AUTOR
NÁZEV
ROK
EVID.Č. VYDÁNÍ
CENA
Andersen, H., Ch.
Císařovy nové šaty
C 112-P
2000
DAR
Antier, E.
Agresivita Dětí
C 143-P
2011
159 Kč
Baarmann, E.
Meine liebe Tiere
C 160 - P
1975
DAR
Bacus, A.
Dítě pláče - co dělat
C 145-P
2006
189 Kč
Baláková, Z., Huml, L.,
Šandera, J.
Jedeme do ZOO
C 069
2007
69 Kč
Baštecká, B. a kol.
Terénní krizová práce
C 053
2005
299 Kč
B 028
2007
399 Kč
Bednářová J., Šmardová Diagnostika dítěte předškolního
Vl.
věku
Bednářová, J.
Rozvoj zrakového vnímání - 1. díl
B 035-P
2009
129 Kč
Bednářová, J.,
Šmardová,, Vl.
Rozvoj grafomotoriky
B 036-P
2009
149 Kč
Bechlerová, H.
Kocour Mourek
C 158 - P
1958
DAR
Bechyňová, V.,
Konvičková, M.
Sanace rodiny
A 028
2008
239 Kč
Beyer J., Gammeltoft L.
Autismus a hra
A 022
2006
159 Kč
Blížkovský, B.
Systémová pedagogika
A 062-P
1997
156 Kč
Boháčová Š., Kopicová V. Šimonovy pracovní listy 6
B 005
2002
69 Kč
Boháčová Š., Kopicová V. Šimonovy pracovní listy 7
B 006
2002
69 Kč
Borová B.,Svobodová, J. Šimonovy pracovní listy 4
B 003
2002
69 Kč
Broža, P.
Jak na počítač - vypalujeme CD
C 042
2004
59 Kč
Brýdová, M.
100 a jeden nápad na originální
tričko
C 056
2005
269 Kč
Bwlby, J.
Vazba. Teorie kvality vztahů mezi
matkou a dítětem
C 109-P
2010
DAR
Bytešníková,I.
Komunikace dětí předškolního
věku
A 079-P
2012
DAR
Cloud, H., Townsend, J.
To není moje chyby
A 036
2007
210 Kč
Crossley, D.
Malí kamarádi - Zajíček Hop
C 095-P
2007
29 Kč
Crossley, D.
Kdo se schovává v zahradě?
C 099-P
2008
159 Kč
A 064-P
2008
365 Kč
A 031
2007
295 Kč
A 078 - P
2007
DAR
Čadílková, V., Žampachová,
Strukturované učení
Z.
Čadilová, V., Jůn, H.,
Thorová, K. a kol.
Agrese u lidí s mentáln retardací
a s autismem
Činčera,J.
Práce s hrou pro profesionály
Davido, R.
Kresba jako nástroj poznání
dítěte
C 002
2001
299 Kč
De Clerq H.
Mami, je to člověk nebo zvíře?
A 023
2007
149 Kč
Delahay, G.
Martinka, velká kniha příběhů
C 038
2002
DAR
Dittrichová, J., Papoušek, Chování dítěte raného věku a
M., Paul, K. a kol.
rodičovská péče
A 019
2004
229 Kč
C 025
2005
269 Kč
C 087-P
2009
339 Kč
Doherty-Sneddon, G.
Dokoupilová, M.
Fišárková, B., Novotná,
L., a kol.
Neverbální komunikace dětí
Narodilo se předčasně
Doležalová, H.
Nápady pro maminky na
mateřské dovolené
A 012
2006
167 Kč
Dolínková, I.
Cvičení s kojenci a batolaty
C 019
2006
199 Kč
Dowrick, P. W.
A rewiew of self modeling and...
(kopie článku)
B 018
Drijverová, M., Otčenášek,V. Tkanička Anička
C 085-S
DAR
2010
DAR
Dufek A.
Pohádky pro malé děti - Malované
čtení
C 171 - P
Emerson, E.
