VÝROČNÍ ZPRÁVA
2012
1
Obsah
Identifikační údaje
3
Seznam členů Rady klubu, členů klubu, aktivistů
4
Seznam sponzorů a příznivců KPDDD od roku 1997
5
Naši sponzoři a příznivci v roce 2012
11
Informace o projektech chráněného bydlení a jejich realizaci
13
- Náklady spojené s hlavní činností
16
- Zhodnocení výsledků v přípravě svěřenců pro život z DPC v Novém Strašecí
17
- Zhodnocení individuálních výsledků – projekt „DOMOV“– Rakovník, Velvary
18
- Organizační a personální zajištění provozu chráněného bydlení
19
- Aktivity členky PhDr. Jarmily Divišové Ph. D. v Plzni
19
- Akce podporované Klubem – přehled za rok 2012
20
- Naše činnost organizovaná Klubem v roce 2012
21
Hlavní body činnosti KLUBU pro rok 2013 – plán
22
Naši sponzoři a příznivci v roce 2012
23
Přehled hospodaření Klubu v roce 2012
25
Přílohou jsou fotografie z činností Klubu
Klub přátel dětí dětských domovů
2
SUBJEKT:
Občanské sdružení
NÁZEV:
Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí
IČO:
63806495
DIČ:
CZ-63806495
REGISTRACE:
Ministerstvo vnitra České republiky č. II./OVS/1-32761/97-R
VZNIK:
rok 1997
PŮSOBNOST:
Česká republika
POSLÁNÍ:
Podpora dětí a mládeže z dětských domovů, zaměřená na oblasti:
vzdělávání, sportu, zlepšení sociální situace, osobnostního rozvoje
a společenské integrace mládeže z dětských domovů
HLAVNÍ
AKTIVITY:
a) Realizace komplexu projektů podporovaného bydlení pro děti
z dětských domovů – provoz startovacích bytů.
Podpora dětských domovů, usilujících o podobné projekty.
b) Realizace akcí zaměřených na pomoc talentovaným dětem
z dětských domovů, na podporu vzdělávání a na rozvíjení zájmových
aktivit dětí dětských domovů.
c) Realizace sociálního programu společenské integrace mládeže
z dětských domovů v rámci projektů Domů na půl cesty a DOMOV,
a rekvalifikace klientů.
d) Podpora volnočasových aktivit školní mládeže ze sociálně
slabého prostředí.
e) Podpora pěstounských rodin v rámci projektu „Centrum
pro rodiny“ a dalších stejně zaměřených projektů.
NÁŠ ÚČET:
KB Rakovník, expozitura Nové Strašecí
č. 19-1815510217/0100
SÍDLO:
Mšecká 769, 271 01 Nové Strašecí
KORESPONDENČNÍ ADRESA:
Křivoklátská 19, 270 61 Lány
TELEFON:
736 681 974, 739 048 513
WEB:
www.prateledetidd.cz
E-MAIL:
[email protected]
Seznam členů Rady klubu, členů klubu a aktivistů
3
Složení Rady klubu:
Milada Karasová – předsedkyně
Radka Síčová – jednatelka
Tamara Kotvalová , členka a generální sponzorka
Jarmila Dolejšková
Ing. Alena Bažantová
PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D.
Ivanka Židková
Ing. Jarmila Králová
Vlasta Hemalová
Čestní členové:
Alexander Hemala
Registrovaní členové klubu:
Milada Karasová – předsedkyně
Radka Síčová – jednatelka
Jarmila Dolejšková
Tamara Kotvalová
Ing. Alena Bažantová
PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D.
Ivana Žídková
Ing. Jarmila Králová
Vlasta Hemalová
Petr Dolejšek
Barbara Kovačková
Lenka Šusteková
Martina Dolejšková
Jitka Hladíková
Helena Kotlíková
PhDr. Barbora Pánková
Aktivisté:
Pavlína Fechterová
PhDr. Barbora Pánková
Seznam všech sponzorů a příznivců KPDDD,
kteří nás podpořili od roku 1997
4
Poděkování náleží všem, kdo od roku 1997, kdy naše OS vzniklo,
podpořili všechny naše aktivity: (seřazeno chronologicky od data zahájení spolupráce)
Pražská energetika a. s., Praha 10 – generální sponzor v letech 1997 - 2004
Vydavatelství LOTOS, Praha 8, Služská 21/537 – sponzor v letech 1997 - 2004
Česká móda a design – YANNY, Praha 2 – sponzor v letech 1997 - 2004
FIMOS a. s., Praha 6 – Tamara Kotvalová – generální sponzor v letech 2002 - 2009
SERVIND s. r. o., Praha 6 – Tamara Kotvalová - generální sponzor od roku 2002 do současnosti
Carollinum s. r. o., Praha 1 – Tamara Kotvalová - generální sponzor od roku 2002 do současnosti
RINGIER ČR, a. s., Praha 3
ETNA expo s. r. o., Lysá nad Labem - Jiří Hladík
EUROMEDIA GROUP – divize BSC Nové Strašecí
Krajský úřad – Fond hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla
František Tomáš Kolowrat – Krakowský, Praha 1
ELWOOD s. r. o., Praha 3 – Lenka Vlachová, Radka Pavelková – Sochůrková
Barbara Kovačková, Okoř
Helena Kotlíková, Praha 1
Vize 97 – nadace Dagmar Havlové, Praha
Královský pivovar Krušovice a. s.
Čokoládovny a. s., Praha 4 – Modřany
ČESTAV s. r. o., Nové Strašecí – Petr Dolejšek
ELEKTRO SINKULE, Rakovník
PHILIPS, Praha
J+J Zoubkovi – Nábytek, Rakovník
ARTIKL, Rakovník
NADACE CHARTY 77 – Konto Bariéry, Praha
IPB Pojišťovna, a. s.
RAKONA Procter & Gamble, Rakovník
RAKO a. s. – Šamotka, Rakovník
SPECTRUM Nábytek, Rakovník
Dům keramiky – manželé Staňkovi, Rakovník
Občanské sdružení KIWANIS KLUB CZ – paní Lüftnerová, Rakovník
Duchovní správa u svatého Vojtěcha, Praha 6
Konto Bariéry, Praha
Manželé Strenger, Nizozemsko
Cornelia Rice, Nizozemsko
Agentura KREYSON – Ladislav Křížek
Mistr Josef Suk
VITANA a. s., Praha
AUTOPŮJČOVNA Šustek, Nové Strašecí
CZECHOSLOVAK MODELS s. r. o. – Milada Karasová
Lenka Šusteková, Nové Strašecí
Dana Mařincová, Hředle
Ing. Alena Bažantová, Praha
Hana Hančová, Praha
Ing. Vladimír Bičík CSc., Praha
Jana Němcová, Praha
Ing. ak. arch. Michael Bořko, Praha
Dagmar Kyndlová, Průhonice
PhDr. Jarmila Divišová, Ph. D., Plzeň
Ing. Jana Sedláková, Praha
Tamara Kotvalová, Lány
QUALT s. r. o., Rakovník
Kavárna KORZO, pan Olič, Rakovník
5
Eva Zelenková, Praha
Kamil Tomášek, Nové Strašecí
Jana Rýdlová, Lysá nad Labem
Ing. Tomáš Kapsa, Lubná u Rakovníka
Barbora Knorová, Rakovník
Manželé Beckovi, Praha 6
JUDr. Milan Kováč
Jarmila Dolejšková, Nové Strašecí
MAJOR HOLDING a. s., Praha 4
Nadační fond (Naděje třetího tisíciletí), Praha 1
JHP, spol. s r. o., Praha 10
MAO s. r. o., Kladno
Hotel Moráň, Praha 4
Global Refund ČR, s. r. o., Praha 2
Petr Nebeský, Praha 1
Unimex Group, a. s., Praha 1
H. S. Trade, a. s., Praha 8 – Ing. Jaromír Sedlák
Česká móda a design, Praha 1
Milena Stránská, Praha 5
Marie Brejchová, Praha
Renata Kopřivová, Praha 10
Pavel Straka
Monika Absolonová
Jitka Zelenková
Jaroslav Svěcený
Felix Slováček
Sisa Sklovská
Šárka Kubelková
Alfagraf, Praha 10
ASKO Nábytek, spol. s r. o., Praha 3
Prágr Luboš, Tachlovice
X Tech, Nové Strašecí
GROUPE SEB, Praha 1
Stavební spořitelna Modrá Pyramida – pobočka Rakovník
Ak. malíř Sabahudin Čečo, Praha 1
Humanitární fond Středočeského kraje na sociální oblast
Gorenje s. r. o., Praha 4
Národní dům – KDŽ s. r. o., Praha 2
Mgr. Iva Dlabačová, speciální pedag-služby, Nové Strašecí
Metznerová
Ivana Žídková, Praha 5
Jiřina Tůmová
Zuzana Kopečná
Ing. Richard Hauba, Praha
Radka Brewer, Praha 6
Richard Pavelka, Praha 10
Vltava-Labe-Press a. s.
Janssen Cilag s. r. o.
Milada Karasová, Praha 4
Šárka Mourková, Rakovník
Martin Tuček, Bílina
Zdeněk Nejdl, Rakovník
Jaroslav Hala
František Brada, Nové Strašecí
Jan Čenský
6
Jana Jonášová
Hana Jonášová
Peter Paul Pačut
Josef Štágr
Hana Křížková
Kadeřnický salon Matrix Plzeň – Romana Topinková
MERO ČR a. s.
