírají teplo,
které je obsažené ve spalinách a dodatečně
ho přeměňují na výhřevné teplo. K tomuto
účelu jsou kondenzační kotle Viessmann
vybaveny výměníky tepla Inox-Radial
z nerezové ušlechtilé oceli, které spaliny před
odvodem do komína natolik ochladí, že vodní
pára, která je v nich obsažená, cíleně kondenzuje a uvolněné teplo se dodatečně přenáší
do topného systému.
S touto technologií dosahují kondenzační kotle
normovaného stupně využití až 98 % a jejich
provoz mimořádně šetří energii. Tento funkční
princip nešetří pouze cennou energii, ale
prostřednictvím výrazně redukovaných emisí
CO2 chrání i životní prostředí.
Efektivní olejové kondenzační kotle Viessmann pracují
úsporně a chrání životní prostředí. Přispějte k ochraně
životního prostředí i Vy osobně.
4/5
Efektivnější, úspornější a s menšími emisemi – moderní olejová kondenzační technika Viessmann
2%
+8 %
90 %
98 %
Takto funguje kondenzační technika
Kotle Viessmann na principu kondenzační techniky dosahují účinnosti až 98 % (vztaženo na Hs).
Vodní pára, která je obsažena ve spalinách, kondenzuje, a tím se spalinám ještě dodatečně odebírá teplo, které se zase přivádí
zpět do topného systému. To zvyšuje efektivitu, snižuje náklady na vytápění a ulehčuje životnímu prostředí.
Milníky
6/7
Viessmann udává měřítka
Ve své více než 90leté firemní historii přicházela firma Viessmann pravidelně s novými
milníky ve vývoji moderní topné techniky.
Odjakživa je Viessmann průkopníkem v branži
s topenářskou technikou. Plynulým inovováním se zvyšovala účinnost při přeměně
energie na teplo, dokud to bylo technicky
možné. Současně bylo u našich kotlů možné
drasticky snižovat spotřebu energie a emisí
CO2.
Biferální spojená topná plocha
Vynález dvouvrstvé biferální spojené topné
plochy okolo roku 1970 znamenal obrovský
průlom v oblasti energeticky úsporného
vytápění. Ještě dnes je synonymem pro vysokou provozní bezpečnost a dlouhou životnost.
Tato topná plocha je stále stejně důležitou
součástí úspěšných olejových kotlů Vitola
a byla do dnešního dne zabudována do více
než 1,7 milionů kotlů Viessmann.
Výměníky tepla Inox-Radial
Všechny olejové kondenzační kotle Viessmann
se dnes vybavují výměníkem tepla Inox-Radial
z nerezové ušlechtilé oceli. Nezničitelná technika zajišťuje vysokou účinnost až 98 %
a vyznačuje se dlouhou životností a bezpečným a efektivním provozem. Olejové kondenzační kotle jsou již dimenzovány pro budoucí
standardy tím, že je lze provozovat s různými
druhy oleje a přimíchaným bio olejem. V olejovém kondenzačním kotli Vitoladens 300-C se
zkombinovaly výhody biferální spojené topné
plochy s přímo napojeným výměníkem tepla
Inox-Radial z ušlechtilé oceli.
Tak se spojuje vysoká hospodárnost s dobovou kompaktností a příjemným designem. Milník inovační topné techniky:
použití vysoce legované nerezové ušlechtilé oceli.
Zde u našeho výměníku tepla Inox-Radial.
Oceněný design
Špičková technolgie a příjemný design tvoří
u produktů Viessmann harmonický celek.
Na celém světě dostala firma za design svých
produktů v minulých letech více než 40 významných cen. Již šestkrát byly kotle Viessmann
oceněny renomovanou cenou za design
„red dot design award“.
Vysoce účinná technika „Made in
Germany“ vyznamenaná cenou
za design: Vitoladens 300-C získal
v roce 2007 cenu „red dot design
award“.
8/9
Olejová kondenzační technika
VITOLADENS
Můžete buď dlouho přemýšlet o zajištění budoucnosti svého topného zařízení, nebo na
budoucnost jednoduše přepnout.
Olejový kondenzační kotel od firmy Viessmann představuje již dnes topnou techniku
zítřka. Jeho účinnost až 98 % znamená, že
i v budoucnu bude olejová kondenzační technika jednou z nejúspornějších a nejčistších
možností výroby tepla. Kondenzací vodní páry
ve spalinách se přitom získává dodatečné
teplo, které při provozu běžných kotlů
nevyužité odchází komínem.
S kotli Vitoladens děláte vše správně
Rozhodnete-li se pro olejový kondenzační
kotel, volíte vždy jistotu. Mluví pro to hodně
důvodů:
 Vysoká spolehlivost.
 Dlouhá doba užívání.
 Komfortní výhřevné teplo
a příprava teplé vody.
 Úspora nákladů díky úsporné
spotřebě energie.
 Dokonale vzájemně sladěná
kombinace se solární technikou.
 Trvalá udržitelnost díky poměrnému
použití bio oleje.
Vitoladens 300-C
Olejový kondenzační kotel.
12,9 až 28,9 kW
Strana 10
Vitoladens 300-T
Olejový kondenzační kotel.
35,4 až 53,7 kW
Strana 14
Vitoladens 300-W
Olejový kondenzační
nástěnný kotel.
12,9 až 23,5 kW
Strana 18
Olejová kondenzační
technika
Vitoladens 300-C
10/11
VITOLADENS 300-C
Náš špičkový kotel poskytuje nejlepší poměr ceny a výkonu ve své třídě.
Budete nadšeni jeho kompaktními rozměry a vynikajícím designem!
Investice do kotle Vitoladens 300-C se Vám
vrátí už po několika letech: jednoduše díky
roční úspoře cenného topného oleje, kterého
náš kondenzační kotel na základě jehož vysoké efektivity spotřebuje na rozdíl od kotlů
starší výroby mnohem méně.
Vitoladens 300-C od firmy Viessmann
představuje kotel nejmodernější technické
úrovně. Díky kompaktním modulům je tento
olejový kondenzační kotel velmi prostorově
úsporný a lze ho umístit prakticky všude.
Proto se ideálně hodí pro modernizaci.
V novostavbě je potom možné využít
ušetřené místo pro jiné účely.
Kondenzační kotel s budoucností
Vysoce efektivní kondenzační technologie
je navržena na použití se všemi dostupnými
druhy topného oleje.
K modernímu topnému zařízení patří rovněž
inovační solární technika na využití bezplatné
sluneční energie! Firma Viessmann nabízí
ke kotli Vitoladens 300-C optimálně sladěný
systém.
