InsightLab, s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
(+420) 731 403 561
[email protected]
www.insightlab.cz
_____________________________________________________________
InsightLab – nový směr výzkumu trhu
Praha 10. 7. 2013 – Dne 7. července 2013 zahájila svoji činnost výzkumná agentura
InsightLab. Společnost InsightLab má ambice stát se inovátorem v oblasti výzkumu
trhu, přinášet nová řešení a etablovat je do podmínek českého výzkumu jako standardní
výzkumné nástroje. Mezi tato řešení můžeme na prvním místě jmenovat výzkumné
komunity, které se u nás zatím příliš neuplatňují, v celosvětovém měřítku však patří
k výzkumným metodám s růstovým potenciálem. Výzkumné komunity jsou inovativní a
také nákladově efektivní metodu zkoumání, která poskytuje potřebnou vazbu značkám a
marketérům v online i offline světě.
Vkladem společnosti InsightLab pro realizaci výzkumných záměrů jsou vlastní robustní
aplikace pro správu a vedení výzkumných komunit a osvědčené nástroje pro online
kvantitativní a kvalitativní sběr dat. Další výhodou může být nadšení a odhodlání
zakladatelů, kteří staví na svých dlouholetých zkušenostech z oblasti výzkumu trhu a
prostředí mobilních a online aplikací.
Michal Ševera, spoluzakladatel agentury k tomu dodává: „Výzkumné komunity jsou
bohatým a stálým zdrojem inspirace, přinášejí zadavatelům výzkumů permanentní a
rychlou zpětnou vazbu od jejich zákazníků. Jdeme vstříc rostoucímu tlaku na rychlost,
přesnost a kontrolu výzkumu. Na základě našich zkušeností a inspirace ze zahraničí jsme
vyvinuli inovativní nástroje, které pomohou klientům výrazně zefektivnit výzkum trhu při
zachování únosných rozpočtů. Již nyní si velice ceníme prvních pozitivních ohlasů, které
dostáváme.“
Radek Jiřičný, spoluzakladatel agentury doplňuje: „Uvědomujeme si, že na našem trhu
působí velké množství výzkumných agentur a nový subjekt tak nevystačí jen s obvyklými
výzkumnými přístupy. Vzali jsme za svou myšlenku objevit svět výzkumných komunit pro
český trh. Svět, ve kterém již není respondent jen anonymní součástí výzkumu, ale stává se
do značné míry partnerem. Naším cílem je ukázat klientům, že by měli své zákazníky
poznávat jinak než jen skrz přesně strukturovaný dotazník nebo prostorově a časově
ohraničený kvalitativní výzkum. V našem pojetí se respondent stává tím, kdo má možnost
ovlivňovat budoucnost své značky a produktu a je si této možnosti vědom.“
Co jsou výzkumné komunity?
Výzkumné komunity (též MROC – Market Research Online Communities) jsou neveřejné
webové stránky pro vybrané respondenty s možností dlouhodobé obousměrné
komunikace. Výzkumné komunity umožňují využít při výzkumu širokou paletu
výzkumných technik, nabízejí pohled kvantitativní i kvalitativní, současně s tím jsou i
z nákladového hlediska velice efektivním způsobem sběru informací. Komunita je
spravována specialistou, který je v úzkém kontaktu se zadavatelem a účastníky
komunity.
Kdo je Michal Ševera?
V letech 2008 až 2013 měl na starost rozvoj obchodních příležitostí, mobilní výzkumy a
vztahy se zahraničními klienty ve společnosti Data Collect. V oboru výzkumu trhu se
pohybuje již od konce devadesátých let, kdy začínal jako tazatel během studia a
postupně vystřídal různé pozice v několika významných výzkumných agenturách. V létě
2001 absolvoval pracovní stáž v centrále společnosti CAMIF v Paříži. V roce 2007 vedl
InsightLab, s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
(+420) 731 403 561
[email protected]
www.insightlab.cz
_____________________________________________________________
tým, který poprvé v ČR realizoval výzkumy pomocí mobilních telefonů. V roce 2013
spoluzakládá novou výzkumnou agenturu specializovanou na výzkumné komunity –
InsightLab, kde se věnuje rozvoji obchodních příležitostí. Michal je absolvent Vysoké
školy obchodní. Má rád mobilní telefony a technologie obecně.
Profil na linkedin – http://cz.linkedin.com/in/michalsevera/
Kdo je Radek Jiřičný?
Výzkumem trhu se začal zabývat v roce 1997 jako statistik ve společnosti ppm factum
(dříve Factum Invenio). Od roku 2007 do 2012 pak byl v této společnosti ředitelem
produkce s odpovědností za vedení oddělení terénního sběru a zpracování dat. Za svoji
dlouholetou kariéru se podílel buď přímo, nebo jako interní konzultant, na velkém
množství výzkumných projektů z různých oblastí. Byl garantem metodické správnosti
výzkumů, podílel se na vývoji interních standardů, značkových řešení, online nástrojů
pro správu a prezentaci dat, vlastní platformy pro CAPI dotazování. I po odchodu z ppm
factum se dále věnoval samostatné realizaci výzkumných projektů, což postupně
přerostlo v založení nové výzkumné agentury. Ve společnosti InsightLab se bude
zabývat především praktickými stránkami výzkumu trhu.
Profil na linkedin – http://cz.linkedin.com/in/radekjiricny
Další informace také na:
http://www.insightlab.cz
www.twitter.com/insightlabcz
Kontakt:
Michal Ševera
Business Development Director
[email protected]
Tel.: +420 731 403 561
Download

Vzniká agentura InsightLab