Pramacom Prague s. r. o., Praha 6 – Ing. Augustin Sobol
MPI Group s. r. o., Praha 5
Larcos a. s., České Budějovice
Pramacom – HT s. r. o., Praha 6 – Ing. Augustin Sobol
Pharma Nord Praha s. r. o., Praha 8
Rainbow Productions s. r. o., Praha 2 – Barbara Kovačková
Hewlett-Packard s. r. o.
Alfagraf s. r. o., Praha 10
Linet s. r. o., Slaný
Petr Dolejšek, Nové Strašecí
Zdenek Toman, Praha 7
Iveta Hessingová
Jiří Šlesinger, Praha 7
Patricie Čížová, Praha 4
Buzz, s. r. o., Praha 5 – „Vánoční bazar v Mokré čtvrti“
3T Group, s. r. o., Praha 1
ZEBRA Praha, s. r. o. – Ing. Alena Bažantová
Duhan Scientific Consulting, s. r. o. – MUDr. Petr Vaculík
Nadační fond Slunce pro všechny, Kyšice – Blanka Dvořáková
Václav Kosík, Kladno
MUDr. Petr Vaculík, Ostrava
Ivo Rittig, Praha 2
Tomáš Janeba, Praha 4
Miroslav Jonák, Praha 4
Sunny days, s. r. o., Praha 5 – Ridha Ben Ahmed
Vyšehrad 2000, s. r. o. – Kavárna a restaurace hotelu Loreta – Jaroslav Novák
Baťa, a. s., Zlín – Ing. Michal Janský
Ing. Miroslav Zíka
Alexander Hemala
Barbora Fišerová
Liana Sass
Sára Bukovská
Dominik Mareš
Vera Tataro
Robert Vano
Jiří Anderle
Jan Brabenec
Andrea Forsterová
Lukáš Hausenblas
Věra Hörstová
Milan Chabera
Jan Kanyza
Ing. Jarmila Králová, Řež u Prahy
Kateřina Parik
Alexandra Parik
Aldin Popaja
Pavel Roučka
Alice Vegrová
7
Josef Velčovský
Barbara Issa Wagnerová
Václav Zoubek
Zdeněk Pátek
Orca s. r. o., Praha 2 – Jan Hájek
Nadační fond TREBBIA, Praha 1
Vostrovska s. r. o., Praha 6
Nadační fond ERUDIKON
Ing. Petr Bendl, Lány
Ing. Pavel Závitkovský, Praha 10
Ing. Leo Anderle, Praha 9
Tomáš Rohan, Sušice
MUDr. Pavel Boček, Dolní Počernice
Whirlpool CZ, s. r. o., Praha 5 – Ing. Radek Novotný
Ing. Marie Kousalíková, Praha 6
Michaela Jenčová, Praha 5
PhDr. Barbora Pánková, Nové Strašecí
Heidi Janků
ANTE Nadia Pešautová
Tomáš Bím
Josef Bolf
František Ringo Čech
Václav Hartman
Iva Hüttnerová
Boris Jirků
Jan Jüngling
Ivana Barazi
Valerie Némethyová
Jiří Němec
Eva Nemoudry
Tomáš Hřivnáč
Vráťa Paur
Jaroslav Šerých
Jan Vodňanský
Bohunka Waage
Jan Saudek
Sekyra Group, a. s., Praha 8 – JUDr. Luděk Sekyra
Sinai, s. r. o., Praha 6 – Zora Boháčová
Casteam, s. r. o., Praha 1 – Jana Kasalová
Quinary Capital Group, s. r. o., Praha 2 – Ivana Lühnová
Leisztner Roley, Praha 1
Czech One Prague, s. r. o., Praha 1 – Hana Spoladore
RH úklid, s. r. o., Nové Strašecí - Renata Hajná
Newton Solutions Focused, a. s., Praha 1
Trigon C. V., s. r. o., Plzeň
Václav Dejčman, Praha 1
Ing. Augustin Sobol, Praha 6
Kateřina Luisa Paděra, Buchlovice
Ing. Petr Hejma, Praha 1
Lucie Vávrová, Praha 5
Lešek Wronka, Praha 4
JUDr. Petr Meduna, Praha 1
JUDr. Libuše Svobodová, Praha 7
Ludmila Kučerová, Plzeň
Petr Němeček, Praha 5
8
Jarmila Králová, Praha 10
Vlastimil Vyskočil, Řevničov
Ivan Mráz, Plzeň
Michal Rieger, Jana Zoubková, Plzeň
Hájek – Boušová, s. r. o., Praha 1
Jiřina Anna Jandová
Dalibor Janda
Markéta Janoušková
Adolf Born
Tomáš Durňák
Jan Gabler
Libor Kaláb
Kristian Kodet
Josef Nálepa
Jiří Slíva
Vladimír Suchánek
Jadran Šetlík
Milan Vácha
Eva Pelcová
manželé Honcovy
EUFI – uzavřený investiční fond, a. s., Hostivice – Konstyantyn a Yevgen Tonkoshkurovi
Aqua com, s. r. o., Kladno 2 – JUDr. Miloslav Svoboda
Paris Renaissance, s. r. o., Praha 1
Letiště Václava Havla, a. s., Praha 6
Hotel Rajský, Český Krumlov – Ilona Rajská
Larix Consulting, s. r. o., Praha 2 – Ing. Richard Jahoda
SFM Group, s. r. o., Praha 4 – Jana Frňková
Lékárna U České koruny, Nové Strašecí – Pharm. Dr. Jarmila Chytrá
Stavebniny Nové Strašecí – Iveta Horynová
Ing. Miroslav Sedlák, Praha
Linda Valošková, Praha 5
Ing. Richard Jahoda, Praha 5
JUDr. Miloslav Svoboda, Kladno 2
Ing. Roman Štechmiler, Praha - Východ
Markéta Sobolová, Praha 6
MUDr. Helena Koželuhová, Plzeň
Václav Hudeček
Zora Jandová
Duo Kamélie
Jana Felixová
Karel Gott
Merlin Jahodová
Zuzana Kořistková
MgA. Táňa Macholdová
Milan Neubert
Olga Pokorná
Petr Urban
Světlana Žalmánková
Chodov Reality, a. s., Praha 6
AZ Prima, s. r. o., Praha 5 – Nataša Křížová
Naděžda Drábová, Braškov
Petr Juruš, Praha 1
Thomáš Bach, Praha 5
Jana Frňková, Praha
Václav Dejčmar, Praha 1
9
Ing. Jiří Hrabák, Praha 10
Zdeňka Molnárová, Praha 4
Radim Lukeš, Praha 6
Blanka Dvořáková, Unhošť
Ing. Karina Uhlíková, CSc., Zdiby
Zátiší Group: Žofín Garden, Praha 1 – Sanjiv Suri
Palác Žofín – JUDr. Jan Nekola, Jan Hrubý
TRICO, s. r. o., - Vladimír Zámiš
Rámování Aleš Hůlka, Roztoky u Prahy
Milan Červený – Pasparty, Rakovník
Alena Kopřiva Chadová
Andrea Kalivodová
Vlasta Kahovcová
Aleš Knotek
Z. Oluthorová
Jaroslav Róna
Patrik Saudek
Berenika Saudková
Emma Srncová
Jaroslava Šetelíková
Jiří Valeš
Naši sponzoři a příznivci v roce 2012
Za finanční podporu v roce 2012 děkujeme všem našim dárcům a příznivcům.
Jejich dary a příspěvky nám umožnily realizovat projekty na podporu dětí z dětských domovů.
10
Velice oceňujeme pochopení našich sponzorů a přátel,
díky kterým může naše sdružení plnit své poslání.
