P
K
Y
H
I
N
RO
DO
É
R
B
IČE
D
O
R
2011
TĚHOTENSTVÍ / POROD / MATEŘSTVÍ
Gerald Hüther, Ingeborg Weser
Tajemství prvních devíti měsíců
Vývoj dítěte před narozením
Když se dítě narodí, nejdůležitější fázi svého vývoje má již ukončenou. Ale co se skutečně děje během těchto devíti měsíců? Autoři osvětlují prenatální život – od oplození do narození. Děti jsou
ještě před narozením ovlivněny prostředím individuálně, sbírají
své první zkušenosti, praktické dovednosti a učí se mnohem více,
než jsme se domnívali. Nejsou to jen geny, ale mnohem více vztah
s matkou v období před narozením, co rozhodujícím způsobem
ovlivňuje vývoj dítěte v prenatálním období.
brož., 120 s., 179 Kč
Narodilo se předčasně
M. Dokoupilová, B. Fišárková,
L. Novotná a kol.
brož., 320 s., 339 Kč
Všechno o kojení
Vivian Weigert
brož., 160 s., 209 Kč
Rozumíte svému děťátku?
Serge Ciccotti
brož., 160 s., 195 Kč
Masáže dětí a kojenců
Jana Hašplová
brož., 120 s., 159 Kč
Jak mluvit s dětmi
od narození do tří let
K. Horňáková, S. Kapalková,
M. Mikulajová
brož., 160 s., 229 Kč
160 her a cvičení
pro první tři roky života dítěte
Penny Warner
brož., 192 s., 229 Kč
2
VÝCHOVA
www.portal.cz
Václav Mertin
Výchovné maličkosti
Průvodce výchovou dítěte do 12 let
Kniha zprostředkovává pohled zkušeného dětského psychologa
na řadu situací, s nimiž se rodiče při výchově dítěte musejí vypořádat. Autor postupuje chronologicky – od přípravy na narození
dítěte do mladšího školního věku. Nedává konkrétní návody, ale
poskytuje rady a doporučení, které vycházejí z vývojové a pedagogické psychologie.
brož., 216 s., 275 Kč
Lži mají tendenci se řetězit. Jedna zcela zákonitě navazuje na předcházející. Dítě už nemůže říct pravdu, protože by vyšla najevo prvotní lež, takže vytváří složité konstrukce. A když se lež provalí, tak zákonitě vypadá
jako rafinovaný lhář.
Dítě dostane pětku, řekne, že dostalo trojku. Když rodiče žákovskou nechtějí vidět, tak je to dobré, ale když si ji
chtějí prohlédnout, je nutné říct, že ji má paní učitelka na kontrole. Když se následující dny nepodaří získat nějaké
jedničky, lze zkusit špatnou známku přepsat na lepší, nebo žákovskou knížku „ztratit”.
Na konci může být rafinovaný a těžko uvěřitelný řetězec jednotlivých lží.
Důležité je umožnit dítěti čestný ústup z původní nepravdivé pozice. Poměrně přijatelné je nabídnout mu
například variantu, že se přeřeklo, spletlo, že nevědělo všechno. Nepokládám za nutné, aby se dítě jasně přiznalo, aby celou větou řeklo: „Byla to lež.” A už vůbec nepokládám za vhodné vymáhat z dítěte slib, že už to
nikdy příště neudělá. Pokud se za lež omluví, oceníme tento čin, můžeme je k omluvě druhé osobě povzbudit,
ale nedoporučuji omluvu vynucovat či přikazovat. Někdy můžeme dotáhnout sdělení dítěte do praktického
konce, při kterém se lež nutně vyjeví. Nemusíme však na konci triumfovat: „Vidíš, že jsi lhal.”
Po dobrém, nebo po zlém?
Zdeněk Matějček
brož., 112 s., 117 Kč
Co děti nejvíc potřebují
Zdeněk Matějček
brož., 112 s., 137 Kč
Pevné objetí
Jiřina Prekopová
brož., 200 s., 275 Kč
3
VÝCHOVA
Maurice Berger, Isabelle Gravillon
Když se rodiče rozvádějí
Jak pochopit cítění dítěte a jak mu pomoci
Knížka pomáhá rodičům, aby i přes rozchod a starosti s novou situací zůstali dětem oporou a vyhnuli se chybám a omylům při jednání s nimi. Autoři vysvětlují pocity, myšlení a reakce dětí a výklad
doplňují konkrétními příklady z poradenské praxe. Východiskem
k napsání knihy byly výzkumy vedené po 23 let a analýzy tří stovek
situací, v nichž se ocitly děti při rozchodu rodičů.
brož., 136 s., 225 Kč
I rodiče by měli dělat chyby
Jiřina Prekopová
brož., 112 s., 159 Kč
Jsem tu pro lásku
Jiřina Prekopová
1 DVD, 60 min., 225 Kč
Malý tyran
Jiřina Prekopová
brož., 160 s., 189 Kč
Děti jsou hosté,
kteří hledají cestu
Jiřina Prekopová,
Christel Schweizerová
brož., 156 s., 215 Kč
Když dítě nechce spát
Jiřina Prekopová
brož., 128 s., 179 Kč
Prvorozené dítě
Jiřina Prekopová
brož., 160 s., 215 Kč
4
VÝCHOVA
www.portal.cz
Petr Štípek
Dítě na zabití
Příručka pro rodiče dětí a dospívajících
s problémovým chováním
Děti, o nichž kniha pojednává, chodí většinou na druhý stupeň základní školy. Jsou hyperaktivní (neposedné), nepozorné a zlobivé,
nevydrží chvilku v klidu, vypadá to, že nás ani nevnímají, neustále si
s něčím hrají, houpají nohama, vyrušují, nedokončují, co začaly, jsou
hlučné, náladové, vznětlivé, vzdorovité, vždy v opozici, nepořádné,
roztržité. Kniha může sloužit jako průvodce na cestě porozumění
rodinným vztahům a pomoci dítěti, snaží se být jednoduchá, srozumitelná, návodná. Rodiče se dozví, co dělat, kde hledat odborníka,
případně co a jakým způsobem mohou sami změnit.