Design kotle Vitoladens 300-C
vyznamenalo Designové centrum
Severního Porýní uznávanou cenou
red dot design award. Více informací
Silný výkon a efektivita
Můžete si vybrat vhodný olejový kondenzační
kotel pro obývací prostor v rodinném
a vícegeneračním domě, a to ve výkonu
do 28,9 kW. Dvoustupňový kompaktní hořák
s modroplamenným spalováním přizpůsobuje
výkon potřebě tepla a zajišťuje nejvyšší energetickou efektivitu. Účinnost kotle Vitoladens
300-C až 98 % lze z technického hlediska
překonat jen stěží.
k technice tohoto kotle najdete
na následujících stranách.
Vynikající kvalita, na kterou
se můžete spolehnout:
nezávislá spotřebitelská zkušebna
Stiftung Warentest ohodnotila
v květnovém vydání roku 2008 kotel
Vitoladens 300-C známkou „dobře“.
Více informací na: www.test.de.
Olejová kondenzační
technika
Vitoladens 300-C
12,9 až 28,9 kW
Výměník tepla Inox-Radial
z nerezové ušlechtilé oceli.
Flexibilní použití
Vitoladens 300-C je vysoce účinný olejový
kondenzační kotel s možnostmi flexibilního
použití. Je velmi kompaktní a hodí se stejně
dobře pro použití v novostavbě jako k výměně
zastaralých kotlů.
Konstrukce a vlastnosti výměníku tepla
z ušlechtilé oceli podporují kondenzaci vodní
páry obsažené ve spalinách. Vznikající kondenzát oplachuje topnou plochu a způsobuje
samočisticí účinek, který zajišťuje trvale
vysokou účinnost až 98 %.
Vysoce efektivní výměník tepla
Korozi odolný výměník tepla Inox-Radial
z nerezové ušlechtilé oceli je srdcem kondenzačního kotle. V přímém spojení s biferální
spojenou topnou plochou se použitá energie
prakticky beze ztrát a efektivně přeměňuje
na teplo. Mimořádně úsporné zacházení
s cenným topným olejem vede rovněž
k nízkým emisím CO2. Provozujete-li kotel
Vitoladens 300-C, zároveň tak osobně
přispíváte k aktivní ochraně ovzduší.
Úsporný hořák
Delší intervaly mezi prováděním údržby, a tím
menší servisní náklady šetří Vaši peněženku.
Mimořádně tichý dvoustupňový kompaktní
hořák s modroplamenným spalováním ve
spojení s integrovaným tlumičem hluku
přizpůsobuje výkon aktuální potřebě tepla
a je úsporný a efektivní. Hořák pracuje nezávisle nebo v závislosti na vzduchu v místnosti,
a umožňuje tak flexibilní umístění olejového
kondenzačního kotle.
Vynikající design
Vitoladens 300-C již byl oceněn cenou
za design „red dot design award“. Tento
kondenzační kotel lze umístit blízko stěny,
protože všechny přípojky se nacházejí na jeho
horní straně. Kondenzační kotel je předem
smontován již ze závodu a lze ho na místě
velmi rychle nainstalovat. Boční kryty se dají
velmi snadno demontovat a nové přepravní
pomůcky zjednodušují dopravu na místo
v případě obtížných podmínek přístupu.
1
5
2
7
Ideální je kombinace se zásobníkem teplé
vody Vitocell 300-H, který tvoří s kotlem
Vitoladens 300-C jeden celek. Je-li na
stanovišti kondenzačního kotle předepsáno
zabudování neutralizačního zařízení, využije
se k tomu dostatek místa v podstavci kotle.
3
4
Vitoladens 300-C
6
1
2
3
4
5
6
7
Vedení spalin a přívod vzduchu nahoru
Regulace Vitotronic
Integrovaný výměník tepla Inox-Radial
z nerezové ušlechtilé oceli
Dvoustupňový kompaktní hořák s modrým
plamenem
Pojistná skupina je součástí dodávky
Biferální spojená topná plocha
Integrovaný tlumič hluku
12/13
Díky kompaktním rozměrům je možné kotel Vitoladens 300-C
instalovat takřka kdekoliv s velkou úsporou místa. S podstaveným zásobníkem Vitocell 300-H tvoří kotel velmi hezkou
sestavu.
Profitujte z těchto výhod:
 Vysoce efektivní a kompaktní stacionární olejová kondenzační jednotka.
 Normovaný stupeň využití až 98 % (Hs)/104 % (Hi).
Regulace Vitotronic s přehledným naváděním v menu.
 Nejlepší energetické využití při minimálních rozměrech.
 Biferální spojená topná plocha s přímo napojeným výměníkem Inox-Radial
z nerezové ušlechtilé oceli.
 Dvoustupňový kompaktní hořák s modroplamenným spalováním pro provoz
závislý a nezávislý na vzduchu v místnosti.
 Tichý provoz díky integrovanému tlumiči hluku.
 Lze použít všechny běžně dostupné topné oleje EL nebo i topný olej
DIN 51603-6-EL A Bio 10: topný olej EL s nízkým obsahem síry s příměsemi
až 10 % biokomponentů (FAME).
 Rychlé dopravení na místo a instalace, protože kotel je z výroby smontován
– v případě zúžených prostor lze demontovat boční díly a hořák.
 Možností zabudování neutralizačního zařízení do podstavce kotle se ušetří místo,
alternativně ho lze také namontovat na stěnu s pomocí sladěných nástěnných
držáků.
 Pojistná skupina je součástí dodávky.
Technické údaje viz strana 23.
Olejová kondenzační
technika
Vitoladens 300-T
14/15
VITOLADENS 300-T
Rozhodnete-li se pro kotel Vitoladens 300-T, volíte vždy jistotu. Ať už modernizujete nebo
nově stavíte – tento stacionární olejový kondenzační kotel zaujme vysokou účinností,
provozní bezpečností a atraktivní cenou.
Mistr světa
Vitoladens 300-T je olejový kondenzační
kotel, který nemá obdoby. Kotel se vyznačuje
mimořádnou bezpečností provozu a dlouhou
životností. Kromě úsporné spotřeby cenného
topného oleje jsou nízké i náklady na údržbu.
V rozsahu výkonu od 35,4 do 53,7 kW pokryje
Vitoladens 300-T širokou škálu možností
použití – od rodinného a bytového domu
až po menší komerční provozy.
Dobrý design
Stříbrný velmi kvalitní vzhled dá tomuto kotli
vyniknout v každém prostoru. K jeho instalaci
není v zásadě nutná klasická kotelna. Stačí
kout v hobby místnosti nebo umývárně.
Design kotle Vitoladens 300-T
byl oceněn několika cenami.
Více k jeho technice najdete
na následujících stranách.
