4
MOTTO:
„Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat různé výsledky“
Albert Einstein
měsíčník pro otevřenou komunikaci
02/2013
Vaše výhra!!
Z odesílatelů správných odpovědí
(Infos 1/2013) byli vylosováni:
Tajenka:
Dagmar Nejezchlebová, Hrušky (foto)
Josef Bártů, Dačice
Dagmar Ráčková, Břeclav
„JEN MÁLO LIDÍ MŮŽE DĚLAT VELKÉ VĚCI. ALE VŠICHNI MŮŽEME …“
... dokončení v tajence.
Matka Tereza
Řešení tajenky z minulého čísla:
Blahopřejeme!
„ZA MRAKY JE VŽDY TAKÉ JASNÉ NEBE..“
Zenové přísloví
V případě výhry Vás budeme
informovat telefonicky nebo
na uvedenou emailovou
adresu. Pravidla soutěže najdete
na webových stránkách Fosfy
v sekci Infos.
Termín posílání odpovědí
na křížovku nejpozději
do 14. 2. 2013 pracovní příležitost R&D Trainee
„„
„„
Do you want to work for a company with global reach and one of the most stable companies in the Czech Republic? Do you have a passion for what you do? Are you prepared to
face various challenges in everyday life of product developer? Do you like innovative approach, communication with customers about their needs? Do you have good command
of English and do you enjoy communication in English? If so, we can offer you a starting position of R&D Trainee.
We offer a complex 12 month trainee program, which allows you to learn gradually the skills required for a research position within our company, which can lead to a permanent employment.
The trainee program covers all aspects of product manufacturing
(from development to production) and the main activities involve:
Requirements:
Přeji příjemné čtení
Michal Kostrba
Obchodní ředitel
Jako každý rok se i letos konala v prostorách
hustopečského hotelu Konference Fosfy.
Každý, kdo byť na krátký čas vystoupal po
schodech na pódium a viděl před sebou téměř 350 lidí, zjistil, že to vlastně vůbec není
jednoduché, před spoustou upřených pohledů a natažených uší neztratit hlavu případně
hlas. Všichni vnímali každé slovo, sledovali
každý pohyb, hodnotili úspěchy větší i menší
a mohu s jistotou říct, že hlavní emocí, kterou
jsme v sále pociťovali, byla hrdost.
Od Kol
um
po Vie bie
tnam
hy
ěc
Our credo is to follow Tomas Bata principles (a famous Czech entrepreneur) and moral integrity. When
selecting candidates we focus on positive energy, the ability to raise the energy of others, capability
to complete tasks, the courage to take unpopular decisions, passion for the cause, openness and
adaptability, discipline, fairness and above all respect. Important indicators for evaluation are the
GEMBA culture (emphasis on the action itself in the workplace, not from an office desk) and the desire
for self-education. We really care about building mutual trust between people throughout the company.
oddělení se loni dobrovolně rozhodlo uskutečnit nějaký sociálně prospěšný projekt, ze
kterých jsme na stránky Infosu vybrali předávání vánočních dárků v Občanském sdružení
Biliculum a předávání lyžařských přileb v Dětském domově Hodonín.
Ani v tomto čísle si nenechte ujít akční nabídku
podnikové prodejny, protože jaro už pomalu
začíná klepat na dveře a vaše zahrada či balkon bude jistě brzy potřebovat kvalitní péči,
například s hnojivy VIVE.
rekapitulovala malé i velké úspěchy
We offer:
•Great opportunity to work for the biggest European processor of yellow phosphorus and the biggest
central European manufacturer of detergents with global reach and steady supplies to more than
40 countries around the globe
•The opportunity to work in a dynamic manufacturing company with exceptional corporate culture
•The opportunity of self-realization, space for the application of your knowledge and skills
•The opportunity for further education through the Fosfa University
•The possibility of career development and career growth
•Five weeks of holidays
•The corporate catering
•Other benefits
logických výrobků řady Feel Eco? To všechno
se dozvíte na druhé straně aktuálního vydání
Infosu.
Na konci loňského roku již tradičně proběhla
vánoční Konference, jejímž čestným hostem
a velmi vítaným přednášejícím byl ekonom světového významu, profesor Milan Zelený, který je
mimo jiné i patronem Fosfa Univerzity. O Konferenci, jejím programu a závěrech se můžete
dočíst na titulní straně.