brož., 184 s., asi 245 Kč
David byl mezi učiteli velmi neoblíben. Neustále v hodinách vyrušoval, bavil se se spolužáky, odmítal pracovat, chodil pozdě do hodin. Ve škole se brzy stal vyhlášeným darebákem a nebylo jediného učitele, který
by jeho jméno v této souvislosti neznal. Chování ve škole se od první třídy jen zhoršovalo a zdálo se, že nic
z toho, co rodiče nebo škola zkoušeli, nefunguje. Žákovská knížka musela mít dokonce vloženy nové listy,
aby se do ní vešly všechny Davidovy poznámky.
Situace se změnila teprve, když do školy nastoupila nová školní psycholožka, která doporučila Davida
vyšetřit. Ukázalo se, že intelektově na tom David není vůbec špatně. Testy rovněž ukázaly, že David trpěl
poruchami v oblasti psaní, čtení, pravopisu i počítání. Až do šesté třídy „úspěšně“ zastíral, že mu učivo
nejde tím, že odmítal pracovat, rozptyloval třídu, vyrušoval a zlobil učitele i spolužáky.
Máme dítě s handicapem
Ivana Fitznerová
brož., 160 s., 219 Kč
Agresivita dětí
Edwige Antier
brož., 104 s., 159 Kč
Pozitivní výchova
sourozenců v rodině
Jan Čapek, Markéta Čapková
brož., 120 s., 169 Kč
5
VÝCHOVA
Vittoria Cesari Lusso
Prarodiče, rodiče a vnoučata
O emočních, vztahových a komunikačních úskalích
Příchod dětí přináší do rodiny změny ve vzájemných vztazích. Prožívání těchto vztahů autorka probírá postupně podle prožívání šesti základních emocí: strachu, smutku, hněvu, překvapení, žárlivosti,
radosti. Z tohoto základního schématu se rozvíjejí podněty k tomu,
co podporuje dobré mezigenerační vztahy i co působí vhodně na
děti a jejich vývoj i osobnost. Výklad je doplněn celou řadou konkrétních příkladů a dialogů.
brož., 112 s., asi 179 Kč
Jak pomoci dítěti, aby nemělo příliš velký strach? Je to velmi snadné za předpokladu, že strach nezachvátí i nás.
Když nám dítě řekne, že se bojí tmy nebo že má strach vylézt na nízký žebřík, můžeme mu dodat odvahy. Nejprve
je třeba dítě vyslechnout a pomoci mu vyjádřit svůj strach slovy:
„Víš, když je člověk malý, může se stát, že dostane strach. To není nic hrozného! Vzpomínáš si na ten film, co jsme
viděli včera? Tam byl také malý kluk, který se bál zlých skřítků, a pak pochopil, že je silnější než oni a že jeho kamarádi
jsou s ním, aby mu pomohli – a tak se přestal bát. Dědeček i babička jsou tady, aby proti nim bojovali společně s tebou!“
Dítě nerozumí slovům, ale slyší uklidňující tón vašeho hlasu a jeho prázdnota je snesitelnější.
Děti, které něco bolí, můžeme utěšovat a uklidňovat tak, že jim řekneme, že bolest je přejde: „Vím, že tě to teď
bolí, ale to přejde!“ Zde zapojíme naši schopnost empatie. Představíme si sebe na místě dítěte, nasloucháme mu
a jemně na něj hovoříme o tom, co zakouší. Podpoříme ho tím, že chápeme jeho emoce a pomůžeme mu tak
ovládnout jeho vlastní strach! Jednou z nejcennějších úloh dospělého člověka je totiž pomáhat dítěti, aby se nenechalo zavalit emocemi a umělo je pojmenovat. Pojmenujeme-li své pocity, už je tak částečně ovládneme právě
zásluhou určitého odstupu, který tímto označením vzniká, i díky pocitu sdílení, který tak nastane.
Proč jsou šťastné děti šťastné
Steve Biddulph
brož., 144 s., 159 Kč
6
Dost dobří rodiče
Lenka Lacinová
Petra Škrdlíková
brož., 160 s., 195 Kč
Pohodoví rodiče
– pohodové děti
Iva Jungwirthová
brož., 176 s., 215 Kč
VÝCHOVA
www.portal.cz
Michal Kolář
Nová cesta k léčbě šikany
Kniha přináší nové poznatky o školní šikaně a metody jejího řešení.
Prostřednictvím případů je osvětlována cesta k léčbě šikanování,
autor se zabývá také kyberšikanou, šikanou učitelů, projevy šikany
v mateřských školách. Jedna kapitola je věnována rodičům, kteří
hledají pomoc při šikanování svých dětí.
brož., 336 s., 379 Kč
Nepřehlédněte varovné signály!
Šikanované děti se nacházejí v krajní nouzi. Zoufale
potřebují pomoc svých rodičů. Problémem však je,
že si velmi často samy o ni nedokážou říct. Nejsou
toho z různých důvodů schopné, a to ani tehdy,
když jsou rodinné vztahy v naprostém pořádku.
