láska
EDITORIAL
Ani sůl, ani heroin
„Už věříš, že je sůl nad zlato?“
„Věřím! A jestlipak víš, co je víc, než sůl?“
„To ví přece každý. Láska!“
„A láska je solí života…“
Filmoví znalci jistě poznali závěr Werichova „Byl jednou jeden král“, který jsem si dovolil vypůjčit. Čím déle
nad tímto přirovnání přemýšlím, tím více se mi líbí. Sůl potřebuje každý. Někdo solí víc, někdo méně. Jakékoli
jídlo bez soli není to pravé, dokonce ani sladké ne, ale v absurdně přehnaném množství může sůl zabíjet. Sedí?
Ne, nesedí...
Přirovnání totiž pokulhává v poměrně zásadní části. Sůl totiž, ať se na to dívám z kteréhokoli pohledu, není
smyslem jídla. Můžete protestovat, jistě, můžete se dokonce i hádat, pravdou ale je, že láska to, co dává našemu
životu význam a smysl. Pokud bychom chtěli lásku definovat, ukousli bychom si příliš velký krajíc. Ale docela
blízko definici se můžeme dostat díky pocitu naplnění, který láska poskytuje. Ten hluboký, vnitřní pocit, že vše
je na svém místě, a že i to, co je totálně v háji, bude zase dobré. Takový, jaký vám nedá ani ten nejčistší heroin.
Kruté je to, že tento cit připomíná bílý prášek i v jiném ohledu. Říká se totiž, že láska bolí. Jenže to, co bolí,
není láska, nýbrž její absence. Absťák jako vyšitý.
Obě přirovnání však skonávají v nejdůležitějším místě. Pokud si přesolíte polévku, není k jídlu. Pokud se předávkujete heroinem, způsobíte si vážné dýchací potíže a následkem toho možná zástavu srdce. Lásky naopak
není nikdy moc a vždy máte kolem sebe dostatek lidí, kteří vaši lásku potřebují.
Romantické plky? Především vám, kteří si to myslíte, je určen článek Dominika Hořejšího o sebelásce, jenž
je součástí rozsáhlého tématu, které najdete na str. 10 - 18 a na němž kromě Dominika spolupracovali Anna
Kohoutová,
Petra Kratochvílová, Martin Rosocha, Bára Šimečková, Kačka Šteflová a
Iwish
Vu.
Určitě by nemělo zapadnout, že naše škola opět exceluje ve všech
oborech: Verča Řepová ze septimy dostala v celorepublikovém
projektu Otevřená Věda jedno z pěti speciálních ocenění.
Karin Večeřová z kvarty vyhrála krajské kolo anglické
olympiády. Obdobného úspěchu dosáhla i Míša Zahradníková ze třeťáku, která následně v národním kole německé
olympiády obsadila obdivuhodné páté místo. Jako upoutávka
na naši sportovní rubriku, kterou tentokrát najdete na stranách
32 - 33, nechť slouží vynikající čtvrté místo v republice pro náš
Fribee: Ultimate tým.
Mnoho úspěchů nejen v lásce a sportu a příjemné čtení vám za
celou redakci přeje
Petr Čížek, šéfredaktor
Když šéfredaktor, tak Múzami políbený...
3
5
7
8
10
19
20
22
23
24
26
28
30
32
34
36
38
Není pade jako pade
Posbíráno
Projektárium
Etický koutek
Rozhovor s Veronikou Řepovou
Téma: Láska
Zapomenutá místa
Jazykový koutek
Počítače, mobily, internet
Hry
Kam to dotáhli s Márií Pfeifrovou
Co se děje ve vesmíru
Kulturel
Rozhovor s talentem Dominikem Hořejším
Gym, wellness & stuff
Dekahovor s Janou Haiderovou
Drby
Na závěr
Ty nejlepší úlovky ze své březnové a dubnové sbírky přináší jako vždy
Jako
vždy spokojen odjížděl v
pátek 20. dubna tým České školní
inspekce. Škola a všichni žáci i učitelé se předvedli opět v té nejlepší
kondici, inspekční zprávu si budete moci v dohledné době přečíst na
webových stránkách školy.
To, po čem spousta žáků dlouho
volala, se stalo skutečností. Za účelem zvýšení studijního komfortu
byla celá škola připojena k WiFi
síti.
Čáp přiletěl v březnu do rodiny
FOTOGRAFIE DVOUMĚSÍCE
Poslední fotografie, tentokrát na téma “Láska”
Toto je poslední fotografie mé rub- Vás nestojí, škoda. Proto jsem svůj
riky, kterou bych se s Vámi chtěla poslední příspěvek vzala na sebe
i rozloučit. Myslím si, že nadešel a i námět si změnila na mě bližší
ten pravý čas na to, abych opusti- téma “Láska”. Toto slovo vyjadřula stereotyp gymnaziálního studia je strašně moc a pro někoho zase
a porozhlédla se po světě. Když strašně málo, nemá smysl jej popijsem tuto rubriku přebírala, mys- sovat, protože jeho význam je pro
lela jsem si, že své uplatnění najde. každého subjektivní.
Vím totiž, jakou jsem měla vždy ra- Chtěla bych ale objasnit námět své
dost, když jsem na výstavě mohla fotografie. Možná si alespoň někomít své fotky. Ukázalo se, že o tuto lik z Vás všimlo na lavici nakreslecestu vlastní identifikace nikdo z né dvojice se srdíčkem mezi sebou
5
POSBÍRÁNO ZE VŠECH STRAN
OBSAH
-LAD-
a právě můj odchod mi dovoluje
poodhalit tajemství těchto postaviček.
To já jsem takto neuctivě čmárala
již přes rok po lavicích!
To já jsem každou hodinu nakreslila jednu dvojici panáčků!
To já jsem Vám tím chtěla připomenout Vaše milované protějšky!
Naivní, já vím, nemusíte mít strach,
už nebudu dál prznit školní lavice.
