MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
Horní nám. 69, 746 26 Opava
Kancelář tajemníka - odd. personální a mzdové
*MMOPX011JQ0T*
MMOPX011JQ0T
Váš dopis zn:
Ze dne:
Naše značka:
MMOP 75897/2014 / PERS
Vyřizuje:
Ing. Magda Handlosová
Pracoviště:
PERS
Telefon:
553 756 223
Fax:
553 756 141
E-mail:
[email protected]
Datum:
03.07.2014
K rukám starostky, starostů
Volby do zastupitelstev obcí – informace
Vážená paní starostko,
vážený pane starosto,
v termínu 10. a 11. října 2014 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí. V této souvislosti budeme společně
s Vámi zajišťovat celou řadu úkolů, mezi něž patří registrace kandidátních listin, zabezpečení tisku
hlasovacích lístků a další úkoly nezbytné pro hladký průběh voleb.
Z pozice pověřeného obecního úřadu Vám zasíláme následující informace k volbám a žádáme Vás, abyste
tyto informace zveřejnili na svých úředních deskách a způsobem v místě obvyklým.
Registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí je pro Vaši obec Magistrát města Opavy.
Registrace budou probíhat na adrese: Magistrát města Opavy
Krnovská ulice 71C
1.podlaží, dveře č. 118
V termínu od 14. července 2014 do 5. srpna 2014 bude zajištěna stálá služba pro příjem a registraci
kandidátních listin v níže uvedených úředních hodinách:
Po
Út
St
Čt
Pá
08:00 – 17:00
08:00 – 14:00
08:00 – 17:00
08:00 – 14:00
08:00 – 14:00
V úterý 5. srpna 2014, kdy bude poslední termín pro podávání kandidátních listin, bude možno tyto podat
osobně na výše uvedené adrese do 16:00 hodin.
Doporučujeme nenechávat podání kandidátních listin až na poslední chvíli a kandidátní listiny podat
s předstihem tak, aby byl dostatečný čas na jejich případné opravy a doplnění, ať mohou registrace
volebních stran proběhnout bez závad.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, e-mail: [email protected], http://www.opava-city.cz
Úřední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-11 12-17, ČT: 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
Ve snaze zabránit dlouhým čekacím lhůtám a umožnit bezproblémové podání kandidátních listin i
zmocněncům, kteří pracují mimo region, jsme připravili možnost podat kandidátní listinu také v sobotu dne
2. 8. 2014, a to v době od 8:00 do 14:00 hodin na výše uvedeném místě (vstup do budovy bude bočním
vchodem z parkoviště, tento vchod bude zřetelně označen, případné zájemce k němu navedou šipky a na
dveřích bude umístěn zvonek).
S přáním příjemného dne
JUDr. Tomá Elis
tajemník
Po dobu nepřítomnosti zastoupenI
Ing. Magdou Handlosovou
vedoucí pers. a mzdov. oddělení
kanceláře tajemníka MMO
Přílohy:
1. Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají pověřenému obecnímu úřadu Opava dle § 21, odst. 2, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
2. Potřebný počet podpisů voličů na peticích pro nezávislého kandidáta (NK) či sdružení
nezávislých kandidátů (SNK) a počet volených členů zastupitelstva obce dle § 21, odst. 4, výše
uvedeného zákona
3. Informace o volbách do zastupitelstev obcí
Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, e-mail: [email protected], http://www.opava-city.cz
Úřední hodiny: PO: 8-17, ÚT: 8-14, ST: 8-17, ČT: 8-14, PÁ: 8-13.30
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
2z2
Download

MAGISTRÁT M STA OPAVY