Dítě má od prvopočátku strach z pomsty za
„bonzování“. A později, jak se šikanování postupně
zdokonaluje, se dostává jakoby do transu. Nerozumí situaci, je dezorientované, prožívá pocity studu,
má zábrany mluvit o svém ponížení. Oběti jsou obrazně řečeno uvězněny uvnitř šikany, a proto nedokážou vidět situaci ani trochu z vnějšku. V rámci
vyšinutých norem nemocné skupiny mají sklon přijímat své týrání jako „normální“, přizpůsobí se. Často hledají také příčiny svého utrpení v sobě, ve
svých chybách.
Podezřelé projevy
r Za dítětem nedochází domů žádný spolužák,
zdá se, že nemá žádné kamarády.
r Dítě je zaražené, posmutnělé, až depresivní,
nemluví o tom, co se děje ve škole.
r Špatně usíná, má poruchy spánku, zdají se mu
hrůzostrašné sny.
r Dojde k výraznému zhoršení prospěchu, je nesoustředěné, bez zájmu.
r Často ho před odchodem do školy nebo po příchodu pobolívá hlava, břicho apod.
r Dítě často navštěvuje lékaře, znenadání se objeví
neomluvená absence.
r Dítě chodí do školy nebo ze školy oklikami.
r Přichází domů s potrhaným oblečením, poškozenými školními pomůckami nebo bez nich.
r Často mu nevychází kapesné, ztrácí ho, požaduje
další peníze.
Viktor Lechta, Barbara Králiková
Když naše dítě nemluví plynule
Koktavost a jiné neplynulosti řeči
Cílem příručky je odpovědět na nejčastější otázky, s nimiž se
autoři setkávali během své terapeutické a poradenské praxe:
co bývá příčinou neplynulosti v řeči a jak se projevuje, o jakou
diagnózu se může jednat, jak dítěti s neplynulostí/koktavostí
účinně pomoci, kde získat další informace.
brož., 128 s., 195 Kč
7
VÝCHOVA
Romana Straussová, Monika Knotková
Průvodce rodičů dětí s poruchou
autistického spektra
Jak začít a proč
Kniha se snaží přiblížit potíže dítěte s poruchou autistického spektra
(PAS). Umožňuje pochopit hlubokou příčinu těchto potíží a na základě tohoto pochopení navést rodiče a vychovatele na cestu k účinné
pomoci a to s využitím rodičovského citu – vždyť každý rodič zná
své dítě nejlépe. Doporučované přístupy vycházejí z pedagogické
a poradenské praxe autorek, ze zkušeností získaných při přímé práci
s dětmi s PAS v MŠ a při poradenské činnosti v rodinách těchto dětí.
Knihu doplňují příběhy a komentáře rodičů.
brož., 136 s., asi 229 Kč
Naší Nikolce jsou 3 roky a má dětský autismus. Už ve 2 letech jsme zjistili, že se něco děje. Nikolka si nikdy nehrála,
u ničeho nevydržela a vždy, když jsme někam šli, se mi sekla a byl křik.
Dnes tomu tak je opravdu málokdy. Spolupracujeme s ranou péčí APLA a díky ní jdeme stále dopředu. Nikolka už ví,
co se bude dít. Ukážu jí kartičku, kam půjdeme, a ona ví, co bude následovat. Natáčíme také na kameru různé scénky,
hry s panenkami a hru se zvířátky. Natáčela jsem jen mé ruce a ona se dívala a zkoušela to také. S manželem jsme jen
koukali. Napřed jsme začali stavět obyčejný komín a dnes už převlékáme panenky. Ona se na nás nikdy nedívala, jak se
co dělá, ale v televizi ji to zajímalo.
Když jsme zjistili, že pojedeme podle kartiček, říkali jsme si s manželem, že to se nemůže tříleté dítě naučit, ale
pak jsme jen zírali. Zpočátku se Nikolka zlobila, dnes kartičky nosí sama. Začali jsme trénovat práci u stolečku – to byl
také Nikolčin problém, neposednost a hyperaktivita. Dnes už si v klidu sedne a cvičíme přiřazování obrázků a také jsme
zjistili, že Nikolka zná některé barvy, které nám vyskládala během pár vteřin. Ví, že za odměnu dostane bonbon, a snaží
se pracovat. Za každý úspěch ji pohladíme a řekneme „Hezky to umíš“ a ona se raduje.
Nikolka nás strašně překvapuje. Doufáme, že to bude lepší a lepší a že zapadne mezi děti.
(Martina Míková, maminka tříleté holčičky s dětským autismem)
Hry a zábavné činnosti
pro děti s autismem
Julia Moor
brož., 208 s., 299 Kč
8
Výchova dětí s autismem
Shira Richman
brož., 128 s., 179 Kč
Výchova dítěte
s Aspergerovým syndromem
Brenda Boyd
brož. 128 s., 189 Kč
ŘÍKADLA
www.portal.cz
Robin Král
Šimon chce být krotitelem
V knížce si společně s dětmi můžete přečíst o dětských touhách
a o hrách na povolání dospělých. Povolání skutečná, snová i pohádková. Verše básniček pracují se zvukomalbou, přirozeně rozvíjejí slovní zásobu dětí, smysl pro rytmus a smysl pro humor. Spolu
s nápaditými obrázky Gabriela Filcíka mohou být malým čtenářům
zdrojem poznání, výzvou ke hře, inspirací k otázkám a rozhovorům.
váz., 96 s., 215 Kč
Jiří Havel
Co tu kvete,
svítí, létá?
