Povrchy a objemy těles
Komolý jehlan, komolý kužel
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Vypočítejte povrch a objem pravidelného čtyřbokého komolého jehlanu, je-li délka
hrany dolní podstavy 46 cm, délka hrany horní podstavy 32 cm a stěnová výška 25
cm. (7040 cm2, 36 896 cm3)
Vypočítejte povrch a objem pravidelného čtyřbokého komolého jehlanu, je-li délka
hrany dolní podstavy 48 cm, délka hrany horní podstavy 26 cm a tělesová výška 18
cm. (6 102 cm2, 25 368 cm3)
Vypočítejte povrch a objem pravidelného čtyřbokého komolého jehlanu, je-li délka
hrany dolní podstavy 18 cm, délka hrany horní podstavy 14 cm a délka boční hrany
10 cm. (1 147,07,2 cm2, 2 468,25 cm3)
Kolik m2 ocelového plechu je
potřeba ke zhotovení násypníku
podle obrázku (podstavy násypníku
jsou čtvercové), jestliže při výrobě
je potřeba navíc 12 % plechu na
záhyby?
A = 580 mm; B = 120 mm; C = 430
mm; D = 220 mm; E = 180 mm
(1,3 m2)
Kolik m3 uhlí se vejde do násypného koše tvaru převráceného komolého jehlanu,
jestliže délka strany čtvercového dna je 80 cm a délka strany horního čtvercového
otvoru je 1,4 m? Hloubka koše je 1,2 m. (1,49 m3)
Jáma má tvar pravidelného čtyřbokého komolého jehlanu, jehož podstavné hrany
mají délky 8,5 m a 13,2 m. Boční stěny svírají s rovinou dna úhel o velikosti 140°.
Kolik m3 zeminy bylo při hloubení jámy vykopáno? (236 m3)
Pravidelný čtyřboký komolý jehlan má podstavné hrany dlouhé 8 m a 5 m, výšku 2
m. Určete objem jehlanu, který daný komolý jehlan doplňuje na úplný pravidelný
čtyřboký jehlan. (27,78 m3)
Komín tvaru komolého rotačního kužele má výšku 43 m, průměr dolní podstavy 5,4
m a 4,8 m, průměr horní podstavy 2,1 m a 1,5 m. Jaká je jeho celková hmotnost, jeli hustota zdiva 1650 kg/m3? (231 tun)
Vypočtěte obsah pláště, povrch a objem komolého kužele, je-li: d1 = 1,25 m, d2 =
0,82 m, v = 1,3 m. (4,28 m2, 6,04 m2, 1,11 m3)
Určete výšku komolého rotačního kužele, je-li dán jeho objem 285 m3 a poloměry
podstav 6,5 m a 3,2 m. (316,17 m2)
Z plechu se má zhotovit otevřená nádoba tvaru komolého rotačního kužele o straně
délky 50 cm. Průměr horní části nádoby má být 40 cm, průměr dna 25 cm.
Vypočítejte, kolik plechu bude zapotřebí, počítá-li se s odpadem 8%. (60,41 dm2)
Download

Povrchy a objemy těles