Olejová kondenzační
technika
Vitoladens 300-T
35,4 až 53,7 kW
Náš prodejní hit
Vitoladens 300-T je naším špičkovým
zařízením pro výkony od 35,4 do 53,7 kW
a je ideálním řešením pro využití olejového
kondenzačního účinku zejména v případě
modernizace topení. Kotel je vyroben z velmi
kvalitních materiálů a osvědčených modulů,
a proto je stejně tak úsporný jako spolehlivý.
Čisté spalování
Olejový kondenzační kotel s hořákem
s modroplamenným spalováním Vitoflame
300 zajišťuje ekologické a efektivní spalování
s nízkým obsahem škodlivin.
Výměník tepla Inox-Radial z nerezové
ušlechtilé oceli
Dvoustupňové získávání tepla u kotle
Vitoladens 300-T se skládá z osvědčené
biferální spojené topné plochy a zapojeného
korozi odolného výměníku tepla Inox-Radial
z nerezové ušlechtilé oceli. Tato konstrukce
zajišťuje, že spalování a kondenzace probíhají
prostorově odděleně od sebe, a tak kondenzují, aniž by vznikaly usazeniny. V praxi to znamená nadprůměrně dlouhé intervaly mezi provedením servisu pro čištění spalovací komory
a současně výrazně nižší náklady na údržbu.
Tichý provoz
Vitoladens 300-T má ve spalovací komoře
integrovaný tlumič hluku, a při běžném provozu je proto velmi tichý.
1
2
7
6
Vitoladens 300-T
4
1
3
2
3
5
4
5
6
7
Regulace Vitotronic
Široké vodní stěny a velký objem vody
Biferální spojená topná plocha z litiny a oceli
Olejová kondenzační jednotka s hořákem
Vitoflame 300 s modroplamenným spalováním
Vysoce účinná tepelná izolace
Výměník tepla Inox-Radial
Integrovaný tlumič hluku
16/17
Zásobník teplé vody Vitocell 300-H lze umístit pod kotel
Vitoladens 300-T a nepotřebuje další plochu k postavení.
Profitujte z těchto výhod:
 Osvědčená biferální spojená topná plocha s dlouhou životností.
 Výměník tepla Inox-Radial z ušlechtilé oceli odolný proti korozi.
 Normovaný stupeň využití až 97 % (Hs)/103 % (Hi).
 Snadná přístupnost ploch výměníku tepla k čištění.
 Flexibilní umístění díky provozu nezávislému a závislému na vzduchu v místnosti.
 Možnost použití všech dostupných topných olejů EL nebo i topného oleje
DIN 51603-6-EL A Bio 10: topný olej EL s nízkým obsahem síry a příměsí až
10 % biokomponentů (FAME).
 Tichý provoz díky integrovanému tlumiči hluku.
 Hlavní komponenty (těleso kotle, výměník tepla, hořák atd.) se dodávají
rozložené na části, což usnadňuje dopravení na místo.
Technické údaje viz strana 23.
Výměník tepla Inox-Radial z nerezové ušlechtilé oceli
zajišťuje nejvyšší efektivitu a dlouhou životnost.
Olejová kondenzační
technika
Vitoladens 300-W
18/19
VITOLADENS 300-W
Mimořádně kompaktní kotel, který nezabere moc místa: olejová kondenzační technika
pro nástěnnou montáž nebo stacionární provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody.
Vitoladens 300-W: ideální pro nástěnnou
montáž
Vitoladens 300-W je kompaktní olejový kondenzační kotel určený pro nástěnnou montáž.
Zabudovaný tlumič hluku bez problémů umožňuje tichý provoz i v bytě, například v technické místnosti. Výměník tepla Inox-Radial
z ušlechtilé oceli pochází z výroby Viessmann,
je odolný proti korozi a optimálně přizpůsobený vlastnostem dvoustupňového kompaktního hořáku s modroplamenným spalováním.
Design kotle Vitoladens 300-W
byl oceněn uznávanou cenou
iF-Design.
Olejová kondenzační
technika
Vitoladens 300-W
12,9 až 23,5 kW
Vitoladens 300-W: šetří místo
Chcete vyměnit starý kotel za nový moderní
olejový kondenzační kotel a zároveň získat místo navíc? Potom se rozhodněte pro
Vitoladens 300-W! Kondenzační kotel je tak
kompaktní, že ho lze díky jeho šířce 48 cm
bez problémů namontovat i do výklenků.
Na všechny komponenty lze dosáhnout
zepředu, nejsou nutné boční odstupy.
Efektivní výměník tepla Inox-Radial
s dlouhou životností.
Úsporný hořák
Mimořádně tichý dvoustupňový kompaktní
hořák s modroplamenným spalováním
u těchto kondenzačních kotlů přizpůsobuje
výkon aktuální potřebě tepla a je úsporný
a efektivní. Plýtvání energií je vyloučeno.
Hořák pracuje v provozu nezávislém, nebo
závislém na vzduchu v místnosti, a umožňuje tak flexibilní umístění olejového kondenzačního kotle. Hořák pracuje se všemi běžně
dostupnými druhy oleje s nízkým obsahem
síry.
Efektivní až do detailu
Vysoce efektivní oběhové čerpadlo, které je
integrováno v kotli Vitoladens 300-W s normovaným stupněm využití až 98 %, přispívá
k další úspoře energie. Nové čerpadlo topného okruhu spotřebuje ve srovnání s běžnými
čerpadly až o 70 % méně elektrické energie
a je v souladu s hodnotami pro energetickou
třídu A.
Komfortní regulace Vitotronic
Regulace Vitotronic se dá obsluhovat
intuitivně. Dobře čitelný a podsvícený
černobílý displej je o 70 % větší než
u srovnatelných zařízení. Navíc je grafický
a může zobrazovat i charakteristiky vytápění.
V případě pochybnosti stačí jedno stisknutí
tlačítka pomoci a objeví se nápověda pro
vysvětlení dalšího postupu.
6
4
1
2
5
5
Vitoladens 300-W
1
2
3
4
3
5
6
Výměník tepla Inox-Radial
Dvoustupňový kompaktní hořák s modroplamenným spalováním
Regulace Vitotronic
Vysoce účinný ventilátor
Vysoce efektivní oběhové čerpadlo
Integrovaný tlumič hluku
20/21
Vitoladens 300-W je kompaktní kotel, který se dá namontovat
i do výklenků. Odstupy k bočním stěnám nejsou potřebné,
protože všechny komponenty jsou přístupné zepředu.
Regulace Vitotronic – jednoduchá navigace umožňuje
snadnou obsluhu, velký displej je dobře čitelný a slouží
např. k nastavení spínacích časů.
Profitujte z těchto výhod:
 Normovaný stupeň využití až 98 % (Hs)/104 % (Hi).