Knížka je souborem poetických
a zábavných básniček, které ukážou
malým čtenářům, co ve světě kvete,
svítí a létá, přirozenou cestou rozšíří
jejich poznání, slovní zásobu a jazykový cit, smysl pro rytmus a neméně důležitý smysl pro krásu.
váz., 96 s., asi 225 Kč
Veršovaná encyklopedie
Zuzana Pospíšilová
váz., 200 s., 395 Kč
9
ŘÍKADLA
Romana Suchá
Šikovné básničky
pro kluky a holčičky
Knížka je pokračováním oblíbené řady básniček Romany
Suché. Opět vychází z jednoduchých a veselých říkanek
spojených s půvabnými obrázky a nápady na pohybové
hry a hříčky, kterými můžeme básničky doprovázet. Po
rozpustilých básničkách, veršovaných rozcvičkách a dovádivých básničkách přináší čtvrtý díl básničky o běžných,
ale ne vždy oblíbených dětských činnostech (česání vlásků, čištění zubů, uklízení hraček, oblékání apod.). Básničky
mohou rodičům napomoci proměnit tyto běžné aktivity
z trápení v zábavný rituál.
váz.,96 s., asi 219 Kč
Rozpustilé básničky
pro malé dětské ručičky
Romana Suchá
váz., 72 s., 185 Kč
10
Veršované rozcvičky
pro kluky a holčičky
Romana Suchá
váz., 96 s., 215 Kč
Dovádivé básničky
pro kluky a holčičky
Romana Suchá
váz., 96 s., 215 Kč
POHÁDKY / PŘÍBĚHY
www.portal.cz
Daniela Krolupperová
Rybí sliby
Pohádkový příběh vypráví o mořské panence, kterou zlý Mořemor kouzlem odnese daleko od rodného moře až k prameni
horského potůčku. Panenka se snaží vrátit domů a za pomoci
dobrých vodních skřítků, sladkovodních živočichů i živočichů
žijících kolem vod postupně nalézá cestu zpět do moře. Děti
se při čtení seznámí se zvířaty žijícími ve vodních tocích a jejich okolí, s rostlinami a zároveň také s koloběhem vody (horský
pramínek vytvoří potok, který se vlévá do říčky, říčka do řeky
a řeka do moře). Za jednotlivými kapitolkami následují jednoduché otázky k textu, aby si děti osvojily získané informace.
váz., 88 s., asi 235 Kč
Mořská panenka Helenka právě tančila na břehu se svými družkami vílí tanec. Od nepaměti tancují všechny
mořské panenky při východu a západu slunce vílí tance… Mořské panenky nejsou větší než dětská dlaň a jsou
velice plaché. Proto je také ještě nikdy žádný člověk nespatřil. Vlásky mají dlouhé až po paty a nosí pestré sukničky tkané z mořských řas… Mořské panenky jsou krásné.
Mořská panenka Helenka našla zalíbení v tichém a skromném ráčkovi poustevníčkovi. Ráček poustevníček
žil opravdu pustým životem. Docela sám na mořském dně vedle vysokých mořských trav. Protože byl maličký
a křehký, musel se usadit v opuštěné lastuře. Nosil si ji všude s sebou, aby ho náhodou nesluplo nějaké větší
stvoření…
Daleko od písčitých břehů, pod temným bouřným útesem žil mořský černokněžník Mořemor. Byl to zlý a nepřejícný tvor. Báli se ho ryby i rybáři. Mořští koníci se hnali úprkem pryč, jen ho někde zahlédli. Hvězdice se
zahrabávaly obzvláště hluboko. Medúzy se co nejrychleji odvlnily a krabi spěchali pryč, jak se dalo. Mořemor
vzbuzoval strach.
Zákeřné keře
Daniela Krolupperová
váz., 88 s., 225 Kč
Putování
za nejmocnějším kouzlem
Daniela Krolupperová
váz., 56 s., 159 Kč
Putování vodníků
od rybníka k rybníku
Miroslav Krejča, Tereza Jelenová
váz., 112 s., 239 Kč
11
POHÁDKY / PŘÍBĚHY
Lenka Rožnovská
František a jeho pohádky
do postýlky
Pohádky psané dětem „do pelíšku“ pro usínání pojí postava malého kluka Františka. František má jít po prázdninách do školky
a poslední prázdninový týden si užívá s maminkou, Františkem
spisovatelem a s pelišáky - hračkami, které si smí brát do pelíšku: kočičkou Fešandou, medvědem Bílým pupkem a autíčkem.
Celou pohádkovou knížkou se vine číslo sedm - sedm dní, sedm
tajemných nadpisů se sedmi obrázky, sedm krátkých příběhů,
sedm pohádek, sedm básniček-kaligramů, sedm ukolébavek.
Kniha byla napsána a ilustrována pro úsměv a pohodu dětí i jejich rodičů. Je určena dětem od 4 let i mladším školákům.
váz., 112 s., 249 Kč
pohoupánka
Poprvé ve svém životě František usnul někde jinde než v pelíšku. Uspalo ho auto velký bráška.
Jelo pomaloučku, zlehounka, do zatáček opatrně, kanálům a dírám na cestě se vyhýbalo a motor
drželo v těch nejtišších otáčkách. A do autíčkového houpání zašeptala maminka svou pohoupánku pro klidné spaní:
ptán í .
ez re
b
o
N a č el íčk o z a ťu k
řišl
jeh o o č
á n í, sp a n í p
ka.
pala
s
ek ,
S p a l hošíč e k , s p
š
i
t
n
a
a l Fr
e v še d o č k á .
pal y, s n
na s
á
r
Oči s
,
y s e zd á l y
Zdeněk K. Slabý
Strašidelné pohádky
Strašidelné pohádky mají překvapivý
děj, humor, fantazii, napínavé situace
- zdánlivě neřešitelné a zcela bezvýchodné, kdy protagonistovi hrozí to
nejhorší v zajetí duchů nebo jiných
strašidelných pohádkových bytostí a neobejdou se ani bez nečekaných
momentů a obratů v ději. Kniha je
určena dětem od 5 do 10 let.
