Všeobecné podmínky

Ceny stanovené tímto ceníkem jsou uvedeny bez DPH. K uvedeným cenám
se připočítává daň z přidané hodnoty dle platného zákona o DPH.

Každá položka ceníku obsahuje samostatný jednotkový úkon. Celková cena je
součtem cen všech úkonů, které je k zajištění příslušné práce zapotřebí provést.
Nejčastější typické vazby mezi jednotlivými úkony jsou naznačeny poznámkami.

Při odstraňování havárií nebo hledání poruch se sazba dělnických a technických
prací zvyšuje:



po pracovní době ve všední dny o 25 %;
v sobotu a v neděli o 50 %;
ve svátek o 100%

V případech, kdy jsou práce a výkony prováděny v souvislosti s neoprávněným
zásahem na síti, upraví se cena podle následujícího vzorce:

C = (cena dle odst. 4.2 – 4.7) * k1* k2
o
kde






o
k2 je
vody





C je celková cena bez DPH
k1 je koeficient, který představuje velikost spotřebiště a může
nabývat následujících hodnot:
množství
obsluhovaných spotřebitelů < 100
k1 = 2
množství
obsluhovaných spotřebitelů < 1 000
k1 = 3
množství
obsluhovaných spotřebitelů < 10 000
k1 = 4
množství
obsluhovaných spotřebitelů > 10 000
k1 = 5
koeficient, který představuje dobu přerušení nebo omezení dodávky
nebo odvádění odpadních vod a může nabývat následujících hodnot:
přerušení
nebo
omezení na dobu < 1 hod
k2 = 2
přerušení
nebo
omezení na dobu < 4 hod
k2 = 3
přerušení
nebo
omezení na dobu < 8 hod
k2 = 4
přerušení
nebo
omezení na dobu > 8 hod
k2 = 5
V případech, kdy zákazník požaduje ve svém zájmu provést stavební nebo
montážní práce nebo jiné výkony na majetku, který je součástí vodovodu nebo
kanalizace pro veřejnou potřebu, nad rámec zákonných povinností provozovatele
(např. změna umístění nebo kapacita vodoměru), připočítává se k celkové ceně
podle odd. 4. 2. až 4. 7. paušální příplatek ve výši 5%, nejméně však 2.000,- Kč.
Stavební a montážní práce
Pol.
č.
1.
2.
3.
Název
Přímý materiál je oceněn skladovou cenou vč. manipulační přirážky
Sazba
(Kč)
15 %
Hodinová sazba dělnických prací:
a) základní profese
b) pomocné profese
Provoz dopravních prostředků, stavebních strojů a mechanismů je oceněn
dle. 4.5 a 4.6
340
305
Provozní výkony
Pol.
č.
4.
5.
6.
7.
8.
Název
Aktivace pohotovosti
Aktivace nouzového zásobování
Mimořádný odečet vodoměru
Kontrola napojení kanalizační přípojky
Uzavření a znovuotevření přípojky v případě neplacení pohledávek
Sazba
(Kč)
5 000
5 000
200
150
1 500
Inženýrsko – technická činnost
Pol.
č.
9.
Název
vysoce kvalifikované
koncepční a koordinační
práce
10.
velmi náročné a koncepční
práce
11.
náročné práce
12.
méně náročné práce
13.
pomocné práce
14.
Vyjádření k existenci
vodovodních nebo
kanalizačních sítí
Sazba (Kč)
Příklad
1.010–1.616 kompletní tech. řešení, generely,
Kč/hod tvorba vodobase a kanabase,
digitál.map, podkladů pro územní
plány
770–1.230 technologické, strojní a tech.
Kč/hod posuzování, dispečink, řízení
průzkumu sítí, speciální smlouvy
600 –960 hodnocení provoz. výsledků, běžné
Kč/hod podklady pro projekty, hodnocení
jakosti vody nebo analytiky, provozní
a kanalizační řády
460– 735 běžné smlouvy, stavební dozory,
Kč/hod. průzkum sítí, odběry vzorků
280 – 445 administrativa, kopírování, tech.
Kč/hod kreslení apod.
110 Kč/ks
1. Minimální hranice sazby odpovídá sazebníku UNIKA 2011.
2. Náklady na dopravu spojené s inženýrsko–technickou činností se oceňují podle čl. 4.5.
Dopravní prostředky a stavební stroje
Pol.č
Název
Sazba za
km jízdy
Sazba za
hod. použití
/bez
obsluhy/
Poznámka
Osobní automobil
(např. Fabia, Octavia)