Problémové chování u lidí s
mentální retardací a autismem
A 030
2008
289 Kč
Faber, A., Mazlish, E.
Jak mluvit, aby nás děti
poslouchaly
A 039
2007
249 Kč
A 034
2007
215 Kč
Rozvoj tvořivosti a klíčových
Fichnová, K., Szobiová, E. kompetencí dětí
149 Kč
Finn, R.
Skotačení v parku
C 114-P
2005
DAR
Fitznerová, I.
Máme dítě s handicapem
C 115-P
2008
219 Kč
C 108-P
1996
DAR
C 054
2008
445 Kč
A 059-P
2006
AR
Gjuričová, Š., Kubička, J. Rodinná terapie
C 016
2003
199 Kč
Gregora, M.
Péče o novorozence a kojence
A 006
2002
DAR
Hájek, K.
Práce s emocemi pro pomáhající
profese
C 022
2006
179 Kč
Hájek, K.
Práce s emocemi pro pomáhající
profese
C 055
2007
189 Kč
Poruchy pozornosti v dětství a
Hallowell, E., M., Ratey, J., J. dospělosti
A 056-S
2010
DAR
Poruchy pozornosti v dětství a
Hallowell, E., M., Ratey, J., J. dospělosti
A 063-P
2010
DAR
Froněk, J., Delevovová,I. Zvířata v životním prostředí
Fuller, G.
Neurologické vyšetření snadno a
rychle
Gebhartová, Vl.
Říkadla a hry pro nejmenší
Hanšpachová, J.
Hry pro maminky a dětmi
A 020
2006
219 Kč
Hauser Uli
Rodiče potřebují hranice
A 068 - P
2012
265 Kč
Havel J.
Malované čtení
C 170 - P
2001
149 Kč
Havelka, P.
Moje kočičky
C 162 - P
Hermochová, S.
Hry pro dospělé
A 016
2004
149 Kč
Hladká, L., Pavlištíková,
A.
Struktura a strukturované úkoly
pro děti s autismem
C 043
2008
250 Kč
2000
235 Kč
2009
229 Kč
A 075-P
2006
DAR
C 061
2008
DAR
Hobdayová, A., Ollierová, Tvořivé činnosti pro
K.
terapeutickou práci s dětmi
C 003
Horňáková, K.,
Kapalková, S., Mikulajová,
M.
Jak mluvit s dětmi od narození do tříClet
139-P
Hrdá, J.
Osobní asistence, poradenství a
zprostředkování
Hrubín, Fr., Zmatlíková, H. Co ta čočka vidí
DAR
Hutař, J.
Sociálně právní minimum pro
zdravotně postižené
B 010
1999
50 Kč
Hutař, J.
Sociálně právní minimum pro
zdravotně postižené
B 011
2004
DAR
Hutař, J.
Pomůcky pro zdravotně
postižené
B 025
2005
25 Kč
Hutař, J.
Sociální služby a pomoc v
hmotné nouzi
B 027
2007
80 Kč
Chapman, G., Campbell,
R.
Děti a pět jazyků lásky
A 021
2002
199 Kč
Chvátalová, H.
A 015
2005
197 Kč
2012
259 Kč
2006
179 Kč
B 038-P
2002
70 Kč
A 017
2001
169 Kč
C 157 - P
1975
DAR
Jak se žije dětem s postižením
Jaknkovský, J.
Jak se žije dětem s postižením po
10.letech
A 072 - P
Ucelená rehabilitace dětí s
tělesným a kombinovaným
postižením
A 035
Janáčková, T.
Terezčiny pohádky
Jankovský, J.
Ucelená rehabilitace dětí s
tělesným a mentálním postižením
Janovic, T.
Zvířátka na dvoře
Chvátalová, H.
Jordánová, Z.
Tvoje dítě jako šance pro tebe
C 168- P
2005
258 Kč
Jůn, H.
Moc, pomoc a bezmoc
C 087-S
2010
DAR
Jungwirthová I.