Sociální odpovědnost je pro Fosfu velmi silným
tématem. Jsme rádi, že máme mnoho zaměstnanců, kteří mají sociální cítění. Beze slova
a zcela spontánně realizují své vlastní plány,
jak pomáhat znevýhodněným. Téměř každé
Fosfa Konference
aneb úsp
•Rotation between the company R&D teams to learn about complete product portfolio before a
final selection is made in accordance with candidate preferences and company needs. Current R&D
activities involve development of detergents (washing powders and gels, cleaning products, car
cosmetics), food additives (emulsifying salts for spreadable cheese, blends for production of hams
and sausages), binders for refractory materials and fertilizers.
•Laboratory work (carrying out experiments and analysis of important parameters)
•Testing and verification of proposed solutions
•Development of new ways for testing various products
•Development of analytical procedures
•Cooperation with senior R&D employees
•Technical support for our products
•Writing of various research reports and presentations
•And many other activities
•University degree in Chemistry
•Experience in inorganic technology is an advantage
•Excellent knowledge of English language
•Discipline
•Modesty
•Positive attitude, passion and candor
•Capability to complete tasks and projects
•Detail oriented, precision
•People management skills are an advantage
•Multi task orientation
věřím, že jste do nového roku vykročili tou
správnou nohou a i v jeho průběhu se vás
bude štěstí držet. My se snažíme, aby byl i pro
Fosfu rok 2013 ještě úspěšnější než ten loňský.
A co že se nám ve Fosfě v roce 2012 povedlo?
S tím vás seznámí článek ředitelů dvou divizí
obchodního oddělení, kteří zrekapitulují loňské úspěchy našich produktů nejen ve světě.
V kolika zemích se povedlo v minulém roce
najít Fosfě zákazníky? Kde všude už má Fosfa
dobré jméno? Co všechno se povedlo pracovníkům výzkumu a vývoje při vyvíjení nových eko-
ČTĚT
E UVN
ITŘ
ení
Tajenku můžete nyní nově posílat
přímo přes naše webové stránky,
na kterých najdete formulář
k vyplnění odpovědi na tajenku.
Na hlavní stránce našich
webových stránek klikněte dole
v menu na Infos, z menu vlevo
poté vyberte odkaz „Odpověď
na tajenku“, formulář vyplňte
a odešlete.
Vážení čtenáři,
obc
d
ěl
Tři výherci získávají balíček
unikátní produktové řady ekologických pracích prostředků Feel
Eco, která je jako jediná v České
republice držitelem Ekoznačky
Evropské Unie.
h o d níh
d
oo
Celá Konference začala úvodním slovem generálního ředitele na něhož navázal hlavní host – profesor
Milan Zelený. Téma profesorovy přednášky bylo
jasné.anebVzhledem
k tomu, že dlouhodobě působí
úspěch
y obch
odního
odděle
na newyorské Fordham
ní University, seznámil nás
s novými výzkumy svých žáků. Mluvil o nedostatcích, se kterými se setkává, s chybnými úvahami
některých státních institucí, ale hlavně o nápadech
a inovacích, které studenti každý rok vymyslí.
Velmi zajímavý byl projekt zahrad, které by mohly vzniknout na rovných střechách newyorských
mrakodrapů. Každá tato zahrada by kupříkladu
mohla být zdrojem čerstvého ovoce a zeleniny pro
celý mrakodrap. Dalším představeným projektem
studentů profesora Zeleného byl „záchranný balíček“, který by v případě přírodních katastrof zajistil
lidem v postižených oblastech alespoň uspokojení
základních potřeb. V této souvislosti zmínil profesor Zelený hlavně to, že lidé nikdy nebudou vládnout přírodě, ale příroda bude vždy vládnout lidem.
Každé oddělení prezentovalo své malé i velké úspěchy a hlavně vize, které mají za cíl v roce 2013 dosáhnout. Ne všechny projekty se povedlo dotáhnout
do konce, ale víme, jakým směrem má smysl jít.
Hledáme prostor pro zlepšení. Jdeme dál, učíme se
z chyb, reálně se vracíme k odkazu Tomáše Bati a to
hlavně s pokorou a respektem nejen k přírodě, ale
i jeden k druhému. Tímto bych chtěla na stránkách
Infosu poděkovat všem účastníkům Konference,
protože ta je i jedním z nástrojů, jak mimo pracovní
prostředí zlepšovat vztahy mezi kolegy, které jsou
pro dobré fungování společnosti velmi důležité,
a jak společně oslavit všechny úspěchy uplynulého roku.