 Efektivní a spolehlivé využití olejového kondenzačního účinku díky
výměníku tepla Inox-Radial.
 Výrobu tepla v souladu s potřebou zajišťuje dvoustupňový kompaktní hořák
s modroplamenným spalováním.
 Provoz nezávislý, nebo naopak závislý na vzduchu v místnosti.
 Vhodný pro všechny běžně dostupné druhy topného oleje s nízkým obsahem
síry – i pro topný olej DIN 51603-6-EL A Bio 10: topný olej EL s nízkým
obsahem síry a příměsemi až 10 % biokomponentů (FAME).
 Regulace Vitotronic se snadnou obsluhou s grafickým displejem
a nekódovaným textem.
 Obslužný díl regulace lze namontovat i na nástěnném soklu.
 Energeticky úsporné oběhové čerpadlo (podle energetické třídy A).
 Mimořádně kompaktní olejový kondenzační kotel pro nástěnnou montáž.
 Tichý provoz díky kompletnímu oddělenému zapouzdření kotlového tělesa.
Technické údaje viz strana 23.
Technické údaje
22/23
Olejový kondenzační kotel Vitoladens 300-C
Jmenovitý tepelný výkon
kW
12,9/19,3
16,1/23,5
19,3/28,9
1076
Rozměry
délka
mm
958
958
šířka
mm
638
638
638
výška
mm
1062
1062
1062
Hmotnost
kg
148
148
168
Objem kotlové vody
l
42,5
42,5
55
Olejový kondenzační kotel Vitoladens 300-T
Jmenovitý tepelný výkon (50/30 °C)
kW
35,4
42,8
53,7
Jmenovitý tepelný výkon (80/60 °C)
kW
33,0
40,0
50,0
délka
mm
1585
1770
1770
šířka
mm
667
776
776
výška
mm
934
1050
1050
Hmotnost
kg
241
282
282
Objem kotlové vody
l
93
147
147
Rozměry
Olejový kondenzační kotel Vitoladens 300-W
Jmenovitý tepelný výkon (50/30 °C)
kW
12,9–19,3
16,1–23,5
Jmenovitý tepelný výkon (80/60 °C)
kW
12,0–18,0
15,0–22,0
Rozměry
délka
mm
380
380
šířka
mm
480
480
výška
mm
850
850
Hmotnost
kg
60
60
Objem kotlové vody
l
12
12
24/25
Systémová technika
Vzájemně sladěno: systémová technika
Komfortní regulace a dokonale vzájemně sladěná systémová technika Viessmann
poskytují maximální spolehlivost, flexibilitu a efektivitu.
„Celek je víc než souhrn jeho částí.“ Podle
této zásady poskytuje Viessmann nejen
jednotlivé komponenty topení, které splňují
vysoké standardy firmy Viessmann ve věcech
kvality, spolehlivosti a efektivity. Veškeré
produkty jsou navíc součástí sladěného kompletního systému, ve kterém do sebe všechny
části přesně vzájemně zapadají. Protože pouze
dokonalá souhra komponentů integrovaných
do jednoho systému vyčerpá celkový potenciál výkonu inovační špičkové techniky.
Systémová technika Viessmann zahrnuje
vše, co dělá topení spolehlivým a hospodárným: regulaci Vitotronic s bezdrátovým
dálkovým ovládáním, stejně jako výkonné
zásobníky teplé vody Vitocell pro nejlepší
komfort teplé vody až po velmi kvalitní solární
systémy k úsporné podpoře vytápění.
Solární termické systémy
a fotovoltaika
Využijte bezplatnou energii
slunce: zde se dozvíte více
o našich solárních systémech k ohřevu pitné vody,
podpoře vytápění a výrobě
elektrické energie.
Strana 26
Teplá voda
Komfort teplé vody, který
splňuje každý požadavek.
Program zásobníků Vitocell
od firmy Viessmann poskytuje velký výběr a maximální prostor pro Vaše
plánování.
Strana 30
Regulace
Přehledná, komfortní,
inteligentní. Vitotronic
poskytuje dokonalé funkce
pro rychlou a přesnou regulaci topného systému.
Strana 32
Systémová technika
Solární termické systémy
a fotovoltaika
Vakuové trubicové kolektory lze
nově namontovat nezávisle na
poloze a v novostavbě se dají velmi
dobře využít i jako architektonický
prvek.
Solární termické systémy – bezplatná sluneční energie
Doplňte svůj nový olejový kotel o vhodnou solární techniku, potom šetříte drahou energii
na vytápění hned dvojnásob.
Nová topná centrála a solární systém patří
dnes zkrátka k sobě. Existuje pro to mnoho
důvodů: v létě se dá téměř všechna energie
potřebná na ohřev pitné vody získat pomocí
slunečních kolektorů. A v přechodných
měsících může tento systém rovněž podpořit
vytápění. Tak se dá v novostavbě ušetřit až
35 % celkové energie na vytápění.
Přes rok lze jen na ohřevu pitné vody ušetřit
až 60 % energie. Sluneční energie je zdarma
a kolektor přeměňuje denní světlo na teplo
i v případě, že slunce nesvítí přímo na střechu
domu.
Velmi jednoduchý princip
Zachytit sluneční paprsky, a potom je
efektivně využít – to zní složitěji, než tomu
ve skutečnosti je. Samozřejmě k tomu patří
inovační technika a mnoho zkušeností.
Solární systémy „sbírají“ sluneční energii do
plochých, popř. trubicových kolektorů. Zde
ohřívá sluneční paprsek teplonosnou kapalinu,
která proudí do zásobníku teplé vody. Tam
se teplo odvádí přes výměník tepla do pitné
vody, která se má ohřát, nebo do okruhu
vytápění. Ochlazená kapalina se pak zase
odvádí do kolektoru – koloběh začíná od
začátku. Pokud sluneční paprsky nestačí,
například v zimě, použije se k dohřevu kotel.
26/27
V programu Vitosol najdete sluneční kolektory
pro každou potřebu a každý rozpočet. Montáž
na střechu nebo na fasádu umožňuje rozmanité uspořádání kolektorů.
Ploché a trubicové kolektory
Plochý kolektor Vitosol 100-F přesvědčí
atraktivní cenou, vysokou kvalitou, trvalou
provozní bezpečností a účinností. Velmi
výkonný plochý kolektor Vitosol 200-F
využívá intenzivní sluneční záření mimořádně
efektivně díky sklu se sníženým obsahem
železitých prvků a vrstvě Soltitan. Je vhodný
i pro větší využití při podpoře vytápění
s možností integrace do střešní krytiny.
