ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ ŘEVNICE
STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
VÝDEJ : ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI ZŠ
11.45 – 13.30
OBĚD : polévka , dvě hlavní jídla /výběr čipem / , nápoj
JÍDELNÍČKY NAJDETE na internetových stránkách ZŠ ŘEVNICE
STRAVNÉ A STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ DLE ZÁKONA O HMOTNÉM ZABEZPEČENÍ DĚTÍ :
1. POVINNOST ZŘIZOVATELE zajistit žákům ZŠ stravování
2. ŽÁCI NEMAJÍ NÁROK na školní stravování
a. v době nemoci : žák má nárok na dotovaný oběd pouze první den nemoci
b. o prázdninách a volných dnech
3. ŽÁK MÁ NÁROK na dotovaný oběd pouze ve dnech školního vyučování a při
akcích pořádaných ZŠ .
4. STRAVNÉ ŽÁKŮ JE ROZDĚLENO DO KATEGORIÍ PODLE VĚKU DÍTĚTE
DOSAŽENÉHO VE ŠKOLNÍM ROCE / školní rok 1.9. – 31.8. / .
STRAVNÉ ŽÁKŮ V KATEGORIÍCH
1. ŽÁCI
7 – 10 let ve školním roce
23 ,- Kč
2. ŽÁCI
11- 14 let ve školním roce
24 ,- Kč
3. ŽÁCI
15 a více let ve školním roce
25 ,- Kč
Ve školní jídelně používáme čipy .
Cena čipu 150 ,- Kč .
Při ztrátě čipu : 1. nahlásit ztrátu do jídelny
2. koupit nový čip
Čip nahrazuje stravenky , dále se používá při objednávce jídla , pro odhlášení přihlášení
oběda na další stravný den . Děti to zvládnou bez potíží .
Jídelna není povinna oběd bez čipu vydat.
Pokud nejsou žáci stravující se v ŠJ odhlášeni, mají oběd každý školní den / toto se týká i nového
školního roku po letních prázdninách /.PROSÍM HLÍDEJTE SI ODHLÁŠKY !!!Odhlašování
obědů si zařizují rodiče ve školní jídelně , nestačí nahlásit nepřítomnost dítěte do školy . Za
odhlášení a případné nesrovnalosti je odpovědný rodič / zákonný zástupce/ .
PŘIHLAŠOVÁNÍ – ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ ve školní jídelně stačí den předem , nebo
do 7 .00 hod. ten den telefonicky : 25772 1653 / záznamník –nepřetržitě / .
PŘIHLÁŠENÍ NOVÝCH STRÁVNÍKŮ : 28.8. - 30.8.2013
9.00 – 10.30
POKUD SE NEBUDE DÍTĚ STRAVOVAT OD 1.9.2013 STAČÍ SE PŘIHLÁSIT DEN
PŘEDEM V KANCELÁŘI Š J.
K PŘIHLÁŠENÍ potřebujete : 150 ,- Kč na stravovací čip ; hotovost na stravné na první
měsíc ; roční administrativní poplatek za jednoho strávníka 50,- Kč .
Stravné pro žáky se platí převodem k 25.dni v měsíci před stravným měsícem .Číslo účtu a
variabilní symbol dostanete při přihlášení v kanceláři ŠJ.Stravné lze platit také složenkou –
nutné nahlásit při přihlašování.
ŠKOLNÍ JÍDELNA ZAHAJUJE PROVOZ pro
TĚŠÍME SE NA NOVÉ STRÁVNÍČKY !
děti ZŠ Řevnice 2.9.2013
ved. ŠJ Petrová
Download

ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ ŘEVNICE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