Výňatek z ceníku
prací a výkonů pro rok 2014
4.
Ceník služeb
4.1
Všeobecné podmínky
1. Ceny stanovené tímto ceníkem jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným cenám se
připočítává daň z přidané hodnoty dle platného zákona o DPH.
2. Každá položka ceníku obsahuje samostatný jednotkový úkon. Celková cena je
součtem cen všech úkonů, které je k zajištění příslušné práce zapotřebí provést.
Nejčastější typické vazby mezi jednotlivými úkony jsou naznačeny poznámkami.
3. Nejmenší časovou fakturační jednotkou (práce vozidla, pracovníků ČEVAK a.s.) je 1/2
hodiny.
4. Při odstraňování havárií nebo hledání poruch se sazba dělnických a technických prací
zvyšuje:



po pracovní době ve všední dny o 25 %;
v sobotu a v neděli o 50 %;
ve svátek o 100%
5. V případech, kdy jsou práce a výkony prováděny v souvislosti s neoprávněným
zásahem na síti, upraví se cena podle následujícího vzorce:
C = (cena dle odst. 4.2 – 4.7) * k1* k2
kde
C je celková cena bez DPH
k1 je koeficient, který představuje velikost spotřebiště a může nabývat
následujících hodnot:
množství obsluhovaných spotřebitelů < 100
k1 = 2
množství obsluhovaných spotřebitelů < 1 000
k1 = 3
množství obsluhovaných spotřebitelů < 10 000
k1 = 4
množství obsluhovaných spotřebitelů > 10 000
k1 = 5
k2 je koeficient, který představuje dobu přerušení nebo omezení dodávky vody
nebo odvádění odpadních vod a může nabývat následujících hodnot:
přerušení nebo omezení na dobu < 1 hod
k2 = 2
přerušení nebo omezení na dobu < 4 hod
k2 = 3
přerušení nebo omezení na dobu < 8 hod
k2 = 4
přerušení nebo omezení na dobu > 8 hod
k2 = 5
6. V případech, kdy zákazník požaduje ve svém zájmu provést stavební nebo
montážní práce nebo jiné výkony na majetku, který je součástí vodovodu nebo
kanalizace pro veřejnou potřebu, nad rámec zákonných povinností provozovatele
(např. změna umístění nebo kapacita vodoměru), připočítává se k celkové ceně
podle odd. 4.2. až 4.7. paušální příplatek ve výši 5%, nejméně však 2.000,- Kč.
4.2
Pol.č.
1.
Stavební a montážní práce
Název
Přímý materiál je oceněn skladovou cenou vč. manipulační přirážky
Sazba
(Kč)
15 %
2.
3.
4.3
Hodinová sazba dělnických prací:
a) základní profese
b) pomocné profese
Provoz dopravních prostředků, stavebních strojů a mechanismů je
oceněn dle. 4.5 a 4.6
360
320
Provozní výkony
Pol.č.
Název
4. 4Aktivace pohotovosti (pouze v souvislosti s bodem 4.1.5.)
.
5. Aktivace nouzového zásobování (pouze v souvislosti s bodem 4.1.5.)
6. Mimořádný odečet vodoměru
7. Kontrola napojení kanalizační přípojky
8. Uzavření a znovuotevření přípojky
4.4
Pol.č.
9.
Sazba
(Kč)
5 000
5 000
200
150
1 500
Inženýrsko – technická činnost
Název
vysoce kvalifikované
koncepční a koordinační
práce
10. velmi náročné a
koncepční práce
11. náročné práce
12. méně náročné práce
13. pomocné práce
14. Vyjádření k existenci
vodovodních nebo
kanalizačních sítí
Sazba (Kč)
Příklad
1.035–1.650 kompletní tech. řešení, generely,
Kč/hod tvorba vodobase a kanabase,
digitál.map, podkladů pro územní
plány
790–1.260 technologické, strojní a tech.
Kč/hod posuzování, dispečink, řízení
průzkumu sítí, speciální smlouvy
620 –990 hodnocení provoz. výsledků, běžné
Kč/hod podklady pro projekty, hodnocení
jakosti vody nebo analytiky, provozní
a kanalizační řády
480– 770 běžné smlouvy, stavební dozory,
Kč/hod. průzkum sítí, odběry vzorků
285 – 455 administrativa, kopírování, tech.
