Celý den jako stín: studenti se učí od šéfů
20.5.2013
Hospodářské noviny str. 26
Zuzana Keményová_
Business Class_
Pracovní trh
Od RÁNA dO VeČeRA S MANAŽeReM. V rámci projektu Stínování manažerů nastupují v Česku
studenti každý rok do velkých firem a po boku špičkových šéfů tráví celé pracovní dny. Nyní se otevírá
další ročník projektu.
Lidija Erlebachová se do projektu Stínování manažerů přihlásila, když jí bylo dvacet let. Studovala ve
čtvrtém ročníku Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem lidské zdroje a napadlo ji, že
by se chtěla zaměřit více na firemní komunikaci. „Podala jsem si přihlášku, ale vůbec jsem nečekala,
že by mě vybrali. Byla jsem hodně překvapená,“ říká dnes sedmatřicetiletá Erlebachová, která nyní
pracuje jako manažerka komunikace ve společnosti Henkel v České republice.
Do Stínování manažerů – tedy zvláštního způsobu stáže, ve kterém studenti vysokých škol
několik dní kopírují pracovní den po boku zkušeného vysokého manažera v některé z větších
společností – se Erlebachová zapojila ze zvědavosti. Chtěla vědět, jaký je rozdíl mezi tím, co se učí
teoreticky na fakultě, a reálným světem korporátní komunikace. Na stínování nastoupila do agentury
Ogilvy PR, jedné z nejznámějších a největších PR agentur v Česku, a stínovala Ditu Stejskalovou,
spoluzakladatelku agentury, která se mimo jiné několikrát umístila v anketě HN TOP 25 žen českého
byznysu.
Projekt stínování, který spojuje svět akademické sféry a byznysu, v Česku rozběhla platforma
pro společensky odpovědné podnikatele Business Leaders Forum. Do projektu stínování už zapojila
na tisícovku studentů a právě nyní otevírá už 21. ročník.
„Věříme, že příklady táhnou. Studenti mají možnost pozorovat špičkové manažery, osobnosti,
které staví úspěch na férovém chování, otevřenosti a jasně definovaných hodnotách,“ popisuje hlavní
myšlenku projektu Iva Petříčková z Business Leaders Forum. Letos chce fórum nabídnout stínovací
stáž deseti vybraným studentům. Společnosti, které by se studentů ujaly, se mohou přihlašovat od
června do září. Během října bude probíhat výběrové řízení studentů a stáže začnou po Novém roce.
Stínující zkusí vše: porady i večerní akce Když Lidija Erlebachová na stínovací stáž nastoupila,
znamenalo to pro ni denní dojíždění z Ústí nad Labem do pražské pobočky Ogilvy.
„Dojíždění mi ani nevadilo. Naopak ta stáž mě tak nadchla, že z plánovaných deseti dnů se nakonec
stal měsíc,“ vzpomíná.
Náplní jejího dne bylo sledovat Ditu Stejskalovou na každém kroku a absolvovat s ní vše, co k
běžnému životu vrcholového manažera patří. Do rukou například dostávala materiály, které se
probíraly na poradách vedení a souvisely s řízením firmy, a zároveň potkávala další osobnosti z
oboru. „Seznámila jsem se tak například s Alešem Ondrůjem, tehdejším mluvčím Českých drah, a
dostala jsem se k mnoha dalším lidem, kteří v oboru něco znamenají,“ popisuje Erlebachová.
„Absolvovala jsem s Ditou Stejskalovou všechno, včetně například večerních podnikových akcí.
Získala jsem absolutní vhled do toho, jak vlastně tepe vnitřní život takové agentury,“ podotýká
Erlebachová a dodává, že stínování se od běžné stáže ve firmě liší tím, že student dostává od svého
lektora mnohem víc pozornosti. „Daleko víc se mi věnovali. Na běžné stáži máte na starosti určitou
oblast. Já jsem si sáhla úplně na všechno,“ říká. A dnes tvrdí, že jí projekt stínování hodně pomohl
především v začátcích, když po škole nastupovala do prvního zaměstnání. „Pomohlo mi to ve všem.
Hlavně jsem věděla, co mohu očekávat. Daleko lépe se mi vplulo do života PR agentur. Mohla jsem
říkat: Tohle už znám. V Ogilvy se to dělá tak a tak,“ uvádí.
Manažeři učí férovému chování Jedním z manažerů, kteří u projektu stínování stojí od samého
počátku, je i Jiří Seidler, ředitel společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové. Jeho rukama už
prošly desítky stínujících studentů.
„Manažeři by neměli schovávat svoje znalosti, ale měli by je předávat. Vůči mladým by měli být
otevření a vytvářet vzory,“ myslí si Seidler. V Business Leaders Forum se zasazuje o propagaci
společenské odpovědnosti firem a tuhle filozofii učí i při stínovacích stážích.
„Chci ty studenty naučit, že samotná výkonnost firem a vydělávání peněz je sice jedna strana
byznysu, ale stejně podstatné je také to, jak se firma chová. Navenek i ke svým zaměstnancům.
Snažím se jim vštípit, že umět se dobře chovat ke svým zaměstnancům je obrovskou konkurenční
výhodou,“ vysvětluje Seidler.
Na začátku stáže studenti zaslali Seidlerovi své životopisy a on je seznámil s filozofií firmy. „Pak jsme
si spolu chvíli povídali, student se podíval na poradu vedení a postupně jsem ho začal zasvěcovat do
systému řízení firmy. Studenti pak odcházejí s velkým množstvím informací a zůstávají s firmou v
kontaktu,“ dodává Seidler.
Jedním ze stážistů, kteří Seidlera stínovali, byl i dnes pětadvacetiletý Jiří Cabal. „Nejvíc mě
zaujalo téma podnikatelské etiky a vůbec celý koncept společenské odpovědnosti firem,“ vzpomíná
Cabal na loňskou stáž. „Předtím jsem měl jen mlhavé představy, co to obnáší. Při stínování v
Tepelném hospodářství jsem pochopil, že tohle je ta správná cesta. Takový koncept je nejen morálně
správný, ale ekonomicky se vyplatí,“ dodává Cabal. Stínování prý pojali formou konzultací, kdy
diskutovali nad tématy, která jim připadala důležitá, a Seidler je komentoval z pohledu své vlastní
praxe. Podobnou diskusi pak Cabal rozvinul se Seidlerovými náměstky. „Stínování bylo plné
zajímavostí. Překvapením pro mě například bylo, že se dá městský podnik, do jisté míry monopolní,
provozovat efektivně, přitom vstřícně ke svému okolí,“ vzpomíná Cabal.
***
1000 studentů už prošlo stáží v projektu Stínování manažerů, který organizuje Business Leaders
Forum. Letos na podzim vyberou organizátoři desítku dalších studentů.
Stínování manažerů Ročník 2013/2014 Bude vybráno 10 studentů ze 4. a 5. ročníků VŠ, zejména
technického a ekonom. směru. Stáže budou probíhat alespoň 10 pracovních dnů. Firmy se mohou
hlásit od června do září. Během října proběhne výběrové řízení studentů a stáže začnou po Novém
roce. Kontakt pro zájemce: bendova@ blf.cz; více na www.csr-online.cz
O autorovi| Zuzana Keményová, [email protected]
Download

Celý den jako stín: studenti se učí od šéfů