váz.,112 s., asi 249 Kč
12
Nedokončené pohádky
Zdeněk K. Slabý
váz., 144 s., 229 Kč
POHÁDKY / PŘÍBĚHY
www.portal.cz
Ivan Klíma
Jak daleko je slunce
Poetická pohádková vyprávění, která reagují na zvědavé dětské
otázky o světě a jeho smyslu. Dětská proč se proměňují v poetické texty, které poutavě i hravě pronikají do tajemných zákoutí
lidské existence. Některé příběhy se po malých krůčcích dobírají
témat, o kterých pojednávají první stránky Bible. Autor je výsostný vypravěč, který přístupným jazykem vysvětluje původ světla,
cenu vzduchu, ale i důležitost přátelství a úcty k druhému člověku a k přírodě kolem nás. Kniha je prostřednictvím nádherných
ilustrací Hany Pavlátové vhodná pro četbu před spaním nebo pro
listování a povídání s dětmi.
váz., 104 s., asi 239 Kč
M. Scott Peck
Přátelská sněhová vločka
Obyčejný příběh o neobyčejných věcech
Dívce Jenny je asi deset let. Právě začíná zima a s ní přichází
i sníh. Když Jenny přistane na nose jedna jediná sněhová
vločka, začíná přemýšlet o tom, co za vločku to je: je hodná?, jak je stará?, má ji vločka ráda?, jak se jmenuje?, jaký
má vztah s jinými sněhovými vločkami?, kolik miliard vloček Bůh zvládne nasněžit?, kam vločky odcházejí? Jenny
hledá odpovědi na své otázky a racionální vysvětlení jejího staršího bratra ji neuspokojují. Uvažování vedou Jenny k myšlenkám o Bohu, ke kterému si vytváří nový, osobní vztah. Novela se
dotýká složitých otázek, přesto především díky velmi dobrým dialogům působí svěže a lehce.
váz., 64 s., asi 175 Kč
Annika Tetzner
Červená stuha
Terezínské ghetto očima dítěte
Červená stuha je soubor tří povídek, v nichž autorka zprostředkovává vlastní zkušenost malého dítěte v terezínském ghettu. Příběhy
viděné dětskýma očima a vyprávěné dětským jazykem jsou určeny
především malým čtenářům, ale působivý text osloví i dospělé. Povídky jsou doslova postaveny na obrazech – slovních i výtvarných.
Vedle obrazů hladu, strachu, smutku tu stojí zážitky blízkosti, radosti
a malých vítězství.
váz., 64 s., asi 215 Kč
13
POHÁDKY / PŘÍBĚHY
Eva Horáková
Pohádkový svět
První čtení, to nic není
Pohádky jsou určeny dětem, které se učí číst, texty odpovídají
požadavkům výuky čtení tzv. genetickou metodou. Pohádky
jsou proto psány velkými tiskacími písmeny a jsou řazeny od
textů složených jen z jednoslabičných slov až po pohádky se
čtyřslabičnými slovy. Příběhy jsou přiměřeně krátké a stylisticky
jednoduché, aby děti pochopily pointu.
váz., 72 s., 195 Kč
Zvířátka
Eva Horáková
váz., 64 s., 185 Kč
14
Domeček pro šneka Palmáce
Zuzana Pospíšilová
váz., 96 s., 195 Kč
Příběhy z měsíční houpačky
Else Müllerová
váz., 112 s., 249 Kč
POHÁDKY / PŘÍBĚHY
www.portal.cz
Věra Provazníková
Listopadová pohádka
Poetická pohádka vypráví příběh malé holčičky, která hledá kamaráda. Naštěstí žije v kouzelném světě, v němž se z ještěrky
může stát drak, z ještěrčích slz plamínky, ve světě, kde kromě
skřítků domácích jsou i skřítkové, se kterými si lze hrát. Knihu
doprovázejí půvabné ilustrace Evy Šedivé.
váz., 64 s., 199 Kč
Mám v pokoji na podlaze koberec, který mám ráda.
Je celý zelený a jsou na něm vyšity pestré květy, ptáci a stříbrné stromy se zlatými meruňkami. A ještě něco. Mezi těmi stromy se třpytí jezírka a na nich plují labutě a bílé lekníny.
A co je ze všeho nejdůležitější — jsou tam také ještěrky. Žluté, hnědé i kropenaté.
Když si moje červená ještěrka lehne na koberec, vypadá úplně jako ty kobercové. Celé
hodiny tak leží, ani se nepohne — jen se jí maličko zachvívá krček, jak dýchá. A já jsem
pyšná, že mám koberec s červenou ještěrkou. Takový nikdo na světě nemá. Jenomže červená
ještěrka se mnou nesouhlasí. „To není vůbec žádný koberec,” říká. „To je, abys věděla, začarovaná zahrada. A všechny ty kobercové ještěrky, jak ty jim říkáš, jsou moje zakleté sestřičky.
Ty tomu nerozumíš. Tebe ani ve snu nenapadne, že po takové zahradě nemáš šlapat.” Jednou
se lítostí dokonce rozplakala. To není jen tak, když se červená ještěrka dá do pláče. Všude,
kam dopadne její slza, hned vyskočí plamínek. Musím ji okřiknout: „Honem přestaň brečet,
nebo tu vyhoříme.” Jinak nepřestane. Je mi červené ještěrky líto a nechci ji rmoutit.
Zuzana Pospíšilová
Školní detektiv
Příběh pro děti volně navazuje na
předchozí autorčinu knihu Školní
strašidlo. O prázdninách se děti ze
školy vytratí a Radílek, školní strašidlo, zůstane sám. Trochu se nudí,
tak ho napadne zajít do knihovny.
Tam přečte všechny knížky s detektivními náměty a touží stát se
detektivem. Jeho přání se mu brzy
vyplní. Ještě před koncem prázdnin se do školy vloupou lupiči...