Právnické osoby celkem
Servind, s. r. o., Tuchoměřice – Tamara Kotvalová, Ing. L. Šilhavík
Carollinum, s. r. o., Praha 1 – Tamara Kotvalová
Pramacom Prague s. r. o., Praha 6 – Ing. Augustin Sobol
H. S. Trade, a. s., Praha 8 – Ing. Jaromír Sedlák
Chodov Reality, a. s., Praha 6
Rainbow productions, s. r. o., Praha 2 – Barbara Kovačková
Letiště Václava Havla Praha, a. s., Praha 6 – Ing. Jiří Pos, Mgr. Jozef Sinčák
Larix Consulting, s. r. o., Praha 2 – Ing. Richard Jahoda
AZ Prima, s. r. o., Praha 5 – Nataša Křížová
Sinai, s. r. o., Praha 6 – Zora Boháčová
Etna expo, s. r. o., Lysá n. Labem – Jiří Hladík
Soukromé osoby celkem
Naděžda Drábová, Braškov
Barbara Kovačková, Okoř
Petr Juruš, Praha 1
Jiří Šlesinger, Praha 7
Thomáš Bach, Praha 5
Jana Frňková, Praha
Václav Dejčmar, Praha 1
JUDr. Libuše Svobodová, Praha 7
JUDr. Petr Meduna, Praha 1
Tomáš Janeba, Praha 4
Ing. Augustin Sobol, Praha 6
MUDr. Petr Vaculík, Ostrava
Ing. Jiří Hrabák, Praha 10
Zdeňka Molnárová, Praha 4
Radim Lukeš, Praha 6
Blanka Dvořáková, Unhošť
Ing. Pavel Závitkovský, Praha 10
Ing. Roman Štechmiler, Praha - Východ
Ing. Karina Uhlíková, CSc., Zdiby
Lenka Šusteková, Nové Strašecí
Tomáš Rohan, Sušice
Jarmila Králová, Praha 10
PhDr. Barbora Pánková, Nové Strašecí
Sponzoři, kteří nás podpořili věcnými dary
Zátiší Group: Žofín Garden, Praha 1 – Sanjiv Suri
Palác Žofín – JUDr. Jan Nekola, Jan Hrubý
EUFI – uzavřený investiční fond, a. s., Hostivice – Konstyantyn a Yevgen Tonkoshkurovi
Whirlpool CZ, s. r. o., Praha 5 – Ing. Radek Novotný
Kadeřnický salon Matrix Plzeň - Romana Topinková
TRICO, s. r. o., - Vladimír Zámiš
Rámování Aleš Hůlka, Roztoky u Prahy
Milan Červený – Pasparty, Rakovník
Alena Kopřiva Chadová
11
Alexander Hemala
Tomáš Rohan
Hana Křížková
Jiřina Anna Jandová
Andrea Kalivodová
Jiří Anderle
Ivana Barazi
Tomáš Bím
Adolf Born
Jan Brabenec
František Ringo Čech
Tomáš Durňák
Václav Hartman
Merlin Jahodová
Kristian Kodet
Zuzana Kořistková
Vlasta Kahovcová
Libor Kaláb
Aleš Knotek
Jarmila Králová
Táňa Macholdová
Dominik Mareš
Josef Nálepa
Z. Oluthorová
Jaroslav Róna
Patrik Saudek
Berenika Saudková
Jiří Slíva
Emma Srncová
Vladimír Suchánek
Jaroslava Šetelíková
Jiří Valeš
Robert Vano
Josef Velčovský
Bohunka Waage
Václav Zoubek
Světlana Žalmánková
Všem vyjmenovaným patří velké poděkování za podporu všech činností Klubu přátel dětí DD.
Všem členkám děkujeme za celoroční obětavou práci.
Člence a hlavní sponzorce Tamaře Kotvalové patří poděkování za její
dlouholetou a významnou podporu, která byla pro Klub velkým přínosem opět i v roce 2012.
Zvláštní poděkování všech členek Klubu „tetiček“
náleží strýčkovi Alexanderovi Hemalovi za jeho celoroční obětavou práci pro Klub:
Moderování akcí bez nároků na honorář a získávání dalších přátel a sponzorů.
Informace o projektech podporovaného bydlení
Sociální projekt podporovaného bydlení pro děti z dětských domovů, realizovaný naším
KLUBEM, nese název DOMOV DĚTEM a skládá ze čtyř částí:
12
a) Dům na půl cesty v Novém Strašecí, Rakovnická 707 - „Startovací byty“
b) DOMOV – Rakovník, Pražská 97
c) DOMOV – Velvary, Chržínská 47
d) Individuální podpora již plně společensky integrovaných svěřenců
v jejich snaze získat VLASTNÍ BYT.
Rok 1998 - I. etapa: zahájení provozu DOMU NA PŮL CESTY
– Nové Strašecí, Rakovnická 707 dne 1. 7. 1998
V sídle KLUBU jsme pořídili dva chráněné byty. Jeden pro tři chlapce a druhý pro tři dívky. Byty fungovaly
jako Dům na půl cesty. Za pomoci členek KLUBU si naši svěřenci nacvičovali jednání s úřady při vyřizování
sociálních dávek a při hledání práce, hospodaření ve vlastní domácnosti a hlavně zvládání nelehké finanční
situace. Učili se být dobrými, bezkonfliktními sousedy dalším nájemníkům v domě. Práci jsme vždy našim
svěřencům pomohli zajistit a motivovali jsme je k udržení zaměstnání i dobrých interpersonálních vztahů
na pracovišti. V Domu na půl cesty v Novém Strašecí mohli být naši svěřenci nejdéle tři roky. Měli tedy
podnájemní smlouvu na dobu určitou. Adresa DPC: Rakovnická 707, 271 01 Nové Strašecí. V roce 2008
adaptovaní klienti získali souhlas k trvalému pobytu a podnájemní smlouvu na dobu neurčitou. Byty v Novém
strašecí sloužily od roku 1997, jako DPC a od roku 2008 přešly na Startovací byty.
Rok 2001 – II. etapa: „DOMOV“ – byt Rakovník, zahájení dne 4. 2. 2001
Třem chlapcům již plně adaptovaným a navíc s perspektivním zaměstnáním v okresním městě Rakovník jsme
pomohli získat trvalé bydlení. Získali jsme pro ně do nájmu byt v Rakovníku 4+1, kde má každý svůj samostatný
pokoj a společné jsou: kuchyň, sociální zařízení a malý obývací pokoj. Náklady na bydlení si již chlapci hradí plně
sami. Tito chlapci získali v Rakovníku s naší pomocí a díky své adaptabilitě trvalé bydliště. To až dosud měli
(pouze formálně) na adrese svého původního dětského domova. Adresa: Pražská 97, 269 01 Rakovník
Od roku 2002 do současnosti
Dne 1. února 2002 bylo zahájeno chráněné bydlení pro děti z Dětského domova v Nymburku na adrese Milovice
čp. 595. Jedná se o pronájem a vybavení tří bytů pro dospělé jedince z dětského domova a jeden velký byt
pro život rodinné buňky. Osm až deset dětí ve věku od tří do osmnácti let zde žije se dvěma tetami a jedním
strýčkem jako rodina. Provoz zajišťuje personálně a organizačně Dětský domov Nymburk.
Rok 2003
Ve spolupráci s městem Velvary byla zahájena rekonstrukce bytového domu v Chržínské ul. č.p. 47, Velvary.
Na základě smlouvy o smlouvě budoucí, jsme se podíleli na rekonstrukci finančně, s cílem získat tři byty
pro další etapu našeho projektu chráněného bydlení.
Rok 2004 - II. etapa: „DOMOV“ - byty Velvary
Cílem našeho projektu DOMOV DĚTEM je, umožnit jedincům z dětských domovů, kteří prožili svoje dětství
bez lásky a péče vlastních rodičů, vybudovat si svůj vlastní domov. S naší pomocí si osvojí řadu návyků
a dovedností potřebných k vedení samostatného života. Naučí se nést odpovědnost za vlastní jednání a rozhodnutí.
Postupně se plně společensky integrují a získají mimo jiné šanci být jednou svým dětem lepšími rodiči, než byli
jejich vlastní.
Po dokončené rekonstrukce bytového domu ve Velvarech, v Chržínské 47, jsme převzali tři byty.
K 31. 12. 2004 jsme byty vybavili. Uživatelkou jednoho bytu je absolventka sociálně právní školy,
která v prosinci 2004 byla propuštěna z Dětského domova v Sazené. Dva byty jsou určeny od roku 2005
matkám samoživitelkám, nacházejícím se v tísnivé sociální situaci.
13
Rok 2005
Podpořili jsme našeho chlapce z chráněného bytu v Rakovníku v jeho úsilí pořídit si vlastní bydlení.
Navázal vážný vztah s dívkou z obce Kounov u Rakovníka. Obecní úřad jim přidělil obecní byt s podmínkou,
že na vlastní náklady provedou nutné opravy. Poskytli jsme našemu odchovanci půjčku ve výši Kč 60 000, aby
mohl rekonstrukci bytu provést. V prvním čtvrtletí r. 2005 se odstěhoval z našeho bytu v Rakovníku do vlastního
bytu v Kounově. Na jeho místo nastoupil chlapec z Dětského domova v Novém Strašecí Antonín Hejda.
Usilovali jsme o zakoupení bytu, který by byl majetkem KLUBU a sloužil našim již samostatným, plně do života
připraveným svěřencům. Zatím se nám vhodná koupě nenaskytla.
Rok 2006
Náš chlapec ze Starovacího bytu v Rakovníku Antonín Žižlavský zahájil jednání k zakoupení vlastního bytu.
Klient Míra Gabčo z téhož bytu ukončil přípravu na samostatný život v rámci projektu „DOMOV“ a získal
v Rakovníku sociální byt. Začátkem roku náš chráněný byt opustil a začal žít samostatně v novém bytě.
Rok 2007 – III. etapa: „VLASTNÍ BYDLENÍ“
Úspěšně žije ve svém vlastním bytě, pořízeném s naší finanční pomocí, Antonín Žižlavský, který se odstěhoval
z bytu „DOMOV“ v Rakovníku. Jeho místo zaujal plnoletý odchovanec dětského domova v Novém Strašecí.
Zakoupili jsme malometrážní byt v Lubné u Rakovníka. Nájemní smlouvy na tento byt získal po ukončení
přípravy pro samostatný život klient David Berki a má náš příslib možnosti v budoucnu si tuto garsoniéru
odkoupit a získat do osobního vlastnictví.
Rok 2008
Byty v Novém Strašecí sloužily do roku 2008, jako DPC. Po celý rok 2008 již plnily funkci „Startovacích bytů“
= podporované bydlení. Přijali jsme do bytu v Rakovníku 2 nové klienty. Podpořili jsme vlastní bydlení
studujících odchovanců z dětských domovů.
