Školení uživatelů profilu zadavatele Tender arena®
Čeho se bude seminář týkat?
Termíny konání
Hlavním cílem semináře je podrobnější seznámení
Aktuální
účastníků
www.tendermarket.cz.
s novou
verzí
elektronického
nástroje
eGORDION v. 3.3 - Tender arena. Obsahem školení
bude základní průchod zveřejňováním informací a
dokumentů k veřejným zakázkám na profilu zadavatele
0,- Kč za osobu
Mgr. Zdeněk Ruchař
Komu je seminář určen?
zjednodušené
jsou
zveřejněny
na
webu
Místo konání
sídlo společnosti Tender systems s.r.o.
nám. Před bateriemi 18, 162 00 Praha 6
Lektor
Zadavatelům
termíny
veřejných
řešení
cena platí pro max. jednoho
uživatele z každé organizace
autobus č. 216, zastávka “Náměstí před bateriemi”
(cca 100 m)
Další informace a přihlášky
zakázek,
elektronického
kteří
používají
nástroje
eGORDION
v rozsahu profilu zadavatele ve smyslu zákona o veřejných
zakázkách a chtějí se seznámit s
novou verzí tohoto
elektronického nástroje s označením „Tender arena“.
Ing. Hedvika Mášová, tel.: +420 212 241 545
mail: [email protected]
Přihlašovat
se
lze
též
na
webové
www.tendermarket.cz v sekci školení.
adrese
Download

Školení uživatelů profilu zadavatele Tender arena®