Časopis GYM vydává Sdružení rodičů při gymnáziu v Třeboni. www.casopisgym.cz
Šéfredaktor: Petr Čížek (-chinano-) Redaktoři: Anna Kohoutová (-ako-), Martin Rosocha (-ros-), Anna Kolářová (-an.ka-),
Jakub Novotný (-kuban-), Tomáš Tichý (-tt), Vu Thanh Huyen (-iwish-), Lada Klimešová (-lad-), Kateřina Šteflová (kate), Daniel Urbánek (-daur-), Anna Cvrčková (-ac-), Petra Kratochvílová Externisté: Martina Marková (-mar.mar-), Tereza Stehlíková (-test-), Pavel Mráček, Barbora Šimečková (-bars-), Petr Kostelecký, Dominik Hořejší Titulka: Petra Kratochvílová , Radek
Stellner Grafika: -an.ka- Ilustrace & foto: Kristýna Vojtíšková, Petra Kratochvílová Web: David Viktora Příjem příspěvků u
členů redakční rady a na adrese [email protected] Náklad 110 výtisků Vydáno 2. 5. 2012
Václava Pražáka. Prvního syna Daniela přinesl do této učitelské rodiny symbolicky 1. září, plán přivést
na svět dalšího potomka na den
učitelů (28. 3.) se nezdařil jen o 9
dnů – 19. března se narodil druhý
syn Petr. Celá redakce srdečně gratuluje a přináší exkluzivní foto!
Zatímco táta učí dějiny, mně se zdá
o budoucnosti...
Téměř měsíc probíhal v naší aule
projektu o lodžském ghetu, jehož
součástí byla charismatická výstava, kterou pro nás zajistilo pražské
Židovské muzeum. Žáci se spolu
se svými učiteli dějepisu pokusili
pomocí dobových pramenů rekonstruovat osudy této oblasti.
Někteří
mí kolegové tentokrát
obzvláště sveřepě odmítali odpovědět na anketní otázku – P. Ko.
prý svou odpověď několikrát přepisoval a mazal, aby ji nakonec
nedodal vůbec, P. W. jako jeden
z nejzkušenějších lovemanů sboru velmi přesvědčivě sliboval (asi
aby měl ode mne pokoj), aby také
nakonec zklamal, Z. M. razantně
odmítl s tím, že v těchto věcech
zásadně sdílný není, a tolik očekávaná odpověď P. Kr.? „Rád jsem
vždy odpověděl na otázky, ke kterým mám nějak jasně definovaný
názor, bohužel v oblasti těchto
mezilidských vztahů nastává opačný proces, takže bych asi nikoho
nepobavil ani nepoučil a rozhodně
bych neřekl nic nového.“
Jako by se roztrhl pytel s vynikající-
mi výsledky našich žáků v různých
předmětových soutěžích. Výrazného úspěchu dosáhla kvartánka
Karin Večeřová, která vypálila rybník všem konkurentům v krajském
kole olympiády z anglického jazyka
a postoupila do národního kola. Na
otázku, jak se připravovala, odpověděla Karin velmi jednoduše:
„Dívám se na filmy s titulky a čtu
anglické knížky.“ Kéž by to bylo tak
jednoduché. Karin by jednou ráda
studovala v zahraničí, určitě by jí to
moc přála i její hrdá učitelka Zuzana Dvořáková.
Dívám se, čtu a vyhrávám...
-AKO-
Spolupráce s Centrem Narovinu
nese své ovoce – dohromady jsme
už jako škola adoptovali 9 afrických dětí – z toho sexta hned dvě
najednou!
Mou stokorunu, jejíž další osud
jsem avizovala v minulém GYMu,
objevila nejschopnější slídilka A.
H. a ihned schovávala dál – jako
první se chytil tentokrát redaktor
M. R., který nejen že schoval dál,
ale za další stokorunu koupil knihu
do Přečti a vrať s tím, že by všichni
další mohli postupovat stejně. Jak
s nalezenou stokorunou naložila
další úspěšná hledačka – čistě náhodou opět redaktorka GYMu K.
Š., už vím také - nakoupila dva tituly u Moudivláčka, až přečte, rovněž
se objeví v P. a V..
Poděkování nám za naši účast na
smutku a podepsané kondolenční
listiny zaslala vdova po zesnulém
Václavu Havlovi – paní Dagmar
Havlová – viz hlavní nástěnka.
Redakční
šotek zapracoval v
minulém čísle při zpracovávání
učitelské ankety, ze které omylem
vypadla odpověď kolegy Petra Kopečka na otázku, jak vnímá vztahy
mezi čtyřletým a osmiletým gymnáziem – s omluvou otiskujeme
zde: „Rivalitu mezi oběma skupinami studentů nijak nepociťuji. Z
pozice učitele spíše vnímám rozmanité světy jednotlivých skupin i
jedinců, kteří v nich působí. Právo
studovat na naší škole mají přeci
všichni, kteří uspěli v přijímacím
řízení!“
Letošní
lyžařské kurzy si velmi pochvalovali všichni učitelé,
kteří se starali o zdárný průběh
obou akcí (viz sportovní rubrika)– sekunda, sexta i 2. ročník se
prý ukázaly v tom nejlepším světle.
Žádný alkohol, žádná helikoptéra,
žádné nemoci ani zranění. Jeden
z hlavních organizátorů P. W. ale
prozradil perličku na našeho šéfredaktora, který si na minulý lyžák
zapomněl vzít s sebou zimní bundu – letos to pro změnu byly zimní
Svůj svátek oslavili opět ve vší po-
čestnosti všichni učitelé tentokrát
v restauraci Plzeňka, ke kterým se
přidali i jejich kolegové ve výslužbě (nejvíce energie tradičně sálalo
s Mirky Hrubešové a Blanky Černé) či na mateřské dovolené (jen
Petra Dufková-Šálková neměla
hlídání). Všem udělala radost přítomnost rozesmáté Lenky Vetýškové –Janovské, která vás všechny
moc zdraví!
kvělá zpráva od Jitky Maškové:
Rok se s rokem sešel a naše škola SKrajská
přehlídka prací Středo-
pení patřila k těm kvalitnějším. Porotci ocenili připravenost studentů
odpovídat na jejich dotazy, kladně
hodnotili i rozsah prací. Již v průběhu obhajob se krystalizovala
skupina prací, ze které bude pocházet vítěz tohoto oboru. Naši zástupci byli v této skupině. Nicméně
konečný verdikt poroty předčil mé
očekávání: Jana Havlová obsadila
první místo a postupuje do celostátního kola a Tomáš Tichý se v
těsném odstupu umístil na třetím
místě. Jsem velmi ráda, že pilná
práce a odhodlání dovést věci do
konce byly korunovány takovýmto
úspěchem.