Pohodoví rodiče - pohodové děti
A 071 -P
2009
225 Kč
Kábele,F., Pávková, B.
Obrázková škola řeči
B 040-P
1998
DAR
Kárová, V.
Šimonovy pracovní listy 8
B 007
1998
69 Kč
Kast-Zahn, A.
Jak společně s dětmi zvládat
výchovné krize
C 076
2007
259 Kč
Kavanagh, W.
Něžné doteky
C 050
2008
249 Kč
Kerrová, S.
Dítě se speciálními vzdělávacími
potřebami
C 023
1997
DAR
Kerrová, S.
Dítě se speciálními vzdělávacími
potřebami
C 083-S
1997
DAR
Kiedroňová, E.
Něžná náruč rodičů + CD
C 081
2005
450 Kč
Kiedroňová, E.
Rozvíjej se, děťátko…
C 153-P
2010
350 Kč
Kincaidová, L.
Ezopovy bajky
B 026
2007
DAR
Kleplová, V., Pilná, D.
Našemu sluníčku: buď fit od
narození po školu
C 070
2006
229 Kč
Kobe, R.
Ratet Schnell!
C 155 - P
1983
DAR
Kohlová., M.
200 výtvarných činností
C 106-P
1996
DAR
Kopřiva, K.
Lidský vztah jako součást
profese
C 021
1997
149 Kč
Korteová, K.
Pohyb s radostí
B 033
Krahulcová, A.
Eliada
B 039 -S
DAR
2008
DAR
Kraus, J.
Dětská mozková obrna
C 007
2005
445 Kč
Kriegelová, M.
Záměrné sebepoškozování v
dětství a adolescenci
C 047
2008
259 Kč
Krutilová, D., Čámský,P.,
Sembder,J.
Sociální služby
A 055-S
2010
490 Kč
Kulhánková, E.
Písničky a říkadla s tancem
C 020
2002
147 Kč
Kutálková, D.
Budu správně mluvit
A 066-P
2001
203 Kč
Lacinová,L., Škrdlíková,
P.
Dost dobří rodiče aneb drobné
chyby ve výchově dovoleny
A 069 - P
2008
205 Kč
Lada, J.
Hračky
C 102-P
Lada, J.
Říkadla
C 156 - P
1961
DAR
C 015
2000
449 Kč
C 084-P
2008
429 Kč
B 032
2009
DAR
A 005
2004
299 Kč
Langmeier, J., Balcer, K.,
Špitz, J.,
Dětská psychoterapie
Langmeier, J., Krejčířová,
D.
Vývojová psychologie
Malíček: Kniha nápadů pro rodiče
k podpoře počáteční gramotnosti
Lee, M.
u dětí s postižením zraku
49 Kč
Lechta, V.
Koktavost
Lechta, V.
Symptomatické poruchy řeči u
dětí
A 061-P
2008
329 Kč
Leman, K.
Sourozenecké konstelace
A 070 - P
2006
207 Kč
Leština., V.
Hrajeme si loutkové divadlo
C 107-P
1995
DAR
Liedloffová, J.
Koncepce kontinua
C 077
2007
198 Kč
Lipnická, M.
Rozvoj grafomotoriky a podpora
psaní
B 031
2007
149 Kč
C 093-P
2009
495 Kč
Love, R. S., Webb., W. G. Mozek a řeč
Lynch, C., Kidd, J.
Cvičení pro rozvoj řeči
C 142-P
2010
189 Kč
Makovcová J.
Maminko, nezpívej
A 052
2009
179 Kč
Makovcová J.
Maminko, nezpívej
A 053
2009
179 Kč
Málková, I.
Hubněte s rozumem
C 017
2005
DAR
A 018
2004
190 Kč
C 174-P
2012
DAR
Matějček, Z., Pokorná, M.,
Karger, P.
Rodičům na nejhezčí cestu
Matějček,Z.
Po dobrém nebo po zlém
Matoušek, O., a kol.
