RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.
RECA SECO
Servis koncept
www.reca.cz
www.reca.cz
reca spol. s r.o.
RECA skupina – mezinárodně silná
Odpovídáme Vašim nároků
Soudržnost, které si ceníme
Inovace, nejvyšší požadavky na kvalitu při výběru produktů, partnerské vztahy se
zákazníkem, síla k dalšímu rozvoji a flexibilita – to jsou naše vlastnosti, na nichž je
společnost RECA založena a podle nichž obchoduje. Zaměřujeme se na potřeby a
požadavky našich zákazníků. Jejich úspěch je i naším úspěchem.
RECA je mezinárodně činná podnikatelská skupina, která dodává širokou nabídku
kvalitních značek především v prodeji zákazníkům z oblasti řemesel, průmyslu, cargo, automobilového průmyslu s kvalitními produkty upevňovací techniky, nářadí,
instalace, údržby a dílenské chemie. Sdružuje silné značky pod jednou střechou a
jsme jedním z největších evropských poskytovatelů.
reca spol s.r.o. je součástí skupiny RECA čítající 41 společností ve 24 evropských
zemích a v Číně. Skupina RECA se na trhu soustřeďuje na oblast průmyslu a řemesel
a pro své zákazníky nabízí komplexní program produktů a služeb
RECA společnosti tvoří silnou distribuční síť s velkými objemy nákupu na mezinárodní úrovni. To přináší výhody v každém ohledu. Také pro Vás a Vaší společnost: služby
v mezinárodním měřítku, globální znalosti a zkušenosti, přístup k bohatému sortimentu a výhodných cen.
K dispozici se správným řešením
Jsme otevřeni přáním a potřebám našich zákazníků a hledáme pro ně inovativní
řešení. Díky aktuální nabídce rozsáhlého množství produktů a služeb, nabízíme
na míru našim zákazníkům správné nástroje. Nalezneme řešení požadavků našich
zákazníků bez ohledu na to, jaké jsou, a tím je podporujeme při optimalizaci pracovních procesů a pomáháme jim zvyšovat jejich konkurenceschopnost. Náš systém
obhospodařování C-dílů představuje další krok v této naší filozofii. Co přesně to
znamená a jak náš systém funguje, se dozvíte v této brožuře.
2
3
Partnerské vztahy
To drží!
Poctivost, upřímnost a spolehlivost - na těchto
základech buduje RECA spolupráci se svými zákazníky. Jsme otevřeni přáním a potřebám našich
zákazníků a hledáme pro ně inovativní řešení. Náš
sortiment je pravidelně aktualizován dle požadavků
našich zákazníků a rozvíjíme i servis a poskytované
služby.
Takto podporujeme naše zákazníky při optimalizaci
pracovních procesů a pomáháme zvyšovat jejich konkurenceschopnost. To všechno přispívá k
udržování dobrých partnerských vztahů s našimi
zákazníky.
4
4
n vlastní
značka reca s nejvyšší kvalitou
produkty od předních výrobců
n individuální logistická řešení šitá na míru
n akce a semináře pro zákazníky
n skupina RECA pečuje o 310 000 aktivních zákazníků
n v administrativě skupiny RECA pracuje 900 ochotných zaměstnanců
n na místě se o zákazníky stará více než 2 900 kompetentních prodejců
n každodenní expedice zboží z centrálního skladu přímo k našim zákazníkům
po celé České republice
n špičkové
5
Propracovaná logistika
Logisticky přemýšlíme zcela logicky
Věci, o kterých nemusíte přemýšlet, protože fungují dokonale:
naše logistika. Co se za tím skrývá: moderní výpočetní technika,
vysoce výkonná skladovací a manipulační technika a flexibilní
přístupy, které se řídí potřebami našich zákazníků.
Stále zůstat v pohybu
Logistika pro nás znamená více, než dopravit zboží z bodu A
do bodu B. Chápeme flexibilní koncepty, které jsou založeny na
Vašich potřebách. Vlastně docela logické. Co za tím vše je?
Perfektní souhra motivovaných zaměstnanců a vysoce
moderní skladové a dopravní technologie, také kreativních hlav, které se neunaví, když mají něco změnit či zlepšit.
6
6
Logistické koncepty na míru:
Vysoká úroveň služeb:
Neobjevujeme každý týden stále nové koncepty interní logistiky,
ale kombinujeme osvědčené prvky našich modulárních procesů
a doplňujeme je dle požadavků.
Abyste měli Vaše C-díly k dispozici na 100%. Nejkratší možné
dodací lhůty, zajistíme díky požadavku zákazníka na dodací
termín, uvolněním objednávky v systému a automatické a dynamické stanovení priorit ve všech logistických oblastech.
Spolehlivost dodávek:
Sofistikované technologie:
Veškeré zboží obdržíte rychle a spolehlivě, což představuje
jistotu maximálního zabezpečení Vašeho výrobního procesu.
Kromě nejmodernějších skladovacích systémů a dopravní technologií analizuje systém každé 3 vteřiny tok materiálu a rozhoduje
dále na základě nově zjištěné situace.