Školní strašidlo
Zuzana Pospíšilová
váz., 64 s., 169 Kč
váz., 64 s., 179 Kč
15
HRY / CVIČENÍ
Lenka Zemanová, Michaela Bergmannová
Výři nesýčkují
Vtipné příběhy s vyjmenovanými slovy
Knížka předkládá malým i velkým čtenářům osm veselých povídek, které jsou výjimečné tím, že v sobě vždy obsahují všechna
vyjmenovaná slova pro určitou hlásku a navíc se hemží spoustou
dalších slov s měkkými či tvrdými i/y. Po povídce doprovázené
obrázky následuje text povídky s vynechávkami pro doplnění i/y,
přehled vyjmenovaných slov, slov příbuzných a odvozených, objasnění „zapeklitých výrazů“, slov stejně či podobně znějících, ale
jinak psaných, s různými významy (syrový, sýrový, sírový).
brož.,144 s., asi 255 Kč
O S_moně, Vas_lovi a S_slovi
Ve městě S_chrově žila byla S_mona a ta měla s_na Vas_la. Byl slabý a neduživý, a tak mu S_mona vařila s_tá
jídla, aby zes_lil. Byl to samý s_r a s_rovátka, s_rový žloutek se s_pkým cukrem, kaše s_paná kakaem,
pečená hus_čka s knedlíky, olomoucké s_rečky, s_rovinky a jiné houby z les_ka za s_dlištěm. Přesto její s_náček
Vas_l nebyl nikdy žádný s_lák. Nikdy se nenajedl dos_ta. Stále vypadal vys_leně, často us_nal i přes den, někdy
sotva došel z pokoje do předs_ně. Byl celý pobledlý a s_nalý, mluvil tiše, někdy jen s_pal, neustále s_čkoval.
Ani s_tnice v jeho oku nevypadala dobře. S_lně připomínal s_rotka pracujícího us_lovně v továrně na s_rky,
jako by ho dus_la a vys_lovala práce v prostředí plném s_ry, jako by se ploužil s_rou krajinou, kde nebylo živé
duše, jako by z něj měla zůstat jen s_lueta. Vypadal jako vys_lená las_čka. Nebyla s ním žádná ps_na, a to ani na
s_lvestra. Třásl se jako os_ka a z celé své s_tuace byl naprosto zoufalý.
Hrátky s batolátky
Hana Kišová
váz., 200 s., 319 Kč
16
Hrajeme si s dětmi
na rodičovské dovolené
Jana Němečková
brož., 136 s., asi 179 Kč
Hry pro maminky s dětmi
Jana Hanšpachová
brož., 272 s., 235 Kč
HRY / CVIČENÍ
www.portal.cz
Jitka Tučková
Říkanky pro upevnění hlásek
K, G, CH a měkčení
Říkanky jsou určené pro upevnění vývojově následujících
hlásek – K, G, CH, Ď, Ť, Ň a měkčení (bě, pě, vě, mě). Žádná z básniček neobsahuje obtížnější hlásky – tzn. sykavky
ani hlásky R a Ř. Je zde také omezeno množství souhláskových shluků, které se hůře vyslovují. Text říkanek opět
doprovázejí obrázky.
brož., 48 s., 129 Kč
Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková
Velké logopedické pexeso 1, 2, 3
Velké logopedické pexeso obsahuje 54 témat ze základní slovní zásoby přibližně tříletých dětí. Každé téma je tvořeno 10
dvojicemi obrázků. Lze je použít ke hraní klasického pexesa,
při kterém se při pojmenování obrázků rozvíjí a upevňuje
slovní zásoba, ale podle návodu a pod vedením rodičů, učitelů či logopedů také k dalším hrám zaměřeným na zrakovou
a sluchovou paměť, zrakové a sluchové vnímání, vyjadřovací
dovednosti, rozvoj logického myšlení a početních představ.
Mezi využitá témata patří domácí zvířata, dopravní prostředky, ovoce, nábytek, oblečení, hudební nástroje.
díl 1: brož., 48 s., asi 149 Kč
díl 2: brož., 48 s., asi 149 Kč
díl 3: brož., 48 s., asi 149 Kč
Iva Nováková
Zázračná proměna opičky Pepiny
aneb Jak opice k dobrému vychování přišla
Pracovní sešit se zábavnými úkoly nejen z oblasti etické výchovy.
Malá opička Pepina se narodila v zoo, postupně se učí orientovat ve
světě zvířat i lidí, poznává jejich zvyklosti. Děti spolu s ní procházejí
příhodami, které jsou doprovázeny úkoly. Při nich dokreslují, vymalovávají obrázky, spojují je, volí správné varianty, procvičují si základní pravidla a návyky v oblasti mezilidských vztahů, hygieny, životosprávy, oblékání, stolování, bezpečného chování na silnici, ekologie
apod. Celý sešit lze použít jako pomůcku pro komplexní projekt, lze
však také pracovat výběrově s jednotlivými listy.
brož., 64 s.,asi 145 Kč
17
HRY / CVIČENÍ
Zuzana Pospíšilová
Máš nadání na hádání
Soubor hádanek pro děti mladšího školního věku i šikovné předškoláky, které jsou zaměřeny na rozvoj jazykového citu a jazykového myšlení dětí. Cílem autorky je poutavým způsobem seznámit
děti s homonymy, příslovími, učit je ve slovech hledat jiná – kratší
slova, řešit přesmyčky, doplňovat rýmy a hrát si se slovy.
