autoportret
Časopis pro zákazníky Raben Group
červen / 2014
w w w.raben-group.com
/
w w w.freshlogistics.com.pl
Raben
Ecology
Číslo věnované
udržitelným trendům
4-5
Pobaltí
v centru pozornosti
10 let Raben Group
v Pobaltí
9
Potřeba
systému SPEED
Nový systém
řízení přeprav
Kewill
14
Nástroj podporující celosvětový
dodavatelský řetězec
OBSAH
V tomto čísle:
6-7
4-5
■ Pobaltí v centru pozornosti ■ Šampionát Speed Docking 14
4-5
6-7
■ Můžeme budovat
ekologicky, efektivně a úsporně?
■ Potřeba systému SPEED
■ V očích veřejnosti ■ Účast na fotbalovém mistrovství v Brazílii
■ Další úroveň
■ Jdeme na Východ
■ Kewill – Nástroj podporující celosvětový
dodavatelský řetězec ■ 14 dnů (společně) ■ Rozšíření distribuční sítě
■ Zajištění vysoké kvality
■ ePod, nová možnost komunikace ■ Nový sklad – více možností
■ Bezpečnost na mušce
■ Výherci soutěže Shepper ■ 21 + 79 ≠ 100
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
17
18
18
19
Raben Autoportret, Časopis pro zákazníky Raben Group
Vydavatel: Raben Management Services sp. z o.o., ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo, Polsko
Fotografie: Raben Group, Fotolia str 8, 10, 11, 13, 19, Thinkphoto str. 9, Shutterstock str. 14,
http://fotospublicas.com/reta-final-das-obras-de-modernizacao-estadio-beira-rio-em-porto-alegre/ str. 11.
Publikováno: 2x ročně, Číslo: 1(33)2014
Náklad: 6 600 ks.
Jazyky: angličtina, němčina, polština, čeština, ukrajinština, maďarština
Online verze: http://ceskarepublika.raben-group.com/media-centrum/publikace/casopis-raben-autoportret/
Tištěno na ekologickém papíru Respecta s certifikátem FSC.
2
Autoportret
9
11
Úvod
Podniky musí splňovat očekávání
svých zákazníků.
Evropa 2050 je již za dveřmi.
Zelená Evropa
R
ok 2050 se zdá být ještě daleko, ale již dnes bychom měli
být připraveni na změny, které přinese. Pokud budeme
brát v úvahu vývoj moderního světa, je jisté, že tyto změny
nastanou. Jestliže se podíváme o 50 let zpět, neexistovaly mobilní
telefony, nebyl vynalezen internet a ne v každé domácnosti byla
televize. Technologie se vyvíjí stále rychleji.
Široká perspektiva ukazuje, že pouhé desetiletí může změnit běh
historie a situaci v mnoha zemích. Před 10 lety vstoupil Kypr, Česká
republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Slovensko,
Slovinsko a Maďarsko do Evropské unie. V té době jsme otevřeli
naše společnosti v zemích Pobaltí. Rozšíření Evropské unie
nám umožnilo uvést na trh naši novou službu „Evropa za 48h“.
V příštích letech očekáváme podpis dohody o přistoupení více
zemí a tedy změnu hranic EU. My však již dlouhodobě nabízíme
služby mimo státy EU, jako v Ukrajině, ve které působíme více než
10 let. Nově jsme zavedli nová spojení do Asie, jmenovitě do zemí
Ázerbájdžánu, Gruzie nebo Tádžikistánu.
Poslední desetiletí nebylo jen o odstraňování hranic mezi zeměmi
EU nebo o rozvoji technologií. Změnil se rovněž náš postoj vůči
podnikání. Věnujeme více pozornosti popularizaci ekonomie, což
přináší efektivnější využití přírodních zdrojů.
Můžeme si tedy vytvořit představu o tom, jak bude vypadat svět za 30 let?
Abychom toto dokázali, musíme přijmout opatření ve prospěch
udržitelného rozvoje. Rozšíření Evropské unie se před 10 lety
vztahovalo například na schválení politiky ochrany životního
prostředí členskými státy. Od počátku 70. let přijala EU více
než 200 právních předpisů, které se vztahují k ochraně životního
prostředí. Naše budoucnost je důležitá nejen pro zákonodárce.
Je důležitá i pro zákazníky, kteří častěji nakupují odpovědně.
Podniky musí splňovat nová očekávání svých zákazníků. Evropa 2050
je za dveřmi. Udržitelné trendy mají šanci udržet náš svět vstřícným
nejen vůči nám samotným, ale i vůči budoucím generacím.
V březnu 2014 patřila společnost Raben Group mezi 80 společností,
které podepsaly Vizi udržitelného vývoje polského podnikání 2050
(Vision of Sustainable Development for Polish Business 2050)
na Ministerstvu hospodářství Polska. Vztahuje se k přednášce
„Vize 2050. Nový program pro podnikání“, která byla publikována
před 4 lety Světovou obchodní radou pro udržitelný vývoj (WBCSD).
Dlouhodobé cíle udržitelného vývoje pro celou Evropu jsou zájmem
naším, naší firmy a celé společnosti. Tato vize definuje klíčové
oblasti činností a výzev, kterým musí podnikatelé čelit.
V současné době je klíčová péče o celý řetězec hodnot. Ochrana
životního prostředí začíná již ve fázi vývoje konceptu výrobku nebo
služby. Používá se při výrobě obalů a jejich recyklaci. Doručení ‒
přepravní tok je základním spojením v tomto procesu. Je nutné se
přesvědčit, že se nejedná o nejslabší spojení.
S pozdravem,
Ewald Raben
CEO Raben Group
Časopis pro zákazníky Raben Group
3
jubileum
Pobaltí
v centru pozornosti
10 let Raben Group v Pobaltí
Litva, Lotyšsko a Estonsko se připojily k Evropské unii v květnu 2004. Tehdy zahájila v této oblasti svou
činnost i společnost Raben Group. V současné době má Raben v zemích Pobaltí tři společnosti a pět kanceláří
v největších městech: Vilnius, Riga, Tallinn, Kaunas and Klajpeda. Zaměstnává více než 80 zaměstnanců
a disponuje více než 3 500 m2 skladovacích a „cross-dock“ kapacit.
V
še začalo ve Vilniusu, kde byla
v srpnu 2004, pouze několik měsíců
po vstupu do Evropské unie,
založena první pobočka. Po několika málo
měsících byla druhá otevřena v Kaunasu.
Toto byly naše první kroky na litevském trhu.
Provedli jsme analýzu potřeb zákazníků
a věnovali spoustu úsilí a investic, abychom
se stali konkurenčním poskytovatelem
přepravních a logistických služeb v Litvě,
Lotyšsku a Estonsku.
I když začala hospodářská krize, nevzdali
jsme to a pokračovali jsme dál. Nyní jsme
rádi, že spolupracujeme s nejrůznějšími
společnostmi v Litvě, Lotyšsku a Estonsku.