7
Management kvality
Produkty jsou testované:
kvalita přichází z dobrého
1.
2.
Zkušební laboratoř ve Welsu a v našich
hlavních referenčních zemích přímo na
místě
3.
Zařízení pro zkoušky pevnosti
- zkouška tahem/komprese
- zkouška pevnosti na matice a šrouby
4.
Vickers zkušební stroj ověřující tvrdost
- zkouška tvrdosti podle ISO 6507
- stanovení povrchu a tvrdosti jádra
- průběh křivky tvrdosti
Zkušební přístroj ověřující tloušťku
- měření tloušťky vrstvy podle
rentgenové metody fluorescence podle
ISO 3497
Kvalita produktů a služeb
5.
6.
Projektor profilů
- pro měření délek, úhlů a stoupání
8
8
přesně stanovené kvalitativní normy
spolupráce s nezávislými institucemi
praktické podněty vycházející z kontaktu se zákazníky
speciální požadavky na nové produkty
ISO-certifikované firemní procesy
Zkušebna pro měření utahovacího momentu
a tření
- hodnota koeficientu tření podle ISO 16047
- utahovací moment/ zkouška předpětí
- torzní zkouška, zjištění svěrného a lomového momentu
9
C-díly s 1-A-management
Vaše (vedlejší) záležitost je naše (hlavní) záležitost
Co jsou C-díly?
- C-díly jsou produkty s nízkou hodnotou
- s vysokou rozmanitostí
- jsou nezbytné pro regulovaný průběh
C-díly- management s firmou reca
10 10
proces zadávání zakázek se sleduje, analyzuje a optimalizuje
individuální koncepty
dokonale sladěn pro Vaše podníkání
převezmeme celý průběh – zůstanete tak u Vaši hlavní činnosti
větší efektivita v procesu zadávání zakázek
11
Rozumíme svému řemeslu
Vážíme si Vašich zásob
převezmeme za Vás následující pracovní kroky
RECA SECO servisní koncept
Kontrola potřeb:
Objednání:
Dodání:
Plnění / skladování:
vaše zásoby budou kontrolovány v návaznosti na dohodnutém termínu s Vámi
chybějící zásoby budou námi objednány
objednané zboží Vám bude dle dohody dodáno
na Vaše přání převezmem naskladnění objednaného,dodaného zboží
plnění /
skladování
kontrola potřeb
Servisní koncept SECO
Jednoduše a hladce
RECA SECO je koncept, který myslí na vše. Řeší starost o dodávky, obhospodařování skladu a regálů. Spotřební materiál, jako
je upevňovací technika, chemie a některé druhy nářadí, který je
ve Vaší firmě pravidelně používán, je vhodný pro implementaci
našeho servisního konceptu. V případě tohoto spotřebního materiálu Vám pomůžeme optimálně řídit jeho zásoby.
Díky našemu flexibilnímu zásobování odpadají některé
administrativní náklady
• Odpadají veškeré procesy objednávání,
potvrzování objednávek a připisování zboží na sklad
• Menší množství faktur klade nižší nároky na Vaše účetnictví
Partnerské určení množství a konfigurace celého systému
RECA systém obhospodařování regálů je vždy flexibilně a
individuálně odsouhlasen na základě podmínek a možností ve
Vaší firmě. Společně určíme artikly vhodné pro SECO systém péče
a jejich minimální a maximální množství.
Spolehlivé skladové hospodářství
Převezmeme od Vás jak starost o skladové hospodářství, tak o
štítkování a označení jednotlivých skladových míst. Spotřeba dílů je
jen zřídkakdy konstantní, proto budeme v pravidelný, Vámi odsouhlasených intervalech kontrolovat stav zásob. Díky rychlému systému dodání budete mít vždy k dispozici správné množství C-dílů.
Štítky – individuálně podle Vašich představ
dodání zboží
objednávka zboží
Štítky na každém zásobníku budou odpovídat Vašim individuálním požadavkům.
Na štítku najdete následující informace:
čárový kód
• artiklové číslo zákazníka (Vaše zákaznické číslo)
• čárový kód
• označení artiklu
název
objednací číslo
minimální zásoba
• artiklové číslo
jednotka balení
max. zásoba
12 12
rozměry
produktový obrázek
13
RECA SECO
bezplatná služba pro Vás
-
-
-
-
aby bylo vše na správném místě
ve správném provedení
ve správném množství
a ve správný čas
Srovnání se vyplatí!
bez RECA SECO
Vaše osobní výhoda:
nejdůležitější produkty stále dostupné
pečujeme o Váš regál a udržujeme pořádek
na přání vybavíme Váš sklad
optimalizujeme Váš skladovací prostor usnadnění přístupu a odběr zboží
rádi Vám poradíme o novém způsobu objednávání
(scan, EDI, RFID,...)
