Volební program
Kandidátka KSČM pro Zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky
KSČM pro Brno-Medlánky
1. Pavel Valach
2. Martin Havel
3. Irena Kubíková
4. Ing. Zdeňka Grygarová
5. Zdeněk Zimola
6. Simona Moravcová
7. Jana Vostřelová
8. Hana Kapustová
9. Marie Buchačová
10. Renata Kučerová Vysogladová
11. Danuše Jelínková
12. Máša Holubářová
13. Zdeněk Kučera
14. Jarmila Štefanková
15. Monika Urbancová
ve volebním období 2014 – 2018
Vážení spoluobčané Medlánek,
ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskuteční volby do nového zastupitelstva místní
části Brna-Medlánek. Jako kandidáti za KSČM předstupujeme před Vás s naším volebním programem, kterým chceme přispět k dalšímu rozvoji Medlánek a ucházet
se tak o Vaši podporu a přízeň.
Chceme prosazovat:
kvalitní a zodpovědnou přípravou rozpočtu a čerpáním dotací zajistit dostatečné finanční zdroje pro další rozvoj
městské části;
zajištění transparentnosti výběrových
řízení při zadávání veřejných zakázek
složením komisí z členů různých politických stran a uskupení zastupitelstva – při srovnatelné nabídkové ceně
upřednostňovat při výběru domácí
firmy zaměstnávající občany Medlánek
a blízkého okolí;
zachování stávajícího rázu Medlánek –
nenavyšovat index výšky nových staveb;
další rozvoj a údržbu sportovního areálu;
věnovat pozornost řešení problémů spo-
jených se zvyšujícím se podílem seniorů
ve společnosti;
finanční podporu činnosti neziskových
organizací, občanských sdružení a spolků, uměleckých souborů i jednotlivců,
přispívajících k propagaci a reprezentaci
Medlánek;
opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti občanů a zajištění čistoty a pořádku;
prodloužení tramvajové linky č. 12 od
areálu VUT do Medlánek;
výstavbu centra volnočasových aktivit;
rekultivaci zeleně v Ovocném sídlišti;
urychlené řešení dopravní zatíženosti ulice Hudcova.
Zastupitelé zvolení za KSČM budou prosazovat a podporovat všechny návrhy, které
povedou ke zlepšení podmínek života občanů Medlánek. Budou mít vždy na zřeteli efektivnost a návratnost vynaložených prostředků části města tak, aby nebylo nutno zvyšovat finanční zátěž obyvatel navyšováním poplatků a daní.
Jsme si vědomi toho, že nemůžeme předjímat vše, co život městu a jeho obyvatelům
přinese. Můžeme Vám však slíbit, že naše rozhodování bude vždy vedeno snahou o vytvoření podmínek pro klidný a spokojený život obyvatel Medlánek.
Děkujeme všem občanům, kteří svým hlasem ve volbách podpoří náš program a naše
kandidáty. Jsme připraveni spolupracovat se všemi politickými stranami a uskupeními,
které o tuto spolupráci budou mít zájem.
SPOLEČNĚ ROZHODNEME, JAK BUDEME
V NAŠEM MĚSTĚ A MĚSTSKÉ ČÁSTI ŽÍT!
37 let
50 let
32 let
50 let
67 let
27 let
48 let
47 let
56 let
39 let
73 let
54 let
30 let
45 let
45 let
strojní zámečník
číšník
barmanka
designová architektka
politický pracovník
zahradní technik
invalidní důchodkyně
zdravotní sestra
švadlena
kuchařka
důchodkyně
uklízečka
technik
pokladní
kadeřnice
KSČM
KSČM
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
KSČM
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
(Programy a úplné kandidátky najdete na www.kscm-brno.cz)
KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA DŮSTOJNÝ ŽIVOT !
Prioritní cíl politiky – výrazné snížení nezaměstnanosti.
Plnohodnotná pracovní místa
• záruka pro budoucí důchody občanů.
Sociálně odpovědné • rozhodování parlamentu • zaměření činnosti krajských zastupitelstev • řízení měst a obci
Vizitka solidární společnosti • mateřské školy i pro všechny tříleté
děti • nové domovy pro seniory
JUDr. Helena Sýkorová
kandidátka KSČM do Senátu ve volebním odvodu č. 60 Brno-město
a vedoucí kandidátka do Zastupitelstva města Brna
Kandidátka KSČM pro Zastupitelstvo města Brna
1. JUDr. Helena Sýkorová
2. RNDr. Daniel Borecký, CSc.
3. Martin Říha
4. Jiří Hráček
59 let
61 let
45 let
28 let
právnička
vysokoškolský učitel
stavební technik
asistent prodeje
Brno-Kohoutovice
Brno-Líšeň
Brno-střed
Brno-střed
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
Dále kandidují: Ing. P. Březa E. Vítek A. Kříž V. Tomsa O. Duchoň T. Denk Mgr. V. Ožana P. Adámek J. Vítek Ing. R. Maleňák PhDr. I. Šmídová Mgr. V. Hádlíková Ondrášková
Mgr. K. Oprchal Mgr. P. Pokorná Mgr. L. Jaroš Ing. R. Chytil RSDr. P. Novotný L. Marešová
MUDr. I. Svoboda Z. Šimek Ing. V. Klein K. Barák Ing. P. Kučera PhDr. Ing. S. Hamerský
P. Valach Ing. J. Dobrovolný M. Straka D. Ledvina P. Koš PhDr. K. Janiš JUDr. P. Všetečka J. Tebich P. Kalábek Bc. Z. Krásová R. Ponížil R. Deiretsbacher J. Polák J. Korbel
Mgr. R. Slejška J. Urbánková T. Fráňa Ing. J. Miča, CSc. V. Dulka M. Crhová A. Gruber
Ing. J. Orinič, CSc. A. Burcevová V. Benda J. Crha RNDr. J. Vaisharová P. Pavlíček
Download

KSČM pro Brno-Medlánky