Naše služby poskytujeme malým podnikům
i velkým maloobchodním řetězcům a su-
Pro nás, jako výrobní společnost, je spolehlivý poskytovatel přepravních
služeb velmi důležitý. Reagovali jsme na nabídku společnosti Raben Lietuva
a byl to správný krok. Rychlé cestovní příkazy, odpovědnost, upřímná komunikace, rychlá reakce na měnící se situaci, cena, lepší podmínky spolupráce – žádná
jiná přepravní společnost, se kterou jsme spolupracovali, nám nenabídla víc, než Raben.
Je to odpovědný a čestný partner. Pokud to bude možné, vždy budeme našim partnerům doporučovat přepravní společnost Raben Lietuva UAB.
JS Baltic UAB, zástupce ředitele Salomėja Balčiauskienė
ZAČÁTEK
SLUŽEB
V POBALTSKÝCH STÁTECH
Přejmenování
společnosti
Raben Vilnius
na Raben Lietuva
Otevření
pobočky
ve městech
VILNIUS
a KAUNAS
2004
4
Autoportret
permarketům. V březnu 2008 proběhla ve
společnostech úspěšná certifikace systému
řízení kvality ISO 9001:2008. Tento úspěch
posílil pověst Raben Group v pobaltských
státech.
Jako reakci na rostoucí potřeby zákazníků
jsme v roce 2010 otevřeli novou pobočku
ve městě Klajpeda. A v Lotyšsku jsme nabídli
nový produkt – skladování.
Díky rozboru litevského a lotyšského logistického trhu jsme zjistili, že jednou z největších
konkurenčních výhod Raben oproti jiným
3PL společnostem je služba Fresh logistika.
Zvyšující se poptávka po těchto produktech
nás přiměla rozšířit dobrou logistickou
spolupráci mezi Raben Baltics a místními
partnery v Litvě a Lotyšsku.
Služba
Fresh Logistics
nabízená
z Polska
do Pobaltí
B alt ic ké
5. výročí
Pobaltských
zemí
v Evropské Unii
Pravidelná linka
mezi Lotyšskem,
Litvou
a Estonskem
Certifikace
ISO 9001:2008
jubileum
Když se ohlédneme zpět a zkusíme zhodnotit,
co jsme udělali, jsme si jisti, že přepravnímu
trhu vládne obrovská konkurence. Napočítali
jsme více než tucet velkých konkurentů
v Litvě a dalších zemích Pobaltí. Navzdory
této skutečnosti je naším cílem chápat
potřeby našich zákazníků, abychom byli
schopni nabídnout nejúčinnější a nejoptimálnější řešení.
Investice do technologií nám umožnili lepší
optimalizaci naší práce. Zákazníkům již poskytujeme možnost vlastní kontroly a správu
objednávek a dokumentů.
Rád bych poděkoval všem našim zákazníkům, zaměstnancům a partnerům za jejich
úzkou a dlouhodobou spolupráci, nasazení
a odhodlání dosáhnout společných cílů.
Vaši společnost jsme si vybrali, neboť malé množství zboží dodáváte velmi
rychle a cena je relativně konkurenční. Používáte kvalitní software, který
umožňuje rychlou objednávku přepravních služeb. Chtěl bych zdůraznit, že
cena a rychlá dodávka zboží jsou velmi důležité. Skvělá spolupráce s fantastickým
týmem společnosti Raben Lietuva.
Všichni zaměstnanci jsou velmi přátelští, s profesionálním přístupem ke všem dotazům a v případě problémů jsou vždy připraveni pomoci. Velmi si ceníme rychlé reakce na dodávky zásilek – to je největší přednost. Ale také rychlé zadání objednávky do
systému a možnost sledování, kde se vaše zásilka nachází.
Medelsta UAB, obchodní ředitel, Norbertas Bacevičius
Mezinárodní a vnitrostátní distribuce, skladování, fresh logistika, smluvní logistika,
námořní a letecká nákladní doprava – to vše
můžeme nabídnout našim zákazníkům po
10 letech obchodní činnosti v Pobaltí.
m o ře
Audrius Losunovas
výkonný ředitel
Raben Group in Baltics
Raben Lietuva
patří mezi 100
největších
logistických firem
dle průzkumu novin
Verslo žinios
Nabídka nové
služby v Lotyšsku:
SKLADOVÁNÍ
Otevření
pobočky
ve městě
KLAIPEDA
Společně dokážeme mnohem více.
Raben Lietuva
oceněn jako
finančně nejsilnější
společnost v Litvě
NEJSILNĚJŠÍ
v Litvě
10. VÝROČÍ
společnosti
Raben v Pobaltí
Časopis pro zákazníky Raben Group
5
POHLED EXPERTA
Šampionát
Speed Docking
zvyšuje efektivitu
v dodavatelském řetězci
Čas jsou peníze. Toto běžné a často skloňované rčení dnes dostává nový a reálný význam. Dnes kdykoliv
vzdáleně komunikujeme z jakéhokoli místa planety, umíme cestovat rychleji než kdy předtím, v době kdy
přístup k informacím je neomezený žijeme jednoduše daleko rychleji. Skutečnost, že jsme schopni dělat
mnoho věcí daleko rychleji a efektivněji znamená velké úspory.
V
rámci celé Evropské Unie jezdí
24% kamionů prázdných a většina
ostatních je naložena na 57%.
Obecná efektivita silniční přepravy je jen 43%.
Navíc v dalších 10 letech přibližně 20%
řidičů kamionů v Evropské Unii odejde do
důchodu. Pokud také vezmeme v úvahu
skutečnost, že doprava je v celosvětovém
měřítku zodpovědná za 13.5%¹ celkových
CO2 emisí, pak se shodneme na tom,
že možnost zvýšení současné kapacity
logistiky se stává prioritou z hlediska
ekonomického i z hlediska životního prostředí.
¹ Data ze zdroje ECR Polska.
6
Autoportret
Šampionát Speed Docking
Tyto fakta a analýzy byly základem pro
soutěž pojmenovanou Speed Docking, která
spočívá v měření a porovnávání celkového
času vykládky kamionů v distribučních
centrech (DC) od chvíle, kdy kamion projede
vstupní branou, do okamžiku, kdy toto centrum
(od brány k bráně) opouští. Účastníky šampionátu jsou distribuční centra provozovaná
jak maloobchody, tak i velkoobchody.
Myšlenka soutěže je jednoduchá. Po dobu
10 týdnů budou distribuční centra měřit
celý cyklus vykládky kamionů se zbožím
výrobců, kteří se soutěže zúčastní. Čas je
měřen stacionárními počítači a zaznamenáván bránami distribučního centra od chvíle,
kdy kamion vjede do areálu, do chvíle, kdy
jej opouští. Aby bylo možno data srovnat,
pro neúplné náklady je čas přepočítán na
váhu plného nákladu. Čas je pak srovnáván
s časy dalších účastníků soutěže. Analýzu
dat provádí nezávislá výzkumná společnost,
která tento měřící systém také navrhla.
Soutěž trvá tři týdny a je organizována jednou
ročně, obvykle mezi březnem až květnem.
POHLED EXPERTA
Výherci jsou vyhlašováni v týdenních cyklech
a po 10 týdnech je vybrán tým, který měl
nejlepší čas v rámci celé soutěže. Maloobchodní a velkoobchodní distribuční centra
jsou hodnocena zvlášť.