Rok 2009
Navázali jsme spolupráci s Nadací Terezy Maxové a jejím občanským sdružením Člověk hledá člověka v rámci
projektu „Centrum pro rodiny“. Preventivní prvek projektu je zakotven v individuální a soustavné práci s dětmi,
jejich biologickou rodinou a pěstounskými rodinami a bude se snažit zabránit dlouhodobému pobytu dětí mimo
rodinné prostředí. Prvek systémového řešení spočívá ve vytvoření funkčního a efektivního modelu transformace
služeb ústavního zařízení, jenž bude přenosný a aplikovatelný plošně. Projekt byl iniciován Dětským domovem
Nové Strašecí.
V rámci projektu podporovaného bydlení jsme poskytli finanční pomoc studentovi, Martinovi Kuglerovi
z dětského domova Domino v Plzni, ve formě úhrady ročního nájmu za startovací byt, který mu byl přidělen,
ale nemá na něj finanční prostředky.
Rok 2010
Vlastní bydlení získal klient našeho DPC Miroslav Rakaš. K 1. 9. 2010 převzal byt v Rakovnické 707 v Novém
Strašecí na základě nájemní smlouvy. Pokračovala spolupráce na projektu „Centrum pro rodiny“.
Pokračoval provoz „Startovacích bytů“. Podpora podobných projektů realizovaných jednotlivými dětskými
domovy: DD Plzeň – student Martin Kugler, DD Most – studentka Martina Vávrová.
Rok 2011
Klienti bytů v Rakovníku, Novém Strašecí a Velvarech dále využívali bydlení v projektu společenské integrace
a pomoci členek Klubu hlavně při hledání nových zaměstnání.
14
Klub finančně podpořil vlastní bydlení bývalého klienta Antonína Žižlavského.
Klub dále pomohl finančně zabezpečit studenty z Dětského domova Česká Lípa. Ondrik Troiak a Miloš Nguyen
studují v Praze.
Rok 2012
K 30. 6. byl ukončen provoz startovacího bytu v Rakovníku. Všichni klienti dovršily hraničního věku 26 let
a k tomuto datu byla ukončena podnájemní smlouva s Antlonínem Hejdou a Michalou Holubovou. Michala
Holubová nastoupila jako podnájemník v Krizovém a sociálním centru farní charity Plzeň - západ. Klient Antonín
Hejda si založil rodinu a další bydlení bude řešit vlastními silami společně se svojí družkou. Vybavení bytu bylo
částečně převedeno do užívání klientů v jejich vlastním bydlení a částečně ponecháno v bytě. Následně získal do
podnájmu od města Rakovník Dětský domov Nové Strašecí, který ho bude dále provozovat jako Dům na půl
cesty. Klub podpořil provoz tohoto bytu finančním zajištěním nájemného a potřebného vybavení.
Klub pomohl získat plně společensky integrovanému klientovi Tomášovi Matějkovi získat druhý byt
v Rakovnické 707 v Novém Strašecí do vlastního nájmu od města.
Klub finančně podpořil vlastní bydlení bývalého klienta Antonína Žižlavského.
Klub dále pomohl finančně zabezpečit studenta z Dětského domova Česká Lípa. Miloš Nguyen studuje v Praze.
Pro 2 studenty z dětského domova v Dolních Počernicích Martinu Kučerovou a Jakuba Alchimowicze jsme
zajistili bydlení v Chýni sponzorované společností EUFI. Koncem roku jsme se společností dohodly novou
smlouvu o pronájmu bytu, která již bude přímo mezi ní a dětským domovem, který personálně zajišťuje sociální
asistenci studentům.
Klientům projektu sociální integrace poskytoval Klub bezúročné půjčky v jejich tíživých finančních situacích,
věnoval jim drobné dárky k narozeninám a v době Vánoc.
Rok 2013
Pokračovat v pomoci těm jednotlivým dětským domovům, které pro své odchovance realizují podporované
bydlení v rámci projektů přípravy dospělých jedinců do života. Některé dětské domovy mají možnost pro své
odchovance získat obecní/městský byt. Nemají ale finanční prostředky na základní vybavení, eventuálně
na úhradu nájmu, pokud se uživatelem bytu stává student. Mají ale možnost zajistit pedagogický dozor a hlavně
využít své pedagogické pracovníky k vykonávání aktivit, zaměřených na nácvik dovedností potřebných
pro zdárný start do života. Navíc mladiství, kteří strávili ve „svém“ dětském domově celé dětství cítí také
příslušnost k obci/městu, kde vyrůstali. Tato sociální vazba usnadňuje celý adaptační proces a tím i start do života.
Plánujeme opět podpořit ubytování studentů z dětských domovů.
Přehled výdajů a příjmů
v rámci sociálního projektu podporovaného bydlení
pro odchovance dětských domovů
15
„Startovací byt“ Nové Strašecí a projekt
„DOMOV“ Velvary, Lužná a Rakovník v roce 2012
Náklady spojené s hlavní činností – provoz bytů
309 823,89
Platby za byt v Rakovníku – plyn, elektřina, pojištění, nájem, opravy aj. 100 097,44
Mzdové náklady – podpora a pomoc klientům
130 942,--
Režijní výdaje Klubu spojené s provozem bytů
37 647,--
Platby za byty ve Velvarech – plyn, elektřina, pojištění
Platby za byt v N. Strašecí – plyn, elektřina, pojištění, revize, opravy aj.
Platby za byt v Lužné – daň z nemovitosti
33 241,45
7 800,-96,--
Na byty v Novém Strašecí a Velvarech vynaložil Klub ještě poměrnou část nájemného za jeden
rok. Ta je však odepisována z účtů, na které Klub složil již v předchozích letech větší celkovou
finanční částku na několik let dopředu.
Klub přátel dětí dětských domovů vybral za bydlení od klientů celkem 177 786,- Kč
Pozn.: výše uvedené částky jsou v Kč
Zhodnocení výsledků v přípravě svěřenců
– mladistvých z dětských domovů
připravovaných do života
v Domu na půl cesty v Novém Strašecí
16
K 1. 7. 2012 uplynulo čtrnáct let od zahájení provozu 2 bytů domu na půl cesty v Novém Strašecí.
V obou chráněných bytech proběhl socializační proces celkem sedmnácti svěřenců. Z toho bylo osm dívek
a devět chlapců.
Pouze krátkodobě (maximálně tři měsíce) pobyli v DPC čtyři svěřenci. Dvě dívky a dva chlapci. Všichni využili
možnosti ubytovat se u známých, se kterými navázali kontakty po svém propuštění z dětského domova. Tito čtyři
byli méně přizpůsobiví a o jejich dalším osudu nic nevíme.
Po dobu jednoho roku užívali našich služeb další čtyři svěřenci, opět dvě dívky a dva chlapci, všichni absolventi
zvláštní školy. Jeden chlapec – invalidní důchodce – odešel k přítelkyni. Jedna dívka k příteli, se kterým nyní žije
a mají spolu dítě. Zatím společně vedou spořádaný život. Oba svěřenci byli dobře přizpůsobiví. Druhý chlapec
od nás odešel do zařízení Naděje v Praze 10. Tento chlapec byl nejméně přizpůsobivý a obtížně zaměstnatelný.
Druhá dívka od nás odešla do svého původního místa trvalého bydliště. Ve spolupráci s jejím sociálním kurátorem
jsme ji zde našli ubytování i práci. Přizpůsobivá byla dobře. Měla však malou schopnost udržet si zaměstnání,
přestože se snažila. Byla málo výkonná, pomalá.
Déle než rok v DPC pobylo devět svěřenců. Z toho dvě dívky odešly po dvou letech. Jedna se provdala, pracovala
do května 2005, kdy porodila dcerku Natálku. Stala se první maminkou z řad námi do života připravených dívek.
Druhá dívka od nás odešla do Velké Británie jako au-pair v září 2002. Vystudovala Vyšší odbornou školu
ekonomickou. Po dobu studia jsme tuto dívku podporovali finančně. Ona nám za to vedla účetnictví. Kontakty
s námi udržuje nadále, dopisuje si s tetou Dolejškovou, tráví u ní letní dovolenou. Pobyt v Anglii si prodloužila
do 31. 8. 2005. Po návratu z Anglie si našla práci i podnájem v Praze. Pracuje v americké advokátní kanceláři a
vede si velice dobře.
Tři chlapci – Miroslav Gabčo, Antonín Žižlavský a Petr Kopec – odešli po dvouletém adaptačním procesu
do Rakovníka, kde jsme pořídili v rámci II. etapy chráněného bydlení byt v Pražské ulici, č. p. 97 (viz. projekt
DOMOV). Všichni tři jsou absolventi zvláštní školy. Petr a Mirek zvládli po ukončení školy výuku v odborném
učilišti. Toník absolvoval dva roky Speciální praktické školy a rekvalifikační kurz Kuchař. Všichni tři řádně
pracují a jsou již plně připraveni pro samostatný život. Sami si také hradí veškeré náklady spojené s bydlením.
Petr Kopec žije od února 2005 se svou přítelkyní v bytě, který získali do nájmu v obci Kounov. V roce 2006
se Petrovi a Haničce narodil syn Patrik a v roce 2009 druhý syn Dominik. V Kounově žijí nadále. Petr si udržel
zaměstnání v Divadelní restauraci v Rakovníku, kde pracuje jako kuchař. Jeho partnerka pečuje o děti a pobírá
rodičovské dávky. Mirek Gabčo získal sociální bydlení v Rakovníku, s nástupem od ledna 2007 a využívá ho i
nadále.
