KZB - KALIBRACE
Kalibrační laboratoř v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly
Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel
Ceník kalibračních služeb
Platnost od 1. 7. 2012
Kontaktní údaje:
KZB - Kalibrace
Jaroslav Ziegler
Pekárenská 24
Most - Velebudice 434 01
Telefon:+420 476 700 095
Mobil: +420 603 984 699
E-mail: [email protected]
WWW: www.kzb-kalibrace.cz
KZB - KALIBRACE
Kalibrační laboratoř
CENÍK KALIBRACÍ MĚŘIDEL
List číslo :
2
Počet listů :
6
KALIBRACE MĚŘIDEL V OBORU DÉLKA
posuvná měřítka
posuvné měřítko
posuvný zuboměr
měřící rozsah
do 160 mm
105,-
do 300 mm
140,-
do 630 mm
170,-
do 1000 mm
210,-
do 2000 mm
350,-
do 100 mm
350,-
posuvné měřítko speciální (přepočet, vícebodové apod.) do 1000 mm
posuvné hloubkoměry
měřící rozsah
posuvný hloubkoměr - jednostranný i oboustranný
posuvné výškoměry
posuvný výškoměr (0,05; 0,02; 0,01 mm)
posuvný výškoměr přesný (0,001mm)
mikrometry
cena bez DPH
250,cena bez DPH
do 160 mm
130,-
do 300 mm
150,-
do 600 mm
200,-
do 1000 mm
měřící rozsah
250,cena bez DPH
do 300 mm
200,-
do 500 mm
260,-
do 1000 mm
350,-
do 500 mm
měřící rozsah
700,cena bez DPH
do 30 mm
180,-
do 100 mm
205,-
do 200 mm
220,-
do 500 mm
300,-
do 1000 mm
450,-
do 200 mm
210,-
do 100 mm
70,-
do 500 mm
100,-
do 1000 mm
140,-
mikrometrická hlavice 0,01 mm
do 50 mm
250,-
mikrometrická hlavice 0,001 mm
do 50 mm
350,-
mikrometr třídotekový (jen s nástavnými kroužky)
do 300 mm
měřící rozsah
mikrometr třmenový
mikrometr dutinový dvoudotekový
nástavné kalibry pro mikrometry
mikrometrické hloubkoměry
mikrometrický hloubkoměr - základní díl
do 500 mm
výměnný nástavec k mikrometrickému hloubkoměru
mikrometrické odpichy pevné
do 500 mm
měřící rozsah
200,cena bez DPH
200,70,- / ks
cena bez DPH
do 200 mm
200,-
mikrometrický odpich pevný
do 500 mm
270,-
mikrometrické odpichy skládací
mikrometrický odpich skládací - základní díl
výměnný nástavec k mikrometrickému odpichu
pasametry a mikropasametry
pasametr
mikropasametr
do 1000 mm
měřící rozsah
do 1000 mm
do 1000 mm
měřící rozsah
do 100 mm
do 100 mm
350,cena bez DPH
200,90,- / ks
cena bez DPH
250,300,-
KZB - KALIBRACE
Kalibrační laboratoř
CENÍK KALIBRACÍ MĚŘIDEL
List číslo :
3
Počet listů :
6
KALIBRACE MĚŘIDEL V OBORU DÉLKA
číselníkové a digitální úchylkoměry
měřící rozsah
do 5 mm
cena bez DPH
160,-
do 10 mm
200,-
do 30 mm
240,-
do 50 mm
270,-
do 1 mm
200,-
do 5 mm
280,-
do 12,7 mm
130,-
do 30 mm
160,-
do 60 mm
220,-
do 100 mm
350,-
do 12,7 mm
210,-
do 30 mm
270,-
do 60 mm
310,-
páčkový úchylkoměr
všechny rozsahy
170,-
speciální úchylkoměr (3D taster, centricator apod.)
