newsletter č. 8/2013
20. prosinec 2013
8
- Novinky ze světa elektronizace veřejných zakázek -
Tender systems Vám přeje pohodové
Vánoce a úspěšný nový rok!
Vážení klienti,
za celý tým společnosti Tender systems mi dovolte poděkovat za projevenou důvěru a přízeň v
uplynulém roce 2013 a popřát Vám co nejhezčí Vánoce, hodně zdraví a úspěchů v roce, který nás čeká.
Věříme, že s naší pomocí se veřejné zakázky nikdy nestanou Vaší noční můrou a budeme Vám oporou
při cestě legislativním houštím i v dalších letech.
Pavel Antonín Eger
ředitel Tender systems, s.r.o.
www.tendersystems.cz
Ohlédnutí za uplynulým rokem
Rok 2013 byl pro naši společnost více než významným. Kromě toho, že jsme letos oslavili první
narozeniny (byť náš tým netvoří v naší branži žádní nováčci), podařilo se nám posunout úroveň našich
produktů a služeb zase o kousek dále. Během roku 2013 se naše společnost stala řádným členem
Komory administrátorů veřejných zakázek a zakládajícím členem České asociace nákupu a
prodeje , díky stovkám nových klientů si zachovala podíl na trhu elektronických nástrojů pro zadávání
veřejných zakázek, zkvalitnila podporu uživatelů novou aplikací helpdesku, výrazně rozšířila portfolio
nabízených školení a v neposlední řadě pomohla uspořit stovky milionů korun v elektronických
aukcích.
Na co se můžete těšit v roce 2014?
I pro příští rok jsme pro Vás připravili celou řadu novinek. Můžete se těšit na rozšíření nabídky našich
školení - např. o školení věnovaná dopadům nového občanského zákoníku či novinkám v zadávání
veřejných zakázek. Dále pro naše klienty připravujeme zbrusu nový elektronický nástroj “Tender
arena”, který bude disponovat spoustou nových či vylepšených funkcionalit, včetně podpory
centralizovaného zadávání veřejných zakázek. V elektronickém tržišti TENDERMARKET se pak můžete
těšit na vylepšení práce s rámcovými smlouvami a na rozšíření podpory zadávání veřejných zakázek
sektorových zadavatelů. Věříme, že se Vám budou naše novinky líbit a budou pro Vás přínosem.
Změny pravidel používání e-tržišť od roku
2014
(převzato mj. z www.portal-vz.cz)
Vláda ČR schválila na svém zasedání dne 18. 12. 2013 mj. změnu usnesení vlády ze dne 10. května
2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních
prostředků. S přijetím změny výše uvedeného usnesení vlády zároveň dochází k úpravě Pravidel
systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených
komodit. Celý text nového usnesení vlády a Pravidel systému používání elektronických tržišť naleznete
ZDE>> .
Jaké hlavní změny nás tedy od nového roku čekají?
Od 1. 1. 2014 se v návaznosti na ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 341/2013 mění mimo jiné limity pro
veřejné zakázky malého rozsahu. Tyto nové limity se samozřejmě promítnou i do elektronických tržišť
veřejné správy. Kromě samotného zvýšení limitu u veřejných zakázek na dodávky a služby na dva milony
korun, resp. u stavebních zakázek na šest milionů korun, dojde i ke změně limitů pro jednotlivé kategorie
veřejných zakázek, specifické pro elektronická tržiště. Změny těchto limitů jsme pro vás shrnuli v
následující tabulce, o těchto změnách budou zároveň informováni uživatelé všech zadavatelů, kteří naše
elektronické tržiště využívají.
Předpokládaná
hodnota veřejné
Druh zadávacího
zakázky na dodávky
řízení VZMR
či služby v Kč bez
DPH - do 31. 12.
2013
Předpokládaná
hodnota veřejné
zakázky na dodávky
či služby v Kč bez
DPH - od 1. 1. 2014
Předpokládaná
Předpokládaná
hodnota veřejné
hodnota veřejné
zakázky na
zakázky na
stavební práce v Kč stavební práce v Kč
bez DPH - do 31.
bez DPH - od 1. 1.
12. 2013
2014
od 0 do 100 tis.
od 0 do 100 tis.
Přímé zadání
od 0 do 100 tis.
od 0 do 100 tis.
Uzavřená výzva
od 100 do 500 tis.;
od 100 do 750 tis. od 100 do 1500 tis. od 100 do 2500 tis.
Otevřená výzva
od 500 do 1000 tis. od 750 do 2000 tis.
od 1500 do 3000
od 2500 do 6000
tis.
tis.
do 3000 tis.
do 6000 tis.
E-aukce malého
rozsahu pro VZ
do 1000 tis.
do 2000 tis.
malého rozsahu
Samozřejmě zůstává i nadále možnost využít “přísnějšího” zadávacího řízení, ať již na dobrovolné bázi či
na základě ustanovení interního normativu zadavatele.
Další významnou změnou s účinností od 1. ledna 2014 je rozšíření povinnosti pro podřízené orgány a
organizace ústředních orgánů státní správy a samosprávy využívat e-tržiště při pořizování a obnově
komodit ze Seznamu komodit, tj. přílohy č. 1 usnesení vlády č. 451 ze dne 15. června 2011, a to v
rozsahu 100 % předpokládaných finančních prostředků vynakládaných na vymezené komodity.
V rámci nových Pravidel nabudou od 1. dubna 2014 účinnosti i další změny. Účinnost těchto změn byla
odložena z důvodu časové náročnosti implementace těchto změn provozovateli elektronických tržišť do
samotných elektronických nástrojů.
www.tendersystems.cz
© Tender systems s.r.o. 2012-2013
[email protected]
náměstí Před bateriemi 18,
+420 212 241 545
162 00 Praha 6 – Střešovice
Download

Newsletter 8/2013