Myšlenka Speed Docking Championship
se objevila v roce 2011 v sídle nizozemské
pobočky Mars. Zde si všimli obrovského
komerčního potenciálu efektivní vykládky
a uvědomili si, že změny jsou nevyhnutelné.
centrech. Odhaduje se, že díky druhému ročníku holandského šampionátu Speed Docking
se celkový čas vykládky snížil o 30%.
Díky tomuto velkému úspěchu se v roce
2013 rozhodlo 11 společností připojit ke
společnostem Mars a Heinz v Nizozemí.
Speed Docking je projekt, který pomáhá
klíčovým hráčům logistického
řetězce -výrobcům, distributorům, maloobchodníkům a v konečném důsledku i logistikům spolupracovat s cílem získat měřitelné
přínosy zkrácením a zdokonalením cyklů
vykládky kamionů a také s cílem pobavit se.
S cílem zapojit partnery, poučit se a získat
zkušenosti, bylo rozhodnuto uspořádat
soutěž pro týmy zodpovědné za vykládku
v distribučních centrech zákazníků Mars
v sektoru FMCG. Touto jednoduchou,
ale zajímavou a motivující cestou chtěli
specialisté na logistiku v Mars získat data,
která by rychle ukázala, že krátký proces
vykládky je přínosem pro výrobce, logistiky
a operátory distribučních center (maloobchodních i velkoobchodních).
Urychlí celý dodavatelský řetězec
Cílem projektu Speed Docking je v první
řadě odstranění ztrát a následně také
zrychlení celého dodavatelského řetězce,
který bude více udržitelný. Díky využití
elementů soutěže a rivality je možné nejen
získat zainteresované týmy, ale také shromáždit velké množství dat z měření během
soutěže. Analýza těchto informací umožní
vyvození závěrů ohledně efektivity dodavatelských řetězců.
Šampionát
První šampionát Speed Docking se uskutečnil v roce 2011. Projekt umožnil shromáždit data týkající se vykládky kamionů
a poukázal na hlavní změny k zlepšení času
celého procesu vykládky. Výhody účasti v šampionát Docking přesvědčil společnost Heinz,
aby se v následujícím roce do klání přidali.
V roce 2012 Speed Docking měřil čas během
3 247 vykládek ve 46 místech maloobchodů
a ve 116 velkoobchodních distribučních
Výsledky roku 2013 byly obdivuhodné.
Celkově 13 výrobců a 5 poskytovatelů
logistických služeb měřilo své časy vykládky
ve více jak 550 distribučních centrech
v Nizozemí. Celkově bylo změřeno přes
40 000 vykládek.
Čas jsou peníze a to, co vložíme do dodavatelského řetězce, nebude znamenat pouze
profit pro jednotlivé společnosti, ale také
přínos pro naše životní prostředí a kvalitu
života na planetě.
Výsledky letošního ročníku jsou k dispozici
na www stránce:
http://www.gs1belu.org/nl/ecr/speed-docking
Anna Jarzębowska-Kwiatek
manažerka komunikace
ECR Polska
ECR Polska
spojuje výrobní, obchodní, distribuční a servisní společnosti, které jsou většinou spojeny se sektorem Fast-Moving Consumer
Goods (FMCG – přeprava rychloobrátkového zboží) Organizace poskytuje svým členům znalosti a podporu s cílem zvýšit
efektivitu řetězce hodnot a pozdvihnout jejich obchod. Raben Polska je členem ECR Polska.
Časopis pro zákazníky Raben Group
7
inovace
Můžeme budovat
ekologicky, efektivně
a úsporně?
Ekonomická recese se zpomaluje a skončilo i období budování spekulativních projektů.
Ještě před několika lety nabízeli developeři logistickému trhu stovky tisíc čtverečních metrů
jednoduchých, nespecializovaných a často neúčinně projektovaných skladů.
T
ato fáze vývoje nejen na polském
trhu s komerčními prostory neměla
příliš mnoho povědomí o potřebách
zákazníků a ani v tomto ohledu nevytvářela
vysoká očekávání. Sklad musel být prostě
„k dispozici“ a jeho kvalitě nebyla věnována
přílišná pozornost.
Výstavba na klíč
Po období spekulativních projektů nastoupila fáze staveb na klíč (Built to Suit).
Dříve developeři budovali tak, jak se jim
to líbilo a pro zákazníky, které ještě neměli.
Zachování životního prostředí je pro nás
velmi důležité, což bude pro naše zákazníky
v budoucnu měřitelným přínosem. Velké
příležitosti spatřujeme v nových technologiích osvětlení. Tyto systémy jsou používány
v nově budovaných zařízeních společnosti
Raben Polska v lokalitách Sosnowiec
a Robakowo a ve skladech Fresh Logistiky
v Gliwicích. Spouštíme také proces modernizace starších staveb. Využíváme dražší,
ale účinnější systémy vytápění a investujeme do tepelné izolace přístavných ramp.
Všechna technická řešení používaná
Nově vybudované zázemí Raben Polska ve městech
Sosnowiec a Robakowo a sklad Fresh Logistiky v Gliwicích
jsou vybaveny LED osvětlením.
V současnosti se setkávají se zákazníkem
ještě před tím, než je o jakémkoli projektu
rozhodnuto. Odpovědnost obou stran za
kvalitu skladovacích kapacit se zvyšuje.
Byla učiněna opatření na ochranu životního prostředí. Dodavatel, který se může
pochlubit ekologickými vlastnostmi skladu,
předčí konkurenci a „zelená“ logistika se
stává odpovědností nájemce (logistiky) vůči
zákazníkům.
Eko technologie
Ochrana životního prostředí byla pro Raben
Group vždy důležitou a budování ekologických
technologií věnujeme maximální úsilí.
společností Raben jsou ekologicky úsporná,
což má přímý vliv na možnost poskytování lepších obchodních podmínek našim
zákazníkům.
Zařízení Raben Group
Tato zařízení se vždy odlišovala od těch,
která byla k pronajmutí, neboť zde byla
vždy pravidlem „Výstavby na klíč“. Během
výstavby využíváme příležitost přizpůsobit
sklad potřebám vysoce specializovaných
logistických služeb, které nabízíme.
Nebojíme se investic, které jsou přínosné
v dlouhodobém horizontu. Dle požadavků
kladených současným trhem jsme schopni
s využitím vlastních zdrojů přizpůsobit
již postavenou budovu nebo budovu objednanou developerem.
Naše sklady jsou budovány v souladu se
specifikacemi skladovaného zboží a správně
zvolených bezpečnostních opatření, jako
jsou izolace podlah, nádrže na požární
vodu nebo střešní a zavěšené sprinklery.
Velmi pečlivě volíme normy, jako např.
NFPA¹, FM Global², atd. Volíme skladovací
výšku, nosnost podlah, konstrukční výztuhy,
uspořádání policových systémů a další důležité parametry budovy, abychom dosáhli
maximálního množství prostoru pro palety
z dostupné kapacity skladu. Konfigurujeme
dlouhodobé, bezpečné a na údržbu nenáročné
přístavné rampy, které jsou velmi důležité
pro „cross-docky“.
Pro developery skladů může složitá situace
na trhu paradoxně zvýšit kvalitu budovaných
staveb.