opět přichází o několik desítek těch
školské odborné činnosti se konala
nejzkušenějších žáků – opouští nás
ve středu 25. 4. 2012. Již na záklaoktáva a 4. ročník. Tolik obávaný
měsíc květen je tady a je čekají týd- dě školního kola jsem odjížděla s
ýznamné životní jubileum oslany nepříjemného napětí a těžkých nadějí, že prezentované práce ne- vil Zdeněk Kučera! Jeho kolegové
zkoušek v podobě maturit. Všem zapadnou do davu. Výprava ve slo- mu kromě praktického dárku v
do jednoho přejeme hodně štěstí žení: Jana Havlová, Tomáš Tichý, podobě zarámované xdolarové
nejen u nich, ale i u přijímacích Martin Prach (všichni z oktávy)
bankovky vyzdobili knihovnu
zkoušek na VŠ! Snad se i díky naší a Lada Klimešová ze 4. ročníku
praktickými pestrobarevnými baškole budou cítit dostatečně vyba- se vydala na cestu v 7 hodin ráno.
veni pro svá další studia, snad bu- Přehlídka se konala v DDM v Čes- lónky, jejichž zbytky můžete stále
dou s láskou vzpomínat na všechny kých Budějovicích. Obhajoby sou- na místě obdivovat. Podstatně
učitele, kteří pro ně připravovali těžních prací jednotlivých oborů výrazněji oslavil své narozeniny se
náplň vyučovacích hodin, i na své běží souběžně, a tak jsem nemohla svými přáteli – možná jste si někteří všimli ohňostroje, který v půlce
spolužáky z ostatních tříd, pro ktesledovat Martinovu obhajobu. Poré byli mnozí z nich určitě vzorem
března osvítil noční Třeboň.
a inspirací. Pro mě odchází nejtišší rotu však Martin Prach se svojí
ročník v dějinách naší školy (4.) a prací Vývoj městského opevnění v
třída plná nadějných redaktorů, se Třeboni v oboru historie velmi zaukterými jsem tak ráda celé ty čtyři jal a získal tak první místo a postup
roky spolupracovala na přípravě do celostátního kola. V soutěžním
23 čísel tohoto dvouměsíčníku. Má oboru biologie se utkali zbývající
úcta a do toho!
studenti. Všechny soutěžní práce
našich studentů z oboru bioloeúnavný kolega Václav Pražák gie pocházely ze stáží z projektu
neboduje jen na poli osobním, je Otevřená věda II. Jana Havlová
také neúnavným organizátorem obhajovala práci RDP proteiny
zajímavých otevřených seminářů z jako domnělé CDC25 fosfatázy u
dějepisu – 13. dubna proběhla be- řasy Chlamydomonas reindhardseda s paní Martou Kottovou, která tii Chlamydomonas reindhardtii,
všem účastníkům vyprávěla o své Tomáš Tichý Fluorescence a jiné
nelehké válečné pouti - jako jedna fotosyntetické procesy u řasy Chroz obětí holocaustu prošla Osvětimí mera Velia Chromera velia a Lada
a Terezínem. I přes svůj vysoký věk Klimešová Investice bylinných lián
dokázala svým vyprávěním upou- do stonku. V porovnání s ostatními
soutěžícími se jejich práce ukázaly Už jsem ti říkal nejmíň padesátkrát,
tat pozornost všech přítomných.
komplexnejší i z důvodu delšího Karle, že skutečného mládí dosahutrvání jejich stáže a rovněž vystou- jeme až ve zralých letech...
V
N
6
Skvělá zpráva od Milady Benedo-
vé: Dne 12. 4. 2012 se Michaela Zahradníková - studentka 3. ročníku
naší školy - zúčastnila národního
kola Olympiády z německého jazyka. Kdo nezkusil, neví, kolik úsilí
stojí zvítězit v okresním a krajském
kole, probojovat se mezi 14 nejlepších v daném oboru z celé České
republiky a poté obsadit skvělé 5.
místo! Za 1. místo v krajském kole
jí byla nabídnuta účast na týdenním Evropském setkání mládeže v
PROJEKTÁRIUM
Dotáčíme
05 - Regionální ZEM/DĚJ katalog
Třeboňska
-AKO-
01 - GYM
Anna Kohoutová
V redakci časopisu GYM to ožilo
díky novým externím spolupracovníkům (viz. tiráž), naopak se
definitivně loučí Lada Klimešová
a Jakub Novotný. Filmový štáb pod
vedením režiséra Dana Urbánka
dotáčí poslední rozhovory pro
připravovaný dokument o GYMu
a snad se podaří v dohledné době
připravit z něj pro vás malou
ochutnávku.
7
Rakousku. Když jsme si s kolegy a
kolegyněmi sdělovali při dlouhém
čekání rozličné informace, s hrdostí jsem uvedla, že přicházíme z
Gymnázia v Třeboni. Míšo, blahopřeji a děkuji!!!
Ivana Kubínová
Během února a dubna jsme s žáky
tercie a 2. ročníku v hodinách IKTdokončili úpravy prezentací k vyPavel Krejča
brané lokalitě. Fotografie, texty a
Sbírka úloh z finanční matemaprezentace jsou vkládány na DVD,
tiky byla dána do tisku, její elekkteré bude hotové v květnu. V soutronická verze je k dispozici na
časné době byl projekt zadán žáwebu školy k prohlédnutí resp. i
kům 1. ročníku. V rámci výtvarné
ke stažení. Sbírka byla již využita
výchovy žáci sekundy a tercie napři rozšířené výuce FM v septimě.
vazovali na téma života posledních
V Jindřichově Hradci se konal 3.
Rožmberků, tentokrát se týkalo
ročníku soutěže „Finanční grahostin, složení jídelníčku a pramotnost“ a tým ve složení Eliška
videl stolování. Žáci se seznámili
Straková (VII.), Jan Čížek (VIII.) a
s tím, jak se stravoval šlechtický
Jan Valenta (VII.) v něm obsadil 1.
dvůr během všedních dnů, ale také
místo – gratulujeme k postupu do
jak např. vypadala svatební hostina
krajského kola.
Viléma z Rožmberka. Dozvěděli se,
co jedl prostý lid.