Vakuový trubicový kolektor Vitosol 200-T
– nově také na principu heatpipe – zvyšuje
provozní bezpečnost slunečních kolektorů
pro montáž nezávislou na poloze. Vitosol 200-T
se dá jako jediný heatpipe kolektor na světě
namontovat vertikálně a horizontálně v libovolném úhlu mezi 0 a 90° a hodí se stejně
pro soukromé i komerční objekty. Nejvyšší
požadavky splňuje Vitosol 300-T. Tento vysoce
výkonný kolektor špičkové třídy pracuje na
principu heatpipe.
Vyrobte si pomocí zařízení Vitovolt vlastní
elektrickou energii
Fotovoltaické moduly Vitovolt 200 vyrábí přímo
v solárním článku elektrickou energii, tu potom
napájí střídač do veřejné rozvodné sítě.
Vynikající kvalita, na kterou se
Plochý kolektor Vitosol 200-F má bezpečnostní sklo odolné
můžete spolehnout. Více informací
proti mrazu a krupobití i korozi odolné součásti z ušlechtilé
na: www.test.de.
oceli a hliníku. Na přání lze dodat rámy ve všech barevných
odstínech RAL.
Vakuové trubicové kolektory Vitosol 300-T a Vitosol 200-T
se vyznačují vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.
Fotovoltaické moduly Vitovolt od firmy Viessmann poskytují
i v případě, že jsou plochy částečně zastíněné, vysoký
výtěžek k výrobě elektrické energie.
Systémová technika
Výroba energie prostřednictvím solární energie
1
3
4
2
6
5
8
9
7
1
2
3
4
5
6
Fotovoltaické moduly Vitovolt
Sluneční kolektory Vitosol
DC odpojení
Střídač
Měřič spotřeby a napájení
Hlavní pojistka (v ČR na hraně pozemku)
7
8
9
Veřejná rozvodná síť
Kondenzační kotel s multivalentním
kombinovaným zásobníkem pro ohřev
pitné vody a podporu vytápění
Čerpací stanice Solar-Divicon
28/29
Solární zařízení jsou ideálně vhodná pro ohřev
pitné vody a podporu vytápění.
Sluneční energie je k dispozici zdarma, a tak se díky vysoké úspoře fosilní energie
Vaše investice vrátí během několika málo let.
Zásadně máte možnost využít sluneční energii
na ohřev pitné vody a podporu vytápění.
Úspora oleje nebo plynu je každopádně velká:
za rok spotřebujete o dobrých 60 % méně
energie, která by byla jinak potřebná pro přípravu teplé vody pro denní potřebu. Kombinuje-li se ohřev pitné vody a vody na vytápění, je roční úspora okolo 35 % celkově
spotřebované energie.
Solární zařízení s bivalentním
zásobníkem teplé vody
Srdcem tohoto řešení je bivalentní zásobník
teplé vody. Při dostatečném slunečním záření
ohřívá solární kapalina, která se nachází
v solárním zařízení, přes spodní výměník tepla
vodu v zásobníkovém ohřívači.
Solární zařízení k ohřevu pitné vody
a podpoře vytápění
Solární kapalina, která se ohřeje ve slunečních
kolektorech, se dá použít nejen k ohřevu
pitné vody, ale také k podpoře vytápění.
K tomu se využívá např. kombinovaný (multivalentní) zásobník, ve kterém je topná i pitná
voda plynule ohřívána slunečními kolektory.
Regulace kontroluje, zda je možné dosáhnout
požadované prostorové teploty. Je-li teplota
pod požadovanou hodnotou, zapne se
dodatečně kotel.
Klesne-li teplota odběrem vody například při
koupání nebo sprchování, zapne se v případě
potřeby kotel k dohřevu přes druhý okruh.
VITOLADENS 300
Solární ohřev pitné vody.
U firmy Viessmann dostanete kompletní topnou
a solární techniku pod jednou střechou. Všechny
Solární ohřev pitné vody
komponenty jsou dokonale vzájemně sladěny.
a podpora vytápění.
Systémová technika
Teplá voda
Program Vitocell firmy Viessmann poskytuje pro každou
potřebu správný zásobník teplé vody, ideálně sladěný
s každým olejovým kotlem popř. solárním systémem.
Komfort teplé vody pro každou potřebu
Zásobníky teplé vody Vitocell představují komfortní řešení pro dodávky teplé vody
v domácnosti – jsou dokonalým doplněním nového olejového kotle.
Potřeba teplé a horké vody je v každé
domácnosti úplně jiná. Jednak záleží na
počtu obyvatel a také hrají roli návyky členů
rodiny. Někdo se rád koupe, jiný sprchuje.
Například když ráno vstávají ve stejnou dobu
tři členové rodiny, musí být během krátké
doby nepřetržitě k dispozici hodně teplé vody
na sprchování.
Kdo se rád pravidelně koupe, přeje si rovněž
dostatek teplé vody na napuštění plné vany.
A konečně má zásobník teplé vody dodávat
dostatek vody i tehdy, když se v bytových
domech na různých místech ve stejnou dobu
odebírá teplá voda současně. Zásobníky teplé
vody Vitocell splňují tuto potřebu v každém
ohledu a vyhovují i zvýšeným požadavkům
na vybavení.
V každém případě se doporučuje instalace
solárního zařízení k úspoře energie a k bezplatnému ohřevu vody.
30/31
Zásobník teplé vody vhodný pro každou
potřebu
V programu zásobníků Vitocell najdete zásobník teplé vody, který vyhovuje přesně Vašim
požadavkům. Podle potřeby teplé vody
a možností pro instalaci si zvolíte buď stacionární zásobník, nebo zásobník postavený
vedle nebo pod kotlem.
Hygienické zásobování pitnou vodou
Vnitřní plocha zásobníku teplé vody zásadním způsobem ovlivňuje hygienu ohřevu
pitné vody. Viessmann proto spoléhá na dva
koncepty kvality: na vrstvu smaltu Ceraprotect
pro bezpečnou a stálou ochranu proti korozi
u řady výrobků Vitocell 100. A na nerezovou
ušlechtilou ocel pro nejvyšší hygienické
požadavky u řady výrobků Vitocell 300.
Topné plochy zásobníků teplé vody Vitocell
jsou vedeny mimořádně hluboko – až na dno
zásobníku. Tak vyhřívají celý objem vody,
a jsou proto velmi hospodárné.
Vitocell 300 z nerezové ušlechtilé oceli
Zásobníky teplé vody Vitocell 300 z nerezové
ušlechtilé oceli, které jsou odolné proti korozi,
splňují nejvyšší hygienické požadavky. Ne nadarmo se nerezová ušlechtilá ocel na základě
svých vynikajících hygienických vlastností
používá i v kuchyních, laboratořích, nemocnicích nebo potravinářském průmyslu.