Pro hráče na trhu se skladovými budovami
budou jediným omezujícím faktorem jejich
znalosti a představivost.
Marek Zychla
ředitel investic
Raben Management Services
V roce 2014 otevře Raben Group nové sklady v Polsku (Gliwice, Kalisz, Robakowo, Rzeszów, Sosnowiec,
a v Włocławek), a na Ukrajině, Brovary blízko Kyjeva. Celková kapacita těchto budov je 70 000 m2. Zákazníci
budou moci využít tyto skladovací prostory pro uskladnění zboží při řízené teplotě od + 2ºC do + 6ºC.
¹ NFPA – norma zavedená ve Spojených státech Národní asociací požární ochrany (National Fire Protection Association).
² FM Global – pojišťovací společnost ze Spojených států, která vytvořila technické směrnice pro projektování systému sprinklerů na základě jejich vlastních
průzkumů a testů. FM Global zároveň tyto systémy certifikuje.
8
Autoportret
inovace
Potřeba
systému SPEED
Z důvodu přizpůsobení oblíbeného konceptu jednoduchého řízení služeb zavedla společnost
Raben Transport v prosinci 2013 systém řízení přepravy – TMS Speed. Následně společnost
zahájila nový standard plánování a kontroly operací.
K
oncept jednoduchého řízení
(LM – lean management) se objevil
v 80. letech v Japonsku a byl
formulován Johnem Krafcikem, vědcem
Technologického institutu v Massachusetts
(MIT), kolébky nejslavnějších světových
systémů řízení.
Slovo „lean“ znamená tenký, štíhlý a proto
jednoduchá výroba charakterizuje filozofii
výroby s úsporným využitím zdrojů.
Ve srovnání s tradičním přístupem její
použití v praxi umožňuje dosažení kratších
prováděcích lhůt, lepší kvalitu a rozhodně
nižší náklady. V současné době je tento
koncept úspěšně využíván v oblasti služeb.
Překvapivou a motivující skutečností je
fakt, že u každého řešení, které je ve
své době považováno za to nejlepší,
se později ukáže, že je stále co zlepšovat.
Je to důkaz možnosti a neustálé potřeby
snažit se o dokonalost jak prostřednictvím
průkopnických činností, tak i malými
zlepšeními. Díky tomu zavedla společnost
Raben Transport počátkem prosince
2013 novou aplikaci pro řízení přepravy
– Speed – vyvinutou společností Interlan.
Zároveň byla zvolena a zavedena nová
norma pro telemetrická řešení, což zaručuje
komunikaci s vozidly a dohled nad realizací
zakázek. Všechny naše dopravní prostředky
byly vybaveny palubními počítači Transics
a kamiony našich subdodavatelů mobilními
zařízeními (chytrými telefony).
Překvapivou a motivující
skutečností je fakt,
že u každého řešení, které je
ve své době považováno za to
nejlepší, se později ukáže,
že je stále co zlepšovat.
Z důvodu relativně častých výměn přívěsů
během tranzitu a v rámci vozového parku ve
skladech zákazníka jsme přijali řešení dodatečně instalovat solární panely Mecomo,
které přenášejí GPS polohu přívěsu vnějšímu
zdroji energie tahače. Díky tomuto řešení
jsou oba dopravní prostředky, tahač i přívěs,
monitorovány nezávisle, což zvyšuje
bezpečnost nákladu a významně podporuje
funkce plánování.
Základním cílem investice bylo další zlepšení efektivnosti a zdokonalení procesů.
Nicméně, celkový kontext je mnohem širší.
V nedávné době bylo řečeno mnoho o dlouhodobých trendech v sektoru přepravy
a neustále je zdůrazňována role transparentnosti při výměně informací a flexibilita
přizpůsobit se měnícím se požadavkům.
Obě tendence vyžadují velmi dobrou
organizaci, moderní IT řešení a odpovídající
obchodní model. Jak zdůrazňují někteří
praktici v obchodu, celkové množství objednávek na trhu se zdá být v současné době
stabilní. Jejich problémem je však časová
různorodost. Bez odpovídajících systémů je
v současnosti velmi složité zachovat ziskovost a zaručit očekávanou kvalitu.
Paweł Trębicki
výkonný ředitel
Raben Transport
Časopis pro zákazníky Raben Group
9
csR
V očích
Veřejnosti
Jaká je spojitost mezi HSBC Bankou a Gazpromem? Nominace letošního ročníku Ocenění V Očích
Veřejnosti, jehož vítězové byli vyhlášeni během Světového ekonomického fóra v Davosu.
Je toto ocenění prestižní? Ano. Stojí za získání? Samozřejmě ne.
Není úniku od CSR
(Sociální odpovědnost podniků)
Organizátorem soutěže je organizace
Greenpeace, která „oceňuje“ nejvíce
nezodpovědné společnosti a díky tomuto
přitahuje pozornost na jejich činnosti.
Toto ocenění je udělováno od roku
2005 a letos hlasovalo 280 000 lidí pro
Gazprom. Počet hlasujících ukazuje
velikost společnosti, rostoucí povědomí
zákazníků a skutečnost, že od CSR
není úniku.
Celosvětové společnosti již mnoho let
publikují zprávy CSR, které prezentují
dopad na široce pojaté životní prostředí.
Doposud byly zprávy v této oblasti
nepovinné. V dubnu 2013 obdržela
Evropská komise podnět, který se týkal
požadavku na vypracování zprávy. U všech
společností, které mají více než 500
zaměstnanců, s výsledovkou přesahující
celkových 20 milionů EUR. To znamená,
že již brzy bude pro každou větší společnost
povinností vyhotovit zprávu a dodržovat
CSR. Zpráva zahrnovala seznam 18 000
společností. Poměrně brzy se příprava
a zveřejňování CSR zpráv stane nutností
pro vetší společnosti. Tomuto se nevyhnou
ani malé a střední podniky, neboť sociální
odpovědnost podniku představuje celý
řetězec hodnot. Z toho důvodu budou
10
Autoportret
korporace po dodavatelích požadovat zprávy,
např. o emisích CO2 nebo o dodržování
etického kodexu.
Důležitý je dialog
CSR se stále více rozšiřuje. Velkoměsta
zavádějí etické kodexy: zavádějí moderní
technologie, jejichž cílem je snížení
úrovně hlučnosti, jako např. porézní asfalt
snižuje hlučnost o 2-5 decibelů. Objevují
se aglomerace, kde jsou používány
ekologické zdroje energie, jako je např.
Caofeidan, kde je 95% energie potřebné
pro město vytvářeno z obnovitelných
energetických zdrojů.
Stále je důležitý dialog. Neustálé žádosti
akcionářů o názory, konzultace řešení
mohou být počátkem inovace společnosti.
Dialog by měl být přínosem nejen pro
společnost, ale i její akcionáře.
Jak to provést?