03 - Finanční gramotnost
04 - Environmentalistika
06 - Etika
Štěpánka Otepková
Zdeněk Kučera
Pokračujeme s výukovými pro- Bylo dokončeno poslední DVD
gramy, přednáškami a exkurzemi č. 10 v německém jazyce na téma
zaměřenými na životní prostředí, Asertivita, řešení konfliktů (Die
třídění odpadů a šetrnou dopra- Bremer Stadtmusikanten). DVD
vu. Žáci sexty, 2. a 1. ročníku se vytvořili vybraní žáci oktávy. Dne
zabývali výtvarným zpracováním 27. 3. zhlédli žáci 2. ročníku a sexty
odpadu, kdy z PET lahví vytvářeli v českobudějovickém kině Kotva
prostorové objekty. Žáci tercie
zajímavý filmový dokument Pod
02 - Adaptační prožitkové
absolvovali výukový program sluncem tma, který pojednává o
kurzy
Vodě na stopě o významu toků v mezinárodní humanitární pomoci
Ivana Čurdová
krajině, kvinta a 1. ročník se zú- a lidské solidaritě mezi ČR a afV tomto období je připravován častnily výukového programu Co rickou Zambií. Ve dnech 26. - 28.
materiál zobecňující poznatky z nám dává krajina a žáci sexty vyra- 4. 2012 proběhl v pořadí již druhý
prožitkových kurzů, které byly zili přes nepřízeň počasí na exkurzi projektový kurz Etika a společensoučástí projektu a konaly se v září po hrázích mezi rybníky Nadějské ská etiketa, tentokráte v Prachati2010 a 2011. Škola chce pokračovat soustavy. Poslední akcí je pak po- cích. Jeho lektory budou pracovv organizování těchto kurzů a vyu- moc při organizaci a účast na osla- níci agentury Asteria z Českých
žít tyto poznatky.
vách Dne Země.
Budějovic a účastníky žáci tercie.
9
ETICKÝ KOUTEK
Zpropadené listy
Doporučila bys účast v OV
svým vrstevníkům?
Doporučovala bych to všem, kteří
by chtěli zkusit biologickou praxi.
ADAM KLIMEŠ
Na vrcholu schodiště, na piedestalu leží obrovská stará kniha. Přicházím k ní a trochu bojácně odhrnuji prach z jejích desek. Přesto
zůstává šedivá, prastará a tajemná.
Zlatá písmena pamatující její název, jsou oprýskaná a nečitelná.
Zaváhám s rukou třesoucí se nad
knihou. V hlavě se mi vykreslují
hrůzné kresby a krutá slova nějaké zakázané knihy. Nadechnu se a
rozevírám těžké desky. Zvědavost
zvítězila.
Srdce tluče jako o závod. Oči brousí po omšelých písmenech. Nějaký
předpis, nějaké pokyny. Dosti poničené, špatně čitelné. Nejde o žádný temný rituál ani nic podobného,
dochází mi po pár řádcích a tep se
zklidňuje.
Po chvíli si uvědomím svou fasci- viděl by úsměv na mé tváři, střídanaci četbou. Několik stránek mám jící se se zamračením jako aprílové
bez dechu za sebou. Proč? Ne pro počasí. Některé pokyny v knize mi
dobrý příběh, ale pro můj vztah k dávaly pocit síly, pocit možností.
těm slovům. Jako by líčila můj ži- Jiné stahovaly moji tvář nemilosrdvot. Ne, život ne – spíše jeho hrani- ností hranic a tyto pocity zaháněly
zpět, někam dolů, hluboko do tmy.
ce či prostředí.
Celá kniha je vlastně plná jakýchsi Na většinu toho, co jsem četl, mi
mantinelů ohraničujících mé ko- nezbývalo než kývnout. Moc mne
nání. Nejen mantinelů, ale i prosto- to netěšilo, ale chápal jsem výru, vlastně mých možností. Pozná- znam daných pravidel a uznával je.
vám je a před očima se mi vybavují Avšak několik předpisů mi vyloženě leželo v hlavě a nechtěl jsem se
vzpomínky.
Kdyby mne někdo pozoroval, jak s nimi smířit. Proč? Proč bych měl
jsem tam skloněn nad tou knihou, poslouchat tyto nesmysly?!
Jak ses k OV dostala?
O nabídce stáží nám řekla paní
Mašková na začátku sexty, když se
otevíralo právě druhé kolo OV.
Brána vědy je otevřená, račte vstoupit...
(zdroj: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i)
Napřáhl jsem se a uchopil těch pár
listů ztrpčujících nespravedlivě
můj život. Trhl jsem rukou k sobě,
ale zarazil jsem se. Natrhnutí několika stránek porušilo vazbu knihy a
bylo zřejmé, že jejich vyrváním by
z ní nezbylo než hromada rozházeného papíru.
Sklonil jsem poraženě hlavu, ale
jen na chvíli. Začínalo být zřejmé,
že jestli mohu něco odstranit, a věřil jsem, že mohu, tak to budu muset provést opatrně, s rozmyslem a
vazba tím chtě-nechtě utrpí.
ROZHOVOR
-CHINANO-
Zaměření: Biologie, jak jinak...
8
Říká se, že rozvoj školství, vědy
a výzkumu je úkazem vyspělosti
společnosti v daném státě. Všechny tři zmíněné obory spojila Veronika Řepová ze septimy, když
se zapojila do projektu Otevřená
věda. Na závěrečné konferenci ob-
držela za prezentaci svého projek- V čem spočíval projekt, ktetu Bioakumulace Prvků Vzácných rého ses zúčastnila?
Zemin Zelenými Řasami, Vliv Na Studentská vědecká konference,
Jejich Fiziologii A Buněčný Cyklus která se konala 3. a 4. 4. v Praze v
jedno z pěti speciálních ohodno- Národní technické knihovně, byla
cení. Více se dozvíte v následujícím jakýmsi zakončením stáží vyhlášených Otevřenou vědou 2 (dále jen
rozhovoru...
OVII.), na kterých si středoškoláci
můžou vyzkoušet práci ve vědeckých institucích. Z naší školy vím
celkem o čtyřech dalších studentech, kteří se do OVII. zapojili, dva
z nich také prezentovali své práce
na letošní konferenci. Na svou
stáž jsem docházela od listopadu
2010 na mikrobiologický ústav
na „Opaťáku“ (Mikrobiologický
ústav AV ČR Opatovický Mlýn,
pozn. red.) k RNDr. Miladě Vítové a oficiálně mi bude končit na
konci tohoto měsíce, přičemž mi
ještě zbývá dopsat závěrečnou „vědeckou“ práci. Účast na konferenci
byla zcela dobrovolná. Měli jsme
za úkol připravit si maximálně desetiminutovou prezentaci, ve které
jsme přiblížili svou práci a výsledky, ke kterým jsme dospěli za jeden
a půl roku práce. Obecenstvo se
sestávalo z dalších studentů a několika lektorů-vědců. Po prezentaci došlo ještě na krátkou diskuzi,
ve které se pokládaly doplňující
otázky.