14 14
s RECA SECO
Váš osobní užitek:
pořádek a čistota
přehled
časová úspora díky rychlému odběru zboží
zabezpečení dodávek
úspora nákladů, žádné velké skladové zásoby
individuální dle Vašeho přání
optimální zásoby
15
Naše společná cesta
Provedení zakázkové výroby
Příklad jednoho osobního plánování regálu
4 kroky k individuálnímu servis konceptu
912
912
912
912
912
912
912
912
912
912
912
912
(ISO4762) (ISO4762) (ISO4762) (ISO4762) (ISO4762) (ISO4762) (ISO4762) (ISO4762) (ISO4762) (ISO4762) (ISO4762) (ISO4762)
vnitřní
vnitřní
vnitřní
vnitřní
vnitřní
vnitřní
vnitřní
vnitřní
vnitřní
vnitřní
vnitřní
vnitřní
šestihran šestihran šestihran šestihran šestihran šestihran šestihran šestihran šestihran šestihran šestihran šestihran
8.8 A2K
8.8 A2K
8.8 A2K
8.8 A2K
8.8 A2K
8.8 A2K
8.8 A2K
8.8 A2K
8.8 A2K
8.8 A2K
8.8 A2K
8.8 A2K
3X10
3X16
3X20
4X10
4X16
4X20
5X10
5X16
5X20
6X10
6X16
6X20
912 (ISO4762)
912 (ISO4762)
912 (ISO4762)
912 (ISO4762)
912 (ISO4762)
912 (ISO4762)
vnitř. 6hr.
vnitř. 6hr.
vnitř. 6hr.
vnitř. 6hr.
vnitř. 6hr.
8.8 A2K 8X16*
8.8 A2K 8X20*
8.8 A2K 10X12
8.8 A2K 10X16
8.8 A2K 10X20
934 (ISO4032)
934 (ISO4032)
934 (ISO4032)
934 (ISO4032)
934 (ISO4032)
6hr. matice
6hr. matice
6hr. matice
6hr. matice
6hr. matice
FKL8 A2K M 4
6*
10*
12*
14*
985 matice
985 matice
985 matice
985 matice
985 matice
985 matice
FKL8 A2K M 4
FKL8 A2K M 6
FKL8 A2K M 8*
FKL8 A2K M 10*
FKL8 A2K M 12*
FKL8 A2K M 14*
125 A podložka ST
125 A podložka ST
125 A podložka ST
125 A podložka ST
125 A podložka ST
125 A podložka ST
140HV A2K M 4
140HV A2K M 6
140HV A2K M 8*
140HV A2K M 10*
140HV A2K M 12*
140HV A2K M 14
matice 5,5 MM
matice 6,3 MM
matice 6,5 MM
A2K
A2K
A2K
matice
matice
matice
matice
matice
matice
ER 3,5 MM ER 3,5 MM ER 3,9 MM ER 4,8 MM ER 4,9 MM ER 3,5 MM
A2K
A2K
A2K
A2K
A2K
A2K
kabelové spony
kabelové spony
kabelové spony
kabelové spony
kabelové spony
8-14 MM
13-20 MM (1/2ZO)
15-24 MM
19-28 MM
22-32 MM
kabelové spony
kabelové spony
26-38 MM
32-44 MM
2.
3.
4.
16 16
společně definujeme Vaše pravidelně používané
produkty
plánování - podle přání
my plánujeme - Vy rozhodujete
eSHOP
EDI
vytvoření systému
vybudujeme u Vás systém
stálá dostupnost zboží
       
vnitř. 6hr.
8.8 A2K 8X10
1.
odsouhlasený sortiment
náš spolupracovník z vnější služby se
nyní pravidelně stará o Váš sklad a dále
Vás informuje o produktových novinkách
17
Podpora při plánování regálů
inovativně- flexibilně - individuálně
přihrádka na
sypký materiál
RECA-násypky
kartony
RECA přístavný regál - 1000
RECA přístavný regál - 750
Š=1000 mm
2
3
4
5
6
7
8
9
V= 150 mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
V= 2000 mm
V= 250 mm
V= 400 mm
1
2
1
3
4
2
1
5
6
3
2
4
3
RECA set krabiček
Standardní set krabiček
(30,32,34) B=90 mm, V=90 mm
V= 180 mm
1
2
3
4
5
6
7
RECA krabičky vel. 4
Krabičky malé
Š=95 mm, V=130 mm
V= 150 mm
1
2
3
4
5
6
7
RECA krabičky vel. 3
Krabičky střední (standard)
Š=140 mm, V=130 mm
V= 200 mm
RECA krabičky vel. 2
Krabičky velké
Š=200 mm, V=150 mm
V= 200 mm
RECA krabičky vel. 1
Krabičky XL
Š=300 mm, V=180 mm
RECA VTS
Sortimentní věž
Š=390 mm, V=360 mm
V= 400 mm
Násypné přihrádky
V=200 mm
V= 400 mm
Dělící plechy
V=400 mm
V= 2000 mm
1
V= 200 mm
18 18
Š=750 mm
V= 180 mm
V= 200 mm
věž VTS
V= 250 mm
V= 400 mm
1
2
1
3
4
2
1
5
3
2
RECA kartonové krabičky
Standard kartonové krabičky
(30,32,34) Š=90 mm, V=90 mm
RECA krabičky vel. 4
Krabičky malé
Š=95 mm, V=130 mm
RECA krabičky vel. 3
Krabičky střední (standart)
Š=140 mm, V=130 mm
RECA krabičky vel. 2
Krabičky velké
Š=200 mm, V=150 mm
RECA krabičky vel. 1
Krabičky XL
Š=300 mm, V=180 mm
RECA VTS
Sortimentní věž
Š=390 mm, V=360 mm
V= 400 mm
Násypné přihrádky
V=200 mm
V= 400 mm
Dělicí plech
V=400 mm
19 19
SECO-BALÍČKY
Vaše balíčky balíme my