Kč/hod kreslení apod.
110 Kč/ks
1. Minimální hranice sazby odpovídá sazebníku UNIKA 2013
2. Náklady na dopravu spojené s inženýrsko–technickou činností se oceňují podle čl. 4.5.
4.5
Pol.č
Dopravní prostředky a stavební stroje
Název
15. Osobní automobil
(např. Fabia, Octavia, Rapid)
16. Malý skříňový automobil
(např. Partner, Berlingo, Caddy, Praktik,
Kangoo, Doblo)
Sazba za
km jízdy
Sazba za
hod. použití
/bez
obsluhy/
14,00
-
15,00
-
Poznámka
17. Osobní automobil terénní
(Santana,Amarok, Toyota Hilux, Ford
Ranger, Toyota RAV, Dacia Duster)
18. GAZ Gazela – skříň, sklápěčka
19,00
19. Malý nákladní automobil
(Daily, Multicar, Boxer, Jumper, Crafter,
KIA Pregio, MB Sprinter, VW Transporter,
FIAT Scudo, Renault Master, Transit,
Traffic)
20. Měřící vůz
20,00
21. Nákladní automobil do 12t AVIA,
IVECO, MAN
valník, nosič kontejnerů, dílna
22. Vozidlo na čištění dešťových vpustí: IVECO,
MAN
27,00
240
27,00
600
23. Malý čistící vůz na tlakové čištění
(IVECO)
27,00
24. Nákladní vůz sklápěcí
Tatra 815
25. Nosič kontejnerů od 18t
Tatra, Scania, Iveco, MAN
26. Nákladní automobil cisternový pitná
voda
Tatra, IVECO, MAN (platí i v případě
cisterny –kontejneru)
27. Combi vůz – pro přepravu OV a tlakové
čištění
Iveco, Tatra, Scania, Mercedes, Liaz
39,00
600 +technol. voda*
+ likvidace
obsahu dle cen
v 4.7
400
39,00
420
39,00
550 + vodné*
28. Combi vůz s recyklací
MAN Kaiser, Elephant
41,00
29. Traktor Zetor kolový
30. Traktor s cisternovým vlekem pro odvoz
odpad. vod
31. Rypadlo nakladač JCB
JCB 2CX, 3CX, 4CX
32. DH 112
-
23,00
21,00
39,00
2 200/ +technol. voda*
1 100** + likvidace
obsahu dle cen
v 4.7
2 300 +technol. voda*
+ likvidace
obsahu dle cen
v 4.7
500
600 + likvidace
obsahu dle cen
v 4.7
650
550
33. Vysokozdvižný vozík
300
34. Přívěs, vlek, kontejner do 6t***
385
35. Kontejner nad 6t***
580
36. Přívěs OA***
165
37. Sekačka Spider
250
* Technologická voda je cena vody za vodné (jednosložková cena Kč/m3, v případě
dvousložkové formy ceny pohyblivá složka Kč/m3) dle platného ceníku ČEVAK a.s. pro lokalitu,
z níž automobil k práci vyjíždí.
** Tato sazba platí v případě, že vozidlo je využíváno pouze pro převoz kalů a fekálií (bez
využití tlakového čištění)
*** u takto označených dopravních prostředků je sazba stanovena za 1 den (24 hodin)
4.6
Stavební a měřící mechanismy
38. Autogen
hod.
Sazba za
použití
/bez
obsluhy/ v Kč
240
39. Bourací kladivo
hod.
190
40. Cisterna na pitnou vodu (do objemu 3m3)
den
500
41. Čerpadla ostatní
hod.
80
42. Čerpadla Wacker
hod.
200
43. Čerpadlo Wacker PT 6A
hod.
500
44. Čidla Phocus 2, Sebalogg (sazba 1 kus čidla)
den
200
45. Datalogger
den
300
46. Drucklogger
den
300
47. Elektrická svářečka
hod.
150
48. Elektrický závitořez
hod.
80
49. Elektrocentrála
hod.
400
50. Elektrocentrála GX 70
hod.
1 200
51. Grundomat 130 mm
hod.
1 000
52. Hledačka poklopů
hod.
160
Pol.č.
Název
53. Hydrantový nástavec
54. H2WALDI**
55. Kamerový systém pro průzkum KS (komplexní)
Kamerový systém pro kontrolu KS (bez dig.