Raben Group provádí pravidelně Průzkum
spokojenosti zákazníků. Letošní ročník
měl zvláštní charakter. Z důvodu péče
o přirozené životní prostředí byl tento
dotazník poprvé prováděn online. Za každý
vyplněný dotazník v 10 zemích na Starém
Kontinentu věnovala společnost Raben
Group minimálně 1 Euro některé z místních
nestátních organizací. V Polsku a Maďarsku
byla částka za téměř 800 vyplněných
dotazníků věnována asociaci Sdružení pro
bezpečnost silničního provozu a kampani
Moje první sedadlo (My first car seat),
která propaguje bezpečnou přepravu dětí
v osobních automobilech. Z tohoto projektu
měly prospěch tři strany. Raben Group
získala zpětnou vazbu na poskytované
služby. Výsledkem tohoto průzkumu je
skutečnost, že zákazníci budou moci
využívat zdokonalené služby. Nejmladší
cestovatelé z tohoto průzkumu také
profitovali. Celá částka z průzkumu byla
věnována na zvýšení jejich bezpečnosti.
Nikdo se již neptá…
V současnosti v nabídkové dokumentaci,
kterou obdržíme, nikdo neklade otázky,
zdali máme jakékoli environmentální
licence. Zákazníci se ptají, o jaké certifikáty
se jedná. Neptají se, jestli měříme emise CO2,
ale co uděláme pro jejich snížení.
Některé body jsou brány za samozřejmost.
Přecházíme na vyšší úroveň zainteresovanosti
a povědomí.
Marta Szymborska
CSR lídr
Raben Management Services
PŘÍPADOVÁ STUDIE
Účast na fotbalovém
mistrovství v Brazílii
Nejen polský fotbalový tým, ale i polská technická
řešení se díky zainteresovanosti Raben Group zúčastní
Mistrovství světa ve fotbale.
Obtížné začátky
Na začátku října 2013 obdrželo obchodní
oddělení námořní a letecké přepravy
Raben Polska poptávku od Flontexu, společnosti z Bytomu (Polsko). Jako výrobce
velkoformátových zastřešovacích plachet
pro stadiony a průmyslové objekty má tato
společnost uzavřenou smlouvu s brazilským
stavebním konsorciem na výrobu zastřešovacích prvků pro Beira-Rio Stadium v Porto
Alegre. Toto místo se stane centrem utkání
letošního fotbalového mistrovství světa.
Již dříve z tohoto projektu odstoupila italská
firma poté, co její thajský subdodavatel
prohlásil realizaci této zakázky za nemožnou.
Slezská společnost Flontex připravila veškeré potřebné prvky ve velmi krátkém čase.
Překonání obtížností
Další překážkou pro polského výrobce
byla dodávka zastřešení do Brazílie ve
velmi krátkém čase, kdy námořní doprava
nemohla být využita a muselo se najít další
řešení – byla tedy zvolena letecká nákladní
přeprava.
Zdálo by se, že počet linek mezi Evropou
a Sao Paulem v Brazílii je dostatečný.
Ale kritickým se stal rozměr a množství
přepravních beden, ve kterých měl být
konečný produkt dopraven. Nakonec jsme
si dokázali představit bedny o rozměrech
8,60 m x 2,07 m x 1,00 m. A kromě toho jich
muselo být 25.
o celkové hmotnosti 142 tun a prodejní
hodnotě 390 000 EUR.
Celá operace byla dokončena v termínu,
který zákazník očekával, a bez jakýchkoli
poškození během přepravy. Stadion tak
získal úžasnou střešní konstrukci a nyní
již může jen čekat na fotbalisty a nadšené
fanoušky.
142 tun za dva měsíce
Po pečlivé analýze vše přepravních možností
jsme našli možnost ve využití letecké společnosti Cargolux, která má jako jediná letadla
Jumbo Jet s možností nakládky přední částí
letadla. Díky tomuto řešení mohly být obří
kontejnery naloženy na palubu a dopraveny
do Brazílie.
Tomasz Skrzymowski
Manažer letecké nákladní přepravy
Raben Polska
Během tohoto dvouměsíčního projektu se
objevily i další aspekty (rychlý převoz 5 tun
výrobního materiálu z Thajska do Bytomu
a vývoz 37 tunového nákladu kovových
prvků nosných konstrukcí, které vyrobila na
zakázku společnost z Kostrzynu, v Polsku),
kdy Raben Polska realizovala 15 zásilek
Stadion BEIRA-RIO
byl předán do užívání
v roce 1969.
Pojme až 49 000 diváků.
Během fotbalového
mistrovství světa 2014
zde odehrají své zápasy
týmy Alžírsko, Argentiny,
Austrálie, Francie, Honduras,
Jižní Koreje, Nigérie,
a Nizozemska.
Časopis pro zákazníky Raben Group
11
PŘÍPADOVÁ STUDIE
Další úroveň
Společnost Raben poskytuje
v České republice jedinečné služby
s přidanou hodnotou
Společnost BSH – Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, největší
výrobce domácích spotřebičů v Evropě, je pro Raben Logistics
Czech s.r.o. jedním z dlouhodobých zákazníků.
R
aben poskytuje logistické služby
společnosti BSH v České republice
od roku 2005. Kromě řízení
každodenních linkových přeprav z Německa
a služeb cross-dockingu, poskytuje sklad
společnosti Raben v Praze-Jažlovicích
jedinečné služby s přidanou hodnotou.
Od listopadu 2011 je společnost Raben
odpovědná za tisk manuálů a záručních
listů pro téměř všechny výrobky BSH.
Zákaznické produktové portfolio zahrnuje
sporáky, trouby, myčky, pračky a sušičky,
lednice a mrazáky a malé spotřebiče.
Denně se tiskne v průměru až 2 100
dokumentů.
Čísla každodenní spolupráce¹:
5 FTL (plně naložený kamion)
Dalším klíčovým okamžikem v naší
spolupráci s BHS je leden 2014. V tomto
roce byl pro maloobchodní zákazníky
otevřen nový on-line obchod. Ten vytvořil
platformu pro rozšíření partnerství
a posunul spolupráci na další úroveň.
Raben zajišťuje dodávky koncovým
zákazníkům společnosti BSH napříč celou
Českou republikou. Upgradované služby,
respektive B2C řešení, jsou komplexní,
neboť nyní i vyzvedáváme „staré spotřebiče“
a ve spolupráci s BSH probíhá instalace
nových spotřebičů přímo v domácnostech
koncových uživatelů.
Kvalita poskytovaných služeb je oceňována.
Mezi kupující patří například slavní čeští
¹ Údaje vycházejí ze statistik roku 2013.
12
Autoportret
6 tun výrobků
200 záznamů o dodávkách
2 100 dokumentů k tisku
hudebníci, kteří věnovali své fotografie
s podpisem zaměstnancům našeho
zákaznického oddělení a našim řidičům,
jako jejich projev díku.
Josef Mareš
Depot manažer
Raben Logistics Czech
služby
Jdeme
na Východ
Astana, Kazakhstan
Neobjevené vývozní trhy
Začátek roku 1990 byl těžkým obdobím, kdy se většina z bývalých sovětských republik ocitla v recesi díky
rozpadu tradičních hospodářských vazeb. Vnitřní napětí a konflikty rozvoji tohoto regionu nepomohly.
Hlavní roli ve zlepšování ekonomické situace hrál Mezinárodní měnový fond, který již v roce 1990 pomohl
zemím, jako jsou Arménie, Gruzie, Kyrgyzstán nebo Uzbekistán.
