VIESMANN
VITOCELL 100-V
Vertikální zásobníkový ohřívač vody
Objem 390 litrů
List technických údajů
Obj. č. a ceny: viz ceník
VITOCELL 100-V
Typ CVW
Vertikální zásobníkový ohřívač vody
z oceli se smaltováním Ceraprotect
5418 038 CZ
5/2012
Informace o výrobku
Smaltovaný zásobníkový ohřívač vody s vnitřním ohřevem k ohřevu
pitné vody ve spojení s tepelným čerpadlem, kotli, nástěnnými kotli
a nebo se solárními zařízeními resp.elektrickou topnou vložkou.
Vhodný pro zařízení podle DIN 1988, ČSN EN 12 828 a DIN 4753.
Stručný přehled výhod
■ Zvláště vhodný pro ohřev pitné vody ve spojení s tepelnými čerpadly
a kondenzačními kotli. Velká teplosměnná plocha zaručuje vysoce
efektivní přenos tepla.
■ Nádrž zásobníku s antikorozní úpravou, z oceli a s povrchovým
smaltováním Ceraprotect.
■ Dodatečná katodická ochrana v podobě hořčíkové anody; anodu
napájenou elektrickým proudem lze objednat jako příslušenství.
■ Ohřev celého objemu vody pomocí topné spirály, zavedené hluboko
až na dno zásobníku.
■ Vysoký komfort přípravy teplé vody díky rychlému, stejnoměrnému
ohřevu velkoryse dimenzovanou topnou spirálou.
■ Nepatrné ztráty tepla díky vysoce účinné celkové izolaci – k usnadnění montáže je snímatelná.
■ Na přání je možné zapojení až dvou elektrických topných tyčí a jednoho solárního zařízení (prostřednictvím externí soupravy výměníku
tepla).
Hořčíková anoda nebo anoda napájená elektrickým proudem
Zásobníkový ohřívač vody z oceli, se smaltováním Ceraprotect
Vysoce efektivní celoobvodová tepelná izolace
Přípojka pro elektrickou topnou vložku
Revizní a čisticí otvor (také k instalaci elektrické topné vložky)
Ohřev celého objemu vody pomocí topné spirály zavedené hluboko až na dno zásobníku
5418 038 CZ
A
B
C
D
E
F
2
VIESMANN
VITOCELL 100-V
Technické údaje
K ohřevu pitné vody ve spojení s tepelnými čerpadly do výkonu
16 kW a slunečními kolektory, vhodné také pro kotle a dálkové
topení.
■ Teplota až 140 °C
■ Provozní tlak na straně topné vody až 10 bar
■ Provozní tlak na solární straně až 10 bar
■ Provozní tlak na straně pitné vody až 10 bar
Vhodný pro tato zařízení:
■ Teplota pitné vody až 95 °C
■ Teplota přívodu topné vody až 110 °C
Objem zásobníku
Registr. č. DIN
Trvalý výkon
při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C a teplotě
přívodu topné vody od … při níže uvedeném průtoku topné vody
l
90 °C
80 °C
70 °C
60 °C
50 °C
Trvalý výkon
při ohřevu pitné vody z 10 na 60 °C a teplotě
přívodu topné vody od … při níže uvedeném průtoku topné vody
390
9W173-13MC/E
90 °C
80 °C
70 °C
109
2678
87
2138
77
1892
48
1179
26
639
98
1686
78
1342
54
929
3,0
15
l
280
l
280
min
min
kW
60
77
16
11,5
6
m2
m2
2,4
3,0
2,5
kWh/24 h
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
859
650
923
881
1624
1522
1550
190
582
l
m2
27
4,1
5418 038 CZ
Průtok topné vody pro uvedené trvalé výkony
Odběrné množství
Odebíratelné množství vody
bez dohřívání
– objem zásobníku ohřátý na 45 °C,
voda s t = 45 °C (konstantní)
– Objem zásobníku ohřátý na 55 °C,
voda s t = 55 °C (konstantní)
Doba ohřevu
Při připojení tepelného čerpadla s jmenovitým tepelným výkonem
16 kW
a teplotou přívodu topné vody 55 nebo 65 °C
– při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C
– při ohřevu pitné vody z 10 na 55 °C
Max. připojitelný výkon tepelného čerpadla
při teplotě přívodu topné vody 65 °C a teplotě teplé vody 55 °C a při uvedeném průtoku topné vody
Na soupravě solárního výměníku tepla (příslušenství) max. připojitelná plocha apertury
– Vitosol-F
– Vitosol-T
Koeficient výkonu NL ve spojení s jedním tepelným čerpadlem
Teplota zásobníku
45 °C
50 °C
Pohotovostní ztráty qBS
Rozměry
Délka (7)
– s tepelnou izolací
– bez tepelné izolace
Celková šířka
– s tepelnou izolací
– bez tepelné izolace
Výška
– s tepelnou izolací
– bez tepelné izolace
Klopná míra
– bez tepelné izolace
Hmotnost kompletně s tepelnou izolací
Celková provozní hmotnost
s elektrickou topnou vložkou
Objem topné vody
Topná plocha
kW
l/hod.