V Domu na půl cesty v Novém Strašecí jsme měli od 1. 9. 2010 už jen jeden startovací byt. Uživatelem byl klient
Tomáš Matějka, s přítelkyní. V roce 2012 byl na ně byt převeden a zajištěna nájemní smlouva mezi Tomášem a
městem bez podílu Klubu. Druhý byt byl předán do nájmu klientovi Miroslavu Rakašovi již o rok dříve. V roce
2007 odešla k příteli Zdena Hříchová, následně se provdala a má miminko. Velmi dobře si vede i nadále,
po prodeji bytu si s přítelem pořídili vlastní rodinný domek. Michala Holubová se přestěhovala do Rakovníka,
odtud v roce 2012 odešla do Plzně. Lenka Petrová v květnu 2010 přešla z DPC do Rakovníka a v prosinci 2010
odešla k příteli.
Zhodnocení individuálních výsledků
projektu společenské integrace
odchovanců dětských domovů
„DOMOV“ navazuje na Dům na půl cesty v Novém Strašecí pořízením dalších bytů, ve Velvarech a v Rakovníku.
Byt v Rakovníku užívali klienti, kteří prošli přípravou v našem DPC v Novém Strašecí. Byt byl dostatečně velký,
takže měl již každý k dispozici vlastní pokoj. Společně užívali kuchyň, sociální zařízení a malý obývací pokoj.
K vybavení bytu patřil také sklep a malý balkon.
17
Všichni klienti se dělí rovným dílem o náklady spojené s bydlením. KLUB je garantem všech plateb, přičemž
nájem i platby za služby včetně účtů za spotřebu energie, vody a tepla, hradí ze svého účtu KLUB a klienti každý
měsíc odvádějí na účet KLUBU alikvotní část nákladů. KLUB každoročně provádí vyúčtování k 31. 12. a
případné rozdíly jsou vyrovnány v roce následujícím.
Nájemcem byl náš KLUB, majitelem město Rakovník. Klienti jsou podnájemci s právem přihlásit se k trvalému
pobytu. V roce 2012 přenechal klub pronájem tohoto bytu dětskému domovu v Novém Strašecí, který zde bude
poskytovat sociální službu DPC.
Uživatelé bytů „DOMOV“ Rakovník a Velvary
1. Mirosav Gabčo – vyučený podlahář, absolvent zvláštní školy a učiliště. Pracuval ve firmě Lasselsberger, a. s.
v Rakovníku (RAKO I) jako dělník ve výrobě. Přišel do Domu na půl cesty v Novém Strašecí 1. 7. 1998.
Uživatelem bytu v Rakovníku (projekt DOMOV) byl od února 2001. Na vlastní byt neměl prostředky, ale v roce
2007 získal sociální byt v Rakovníku.
2. Antonín Žižlavský – absolvent zvláštní školy, na kterou pak navázal dvouletou praktickou školou, takže není
ničím vyučen. Je ze všech našich svěřenců nejvíce mentálně postižený. Do Domu na půl cesty v Novém Strašecí
nastoupil 1. 7. 1998 a uživatelem bytu v Rakovníku byl od února 2001.
Péče, která mu byla věnována, je nyní zúročena ve faktu, že chlapec, který se původně jevil jako pomalý
a ne zcela soběstačný, se nyní dokáže o sebe postarat. Pracuje, zvládá domácí práce a je také schopen vyřídit si
potřebné záležitosti na úřadech. To v současné době již zvládají všichni naši svěřenci, ale u Toníka jsme v takový
výsledek původně moc nevěřili. Absolvoval také rekvalifikační kurz Kuchař, získal osvědčení s celostátní
platností a nyní pracuje jako pomocný kuchař v rakovnické restauraci U Zlatého Hroznu. Jeho zaměstnavatelé,
manželé Menzlovi ho přijali jako vlastního a velice mu pomáhají. Vlastní byt získal k 1. 1. 2007 v Lubné
u Rakovníka, jedná se o garsoniéru. Část nákladů na pořízení bytu věnoval Klub.
3. Petr Kopec je absolvent zvláštní školy a vyučený kuchař. Přišel do DPC v Novém Strašecí v roce 2000.
Již za rok byl plně adaptován a schopen nastoupit jako uživatel bytu v Rakovníku. Pracuje jako samostatný kuchař
v rakovnické restauraci a je považován za velmi dobrého kuchaře. S naší pomocí si opravil byt v obci Kounov.
Se svojí přítelkyní se tam odstěhoval z našeho rakovnického bytu v únoru 2005. V březnu 2006 se stal otcem
a v roce 2009 už dvojnásobným otcem. Uvolnil tak místo dalšímu žadateli z DD v Novém Strašecí, Antonínovi
Hejdovi. Nový klient vyžaduje důslednou kontrolu a zvýšenou péči. Je méně přizpůsobivý. Po roce přípravy
se zlepšil v pracovním výkonu i v komunikaci. Stále pomáháme shánět Tondovi alespoň brigády při současném
hledání možného nového zaměstnání. Tonda má s přítelkyní od roku 2011 syna a v roce 2012 odešel s celou
rodinou bydlet samostatně. Další uživatelé byli, David Berki a Tomáš Matějka. David získal od dubna 2008
nájemní smlouvu na malometrážní byt v Lubné u Rakovníka, který je majetkem Klubu. V květnu 2010 odešel
Tomáš Matějka do startovacího bytu v Novém Strašecí, jehož pronájem mu byl v roce 2012 Klubem přenechán.
4. Nová klientka od roku 2009 Erika Žylová je dívka z velice špatných sociálních poměrů, ale velmi přizpůsobivá.
Další nový klient z DD Nové Strašecí naopak velice nesamostatný. V roce 2010 Erika odešla k příteli a klient
Lukáš Výboch nastoupil do DPC v Kralupech nad Vltavou. V současnosti Lukáš využívá chráněného bydlení,
které poskytuje i zaměstnání v chráněných dílnách. Klientka Michala Holubová pracovala od května 2010
v Rakovníku a v červnu 2012 odešla za prací do Plzně. Při jejím stěhování a zařizování nového bydlení ji Klub
finančně podpořil.
5. „DOMOV“ ve Velvarech tvoří tři samostatné garsoniéry, o rozloze do 40 m2. Každá garsonka je určena
pro jednoho uživatele. Všechny garsoniéry však užívají svobodné matky se svými dětmi.
Uživatelé bytů „DOMOV“ ve Velvarech: V prosinci roku 2004 nastoupila do jednoho bytu studentka sociálně
právní školy Jiřina Řenčová. Jevila se jako perspektivní spolupracovnice Klubu. Později však nebyla schopná
úkoly z této spolupráce vyplývající plně zvládat. V roce 2012 se odstěhovala k příteli a její byt byl poskytnut
mladé těhotné dívce ze špatných sociálních poměrů.. V dalších dvou bytech do současné doby byli klienti
z různých dětských domovů. Celkem se v nich vystřídalo 6 uživatelů. Od roku 2007 je dalším bytu svobodná
matka se dvěma dětmi, která je velice vděčná za námi poskytnutou pomoc, jedná se také od odchovankyni
dětského domova.
18
Socializační proces realizovaný jak v Domě na půl cesty v Novém Strašecí, tak v bytu projektu „DOMOV“
v Rakovníku byl ve většině případů úspěšný. Všichni při svém nástupu z dětského domova měli mnoho potíží
s vedením domácnosti, zvládáním nejrůznějších psychosociálních dovedností jako je komunikace s okolím,
spolunájemníky, s úřady, zaměstnavatelem apod. Nejvíce problémů bylo však ve všech případech s hospodařením
s vlastními finančními prostředky. Stanovit si domácí rozpočet a dodržet ho. V současné době všichni naši
svěřenci výše uvedené dovednosti zvládají. Tety z KLUBU nyní fungují hlavně jako rádci. Kontrolují již jen
občasně a nenápadně, s potřebnou dávkou ohledů na soukromí svých svěřenců. Kromě kontroly v bytech probíhají
také kontroly na pracovištích. Jak je již uvedeno výše, všichni svěřenci jsou zaměstnaní. Na pracovištích
k žádným problémům nedochází. Pracují svědomitě a ze stran zaměstnavatelů se žádné stížnosti neobjevují.
Chlapci i dívky jsou spolehliví, pracovití, samostatní, dodržují pracovní povinnosti. Se zaměstnavateli jsme ve
stálém kontaktu. V roce 2007 se provdala naše svěřenkyně Zdena Hříchová. Žije s manželem v Novém Strašecí, je
s námi v častém kontaktu a 8. 3. 2011 se jí narodil chlapeček.
Organizační a personální zajištění
provozu podporovaného bydlení
Podporované bydlení bylo původně rozděleno do tří etap:
„Startovací byty“ v Novém Strašecí
„DOMOV“ v Rakovníku a Velvarech
“VLASTNÍ BYDLENÍ“ v Lubné
Provoz a převod všech bytů zajišťovaly a kontrolovaly tety Radka Síčová, Jarmila Dolejšková a Jarmila Divišová.
Teta Divišová i nadále plnila funkci psychologa a psychoterapeuta pro všechny klienty.
Rok 2012 byl zlomový v tom smyslu, že 2. Startovací byt byl převeden do užívání klientů.
