Obsah
Služby ReVa Czech s.r.o. ...................................................................... 4
Vybavenost společnosti ....................................................................... 5
Dokumentace a reporting ..................................................................... 6
Rezidentní služby .................................................................................. 8
Certifikace a pojištění ........................................................................... 10
Reference ............................................................................................... 12
Ceník . ..................................................................................................... 18
Kontakty ................................................................................................. 19
Bílina
PRAHA
Mladá
Boleslav
Kolín Pardubice
Plzeň
Kališnická
Písek
Okříšky
ČESKÁ
REPUBLIKA
SLOVENSKO
Nové Město
nad Váhom
»» ReVa Czech s.r.o. je na trhu již od roku 2003
Bratislava
»» Expanze v zemích EU - Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko, Anglie…
»» Aktuálně více než 100 stálých zaměstnanců
»» Permanentní nasazení na více než 15 projektů u našich stálých partnerů
2
3
Poskytované služby
Vizuální kontrola a třídění
»» cílem kontroly je vyřazení nevyhovujících dílů, které nelze použít pro další zpracování či následné operace
»» kontrola výrobků pohledem, dle specifikací vizuálního provedení (vady materiálu, otřepy, nálitky atd.)
Vybavenost společnosti
Všichni zaměstnanci ReVa Czech,
jsou oblečeni do firemních triček a
barevně rozlišeni pro lepší orientaci.
Samozřejmostí je vybavení BOZP.
Drobné opravy dílů
Manager
»» odstraňování otřepů, číštění, odmašťování atd.
Měření a kalibrace
»» základní měření rozměrů, délek, průměrů, tlouštěk, rádiusů atd.
Engineering a služby Residentů
Team Leader
Team Member
Každý tým je vybaven základními
měřidly a ručními nástroji: posuvky,
mikrometry, dutinoměry, vrtačky,
brusky, kalibry a další.
»» dle požadavků klienta, dodáme vyškoleného specialistu pro práci přímo u zákazníka popř. dodavatele
Pomocné práce
»» dodáme pracovníky na pomocné práce, řidiče VZV, operátory na linku atd.
Doprava do 3,5 t
4
5
Dokumentace a reporting
Kompletní dokumentace zakázek probíhá dle standardů ISO
Všichni naši klienti si mohou vybrat mezi dvěma způsoby reportingu. Součástí každého reportu je popis pro koho daná
práce je, místo výkonu, číslo (kanban, manifest, LOT, ...) kontrolovaných dílů. Dále počet OK a NOK dílů, PPM rate,
počet odpracovaných hodin v jednotlivých tarifech, počet km a čas stravený na cestě. Díky této exaktnosti reportu je
možná okamžitá kontrola nákladů zakázky.
Formy reportingu
6
E-mail – denně zaslán report odvedené práce na adresu zákazníka
Webové rozhraní – zákazník obdrží login a přístupové heslo ke svým reportům uloženým a pravidelně
updatovaným na našem webovém rozhraní
7
Rezidentní služby
Účel a přednosti
»» rezident je pravidelně přeškolován na nové technologie a updatuje tak katalog vad
»» předcházet reklamacím a sortingu na žádost odběratele
»» rezident vede statistiky dodávek a jejich kvality
»» s tím spojené finanční úspory za případné sankce
»» organizuje nebo zajišťuje zpětnou dopravu defektních dílů
»» nedochází k nárůstu PPM a jiných ratingů tam, kde jsou sledovány
»» rezident je non stop na telefonu k dispozici klientovi
»» možnost rychlejší reakce na případný problém
»» lepší identifikace a investivigace problému
8
1. V
yškolení zaměstnance
ReVa Czech přímo u klienta
2. Rezident permanentně
provádí následující činnosti:
»» znalost výrobního procesu
»» namátková kontrola dodávek dílů
»» znalost obvyklých vad (z katalogu vad)
»» komunikace s oddělením kvality zákazníka (QcRi atp.)
»» znalost vlastností materiálu etc.
»» pravidelný reporting
»» znalost kompetentních osob
»» v případě detekce závady, okamžitá zpětná vazba do výroby
a případný sorting na žádost dodavatele (SSR)
9
Certifikace a pojištění
ISO 18001:2008
BOZP a PO
ISO 9001:2009
Kvalita
ČSN OHSAS 14001:2004
Životní prostředí
Certifikát pojištění
»» Pojistné krytí až do výše 10 mil. zajišťuje pro společnost ReVa Czech Česká Pojišťovna.
10
11
Reference
»» Škoda Auto a.s.
»» Frankrische CZ s.r.o.
»» Metal Progress
»» Toyota Peugot Citroen Automobile
(T.P.C.A.)
»» Fuji Autotech France
»» Pierburg, s.r.o.
»» Fuji Koyo Czech, s.r.o.
»» Porite Europe
»» Fuyao Glass Industry Group Co.
»» S.N.O.P. CZ
»» Gruppo Antolin
»» Shape Corp. Czech Republic, s.r.o.
»» HP Pelzer
»» Sitech
»» ITW Siewer
»» TI Group Automotive Systems s.r.o.
»» JTEKT Automotive Czech, s.r.o.
»» Tokai Rika CZ
»» Karsit Jaroměř
»» Trelleborg Automotive Czech
Republic s.r.o.
»» Johnson Controls
»» AGC
»» Alcoa NL.
»» Behr Thermot-tronik Czech s.r.o.
»» Benteler
»» C&C Plast s.r.o.
»» Cadence Innovation
»» CIE Metal
»» Continental
»» Daikin
»» DURA Automotive CZ, s.r.o.
»» Essa Czech spol. s r.o.
»» Faurecia
»» Ficosa
»» Flídr plast s.r.o.
12
»» Klein & Blažek
»» Lear Corporation
»» Linde pohony s.r.o.
»» Magna mirrors
»» Matador Automotive a.s.
»» Mecaplast
»» Metaalwarenfabriek Tilburg
»» Mitsubishi Electric Automotive
Czech
»» Treves Slovakia s.r.o.
»» TRW-Carr s.r.o.
»» UTS Stendal
»» Valeo
»» Viza Auto CZ, s.r.o.
»» Wagon Automotive CZ
»» WH Smith
»» Witte Nejdek
13
14
15
16
17
Ceník
Kontakty
Cena se vždy stanovuje před započetím práce po dohodě se zákazníkem k oboustranné spokojenosti.
Záleží na dlouhodobosti zakázek a náročnosti daných prací.
ReVa Czech s.r.o.
Objednávky nonstop emailem nebo telefonicky
Vyžádejte si náš aktuální ceník, poté stanovte Vaši představu. Vyjdeme Vám vstříc.
Kališnická 379/8
[email protected]
130 00, Praha 3
+420 776 444 499
IČO: 267 57 906
www.reva.cz
24/7
Vedení společnosti
Jan Rejfek – Jednatel
Klára Váchalová – Zástupce jednatele
GSM: +420 604 230 788
GSM: +420 773 230 787
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Cenová nabídka, objednávka a obchodní podmínky jsou vždy ke schválení a podpisu před započetím práce na
zakázce. Všechny dokumenty jsou nedílnou součástí kompletní dokumentace zakázek dle ISO standardů a jsou
pravidelně revidovány.
18
19
www.reva.cz
www.reva.sk
Download

Stáhnout dokument - presentation-cz.pdf