Základní škola Dědina
Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz
tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, [email protected]
Informační list pro školní rok 2014/2015
Ředitel školy:
Zástupce ředitele:
statutární:
waldorfských tříd:
Výchovní poradci:
Protidrogová prevence:
Školní psycholog :
Vedoucí ŠD:
Hospodářka školy:
Hospodářka WŠ:
Hospodářka ŠJ:
Recepce školy:
Školník:
Mgr. Mojmír Dunděra
tel: 235 355 185
Mgr. Stanislav Šindelář
Jolana Reichertová
Mgr. Kateřina Vopěnková
Mgr. Stanislav Šindelář
Mgr. Jitka Chalupová
Mgr. Jitka Nováková – PPP Praha 6
Romana Doušová
tel: 222 265 275
tel: 222 265 271
Mgr. Miriam Hanková
Helena Kottová
Hana Plischkeová
tel. 220 612 131
tel: 728 270 893
222 265 272
tel: 235 359 229
tel: 222 265 271
tel: 235 357 226
tel: 222 265 270
Radek Frebort
Vyučující :
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
I.stupeň
Mgr. Karla Francová
Mgr. Aranka Pacnerová
Mgr. Kateřina Vopěnková
Markéta Kadavá
Mgr. Kateřina Bernatová
Mgr. Helena Séquardtová
Naďa Petrovičová
Mgr. Ing. Renáta Řimnáčová
PhDr. Eva Bomerová
Mgr. Zora Freiová (Aj)
Cameron Virkus – rodilý mluvčí
6.A
7.A
8.A
8.B
9.A
II.stupeň
Mgr. Jitka Chalupová (Čj,Aj )
Mgr. Lukáš Vokoun (Tv,Inf)
Mgr. Jana Strnadová (M, F)
Ing. Ivan Zachník (Aj, Nj)
Mgr. Petr Ševčík (M,Z,Inf, It)
Mgr. Michaela Nováková (Čj,Vv)
Mgr. Hana Čermáková (Fj)
Bc. Denisa Pilátová (D, ORv)
Mgr. Zdeňka Pátková (Ch, Př)
Mgr. Hana Kymrová (Př,Vkz)
Mgr. Otakar Boháč (Hv)
Pavel Mimra (Pč)
Fabien Pierre Vautrin (KFj)
Vyučující - waldorfské třídy :
1.D
2.D
3.D
4.D
5.D
I.stupeň
Ovesná Jana
Ing. Pavla Bejšáková
MgA. Klára Raková
Bc. Jolana Reichertová
Mgr. Iva Bečvářová
Mgr. Lenka Kettnerová (M, Z, CH)
Bc. Jaroslava Frýdová (Nj)
BcA. Věra Janebová (Eu)
PaedDr. Kateřina Gotschalková (Eu)
Lea Liberdová (Nj)
Vladimír Vopat (INF)
Jiří Moravec (PV-kovotepectví)
6.D
7.D
8.D
9.D
II.stupeň
Markéta Carhounová
Černohorská Johanka, Dis (Čj,Ma,D,Z,B)
Mgr. Dagmar Čížková (PV)
Mgr. Milena Hosenseidlová (Aj,Čj, D)
Bc. Kateřina Luková (Tv)
Pavel Mimra (PV-dřevořezba)
Mgr. Lucie Horáková (Aj)
Bc.Tereza Kurfiřtová (Aj)
Dbalá Martina (Nj)
Radim Ventura (F, Hv)
Asistenti pedagoga:
Klára Dražilová, DiS, Ivana Korbařová, Romana Doušová, Pavel Mimra
Školní družina :
Vychovatelky : Romana Doušová, Jana Dufková, Monika Žďárská, Renata Pavlatová
Waldorfská oddělení: Mgr. Zuzana Futóová, Mgr. Alžběta Trojanová, Ing. Iva Jarová
Provoz : Ranní družina 6.30 – 7.40 hod ( příchod do 7.30 hod. )
Odchody od 12.45 do 14.00 hod a dále od 15.00 do 17.30 hod. (WŠ dle dohody)
Doba mezi 14.00 – 15.00 hod vyhrazena pro pobyt venku. (WŠ dle rozhodnutí vychovatelky)
Přihlašování, odhlašování a omlouvání u vedoucí ŠD.
Poplatek za školní družinu pro školní rok 2014/2015 = 200,- Kč.
Děti nemohou být vyzvedávány na telefonickou žádost !