všechny rozsahy
měřící rozsah
číselníkový úchylkoměr s dělením 0,01 mm
číselníkový úchylkoměr s dělením 0,001 mm
digitální úchylkoměr s dělením 0,01 mm
digitální úchylkoměr s dělením 0,001 mm
tloušťkoměry, hmatadla, etalonové fólie
350,cena bez DPH
do 10 mm
160,-
do 100 mm
200,-
tloušťkoměr mokrého nátěru
do 1 mm
300,-
etalonová fólie pro kalibraci přístrojů na měření vrstev
do 2 mm
měřící rozsah
tloušťkoměr a hmatadlo
válečkové kalibry
válečkový kalibr jednostranný
válečkový kalibr oboustranný
závitové kalibry - trny
závitový kalibr jednostranný
závitový kalibr oboustranný
válečkové měrky - měřící trny
do 200 mm
do 200 mm
měřící rozsah
do 100 mm
do 100 mm
měřící rozsah
válečková měrka jednotlivá
do 100 mm
válečková měrka v sadě (od výrobce)
do 100 mm
měřící rozsah
drátky pro měření závitu
drátky pro měření závitu - sestava 3 ks
do 10 mm
120,cena bez DPH
100,140,cena bez DPH
160,210,cena bez DPH
80,40,cena bez DPH
150,-
drátky pro měření závitu v sadě (od výrobce) 1ks drátku do 10 mm
ploché kalibry
měřící rozsah
plochý kalibr jednostranný
do 300 mm
40,cena bez DPH
plochý kalibr oboustranný
160,cena bez DPH
třmenové kalibry
třmenový kalibr jednostranný
třmenový kalibr oboustranný
nástavné (kontrolní) kroužky
do 300 mm
měřící rozsah
do 275 mm
do 275 mm
měřící rozsah
130,-
200,230,cena bez DPH
kontrolní kroužek
do 10 mm
240,-
kontrolní kroužek
do 100 mm
190,-
kontrolní kroužek
do 200 mm
250,-
kontrolní kroužek
do 275 mm
300,-
KZB - KALIBRACE
Kalibrační laboratoř
CENÍK KALIBRACÍ MĚŘIDEL
List číslo :
4
Počet listů :
6
KALIBRACE MĚŘIDEL V OBORU DÉLKA
spároměry
spárové měrky - lístkové
spárové měrky - klínky
měrky na svary
měrka na svary - všechny typy
měřící rozsah
jednotlivý lístek
35,-
sada do 10 ks
210,-
sada do 20 ks
380,-
do 30 mm
měřící rozsah
všechny rozsahy
dutinoměry s úchylkoměrem (subita)
dutinoměr s úchylkoměrem (subito)
cena včetně kalibrace úchylkoměru
měřící rozsah
všechny rozsahy
měřící lupy, etalonová měřítka
měřící rozsah
přesná měřící lupa
do 30 mm
přesné měřítko (ocelové, skleněné)
do 200 mm
měřící rozsah
ocelová měřítka
ocelové měřítko (jedna stupnice)
svinovací metry, měřící pásma, nivelační latě
cena bez DPH
250,cena bez DPH
250,cena bez DPH
250,cena bez DPH
230,250,cena bez DPH
do 150 mm
100,-
do 300 mm
140,-
do 500 mm
160,-
do 1000 mm
200,-
do 2000 mm
měřící rozsah
300,cena bez DPH
do 2 m
105,-
do 3 m
130,-
do 5 m
140,-
do 8 m
150,-
do 10 m
170,-
do 10 m
170,-
do 20 m
240,-
do 30 m
300,-
do 50 m
400,-
odvalovací měřidlo délky
do 100 m
500,-
laserový měřič vzdálenosti (dálkoměr)
-----
250,-
nivelační lať (pevná)
do 5 m
200,-
nivelační lať (výsuvná)
do 5 m
300,cena bez DPH
svinovací metr
měřící pásmo
kontrolní pravítka, nožová pravítka, příměrné plochy
měřící rozsah
do 500 mm
300,-
do 1000 mm
400,-
do 200 mm
220,-
do 500 mm
280,-
příměrná deska (plocha)
do 300 mm x 300 mm
500,-
můstek k hloubkoměru
-----
příměrné kontrolní pravítko (jedna strana)
nožové pravítko
rádiusové měrky
rádiusové měrky (1 rádius)
měřící rozsah
jednotlivá měrka
150,cena bez DPH
35,-
KZB - KALIBRACE
CENÍK KALIBRACÍ MĚŘIDEL
Kalibrační laboratoř
List číslo :
5
Počet listů :
6
KALIBRACE MĚŘIDEL V OBORU DÉLKA