Metody a řízení sociální práce
C 041
2003
469 Kč
Matoušek, Ol. A kol.
Sociální služby
A 033
2007
299 Kč
Mikulecká, J.
Hledej a najdi
A 038
2009
79 Kč
Miler Zdeněk, Hercíková I O zvědavém štěňátku
C 172 - P
2008
DAR
Miler, Z., Brukner, J.
Krtkův den
C 159 -P
1991
DAR
Miler, Z., Doskočilová H.
Krtek a paraplíčko
B 042-P
1991
DAR
Mlčochová, M.
Šimonovy pracovní listy 2
B 001
1999
59 Kč
Mlčochová, M.
Šimonovy pracovní listy 3
B 002
2005
79 Kč
Moor, J.
Hry a zábevné činnosti pro děti s
autismem
A 064-P
2010
299 kč
Morales, C., R.
Orofaciální regulační terapie
A 009
2006
209 Kč
Mueller, S., Wheeler, A.
Vyrábíme dárky s malými dětmi
C 035
2003
199 Kč
A 056-P
2008
189 Kč
Poruchy pozornosti a
Munden, A., Arcelus, J. hyperaktivity
Munden,A., Arcelus J.
Poruchy pozornosti a
hyperaktivita
A 077 - P
2008
DAR
Murgašová, D.
Na dvoře i na vodě
C 161 - P
1985
DAR
Němcová B. a jiní
Pohádky pro maličké
B 041-P
2004
DAR
Newman, S.
Hry a činnosti pro vývoj dítěte s
postižením
C 001
2004
259 Kč
Newman, S.
Hry a činnosti pro vývoj dítěte s
postižením
C 086-P
2004
275 Kč
Novosad, L.
Základy speciálního poradenství
C 036
2006
219 Kč
A 057-P
2008
90 Kč
A 010
2006
236 Kč
Opatřilová, D. (ed.)
Metody práce u jedinců s těžkým
Pedagogicko-psychologické
postižením aavíce
vadami v raném
poradenství
intervence
a předškolním věku u dětí se
speciálními vzdělávacími
potřebami
Orth, H.
Dítě ve Vojtově terapii
C 140-P
2009
399 Kč
Ortnerová, G.
Pohádky radí nejmenším
C111-P
1995
DAR
Perraul, Ch.
Šípková růženka
C 113-P
2000
DAR
Petiška, E.
Pohádkový dědeček
C 037
1973
DAR
Pilařová, M.
Šimonovy pracovní listy 5
B 004
2002
69 Kč
Plicková, E.
Čimčarára, čim, čim, čim, malovat
tě naučím
B 029
2006
DAR
Plicková, E.
Omalovánky šneček
B 030
2006
DAR
Pokorná, V.
Šimonovy pracovní listy 9
B 008
1998
63 Kč
Pokorná, V.
Cvičení pro děti se SPU
C 176-P
2007
DAR
Poláčková, Z.
Fundraisingové aktivity
C 014
2005
199 Kč
Opatřilová, D.
Pospíšilová, Z.
Hrajeme si s básničkou
C 152-P
2007
90 Kč
Pospíšilová, Z., Políčková, P. Pohyb s říkadly pro nejmenší
A 065-P
2009
177 Kč
Powell, R.
Malý pejsek
C 096-P
2005
69 Kč
Prekopová, J.
Nese mě řeka lásky
A 042
2007
198 Kč
Prekopová, J.
I rodiče by měli dělat chyby
C 146-P
2010
159 Kč
Prekopová, J.
jak být dobrým rodičem
C 169 -P
2001
99 Kč
Prekopová, J.,
Hellinger, B.
Kdybyste věděli, jak vás miluji
A 043
2008
318 Kč
Prekopová, J.,
Schweizerová, Ch.
Děti jsou hosté, kteří hledají
cestu
A 013
2003
147 Kč
Riefová,F.S.
Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole
C 175 - P
2010
DAR
Richman, Sh.
Výchova dětí s autismem
C 048
2008
179 Kč
Rogge, J.-U.