kW
l/hod.
kW
l/hod.
kW
l/hod.
kW
l/hod.
kW
l/hod.
kW
l/hod.
kW
l/hod.
m3/h
l/min
VITOCELL 100-V
VIESMANN
3
Technické údaje (pokračování)
Objem zásobníku
Přípojky
Přívod a vratná větev topné vody
Studená voda, teplá voda
Souprava solárního výměníku tepla
Cirkulace
Elektrická topná vložka
l
390
R
R
R
R
Rp
1¼
1¼
¾
1
1½
Upozornění k trvalému výkonu
Při projektování s uvedeným resp. stanoveným trvalým výkonem
zahrňte do plánu i odpovídající oběhové čerpadlo. Uvedený trvalý
výkon bude docílen tehdy, je-li jmenovitý tepelný výkon kotle ≥ než
trvalý výkon.
1624
1522
1014
ELH2/R
TV2
SPR2
422
HR
455
E
ELH1
ELH2
HR
HV
KW
881
107
KW/E
SPR2
650
859
Z
HV
SPR1
ELH1
349
399
591
849
969
1089
1458
TV1
923
Vypouštění
Hrdlo trubky pro elektrickou topnou vložku
Přírubový otvor pro elektrickou topnou vložku
Vratná větev topné vody
Přívod topné vody
Studená voda
R
SPR1
SPR2
TV1
TV2
Z
Koeficient výkonu NL
Podle DIN 4708, bez omezení teploty vratné větve.
Teplota zásobníku Tzás = vstupní teplota studené vody +50 K +5 K/–0 K
Koeficient výkonu NL při teplotě přívodu topné vody
90 °C
80 °C
70 °C
16,5
15,5
12,0
Upozornění ke koeficientu výkonu NL
Koeficient výkonu NL se mění s teplotou zásobníku Tzás.
Směrné hodnoty
■ Tzás = 60 °C → 1,0 × NL
■ Tzás = 55 °C → 0,75 × NL
■ Tzás = 50 °C → 0,55 × NL
■ Tzás = 45 °C → 0,3 × NL
Revizní a čisticí otvor s krytem příruby
Čidlo teploty zásobníku regulace teploty zásobníku
Čidlo teploty soupravy solárního výměníku tepla
Teplá voda
Teplá voda ze soupravy solárního výměníku tepla
Cirkulace
Krátkodobý výkon (l/10 min) při výstupní teplotě topné vody
90 °C
80 °C
70 °C
540
521
455
Max. odběrné množství (za 10 minut)
Vztaženo na koeficient výkonu NL.
S dohřevem.
Ohřev pitné vody z 10 na 45 °C.
Max. odběrné množství (l/min) při teplotě
přívodu topné vody
90 °C
80 °C
70 °C
54
52
46
4
VIESMANN
5418 038 CZ
Krátkodobý výkon (za 10 minut)
Vztaženo na koeficient výkonu NL.
Ohřev pitné vody z 10 na 45 °C bez omezení teploty vratné větve.
VITOCELL 100-V
Technické údaje (pokračování)
Průtokové odpory
100
80
1000
800
60
50
40
600
500
400
30
300
průtok pitné vody v l/h
20
4000
5000
30
Průtokový odpor na straně pitné vody
10
8
8000
10000
průtok topné vody v l/h
4000
5000
6000
3000
2000
3
800
1000
6
5
4
500
600
průtokový odpor v mbar
3
500
600
60
50
40
6
5
4
3000
100
80
10
8
2000
200
800
1000
průtokový odpor v mbar
20
5418 038 CZ
Průtokový odpor na straně topné vody
VITOCELL 100-V
VIESMANN
5
Technické údaje (pokračování)
5,0 m³/h
170 mb
a
4,0 m
³/h r
112 m
3,0 m
bar
³
65 m /h
bar
Trvalý výkon
150
90
140
0
m m³/
ba h
r
80
.°C
90
a ..
0n
z 1
100
2,0
m³/
30
h
mb
ar
C
vody ..
