Pátek 14.11.
1. Blok - 9:00 – 11.30
9:00 – 9:15 1.Vzdělávání záchranáře jako bludný balvan?
Radomír Vlk
9:15 – 9:30 2. Stážisti a machři-umíme to s elévmi prvoliniového zdravotnictví?
Zuzana Taška ,Dagmar Simonová
9:30 – 9:45 3.14 tváří vzdělávání aneb 14 rozhněvaných mužů
Tomáš Ježek
9:45 – 10:00 4. Záchranářský systém v Polsku
Klaudiusz Nadolny
10:00 – 10:15 5.Učím, učíš, učíme - je to ale dostačující?
Lukáš Čechel,Eva Pfefferová, Stanislava Reichertová
10:15 – 10:30 6. Je vzdělaný záchranář také respektovaný záchranář?
Ivo Novák ,Radek Mathauser
10:30- 10:45 7. Rozšíření vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS MSK v roce 2014
Petr Jaššo
10:45 – 11:00 8. "Pražská 155",aneb co přináší pro vzdělávání záchranáře
Oldřich Kounovský
11:00 – 11:15 9.Vedoucí zdravotník MU
Dana Hlaváčková
11:15 - 11:30 10.Výuka první pomoci pro nevidomé
Pavlína Havlenová
11:30 – 11:45 Diskuze a přestávka
2. Blok 11:45 – 13:00
11:45 – 12:00 11. Projekt rozmístění AED v Jihomoravském kraji
Barbora Zuchová
12:00 – 12:15 12. Manuální a přístrojová resuscitace v praxi
Pavel Pecold, Martina Rabová, Jan Pospíchal
12:15 – 12:30 13. Lucas, umíme ho správně NEpoužívat?
Vendula Mazancová
12:30- 12:40 14.KPR kazuistika
Blanka Rybníčková
12:40 – 12:55 15. First responder a jeho úloha v PHP
Radek Mathauser
12:55 – 13:10 16. Deliriózní syndrom
Jiří Franz Jiří, Linda Franzová
13:10 – 13:25 17. Co trápí nejen koronera
Jaroslav Gutvirth
13:25 – 13:30 Diskuze
Přestávka 13:30 – 14:00
3. Blok 14:00 – 16:00
14:00 – 14:15 18. Vzdělávání v oblasti práce v terénu u nejtěžších zranění. Jaký systém
dává pacientovi největší šanci?
Jaroslav Gutvirth ,Jaroslav Duchoň
14:15 – 14:30 19. "Nesprávna interpretácia klinických symptomov"
Bulíková Táňa
14:30 – 14:45 20. Volumoterapie, spolupráce s TC Brno Bohunice, traumaprotokol
Tomáš Vaňatka
15:45 – 15:00 21. Emergency v praxi
Kateřina Zářecká Bc.
15:00 – 15:30 22.VILÉMOV 2014-pád mostu – pohled HZS
Petr Beneš
15:30 – 15:45 23.VILÉMOV 2014-pád mostu – pohled lékaře LZS
Tomáš Vaňatka
15:45 – 16:00 24. Ebola – mise
Duleba Jan
16:00 – 16:30 Diskuze a přestávka
4. Blok – interní soutěže a metodická cvičení 16:30 – 18:30
16:30 – 16:50 25.Rallye Ostrov 2014..., aneb jak jsme soutěžili
Radek Urban
16:50 – 17:10 26. Malá Jihomoravská Rallye Rejvíz
Vlasta Vařeková, Jana Kubalová
17:10 – 17:30 27. Metodické cvičení Pražská 155
Jana Paukertová
17:30 – 17:50 28. Interní soutěž – Polná 2014
Jirků Lukáš, Lukáš Cakl
17:50 – 18:10. 29 Legenda Rallye Revíz
Hlaváčková Dana
18:10 – 18:30 Diskuze a závěr
Sobota 15.11.
5.blok 9:00 – 10:30
9:00 – 9:45 30.ABCDE přístup – proč je vhodné postupovat systematicky?
Jana Kubalová
9:45 – 10:00 31.Akutní respirační insuficience a orotracheální intubace v dětském věku.
Roman Sviták
10:00 – 10:15 32.Tromboguard, aneb co také umí nové hemostatické krytí?
Marie Schlemmerová
10:15 – 10:30 33. 6 zásad, které bych neměl u nemocného s ŽOK opomenout
Roman Sviták
Diskuze a přestávka10:30 – 11:00
6. Blok 11:00 – 13:00
11:00 – 11:15 34.LZS a ZOS ZZS ÚK
Jan Bubla, Pavel Šebesta, Karel Štěpánek
11:15 – 11:30 35. Safety report LZS
Radek Přecechtěl
11:30 – 11:45 36.LZS a spolupráce s TC
Tomáš Vaňatka
11:45 – 12:00 37.Potápěčská nehoda
Jiří Růžička
12:00 – 12:30 38.Otrava CO - příznaky,terapie
Jan Gretz
12:30- 12:45 39. Otrava CO - vlastní zkušenost otrávené
Gabriela Bedrnová
12:45 – 13:00 Diskuze a závěr bloku přednášek
Download

Program Pel