Ochrana osobních údajů
1. Provozovatelem stránek www.janekdo.cz je společnost JáNěkdo.CZ, s.r.o., se sídlem
Révova 25, 628 00 Brno, Česká republika, IČ: 024 08 147, provozovatel je registrován na
Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00053946 / 001.
2. Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
3. Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani
používat jemu svěřené osobní údaje.
4. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a
sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem
poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování
služeb.
Jaké osobní údaje shromažďujeme
O uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje:
jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracovní poměr, vzdělání,fakturační údaje
Jak s osobními údaji nakládáme
1. Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným
systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele
2. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu JáNěkdo.cz, s.r.o..
Velmi nám záleží na tom, abychom se nedopouštěli spamování. Všechny zprávy, které rozesíláme,
jsou opatřeny odkazem pro odhlášení. Pokud zprávy od nás nechcete dále dostávat, použijte,
prosím odhlašovací odkazy nebo nám napište emailem na adresu [email protected]
Download

Ochrana osobních údajů