Rodiče určují hranice
C 033
2005
219 Kč
Rogge, J.-U.
Děti potřebují hranice
C 034
2000
147 Kč
Sborník - kolektiv autorů
Dítě se zdravotním postižením
C 084-S
1999
DAR
Sborník příspěvků
Současný stav a perspektivy
péče o hluchoslepé v Čr - 2003
A 002
2004
DAR
Selikowitz, M.
Downův syndrom
A 007
2005
249 Kč
Selikowitz, M.
Downův syndrom
C 058
2005
265 Kč
Schiller, P.
Hry pro rozvoj dětského
mozku
A 041
2004
179 Kč
Schmitt, P., ArmentaSchmitt, F.
Otcové: Společná cesta
A 051
40 Kč
Smolík, J.
Poznáš hračky?
C 088-P
2008
79 Kč
Smolík, J.
Poznáš zvířátka?
C 089-P
2009
79 Kč
Smolíkovy, J. a K.
Šimonovy pracovní listy 11
B 009
2004
89 Kč
Sobotková, D.,
Dittrichová, J a kol.
Narodilo se s problémy a co bude
dál?
C 060
2003
129 K4
Sobotková, D.,
Dittrichová, J.
Hra ve vývoji dítěte v prvním roce
života
C 049
2007
269 Kč
A 074 - P
2012
279 Kč
Sobotková,D., Dittrichová, Vývoj a výchova děťátka do dvou
J.
let
Srnský, P.
První pomoc u dětí
A 025
2004
DAR
Stará, E.
Strč prst skrz krz
C 044
2008
DAR
Stará, M.
Od prvního hlasu k prvním
slovům
A 050
1996
45 Kč
Stejskal, J.
Ekonomika neziskové organizace
C 086-S
2010
DAR
Strassmeier, W.
260 cvičení pro dětí raného věku
C 067
2000
279 Kč
Suchá, R.
Rozpustilé básničky pro malé
dětské ručičky
C 059
2008
DAR
Suchá, R.
Veršované rozcvičky pro kluky a
holčičky
C 094-P
2009
DAR
C 082
2009
229 Kč
Šimanovský, Z.
Hry s hudbou a techniky
muzikoterapie
A 045
2007
255 Kč
Šimanovský, Z.
Hra pro zvládání agresivity a
neklidu
C 051
2008
209 Kč
Šimanovský, Z., Tichá, A. Lidové písničky a hry s nimi
C 032
2007
179 Kč
C 173-P
2008
DAR
Šedivý, M., Medlíková, O. Úspěšná nezisková organizace
Šmolka,P., Mach,J.
Manželská a rodinná trápení
Špaňhelová, I.
Komunikace mezi rodičem a
dítětem
A 044
2009
149 Kč
Špatenková, N.
Jak řeší rodinné krize moderní
ženy
A 054
2006
DAR
Šplíchal, A.
Traktor jede na pole
C 062
2008
149 Kč
Šplíchal, A.
Najdi moji mámu
Švarc, J.
C 097-P
99 Kč
Jak to chodí u hasičů
C 072
119 Kč
Švarc, J.
Jak to chodí u popeláčů
C 073
119 Kč
Švarc, J.
Jak to chodí na policii
C 074
119 Kč
Švarc, J.
Jak to chodí na statku
C 075
119 Kč
Švarcová, I.
Mentální retardace
A 003
2003
215 Kč
Švarcová, I.
Mentální retardace
A 037
2006
229 Kč
C 144-P
2003
127 Kč
C 040
2006
549 Kč
A 060 -P
2007
226 Kč
C 018
2006
269 Kč
Dobrovolníci a metodika práce s
Tošner, J., Sozanská, O. nimi v organizaci
C 006
2002
219 Kč
Trapani, G., Bertino, E. a
kol.
První pomoc a zdraví dítěte
A 014
2006
165 Kč
B 037-P
2007
DAR
C 024
2005
149 Kč
Teusen, G., Goze-Hanel, I.Prenatální komunikace
Thorová, K.