Co všechno jsi pro něj udělala?
Příprava prezentace a řeči mi zabrala zhruba den, následně jsem ji
odprezentovala Miladě (lektorka)
a pak den před konferencí navzá-
jem s ostatními prezentujícími od
nás ze školy (Kryštof Prášil a Jana
Havlová).
Co ti OV dala?
Možnost vyzkoušet si práci v laboratoři a nahlédnout pod pokličku
vědecké činnosti v oblasti mikrobiologie. Od příštího školního
roku se bude dokonce otevírat třetí
kolo otevřené vědy, takže bude
mít šanci i další generace studentů. Konference mi dala nezaplatitelnou zkušenost předstoupit před
zalidněný přednáškový sál plný
dalších lidí zajímajících se o podobnou tématiku a zároveň ukočírovat svou nervozitu.
Proč ses přihlásila?
Chtěla jsem zjistit, zda by mě takováto práce bavila a zda bych něco
podobného chtěla dělat například i
v zaměstnání. Doufala jsem, že mi
tato zkušenost pomůže při výběru
oboru vysoké školy. Všechna má
očekávání se splnila i předčila.
Hodláš něčemu podobnému
věnovat i v budoucnu?
S mou lektorkou budu moci spolupracovat snad i v příštím roce. Už
ne v rámci OV, ale dalšího projektu,
který se právě zařizuje. Pokračovala
bych na současném tématu. Závěrečná vědecká práce mi bude příští
rok sloužit i jako maturitní „SOČka“
(Středoškolská odborná činnost,
pozn. red.) a maturitní práce z biologie. A vysoká škola? Zaměření:
biologie, jak jinak.
Láska
TÉMA
Láska
-IWISH-
Pro někoho životní cíl, pro někoho znamená pro vás, se ptali -ako- a na tom naši studenti s vášní ke kosamozřejmost a pro někoho nedo- -ros- (s asistencí p. Jandové, p. Cí- ním - informace nasbíraly -kate a
tknutelné cosi. Lásku jako takovou sařové a p. Schacherlové) všech -bars-. A v poslední řadě si dovolím
nejde definovat jinak než abstrakt- ročníků vyššího gymnázia. Názory také upozornit na speciální inzerci,
ně. Láska je schopnost člověka byly následně roztříděny a graficky -lad- nahradila klasickou nabídku
(ne nutně jenom člověka!) chovat zpracovány: viz str. 13. Společně a poptávku předmětů seznamkou
vřelé city v tom nejpozitivnějším s Vaší pomocí se nám taktéž po- plnou anonymních nekonkrétních
slova smyslu a v různé intenzitě k dařilo upřesnit dosud neupřesně- požadavků, pokud jste nezadaní a
čemukoli/komukoli dalšímu. Lás- né - tj. jak vypadá ideální muž a hledáte, třeba svého vyvoleného/
ka mateřská, láska ke zvířeti, láska ideální žena. Tvořili by tito dva vyvolenou denně míjíte na chodke kamarádovi, láska k vlasti – city perfektní lidé opravdu perfektní bách.
(i ty kamarádské) jsou vlastně lás- dvojici? Ani zvířecí láska nebyla
ka. Co tento nekonkrétní pojem opomenuta, dočtete se, jak jsou
10
Lovestory?
-PETRANa našich chodbách ve 3D a nejvyšším rozlišení
Tak to vypadá, že se k nám po roce rádka?!!“ (pozn. red.: číst nanejvýš Krutopřísného hustodémona, kteopět skoro nepozorovaně připlí- emotivně a procítěně, profíci si to rý je pro nové informace schopen
žilo „nejkrásnější“ roční období, přeloží do španělštiny a budou to čehokoliv. Dokáže vycítit jednu
můžete třikrát hádat, které. Slunce pateticky vyřvávat na celou školu). molekulu drbu na vzdálenost dvou
svítí, ptáčci sladce vřískají, kdejaký Pak přijde na řadu záměna jmen. kilometrů. Je velmi pošetilé myslet
sajrajt kvete… jak romantické. Teď Místo Anna María stačí Mařka a si, že před ním něco schováte, proby to k tomu chtělo ještě nějakou místo Fernanda Ferda. Nakonec tože jednoduše neschováte. I kdypořádnou lovestory! Kdo začal zbývá místo přepínání televiz- byste se snažili ukrýt za to největší
uvažovat, že si po stopadesátéosmé ním ovladačem jen zdolat několik topení, co lidstvo kdy stvořilo, on
pustí Titanic, dá si facku. Provede- málo schodů, když chcete změnit si vás najde, zná totiž všechna zano? Výborně.
program („Co dávají na jedničce?“ pomenutá místa. Ve škole i mimo
Vždyť ty nejšťavnatější dojáky „Ále, Esmeraldu.“ „To už mě nebaví, ni, nikde před ním nejste v bezpečí.
máme přece přímo před nosem. zkus primu, tam je Ošklivka Kat- Je schopen ukrýt se a číhat prakticTedy já osobně uznávám jen a ka.“ Opět nabídnu paralelu: „Co ky kdekoliv. Může například přežít
pouze telenovely made by chodba dávají v horním patře?“ „Ále, Iwish i v tak extrémních podmínkách,
ve spolupráci s topením. Sice tam a Kuban.“ „To už mě nebaví, zkus jako je hrnec špaget po italsku z
nenajdete žádnou vilu s bazénem přízemí, tam je Honza a Míša.“) Je- jídelny. Jestli se teď chechtáte a
a výskyt různých Porsche a Ferrari nomže když má telenovela už něco říkáte si, že přece dávno víte, kdo
okolo školy se podezřele blíží nule, přes 1534 dílů, automaticky se stá- píše Drby, tak to možná víte. Rozale na rozdíl od těch mexických, vá okoukanou a publikum by rádo hodně jste však doposud nevěděli
nic o hustodémonových schopnostyhle jsou ve 3D a full HD! A di- něco nového a šokujícího.
alogy jsou taky téměř konstantní: K tomu tu máme, jako jediná ško- tech, a i když vám je to teď známo,
„Ó, miluju tě, nemohu bez tebe žít!“, la na tomto světě, tak si toho važte, je vám to úplně k ničemu. Říká
nebo: „Kdo byla ta prsatá blondý- lovce nových lovestory, onu bájemi se o něm, že je to přímý potomek
na, se kterou jsi mluvil?! Jen kama- a legendami opředenou bytost – Chucka Norrise!