Malý skříňový automobil
(např. Partner, Berlingo, Caddy,Pickup,
Kangoo, Doblo)
Osobní automobil terénní
(Santana,Amarok, Toyota Hilux, Ford Ranger)
GAZ Gazela – skříň, sklápěčka
14,00
-
15,00
-
19,00
-
Malý nákladní automobil
(Daily, Multicar, Boxer, Jumper, Crafter, KIA
Pregio, MB Sprinter, VW Transporter, FIAT
Scudo, ost. dodávky)
Měřící vůz
20,00
Nákladní automobil do 12t AVIA, IVECO,
MAN
valník, nosič kontejnerů, dílna
Vozidlo na čištění dešťových vpustí: IVECO,
MAN
27,00
240
27,00
600
23.
Malý čistící vůz na tlakové čištění
(AVIA, IVECO)
27,00
24.
Nákladní vůz sklápěcí
Tatra 815
Nosič kontejnerů od 18t
Tatra, Scania, Iveco, MAN
Nákladní automobil cisternový pitná
voda
Liaz, Škoda 706 MTV,
Nákladní automobil cisternový pitná
voda
Tatra, IVECO, MAN (platí i v případě cisterny
–kontejneru)
Nákladní automobil pro tlakové čištění
Tatra 815 WOMA
Combi vůz – pro přepravu OV a tlakové
čištění
Iveco, Tatra, Scania, Mercedes, Liaz
39,00
600 +technol. voda*
+ likvidace
obsahu dle cen
v 4.7
400
39,00
420
35,00
450 + vodné*
39,00
550 + vodné*
30.
Combi vůz s recyklací
Kaiser
41,00
31.
Traktor Zetor kolový
32.
Traktor s cisternovým vlekem pro odvoz
odpad. vod
33.
Rypadlo nakladač JCB
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
25.
26.
27.
28.
29.
23,00
21,00
39,00
1 700 +technol. voda*
39,00
2 200/ +technol. voda*
1 100** + likvidace
obsahu dle cen
v 4.7
2 300 +technol. voda*
+ likvidace
obsahu dle cen
v 4.7
500
600 + likvidace
obsahu dle cen
v 4.7
650
JCB 2CX, 3CX, 4CX
34.
DH 112
550
35.
Vysokozdvižný vozík
300
36.
Přívěs, vlek, kontejner do 6t***
385
37.
Kontejner nad 6t***
580
38.
Přívěs OA***
165
* Technologická voda je cena vody za vodné (jednosložková cena Kč/m3, v případě
dvousložkové formy ceny pohyblivá složkaKč/m3) dle platného ceníku ČEVAK a.s. pro lokalitu,
z níž automobil k práci vyjíždí.
** Tato sazba platí v případě, že vozidlo je využíváno pouze pro převoz kalů a fekálií (bez
využití tlakového čištění)
*** u takto označených dopravních prostředků je sazba stanovena za 1 den (24 hodin)
Stavební a měřící mechanismy
39.
Autogen
hod.
Sazba za
použití
/bez
obsluhy/ v Kč
240
40.
Bourací kladivo
hod.
190
41.
Cisterna na pitnou vodu (do objemu 3m3)
den
500
42.
Čerpadla ostatní
hod.
80
43.
Čerpadla Wacker
hod.
200
44.
Čerpadlo Wacker PT 6A
hod.
500
45.
Čidla Phocus 2, Sebalogg (sazba 1 kus čidla)
den
200
46.
Datalogger
den
300
47.
Drucklogger
den
300
48.
Elektrická svářečka
hod.
150
49.
Elektrický závitořez
hod.
80
50.
Elektrocentrála
hod.
400
51.
Elektrocentrála GX 70
hod.
1 200
52.
Grundomat 130 mm
hod.
1 000
53.
Hledačka poklopů
hod.
160
54.
Hydrantový nástavec
55.
H2WALDI**
Pol.
Název
č.
Měrná
jednotka
Den
10kg láhev
20 kg lahev
200
600
1 200
57.
Kamerový systém pro průzkum kanalizačního
potrubí
Kompresor
58.
Křovinořez
hod.
120
59.
M4016M (minimax)
den
300
60.
Motorová pila
hod.
100
61.
Motorová sekačka
hod.
140
56.
hod.
1 550
hod.
400
62.
Mycí vozík
hod.
55
63.
Navrtávací přístroj
hod.
300
64.
Ostatní drobné mechanizmy
hod.
70
65.
Pila na armovaný beton a kov (včetně kotouče)
1 m řezu
300
66.
Pila na asfalt a beton (včetně kotouče)
1 m řezu
250
67.
Podtunelovač IP 4605
hod.
650
68.
Protáčečka šoupat
hod.
200
69.
Příložný ultrazvukový průtokoměr*
den
1 000
70.
Svářecí agregát na PE
hod.
250
71.
Vibrační pěch
hod.
255
72.
Vibrační válec
hod.
230
73.
Vrtací kladivo
hod.
190
74.
Vyhledávací zařízení (odposlech šumu, trasování)
hod.
160
75.
WAP
hod.
200
76.
