MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2014
INFORMACE
Registračním úřadem dle zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí je
Magistrát města Opavy.
Registrace budou probíhat na adrese:
Magistrát města Opavy
Krnovská ulice 71C
1. podlaží, dveře č. 118
V termínu od 14. července 2014 do 5. srpna 2014 bude zajištěna stálá služba pro příjem a
registraci kandidátních listin v níže uvedených úředních hodinách
Po
Út
St
Čt
Pá
08:00 – 17:00
08:00 – 14:00
08:00 – 17:00
08:00 – 14:00
08:00 – 14:00
V úterý 5. srpna 2014, kdy bude poslední termín pro podávání kandidátních listin, bude
možno tyto osobně podat na výše uvedené adrese do 16:00 hodiny.
Doporučujeme nenechávat podání kandidátních listin až na poslední chvíli a kandidátní
listiny podat s předstihem tak, aby byl dostatečný čas na jejich případné opravy a doplnění,
ať mohou registrace volebních stran proběhnout bez závad.
Ve snaze zabránit dlouhým čekacím lhůtám a umožnit zmocněncům, kteří pracují mimo
region, jsme připravili možnost podat kandidátní listinu také v sobotu dne 2. 8. 2014 a to
v době od 8:00 do 14:00 hodin na výše uvedeném místě. (vstup do budovy bude bočním
vchodem z parkoviště, tento vchod bude zřetelně označen, případné zájemce k němu
navedou šipky a na dveřích bude umístěn zvonek).
Kontaktní osoby ve věcech volebních:
Ing. Petr Sordyl
Ing. Martina Věntusová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Václav Seidler
604 229 347
604 229 370
604 229 341
604 229 348
Tyto kontakty budou k dispozici od 14. 7. 2014:
1.přímá e-mailová adresa: [email protected]
2.fax 553 756 501
Download

MAGISTRÁT M STA OPAVY