•
•
•
•
•
balíčky s různými malými díly pro montáž Vašich produktů na požadovaném místě
společná konfigurace a odsouhlasení technických detailů balení
objednací číslo zákazníka může být na přání založeno v našem SAP – systému
odpovídající množství hotových balíčků pro větší jistotu
dodání a péče na aktuálním místě montáže
Možnosti balení SECO balíčků
•karton
• blistrové balení
• plastový sáček
• montážní krabice
• zatavená fólie
• označení balení Vaším logem (štítek a balení)
20 20
21
Systematicky sestavené sady nářadí
Přehled a pořádek snadno a rychle
-
-
individuální sady nástrojů upravené podle potřeby
osvědčený sortiment reca:
- nářaďové skříně
- nářaďové kufry
- dílenské vozíky
RECA profi kufr se
sadou nářadí
obj.č.: 0700 007
Dílenský vozík
Toolmobile Profi
obj.č.: 0700 000 012
RECA Dílenský vozík Toolmobile Profi
Společně nadefinujeme…
* relevantní nářaďové položky
* přidělíme na přání fixní objednací číslo každé odlišné sadě
* definujeme podle potřeby bezpečnostní skladovou zásobu
* na přání dodáme předchystané sady
Ergonomická pracovní výška asi 1 metr
22 22
Centrálně uzamykatelné zásuvky
Pracovní antistatická podložka
olejuvzdorné rukojeti
23
Na Vaší stavbě jsme po ruce
koncept kontejnerové služby made by RECA
- Máte stavbu?
- Chcete mít všechny spotřební materiály na místě?
- Postaráme se o to!
- Budeme se starat o správu Vašeho kontejneru, příp. Vám podle potřeby dáme kontejner k dispozici
Výhody na první pohled
Postavení systému na místě
Udržujeme pořádek ve Vašem kontejneru
Vaše spotřební materiály budou vždy na místě
Úspora nákladů díky přímému přístupu
24 24
25
eSHOP
Elektronicky na nejlepší cestě
Vaše požadavky zpracujeme pomocí chytré techniky!
• Objednávka přes náš eSHOP – kdykoliv, flexibilně a podle potřeby
• K možnostem elektronického objednávání patří vedle RECA eSHOPu i zpřístupnění dat z našeho elektronického katalogu pro potřeby Vašich vlastních katalogů a jiných platforem
• U našeho sortimentu se řídíme mezinárodně platnými normami, jako je [email protected] a UNSPSC
Vaše výhody na první pohled:
jednoduchá, uživatelsky příjemná manipulace
26 26
objednávka možná kdykoliv v průběhu 24 hodin
aktuální stav sortimentu a výrobků
kontrola dostupnosti zboží
uložení Vašeho individuálního ceníku
Úleva: automatické přiřazení objednávek a dodání
na správné nákladové středisko
Perfektní kontrola: odlišné přidělení dle nároku
a rozpočtu na uživatele nebo nákladové středisko
27
EDI
RECA EDI
Zjednodušujeme a urychlíme Vaše cesty pro zadávání zakázek
bezpapírové vypořádání díky EDV přímého napojení
(EDV-přímé napojení)
ZÁKAZNÍK
Kellner & Kunz AG
Datové formáty např.
Poptávka
ERP-System
Objednávání
|}
Účetnictví
Datový konvertor - zákazník
Nabídka
Objednávka
Potvrzení objednávky
Dotaz na stav zakázky /odpověď
Přepravní oznámení
ra
Faktu
(závazek)
Platba
28
např. SAP obchodní konektor, clearing, EDI-rozhraní
IDOCs, EDIFACT, XML
SAP R/3
ERP systém
- bezpapírové objednání a zpracování příchozích zboží v průběhu celého procesu:
poptávka, nabídka, objednávka, potvrzení zakázek, oznámení odeslání, elektronický dodací list,
elektronická fakturace, vystavení dobropisů
Zpracování
zakázky
|}
Účetnictví
(požadavek)
Možné datové formáty
EDIFACT
SAP-IDOC
XML
TXT
EXCEL
Možné rozhraní
EDI-rozhraní
mapování pomocí vlastního datového konvertoru
externí platební konto
webové rozhraní
29
SECO produkty z našeho programu
typické produkty od společnosti RECA
Nářadí
Upevňovací technika
Ochranné pomůcky
Hmoždinky
sebS
Dílenská chemie
Hmoždinky reca
Vysoká kvalita pro vyšší jistotu – V našem
rozsáhlém programu hmoždinek RECA najdete
vždy správný produkt pro svou aplikaci. Ať jde
o jakýkoliv materiál a jakoukoliv oblast nasazení – máme vhodný produkt!