koncové měrky
koncová měrka v sadě (od výrobce)
koncová měrka samostatná
měřící rozsah
cena bez DPH
koncová měrka velká v sadě (od výrobce)
do 100 mm
do 100 mm
od 125 - 500 mm
koncová měrka velká samostatná
od 125 - 500 mm
85,- / ks
125,- / ks
350,- / ks
400,- / ks
cena bez DPH
závitové měrky
závitová měrka v sadě
měřící rozsah
do 32 ks
do 52 ks
490,530,-
do 58 ks
590,-
KALIBRACE MĚŘIDEL V OBORU ROVINNÝ ÚHEL
úhelníky
měřící rozsah
cena bez DPH
do 200 mm
160,-
do 650 mm
200,-
do 1000 mm
280,-
úhelník nožový jednostranný
do 200 mm
200,-
úhelník nožový oboustranný
do 200 mm
-----
250,-
úhelník plochý a příložný
úhelník středící
úhloměry
úhloměr obloučkový
měřící rozsah
-----
250,cena bez DPH
180,-
úhloměr univerzální (s lupou, optický, digitální)
-----
250,-
příměrné pravítko k úhloměru
----měřící rozsah
80,cena bez DPH
vodováha stavební (nulová poloha + 90°)
-----
160,-
vodováha strojní podélná (nulová poloha)
-----
200,-
vodováha strojní rámová (nulová poloha)
-----
350,-
seřízení strojní vodováhy
-----
200,-
sklonoměr
-----
290,-
vodováhy
KALIBRACE MĚŘIDEL V OBORU MOMENT SÍLY
momentové klíče
měřící rozsah
cena bez DPH
momentový klíč
100 - 1000 N.m
700,-
momentový klíč - jednorázový
100 - 1000 N.m
-----
380,-
seřízení momentového klíče
200,-
NESTANDARDNÍ KALIBRACE A OPRAVY MĚŘIDEL
nestandardní kalibrace
Kalibrace nestandardních měřidel a přípravků v oboru délky a rovinného úhlu,
neuvedených v ceníku. Tato kalibrace je účtována dle hodinové sazby.
servis a opravy měřidel
Laboratoř provádí též opravy měřidel, které nevyhovují metrologickým parametrům
(posuvná měřidla, mikr. měřidla, úchylkoměry, úhelníky, momentové klíče atp.).
Nejprve stanovíme cenu opravy a poté po odsouhlasení zákazníkem jsou měřidla
předána středisku oprav laboratoře.
Cena opravy se stanovuje dle hodinové sazby + případné ceny náhradních dílů
cena bez DPH
400,- / hod.
cena bez DPH
400,- / hod.
KZB - KALIBRACE
Kalibrační laboratoř
CENÍK KALIBRACÍ MĚŘIDEL
List číslo :
6
Počet listů :
6
INFORMACE
ostatní
cena bez DPH
opis kalibračního listu
-----
50,-
vyřazovací protokol - technická zpráva
-----
50,-
vystavení kalibračního listu v anglickém jazyce
-----
100,-
nová baterie do digitálních měřidel (CR2032; SR44)
-----
50,-
V ceně kalibrace je zahrnuto:
- kalibrační list dle ČSN EN ISO/IEC 17025
- označení měřidla značkou laboratoře
- základní ošetření měřidla (čištění, mazání, konzervace), netýká se silně znečištěných měřidel.
- vyznačení identifikačního čísla předmětu kalibrace vibrační jehlou, dle požadavku zákazníka.
- označení měřidla kalibračním štítkem s uvedením doby platnosti, dle požadavku zákazníka
Termín vyhotovení:
- vyhotovení kalibrace dle dohody se zákazníkem (standardně 1 - 2 týdny)
Opravy, seřízení a nestandardní činnost:
- dle požadavku nebo po dohodě se zákazníkem
- účtována hodinová sazba 400Kč/hod + cena náhradních dílů
Přeprava:
- dle požadavku zasíláme měřidla Českou poštou za jednotnou cenu 150Kč/balík
Prodej měřidel:
- kalibrační laboratoř se zabývá i prodejem nových měřidel.
- na nová měřidla zakoupená u naší laboratoře je poskytována sleva 10% z ceny prvotní kalibrace
Download

KZB-Kalibrace sro