4. – 5. 12. 2014
Vranovská 45,
Brno
Case management
v práci s rodinou
20 hodin, akreditace MPSV č. : 2014/0759-PC/SP
Chcete se dozvědět více o koordinované spolupráci
se sociálně znevýhodněnými rodinami a dalšími
institucemi nebo realizaci případových konferencí?
V kurzu se zaměříme na:
• metody koordinované spolupráce využívané v oblasti
péče o dítě a užší spolupráce mezi odborníky sociálně
právní ochrany dětí, školskými zařízeními a dalších
službami
• rozvoj dovedností potřebných pro dojednávání a vyhodnocování spolupráce s klienty a dalšími zapojenými stranami
• dobrovolný a nedobrovolný klient
• metoda případových konferencí (zásady případových
konferencí, jak kvalitně zorganizovat a facilitovat
případové konference, aby byly pro účastníky smysluplné)
Lektorský tým:
Veronika Vaňková
V IQ Roma servisu pracuje více
než 7 let, má dlouhodobou zkušenost z práce s klienty. Zaměřuje
se na vzdělávací programy orientované na case management,
poskytování sociálních a fakultativních služeb v nízkoprahovém zařízení.
Markéta Klečková
V IQ Roma servisu se od roku
2005 jako terénní pracovnice věnuje terapeutické práci s klienty.
Zabývá selektorskou činností na
témata metody práce s klientem,
case management a hodnocení kvalit sociálních služeb. Je
organizátorkou a facilitátorkou
případových konferencí.
Hlásit se můžete do: 23. 11. 2014
prostřednictvím formuláře na webových stránkách:
http://bit.ly/case­‑management
Dvoudenní kurz
Kontakt: Iveta Bedřechová
pouze za 2.500 Kč.
e­‑mail: [email protected]­‑diversitas.cz
Pokud se přihlásí více pracovníků z Vaší
tel.: 543 213 310
organizace, získáte slevu!
Download

Case management v práci s rodinou