zIndex - Hodnocení zadavatelů veřejných zakázek
12.3.2015
Jiří Skuhrovec
Centrum aplikované ekonomie
FSV UK
zIndex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek
Jiří Skuhrovec
PROČ HODNOTIT ZADAVATELE?
zIndex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek
Jiří Skuhrovec
2
Czech Republic
Portugal
Hungary
Romania
Estonia
Spain
Cyprus
Lithuania
Slovak Republic
Italy
Bulgaria
Slovenia
Germany
Austria
Latvia
Poland
Netherlands
France
Belgium
United Kingdom
Denmark
Finland
Norway
Greece
Sweden
Ireland
Podíl Jednacího řízení bez uveřejnění na
nadlimitních VZ (TED, 2013)
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Zdroj: TED, vlastní výpočet
zIndex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek
Jiří Skuhrovec
3
Slovak Republic
Lithuania
Romania
Cyprus
Poland
Latvia
Estonia
Czech Republic
Slovenia
Hungary
Greece
Portugal
Bulgaria
Germany
Italy
Austria
Sweden
Denmark
Finland
Belgium
Netherlands
Norway
Spain
Ireland
United Kingdom
France
Soutěž nejnižší cenou v Evropě (TED, 2013)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Zdroj: TED, vlastní výpočet
zIndex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek
Jiří Skuhrovec
Co ty dva grafy říkají?
Praxe v ČR se omezuje na dodržování zákona
Kvalita a hospodárnost nákupu je pro většinu
zadavatelů druhotná
Lze to řešit legislativně? Ne!
Klíčový je důraz na dobrou praxi v rámci zákonných
norem. Co to je? Vycházíme z:
Manuálů dobré praxe (EU, OECD, TI..)
Oponentních posudků (E&Y, White & Case, SMO ČR..)
Připomínek měst
zIndex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek
Jiří Skuhrovec
5
Co je zIndex?
zIndex = index hodnocení veřejných zakázek.
Měří dobrou praxi (co je měřitelné), tedy
Hospodárnost
Transparentnost
Rizika korupce
Kombinuje 11 ukazatelů na základě reálných dat
Pokrývá proces VZ od vypsání po plnění
Vychází z dat ve Věstníku a profilech zadavatele
Hodnotí vždy tříleté období
zIndex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek
Jiří Skuhrovec
6
HODNOCENÍ MĚST
zIndex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek
Jiří Skuhrovec
7
Výsledky
Kategorie: Města nad 20.000 obyvatel, období 2011-2013
Premianti
#
1.
Zadavatel zIndex
Třebíč
76
2.
Orlová
75
3.
Šumperk
4.
5.
Propadlíci
Proč?
Dobře o zakázkách
informuje, neruší je
#
Zadavatel
zIndex
Proč?
56. Trutnov
52
Velké množství JŘBU,
nízká konkurence
Vysoká konkurence o
zakázky
57. Teplice
51
Mnoho zakázek
jedinému dodavateli
73
Bez JŘBU, bez oprav a
rušení
Břeclav
51
Špatná data na profilu i
ve Věstníku
Znojmo
73
Dobrá data ve Věstníku,
podporují soutěž
59. Praha
46
Nízký počet nabídek,
časté JŘBU, špatný profil
Havířov
72
Dobrý profil zadavatele,
žádná pochybení u
ÚOHS
60. Hodonín
45
Časté opravy zakázek,
nízká konkurence
zIndex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek
Jiří Skuhrovec
8
zIndex – co reálně měříme?
Otevřenost:
Soutěžené objemy (ku všem nákupům)
Objemy v JŘBU (ku všem zakázkám)
Zmatečné jednání (rušení, změny zakázek)
Konkurence:
Počty uchazečů (proti průměru daného trhu)
Podpora soutěže (e-aukce, dělení zakázek, lhůty)
Koncentrace (zadávání dokola téže firmě)
Chyby dle ÚOHS (jen závažná pochybení)
Kontrola:
Chyby ve Věstníku a na profilech
Poskytování informací podle 106ky (objem ZMR)
Rizikovost dodavatelů (rejstříky, vznik a zánik, závislost na VZ..)
zIndex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek
Jiří Skuhrovec
9
zIndex – co indikuje?
Kvalitu průzkumu trhu, učení se z chyb
Vendor lock-in k jednomu dodavateli
Dobrou přípravu projektů a dokumentací
Kontrolní mechanismy (data, dodavatelé..)
..profesionalitu personálu a řízení?
(nicméně, zůstává pouze indikátorem)
zIndex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek
Jiří Skuhrovec
10
Cíle projektu
Hodnotit pravidelně zadavatele – města,
ministerstva, nemocnice, kraje apod.
Dát zpětnou vazbu zadavatelům
Do veřejné diskuse přinést základní tvrdá čísla
Vyzdvihovat špatné a dobré příklady
zIndex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek
Jiří Skuhrovec
11
Díky za pozornost
Za tým zIndex přeji hospodárné zadávání
Jiří Skuhrovec
[email protected]
zIndex.cz
zIndex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek
Jiří Skuhrovec
12
Download

zIndex - Hodnocení zadavatelů veřejných zakázek