Poruchy autistického spektra
Tichá, A.
Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími
Timulák, L.
Základy vedení
psychoterapeutického rozhovoru
Tučková, J.
Říkanky pro rozvoj řeči
Úlehla, I.
Umění pomáhat
Uždil, J.
Čáry, klikyháky, paňáci a auta
C 013
2002
189 Kč
Vágnerová, M.
Vývojová psychologie - dětství,
dospělost, stáří
C 012
2000
475 Kč
Náročné mateřství - Být matkou
Vágnerová, M.,
Strnadová, I., Krejčová, L. postiženého dítěte
A 073 - P
2009
250 Kč
Valenta,M., Michalík J.,
Lečbych,M. a kolektiv
Mentální postižení
C 177 -P
2012
DAR
Vančura, J.
Zkušenosti rodičů dětí s
mentálním postižením
A 029
2007
195 Kč
Vasilovčík Šustová,T.
Jak se domluvit s kojencem a
batolatem
C 104-P
2009
179 Kč
Vejražka, L., Hladík, J.
Hledání (100 let JÚ v Liberci)
C 011
2004
DAR
Vexiau, A.-M.
Dej mi ruku, ať mohu mluvit
A 011
2003
DAR
Vodáčková, D. a kol.
Krizová intervence
C 046
2007
697 Kč
Vondráková, P.
Výtvarné náměty pro čtvero
ročních období
C 004
2005
189 Kč
Warner, P.
160 her a cvičení pro první při
roky života dítěte
A 008
2004
199 Kč
Wels, P. M. A.
The parental perspective in a
probl....(kopie článku)
B 022
Williams, D.
Nikdo nikde - nevšední
životopis dívka s autismem
A 055-P
2009
339 Kč
Winders, Patricia
Rozvoj hrubé motoriky u dětí s DS B 044-P
2009
DAR
Woolfson, R., C.
Bystré dítě. Batole
C 027
2004
219 Kč
Woolfson, R., C.
Bystré dítě. Předškolák
C 028
2004
219 Kč
Zákostelecká, D.
Jídelníček kojenců
A 067-P
2010
180 Kč
Zelinková, O.
Pedagogická diagnostika a
individuální vzdělávací program
C 005
2001
237 Kč
DAR
Zmatlíková, Z.
Jeden den v domečku
C 100-P
2005
79 Kč
Zuckoff, M.
Naia se smí narodit
C 083-P
2004
359 Kč
Zukunft-Huber, B.
Cvičení
miminkem
Národní splán
vytváření rovných
příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením v období
2010 - 2014
C 052
2007
279 Kč
A 076-P
2010
DAR
Nápadník 2008 + CD
A 026
2008
a zprostředkování
A 026
2006
Zákon o rodině
A 027
2004
59 Kč
Zábavný blok pro předškoláka
1
A 046
2006
105 Kč
Zábavný blok pro předškoláka 2
A 047
2006
105 Kč
Hrajeme si s Filipem 7
A 048
2005
105 Kč
Hrajeme si s Filipem 10
A 049
2006
105 Kč
Co bychom měli vědět o epilepsii
A 057-S
Vezměte do ruky knihu
A 058-P
1993
Video home training
B 017
Sharing a task in infancy
Mediated learning experiences
and play
B 019
Komunitní plán 2.