Samozávrtné šrouby reca sebS
Samozávrtný šroub RECA se zvláštním vrtacím
hrotem Vám pomůže šetřit čas a náklady.
Máme ten správný šroub pro Vaši individuální
aplikaci.
Dílenská chemie reca
Ve skupinách produktů RECA arecal a stavební
chemie nabízíme našim zákazníkům pomocné a ošetřovací látky pro oblast stavebnictví,
zpracování kovů a instalace. Přitom klademe
zvláštní důraz na snadnou zpracovatelnost
našich produktů.
RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.
RECA Arbeitsschutz
Sicherheit für die Sinne
www.facebook.com/kellnerkunz
www.reca.co.at
www.facebook.com/kellnerkunz
www.reca.co.at
Sicherheit für die Sinne
RECA Arbeitsschutz
Pro každou aplikaci ten správný nástroj - ať už
pro montáže, vrtání, řezání či broušení. Vyberte si z našeho širokého sortimentu s více než
20.000 položek. Struktura značky RECA se
skládá z vlastní značky a různých značkových
předních výrobců.
Díky naší široké nabídce produktů v oblasti
upevňovací techniky (cca 40.000 produktů)
můžeme pokrýt Vaše individuální potřeby.
Výrobky širokého spektra od DIN a normovaných dílů, nýtovací techniky, sanitární a
montážní techniky až k bohaté nabídce šroubů.
Všestranné, bezpečné a moderní. Nabízíme rozsáhlou nabídku ochranných pomůcek
(ochrana hlavy, sluchu, očí, dýchání, rukou)
a profesionálních ochranných oděvů.
RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.
Toto spojení drží.
RECA Upevňovací technika A - Z
Vyžádejte si nově zpracovaný katalog
Upevňovací techniky.
30 30
31 31
Regálové řešení na míru
individuálně přizpůsobená Vašim potřebám
RECA-násypné krabice
kartonáž
dělící ramínko
Následuje přehled o nejrůznějších komponentech Vašeho osobního regálu SECO:
Regály:
RECA-základní regál 2000 x 1000 x 400 (V x Š x H) s 5 policemi
RECA-základní regál 2000 x 750 x 400 (V x Š x H) s 5 policemi
Vnější příslušenství:
mřížovaná zadní stěna
mřížovaná boční stěna
mřížovaná dvířka
stojan na závitové tyče
RECA-přístavný regál 2000 x 1000 x 400 (V x Š x H) s policí
RECA-přístavný regál 2000 x 750 x 400 (V x Š x H) s policí
celoplechová zadní stěna
celoplechová boční stěna
celoplechová křídlová dvířka
Police:
RECA-police pro montovaný regál 750 x 400 mm (š x h)
RECA-police pro montovaný regál 1000 x 400 mm (š x h)
Příslušenství k polici:
RECA- popisovací lišta pro montovaný regál
skenovací lišta
podélná západka rovná
závěsná konzole pro rohová řešení
podélná západka vpředu šikmá
podélná západka vzadu šikmá
policové podpěry
oddělovače
přihrádka na sypký materiál
dělící plech
dělící ramínko
zajišťovací hrazda
dělící vedení
boční příčka
magnetické štítky
VTS-věž
oddělovač na polici
stojan na závitové tyče
32 32
33 33
Zásuvný systém
pro sklad, dílny, provozy
Příslušenství k regálu
NOSNOST
POLICE
150 KG
inovativní regálové řešení vytvoří pořádek
Drátěná zadní část
rychlá výstavba díky zásuvnému systému
jednostranné použití, snadné seřízení polic díky napínákům na příčných výztuhách
pro základní a přístavné regály
- míry 50 x 50 x 3 mm
- včetně upevňovacích háků
- lesklý pozink
výška 2000 mm
obj.č.
označení
4963 500 017
drátěná zadní část
šířka
mm
900
výška
mm
1.950
4963 500 018
drátěná zadní část
650
1.950
šířka
mm
300
výška
mm
1.950
výška
mm
2.000
2.000
Drátěná boční stěna
pro základní a přístavné regály
- míry 50 x 50 x 3 mm
- včetně upevňovacích háků
- lesklý pozink
obj.č.
4963 500 019
označení
drátěná postr. stěna
Drátěné dveře
pro základní a přístavné regály
- míry 50 x 50 x 3 mm
- včetně upevňovacích háků
- lesklý pozink
hloubka 400 mm
obj.č.
