Download

16 Názvy sloućenin Název slouţeniny se skládá z podstatného a