Význam odlehčovacích služeb
pro rodiny pečujících o dítě s
těžkých postižením
B 034
2009
B 043-P
2007
Bavíme se s pohádkou
B 020
DAR
Zdravotní pojištění, zdravotní
péče (ÚZ, číslo:454)
C 008
2004
75 Kč
Školství (ÚZ, číslo:493)
C 009
2005
99 Kč
Sociální zabezpečení (ÚZ,
číslo:478)
C 010
2005
140 Kč
Nauč mě mluvit
C 057
2001
195 Kč
Zákoník Práce 2007 (ÚZ, číslo:
601)
C 031
2007
49 Kč
Divoká zvířata - magnetická
knižka s hrací deskou
C 045
2008
Jede, jede mašinka
C 063
2008
149 Kč
Hasiči jedou
C 064
2008
149 Kč
Moje první kniha - tělo
C 065
2003
139 Kč
Moje první kniha - barvy
C 066
2003
139 Kč
Moje první slova
C 068
2008
129 Kč
Věci kolem nás
C 071
Copak je to? Slova
C 078
2009
99 Kč
Turistický autoatlas Česko
C 079
2008
419 Kč
Plán měst Brno
C 080
2008
83 Kč
Domácí zvířátka - zvuková knížka
C 085-P
2008
199 Kč
Logiko primo - Vnímej a povídej!
C 088 -S
209 Kč
Logiko primo - Na hřištia u vody
C 089-S
209 Kč
Zákoník Práce 2007 (ÚZ, číslo:
568)
129 Kč
Copak je to? Barvy
C 090-P
2009
99 Kč
Mláďata
C 091-P
49 Kč
Domácí zvířata
C 092-P
69 Kč
Podívej se pod obrázek protiklady
C 098-P
2007
49 Kč
Veselá magnetická knížka - barvy
C 101-P
2009
149 Kč
Nejkrásnější dětská říkadla
C 103-P
2006
195 Kč
Divoká zvířata - magnetická
knižka s hrací deskou
C 105-P
2008
Skotačení na zahrádce
C 110-P
2005
Najdi moji rodinu
C 116-P
99 Kč
dřevěná knížka zvířátka
C 117-P
DAR
Zvířátka na dvorku
C 118-P
2008
69 Kč
Ukaž prstem cestu králíčkovi
C 119-P
2008
139 Kč
Ukaž prstem cestu králíčkovi
C 120-P
2008
139 Kč
Skotačení na pláži
C 121-P
2005
DAR
Skotačení s mašinkou - P
C 122-P
2006
DAR
Moje první slova
C 123-P
2008
DAR
Učím se počítání
C 124-P
2010
DAR
Učím se barvy
C 125-P
2010
DAR
První obrázky pro nejmenší
C 126-P
DAR
129 Kč
Auta a stroje - zvuková knížka
C 127-P
2007
199 Kč
Červený trektor a jiná vozida
C 128-P
2007
59 Kč
Pohlaď si mě - Moji kamarádi
C 128-P
2006
99 Kč
Pohlaď si mě - Moji kamarádi
C 129-P
2006
99 Kč
Auta, vlaky, letadla, lodě
C 130-P
Pohlaď si mě - Hravá štěňata
C 131-P
Moje první knížka - doprava
C 132 -P
179 Kč
Velký dětský obrázkový slovník
C 133-P
179 Kč
Moje první knížka - zvířata
C 134-P
139 Kč
Logiko primo - Den s Luckou a Vojtou
C 135-P
209 Kč
Logiko primo - Maujeme, kutíme a stavíme
C 136-P
209 Kč
Logiko primo - Ve školce
C 137-P
209 Kč
Logiko primo - Barvy a tvary
C 138-P
209 Kč
Kdo jsem?
C 141-P
2006
DAR
Hádej, kde je prasátko
C 147-P
2011
199 Kč
Hádej, kdo pomůže mašince
C 148-P
2011
DAR
Tři málá prasátka
C 149-P
2008
DAR
U děděčka na statku
C 150-P
2008
DAR
veselé vodovky zvířátka
C 151-P
2009
DAR
69 Kč
2003
99 Kč
Nový zákon s výkladovými poznámkami
C 154 -P
1991
DAR
O kůzlátkách
C 163 - P
DAR
Zvířátka a loupežníci
C 164 - P
DAR
Kufřík pohádek Bratří Grimmů
C 165 - P
DAR
Moje malé hasičské auto
C 166 - P
2009
90 Kč
Ošklivé káčátko
C 167-P
2010
130 Kč
Download

SEZNAM KNIH.pdf