Ale dost už bylo srandy, tohle je
vážná věc, vždyť kolik studentů
už z nešťastné lásky vyskočilo z
okna učebny kvarty, probodlo si
srdce dřevěným megakružítkem
pana Krejči, nebo vypilo nějakou
chutnou a koncentrovanou HCl
z chemické laboratoře jen proto,
aby ukončilo to kruté a nelidské
trápení? Moment, tohle se vlastně
zatím nestalo, avšak nezoufejme,
ještě není všem dnům konec! I
když vlastně skoro ano. Milé páry,
co tak rády postáváte na chodbě
u všemožných topeníček, ať už se
jedná o to největší, nejlukrativněj-
ší a věčně obsazené při vchodu do
šaten, nebo různá jiná, mám pro
vás strašlivou zprávu. Proslýchá se,
že od příštího roku se přechází na
podlahové vytápění!
UČITELSKÁ ANKETA
-AKO1. Jaká byla vaše první láska?
2. Zažili jste někdy tu pravou studentskou lásku, jak na ni vzpomínáte?
3. Jakých osobních kvalit si na svém partnerovi nejvíc vážíte?
3. Každopádně si cením trpělivos- když jsem se ve zbrusu novém koAdéla Holubová
1. Má první láska byla samozřej- ti, jelikož jsem si vědoma toho, že čárku z NDR ocitl tváří v tvář dívce
mě děsně tajná! Bylo mi asi 10 let.
Strašně dlouho nám trvalo, než
jsme se odhodlali dát si první pusu.
Než se tak ale stalo, náš „vztah“ se
provalil, jelikož mi moje mamka
při praní objevila v kapse mé zimní
kombinézy psaníčko pro Edu, kde
jsem psala něco ve smyslu: „Pokud
chceš, klidně mi můžeš dát pusu,
ale nesmí nás nikdo vidět!“, které
jsem mu ale díky svému studu nestihla předat. Eda se pak ale bohužel z naší vísky přestěhoval bůhví
kam a od té doby jsem ho neviděla.
2. Ano, moje studentská a doufám,
že i ta pravá láska přetrvává již od
začátku mého maturitního ročníku na gymnáziu až po současnost. Jelikož jsem již z počítačové
generace, mou druhou polovičku
jsem potkala právě na internetu
před cca šesti lety úplně náhodou
v jedné místnosti na „chatu“. Od té
doby jsme vedli debaty až do rána,
během prvního roku jsme se viděli jen párkrát (mezi námi trčela
150km vzdálenost). O rok později
jsme studovali na stejné univerzitě v jednom městě. A přišlo jedno
rande za druhým. Začali jsme spolu bydlet na koleji a zanedlouho
jsme si našli útulný byteček, kde
jsme doteď.
mých snů; byla zaparkovaná hned
vedle mne, snažil jsem se k ní naklonit, z kočárku jsem ale vypadl.
Když jsem přišel k sobě, byl už její
kočárek pryč. Dlouho jsem se s tou
ztrátou nemohl vyrovnat, a ještě
docela potlučený vyhlížel všechny
okolo jedoucí kočárky, první lásku
jsem již ale nespatřil. Zůstaly mi
tak pouze první verše, které jsem
nemohl nikdy předat:
„Snad proto, že jsi z kočárku,
snad pro ten šampón z heřmánku,
dřív než-li budeš vdaná,
chtěl bych ti někdy do spánku,
do mých snů předat pozvánku,
batulko kolébaná.“
3. Partner by měl být především
shovívavý; ono totiž velmi často
Anna Kohoutová
1. Spojuji odpovědi na ot. 1 a 2 – nastává následující: slovo milovat
mojí první opravdovou láskou byl přechází v sousloví mít rád, vášeň
můj muž. Propuklo to, když jsem nahrazuje povinnost, prvotní slebyla ve druháku tady na gymnáziu, pota se mění na bystrozrakost v
on o rok výš, letos v únoru to bylo hledání malicherností, romantiku
zahlazuje vyčpělá rutina a neo28 let.
3. Vždycky mi na něm imponova- chvějnou jistotu výběru ředí čas
lo, že je to čestný člověk, má všech hlodajících pochybnosti. Pokud v
pět pohromadě, velkou sílu a že mě této chvíli nezaúřaduje shovívavost,
objeví se nový partner, bezpochyby
respektuje.
dokonalost sama. A kolotoč zvaný
Beverly Hills se může opět začít
Martin Rosocha
1. Jsou to docela rané a matné točit...
vzpomínky. Byly mi asi dva roky,
to se mnou občas není vůbec žádný med. Na dalším místě je samozřejmě spolehlivost (ovšem jak v
čem). Dále jsem moc šťastná, že se
můj partner dokáže v klidu omluvit, když je k tomu důvod a v neposlední řadě je to vedle schopnosti
druhého podržet ve svízelných situacích snad nevyčerpatelná nápaditost, co se týče nejrůznějších volnočasových aktivit. A úplně bych
zapomněla na asertivitu, s kterou
vždy vyřeší jakoukoli stížnost. Na
druhou stranu má samozřejmě
také spoustu nelibých vlastností, z
kterých občas kvalitně kvetu, ale
na ty se neptáte…
11
Jana Coufalová
1. Mladá, cudná, krátká – jedno
léto (ženský rod se vztahuje ke slovu láska, objektem první lásky byl
samozřejmě chlapec)
2. Zažila zde na gymnáziu, už
jsem ji jednou v časopisu GYM
zmiňovala, vzpomínám ráda, byl
to hezký vztah a relativně dlouhý
(přes 6 let). Vzhledem k tomu, že
jsem podruhé vdaná, položila jsem
si několikrát v životě otázku, zda
jsem dobře zvážila odchod z tohoto vztahu (myslím, že jsem si ani
jednou neodpověděla).
3. Tolerance - tolerování mých
chyb, koníčků, nálad, příbuzných
Spolehlivosti – v to počítám i to, že
se mohu spolehnout, že zase udělá
něco, co mi bude spolehlivě vadit.
Pak nastupuje moje tolerance.