2
3
Od Kolumbie
po vietnam
Vánoční dárky pro Biliculum a dětský domov Hodonín
aneb úspěchy obchodního oddělení
Již tradičně se i ve Fosfě koncem roku bilancuje, jak úspěšný uplynulý
rok byl a co udělat v tom novém roce lépe. V únorovém vydání Infosu
jsme se zaměřili na ředitele divize prodeje fosforečné chemie Svatopluka Valuška a ředitele divize prodeje pracích prášků a čisticích prostředků pana Tomáše Wolgemutha, kteří nám v následujícím rozhovoru shrnou úspěchy svých oddělení za rok 2012 a vize do roku 2013.
SVATOPLUK VALUŠEK
Do jakých zemí se povedlo v uplynulém roce prodat
produkty z Fosfy?
Fosfa dodala v roce 2012 své výrobky do 45 zemí
světa a podíl exportu se zvýšil na 95% a to vše při
trvalém růstu objemu prodaných výrobků. Za divizi
fosforečných produktů bych rád zdůraznil, že se
nám podařilo navázat nové obchodní vztahy na
trzích, jako jsou USA, Kolumbie, Saudská Arábie,
Vietnam, Alžírsko, Turecko, Rusko aj. Není vždy
jednoduché přizpůsobit se specifikům dané země,
zejména v otázkách transportu, různých speciálních
požadavcích a hlavně v přístupu. Potravinářské
produkty té nejvyšší kvality však ocenilo již mnoho
zemí od Vietnamu přes New York, Kapské město až
po Petrohrad. Díky vysoké kvalitě našich produktů,
prozákaznickému přístupu a krátkým dodacím
lhůtám jsme se dostali mezi velké hráče s téměř
celosvětovou působností a plánujeme tento trend
rozvíjet i v roce 2013.
Jakou roli pro vás hraje Evropa a její trh?
Přes negativní vývoj její ekonomické situace pro nás
zůstává Evropa i nadále hlavním trhem. Je to důležitá zkušenost. Ne nadarmo se říká, že teprve při
krizových situacích se ukazují opravdové charaktery
a pevnost navázaných vztahů. Proto nás těší, že přes
skutečnost, že nejsme nejlevnější dodavatel a zákazníci mají možnost nakupovat podobné výrobky od jiných mnohdy státem vlastněných a podporovaných
konkurentů, máme stálé a věrné zákazníky, kteří si
svoji existenci bez Fosfy neumějí představit.
Co je pro vás prioritou při určování nových cílů na
rok 2013?
Naše cíle a strategie byly v posledních 10 letech vždy
založeny na zásadách, jako je oboustranný respekt,
dodržení slíbeného, platební disciplína, otevřenost,
dlouhodobý vztah, nepřetržitá inovace a zaručená
kvalita našich výrobků, nezávislost a flexibilita v rozhodování. Právě proto se díváme do budoucnosti s optimismem a věříme, že rok 2013 bude pro nás neméně
úspěšný než ten předchozí.
TOMÁŠ WOLGEMUTH
Jaké úspěchy pro vás byly v loňském roce ty nejdůležitější?
Loňský rok se pro nás nesl především ve znamení získávání mnoha významných zákazníků z řad obchodních řetězců a zejména v rozvoji řady ekologických
produktů Feel Eco. Rodina Feel Eco se rozrostla na 15
produktů a to o novou generaci koncentrovanějších
a ekologičtějších pracích prostředků, novou aviváž
s vůní čerstvého ovoce a čistič na toalety. I v roce 2013
se můžete těšit na nové přírůstky do rodiny Feel Eco,
protože vývoj a výroba ekologických produktů je do
budoucna jedním z hlavních směrů, kterým se chceme ubírat.
Co je podle vás hlavním klíčem k úspěchu ekologické
řady Feel Eco?
Potvrzuje se, že si především díky vynikající kvalitě
získaly to nejdůležitější – důvěru našich zákazníků.
Rád bych se s vámi podělil o některé pozitivní zkušenosti:
„Dobrý den, na zkoušku jsme koupili Feel Eco na nádobí a jiný prostředek na mytí nádobí už nechci! Je
velmi příjemný na ruce a líbí se mi, že se s ním dá
mýt i ovoce a zelenina. No a samozřejmě mě těší, že se
lehce odbourává z přírody. Určitě vyzkouším i další
produkty. Zuzana Slivková“ nebo
„Pekný dobrý deň, vyskúšala som Váš Feel Eco univerzálny prací prášok a výsledok prania ma potešil
a prekvapil zároveň. Vypral totiž i škvrnu od ovocnej
šťavy z bieleho bavlneného trička hneď na prvýkrát
Výsledky soutěže zlepšovatelů za rok 2012
V roce 2012 podalo svůj zlepšovák celkem 66
zlepšovatelů, což je o 50 % více než v roce 2011.