56.
výstupu) ***
57. Kompresor
Měrná
jednotka
Den
10kg láhev
20 kg lahev
hod.
200
600
1 200
1 550
hod.
930
hod.
400
58. Křovinořez
hod.
120
59. M4016M (minimax)
den
300
60. Motorová pila
hod.
100
61. Motorová sekačka
hod.
140
62. Mycí vozík
hod.
55
63. Navrtávací přístroj
hod.
300
64. Ostatní drobné mechanizmy
hod.
70
65. Pila na armovaný beton a kov (včetně kotouče)
1 m řezu
300
66. Pila na asfalt a beton (včetně kotouče)
1 m řezu
250
67. Podtunelovač IP 4605
hod.
650
68. Protáčečka šoupat
hod.
200
69. Příložný ultrazvukový průtokoměr*
den
1 000
70. Svářecí agregát na PE
hod.
250
71. Vibrační pěch
hod.
255
72. Vibrační válec
hod.
230
73. Vibrační deska velká
hod.
400
74. Vrtací kladivo
hod.
190
75. Vyhledávací zařízení (odposlech šumu, trasování)
hod.
160
76. WAP
hod.
200
77. Zmrazovací souprava
hod.
400
78. Vrtání HILTI do DN 165 (včetně)
1m
2 500
79. Vrtání HILTI DN 165 – DN 260
1m
3 000
80. Kouřová zkouška***
hod.
900
81. Vyhledávací zařízené (trasování, odposlech sítě)
hod.
160
82. Měření korelace
hod.
* přístroj může být zapůjčen pouze s podmínkou provedení osazení a naprogramování
pracovníky Čevak
**vždy účtována obsluha dle odstavce 4.4
*** včetně obsluhy
4.7
Pol.č.
1 200
Likvidace zvláštních odpadních vod na ČOV
Název
83. Likvidace drenážních (balastních) vod z výkopů stavebních prací
84. Likvidace odpadních vod z kuchyní a stravoven
85. Likvidace odpadních vod z praní, čištění a zpracování ovoce,
zeleniny, obilovin a jedlých olejů
86. Likvidace odpadních vod ze zpracování masa a masných výrobků
87. Likvidace odpadních vod ze zpracování mléka a výroby
mlékárenských produktů
88. Likvidace odpadních vod ze zpracování surovin z výroby
alkoholických a nealkoholických nápojů
89. Likvidace odpadních vod z destilace lihovin z výroby alkoholických a
nealkoholických nápojů
90. Likvidace obsahu septiků, bezodtokových jímek a chemických toalet
91. Likvidace průsakových vod ze skládek
92. Likvidace obsahů lapačů tuků
93. Likvidace odpadních vod z čištění kanalizace a dešťových stok a
vpustí / blíže neurčené /
94. Likvidace kalové vody z ČOV jiného provozovatele
Sazba
Kč/ m3
50
115-350*
115-350*
115-350*
115-350*
115-350*
115-350*
115-350*
115-350*
1 000
1 000
1 000
Poznámky:
Ceny v odd. 4.7. jsou maximální; v odůvodněných případech lze dohodnout i cenu
nižší.
* sazby jednotlivých ČOV jsou uvedeny v příloze č.1
Odpadní vody s obsahem tuků lze dovážet k likvidaci pouze na ČOV České
Budějovice, Prachatice, Písek, J. Hradec, Soběslav a Tábor AČOV
4.8
Pol.č.
95.
96.
97.
98.
Hydrogeologické práce
Název
TV prohlídka vrtu
99.
TV prohlídka vrtu
TV prohlídka vrtu
Čištění vrtu tlakovou vodou,
použití čističe
(Dynajet Putzmeister)
Čerpací zkouška
100
Stoupací zkouška
.
101
.
Čerpací zkouška
(za použití agregátu)
102.
Osazení orientačních
tabulek*
* osazení číslice 5Kč/ks
4.9
Jed.