Pracovitosti – nesnáším lenochy,
neumím je tolerovat. Vzhledu,
váhy (pro fyziky hmotnosti)…,
příbuzných..., bankovního konta a
majetku.
Zdeněk Kučera
1+2. Nádherná! Jak po stránce
duševní, tak i vizuální. Vzpomínám jen v dobrém.
3. Moje manželka je stále (po těch
25 letech, co se známe) úžasná a
skvělá žena. Oceňuji její klidnou
povahu, smysl pro humor, tolerantnost, cit pro spravedlnost...,
zdůrazňuji i její starostlivost o
všechny členy rodiny, včetně kočičky Ferdinky. A umí výborně vařit!
To oceňuji dvojnásob!
Kateřina Janů
No, moje první a zároveň poslední
studentská láska byla intenzívní a
krátká. Patrně to bylo poprvé a
naposledy, kdy jsem se pokusila
proniknout do záhad poezie, od té
doby mi nikdo básničky nepsal, ale
pamatuju si je doteď. Vzpomínky
na tohle období stále vyvolávají
úsměv na tváři a poslední dobou
nejen úsměv.
Během svého studia na víceletém
gymnázium jsem byla zamilovaná
několikrát a vždycky to mělo svoje
kouzlo - ať už jsem jezdila na motorce, sáňkovala na Fajťáku nebo
tančila v tanečních.
Cením si spousty věcí - třeba
upřímnosti, laskavosti, obětavosti
a schopnosti dokázat mě rozesmát
(není to zas tak jednoduchý, jak si
všichni myslíte).
Jana Kalvasová
1. První lásku, pokud se to tak dá
nazvat, bych zařadila do 1. třídy,
kdy do mě byli zamilovaní 3 spolužáci (Honza, Milan a Michal).
Kluci mi dávali drobné dárky (např.
céčka) a já je předávala čtvrtému
spolužáku, Jardovi
2. Studentská láska proběhla na
vysoké škole. A byla nezapomenutelná...
3. Partner by měl splňovat vícero
kvalit, mezi nejdůležitější asi patří tolerance, spolehlivost, věrnost,
smysl pro humor, galantnost a
nadhled.
12
Adéla Schacherlová
Na svém partnerovi si cením především obrovské trpělivosti, kterou se mnou má, jeho spolehlivosti,
silné vůle a cílevědomosti, smyslu
pro humor a věčného optimismu,
díky kterému není žádný problém
tak hrozný, jak vypadá.
Ivana Ahmad
První láska?
Nedá mi to a zavzpomínám…Jmenoval se Jirka Pardamec, bylo mu
deset let jako mě a chodil do 6. A a
já do 6. B na venkovské škole. Byl
štíhlý, měl tmavé vlasy ulízlé na
stranu, světlou pleť a nosil hlavně
šedé tesilové kalhoty a svetr do
véčka. Byl tichý, nenápadný, sa-
Láskyplně aktuálně
mozřejmě se výborně učil a každý
den mi ve škole na schodech strčil
do dlaně složený lísteček. Milostný
Láska kvete v každém věku, i v tom
dopis, který začínal vždy oslovestudentském a i u nás. Ideál máme
ním „Milá Ivanko,..“, nebo - a to
definovaný (dočtete se dál) ale jak
když jsme o naší lásce byli převypadá realita? První lásky, stusvědčeni už oba dva: „Moje milá
dentské lásky – na ty se přece nezaIvanko,..“ a pokračoval například
pomíná. V současné době to u nás
slovy „… nemáš prosím tě nějana škole vypadá tak, by se studenké pohlednice s obrázky květin?
stvo dalo s přístupem k lásce rozMáme je mít na zítra na pionýrdělit cynicky a hrubě do tří skupin
skou schůzku, budeme asi vyrábět
– do zamilovaných, do pasivně akpřání k MDŽ. Nejraději mám růže,
tivních a do vztahy frustrovaných.
tak kdybys nějaké měla…“ A já
Jaký počet partnerů je optimální?
jsem horlivě odepisovala, že určiExistuje ve vztahu vůbec něco jako
tě, že mám spoustu pohlednic, a
pojem „optimální“? Existují v parttak mu nějaké vyberu, ale jak mu
nerském vztahu vůbec nějaká paje dám? Aby to nikdo neviděl…A
radigmata? Na tyto otázky jste si (i
všechny poskládané dopisy od mé
tentokrát) odpověděli sami. Všem
lásky jsem schovávala do spodní
studentům děkujeme za přínosné
police ve skříni, kde jich byla pěkodpovědi a přejeme příjemné poná hromádka, až jsme se najednou
čtení.
stěhovali do Českých Budějovic,
maminka otevřela skříň a řekla:
„Co je to tady za bordel?“ a všech- Z grafu je patrné, že v současné
době štěstěna lásce přeje. Téměř
na psaníčka mi vyházela. A tak
polovina našich studentů je šťastjsme se naposledy smutně koukli
ně
zadaná! Nejrůžovější výňatky z
do očí, strčili si do dlaně poslední
ankety? Dovolím si citovat: „První
lístečky a od té doby jsme se nikdy
neviděli. Kolikrát jsem na něj mys- a doufám, že také poslední!“ hlásá
student kvinty. „Ideální vlastnosti?
lela, jaký asi má osud a jen jsem se
Právě ty má můj současný přítel.“
dozvěděla, že ve svých čtyřiceti byl
ozývá se hned z několika ročníků.
stále ještě sám...
Na druhém místě se umístili se
svým počtem hledači a ve většině
Zuzana Dvořáková
1. Svoji první lásku jsem potkala v případů čekatelé. Nevzdávat a trpělivost! Dále jedinci, kteří nehle1. třídě na základní škole. Jmenoval
dají
– ať už kvůli tomu, že zkrátka
se Vojta a vždycky mě o přestávkách nosil po třídě - a to i se židlí. neprahnou po emočním vzplanutí
či prostém zaměřením se na důleBylo to krásné, dětské a naivní.
2. Pravou studentskou lásku jsem žitější věci. Na předposledním místě jsou ti, kteří mají již cíl zaměřený,
zažila taky. Byl to starší spolužák ze
školy, se kterým jsem se seznámi- a usilují o něj – těm přejeme také
hodně štěstí a trpělivosti! A na
la v tanečních. Chodili jsme spolu
závěr se zde (překvapivě) objevuskoro čtyři roky. Byla to velká láska
jí i tací, kteří jsou ve vztahu, ale
s trpkým koncem.