P
osun ekonomiky k systému volného
trhu, četné privatizace, posun
směrem k ekonomickým reformám
a státní investice pomohly stimulovat
dynamický hospodářský růst, jehož
příkladem je například Turkmenistán,
který od roku 1998 vykazuje pravidelný
ekonomický růst. Lepší ekonomické indexy
jsou viditelné i v Tádžikistánu, údajně
nejméně rozvinuté zemi v regionu, která se
stále snaží přilákat zahraniční kapitál.
Je třeba vycházet z toho, že celý region
bude pokračovat v cestě systematického
rozvoje. Kromě těžby přírodních zdrojů je
vysoké procento produkce soustředěno
v zemědělství a potravinářství. Vedle energetických zdrojů, všech typů kovů a hutních
výrobků tato část Asie vyváží také potraviny
nebo jiné přírodní produkty jako je bavlna
nebo dřevo.
Vývoj se odráží ve zvýšené poptávce všech
druhů stavebních materiálů, speciálních
strojů, strojů a vozidel. Velké oblibě se také
těší chemické výrobky, a to jak v průmyslu,
tak i v domácnostech. Objevuje se poptávka
po farmaceutických výrobcích, potravinářských
polotovarech a oděvech.
Cokoli se může stát vývozním hitem, dokonce i kompot z Polska, jelikož tyto trhy
jsou schopny absorbovat prakticky všechny
výrobky ze Západu, které mají lepší kvalitu
než ty, které jsou vyráběné v místě.
Most Míru, Tibilisi, Gruzie
Už mnoho let poskytuje Raben Group
dopravní služby do zemí mimo Evropskou
Unii jako jsou: Rusko, Turecko, Ukrajina,
Moldávie nebo Bělorusko. Poté, co jsme
objevili skrytý potenciál ve Východních trzích
a zaznamenali rostoucí zájem, rozšířili
jsme silniční přepravu do zemí, jako jsou
Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Kazachstán,
Kyrgyzstán, Irák, Mongolsko, Tádžikistán,
Turkmenistán, Uzbekistán.
Zkušenosti a znalosti celního řízení nám
navíc umožňují nabízet poradenské služby
v oblasti postupů při vývozu a dovozu
a v oblasti přípravy potřebných dokumentů.
Raben provozuje v Polsku celní agentury
se zkušeným týmem licencovaných celních
deklarantů.
Neváhejte nás kontaktovat a dozvědět se
více o možnostech budoucího vývoje.
Bartłomiej Łapiński
Business Development manažer
Raben Polska
Naše společnost nabízí:
► pravidelné spoje, od 1 palety po celovozy,
► fixní dny odjezdu a předvídatelnou dobu provedení služby.
Časopis pro zákazníky Raben Group
13
inovace
Nástroj
podporující celosvětový
dodavatelský řetězec
Každý den čelíme novým výzvám, které nám připravuje rychle se rozvíjející sektor logistiky.
Různorodost nákladů, komplexnost vyvíjené a řízené přepravní sítě, rostoucí objem dat používaných
pro realizaci procesů logistiky – tyto všechny vytvářejí nutný odpovídající nástroj pro podporu
celosvětového dodavatelského řetězce. Naší volbou je Kewill Logistics, jenž kompletně nahradí
v současnosti používanou aplikaci Chainware.
V
našem případě se jedná o dokonalou
souhru mezi mezinárodním
know-how a rozsáhlými znalostmi
a zkušenostmi zaměstnanců Raben Group.
Tato situace samozřejmě přispívá k rostoucí
kvalitě sužeb zákazníkovi.
Při srovnání s předchozí aplikací vidíme
významné změny, počínaje grafikou
uživatelského rozhraní až po nové funkce,
technologii uvnitř systému, kterou konečný
uživatel nevidí, ale pro další rozvoj aplikace
je naprosto nezbytným základem.
Kewill je novým systémem, který pracuje
rychleji a nabízí komplexnější a ověřitelné
informace o zásilkách. Aplikace umožňuje
lepší úpravy dle potřeb zákazníka,
zvyšuje rychlost procesů uvnitř systému
a zdokonaluje kontrolu dat.
První použití nového TMS proběhlo
ve společnosti Fresh Logistics již
v roce 2012. Poté následovalo
zavedení v Raben Ukraine a v roce
2014 byla aplikace spuštěna
v Raben Polska. Následující fáze
budou provedeny postupně v dalších
společnostech Raben Group.
14
Autoportret
U výše zmíněných tří příkladů zahájili
všichni uživatelé ve všech pobočkách práci
ve stejnou dobu. Tato metoda je riskantní
a vyžaduje pečlivou přípravu mnoha IT
a organizačních prvků, ale přináší okamžité
výsledky. Celý proces byl velmi přísně
monitorován a díky tomu nevznikl problém
s narušením poskytování přepravních služeb.
Již během několika prvních dnů spuštění
nové aplikace jsme ze strany uživatelů
obdrželi mnoho pozitivních reakcí.
Věnovali pozornost jasnému rozhraní
a rychlosti aplikace. Byla oceněna naše
snaha vytvořit pro zákazníka přístupný
program přepravních služeb, což nás
motivuje v další práci.
Marek Mrówczyński
Manažer IT týmu
Raben Management Services
Maciej Gruca
Provozní ředitel
Fresh Logistics
Maciej Kaiser
Manažer Cross-dock skladu
Raben Polska
E-COMMERCE
14 dní (společně)
13. června 2014 vstoupí v platnost směrnice EU, která upravuje práva zákazníků
v členských státech. Cílem tohoto procesu je sjednocení pravidel online nákupu zboží
a služeb v rámci celé Evropské Unie.
Dodávky
e-spotřebitelům
ze skladu Raben
NL
PL
DE
Vrácení výrobku
e-spotřebitelem
do jednoho z míst v zemi
Konsolidace vráceného
zboží na pobočce Raben
a přeprava do určené
pobočky v rámci země.
Dekonsolidace vráceného
zboží na pobočce Raben
a přeprava do pobočky
e-Commerce
Grafika 1. Model pohybu zboží v rámci služby e-Commerce společnosti Raben.
N
ázor, že internet pomáhá překračovat
komunikační a obchodní bariéry,
se zřejmě nepotvrzuje. Internetová
realita, tak odlišná a specifická při srovnání
s podmínkami kontaktů a vztahů v normálním
světě, často nutí firmy a instituce ke změnám
dosud používaných strategií. Někdy je
přítomnost na internetu nezbytností
vzhledem k dalšímu působení firmy.
Společná realita Evropy
Do loňského roku měly evropské země,
navzdory tomu, že byly sjednoceny, rozdílné
právní úpravy reklamačního řízení, vráceného
zboží, s mnoha rozdíly mezi koupí v akci
a v online obchodch. Doba na vrácení
zakoupeného zboží se pohybovala mezi
7 až 14 kalendářními dny v závislosti
na zemi. Tato situace znamenala obtíže
v zahraničním obchodě.
Implementace směrnice 2011/83/EU v půli
roku 2014 tuto realitu změní. Jako zákazník
bychom z těchto změn mohli mít radost,
nicméně prodejci si budou stěžovat na práci
spojenou s upravováním pravidel a podmínek
pro nákup v rámci jejich podnikání a se
změnou povinných dokumentů (formulář
vráceného zboží na stránkách obchodu).