DOMOV - byt v Rakovníku, Pražská 97 byl po ukončení nájemní smlouvy předán Dětskému domovu Nové
Strašecí k účelu provozu DPC. Klienti, kteří byt užívali odešli do samostatného bydlení s ohledem na dovršenou
věkovou hranici. Vlastní bydlení v Lubné: Žižlavský byt v osobním vlastnictví a Berki odkoupení bytu do
osobního vlastnictví bude řešeno dle finanční situace klienta. Míra Rakaš a Tomáš Matějka již užívají byt v
Novém Strašecí s vlastní nájemní smlouvou. Chráněné bydlení v Milovicích, na jehož pořízení se Klub finančně
podílel, personálně zajišťuje Dětský domov Nymburk. DPC v Rakovníku finančně podpořené Klubem personálně
zajišťuje Dětský domov Nové Strašecí.
Informace o činnosti tety Jarmily Divišové v Plzni
Teta Divišová vytvořila neformální pobočku našeho Klubu ve svém novém bydlišti, v Chotíkově u Plzně.
I nadále působí teta Jarmila Divišová v Plzni a spolupracuje s AD Sv.Zdislavy pro matky s dětmi v tísni,
kde poskytuje odbornou pomoc místním matkám s výchovou jejich dětí, učí matky číst dětem, motivovat je
správně a chválit, nacvičovat správnou řečovou výchovu dětí.
Jarmilka organizuje s paní Topinkovou akce plzeňského kadeřnictví Matrix, které poskytuje zcela zdarma
kadeřnické služby klientům azylového domu, dětem s kombinovanými vadami v dětských domovech
a handicapovaným klientům Domova Ráček Rakovník.
V této sociální oblasti teta Jarmilka Divišová obětavě a bezplatně pracovala opět po celý rok 2012
a poskytovala nejrůznější psychologickou a psychoterapeutickou pomoc, proto jí náleží poděkování za vytvoření
dislokovaného pracoviště Klubu a za její obětavou práci.
Akce podporované OS KPDDD v roce 2012
I. Sportovní akce
a) 50. ročník Olympiády dětských domovů Středočeského kraje a Prahy, pořádaný Dětským domovem
Solenice, zúčastněné dětské domovy: Dolní Počernice, Ledce, Permon, Nymburk, Pyšely, Sázava, Lety,
Kralupy nad Vltavou, Solenice, Nové Strašecí
19
b) VII. již tradiční ročník Minigolfového turnaje pro děti uspořádaný s Olivií Prokopovou, jako její podpora
Klubu za finanční pomoc, kterou jsme ji několikrát poskytli. Tradičně se účastní DD Unhošť, Nové
Strašecí, Slaný, Kralupy nad Vltavou, Pyšely, Domov Ráček
c) Turnaj ve stolním tenisu pořádaný Dětským domovem Nové Strašecí
d) Dostavba víceúčelového hřiště u Dětského domova Nové Strašecí
e) Letní tábor pro děti z Dětského domova Žatec
f) Lyžařský kurz pro děti z Dětského domova Nové Strašecí
II. Umělecké a kulturní aktivity
a) IV. ročník benefičního koncertu „Děti dětem“, kde svým vystoupením děti z DD Žatec, Olomouc a Nové
Strašecí podpořily onkologicky nemocné děti prostřednictvím o. s. Sluneční paprsek.
b) VIII. ročník celorepublikového divadelního festivalu dětských domovů pořádal Dětský domov Sázava.
Akci má stoupající úroveň a každoročně se zúčastňuje desítka dětských domovů.
c) Kalendář pro roky 2012 a 2013 vytvořený z vlastních obrázků dětí z DD Liptál.
d)
e)
f)
g)
Podpora handicapovaných výtvarníků – Domov Ráček Rakovník, Speciální škola Slunce.
Benefiční koncert Dětského domova Žatec
XIII. ročník Miss dětských domovů pořádaný Dětským domovem Volyně
Dětské divadelní představení od o. s. Světýlka pro děti v DD Unhošť, Žatec, Most a Plzeň
h) Návštěva divadla Hybernia s dětmi z DD Dolní Počernice
i)
Návštěva Muzea T. G. M. v Novém Strašecí s dětmi z místního dětského domova
III. Podpora vzdělávání a zájmové činnosti dětí v dětských domovech
a) V roce 2012 jsme podpořili dětské domovy: Nové Strašecí, Volyně, Solenice, Žatec, Plzeň, Sázava,
Liptál, Olomouc, Česká Lípa, Kralupy nad Vltavou, Ústí nad Labem,
b) Podpořili jsme hudební aktivity a vzdělávání Jana Kotlára z DD Karlovy Vary, Miroslava a Bohunky
c)
Bartošových z DD Plzeň. Tito zpěváci naopak podpořili náš Klub vystoupením
na IV. ročníku benefičního koncertu „Děti dětem“.
Podpora studentů dětských domovů Nové Strašecí, Česká Lípa
VI. Podpora společenské integrace ohrožených skupin:
a) Canisterapie pro hluchoslepé děti v DD a MŠ speciální v Berouně
b) Ergoterapie pro handicapované klienty Domova Ráček v Rakovníku
c) Finanční dar Azylovému domu pro matky s dětmi v tísni, Plzeň
d) Financování vybavení MŠ, ZŠ speciální a PRŠ v Jesenici
e)
f)
g)
h)
i)
Příspěvek o. s. Hrádek na chráněné bydlení pro klienty Domova Na Hrádku
Finanční podpora chronicky nemocných dětí prostřednictvím Švejcarova nadačního fondu Karlov
Příspěvky na podporu předškolní výchovy a vzdělávání v o. s. Ponton
Dar na podporu handicapovaných ve speciální škole Nadačního fondu Slunce pro všechny
Pravidelné příspěvky na podporu sdružení SOS Dětských vesniček a Dětského fondu UNICEF
NAŠE ČINNOST V ROCE 2012
1) V květnu jsme uspořádali V. Charitativní aukci uměleckých děl známých umělců. Za sponzorování
a možnost pořádat akci v Restauraci Žofín Garden děkují členky Klubu společnosti Zátiší Group. Děkujeme také
panu Hrubému z Paláce Žofín, který poskytl zdarma parkovací plochu pro účastníky akce. Celou aukci moderoval
a licitoval sponzorsky pan Alexander Hemala, kterému náleží velké poděkování za vytvoření krásné atmosféry a
20
za skvělou zábavu. Svá díla pro tuto aukci věnovali umělci: Jiří Anderle, Ivana Barazi, Tomáš Bím, Adolf Born,
Jan Brabenec, František Ringo Čech, Tomáš Durňák, Václav Hartman, Merlin Jahodová, Vlasta Kahovcová, Libor
Kaláb, Aleš Knotek, Kristian Kodet, Zuzana Kořistková, Jarmila Králová, Táňa Macholdová, Dominik Mareš,
Josef Nálepa, Z. Oluthorová, Tomáš Rohan, Jaroslav Róna, Patrik Saudek, Berenika Saudková, Jiří Slíva, Emma
Srncová, Vladimír Suchánek, Jaroslava Šetelíková, Jiří Valeš, Robert Vano, Josef Velčovský, Bohunka Waage,
Václav Zoubek, Světlana Žalmánková. Za skvělý výtěžek 675 000,- Kč patří velké poděkování všem uvedeným
umělcům i tetičkám, které se podílely na přípravě a organizaci této akce. Manželé Hemalovi mají největší podíl
na získaných uměleckých dílech i na pozvání účastníků na akci. Tetička Ivanka opět zajistila krásný katalog
a Milča sehnala fotografa, který katalog profesionálně nafotil. Alenka v průběhu přípravy celé akce obrazy sbírala
a uchovávala, Jarka k nim pak zajistila stojany. Tamaře i ostatním patří velký dík za zajištění sponzorů, kteří nás
byli ochotni podpořit. Pomoc s organizací celé akce přijeli i odchovanci našich startovacích bytů, kteří nám nyní
dobrovolně pomáhají. Pro všechny přítomné vystoupila operní pěvkyně Andrea Kalivodová, a tím přispěla
k nádherné atmosféře celého večera, děkujeme.
2) V průběhu roku také tetičky Klubu navštěvují jednotlivé dětské domovy s drobnými dárky. Teta Radka a
Jarmila Dolejšková navštěvují pravidelně DD Nové Strašecí. Teta Jarmila Divišová DD Plzeň a AD sv. Zdislavy
pro matky s dětmi v tísni.
3) Pod supervizí tetičky Jarmily Divišové, v rámci projektu stříhání dětí v dětských domovech paní Topinkovou ze
salonu Matrix, byly zdarma módně ostříhány děti v dalších DD. Bez nároku na honorář stříhala paní Topinková
také děti v AD sv. Zdislavy.
4) V adventním čase jsme uspořádali IV. charitativní koncert „Děti dětem“. Hlavní myšlenkou benefičního
koncertu je, aby děti z dětských domovů pomohly zdravotně handicapovaným vrstevníkům. V průběhu koncertu
byl věnován občanskému sdružení Sluneční paprsek finanční dar 50 000,- Kč
Naším cílem je představit šikovné děti z dětských domovů ve městě, kde před patnácti lety vzniklo Občanské
sdružení Klub přátel dětí dětských domovů a seznámit veřejnost s výsledky jeho činností.