Celkem bylo podáno 114 zlepšováků, což je dokonce o 107 % více než v roce předešlém.
Nejlepším zlepšovatelem za rok 2012 se stal technolog výrobny detergentů pan Vladimír Koreň (1) ,
který navíc obdržel mimořádnou odměnu generálního ředitele za významný finanční přínos
jeho zlepšováků.
Nejlepším zlepšovatelem z řad administrativních
pracovníků se stala vedoucí spedice a dopravy
paní Marta Kouřílková (2) . Nejlepším zlepšovatelem z dělníků se stal operátor výrobny kyseliny
fosforečné pan Václav Nečesal (3) .
V soutěži týmů si své prvenství obhájil tým výrobny tripolyfosfátů a potravinářských aditiv. Na
druhém místě se umístil tým výrobny detergentů
a třetí příčku získal tým energetiky.
a na tridsať stupňov! Iné značkové ekologické pracie
prostriedky mi tieto škvrny vyprali až na tretie-štvrté
pranie. Takže vel´ká pochvala a vďaka! Určite vyskúšam aj ostatné Vaše produkty. Prajem Vám všetko
dobré! Miriam Kubíčková“.
Takové reakce nás ženou do dalšího vývoje a šíření
produktů novým zákazníkům a jsou potvrzením, že
náš elán, energie, respekt k přírodě a zkušenosti jsou
využity na správnou věc a s hrdostí se pod naše produkty můžeme podepsat – „Ručíme za to!“
V minulém roce jste uvedli na trh novou řadu pracích
prášků a aviváží pro nejmenší, jaké jsou její největší
výhody?
Touto novinkou v sortimentu je řada Saly Baby určená
pro praní a péči o prádlo pro děti a osoby s citlivou pokožkou. Vysokou kvalitu ověřily také nezávislé dermatologické testy, které proběhly ve Státním zdravotním
ústavu a potvrdily, že výrobky Saly Baby jsou vhodné
i pro děti do 3 let. Výrobky této řady jsme s nadšením
uvítali i u nás doma, na praní pro naši dcerku Ninu
tak můžeme používat opravdu šetrné a citlivé výrobky,
které známe, kterým důvěřujeme a za které ručíme!
Co si pro své zákazníky v uplynulém roce připravila
firemní prodejna?
Pro zákazníky z okolí Fosfy jsme na podzim spustili
novou službu „Rozvoz do domu“, která zpřístupnila
kvalitní české produkty všem, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohli do podnikové prodejny dopravit osobně. K již fungujícímu eshopu na stránkách
www.feeleco.com jsme v závěru roku spustili
také nový eshop www.fosfa-shop.cz, kde si můžete objednat všechny produkty ze sortimentu pracích
a čisticích prostředků Saly, Feel Eco a hnojiva Vive.
Věřím, že nám zachováte přízeň i v roce 2013 a že
vám naše výrobky přinesou radost v každodenní péči
o vaši domácnost.
Na počátku byla myšlenka a především chuť pomoci těm, kteří pomoc skutečně potřebují. Když
jsme se dozvěděli o Dětském domově v Hodoníně, který poskytuje pomoc, vzdělání a naději 24
dětem od 3 do 18 let, řekli jsme si, že do toho půjdeme a naše nadšení se vyplatilo.
Když jsme oslovili pana ředitele Jana Svítila s nabídkou pomoci, řekl nám, že se s dětmi chystají
na hory, ale nemají dostatek lyžařských přileb.
Dne 12. 12. 2012 jsem společně s kolegy Renatou Kuřilovou, Janou Němcovou a Františkem
Honem navštívil Dětský domov v Hodoníně, abychom předali lyžařské přilby, na které se složili
studenti 1. a 2. ročníku Fosfa Univerzity, naši
lektoři, mentoři a také zákazníci.
