Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny.
Tvorba technické dokumentace
Strojní součásti, jejich rozdělení, zobrazování a kótování.
Čepy
Čep
Pojistný
kroužek
Strojní součásti, jejich rozdělení, zobrazování a kótování.
Základní rozdělení čepů
Hladký čep
s dírami pro
závlačku
Hladký čep s
drážkami pro
pojistné
kroužky
Čep s hlavou
s dírou pro
závlačku
Hladký čep
bez děr
Čep s hlavou
- hladký
Čep s hlavou
s drážkou pro
pojistný
kroužek
Strojní součásti, jejich rozdělení, zobrazování a kótování.
Základní rozdělení čepů – označení
ve strojnických tabulkách
ČEP HLADKÝ S DÍRAMI
PRO ZÁVLAČKY
Strojní součásti, jejich rozdělení, zobrazování a kótování.
Základní rozdělení čepů – označení
ve strojnických tabulkách
ČEP S HLAVOU A DÍROU
PRO ZÁVLAČKU
Strojní součásti, jejich rozdělení, zobrazování a kótování.
Zajištění čepů proti osovému posuvu
Pojištění proti
posuvu
závlačkami
Pojištění proti
posuvu pojistným
kroužkem
Pojištění proti posuvu
pojistnými
třmenovými kroužky
Pojištění proti
posuvu maticí a
podložkou
Strojní součásti, jejich rozdělení, zobrazování a kótování.
Nenormalizované čepy
Strojní součásti, jejich rozdělení, zobrazování a kótování.
Označování čepů
Strojní součásti, jejich rozdělení, zobrazování a kótování.
Kolíky
Kolík
Označení
normy ČSN
KOLÍK 20 x 80 ČSN 02 2150.2
Průměr koliku
20 mm x délka
80 mm
Použitý
materiál
kolíku
Kolík tvaru
B
VÁLCOVÝ KOLÍK ISO 2338 – B – 4 x 20 - St
Mezinárodní
Průměr 4 mm
Automatová
norma
x délka 20
ocel
mm
11 140.0
Strojní součásti, jejich rozdělení, zobrazování a kótování.
Přehled kolíků
Kuželový kolík
Válcové kolíky
 Kuželové kolíky
 Pružné kolíky
 Rýhované kolíky
Válcový rýhovaný kolík
Hřeby
 Hřeby
Válcový kolík

Pružný kolík
Strojní součásti, jejich rozdělení, zobrazování a kótování.
Příklady použití kolíků
Zajištění vzájemné polohy
pomocí válcového kolíku
Zajištění krajních poloh
posuvné součásti
Použití válcového kolíku
s konci roznýtovanými
Strojní součásti, jejich rozdělení, zobrazování a kótování.
Pera a klíny
PERO
Hřídel
Řemeni
ce
Strojní součásti, jejich rozdělení, zobrazování a kótování.
Druhy per
Pera těsná
 Pera výměnná s dvěma nebo jedním
přídržným šroubem
 Pera Woodrufova

Pero těsné
Pero výměnné s jedním
přídržným šroubem
Woodrufovo pero
Strojní součásti, jejich rozdělení, zobrazování a kótování.
Zobrazení a zakótování drážky pro pero v hřídeli
v náboji a v sestavě
Zakótování drážky pro
pero v hřídeli
Sestava hřídel – pero unašeč
Zakótování drážky pro
pero v náboji
Určující
norma
Název
PERO 10e7 x 8 x 45 ČSN 02 2562
Určující
rozměry s
tolerancí pera
Strojní součásti, jejich rozdělení, zobrazování a kótování.
Klíny
Klín s
nosem
Strojní součásti, jejich rozdělení, zobrazování a kótování.
Druhy klínů
Podélné klíny – jsou
umístěny rovnoběžně s
osou spojovaných součásti.
Rozdělení:
DRÁŽKOVÉ
TŘECÍ
PLOZSKÉ
TANGENCIÁLNÍ
Příčné klíny – umístěny kolmo k
ose spojovaných součástí.
Rozdělení:
o spojovací
o stavěcí
Třecí klín
Plozský klín
Drážkový klín
Tangenciální
○
○
○
○
Jednostranný
úkos
Příčné klíny
Oboustranný
úkos
Strojní součásti, jejich rozdělení, zobrazování a kótování.
Kótování drážky pro klín v náboji
KLÍN 12 x 8 x 40 ČSN 02 2514
Rozměry klínu
šxvxd
Norma
ČSN
Materiál:
- Patentovaný drát ČSN 42 6450.2
- Ocel 12 090, nebo legovaná ocel 13 251, 13 270 (málo
namáhané)
- Ocel 14 260, 15 260 (velmi namáhané)
Druhy pružin
• vinuté
Vinutá zkrutná
- tlačné
- tažné
- zkrutné
Tažná
s kulatým nebo
obdélníkovým průřezem
drátu
Listová pružina
Talířová pružina
• listové
• talířové
• spirálové
• zkrutné tyče
• pryžové
Tlačná
Spirálová pružina
Pryžová
Zkrutná tyč
Druhy pružin
Šroubovitá válcová tlačná z drátu kruhového průřezu:
a) Uzavřená obrobená
b) otevřená neobrobená
c) uzavřená neobrobená v pohledu s vynecháním středních
závitů
d) uzavřená obrobená, v řezu s vynecháním středním závitů
.
V pohledu
V řezu
Schématicky
Strojní součásti, jejich rozdělení, zobrazování a kótování.
Výkresy pružin
Download

Strojní součásti, jejich rozdělení, zobrazování a kótování.