šířka 1000 mm
Vlastnosti
nastavitelná výška police ve stupních po 25 mm
ideální pro stavbu „před stěnu“
rovněž je možné postavit jako dvojitý regál „záda na záda“
Užitek
rychlá výstavba pouhým zasunutím police
snadné nastavení regálu díky napínáků na příčné vyztužení
cenově výhodná vyztužená varianta
34 34
šířka 750 mm
obj.č.
označení
4963 100
základní regál
šířka
mm
1.000
4963 200
4963 100 001
4963 200 001
přístavný regál
základní regál
přístavný regál
1.000
750
750
hloubka
mm
400
výška
mm
2.000
400
400
400
2.000
2.000
2.000
Ke každému regálu 5 polic, náhradní police, háky na police, křížové
výztuhy, upínací patky a popisovací lišty.
označení
4963 500 036
drátěné dveře
šířka
mm
1.000
4963 500 035
drátěné dveře
750
Stojan na závitové tyče
- pro skladování závitových tyčí, profilů, pásů apod.
- k postrannímu našroubování na TG profilové rámy
- skládá se z horního a spodního dílu
obj.č.
4963 300 005
označení
stojan na závitové tyče
šířka
mm
400
35
Zadní stěna 2 dílná
RECA police
pro přístavný regál
obj.č.
pro přístavný regál
označení
4963 300 003
zadní stěna pozink
šířka
mm
1.000
4963 300 006
zadní stěna pozink
750
výška
mm
2.000
2.000
Boční stěna 2 dílná
4963 300 007
obj.č.
označení
4963 300 002
RECA police
délka
mm
1.000
4963 300 004
RECA police
750
hloubka
mm
400
400
Upozornění: police jsou dodávány bez háků a popisovacích lišt! Nicméně, tyto
části jsou naprosto nezbytné a musí se objednat samostatně.
hák na police: 4963 500 015
popisovací lišta: 4963 400
pro přístavný regál
obj.č.
- police s 25 mm výškou hrany, 150 kg nosnost
- s profilem boxu pro optimální rozložení nosné síly
- systémové děrování - odstup 50 mm
označení
boční stěna pozink
šířka
mm
400
výška
mm
2.000
Hák na police
pro přístavný regál
Křídlové dveře
- k zavěšení polic v zásuvném systému polic
- každá police potřebuje 4 ks
-pozink
pro přístavný regál
obj.č.
4963 300 008
označení
zelené dveře
šířka
mm
1.000
výška
mm
2.000
obj.č.
označení
4963 500 015
hák na police
RECA popisovací lišta
pro přístavný regál
- samolepící, transparentní
- pro 25 a 30 mm vysoké popisovací štítky
obj.č.
Závěsné konzole pro rohové řešení
označení
4963 400
RECA popisovací lišta
šířka
mm
938
4963 400 001
4963 500 029
RECA popisovací lišta
skenovací lišta
750
1.000
výška
mm
25
25
30
zástrčný systém polic s dlouhými příčkami
- nosnost konzole: 100 kg
- pozink
obj.č.
4963 500 020
Dlouhá příčka + 2 čepy
označení
závěsné konzole pro rohové řešení
Upozornění při objednání: při vytvoření rohu se montuje jedna dlouhá příčka
dopředu a druhá dozadu, dvě závěsné konzole se pak nacvaknou na přední
dlouhou příčku.
pro rohová řešení a pro zvýšení nosnosti police
z 150kg - 250kg
- zvýšení nosnosti polic z 150 kg na 250 kg
- pro oboustranné použití zástrčného systému polic
- k vyztužení bez příčné vzpěry
obj.č.
označení
4963 500 004
dlouhá příčka
délka
mm
1.000
4963 500 021
dlouhá příčka
750
Upozornění: na každou polici vždy 2 dlouhé příčky
36
37
Dlouhá příčka šikmá + 2 čepy
Dělící část
pro zešikmení polic
obj.č.
označení
pro lepší rozčlenění kartonáže a plastových skladovacích
boxů
4963 500 002
dlouhá příčka přední šikmá
šířka
mm
1.000
4963 500 022
4963 500 003
4963 500 023
dlouhá příčka přední šikmá
dlouhá příčka zadní šikmá
dlouhá příčka zadní šikmá
750
1.000
750
Upozornění: ke každé polici je nutná jedna dlouhá příčka přední a jedna dlouhá
příčka zadní
obj.č.
4963 500 027
4963 500 013
dělící část pozink
Vodící postranní příčka
obj.č.
4963 500 028
- volně stojící
- plynule nastavitelné v podélném směru
- RAL 7035 světle šedá
délka
mm
400
Upozornění: k nákupu dělících částí doporučujeme vodící postranní příčky
Oddělovač na polici
obj.č.
označení
označení
vodící postranní příčka pozink
délka
mm
400
Upozornění: ke každé polici nutné 2 postranní příčky
označení
hloubka
mm
400
oddělovač na polici
výška
mm
200
Dělící ramínko vysoké
pro chemii, silikony,.....
obj.č.
RECA násypné přihrádky
4963 500 024
- k uskladnění malých dílů a násypného materiálu
- násypné přihrádky jsou postaveny na police
- skládá se z předního a zadního dílu a 2 postranních plechů
- výška vpředu 100 mm, vzadu 200 mm
- pro optimální rozdělení násypného materiálu je možno vložit další dělící plechy
-pozink
obj.č.