váz., 120 s., 255 Kč
Jindřich Balík
Hrajeme si a tvoříme s hádankami
Rozvíjíme tvořivost předškolních dětí
Soubor veselých hádanek doplňuje množství otázek, úkolů, aktivit
rozvíjejících tvořivost v oblasti verbální, pohybové i výtvarné. Děti
předškolního či mladšího školního věku mohou doplňovat hádanky
podle smyslu, rytmu a rýmu, vymýšlet nová označení ročních dob,
ztvárňovat imaginární živočichy atd.
brož., 120 s., 215 Kč
18
HRY / CVIČENÍ
www.portal.cz
Jana Buřičová
Rébusy pro rozvoj myšlení
Kniha nabízí zajímavé rébusy, při jejichž řešení děti rozvíjejí myšlení, logické uvažování a fantazii. Spojením obrázku s písmeny
a čtením textu náročného na vnímání dochází k propojování
funkcí pravé a levé mozkové hemisféry, což vede k postupnému
zlepšování kognitivních procesů.
brož., 128 s., 229 Kč
MICHAEL NOVOTNÝ A KOLEKTIV
Se Šikulou za zvířátky
J. Fořtíková, S. Kuruczová,
P. Beránková, P. Vaňková
brož., 72 s., 165 Kč
Šimonovy pracovní listy 16
Michael Novotný a kol.
brož., 64 s., 135 Kč
Knížka
Hervé Tullet
váz., 60 s., 175 Kč
Co mi povíš, Matěji?
Markéta Hrubínová
brož., 136 s., 239 Kč
Matesova abeceda
Jiří Nevěčný, Alena Nevěčná
brož., 72 s., 149 Kč
Víš, co čteš?
Iva Nováková,
brož. 64 s., 139 Kč
19
HRY / CVIČENÍ
Bill Zimmerman, Tyler Page
Tvůj život v komiksu
Co je větší zábava než číst komiks? Vyrobit si svůj vlastní! Knížka
Tvůj život v komiksu je určená především pro kluky od 9 do 13 let.
Reaguje na častou oblibu komiksových příběhů u dětí, ale zároveň
nabízí něco zcela nového. Kluci totiž mohou na komiksech, které
jsou jim touto cestou předkládány, aktivně spolupracovat doplňováním textů či obrázků.
UD!
I PRO
UL
VYPN
TŘI
EŽIJEŠ
JAK PŘ Í DEN
D
Y?
CHNIK
STÍ TE
OŽENO
VYM
NY BEZ
PRVN
Í DEN
TŘET
Tak jim knížka umožní:
t kreslit a psát o vlastním životě,
t rozhodovat, co komiksové
postavy říkají nebo si myslí,
t dokreslovat a dotvářet příběhy,
t relaxovat, hrát si a tvořit,
t zamýšlet se nad tím, kdo jsem,
t nebo si zkrátka vytvořit svůj
vlastní, zcela původní komiks.
brož.,128 s., asi 205 Kč
Ý DEN
DRUH
Thomas Armstrong
Každý je na něco chytrý
Průvodce teorií mnohočetné inteligence pro děti,
jejich rodiče a vychovatele
Být inteligentní znamená víc než jenom dostávat ve škole dobré
známky, řešit rychle matematické úlohy a naučit se nazpaměť co
nejvíc faktů. Znamená to víc než mít jen vysoké IQ. Kniha pomáhá
dětem ve stáří kolem 8. až 12. roku pochopit, „na co jsou chytré“
a jak mohou své přednosti využít. Pracuje s osmi druhy inteligence, jak je formulovala teorie mnohočetné inteligence Howarda
Gardnera. Děti mohou zjišťovat, jestli jsou „chytré na slova“, „chytré
na hudbu“, „chytré na logiku“, „chytré na obrázky“, „chytré na tělo“,
„chytré na lidi“, „chytré na sebe“ či „chytré na přírodu“.
brož., 232 s., asi 305 Kč
20
HUDBA
www.portal.cz
Jiří Žáček, Pavel Jurkovič
Jak počítají koťata
Knížka známého básníka Jiřího Žáčka a hudebního pedagoga
a skladatele Pavla Jurkoviče obsahuje téměř 60 zhudebněných
básniček, některých již známých, jiných zcela nových. Písničky
jsou provázeny půvabnými ilustracemi Stanislava Dudy. Knihu
ocení rodiče a pedagogové dětí předškolního a mladšího školního věku. Kniha je doprovázena hudebním CD, které příznivcům
hravého světa básní a melodií obou autorů nabízí nahrávku písní
z knihy v podání dětských sborů Radost a Pueri Gaudentes.
váz., 88 s. + CD, 335 Kč
Eva Kulhánková
Zvířátka ve hře,
písni a tanci
Kniha předkládá soubor písní, básniček,
říkadel, her a pohádek o zvířátkách ve
spojení s hudbou, zpěvem, pohybem,
dramatickým zpracováním, s maňásky,
maskami a dalšími reálnými i imaginárními rekvizitami. Poetika lidových
a dětských písní vtahuje děti do světa
zvířátek. Kniha je doplněna CD.
brož., 144 s. + CD, 319 Kč
Lidové písničky
a hry s nimi
Zdeněk Šimanovský,
Alena Tichá
brož., 152 s., 199 Kč
21
TVOŘENÍ
Patricie Koubská
Převleky a masky
pro každou příležitost
Nápadník na originální maškarní kostýmy z dostupných materiálů
nebo toho, co můžete zrovna vyndat ze skříně. V knížce najdete
„masky na zítra“, originální i klasické maškary, hodně kousků vytvářených společně s dětmi, a to vše vám má sloužit jako inspirace
k dalším nápadům, které jistě přijdou.
brož., 112 s., 199 Kč
Další krabice! Tentokráte třeba od nábytku (něco plochého, ideální krabice jsou
z Ikey), barvy podle vašeho vkusu, zbytky samolepicích tapet na tlačítka, permanentní černý fix.