Nicméně je třeba říci, že sjednocení
právních úprav je krokem vpřed. Zákon byl
změněn a v jednotlivých zemích může být
změněn i v dalších detailech.
Nejdůležitější unifikací je prodloužení doby
pro vrácení zboží ve všech členských
státech na 14 dní od doručení, změna místa
pro řešení sporů – předtím to byla země
prodejce, teď je to země sídla zákazníka.
Raben e-Obchod
Právní změny jsou jenom logickým vyústěním
změn v prodejních trendech. Pro Raben
znamenají nová pravidla zjednodušení
služeb pro koncové zákazníky našich klientů,
nehledě v jaké zemi EU podnikají.
Pro firmy které doručují více druhů zboží
do několika evropských států, jsme připravili
specializovaný model pro nakládání s vráceným zbožím (viz. výše znázorněno ve
schématu mapy). Díky dobře propracované
síti velkoskladů, které v těchto zemích
máme, trvá celý tento proces přibližně
týden. Navíc jsme zavedli jednotné formuláře
pro vrácené zboží s cílem rychle reagovat.
Jsme si jisti, že nejenom že pomůžeme
firmám, se kterými spolupracujeme, aby si
udrželi současnou pozici na trhu, ale také,
což je pro ně nejdůležitější, podporujeme
jejich rozvoj.
Video služby
e-Commerce
společnosti Raben
Małgorzata Dzięgielewska
Ředitelka služby e-Commerce
Raben Management Services
Časopis pro zákazníky Raben Group
15
DEPA
Rozšíření distribuční sítě
Raben Nizozemsko
P
rostřednictvím každodenních spojení
může Raben Netherlands plnit
potřeby zákazníka. Navíc může
poskytnout zákazníkům lepší pokrytí a
řešení jejich logistiky, uvedl Sven Baars,
generální ředitel Raben Netherlands.
Zásilky do těchto zemí jsou vyzvedávány
každý den a odeslány ještě téhož večera
do jejich místa určení.
Raben Group se specializuje na sběrnou
přepravu palet, se zaměřením na zásilky
do 6 palet, do 3 500 kg.
Raben Group nabízí v Nizozemsku následující:
► sběrnou přepravu,
► každodenní odesílání,
► konkurenční ceny a dobu přepravy.
Jackie Aalbers
člen obchodního
a marketingového oddělení
Raben Netherlands
Zajištění
vysoké kvality
Dobře fungující systémy řízení kvality (QMS) jsou v současnosti nezbytné pro zajištění schopnosti konkurovat a přežít na trhu. Toto neplatí jen pro maloobchodníky,
ale je to velmi důležité i pro systém řízení kvality sektoru logistiky.
N
ení neobvyklé, aby byly certifikáty
a osvědčení kritériem pro výběrová
řízení a soutěže a že jsou požadovány
zákazníkem. Jsou také motivací „zevnitř“,
např. prováděné samotnou společností.
Tímto způsobem to provedla společnost
Raben Group v Německu. V roce 2013
byl pro oblasti řízení kvality, bezpečnosti
a nebezpečných produktů rozšířen katalog
školení, v němž byly jednotlivé obchodní
oblasti školeny vnitropodnikově.
QMS jsou kontrolovány (plně nebo částečně)
prostřednictvím auditů, které upozorní na
slabé stránky a zavedou opravná opatření,
monitorují je pro dlouhodobé zajištění lepší
kvality. Audity mohou být prováděny téměř
ve všech obchodních oblastech – od financí,
přes lidské zdroje, až po řízení kvality.
Kontrolní audit prováděný SVG Zert Frankfurt
byl úspěšně dokončen. ELI-Lagerhaus
v Koblenzi získal certifikaci ISO 9001
v únoru 2014. Následovně byly naplánovány
interní audity pro další pobočky a u některých
zákazníků. Certifikace SQAS¹ (Systém
hodnocení bezpečnosti a kvality) pro sklady
a dopravu budou prováděny na pobočkách
v Duisburgu and Mannheimu. Na žádost
zákazníka byla provedena certifikace
ISO 14001 pobočky v Duisburg.
Karin Janecek-Käsmacher
člen marketingového oddělení
Raben Germany
¹ Safety & Quality Assessment System (SQAS) – Systém hodnocení bezpečnosti a kvality- je nástroj používaný účastníky dodavatelského řetězce pro měření
a definování úrovně bezpečnosti a kvality operací při manipulaci s nebezpečnými chemikáliemi (obsažené v ADR, RID, ADN) a také s vysoce nebezpečnými
rizikovými látkami (HCGD).
16
Autoportret
DEPA
ePod, nová
možnost komunikace
Na jaře 2014 představila maďarská pobočka Raben Trans European
Hungary přenosné terminály ePod, které budou používat řidiči i subdodavatelé nejen ve skladě v Dunaharaszti, ale i v ostatních depech v zemi.
P
oužití těchto zařízení představuje
obrovskou změnu v každodenních
činnostech vnitrostátní přepravy
a dlouhodobě dojde ke zlepšení kvality
nabízených služeb. Toto zařízení také
umožňuje ochranu životního prostředí,
a to díky omezenému počtu tiskovin
během přepravního procesu, což je
jedním ze strategických cílů společenské
odpovědnosti společnosti Raben Group.
Terminály ePod poskytují podrobné informace
o zásilce v každé fázi její přepravy. Obsahují
i GPS modul, který udává zeměpisné
souřadnice vozidla. A navíc, řidič převážející
zásilku má možnost kdykoli vložit informace
do terminálu ePod, fotografovat a skenovat,
což opět zlepšuje tok informací mezi ním
a zaměstnanci Raben Group, kteří plánují
trasu přepravy.
Téměř 70% řidičů
a subdodavatelů,
kteří spolupracují s Raben
v Maďarsku, bude používat
terminály ePod.
okamžitě zobrazí. Z toho důvodu může
být zákazník okamžitě informován o stavu
zásilky a může jej pozorovat v systému
Track & Trace.
Zavádění ePodu bylo v dubnu 2012 spuštěno
v Polsku a kromě Maďarska se o zavedení
projektu uvažuje v České republice a na
Slovensku.
Ve většině případů může být dodávka potvrzena okamžitě, neboť potvrzením o dodání je
elektronický podpis příjemce umístěný na
obrazovce terminálu a tento se v systému
Bolyki Ágnes
Marketingová specialistka
Raben Trans European Hungary
Nový sklad
– více možností
Nový sklad má:
►
P
Raben Ukraine dokončil
výstavbu nového skladu s kapacitou 20 000 m 2 .
rojekt v Brovary u Kyjeva umožňuje
skladování některých kategorií
nebezpečného zboží (jako jsou
lubrikanty, aerosoly, atp.) a skladování
zboží, které nevyžaduje kontrolovanou
teplotu okolního prostředí.
„Sklad byl uveden do provozu v dubnu
2014. Celková hodnota investic projektu
dosáhla 6,4 milionu EUR (68 milionů
UAH)“ – říká Boris Chruslov, výkonný
ředitel Raben Ukraine.
Raben Group působí na Ukrajině od roku
2003. Tento rok se pobočka v Kyjevě
rozrostla o 20 000 m2 vysoko podlažního
skladu.