Zmrazovací souprava
hod.
* přístroj může být zapůjčen pouze s podmínkou provedení osazení a naprogramování
pracovníky Čevak
**vždy účtována obsluha dle odstavce 4.4
400
Likvidace zvláštních odpadních vod na ČOV
Pol.
Název
č.
77.
78.
79.
Likvidace drenážních (balastních) vod z výkopů stavebních prací
Likvidace odpadních vod z kuchyní a stravoven
Likvidace odpadních vod z praní, čištění a zpracování ovoce, zeleniny,
obilovin a jedlých olejů
80.
Likvidace odpadních vod ze zpracování masa a masných výrobků
81.
Likvidace odpadních vod ze zpracování mléka a výroby mlékárenských
produktů
82.
Likvidace odpadních vod ze zpracování surovin z výroby alkoholických a
nealkoholických nápojů
83.
Likvidace odpadních vod z destilace lihovin z výroby alkoholických a
nealkoholických nápojů
84.
Likvidace obsahu septiků, bezodtokových jímek a chemických toalet
85.
Likvidace průsakových vod ze skládek
86.
Likvidace obsahů lapačů tuků
87.
Likvidace odpadních vod z čištění kanalizace a dešťových stok a vpustí
/ blíže neurčené /
88.
Likvidace kalové vody z ČOV jiného provozovatele
Poznámky:
Ceny v odd. 4.7. jsou maximální; v odůvodněných případech lze dohodnout i
nižší.
* sazby jednotlivých ČOV jsou uvedeny v příloze č.1
vod
na
jednotlivých
provozovaných společností Čevak a.s.
Sazba
Kč/ m3
50
115-350*
115-350*
115-350*
115-350*
115-350*
115-350*
115-350*
115-350*
1 000
1 000
1 000
cenu
ČOV
Sazba
za
likvidaci
zvláštních
odpadních
vod
provozovaných společností Čevak a.s.
na
jednotlivých
ČOV
Pro položky ceníku č. 78 - 85 platí cenové rozpětí 115 - 350 Kč/m3
konkrétní ceny pro jednotlivé ČOV jsou ceny stanoveny takto:
Provozní středisko
Č. Budějovice ČOV
Budějovicko
Borovansko
Lipensko
Kaplicko
Pracahaticko
Vimpersko
Volarsko
Vodňansko
Jindřichohradecko
Dačicko
Čistírna odpadních vod
ČOV Č.Budějovice
Provozní středisko
Písecko
Cena v Kč/m3
375 000
115
ČOV Hluboká
3 000
200
ČOV Zámostí
2 500
200
990
200
ČOV Lišov
3 760
200
ČOV Kamenný újezd
2 150
200
ČOV Zliv
4 950
200
ČOV Borovany
9 500
220
ČOV Trhové Sviny
4 000
220
ČOV Ledenice
2 500
220
ČOV Lipno
6 000
140
ČOV Černá v Pošumaví
3 350
140
ČOV Horní Planá
6 660
140
ČOV Frymburk
5 600
140
ČOV Vyšší Brod
3 750
140
ČOV Kaplice
12 650
350
ČOV Prachatice
33 000
220
ČOV Vimperk
9 800
160
ČOV Volary
7 200
220
ČOV Netolice
2 870
220
ČOV Lhenice
2 520
220
ČOV Vodňany
28 500
140
ČOV J.Hradec
87 500
350
ČOV Žirovnice
14 700
350
ČOV Kardašova Řečice
2 670
350
ČOV Dačice
9 400
350
ČOV Kunžak
1 250
350
ČOV Nová Bystřice
4 000
350
ČOV Slavonice
4 200
350
35 000
350
ČOV České Velenice
4 800
350
ČOV Lomnice nad Lužnicí
2 200
350
ČOV Suchdol nad Lužnicí
4 830
115
ČOV Římov
ČOV Studená
Třeboňsko
kapacita ČOV v EO
Čistírna odpadních vod
kapacita ČOV v EO
Cena v Kč/m3
ČOV Písek
62 833
300
ČOV Protivín
49 200
300
2 520
300
ČOV Mirovice
Sušicko
Horažďovicko
ČOV Sušice
13 500
350
ČOV Horažďovice
9 500
350
ČOV Katovice
1 600
350
400
350
7 700
350
153 000
350
30 000
350
9 300
220
15 000
190
5 150
190
ČOV Milevsko
14 500
250
ČOV Opařany
1 700
350
ČOV Bernartice
1 350
350
ČOV Dobřany
9 600
115
ČOV Chlumčany
2 500
115
ČOV Chotěšov
3 100
115
ČOV Líně
5 475
115
ČOV Přeštice
8 200
115
ČOV Blovice
3 300
115
ČOV Dýšina
2 050
115
ČOV Černošín
950
115
ČOV Šťáhlavy
2 000
115
ČOV Losiná
2 100
115
ČOV Merklín
1 300
115
ČOV Chanovice
Blatensko
Táborsko
Soběslavsko
Veselsko
Milevsko
Plzeňsko
ČOV Blatná
Tábor -AČOV
ČOV Tábor - Klokoty
ČOV Soběslav
ČOV Veselí nad Lužnicí
ČOV Choustník
Download

Všeobecné podmínky