Zásobníky teplé vody Vitocell
potřebují pouze malou plochu na
Je to proto, že homogenní povrch z ušlechtilé
oceli je a zůstane i po dlouhodobém užívání
dokonale hygienický.
Vitocell 100 s vrstvou smaltu Ceraprotect
Zásobníky Vitocell 100 s vrstvou smaltu
Ceraprotect splňují všechny požadavky na
komfortní, hospodárný ohřev pitné vody
a zaujímají špičkové postavení v oblasti smaltovaných zásobníků teplé vody. Vrstva smaltu
Ceraprotect bezpečně a trvale chrání zásobník
teplé vody proti korozi.
Profitujte z těchto výhod
1
2
 Vitocell 100 s vrstvou smaltu Ceraprotect,
objem: 80 až 1000 litrů.
 Vitocell 300 z nerezové ušlechtilé oceli,
objem: 130 až 500 litrů.
 Bivalentní a multivalentní zásobníky teplé
vody k zapojení solárních zařízení pro ohřev
pitné vody a podporu vytápění.
 Topné plochy vedené hluboko dolů zajišťují
vyhřívání celého objemu vody.
 Nízké tepelné ztráty vlivem vysoce účinné
tepelné izolace.
Vitocell 300
1
2
3
3
Vitocell 300 z nerezové ušlechtilé oceli,
objem: 130 až 500 litrů
Hluboko dolů vedené topné plochy zajišťují
vyhřívání celého objemu vody
Nízké tepelné ztráty vlivem vysoce účinné
tepelné izolace
postavení. Díky pěknému designu
se dají kdykoliv instalovat i ve
víceúčelových místnostech.
Systémová technika
Regulace
Regulace Vitotronic již byla vyznamenána
cenou za design.
Promyšlené elektronické řízení regulace Vitotronic
zajišťuje hospodárný a bezpečný provoz topného
zařízení Viessmann.
32/33
Vitotronic – všechno je nejlépe regulováno
S digitální regulací Vitotronic je obsluha kotle Viessmann tak jednoduchá
jako telefonování.
Vitotronic – technika, která myslí s Vámi
Regulace Vitotronic poskytuje všechny
možnosti pro komfort tepla a regulování podle
požadavků. Jednou se nastaví podle Vašich
potřeb, a potom vyřizuje mnoho funkcí automaticky a ušetří množství energie. Chcete-li
provést individuální nastavení, usnadňuje
vám to přehledná obslužná plocha regulace
Vitotronic: s podsvícenými tlačítky a velkým
displejem s nekódovaným textem.
Usnadnění úspory energie
Vitotronic se automaticky přenastavuje ze
zimního na letní čas a reaguje jako ekvitermní
regulace na vnější kolísání teploty. Všechny
komfortní funkce jako program „Párty“ ke
zrušení energeticky úsporného nočního snížení teploty nebo úsporné a prázdninové
programy můžete rychle a jednoduše vyvolat
stisknutím tlačítka. A to buď přímo na kotli,
nebo z domu prostřednictvím dálkového ovládání se stejnou obslužnou plochou, které je
v nabídce jako příslušenství.
Možnosti pro budoucnost
Regulace Vitotronic je připravena na případné
budoucí změny. Ať už chcete v dohledné době
zařízení rozšířit nebo chcete topný systém doplnit o solární zařízení, Vitotronic se jednoduše
přidá.
Přehled funkcí
Regulace Vitotrol 300-A je komfortní
dálkové ovládání k řízení kotle z jakékoliv místnosti bytu nebo domu.
Vitotronic 100
–
Reaguje na změnu prostorové teploty
Reaguje na změnu venkovní teploty
Vitotronic 200
–
Lze nastavit na topný provoz a ohřev pitné vody
1
Lze nastavit pouze na topný provoz 1
Automatické přepnutí na letní – zimní čas
–
Tlačítko Párty (prodloužení topného provozu)
1
Úsporné tlačítko (krátkodobé snížení teploty)
1
Prázdninový program (dlouhodobé snížení teploty)
1
Malý displej se symboly
–
Velký displej s nekódovaným textem
–
Funkce úspory energie
–
1
pouze ve spojení se zařízením Vitotrol 100, typ UTDB.
34/35
Příslušenství
Vitoset – kompletní příslušenství
Nádrže na topný olej, expanzní nádoby, potrubní systémy, čerpadla, filtry a ventily
– Vitoset poskytuje kompletní příslušenství pro topné systémy Viessmann.
Program Vitoset zahrnuje veškeré komponenty potřebné pro tepelně technické vybavení
domu, které u společnosti Viessmann dostanete pod jednou střechou. Vaše výhody: vše
se k sobě hodí a lze realizovat zcela podle
Vašich individuálních představ pouze s jedním
systémem.
Navíc můžete rychle a spolehlivě uskutečnit
své myšlenky, protože odborný partner
Viessmann má rychle k dispozici všechny díly
nejvyšší kvality.
Všechny komponenty obsáhlého programu
příslušenství Viessmann mají jedno společné:
vysoce kvalitní přezkoušené materiály
a dokonalé zpracování – záruka, že dostanete
skutečně bezpečné a spolehlivé řešení.
Vitoset – to je inovační technologie, u které
do sebe všechny komponenty dokonale
zapadají.
Zeptejte se svého odborného partnera
společnosti Viessmann přímo na místě – rád
Vám poradí ohledně všech možností využití
programu Vitoset.
Dodávaný sortiment
Výroba tepla
 Expanzní nádoby pro uzavřená
topná zařízení.
 Vybavení bezpečnostní techniky
a hydraulické příslušenství.
 Malá změkčovací zařízení.
 Odtahové systémy z ušlechtilé oceli,
jedno- a dvoustěnné provedení.
Příprava pitné vody
 Filtr pitné vody.
 Expanzní nádoby pro instalaci pitné vody.
 Cirkulační čerpadla.
 Membránové pojistné ventily pro uzavřené
ohřívače vody.
 Předávací stanice a sítě centrálního
vytápění.
Rozdělování tepla
 Ventily.
 Směšovače pro vytápění.
 Oběhová čerpadla.
Předávání tepla
 Univerzální, plochá, koupelnová tělesa
i specifické příslušenství.
 Nízkoteplotní otopná tělesa.
 Příslušenství k otopným tělesům.
 Systémy podlahového vytápění.
Příslušenství
Vitoset
Vitoset poskytuje všechny komponenty, které jsou
důležité pro modernizaci topného systému.
Systémové příslušenství Viessmann
– kompletní topení z jedné ruky
Každý produkt Vitoset splňuje vysoké požadavky na kvalitu, na kterou jste
u firmy Viessmann zvyklí.