Sazba
Poznámka
do 50 m
1.500 – 5.000
bez zprávy
51-100 m
101-200 m
1m
5.001- 8.000
8.001- 12.000
300-600 Kč
bez zprávy
bez zprávy
bez zprávy
Započatý
den/1 čerpaný
objekt
Započatý
den/1 objekt
hod.
ks
1.500-3.000
1000-3000
Kč
300-600 Kč
44 Kč
El. proud do 150 m,
nezahrnuje
vyhodnocení a
úvodní montáž
čerpací techniky
nezahrnuje
vyhodnocení a
demontáž čerpací
techniky
nezahrnuje
vyhodnocení a
úvodní montáž
čerpací techniky
Dle jednotlivých
typů typu
Ceník nových vodoměrů
Ceny nových vodoměrů odprodávaných koncovým zákazníkům jsou řešeny v příloze č.2
této směrnice
4.10 Ceník laboratorních prací
Laboratorních prací jsou řešeny v příloze č. 3 této směrnice
Příloha č. 1 – Sazba za likvidaci zvláštních odpadních vod na jednotlivých ČOV
Pro položky ceníku č. 84 - 91 platí cenové rozpětí 115 - 350 Kč/m3
konkrétní ceny pro jednotlivé ČOV jsou ceny stanoveny takto:
Provozní středisko
Č. Budějovice ČOV
Budějovicko
Borovansko
Lipensko
Kaplicko
Pracahaticko
Vimpersko
Volarsko
Vodňansko
Jindřichohradecko
Dačicko
Čistírna odpadních vod
ČOV Č. Budějovice
Cena v Kč/m3
375 000
130
ČOV Hluboká
3 000
200
ČOV Zámostí
2 500
200
990
200
ČOV Lišov
3 760
200
ČOV Kamenný újezd
2 150
200
ČOV Zliv
4 950
200
ČOV Borovany
9 500
220
ČOV Trhové Sviny
4 000
220
ČOV Ledenice
2 500
220
ČOV Nové Hrady
2 500
220
ČOV Lipno
6 000
140
ČOV Černá v Pošumaví
3 350
140
ČOV Horní Planá
6 660
140
ČOV Frymburk
5 600
140
ČOV Vyšší Brod
3 750
140
ČOV Loučovice
2 160
140
ČOV Kaplice
12 650
350
ČOV Prachatice
33 000
220
ČOV Vimperk
9 800
180
ČOV Volary
7 200
220
ČOV Netolice
2 870
220
ČOV Lhenice
2 520
220
ČOV Vodňany
28 500
180
ČOV J. Hradec
87 500
350
ČOV Žirovnice
14 700
350
ČOV Kardašova Řečice
2 670
350
ČOV Jarošov
1 050
115
ČOV Dačice
9 400
350
ČOV Kunžak
1 250
350
ČOV Nová Bystřice
4 000
350
ČOV Římov
ČOV Slavonice
Třeboňsko
kapacita ČOV v EO
4 200
350
ČOV Studená
35 000
350
ČOV Třeboň
36 000
200
ČOV České Velenice
Provozní středisko
Třeboňsko
Písecko
Čistírna odpadních vod
Horažďovicko
2 200
350
4 830
115
ČOV Písek
62 833
300
ČOV Protivín
49 200
300
2 520
300
13 500
175
ČOV Horažďovice
9 500
300
ČOV Katovice
1 600
300
ČOV Sušice
ČOV Chanovice
400
poznámka 1
7 700
300
153 000
320
9 300
250
15 000
250
5 150
250
ČOV Milevsko
14 500
250
ČOV Opařany
1 700
250
ČOV Dobřany
9 600
125
ČOV Chlumčany
2 500
125
ČOV Chotěšov
3 100
125
ČOV Líně
5 475
125
ČOV Přeštice
8 200
125
ČOV Blovice
3 300
125
ČOV Dýšina
2 050
125
ČOV Černošín
950
125
ČOV Šťáhlavy
2 000
125
ČOV Losiná
2 100
125
ČOV Merklín
1 300
125
ČOV Blatná
Táborsko
Tábor -AČOV
Soběslavsko
ČOV Soběslav
Milevsko
Plzeňsko
Cena v Kč/m3
ČOV Suchdol nad Lužnicí
Blatensko
Veselsko
kapacita ČOV v EO
350
ČOV Lomnice nad Lužnicí
ČOV Mirovice
Sušicko
4 800
ČOV Veselí nad Lužnicí
ČOV Choustník
Poznámka 1: ČOV Chanovice pouze pro dovoz obsahu septiků a žump z území obce
Chanovice (včetně osad).