.°
80
ody
Výstup
ní teplo
ta topn
70
é
év
pitn
110
řev
120
Oh
130
60
45
60
45
50
60
40
Trvalý výkon v kW
20
50
30
45
60
45
45
10
0
0
10
20
30
40
50
Rozdíl teplot topné vody (ΔT) v K
60
Množství topné vody ... m³/h
Ztráta tlaku na straně topné vody ... mbar
60
8
1,
70
Stav při dodání
Vitocell 100-V, typ CVW
Zásobníkový ohřívač vody z oceli se smaltováním Ceraprotect.
5418 038 CZ
■ 2 navařené jímky pro čidlo teploty zásobníku resp. regulátor teploty
■ Stavěcí nožky
■ Ochranná hořčíková anoda
■ Snímatelná tepelná izolace
Barva plastového povrchu izolace: stříbrná ("vitosilber").
6
VIESMANN
VITOCELL 100-V
Projekční pokyny
Jímky
a
Do zásobníkového ohřívače vody jsou navařeny 2 jímky.
b
Rozměr
c
a
b
c
mm
mm
mm
Pro čidlo teploty zásobníku regulace teploty
zásobníku (SPR1)
10,2
7,0
175,0
Pro teplotní čidlo soupravy solárního výměníku tepla (SPR2)
21,3
16,0
200,0
Záruka
Naše záruka na zásobníkový ohřívač vody předpokládá, že voda
určená k ohřátí odpovídá kvalitě pitné vody dle platného nařízení
o pitné vodě a že zařízení pro úpravu vody pracují bezporuchově.
Teplosměnná plocha
Teplosměnná plocha (pitná voda/teplonosné médium), bezpečná
a odolná proti korozi, odpovídá provedení C podle DIN 1988-2.
Elektrická topná vložka
Při použití výrobků jiných firem musí mít našroubovatelné topné těleso
nevytápěnou délku min. 100 mm a elektrická topná vložka musí být
vhodná pro použití do smaltovaných zásobníkových ohřívačů vody.
Přípojka na straně pitné vody
Přípojka podle DIN 1988
A
B
C
D
E
F
5418 038 CZ
Teplá voda
Cirkulační potrubí
Pozorovatelné ústí odfukového potrubí
Pojistný ventil
Uzavírací ventil
Regulační ventil průtoku
(montáž doporučena)
G Přípojka manometru
H Zpětný ventil
*1
K
L
M
N
O
P
R
S
Vypouštění
Studená voda
Filtr pitné vody*1
Redukční ventil podle DIN 1988-2 vydání pros. 1988
Zpětný ventil/oddělovač potrubí
Zpětná klapka, pružinová
Cirkulační čerpadlo
Membránová expanzní nádoba, vhodná pro pitnou vodu
Podle DIN 1988-2 se musí u zařízení s kovovým potrubím namontovat filtr pitné vody. U plastových potrubí by měl být podle DIN 1988
a našeho doporučení také vestavěn filtr pitné vody, aby nedošlo ke vniknutí nečistot do zařízení pitné vody.
VITOCELL 100-V
VIESMANN
7
Projekční pokyny (pokračování)
Pojistný přetlakový ventil musí být namontován.
Doporučení: pojistný přetlakový ventil namontujte nad horním okrajem
zásobníku. Tím je chráněn před znečištěním, zanesením vápenatými
usazeninami a vysokou teplotou. Při práci na pojistném ventilu kromě
toho není nutno zásobníkový ohřívač vody vyprázdnit.
Příklad instalace se zásobníkovým ohřívačem Vitocell 100-V (typ CVW)
C
D
B
E
F
B
G
A
A
B
C
D
Vitocell 100-V (typ CVW)
Elektrická topná vložka
Teplá voda
Cirkulační čerpadlo
E Čidlo teploty zásobníku
F Od tepelného čerpadla
G Studená voda
Příslušenství
Pojistná skupina podle ČSN 736660
■ 10 bar: Obj. č. 7180 662
■ a 6 bar: Obj. č. 7179 666
■ DN 20/R 1
■ Max. vytápěcí výkon: 150 kW
Součásti:
■ Uzavírací ventil
■ Zpětný ventil a kontrolní hrdlo
■ Hrdlo přípojky manometru
■ Membránový pojistný ventil
Souprava solárního výměníku tepla
Přípustné teploty
na solární straně
na straně topné vody
na straně pitné vody
– při kotlovém provozu
– při solárním provozu
Přípustný provozní tlak
na solární straně, na straně topné a pitné vody
Zkušební tlak
na solární straně, na straně topné a pitné vody
Minimální vzdálenost od stěny
pro vestavbu soupravy solárního výměníku tepla
140 °C
110 °C
95 °C
60 °C
10 bar
13 bar
350 mm
5418 038 CZ
Obj. č. 7186 663
K připojení solárních kolektorů na zásobníkový ohřívač vody.