V domově nás vřele přivítal pan Vlastimil
Kluďák, který nám představil chod domova, své
kolegy a samozřejmě děti, které netrpělivě vyčkávaly, co se bude dít. Setkání i samotné předání darů probíhalo velmi spontánně a atmosféra
byla přímo kouzelná, plná radosti, smíchu a veselí. Možná, že za tím vším byl i předvánoční čas,
možná ne, ale hned po pár minutách bylo jasné,
že jsme na správném místě. S dětmi jsme se bavili o tom, jaké mají sny, co si přejí, čím by chtěly
být. Jejich otevřenost a přátelský přístup nás příjemně překvapili. Když se nás jedno dítko zeptalo, jestli u nich budeme spát, s úsměvem jsme se
podívali na hodinky a s údivem zjistili, že nikdo
z nás nemá pojem o čase, a tak jsme se po tříhodinové návštěvě, ač neradi se všemi rozloučili.
Dovolím si říct i za své kolegy, že jsme se vraceli se smíšenými pocity. Na jedné straně to byl
hřejivý pocit a nesmírná radost z vykonaného,
na straně druhé „trochu“ lítost nad osudy dětí,
se kterými jsme se právě seznámili. Záměrně
říkám „trochu“, protože tyto děti si velmi dobře
uvědomují, co se kolem nich děje a bylo na nich
vidět, že chtějí bojovat a něčeho v životě dosáhnout. Děkuji panu Kluďákovi za jeho otevřenost
a vstřícnost, která mne utvrdila v tom, že si musíme vážit toho co máme, a tak přeji všem vše
nejlepší do Nového roku 2013.
Michal Odstrčilík
Týmový předák logistického centra
V předvánočním čase jsem měl možnost navštívit
společně s dalšími kolegy z Fosfy děti z denního
stacionáře, který provozuje občanské sdružení Biliculum.
Musím se přiznat, že jsem tam jel s docela malou
duší. Jsem otcem dvou zdravých dětí a nevěděl jsem,
jak na mě společnost hendikepovaných děti bude
působit. Je to přece jenom něco neznámého a nezvyklého, a to, jak všichni víme, způsobuje obavy a strach.
S úlevou mohu napsat, že pobyt s dětmi z Bilicula
předčil v pozitivním slova smyslu všechna moje očekávání a stal se jedním z mých největších vánočních
zážitků. Přišli jsme do velice příjemné předvánoční
atmosféry, kde bylo plno smíchu, štěstí v očích a spokojených dětí. Děti pro nás měly připravené dárky,
které samy vytvořily a zazpívaly společně vánoční
písničky. Těžko se mi popisuje atmosféra, kterou
děti a pracovníci stacionáře vytvořili. Mohu však
říci, že ačkoliv tyto děti zřejmě nebudou nikdy číst
Josef
3
!
Blahopřejeme
Miroslav Marek
Lektor Fosfa Univerzity
Představujeme vám děti
z občanského sdružení biliculum
1
2
a psát a nebudou se možná plnohodnotně hýbat, tak
jednu důležitou věc budou mít vždy na rozdávání.
Tou věcí je cit, schopnost vnímat pocity druhého
a opětovat je. Tyto schopnosti bychom se od nich měli
všichni učit, protože je díky prostředí, ve kterém
žijeme, pomalu, ale jistě ztrácíme.
Chtěl bych také ocenit práci a poděkovat všem pracovníkům stacionáře, protože jejich práce je z mého
pohledu velice těžká, stresující a na druhou stranu
často nezištná a nad rámec jejich povinností. Jsou
to profesionálové, kteří odvádějí perfektní práci
a kteří nemohou dělat chyby. Každá jejich chyba totiž
znamená velký stres pro svěřené děti, a to si prostě
nemohou dovolit. Z tohoto pohledu jsou problémy,
které řešíme ve firmách často nicotné, zbytečné
a směšné. Klobouk dolů před pracovníky z občanského sdružení Biliculum.
Jmenuji se Josef Švadlenka, mám 24 let. Bydlím
s rodiči v Mikulově. Mezi mé zájmy patří kreslení, práce na počítači, sledování televize. Mám
rád hudbu, hraji na keyboard a také zpívám, a to
nejraději lidové písně. Těším se na různé oslavy,
zejména narozenin, slavení Vánoc a Velikonoc.
Jsem společenský, rád poznávám nové přátele
a povídám si s osobními asistentkami.
Chceme dětem splnit jejich sny
a přání, a proto jsme se rozhodli
pravidelně přispívat částkou
5.000,- Kč
jednomu z dětí, které vám v Infosu
každý měsíc představíme.
oci dětem z Bilicula?
Chcete se přidat k pom
o účet:
žete poukázat na jeh
Svou finanční pomoc
mů
00
1385856399/08
Download

FOSFA KONFERENCE