4963 300 001
označení
označení
násypné přihrádky + 5 dělících plechů
délka
mm
400
dělící ramínko pozink
Upozornění: v případě šikmého nastavení polic, doporučujeme při nákupu dělících
ramínek i zajišťovací hrazdy
Zajišťovací hrazda
pozink
obj.č.
hloubka
mm
400
označení
4963 500 031
4963 500 034
zajišťovací hrazda pozink pro 1.000 mm
zajišťovací hrazda pozink pro 750 mm
Upozornění: na jednu polici je nutná 1 zajišťovací hrazda
RECA dělící plech
pro montované regály
Sortimentní věže VTS
- rozdělení polic pro optimální uskladnění malých dílů
- jednoduché vložení mezi dvě police
- pozink
obj.č.
označení
4963 400 300
dělící plech
výška
mm
300
4963 400 400
dělící plech
400
hloubka
mm
400
bal
400
4
4
-
-
-
-
odolná krycí vrstva
plný výsuv
centrálně uzamykatelné
stohovatelné
0957 100: zamykání pro jednotlivé zásuvky
– zabraňují překlopení věže, dodává se bez sortimentních kufříků
0957 200: 2 zásuvky pro velkoobjemný materiál
obj.č.
38
označení
0957 100
VTS-věž Typ A
hloubka
mm
260
0957 200
VTS-věž Typ B
260
výška
mm
360
360
39
Držák kotoučů
Dělící stěny
pro montáž na stěnu
pro násypné krabičky
obj.č.
- pro uskladnění různých produktů a rozměrů v jednom boxu
- boxy mohou být děleny podélně i příčně
- políčko na etikety pro rozdělení
označení
0963 300 015
držák kotoučů se 4 háky
0963 300 016
držák kotoučů se 7 háky
Držák lepících pásek
-
-
-
-
pro montáž na stěnu
vhodné pro 5 úsporných rolí max. 50 mm šířky a 50 m délky
ozubená hrana pro jednoduché a čisté odtrhnutí
dodání bez reca-úsporných rolí!
obj.č.
označení
2671 750
držák na lepící pásky
šířka
mm
370
délka
mm
430
výška
mm
80
Obj.č.
0962 210 111
označení
dělící stěna pro vel. 1
bal
5
0962 210 112
0962 210 121
0962 210 122
0962 210 132
0962 210 142
dělící stěna pro vel. 1
dělící stěna pro vel. 2
dělící stěna pro vel. 2
dělící stěna pro vel. 3
dělící stěna pro vel. 4
5
10
10
10
10
Přední ochranná klopa
pro násypné krabičky
- pro ochranu etikety před znečištěním a poškozením
Násypné plastové krabičky
pro přehledné skladování malých dílů
- dodáváme v 5 různých velikostech a barvách
- užitné příslušenství jako oddělovací prvky, přední klopa možno dodat
obj.č.
vnější míry mm
velikost barva
bal
0962 211 011
1
červená
délka
489
šířka
304
výška
185
0962 211 012
0962 211 013
0962 211 014
0962 211 015
1
1
1
1
modrá
zelená
žlutá
šedá
489
489
489
489
304
304
304
304
185
185
185
185
1
1
1
1
1
0962 211 021
0962 211 022
0962 211 023
0962 211 024
0962 211 025
2
2
2
2
2
červená
modrá
zelená
žlutá
šedá
335
335
335
335
335
209
209
209
209
209
152
152
152
152
152
1
1
1
1
1
0962 211 031
0962 211 032
0962 211 033
0962 211 034
0962 211 035
3
3
3
3
3
červená
modrá
zelená
žlutá
šedá
230
230
230
230
230
150
150
150
150
150
130
130
130
130
130
1
1
1
1
1
0962 211 041
0962 211 042
0962 211 043
0962 211 044
0962 211 045
4
4
4
4
4
červená
modrá
zelená
žlutá
šedá
161
161
161
161
161
105
105
105
105
105
75
75
75
75
75
1
1
1
1
1
0962 211 051
0962 211 052
0962 211 053
0962 211 054
0962 211 055
5
5
5
5
5
červená
modrá
zelená
žlutá
šedá
90
90
90
90
90
102
102
102
102
102
50
50
50
50
50
1
1
1
1
1
Obj.č.
0962 210 113
označení
přední ochr. klopa vel. 1/2
bal
5
0962 210 133
přední ochr.klopa vel. 3
10
Víko pro násypné krabičky
pro plastové násypné krabičky
Obj.č.
0962 210 902
označení
víko pro vel. 2
bal
1
0962 210 903
víko pro vel. 3
1
0962 210 904
víko pro vel. 4
1
RECA set krabiček
-
RECA kartonový set (obj.č. 8200 026) obsahuje:
30 ks krabiček č. 30
40 ks krabiček č. 32
40 ks krabiček č. 34
Obj.č.
40
8200 026
Označení
RECA set krabiček
41
Upínací háky
RECA SECO - regálové příslušenství
Svěrná patka 15280
pro drátěnou stěnu
malé části pro ještě větší individuální řešení
pozink
obj.č.
označení
obj.č.