Příloha č. 2
Ceny přezkoušení vodoměrů
Vodoměr
Qn 2,5- 6,0
Qn 10,0-15,0
Qn 15,0 a výše
Cena přezkoušení
(Kč/ks) bez DPH
2 000,2 300,2 500,-
Příloha č. 3 – Ceník laboratorních prací
Ceník v Kč (bez DPH)
Poř.
číslo
Název výkonu
Pracoviště
České
Budějovice
Beroun
Moravská
Třebová
Chrudim
Rychnov nad
Kněžnou
29
116
1
převzetí a evidence anal.vz.
29
27,5
29
2
skartace lab. vzorků
29
11
29
0
0
29
36
20
26
15
3
teplota
4
subjektivní hodnocení - popis
29
5
barva - kolorimetricky
22
26
46
53
25
6
barva - spektrofotometricky, zákal
58
31
50
53
68
7
usaditelné látky (Imhoff)
43
19
50
42
47
kalový index
194
8
výpočet kalového indexu
65
8
10
9
pach
50
15
40
31
33
chuť
50
15
50
31
33
10
elektrická konduktivita
95
36
43
48
44
11
pH potenciometricky
58
36
41
50
46
12
alkalita celková - KNK4,5
58
40
49
48
48
13
alkalita zjevná - KNK8,3
58
40
48
48
14
acidita celková-ZNK8,3 ; acidita zjevná-ZNK4,5
58
39
49
48
48
15
Ca titračně, výpočet Mg
87
39
63
61
67,5
Mg
118
výpočet Mg
16
17
7
10
celková tvrdost
87
78
55
59
67,5
kyslík a) oximetrem/nasycení kyslíku v %
95
45
90
103
28
b) Orsatovým přístrojem
104
18
BSK5
261
250
170
256
156
19
oxidovatelnost - CHSK - Cr
173
218
150
159
139
20
oxidovatelnost Kubelem - CHSK-Mn
102
78
92
93
87
21
o-fosforečnany
102
78
87
91
93
114
105
114
99
112
106,2
119
105
PO4 v OV
120
PO4 - hydrolyz.
22
23
82
Al fotometricky
102
91
Mn fotometricky
102
91
102
103
2-
SO4 , fotometricky
SO4
2-
titračně
SO4
2-
v OV
105
93
110
Fe fotometricky
102
Fe v OV
102
NO3- fotometricky
102
97
105
125
89
102
97
120
132
117
102
77
84
90
95
102
77
98
112
NH4 fotometricky
102
91
79
100
H2S fotometricky
102
N-NO
3-
-
NO2 fotometricky
N-NO2
-
+
91
95
105
101
24
25
SiO2
102
+
188
NH4 destilačně
-
Cl ,
SO32-
194
160
263
51
60
62
73
Cl-
73
Cl- v OV
70
80
26
F- potenciometricky
102
91
27
celkový dusík
305
230
28
organický dusík výpočtem
50
29
anorganický dusík výpočtem
50
anorganický dusík
30
celkový fosfor
31
jednomocné fenoly
32
toxické-volné CN
330
375
188
10
8
11
10
273
181
-
58
150
180
187
172
55
95
59
48
60
181
246
33
celkové CN
-
246
34
absorbance při 254 nm
65
54
a) celk. akt. chlór
43
50
b) volný chlór
43
50
60
60
c) vázaný chlór
43
100
70
10
formy chlóru
35
d) chlordioxid
43
36
slovní charakter.-napsání
43
38
minerální oleje-ropné l.met.IČ - NEL
334
39
extrah. látky-tuky met. IČ - EL
334
40
huminové látky
145
41
anioaktivní tenzidy
240
250
42
sušina v %, veškeré látky v mg/l
123
91
43
ztráta sušiny žíháním
145
91
44
RL - sušení 105°C
130
124
110
112
106
45
NL - sušení 105°C
130
187
110
133
109
46
RAS
145
250
185
169
86
RL - žíhání 550°C
145
150
47
NL - žíhání 550°C
145
194
130
113
48
výpočet celk.mineralizace
49
výpočet Langelierova indexu nasycení
102
50
Hg v kalech a zeminách (AMA)
290
51
Hg v pitných a odpadních vodách (AMA)
173
52
a) stanovení těžkých kovů ve vodách metodou
ICP
b) stanovení kovů v kalech
385
120
204
173
104
97,2
132
73
58
200
150
53
kovy:K,Na,Li,Sr metodou AES
58
200
54
toxicita na 1 indikátor a 1 ředění
261
55
kultivovatelné mikroorg. při 22°C
87
156
85
140
142
56
kultivovatelné mikroorg. při 36°C
87
156
85
125
142
57
intestinální enterokoky
116
147
140
163
166,5
58
intestinální enterokoky v kalech
160
59
koliformní bakterie
145
151
140
163
106,5
60
Escherichia coli
150
Escherichia coli (term.)
200
150
55
105
116
144
166,5
238
211,5
253
61
koliformních bakterie v kalech
160
62
termotolerantní koliformní bakterie
140
63
termotolerantní koliformních bakterií v kalech
173
194
Salmonella sp.
64
a) ve vodách
500
b) v kalech
580
65
Clostridium perfringens
203
229
66
živé org. + mrtvé org. ( pitná voda )
80
156
67
Abioseston
40
116
68
mikroskop.obraz ( surová voda )
69
biolog.robor aktiv.kalu s identifikací vláken
65
500
275
1300
mikroskop.obraz ( kal)
190
70
Stafylokoky
160
71
Pseudomonas aeruginosa
160
72
koliformních bakterie a Escherichia coli
220
mezofilní mikroorganizmy
207
200
116
73
BSK5 bez paralelního stanovení CHSKCr
435
74
agresivita na CaCO3 (Heyer)
116
45
100
formy CO2, HCO3- a) výpočtem
108
40
10
75
formy HCO3-
153
57
b) Orsatovým přístrojem
104
40
stanovení těkavých organických látek
76
a) ve vodách
1093
b) v kalech
1208
stanovení pesticidů
77
a) OCP
1035
b) triaziny
1380
c) současné stanovení OCP a triazinů
1955
78
stanovení C10 až C40 ve vodách
79
stanovení C10 až C40 v kalech
518
1450
stanovení PAU
80
a) ve vodách
b) v kalech
81
příprava vzorků kalů a zemin : totální výluh,
vodný
863
1377
435
výluh, výluh podle Mehlicha
82
úprava vzorku kalu ke stanovení celk.N a P
173
odběry vzorků:
83
a) v množství do 2 l
232
200
b) v množství 2-5 l
305
200
c) v nmožství 5-20 l
363
d) při použití automatického odběrového zařízení
36
130
179
135
180
300
odběr vzorku - OV
odběr vzorku - radiologie
odběr vzorku - úplný rozbor
pořízení čistopisu analýzy
179
1500
700 2500
4751710
280
370
179
0
58
53
440
odběr vzorku - směsný AOV (2, 8, 24)
84
200
58
95-220
0
hod.sazby pro vzork.výkony
85
nebo pro posudkovou činnost
a) práce laboranta (SŠ)
435
b) práce specialisty (VŠ)
579
86
stanovení AOX ve vodách
863
87
stanovení AOX v kalech
1377
přirážka za anal.stanovení při nesériovém
87
provedení nebo za expresní výkon - ( práce
až 25%
zahájeny nejpozději do 24 hod.po dodání vzorku)
89
bór
246
90
ozón
363
91
redox potenciál
73
92
mastné kyseliny
290
93
převod výsledků do IS PiVo
94
srážka za seriové provedení rozborů vzorků
v počtu nad 10 ks vzorků u jedné zakázky
87
až 25%
58
46
240
50
100
50
50
100
50
Všeobecné podmínky :
1) Ceny jsou platné pro externí výkony
2) Nabídkový ceník se týká oboru činnosti 74.30.11. Zkoušky a analýzy složení a čistoty.
3) Lhůta dodání: a) expresní (práce zahájeny nejpozději do 24 hod. po dodání vzorků)
b) 21 dní po dodání a zpracování vzorků vod a 30 dnů u vzorků kalů
c) individuální (dle dohody)
4) Zákazník může uplatnit námitku týkající se výsledku zkoušky nebo včasnosti dodání
protokolu o zkoušce do 30 dnů po obdržení protokolu o zkoušce. Námitka se uplatňuje
písemně na adresu ČEVAK a.s. Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Download

Výňatek z ceníku prací a výkonů pro rok 2014