33 nakládacích
a vykládacích ramp,
► vlastní bezpečnostní středisko,
► vnější plochu 10 500 m2.
Od této chvíle Raben Ukraine disponuje
přibližně kapacitou 80 000 m2 skladových
prostor.
Oksana Terpylo
Marketingová specialistka
Raben Ukraine
Časopis pro zákazníky Raben Group
17
SHE
Bezpečnost
na mušce
Kultura SHE (safety – health – environment/ bezpečnost – zdraví – prostředí) zahrnuje mezi našimi
zaměstnanci nejenom vzájemnou starost o bezpečné pracovní podmínky, ale také vyslyšení kritických
připomínek našich partnerů. Proto jsme v dubnu zavedli nový online nástroj, kterým nás můžete
informovat o potenciálně nebezpečném jednání.
De fini ce:
i,
Nebezpečné podmínky – okolnost
nehodu,
které mohou potenciálně způsobit
matika.
např. poškozená nebo ojetá pneu
nání,
Nebezpečné chování – lidské jed
.
např
du,
neho
obit
způs
e
můž
které
nepř izpůsobení rychlosti jízdy
i.
povětrnostním podmínkám na silnic
K
aždá zpráva o nebezpečném
jednání zaměstnance Raben Group
nebo o nebezpečných technických
podmínkách nám dává možnost situaci,
která je zdrojem rizika, eliminovat.
Prosím věnujte zvláštní pozornost bezpečnosti:
► během setkání/návštěv na našich pobočkách, jak v kancelářích, tak i ve skladech,
► během dodávky nebo přebírky zásilek,
► během řízení – chování řidičů Raben Group.
Obzvláště důležitou součástí systému SHE
je dopravní proces. Chování řidičů ovlivňuje
jejich bezpečnost a bezpečnost ostatních
účastníků silničního provozu.
Nástroj pro zaslání informace o potenciálně
nebezpečném jednání je dostupný na naší
webové stránce v záložce SHE.
Prosím sdílejte s námi vaše postřehy.
Grażyna Łukasik
Manažer projektu SHE
Raben Management Services
Výherci soutěže
pper
Manažeři zapojeni do programu SHE
Vítězové soutěže:
I místo kapitán ‒ Christophe Le Corre
(Raben Management Services)
II místo 1. důstojník ‒ Justyna
Dobraś-Michałowska (Fresh Logistics)
III místo 2. důstojník ‒ Piotr Banasiak
(Raben Polska)
V listopadu 2013 byla v rámci projektu posilování kultury bezpečnosti v Raben Group
organizována soutěž SHEpper. Hlavním
tématem kvízu byla politika SHE a pravidla
první pomoci.
Přizváni byli vrcholoví manažeři všech
společností Raben Group.
Soutěžili o titul: kapitán, 1. důstojník
a 2. důstojník.
Pochvala za zásluhy:
navigátor ‒ Ryszard Kokoszka
(Raben Polska)
navigátor ‒ Ulf-Günter Brockmann
(Raben Logistics Germany)
navigátor ‒ Sergey Stolarchuk
(Raben Ukraine)
navigátor ‒ Łukasz Hofman
(Fresh Logistics)
Gratulujeme všem vítězům a přejeme další
angažovanost v rozvoji kultury bezpečnosti.
18
Autoportret
Služby zákazníkům
0
-20
Asi si myslíte, že rovnice v nadpisu je špatně, ale je tomu tak?
Matematik-puritán bude v klidu, neboť tady nejde pouze o algebru.-40
20
40
-60
S
polečnosti Raben Group uskutečnily plánovaný Průzkum
spokojenosti zákazníků. Doba pro vyplnění dotazníků již
uplynula. Zákazníci, kteří si přáli obdržet zpětnou vazbu,
se dozvěděli, jakých výsledků jednotlivé společnosti dosáhly.
Nyní nadešel čas pro shrnutí průzkumu pro celou skupinu.
Bylo vyhodnoceno celkem 1 384 vyplněných dotazníků a díky tomu
bylo věnováno 1 458 EUR na charitu, a to především organizacím
zaměřujícím se na zlepšení bezpečnosti silničního provozu.
Díky on-line realizaci tohoto průzkumu se nám podařilo ušetřit cca
6 000 listů papíru. Tolik statistika…
60
-80
80
Pokud je vždy zákazník na prvním místě,
100 zůstane...
-100
Zákazníci zároveň přitáhli naši pozornost na oblasti, které potřebují
zlepšení. Jedná se o kontakt se společností prostřednictvím internetové stránky (CSI 68%) a oblast reklamace (CSI 70%).
A co výsledky?
Čisté skóre propagátora (The Net Promoter Score) NPS = 21.
To znamená, že máme loajální zákazníky, kteří do naší společnosti
vkládají obrovskou důvěru a jsou ochotni doporučit naše služby
dalším. Věrohodnost tohoto výsledku je dána tím, že došlo ke zlepšení služeb pro zákazníky a vztahů s nimi. Je to přesně tak, jak řekl
Robert Half: „Pokud je vždy zákazník na prvním místě, zůstane“.
40%
50%
30%
70%
80%
20%
10%
90%
100%
0%
-20
0
20
-40
40
-60
60
-80
80
-100
100
Index spokojenosti zákazníka
(Customer Satisfaction Index) CSI byl 79%
Tento výsledek se nevztahuje na procento spokojených zákazníků,
ale na stupeň jejich spokojenosti. Byly hodnoceny jednotlivé oblasti
spolupráce s Raben Group. Nejvyšší hodnocení byla udělena:
kontakt zákazníků se Zákaznickým servisem (CSI 84%), nabídka/
50% a fakturace (CSI 83%).
smlouva (CSI 83%), finanční vyrovnání
40%
30%
60%
60%
70%
Těmto oblastem se budeme věnovat po celý letošní roku a budeme
se snažit o zlepšení tím, že spustíme nové internetové stránky
a zavedeme aktualizace při řešení reklamací.
Návrat k „rovnici“ v nadpisu
Nyní je jasné, že NPS = 21 a CSI = 79% není rovno ani 100%
úrovně spokojenosti, ani 100% spokojených a loajálních zákazníků.
Než dosáhneme námi požadovaného maxima, je před námi stále
ještě spousta práce a naslouchání názorům našich zákazníků.
Nicméně, děkujeme všem zákazníkům za jejich účast v průzkumu
a pevně doufáme, že jejich názory budeme nadále získávat
i v budoucích projektech.
Katarzyna Ostojska
Manažerka zákaznického oddělení
Raben Management Services
Časopis pro zákazníky Raben Group
19
OBJEVTE
NAŠE
Y
K
N
Á
R
T
S
É
NOV
Smluvní
logistika
Globální
přeprava
Odpovědnost firmy
Silniční
přeprava
Lead – řešení nové
dimenze
Tisk
O nás
Lidé
Zákaznická
zóna
Logistika čerstvých
produktů
Kontakty
na
pobočky
Dodavatelé
Kontakt
Segmenty
FTL & Kombinované
přepravy
Průvodce nového
zákazníka
Sledování zásilek
Order objednávka
Newsletter
www.raben-group.com
Download

Raben Autoportret