4963 500 032
upínací háky pro drátěnou zadní stěnu
4963 500 033
upínací háky pro drátěnou boční stěnu
označení
4963 500 003
svěrná patka pozink 15280
Dělící plech
Zajišťovací prvek pro montáž na stěnu
- rozdělení polic pro optimální uskladnění malých dílů
- výška vpředu 100 mm, vzadu 200 mm
- pozink
- nezbytné pro zvýšení stability regálů v poměru výška-hloubka
větší/ stejné 5:1
- dodává se bez šroubů a hmoždinek
pro násypné přihrádky
pozink
obj.č.
4963 500 011
označení
obj.č.
dělící plech pro násypné přihrádky
označení
4963 500 016
Spojovací plech
- pro připojovací svorky T-profilů u dvojitých regálů
- pro montáž křížových výztuh u dvojitých regálů
obj.č.
označení
4963 500 025
spojovací plech pro křížovou výztuhu
Spony
Spojovací plech
Cedulky
Zadní držák na stěnu
Zadní držák na stěnu 10338
magnetické
42
Zajišťovací prvek pro
montáž na stěnu
označení
4963 500 026
spony pro dvojité regály
Cedulky
4963 500 012
Dělící plech
pro křížovou výztuhu
obj.č.
obj.č.
Svěrná patka
zajišťovací prvek pro monáž na stěnu
Spony
pro dvojité regály
Upínací háky
pro přístavný regál
označení
cedulky magn.
šířka
mm
80
výška
mm
25
bal
50 ks
obj.č.
4963 000 034
označení
zadní držák na stěnu pro přístavný regál 10338
43
RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.
Kellner & Kunz AG
Großmarktstraße 14
A-1230 Wien
Tel.: +43(0) 1/61029-0
[email protected]
Kellner & Kunz AG
Gradnerstraße 96
A-8055 Graz
Tel.: +43(0) 316/2706-0
[email protected]
Kellner & Kunz AG
Wirtschaftspark 11
A-9130 Poggersdorf/Klagenfurt
Tel.: +43(0) 4224/82110-0
[email protected]
Kellner & Kunz AG
Eduard-Bodem-Gasse 2
A-6020 Innsbruck
Tel.: +43(0) 512/363484-0
[email protected]
Kellner & Kunz AG
Vogelweiderstraße 115
A-5020 Salzburg
Tel.: +43(0) 662/ 88 68 68-0
[email protected]
reca spol. s r.o.
Olomoucká 36
618 00 Brno
Tel.: + 420 548 210 881-2
Fax: + 420 548 210 879
[email protected]
44
RECA Kft.
Kondorfa u. 10.
H-1116 Budapest
Tel. 0036/ 1/ 433-0380
e-mail: [email protected]
www.reca.hu
RECA spol. s r. o.
Olomoucká 36
CZ-61800 Brno
Tel. 00420/ 5/ 48 21 08 81-2
e-mail: [email protected]
www.reca.cz
RECA Slovensko s.r.o.
Vajnorská 134/ B
SK-831 04 Bratislava
Tel. 00421/ 2/ 444 55/ 916-8
e-mail: [email protected]
www.reca.sk
RECA Polska Spółka z o.o.
ul. Fabryczna 20A
PL-31553 Kraków
Tel. 0048/ 12/ 656-30-73
e-mail: [email protected]
www.reca.pl
RECA d.o.o. Slovenija
Kraljeviča Marka ulica 5
SI-2000 Maribor
Tel. 00386/ 02/ 250 11-45
e-mail: [email protected]
www.reca.si
RECA București S.R.L.
Str. Costache Sibiceanu 15, Et. 2,
RO-011511 București, Sector 1
Tel. 0040/ (0) 21/ 2242275
e-mail: [email protected]
RECA d.o.o.
Kučanska bb
HR-42000 Varaždin
Tel. 00385/ 42/ 350-813
e-mail: [email protected]
www.reca.hr
RECA Bulgaria EOOD
Dobri Voinikov Str. 4
BG-1164 Sofia
Tel. 00359/ 2/ 9632295
e-mail: [email protected]
www.reca.bg
RECA d.o.o. Sarajevo
Hifzi Bjelaca 11A
BA-71210 Ilidza Sarajevo
Tel. 00387/ 33/ 777 720
e-mail: [email protected]
www.reca.ba
RECA Ltd. Sti
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10041 Sk. No:10
TR-35620 Ciğli/ İzmir
Tel. 0090/ 232/ 328 3607
e-mail: [email protected]
www.reca.com.tr
RECA d.o.o. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10 Z, br. 15
RS-11070 Beograd
Tel. 00381/ 11/ 311 44 26
e-mail: [email protected]
www.reca.rs
RECA NORM GMBH
Am Wasserturm 4
D-74635 Kupferzell
Tel. 0049(0) 7944/61-0
e-mail: [email protected]
www.recanorm.de
reca spol. s r.o.
Türkova 22a
149 00 Praha 4
Tel.: + 420 272 661 350-352
Fax: + 420 272 661 349
[email protected]
www.reca.cz
Download

RECA SECO.pdf