Nespokojte se proto při pořizování nového
topení s málem. Program příslušenství Vitoset
je optimálně sladěný s našimi topnými systémy. Přehled:
Univerzální topná tělesa
Kvalitu topných těles poznáte podle vysoce
kvalitního lakování s dlouhou životností.
Naše univerzální otopná tělesa s vysokým
tepelným výkonem díky svému neutrálnímu
vzhledu v bílém odstínu RAL 9016 harmonicky zapadnou do každého prostoru. Na přání
lze dodat všechny typy univerzálních topných
těles i ve zvláštních barvách. Topná tělesa lze
snadno čistit, a jsou proto vhodná pro alergiky.
Pro důkladné čištění se jednoduše odejme
krycí mřížka.
36/37
Plochá topná tělesa
Skvělý úplně hladký design dělá z plochých
těles velmi estetický prvek zařízení, což
zdůrazňují svým decentně ušlechtilým
dojmem. Optimalizovaná technická koncepce je přizpůsobena požadavkům energeticky úsporného vytápění. Umělou hmotou
potažený odolný povrch se snadno udržuje
a je vyroben v bílém odstínu RAL9016. Plochá
topná tělesa se dají snadno čistit, což ocení
zejména alergici.
Koupelnová topná tělesa
Inovační koupelnová topná tělesa Vitoset
svým atraktivním designem poskytují individuální možnosti zařízení koupelny. Modely
působí díky svým štíhlým trubkám elegantně,
lehce a harmonicky a mají i praktické využití
v podobě příjemně předehřátých ručníků.
Pohled, který hřeje: koupelnová topná
tělesa existují v mnoha různých velikostech
a délkách. Hodí se i jako stylový estetický prvek.
Topná tělesa do koupelny se kromě připojení
na topení mohou zapojit i do elektrické sítě:
topná tyč pak poskytuje teplo. Obě dvě techniky se mohou kombinovat: přípojka na topení
v topných měsících a topná tyč pro chladné
letní dny, kdy je příjemné mít v koupelně o pár
stupňů víc.
Termostatické ventily
Není termostat jako termostat. Regulátory
Viessmann se vyznačují použitím vysoce
kvalitních materiálů a přesným nastavením
teploty. V neposlední řadě je to příjemný
design, který dodá Vaší místnosti šmrnc.
Olejové nádrže
Olejové topení je hospodárná a ekologická
topná technika. Ke kompletnímu topnému
systému patří i bezpečné a neproblematické
skladování, které nevyžaduje mnoho místa.
K tomu jsou navrženy nádrže na topný olej
Vitoset – dvoustěnná řešení v provedení
ocel/plast a plast/plast.
Více komfortu: termostatické ventily od společnosti
Viessmann umožňují přesnou volbu teploty a přesvědčí
elegantním a funkčním designem.
Servis
Naši odborní partneři
38/39
U našich odborných partnerů budete v nejlepších rukou
Udržování kontaktu s odbornými partnery je pro firmu Viessmann základem úspěchu.
Z jejich vědomostí budete těžit i Vy, pokud se rozhodnete pro topnou techniku Viessmann.
Poradenství, prodej, montáž a zákaznický
servis zajišťují výhradně odborní partneři firmy
Viessmann, které pravidelně školíme a důkladně
seznamujeme s našimi výrobky.
Využijte obsáhlých servisních služeb, které
můžete od svého odborného partnera očekávat.
Několik příkladů servisních služeb
 Bezplatné, nezávazné a individuální
poradenství.
 Mnoho informací o tom, zda se vyplatí
doplnit moderní topné zařízení kotlem
na spalování dřeva.
 Určení skutečné potřeby tepla a teplé vody
ve Vaší domácnosti nebo nemovitosti.
 Informace o hospodárném kombinování nového topného zařízení a solárních systémů
k podpoře vytápění a ohřevu pitné vody.
 Aktuální informace o státních dotačních
programech, ze kterých lze získat podporu
pro Vaše nové vytápění a solární zařízení.
 Podpora v případě žádosti o dotace.
www.viessmann.cz
Samozřejmě se můžete kdykoliv informovat
on-line na www.viessmann.cz. Najdete tady
nejaktuálnější informace a můžete si před
rozhovorem se svým odborným partnerem
vytvořit přehled.
Kompletní program firmy Viessmann
Olejové nízkoteplotní
a kondenzační kotle
Plynové nízkoteplotní
a kondenzační kotle
13–20 000 kW
1,9–20 000 kW
Solární termické
systémy a fotovoltaika
Rodinné domy
Bytové domy
Průmyslové
objekty
Centrální
zásobování
teplem
Individuální řešení s efektivními systémy
Perspektivní topné systémy pro všechny zdroje energie a oblasti použití.
Kompletní program Viessmann
Kompletní program firmy Viessmann nabízí
pro všechny oblasti použití a všechny zdroje
energií individuální řešení s efektivními systémy. Jako ekologický průkopník dodává naše
společnost už po celé desetiletí jak účinné
a topné systémy s nízkými emisemi na olej
a plyn, tak také solární systémy, topné systémy pro obnovitelné zdroje a dále tepelná
čerpadla.
Kompletní program firmy Viessmann nabízí
špičkové technologie a udává trend pro celé
odvětví. S vysokou energetickou efektivitou
pomáhá šetřit náklady na vytápění a představuje správnou volbu i z ekologického
hlediska.
Individuální hospodárné řešení
Viessmann má pro každé použití ten správný
topný systém, závěsný nebo stacionární,
individuálně kombinovaný, ale také perspektivní a hospodárný. Ať už je určen pro rodinné
domy (pro jednu nebo dvě rodiny), velké obytné budovy, firmy a průmysl a nebo místní sítě
dálkového vytápění. Přitom je nepodstatné,
zda je zařízení určené pro modernizaci nebo
novostavbu.
40/41
Zařízení na vytápění dřevem,
kogenerační jednotky
a zařízení na bioplyn
4–13 000 kW
Tepelná čerpadla
země/voda, voda/voda
a vzduch/voda
1,5–1 500 kW
Klimatizační technika
Systémové komponenty
Kompletní program firmy Viessmann:
individuální řešení s efektivními systémy pro všechny
zdroje energií a oblasti použití.
Inovátor
Skupina Viessmann udává krok v technologii
vytápění. Za ním stojí značka Viessmann
a značky dceřiných společností, které jsou
formované ve stejném duchu a stejně silnou
inovací.
Spektrum působnosti zahrnuje:
Topnou techniku pro olej a plyn.
Solární systémy.
Tepelná čerpadla.
Zařízení pro vytápění dřevem.
Kogenerační jednotky.
Zařízení na bioplyn.