Zvonění – přestávky:
waldorfské třídy:
Hlavní vyučování: 8:20 - 10:20 hod
1. odborná hodina: 10:55 - 11:40
2. odborná hodina: 11:50 - 12:35
3. odborná hodina: 12:45 - 13:30
4. odborná hodina: 13:40 - 14:25
5. odborná hodina: 14.35 - 15.20
6. odborná hodina: 15.30 - 16.15
1. 8:00 - 8:45 hod
2. 8:55 - 9:40
3. 10:00 - 10:45
4. 10:55 - 11:40
5. 11:50 - 12:35
6. 12:45 - 13:30
7. 13:40 - 14:25
8. 14:35 - 15:20
9. 15:30 - 16:15
Organizace školního roku:
Začátek školního roku:
Ukončení I.pololetí
Ukončení školního roku:
1. 9. 2014
29. 1. 2015
30. 6. 2015
Prázdniny, svátky, volna:
1.9. 2014 – začátek školního vyučování
28. 9. 2014 Státní svátek
27.10. a 29.10. 2014 Podzimní prázdniny
28.10. 2014 Státní svátek
30. a 31.10 Volné dny ředitele školy
17.11. 2014 Státní svátek
22.12. – 2.1. 2015 Vánoční prázdniny
5.1. 2015 – začátek vyučování po Vánočních prázdninách
29.1. 2015 – výdej vysvědčení
30.1. 2015 Pololetní prázdniny
2.2. 2015 Volný den ředitele školy
2.3. – 8.3. 2015 Jarní prázdniny
2.4. a 3.4. 2015 Velikonoční prázdniny
6.4. 2015 Velikonoční pondělí
1.5. 2015 Státní svátek
8.5. 2015 Státní svátek
30.6. 2015 konec školního vyučování – výdej vysvědčení
1.7. – 31.8. 2015 Hlavní prázdniny
1.9. 2015 začátek školního vyučování školního roku 2015/2016
Třídní schůzky a konzultace:
(ZŠ společné vždy od 18.00 hod)
1. 6.10. 2014
2. 8.12. 2014
3. 7. 4. 2015
4. 8. 6. 2015
(waldorfské třídy-vlastní termíny)
Kromě třídních schůzek škola nabízí možnost konzultací s jednotlivými vyučujícími. Rozpis časů
konzultací bude na nástěnce u vchodu školy a www stránkách.
Nabídka povinně volitelných a nepovinných předmětů :
Povinně volitelné předměty ZŠ:
Informační technologie – 6.a 7. ročník
Sportovní hry – 6. a 7. ročník
Francouzský jazyk – 6.- 9. ročník
Německý jazyk – 8.ročník
Povinně volitelné předměty WŠ:
Eurytmie – 6. – 9.ročník
Nepovinné předměty : Francouzský jazyk – konverzace 6., 7. a 8.ročník
Anglický jazyk - konverzace 1. a 2. ročník
Nabídka zájmových kroužků naplánovaných pro školní rok 2014/15:
Mini škola sportu – 2.-5. třída (L. Vokoun)
Kroužek včelařství – 1. – 9.ročník (M. Semerád)
Matematické chvilky – 2.- 5.třída (E.Bomerová)
Komorní hra na hud. nástroje – 3. – 9.ročník – středa 14.00 – 15.00 hod.(J. Reichertová)
Příprava na zkoušky z Čj (M.Nováková)
Příprava na zkoušky z M (P.Ševčík)
Výtvarný kroužek - 1. – 9.ročník (Y. Dunděrová)
Šikovné ruce – 1.stupeň WŠ (D.Čížková))
Badminton – 3.- 5. třída (K.Bernatová)
Dramatický kroužek – 3.- 5.třída WŠ – 7. a 8.třída WŠ (V.Janebová)
Malý Aviatik (L.Vokoun) – informace – www. maly-aviatik.webnode.cz
Kroužek Anglického jazyka (Z.Freiová)
Akvarelové malování pro dospělé – čtvrtek 17.30 – 20.30 hod. (Z.Futóová)
Basketbalová přípravka – 1.- 4.ročník (P.Michálková – 776232227)
V průběhu měsíce září proběhne aktualizace nabídky, nábor a upřesnění časů.
Kroužky začínají 1.10.2014
Musica e Danza ( H. Séquardtová):
- Výběrový soubor pro pokročilé
- přípravná oddělení hudebního a tanečního souboru – 1.třída, 2. a 3.třída, 4, a 5.třída
Centrum sportu Dědina – DDM Praha 6:
Klub volného času K.M.R. – 13.00 – 17.00 hod. – pro volně příchozí děti 6-15 let
Pohybové hry 1. – 9.roč.
Aerobik dívky 4. a 5.roč.
Sportovní hry 1. - 5.roč.
Stolní tenis 1. - 9.roč.
Sebeobrana 2. - 9.roč.
Florbal 1. - 9.roč. chlapci / dívky
Bližší informace na čísle: 725735050 Mgr.Zdeňka Richterová; [email protected]
Školní jídelna:
Provoz denně:
11:40 – 14:00 hod
Ceny obědů žáci: 7 – 10 let
27,- Kč
11 – 14 let
29,- Kč
15 a více let
31,- Kč
Cizí strávníci:
75,- Kč / 80,- Kč
Odhlašování obědů – vždy předem, na týž den do 9.00 hod. na tel: 235 357 226
Výdej zástupcům nemocných žáků od 11:00 – 11:30 hod. (pouze v první den nemoci).
Platba obědů: složenkou nebo bankovním převodem.
Platba nejpozději do posledního data v měsíci na měsíc následující.
Nezaplacený oběd nebude žákovi vydán !
Omlouvání a uvolňování žáků z výuky (blíže Školní řád, informace v ŽK):
Doložit důvod nepřítomnosti žáka předem nebo nejpozději do 3 dnů od jejího počátku (třídnímu
učiteli nebo v kanceláři školy)
Důvod a dobu nepřítomnosti žáka ve škole písemně uvést do ŽK a potvrdit podpisem první den
nástupu žáka do školy nejpozději však do 3 kalendářních dnů.
Písemně požádat při předem známé nepřítomnosti o uvolnění – do 2dnů třídního učitele,
nad 2 dny ředitele školy
V odůvodněných případech může škola žádat potvrzení lékaře.
Pro školní rok 2014/15 je stanovena částka 500,-Kč do fondu Klubu přátel školy
(KPŠ) na financování aktivit školy pro děti, včetně učebních pomůcek.
Ředitelství školy
Download

Informační list pro školní rok 2014/2015