Kandidátka KSČM
pro Zastupitelstvo MČ Brno-sever
Volební program
KSČM pro Brno-sever
ve volebním období 2014 – 2018
1. Emil Vítek
vedoucí kandidátky
56 let správce nemovitostí
KSČM
Zastupitelé za KSČM jsou vedeni snahou pomoci a budou se zasazovat
o zlepšení především v těchto oblastech.
2. Mgr. Roman Slejška
3. Jaroslav Polák
4. Petr Kuba
50 let
39 let
42 let
KSČM
KSČM
KSČM
Doprava
Navýšit počet parkovacích míst přehodnocením dosavadního způsobu stání v naší městské části. Připomínkovat nesmyslné či nadbytečné dopravní značení. Prosazovat rozšíření tramvajové dopravy na sídliště Lesná.
Bezpečnost:
Soustavně apelovat na poslance, aby schvalovali takové zákony, které budou respektovat
práva slušných lidí a potírat i nyní prakticky neřešitelnou kriminalitu. Není možné akceptovat stav, kdy se kriminálníci vysmívají obětem a slušní lidé mají strach. Strach musí mít
zločinci! V maximální možné míře prosazovat omezování činnosti heren a podobných
podniků pochybné pověsti. Požadovat po státní i městské policii důsledné a pravidelné
kontroly sociálně vyloučených a vytipovaných lokalit výhradně pěšími hlídkami. Vyžadovat po příslušných orgánech samosprávy nulovou toleranci vůči osobám opakovaně
narušujícím občanské soužití či opakovaně páchajícím jinou protiprávní činnost.
Bydlení
Podporovat levné bydlení pro seniory, samoživitele, a mladé rodiny s dětmi. Nezvyšovat
neúměrně nájemné u obecních bytů a dalších prostor. V rámci finančních možností směrovat větší finanční toky na údržbu a opravy obecních bytů.
Ekonomika
Omezit externí dodavatele služeb pro MČ. Prosazovat transparentní výběrová řízení
prostřednictvím internetových aukcí. Zvážit možnost hromadných nákupů energií pro
občany naší MČ za nejnižší ceny. Nezadlužovat MČ. V citlivých otázkách podporovat
možnost vyjádření vůle občanů a uplatnění participativního rozpočtu.
Život v MČ
Zabránit dalšímu zahušťování sídliště Lesná. Zlepšit zimní údržbu chodníků. Podporovat
rozvoj zeleně a vznik klidových a odpočinkových ploch k rekreaci. Podporovat udržení
a revitalizaci zahrádkářských kolonií. Na základě demografických prognóz zřizovat předškolní zařízení. Podporovat dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb. Podporovat
zpřístupnění sportovních zařízení pro mládež v mimoškolní době. Prosazovat zlepšení
stavebně-technického stavu ulice Merhautova.
referent
expert na rovné příležitosti
státní zaměstnanec
5. Pavel Nykl
27 let
pojišťovací agent
Bez politické příslušnosti
6. Ing. Aleš Fistrle
38 let
projektový manažer
Bez politické příslušnosti
Dále kandidují: Jiřina Schleinová Petr Bartoš Martin Nečas Jana Vítková RNDr. Magda Popelová
František Říha Karel Juřica Renata Drlová Marcela Věžníková Miroslav Krupica Ing. Bohuslav Volný Radko Bodlák Alena Kašparovská Martina Vítková Marie Crhová Ing. Taťana
Třísková Richard Sova Julius Vukušič Bc. Lucienne Poláková Jaroslav Crha Imrich Farkaš
Renata Lagrynová PaedDr. Anna Štofanová Růžena Klučková Ludmila Macháčková MUDr.
Ivan Svoboda Dagmar Bradáčová Jiří Růžička Jan Matyášek
(Programy a úplné kandidátky najdete na www.kscm-brno.cz)
KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA DŮSTOJNÝ ŽIVOT !
Prioritní cíl politiky – výrazné snížení nezaměstnanosti.
Plnohodnotná pracovní místa
• záruka pro budoucí důchody občanů.
Sociálně odpovědné • rozhodování parlamentu • zaměření činnosti krajských zastupitelstev • řízení měst a obci
Vizitka solidární společnosti • mateřské školy i pro všechny tříleté
děti • nové domovy pro seniory
JUDr. Helena Sýkorová
kandidátka KSČM do Senátu ve volebním odvodu č. 60 Brno-město
a vedoucí kandidátka do Zastupitelstva města Brna
Kandidátka KSČM pro Zastupitelstvo města Brna
1. JUDr. Helena Sýkorová
2. RNDr. Daniel Borecký, CSc.
3. Martin Říha
4. Jiří Hráček
59 let
61 let
45 let
28 let
právnička
vysokoškolský učitel
stavební technik
asistent prodeje
Brno-Kohoutovice
Brno-Líšeň
Brno-střed
Brno-střed
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
Dále kandidují: Ing. P. Březa E. Vítek A. Kříž V. Tomsa O. Duchoň T. Denk Mgr. V. Ožana P. Adámek J. Vítek Ing. R. Maleňák PhDr. I. Šmídová Mgr. V. Hádlíková Ondrášková
Mgr. K. Oprchal Mgr. P. Pokorná Mgr. L. Jaroš Ing. R. Chytil RSDr. P. Novotný L. Marešová
MUDr. I. Svoboda Z. Šimek Ing. V. Klein K. Barák Ing. P. Kučera PhDr. Ing. S. Hamerský
P. Valach Ing. J. Dobrovolný M. Straka D. Ledvina P. Koš PhDr. K. Janiš JUDr. P. Všetečka J. Tebich P. Kalábek Bc. Z. Krásová R. Ponížil R. Deiretsbacher J. Polák J. Korbel
Mgr. R. Slejška J. Urbánková T. Fráňa Ing. J. Miča, CSc. V. Dulka M. Crhová A. Gruber
Ing. J. Orinič, CSc. A. Burcevová V. Benda J. Crha RNDr. J. Vaisharová P. Pavlíček
Download

SEVER [PDF]