Klimatizační jednotky.
Systémové komponenty.
Služby.
Ve všech těchto segmentech na trhu je
Viessmann vysoce specializovaný, zároveň má
ale oproti ostatním specializovaným prodejcům
rozhodující výhodu: Viessmann rozumí topné
technice jako systematickému celku a nabízí
otevřené poradenství po technologické stránce.
To garantuje u každé činnosti to nejlepší řešení.
Skupina Viessmann
Kompletní nabídka firmy Viessmann
Rodinné domy
Bytové domy
Průmyslové objekty
Centrální zásobování teplem
Architektonický dům,
Bytový komplex
Ameco A380 Hangar,
Evropský parlament,
Bad Füssing, Německo
Garden" Xi´an, Čína
Peking, Čína
Straßburg, Francie
Rodinný dům v Kevelaer,
Bytový dům "Bytová oáza",
Porsche Lipsko,
Evropský parlament,
Německo
Regensburg, Německo
Německo
Brussel, Belgie
Heliotrop Freiburg,
Hafen City Hamburg,
City of tomorrow, Malmö,
The Palm Jumeirah,
Německo
Německo
Švédsko
Dubaj
Rodinný dům Wiesloch,
Hotel Lagorai Cavalese,
Kongresové centrum
Klášter Svaté Otýlie,
Německo
Itálie
Brunstad, Norsko
Německo
Zemská zahradní výstava
Ateliérové byty Brandenburg,
Univerzitní knihovna Bamberg,
Sídliště Pfäffikon,
Lofcube, Německo
Německo
Německo
Švýcarsko
Olejová nízkoteplotní
a kondenzační technika
13–20 000 kW
Plynová nízkoteplotní
a kondenzační technika
1,9–20 000 kW
Solární systémy
a fotovoltaika
Zařízení na vytápění
dřevem, kogenerační
zařízení a zařízení
na bioplyn
4–13 000 kW
Tepelná čerpadla
země, voda a vzduch
1,5–2 000 kW
Kompletní program firmy Viessmann: individuální řešení s efektivními
systémy pro všechny nosiče energie a všechny oblasti použití.
42/43
Progresivní topná technika,
která splňuje všechny požadavky
Světová spotřeba energie se od roku 1970
zdvojnásobila a do roku 2030 se ztrojnásobí.
Následek: fosilních paliv oleje a plynu ubývá
a ceny energie rostou. Kromě toho ovlivňují
vysoké hodnoty emisí CO2 naše klima. S ohledem na budoucnost dnes usilujeme o účinné
využití energie.
Viessmann se přitom se svými inovačními
řešeními úspěšně staví výzvám k využití efektivní topné techniky – od historických památek
až po velkoplošné obytné a průmyslové areály.
Téměř ve všech průmyslových státech má
výroba tepla pro obytné a nebytové prostory
největší podíl na spotřebě energie – proto
představuje i největší potenciál úspory.
Moderní energeticky efektivní topné systémy
Viessmann se používají na celém světě
nejen v mnoha domácnostech, ale i v mnoha
velkých mezinárodních objektech, a významně
tak přispívají k úspornému zacházení s energetickými zdroji.
City of tomorrow, Malmö, Švédsko.
Společnost
44/45
Viessmann – climate of innovation
Příslib značky Viessmann přináší ve zkrácené
podobě nároky firmy na její výkony. Jedná se
o ústřední poselství a spolu s naší značkou
celosvětově charakteristický znak. „Climate
of innovation“ znamená příslib ve třech
aspektech: je to víra v kulturu inovací, je to
příslib vysokého využití výrobku a zároveň
závazek k ochraně klimatu.
Efektivita Plus
S projektem trvalé udržitelnosti Efektivita Plus
ukázala firma Viessmann v obci Allendorf,
že energetické a klimatické cíle pro rok 2020
mohou být splněné díky dostupné technice
již dnes. Ve výsledku se zvýšila energetická
efektivnost o 22 %, podíl obnovitelné energie
o 18 % a emise CO2 klesly o třetinu.
Kompletní program pro všechny nosiče
energií
Viessmann je jedním z vedoucích výrobců
topných systémů v mezinárodním měřítku
a se svým kompletním programem nabízí pro
všechny oblasti použití a všechny energetické
nosiče individuální řešení s efektivními systémy. Firma už po desetiletí dodává obzvlášť
efektivní topné systémy s nízkými emisemi.
Projekt se zaměřuje na:
Ochranu klimatu.
Efektivitu zdrojů.
Zajištění zaměstnanosti.
Výsledkem je úspora 40 % fosilní energie
a snížení produkce CO2 emisí o třetinu.
Efektivita
Německá cena
za trvalou udržitelnost
Trvale nejudržitelnější výroba Německa
Za své angažmá na poli ochrany
klimatu a efektivního využívání
zdrojů byla společnost Viessmann
v letech 2009 a 2011 vyznamenána
prestižní Německou cenou
Trvale obchodovat
Převzetí zodpovědnosti znamená pro firmu
Viessmann víru v udržitelné podnikání. To znamená: udržet ekologii, ekonomiku a sociální
aspekty v souladu tak, aby byly uspokojené
požadavky bez ohrožení budoucí generace.
za trvalou udržitelnost.
Viessmann byl v roce 2010 oceněn
za obzvlášť efektivní využívání
energie díky inovativní centrále
Informace o podnikání:
Rok založení: 1917
Počet zaměstnanců: 9400
Obrat skupiny: 1,7 miliard eur
Podíl exportu: 56 %
Výrobní a dodavatelské společnosti
v 10 zemích s 22 výrobními závody
v Německu, Francii, USA, Itálii, Holandsku,
Kanadě, Polsku, Maďarsku, Rakousku,
Švýcarsku a v Číně
Prodejní organizace v 74 zemích
s 32 vlastními společnostmi
120 prodejních poboček po světě
3 společnosti poskytující služby
Výkonové spektrum
Topná technika pro olej a plyn
Solární systémy
Tepelná čerpadla
Zařízení pro vytápění dřevem
Kogenerační jednotky
 Zařízení na bioplyn
Klimatizační jednotky
 Systémové komponenty
Služby
Kompletní program pokrývá celé
spektrum s výkonem od 2 kW do 120 MW.
na zpětné získávání tepla se sídlem
v Allendorfu / Ederu cenou Energy
Efficiency Awards.
Viessmann, spol. s r.o.
Chrášťany 189
252 19 Rudná
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.cz
9440 258 CZ
04/2012
Obsah je chráněn autorskými právy.
Kopírování a jakékoliv jiné využití pouze s předešlým souhlasem.
Technické změny vyhrazeny.
Download

Vytápění olejem (Olejové kondenzační kotle)3.8 MB