Vhodné pro zařízení podle DIN 4753. Do celkové tvrdosti pitné vody
20 °dH (3,6 mol/m3).
8
VIESMANN
VITOCELL 100-V
Příslušenství (pokračování)
A
310
603
1088
194
A
A Souprava solárního výměníku tepla
Regulátor teploty
Obj. č. 7151 989
Technické údaje
Připojení
■ S jedním termostatickým systémem.
■ S nastavovacím ovladačem na vnější straně skříňky.
■ Bez jímky
U zásobníkových ohřívačů vody Viessmann je jímka součástí
dodávky.
■ S montážním profilem pro montáž na zásobníkový ohřívač vody
nebo na stěnu.
Spínací diference
Spínací výkon
Spínací funkce
0
3
13
95
72
Druh krytí
Rozsah nastavení
třížilový kabel s průřezem vodiče
1,5 mm2
IP 41 podle ČSN EN 60529
30 až 60 °C,
přestavitelný až na 110 °C
max. 11 K
6(1,5) A 250 V~
při stoupající teplotě z 2 na 3
2
1400
1
Reg. č. DIN
DIN TR 116807
nebo
DIN TR 96808
Oběhové čerpadlo na ohřev vody v zásobníku
Obj. č.
Typ čerpadla
Napětí
Příkon
Přípojka
7339 468
VIRS 30/6-1
230
110-140
1¼
–
4,7
od 40 do 70 kW
7339 469
VI TOP-S 40/4
230
155-195
–
40
4,7
od 70 kW
5418 038 CZ
Připojovací kabel
pro zdroj tepla
V~
W
R
DN
m
7339 467
UP 25-40
230
55-65
1
–
4,7
do 40 kW
VITOCELL 100-V
VIESMANN
9
Příslušenství (pokračování)
6
5
4
180
A
237
220
258
dopravní výška v m
Obj. č. 7339 467 a 7339 468
B
3
2
C
1
0
0
2
4
6
dopravované množství v m³/h
8
10
A Obj. č. 7339 469
B Obj. č. 7339 468
C Obj. č. 7339 467
Obj. č. 7339 469
Elektrická topná vložka
Možnost použití jen u měkké a středně tvrdé vody do 14 °dH (stupeň tvrdosti 2 / 2,5 mol/m3)
Druh proudu a jmenovité napětí 3/N/PE 400 V/50 Hz
Rozsah výkonu
Jmenovitý příkon při normálním provozu/rychloohřevu
Jmenovitý proud
Doba ohřevu z 10 na 60 °C
Elektrická topná vložka dole
Elektrická topná vložka nahoře
Druh krytí: IP 54
max. 6 kW
kW
A
2
8,7
4
8,7
6
8,7
h
h
8,5
4,0
4,3
2,0
2,8
1,3
l
l
l
mm
mm
mm
kg
kg
100-V
390
294
136
1048
1061
650
190
2
5418 038 CZ
Zásobníkový ohřívač vody s vnitřním ohřevem pro přípravu teplé vody pomocí elektrické topné vložky
Vitocell
Objem zásobníku
Objem ohřívaný topnou vložkou
ELH1 (dole)
(doba ohřevu z 10 na 60 °C)
ELH2 (nahoře)
Rozměry (s elektrickou topnou vložkou)
Šířka a
ELH1 (dole)
Šířka b
ELH2 (nahoře)
Minimální vzdálenost od stěny
pro montáž elektrické topné vložky EHE
Hmotnost
Vitocell 100-V
Elektrická topná vložka
2/4/6 kW
10
VIESMANN
VITOCELL 100-V
Příslušenství (pokračování)
ELH1
ELH2
a
b
Vitocell 100-V se 2 elektrickými topnými vložkami
5418 038 CZ
ELH1 Elektrická topná vložka/hrdlo pro elektrickou topnou vložku
(nahoře, šířka b )
ELH2 Elektrická topná vložka pro montáž do příruby (dole, šířka a)
VITOCELL 100-V
VIESMANN
11
Viessmann, spol. s r.o.
Chrášťany 189
252 19 Rudná
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.com
12
VIESMANN
VITOCELL 100-V
5418 038 CZ
Technické změny vyhrazeny!
Download

VIESMANN - Viessmann