Výhodou této masky je, že vyrábíte jen krabici, dítě v ní může mít oblečeno
cokoli. Krabici nejprve odřízneme spodní díl, pak do obou bočních dílů vyřízneme
otvory pro ruce – udělejte je poměrně dlouhé, ať v nich dítě může dostatečně
mávat rukama. Pro displej vyřízněte obdélník podle velikosti hlavy dítěte tak,
aby mu koukala celá hlava. Krabici pak natřete nějakou základovou barvou, můžete se inspirovat vlastním telefonem. Potom už jen polepte tlačítky z barevných
samolepicích tapet, se kterými se dobře a čistě pracuje. Až vám dítko zanotuje
nějakou vyzváněcí melodii, určitě se zasmějete!
Veronika Kirchnerová, Radka Rubešová
Nápady pro rodičovskou
dovolenou
Autorky nabízejí náměty na hry, které mají podobu tvořivých činností a vycházejí z psychologie malého dítěte. Radí, jak využít dětskou zvídavost při společném vaření, jak dítěti umožnit, aby rodičům „pomáhalo“, jak mu zprostředkovat „opravdovou“ práci apod.
brož., 136 s., 225 Kč
22
TVOŘENÍ
www.portal.cz
Taťjana Macholdová, Zdeněk Nejedlý
Pohádkové tvoření
Knížka předkládá 52 originálních pohádek doprovázených výtvarnými projekty. Výtvarné inspirace zahrnují kresbu, malbu, prostorovou práci s papírem, s textilem a přírodninami. Materiály jsou
dostupné, cenově nenáročné, v případě složitějších nápadů je vždy
uveden tip pro jednodušší verzi (pro menší děti). Spojení motivačního příběhu se zajímavými výtvarnými nápady ocení pedagogové
dětí předškolního a mladšího školního věku, vychovatelé a rodiče.
brož.,120 s.,asi 225 Kč
100 inspirací z Ekoateliéru
Jitka Horová
brož., 136 s., 225 Kč
Enkaustika
Markéta Lukáčová
brož., 120 s., 275 Kč
200 výtvarných činností
Maryann Kohlová
brož., 272 s., 285 Kč
Petra Vondrová
Výtvarné inspirace na celý rok
Publikace představuje soubor námětů pro výtvarnou činnost s předškolními dětmi. Kniha je rozdělena do čtyř kapitol – Jaro, Léto, Podzim, Zima. Každá kapitola obsahuje dvanáct až patnáct nových
inspirací a má navíc také jednu speciální část: Jaro – Inspirace na Velikonoce, Léto – Výtvarné hrátky u rybníka, řeky nebo potoka, Podzim
– Výtvarné hrátky v lese, Zima – Inspirace na Vánoce. Děti při práci
s uvedenými projekty mohou tvořit s odpadovými i zbytkovými materiály, přírodninami, textiliemi a modelovacími hmotami.
brož.,152 s.,asi 245 Kč
23
NAKLADATELSTVÍ PORTÁL
Knihy i časopisy Portálu koupíte
v knihkupectvích Portál:
Knihy Portálu
můžete také objednat:
„ Jindřišská 30, Praha 1
„ Klapkova 2, Praha 8
„ Dominikánské náměstí 8, Brno
nebo u dobrých knihkupců.
„ e-mailem: [email protected]
„ telefonicky: 283 028 203
„ poštou: Portál, s.r.o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8
Objednávky ve Slovenské republice:
E-shop: obchod.portal.cz
„
„
„
www.portal.cz
Portál Slovakia, PaedDr. Nadežda Čabiňaková
Dolný Smokovec 86, 059 81 Vysoké Tatry
e-mail: [email protected]
tel. 00421 910 995 655
www.facebook.com/nakladatelstvi.portal
KURZY PRO RODIČE V PORTÁLU
Rituály ve výchově: spánek dětí – lektorka: PhDr. Iva Jungwirthová, termín: 12. 10. od 9 do 11 hod.
Logopedická prevence u dětí – lektorka: Mgr. Ilona Eichlerová, termín: 25. 10. od 9 do 11 hod.
Hlídání dětí během kurzů zajištěno. Přihlášky na kurzy na www.portal.cz/seminare.
DARUJTE KNIHU A MY JI ZA VÁS DORUČÍME
nová služba
pro vás
Chcete potěšit své blízké dárkem, ale máte to k nim daleko nebo je chcete překvapit? V e-shopu Portál si můžete vybrat knihu a přidat k ní vzkaz pro obdarovaného.
Po zaplacení ji za vás pošleme na vámi zadané jméno a adresu i s dárkovým listem.
Více na http://obchod.portal.cz.
Výchova od kolébky až po maturitu
www.detiamy.eu
ZŽēŶşƉƎĞĚƉůĂƚŶĠϰϲϬര<ē
ƉƽůƌŽēŶşũĞŶϮϯϬ<ē͊
Poznejte zcela nový pohled na mateřství !
Nyní ještě
za cenu s nižší
DPH!
Nedáváme laciné rady, jak vychovat dítě snadno
a rychle ve 3 bodech. Nezahltíme vás fotkami
a reklamou, co pro dítě nakoupit. Pojďte se s námi
zamyslet, co nejlepšího pro něj i pro sebe můžete udělat…
UKÁZKOVÁ ČÍSLA ZDARMA!
OBJEDNÁVEJTE na [email protected], www.send.cz, tel. 225 985 225, fax 267 211 305
Objednávky na Slovensko Magnet press, Slovakia, s. r. o., e-mail: [email protected]
tel.: 02/672 019 31-3, www.press.sk
Vydal Portál, s. r. o., 2011
Tiskové chyby vyhrazeny
Download

PRO DOBRÉ RODIČE