TRÁPÍ VÁS NEDOBROVOLNÝ ÚNIK STOLICE?
Možné příčiny:
 Opakované operace
hemoroidů
 Komplikovaný porod
 Věk nad 65 let
 Roztroušená skleróza
mozkomíšní a jiná
neurologická onemocnění
 Cukrovka
 Ulcerózní colitis (m. Crohn)
Komplexní přístup
Co nabízíme:
 Komplexní vyšetření
 Cílená terapie zaměřená na svaly
pánevního dna
 Využití nejmodernějších přístupů
terapie pomocí biologické zpětné
vazby (biofeedback)
 Cvičení s využitím vývojových řad
 Behaviorální terapie
 Speciální dietetické poradenství
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
2. LF UK a FN Motol
e-mail: [email protected]
tel.: 224439202
Download

TRÁPÍ VÁS NEDOBROVOLNÝ ÚNIK STOLICE?