Rádi bychom z této akce udělali tradici a pokračovali i v dalších letech. Záštitu nad akcí převzal starosta města
Nové Strašecí pan Mgr. Karel Filip. Poděkování náleží všem organizátorům, řediteli DD Nové Strašecí, tetičce
Radce Síčové, která zajistila celý průběh večera, čestnému strýčkovi Alexandru Hemalovi, který večerem
provázel, zpěvačkám Haně Křížkové, Jiřině Anně Jandové, Bohunce Sommerové a Miroslavu Bartošovi,
kteří v průběhu koncertu vystoupili. Zvláštní poděkování tetě Majce Mildorfové za přípravu pohoštění a za pomoc
při organizaci večera. Poděkování ředitelce NKC Nové Strašecí za ochotu a spolupráci. Poděkování a pochvala
náleží též dětem z dětských domovů Olomouc, Nové Strašecí a Žatec, které pod vedením tetiček předvedly
své dovednosti.
5) Sbírka Letiště Václava Havla, Praha zajišťovaná paní Hanou van der Hoeven. Sbírka Sever 2 zahájená v říjnu
2007 úspěšně pokračovala i v roce 2012. Účastníky sbírky je Centrum paraple, Nadace Naše dítě, dětský domov
Kladno, FOD Klokánek Hostivice, ČSAP a náš Klub přátel dětí dětských domovů, který získal z letošních výběrů
kasičky celkem 78 000,- Kč. Za dobrou spolupráci patří poděkování všem zúčastněným, zejména panu Hlavatému
za celkovou organizaci.
6) Dlouhodobá podpora SOS dětských vesniček a Dětského fondu UNICEF
7) Terapeutické projekty ve prospěch handicapovaných v DD a MŠ speciální v Berouně a Domovu Ráček.
8) Již tradiční podpora sportovních a kulturních akcí pořádaných dětskými domovy.
9) Finanční pomoc při zřízení DPC v Rakovníku pro DD Nové Strašecí.
Hlavní body činnosti KLUBU pro rok 2013 – plán
1. Pokračovat v realizaci projektu sociální integrace dětí z dětských domovů formou podporovaného bydlení:
provoz DOMOVA –Velvary, VLASTNÍ BYDLENÍ pro klienty – Lubná a následně převádět byty do nájmu
klientům. Zaměřit činnost na podporu těch dětských domovů, které po vzoru DD Nymburk a Nové Strašecí budou
usilovat o pořízení startovacích bytů pro své děti, které zařízení opustí. Podporu společenské integrace rozšířit také
na děti z pěstounských rodin.
21
2. Dle finančních možností podporovat transformaci klasických dětských domovů na dětské domovy rodinného
typu. To je konkrétně: podpořit získávání vhodných objektů a bytů, případně podpořit rekonstrukci stávajících
objektů dětských domovů s cílem vytvořit podmínky pro život malých skupinek dětí v rodinných buňkách, čili
v prostředí optimálně nahrazujícím po všech stránkách rodinné zázemí. Zapojit se do projektů zaměřených na
podporu pěstounských rodin.
3. Sledovat všechny možnosti k získání malometrážních bytů, pro již plně společensky integrované mladé dospělé.
V roce 2007 získal vlastní malometrážní byt Antonín Žižlavský. V roce 2008 další klient David Berki získal již
vlastní nájemní smlouvu na garsoniéru v Lubné, má možnost po uspoření jedné třetiny z ceny bytu, získat od
Klubu bezúročnou půjčku a tento byt, který je majetkem Klubu si odkoupit. Miroslav Rakaš a Tomáš Matějka
získali nájemní smlouvy na byty Novém Strašecí. Odkoupení těchto bytů nebylo možné (státní dotace blokuje
odprodej bytů majitelem, kterým je město Nové Strašecí).
4. Podporovat akce dětských domovů: Olympiádu DD, Sportovní hry DD, Memoriál Lucie Hanušové, Prevenci
proti nehodám, Nejmilejší koncert, Celorepublikový divadelní festival DD, Celostátní sraz turistů DD, Dětský
domov Cup, Turnaje ve stolním tenise a minigolfu. Podporovat nadále rozvoj zájmové činnosti dětí v dětských
domovech, přispívat dle možností na pomůcky a materiál. Podporovat vzdělávání studentů z dětských domovů.
5. Rozvíjet spolupráci se zařízeními pro mentálně a tělesně postižené děti a mládež: Domov Ráček Rakovník,
Speciální škola Slunce Stochov, DD a MŠ speciální Beroun. Podporovat akce spojené s rehabilitací, vzděláváním
a s psychoterapeutickými programy. Dle možností přispívat na rehabilitační pomůcky.
6. Rozšiřovat podporu rozvíjení individuálních talentů v dětských domovech i mimo dětské domovy. Podpořit
dle možností vzdělávací a rekvalifikační programy mládeže ze sociálně slabých rodin.
7. Uspořádat VI. ročník Charitativní aukce uměleckých děl známých umělců, v Praze 14. května v prostorách
restaurace Žofín Garden.
8. Uspořádat V. ročník benefičního koncertu „Děti dětem“ v Novém Strašecí a opět věnovat výtěžek onkologicky
nemocným dětem.
9. Finanční podpora SOS dětských vesniček a Dětského fondu UNICEF
10. Pokračovat v prevenci umístění dětí do dětských domovů z důvodu špatné finanční situace matky. Pokračovat
v tomto směru v zahájeném projektu „Centrum pro rodiny při dětském domově v Novém Strašecí“.
11. Chceme podporovat dětské domovy v získávání bytů k účelu provozování Domů na půl cesty s personálním
zajištění z konkrétního dětského domova pro děti, které v místě vyrůstali
Naši sponzoři a příznivci v roce 2012
Za podporu v roce 2012 děkujeme všem našim dárcům a příznivcům. Jejich dary a příspěvky
nám umožnily realizovat projekty na podporu dětí z dětských domovů, jak je v této zprávě uvedeno.
Velice oceňujeme pochopení našich sponzorů a přátel, díky kterým může naše sdružení
plnit své poslání.
22
Jsou to jmenovitě:
Právnické osoby celkem
709 000,--
Servind, s. r. o., Tuchoměřice – Tamara Kotvalová, Ing. L. Šilhavík 400 000,-Carollinum, s. r. o., Praha 1 – Tamara Kotvalová
121 000,-Pramacom Prague s. r. o., Praha 6 – Ing. Augustin Sobol
50 000,-H. S. Trade, a. s., Praha 8 – Ing. Jaromír Sedlák
26 000,-Chodov Reality, a. s., Praha 6
25 000,-Rainbow productions, s. r. o., Praha 2 – Barbara Kovačková
22 000,-Letiště Praha, a. s., Praha 6 – Ing. Jiří Pos, Mgr. Jozef Sinčák
20 000,-Larix Consulting, s. r. o., Praha 2 – Ing. Richard Jahoda
15 000,-AZ Prima, s. r. o., Praha 5 – Nataša Křížová
15 000,-Sinai, s. r. o., Praha 6 – Zora Boháčová
10 000,-Etna expo, s. r. o., Lysá n. Labem – Jiří Hladík
5 000,--
Soukromé osoby celkem
486 200,--
Naděžda Drábová, Braškov
Barbara Kovačková, Okoř
Petr Juruš, Praha 1
Jiří Šlesinger, Praha 7
Thomáš Bach, Praha 5
Jana Frňková, Praha
Václav Dejčmar, Praha 1
JUDr. Libuše Svobodová, Praha 7
JUDr. Petr Meduna, Praha 1
Tomáš Janeba, Praha 4
Ing. Augustin Sobol, Praha 6
MUDr. Petr Vaculík, Ostrava
Ing. Jiří Hrabák, Praha 10
Zdeňka Molnárová, Praha 4
Radim Lukeš, Praha 6
Blanka Dvořáková, Unhošť
Ing. Pavel Závitkovský, Praha 10
Ing. Roman Štechmiler, Praha - Východ
Ing. Karina Uhlíková, CSc., Zdiby
Lenka Šusteková, Nové Strašecí
Tomáš Rohan, Sušice
Jarmila Králová, Praha 10
PhDr. Barbora Pánková, Nové Strašecí
66 000,-62 000,-60 000,-41 000,-40 000,-29 000,-26 000,-20 000,-17 000,-17 000,-15 000,-14 000,-14 000,-14 000,-13 000,-11 000,-10 000,-7 000,-5 000,-2 000,-2 000,-1 000,-200,-Pozn.: výše uvedené částky jsou v Kč
Ostatní
84 563 ,--
Výtěžek ze sbírky SEVER 2 kasička – Letiště Václava Havla Praha
Anonymní dárci
78 000,-6 563,--
Pozn.: výše uvedené částky jsou v Kč
Sponzoři, kteří nás podpořili věcnými dary
23
Zátiší Group: Žofín Garden, Praha 1 – Sanjiv Suri
