ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Adresa školy:Mateřská škola Pouzdřany,okres Břeclav příspěvková organizace
Telefon: 519 415 333,774 415 915
e -mail:[email protected]
Vedení: kuchařka – Eva Procházková
kuchařka- Milada Horáková
provozář-Jitka Frimmelová
pokladník-Jitka Frimmelová
ředitelka- Irena Kondlerová
1)Zásady provozu
Provoz školní jídelny se řídí Vyhláškou č.107/2005 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a
hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování
spotřebního koše vybraných potravin. Na každý týden je jídelníček vyvěšen na nástěnce na
chodbě.Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny. Nesnědené
jídlo musí strávník vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.
2)Provoz školní jídelny
Pracovní doba: 6,30 – 15,45
Výdejní doba: pro děti MŠ
12,00 –12,30
pro zaměstnance
12,00 – 12,30
pro odběr do jídlonosičů dětí 12,00 – 12,30
pro děti ZŠ, zaměstnance
13,15 – 14,15
OD 12,45 DO 13,15 HODIN PŘESTÁVKA ZAVŘENO
3)Výše stravného
Výše stravného je určena předpisem ředitele školy,v základních kategoriích činí:
Strávníci:7 – 10 let
19,-Kč
11 -14 let
21,-Kč
15 a více let
22,-Kč
3-6 let (přesnídávka-8,oběd-16)
24,-Kč
3-6 let(přesnídávka-7,oběd-14,svačina-7)
31,-Kč
zaměstnanci
22,-Kč
4)Placení stravného
Placení se provádí v hotovosti u provozáře vždy do 20. v měsíci platby za předcházející měsíc
dle docházky v určenou středu v době od 14,30 do15,30 hod.
5)Přihlášky ke stravování
Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny denně od 7,30 do 14,00 hod.
6)Odhlášky ze stravování
Na přechodnou dobu se provádí v kanceláři ŠJ osobně nebo telefonicky na čísle 519 415 333
nebo 774 415 915V pracovní den v době od 6,30 do15,30 hodin (s výjimkou 12,45 –13,15
hod, kdy je přestávka). Odhlašovat obědy je nutno nejpozději do 7,00 hodin téhož dne!!!!!!!!!
Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovy účtován.
7)Stravování dětí v době prázdnin a v době nemoci
Podle zákona č.561/2004 Sb. o školských zákonech,v platném znění, školské účelové zařízení
zabezpečuje hmotnou péči pro žáky v době jejich pobytu ve škole.
8)Odkládání věcí a hygiena
Před vstupem do jídelny si v šatně děti odloží aktovky a oblečení. Přezují se nebo použijí
návleky. V jídelně si umyjí ruce a na utření použijí jednorázové papírové ručníky.
9)Dozor v jídelně
Od 13,00 do 13,15 hod. dohlíží na děti v jídelně kuchařka
Od 13,15 do 13,40 hod pedagogický dozor v jídelně ze ZŠ Pouzdřany
Od 13,40 do 14,3 0 hod dohlíží na děti v jídelně kuchařka
10)Výdej jídla
Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Vydané jídlo je určeno ke
konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Výjimkou je ovoce. Stravující se
pedagogové si můžou výjimečně odebrat oběd do nosičů. Neomluvené děti si v době
nepřítomnosti odeberou oběd do nosičů.
11)Běžný úklid
Úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně uklízečka, včetně stolů a podlahy znečištěných
jídlem.
12)Dotazy a připomínky
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo s provozářem paní Jitkou
Frimmelovou nebo ředitelkou školy Irenou Kondlerovou.
V Pouzdřanech dne 2.1.2014
……………………………….
ředitelka školy
…………………………..
provozář
Download

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY