Královská třída
mezi zemními raketami
GRUNDOMAT "N" generace
Postup
roztlačování zeminy
Historie GRUNDOMATU začíná v roce 1970 výkopem přes čerstvě vyasfaltovanou cestu pro pokládku „zapomenutého“ potrubí pro pitnou vodu.
Po dokončení pokládky zůstala nová cesta dlouhodobě porušená. Hledalo
se řešení, jak by se mohlo tomuto v budoucnosti zabránit. Zrodila se první cílově přesná německá zemní raketa GRUNDOMAT, která se postupně
zdokonalovala až do současné 7. generace GRUNDOMAT-N.
První zemní raketa
GRUNDOMAT v 1970.
Technika
vždy o myšlenku vpředu
…na přesnosti záleží
Profil
Vybavení: GRUNDOMAT-N může být podle volby vybaven korunkovou nebo
stupňovitou hlavou. Má dva chody vpřed a jeden vzad.
Jeho zvláštnost: Domovní přípojky.
Výrazné vlastnosti: velmi přesný v cíli také v kamenitých půdách, robustní
kvalita, jednoduché ovládání, nenáročná údržba a montáž.
Korunková
hlava
Funkce
U osvědčené dvoutaktní metody vykonává úderný píst nejprve nárazy
na sekáčovou hlavu, která v prvním taktu zhotovuje vrt a přitom rozbíjí
překážky. Tělo dostává úder teprve ve druhém taktu a s jeho posunem
se zatahuje připojená trubka. Díky dvoutaktnímu principu se snáze
překonává čelný odpor a tření pláště. Proto pracuje GRUNDOMAT i v ka-
Stupňovitá
hlava
menitých zeminách s obzvlášť CÍLOVOU PŘESNOSTÍ.
Postup
2-taktní princip – idea TRACTO-TECHNIKu
Píst
a) Sekáč
b) Tělo
Píst dává úder a) sekáči b) tělu
Pneumaticky poháněné zemní rakety pracují na principu roztlačování ze-
miny. Při postupu se zemina roztlačuje do okolní půdy a zhutňuje se.
Tím vzniká v zemi otvor, do kterého se ihned, nebo následně zatahuje
bezhrdlová krátká nebo dlouhá trubka až do DA 160 z plastu (PE, PVC
nebo PE-X), nebo kabely až do 25 m podle půdy. Pro provoz je žádoucí
kompresor se 6 – 7 bar provozního tlaku. Předpokladem pro cílovou
přesnost je precizní zaměření na cíl.
2
Silná obchodní značka
Krtek je chráněná značka GRUNDOMATu. Od nahlášení u Německého
patentového úřadu zastává krtek nejen funkci ochrany přírody. Krtek
začal své vítězné tažení kolem zeměkoule a těší se velké oblibě. Požívá u
zákazníků velké důvěry a vážnosti. 91% všech dotazovaných v branži je
krtek znám. Žádný div, že se v odborném světě od té doby o technologii
krtků mluví.
3
Domovní přípojky
pro všechna odvětví
…na přesnosti záleží
…přímo z budovy
U domovních přípojek pro plyn, vodu, kanalizaci, proud, širokopásmovou
kabeláž (FTTH) mohou zemní rakety startovat také přímo z budovy. Už není
potřeba výkop před domovní zdí. To činí nasazení ještě hospodárnější a šetří
se předzahrádka.
Podle délky vrtu jsou možné 4-5 přípojek denně.
4
5
Pro domovní přípojky
profesionální vybavení a logistika
…na přesnosti záleží
Bez dlouhého času na přípravu může
zemní raketa startovat do jádrového vrtání.
Cíl.
MIS 60 Hauseinführung
für FTTH und alle anderen Sparten • ohne Kopfloch
vor der Hauswand • innen und außen absolut dicht
Vybavení zemní rakety
najde místo v jedné autododávce.
6
Domovní přípojky, příklad FTTH („vlákno k
obytnému prostoru“).
Domovní přípojky, příklad plyn.
absolutně bezpečné
a nepropustné
Průchodky budovami se po vrtání osa-
zují zevnitř a utěsňují zeď sklepa zvenčí
a zevnitř.
Průchodky budovami pro FTTH
(použitelné také pro ostatní odvětví).
7
Mnohostranně
nasaditelný
Také vertikální nasazení pro budování základů, např. k usazení
pilotů, je jedno ze zajímavých
doplňujících použití.
Pokládky pod
komunikacemi
Usazování sloupků
…na přesnosti záleží
GRUNDOMAT N
Vás nadchne!
Pokládky pod silnicí patří vedle do-
movních přípojek k denním úkolům
GRUNDOMATu.
Berstlining
od typu 130
Upravené zemní rakety jsou také
nasaditelné pro obnovu potrubí v
berstovacím procesu.
Ramování
od typu 130
Další možnost je nasazení k
ramování pro zarážení ocelových
trubek pomocí nasunutí ramovacího kužele.
8
9
Korunka
Podloží je výzva. Každá zemina si žádá své. Řešení:
GRUNDOMAT-N s dvou fázovým řízením a s korunkovou
nebo stupňovitou hlavou Obě provedení jsou precizní,
stabilní v chodu a efektivní, každé svým způsobem. Díky
volbě mezi dvěma frekvencemi úderů, a volbě mezi korunkovou a stupňovitou hlavou, lze docílit optimálního
přizpůsobení zemině.
obojí je možné
Spolehlivá
stupňovitá
hlava
…na přesnosti záleží
je
nasaditelná
univerzálně ve všech roztlačitelných zeminách.
Hrot sekáče nejprve předvrtává a „otevírá“ zeminu.
Stupeň za stupněm potom proniká hlava do zeminy a propracovává se s velkou přesností kupředu.
Proces roztlačování se uskutečňuje postupně a
zajišťuje vysokou stabilitu chodu. Ale ne každá ze-
Svou plnou sílu výkonu uplatňuje korunková hlava v drobivých, kamenitých půdách. Korunková hlava rozšiřuje
pilotový vrt přímo na plný průměr vrtu. Ostrá řezná korunka se zaráží celou plochou také do větších kamenů
a tyto drtí. Malou plochou záběru řezné korunky dosahuje vysoké úderné energie největšího možného stupně
Dvoutaktní princip ve výhodě při styku s kamenem.
Stupeň
mina je vhodná pro stupňovitou, a obráceně pro
korunkovou hlavu. V takových případech je možná
výměna hlavy bez problémů.
„Práce hlavy“ přitom probíhá ve 3 pracovních
krocích:
účinku. Vydobytý materiál prochází prostory-drážkami
mezi jednotlivými břity korunky a přemisťuje se za hla-
Čím vyšší přesnost chodu, tím větší přesnost zacílení.
vu. Poté začíná proces roztlačování.
„Práce hlavy“ přitom probíhá ve 4 pracovních krocích:
Probití
Rozdrcení
Přemístění
Roztlačení
Probíjení
Rozdrcení
Roztlačení
Těsnicí kroužek chrání
před nečistotou a vodou.
Řezná korunka
Stupňovitá konstrukce
Prostory-drážky
mezi jednotlivými
břity korunky pro
přemisťování vydobytého materiálu.
Špice sekáče s
tažným okem
Upínací kolíky
Těsnicí kroužek chrání
před nečistotou a vodou.
Špice sekáče s
tažným okem
10
Upínací kolíky
11
GRUNDOMAT rakety
robustní a spolehlivé
Typy strojů standardní verze
…na přesnosti záleží
45N
55N
Zobrazené stroje se mohou vybavit jak korunkovou hlavou, tak také
65N
stupňovitou hlavou.
75N
85N
95N
110N
65 NK
Typy strojů krátká verze
75 NK
Krátké verze jsou zvlášť vhodné
pro domovní přípojky, protože jsou
kratší a lehčí než standardní verze.
95 NK
Startovací jámy jsou menší a maniZnaky / Přednosti
• princip 2-taktu pro vysokou pracovní přesnost
• se stupňovitou hlavou nebo probíjející silou korunkové
hlavy
• 2 fázové řízení + zpětný chod pro vysokou spolehlivost
nasazení
130N
• jednoduchá změna chodu
pulace je snazší. Krátké verze jsou
zvlášť vhodné pro domovní přípojky,
protože jsou kratší a lehčí než standardní verze.
Startovací jámy jsou
menší a manipulace je snazší.
Jednoduchá změna chodu
• 1A kvalita oceli - bonus - nízká opotřebitelnost
• částečně rýhované tělo pro zvýšení třecí plochy
145 N
• sledovatelný pro vysoce citlivá nasazení
• dobře utěsněný pro úspornou spotřebu vzduchu
• nenáročná montáž také na stavbě
180 N
• praktické příslušenství
• zimní školení
Počet úderů min-1
Ø (mm)
Délka (mm)
Hmotnost
(kg)
Spotřeba
vzduchu (m3 )
1. chod
2. chod
45N (2-fázové řízení)
45
997
9
0,35
530
635
40
55N (2-fázové řízení)
55
1131
15
0,5
470
570
45
65N (2-fázové řízení)
65
1290
24
0,8
460
585
50
75N (2-fázové řízení)
75
1399
33
0,9
395
480
63
85N (2-fázové řízení)
85
1528
46
1,0
360
440
75
95N (2-fázové řízení)
95
1762
65
1,4
320
415
85
110N (2-fázové řízení)
110
1700
96
1.7
350
410
90
130N (2-fázové řízení)
130
1802
117
3.0
370
435
110
130N (servořízení)
130
1802
117
3,0
340
-
110
145N (servořízení)
145
2033
168
3,4
310
-
125
180N (servořízení)
180
2280
260
4,5
280
-
160
Trubka
Krátké verze
65NK (2-fázové řízení)
65
933
16
0,8
600
700
50
75NK (2-fázové řízení)
75
1100
24
0,9
496
605
63
95NK (2-fázové řízení)
95
1393
50
1,4
390
500
75
12
větší bezpečnost obsluhy
Každá změna chodu se uskutečňuje na tlakové hadici prostřednictvím ¼ otáčky doleva.
Přepnutí 1. chodu nebo 2. chodu na zpětný
chod je možné během provozu.
• oceňovaný servis: např. rychlé zásobování náhradními díly
Technická data
GRUNDOMAT-Typ
• Bezpečnostní sada: např. izolátor ocelového lanka pro Všechny typy GRUNDOMATů mají
částečně rýhované tělo
pro větší přilnavost v
měkkých zeminách…
..poskytuje větší
podporu a zlepšují
tření pláště
13
7. Generace
…na přesnosti záleží
Mistr světa
14
15
Příslušenství
pro přímou nebo následnou instalaci potrubí
…na přesnosti záleží
uVrtání bez instalace potrubí
S postupem zemní rakety se přímo spoluzatahuje
Teleskopický
zaměřovací rám
GRUNDOSCOPE
1,5 - 2 m s
dalekohledem
potrubí. Výhoda: V tuhých zeminách je zaručeno jistější
zatažení potrubí. Pro to jsou nejvíce vhodné bezhrdlo-
vé PVC nebo PEHD trubky. PEHD-vinutá trubka, vzhledem ke svým vlastnostem, je do vrtu snáze zatažitelná.
Přitom se odpojí zemní raketa od tlakové hadice, která
se potom spojí s trubkou pomocí řezného niple a při
Tlaková hadice
3,3 l Olejovač
manuálním vytahování tlakové hadice se současně do
Jednotlivé trubky
vrtu vtahuje trubka.
Tlaková propojovací
hadice
Startovací lafeta
výškově i stranově
nastavitelná
v Okamžitá instalace potrubí z PVC
Upínací západka
Ocelové zatahovací
lanko, 15 m nebo
25 m
Zatahovací
konec
Izolátor ocelového lanka
pro větší bezpečnost
w Okamžitá instalace PE-potrubí
vinuté
Zemní kolík
Tlaková hadice
PE HD
trubka
PE-řezný
nipl
Připojení
pro PEtrubku
xNásledné zatažení PE-trubky
vinuté
Trubka, která se pokládá
zemní raketou..
16
Výměna zpětného kónusu za zatahovací konec s
upínacím prvkem (žádné lepení).
spojka tlakové
hadice
PE-řezný nipl
1“ až 2“
PE HD trubka
AD 40 mm
17
Servis & příslušenství
Bezpečnost
…na přesnosti záleží
Pilotování
Zaměření
Držák
pro vertikální vrtání
UNITHERM
pro zimní nasazení
Odborný posudek
pro bezpečnost a údržbu
2013
6
9 10 11
1 2
12
3 4 5
Pravidelné vzdělávání
Školení uživatelů
Přijímač
7 8
Zarážení ocelových
trubek
do DN 400 s nástavným
ramovacím kuželem
Vyrážení ocelové trubky
Zjištění polohy
zemní rakety
Sonda
Důmyslně řešeno: Nasaditelný
GRUNDOMAT-zemní rakety jsou při správném
trn k vyražení starého ocelo-
použití nasaditelné bez zaměřovací techniky:
vého potrubí do DN 50
Avšak existují situace na stavbě, které vyžadují
absolutní kontrolu. Z toho důvodu se mohou GRUNDOMATy typů 65 a 75 mm vybavit
Vrty pro
Zasunutí
využití zem- sondy
ního tepla
18
zaměřovací technikou (nasunovací tělo sondy
a přijímač).
19
TRACTO-TECHNIK
Přehled produktů
GRUNDOMAT - zemní rakety pro pokládku chrániček
16 typů strojů do Ø 180 mm, od r. 1970
P-verze se stupňovitou hlavou,
N – verze s korunkovou nebo stupňovitou hlavou
GRUNDORAM - ramování
ocelových trub do Ø 4000 mm
13 typů strojů
GRUNDOPIT "P" -malé řízené vrtací soupravy s
výplachem
4 t tažná síla, pokládky potrubí do Ø 180 mm
typy: Power, Schacht, Keyhole
GRUNDODRILL - řízené vrtací zařízení s výplachem
4 – 25 t tažná a tlačná síla, pro pokládky potrubí
do 700 mm typy: 4X, 15XP, 15XPT, 25N a stroj pro
vrtání ve skalnatém podloží 18ACS
GRUNDOBURST - statický berstlining
pro obnovu potrubí do Ø 1000 mm
typy: 400 G + S, 800, 1250G, 1900G a 2500G
GRUNDOBORE - vrtací šnekové zařízení
pilot. řízeno, např. pro spádová potrubí
typy 200S a 400
INTERGLOBAL DUO, s.r.o.
Ořešská 939/55
155 00 Praha 5 - Řeporyje
Tel.: +420 233 350 593 (679)
Fax: +420 233 350 238
E-Mail: [email protected]
GEODRILL - vrtací zařízení k získávání zemního tepla
typ Geodrill 20V pro vertikální vrtání a
typ 8R pro radiální vrtání
V LNY Á C HV OOI CL EB AF O PR R POE RPF EE CR TF EP KI PTE N IÍ N SP TOA K
U
TS HPE R Á
ON
L LLAÁT IDO K
NS
Germany:
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG
Tel: + 49 (0) 27 23 80 80
Fax: + 49 (0) 27 23 80 81 89
www.tracto-technik.com
[email protected]
United Kingdom:
TT-UK Ltd.
Tel.: + 44 (0) 1234 342 566
Fax: + 44 (0) 1234 352 184
www.tt-uk.com
[email protected]
USA / Canada:
TT Technologies
Tel.: + 1 (0) 630 851 8200
Fax: + 1 (0) 630 851 8299
www.tttechnologies.com
[email protected]
Všechny informace k produktům a kontaktním osobám naleznete pod:
Australia / Asia Pacific:
TT Asia Pacific Pty Ltd.
Tel.: + 61 (0) 7 3420 5455
Fax: + 61 (0) 7 3420 5855
www.tt-asiapacific.com
[email protected]
France:
Tracto-Techniques S.a.r.l.
Tél.. + 33 (0) 5 53 53 89 83
Fax: + 33 (0) 5 53 09 39 41
www.tracto-techniques.com
[email protected]
č. 36 01 00 E05 · Stav 03/2013
Změny vyhrazeny!
Dodáno naším partnerem Česká republika:
www.tracto-technik.com
Download

Královská třída mezi zemními raketami