Palác Žofín – JUDr. Jan Nekola, Jan Hrubý
EUFI – uzavřený investiční fond, a. s., Hostivice – Konstyantyn a Yevgen Tonkoshkurovi
Whirlpool CZ, s. r. o., Praha 5 – Ing. Radek Novotný
Kadeřnický salon Matrix Plzeň - Romana Topinková
TRICO, s. r. o., - Vladimír Zámiš
Rámování Aleš Hůlka, Roztoky u Prahy
Milan Červený – Pasparty, Rakovník
Alena Kopřiva Chadová
Alexander Hemala
Tomáš Rohan
Hana Křížková
Jiřina Anna Jandová
Andrea Kalivodová
Jiří Anderle
Ivana Barazi
Tomáš Bím
Adolf Born
Jan Brabenec
František Ringo Čech
Tomáš Durňák
Václav Hartman
Merlin Jahodová
Kristian Kodet
Zuzana Kořistková
Vlasta Kahovcová
Libor Kaláb
Aleš Knotek
Jarmila Králová
Táňa Macholdová
Dominik Mareš
Josef Nálepa
Z. Oluthorová
Jaroslav Róna
Patrik Saudek
Berenika Saudková
Jiří Slíva
Emma Srncová
Vladimír Suchánek
Jaroslava Šetelíková
Jiří Valeš
Robert Vano
Josef Velčovský
Bohunka Waage
Václav Zoubek
Světlana Žalmánková
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012
Příjmy o. s. Klubu přátel dětí dětských domovů
24
Finanční dary
1 279 763,--
Nájem – DPC Nové Strašecí
6 000,--
– byt Rakovník
25 036,--
– byty Velvary
134 750,--
– byt Lubná
12 000,--
Připsané úroky – běžný účet, termínovaný účet
Splátky půjček klientům soc. projektu chráněného bydlení
25,76
77 000,--
Vratka nájmu z MÚ Velvary
4 421,--
Vratka nájmu z MÚ Nové Strašecí
3 474,--
Celkem
1 542 469,76
Pozn.: výše uvedené částky jsou v Kč
Výdaje o. s. Klubu přátel dětí dětských domovů
SPORTOVNÍ AKCE DĚTSKÝCH DOMOVŮ (DD)
156 297,--
DD Solenice – 50. Olympiáda DD Středních Čech
70 000,--
DD Žatec – letní tábory
57 000,-25
DD Nové Strašecí – lyžařské kurzy
20 000,--
DD Nové Strašecí – Turnaj ve stolním tenisu
6 055,--
DD Nové Strašecí – víceúčelové hřiště
3 242,--
KULTURNÍ AKCE DD
87 200,--
DD Liptál – tisk kalendářů z obrázků dětí
36 000,--
DD Sázava – Celorepublikový divadelní festival DD
15 000,--
DD Volyně – XIII. Miss DD
10 000,--
DD Unhošť – dětské divadelní představní o. s. Světýlka
5 000,--
DD Žatec – dětské divadelní představní o. s. Světýlka
5 000,--
DD Plzeň – dětské divadelní představní o. s. Světýlka
5 000,--
DD Most – dětské divadelní představní o. s. Světýlka
5 000,--
DD Žatec – Benefiční koncert dětí DD
5 000,--
DD Dolní Počernice – představení v divadle Hybernia
1 200,--
DROBNÉ DÁRKY DĚTEM DD
21 036,--
Narozeniny, Vánoce, Velikonoce a jiné slavnostní příležitosti
DD Nové Strašecí, Žatec, Plzeň, Olomouc
21 036,--
„STARTOVACÍ BYT“ při DD Nové Strašecí
63 174,--
Nájem městu
33 174,--
Rekonstrukce bytu
30 000,--
VLASTNÍ BYDLENÍ ODCHOVANCŮ DD
28 701,--
Michala Holubová bývalá klientka DPC
18 701,--
Antonín Žižlavský bývalý klient DPC
10 000,--
Pozn.: výše uvedené částky jsou v Kč
PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ
99 589,--
KPDDD – vzdělávání zaměstnanců – speciální pedagogika
25 000,--
DD Olomouc – hudební výchova
15 000,--
Jan Kotlár odchovanec DD Karlovy Vary - rozvoj hudebního talentu
12 000,--
O. S. Světýlka – 100 ks dětských knih pro DD
6 900,--
DD Nové Strašecí – studentka VŠ Barbora Flegelová
5 000,--
26
DD Nové Strašecí – student VŠ David Výboch
5 000,--
DD Česká Lípa – student Miloš Nguyen
5 000,--
DD Kralupy nad Vltavou – školní potřeby
5 000,--
DD Ústí nad Labem – hudební výchova
5 000,--
DD Nové Strašecí – výtvarná výchova
4 689,--
Miroslav Bartoš odchovanec DD Plzeň – rozvoj hudebního talentu
4 000,--
Bohunka Sommerová – odchovankyně DD Plzeň – hudební talent
4 000,--
O. S. Ponton – předškolní výchova a vzdělávání
3 000,--
PŘÍSPĚVKY sociálně slabým a handicapovaným
172 203,--
OS Sluneční paprsek – rekonvalescence po hem.-onkol. onemocnění dětí
50 000,--
Švejcarův nadační fond dětem Karlov – chronické nemoci
30 000,--
ZŠ, MŠSpeciální a PRŠ Jesenice
19 603,--
DD MŠ speciální Beroun pro hluchoslepé děti – canisterapie
18 000,--
OS Hrádeček: Domov Na Hrádku – chráněné bydlení
15 000,--
Olivie Prokopová – mimořádný sportovní talent v minigolfu
10 000,--
DOMOV RÁČEK ústav speciální péče – ergoterapie
10 000,--
UNICEF – Dětský fond
6 000,--
NF SUNCE pro všechny o. p. s. - speciální škola pro handicapované
5 000,--
AD Sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Plzeň
5 000,--
SOS Dětské vesničky
3 600,--
DÁRKY KLIENTŮM ve startovacích bytech
7 797,--
k Vánocům, narozeninám a dalším slavnostním příležitostem
„START DO ŽIVOTA“ BYT LUBNÁ
Daň z nemovitosti
96,-96,--
Pozn.: výše uvedené částky jsou v Kč
„DPC“ NOVÉ STRAŠECÍ
7 800,45
Elektrická energie (záloha 2 548,45 vratka 33,--)
2 515,45
Plyn
2 190,--
Revize, opravy
1 615,--
Poplatek za užívání TP
810,--
Pojištění
400,-27
Poplatek za užívání RP
270,--
„DOMOV“ BYTY VELVARY
33 241,45
Plyn (zálohy 35 707,03 vratka 16 205,58)
19 501,45
Elektrická energie (zálohy 20 960,-- vratka 10 258,--)
Pojištění
10 702,-3 038,--
„DOMOV“ BYT RAKOVNÍK
100 097,44
Plyn
48 677,44
Vodné, stočné
24 957,--
Elektrická energie (zálohy 15 279,-- vratka 1 746,--)
13 533,--
Nájem městu Rakovník
12 570,--
Pojištění
360,--
PŮJČKY KLIENTŮM sociálního projektu
Jan Kotlár
56 800,-50 000,--
Miroslav Gabčo
3 500,--
Michala Holubová
2 300,--
Erika Žylová
1 000,--
Pozn.: výše uvedené částky jsou v Kč
REŽIJNÍ VÝDAJE KLUBU
75 294,--
Telefonní poplatky
37 440,--
Kancelářské potřeby –up-grade ÚČTO, odborná lit., papír, tonery aj.
13 805,--
Cestovné
8 590,--
Bankovní poplatky
5 993,--
Poštovné
5 678,-28
Poplatky za připojení k internetu a webovou doménu
DALŠÍ VÝDAJE KLUBU
3 788,--
106 192,--
Charitativní akce – katalog, výtvarné potřeby umělcům, rámování, obaly obrazů
Drobné dárky sponzorům
100 031,-6 161,--
MZDOVÉ NÁKLADY
261 884,--
Čisté mzdy
156 947,--
Odvody OSSZ
61 411,--
Odvody VZP
26 322,--
Odvody FÚ
16 530,--
Zákonné pojištění
674,--
Pozn.: výše uvedené částky jsou v Kč
ZÁVĚR VYÚČTOVÁNÍ
POKLADNA
29
BĚŽNÝ ÚČET
Počáteční stav
23 662,--
410 220,15
Příjmy
259 063,--
1 544 177,34
Výdaje
274 818,--
1 263 354,92
7 907,--
691 042,57
Konečný stav
POČÁTEČNÍ STAV CELKEM
433 882,15
Příjmy celkem s průběžnými položkami
1 803 240,34
Výdaje celkem s průběžnými položkami
1 538 172,92
KONEČNÝ STAV CELKEM
698 949,57
POČÁTEČNÍ STAV CELKEM
433 882,15
PŘÍJMY SKUTEČNÉ CELKEM (str.25)
1 542 469,76
VÝDAJE SKUTEČNÉ CELKEM (str. 26 – 29)
1 277 402,34
KONEČNÝ STAV CELKEM
698 949,57
PŘÍJMY – VÝDAJE = 265 067,42
Pozn.: výše uvedené částky jsou v Kč
30
Fotografie zaslaná bývalou klientkou, která se dnes může chlubit svou vlastní rodinou
V rámci hlavní činnosti Klubu byla poskytována asistence klientům ve startovacích bytech
31
Přispěli jsme na 50. Olympiádu dětských domovů Středních Čech částkou 70 000,- Kč
Celorepublikový divadelní festival dětských domovů podpořený částkou 30 000,- Kč
32
Zpěvem a tancem na „Děti dětem“ získaly děti z DD 50 000,- Kč pro onkologické pacienty
Celoročně jsme přispívali dětským domovům na výtvarné činnosti dětí
33
Klub opět finančně podpořil děti dětských domovů v hudebním vzdělávání
34
Download

Výroční zpráva za rok 2012