3. Je to rozhodně důvěra, tolerance nejsou spokojeni. Co k tomu říci?
Snad jen, že každý má právo na to,
a stoprocentní spolehlivost.
co chce, pokud pro to něco dělá – a
to nejen v mezilidských vztazích,
ale ve všem.
-IWISH-
Druhá otázka souvisela s počtem
vztahů. Bohužel se mi nepodařilo
údaje zpracovat tak, aby vyjadřovaly to, co jsem měla v úmyslu
vypíchnout, pročež se omlouvám
za absenci podrobného grafického znázornění. Že s věkem přímo
úměrně stoupá počet prožitých
vztahů, je pochopitelné. Avšak
zajímavý je fakt, že někteří svým
spolužákům extrémně zvyšují průměr. Zdali jsou výpovědi pravdivé
či určené pro zasmání se, nevím.
Každopádně byla i druhá otázka
v každém případě položena jasně. A pořadník? Na třetím místě
se umístil septimánský anonym
se skórem 10ti „bodů“, stříbrnou
medaili za 13 nasbíraných vztahů
si odnáší hned tři zástupci ze tříd
3. ročník, oktáva a kvinta a králem
se stal šampión z 2. ročníku s 15ti
vztahy.
13
Třetí otázce byl věnován samostatný článek...
Kterak pan Areté a madam Kalokagathia ke
svému štěstí přišli
-IWISH-
15
nalé tělo. Mám dlouhé vlasy vlastní odpovědnost a byla schopná uznat Vyhledávám dobrodružství, spopřírodní barvy, sympatický obličej svou chybu. Potrpím si na slušné lečné zájmy a aktivity. Nestydím se
a plné usměvavé rty. Ráda vařím, vychování a sama jdu ráda pří- zpívat ani tancovat. Partnera podčtu, kreslím a poslouchám muzi- kladem. Jsem poměrně přátelská, poruji v čemkoli, o co se pokusí ,a
ku – čistě náhodou stejnou jako vy. ráda se seznamuji s novými lidmi. snech, kterých by chtěl dosáhnout
Mám své zájmy, kterým jsem věr- Přestože ráda komunikuji a jsem (své sním maximálně). Jsem sexuná. Ve škole mi to celkem jde, mám povídavá, nesnažím se být středem álně vstřícná. A žiju život naplno.
pěkné známky a zajímám se o to, pozornosti. Ve vztahu jsem oddaco se děje ve světě. Mí bohatí ro- ná, věrná, tolerantní, důvěřivá a Tak co myslíte? Fungoval by vztah
diče mě vychovali ke spolehlivosti upřímná – když se mi něco nelí- těchto dvou ve všech ohledech doa pravdomluvnosti. Mimo to také bí, řeknu to narovinu a nekličkuji. konalých lidí?
k tomu, abych byla tolerantní v co Když miluji, miluji celým srdcem. Rozpoznal se v těchto charakterismožná nejvíce ohledech, neuráže- Ve vztahu se snažím nacházet kom- tikách někdo? Pokud ano, gratuluji,
la se, abych se nebála na sebe brát promisy a nežárlím na kamarádky. jste potencionálně perfektní.
Geografie lásky
Někteří lidé považují za ideál něco,
co právě mají, a někteří za mýtus, který neexistuje. Hodný, milý,
inteligentní a v neposlední řadě
krásný? Pryč s klišé, kritéria pro
imužský deál sou nyní podle dam
mnohem náročnější. A dámy, neusínejte na vavřínech, i pánové mají
své tužby a jasné představy o tom,
co je perfektní. Požadavky jsou v
některých případech celkem kuriózní, v některých zasněné. Utvoříli perfektní dvojici dva perfektní
lidé, můžete posoudit sami.
(charakteristiky byly postaveny na
základě posbíraných názorů 1) studentek, 2) studentů)
14
Ideální partner
Jmenuji se XY, jsem starší než
vy, nekuřák a vlastním řidičský
průkaz. Jsem vysoký. Mám mírně
zvlněné tmavé vlasy, hluboké oči
a výrazné lícní kosti. Nenechte se
zmást, s tímto charismatickým
hlubokým hlasem jsem se už narodil. Baví mě se učit a vzdělávat se
a snažím se mít všeobecný přehled.
O své záležitosti jsem schopný se
postarat sám a ke všemu přistupuji zodpovědně. Jsem usměvavý
a mám podobný smysl pro humor
jako vy. Mám rovné zuby. Jsem sice
spíš sportovně založený, ale kulturu mám taky rád, tudíž koncerty,
výstavy nebo divadelní představení
mám v plánu minimálně dvakrát
do měsíce. Hraji na kytaru/klavír a
rád trávím čas s lidmi, které mám
rád – jakkoli, nevynechám žádnou
legraci. Vždy si rád poslechnu, jaký
jste měla den nebo co vás trápí. Ve
vztahu jsem oddaným, milujícím
a bezmezně věrným partnerem.
Otevřu dámě dveře od auta, zaplatím večeři, půjčím kabát. Záleží
mi totiž na tom, aby se se mnou
partnerka cítila dobře a v bezpečí.
Jsem upřímný, pročež před vámi
nikdy nebudu mít žádná tajemství.
Minulost nechávám minulostí a
do budoucnosti se dívám perspektivně a realisticky. Mám vize a sny,
za kterými si tvrdohlavě jdu. Žárlím, když situace hoří, jinak jsem
klidné povahy. Ženy mě považují
za přitažlivého, já sám sebe za až
děsivě průměrného. Uznávám ve
vztahu určitý druh nezávislosti
a snažím se být tolerantní (např.
ohledně nedostatku času). Pamatuji si data narozenin a výročí a
každý den ode mě dostanete sms
zprávu na dobré ráno.
Ideální partnerka
Jmenuji se XX, jsem mladší než vy
a ze zásady nekuřačka.
Jsem středně vysoká a mám doko-
Geografie je, jak známo, věda studující prostorové rozšíření jevů na
Zemi, jejich vzájemnou interakci a
vývoj v čase; nově vzniklá geografie lásky si dala za cíl zúžit prostorové rozšíření na školu a jevy ztotožnit s láskou. Tým, vedený prof.
Rostatue, došel ve výzkumu k zajímavému zjištění, totiž že v prostorovém rozšíření lásky na gymnáziu
Třeboň dochází k překvapivým
shodám s jinou geografickou teorií,
která nese název „jádro - periferie“.
Ve výzkumu byla použita metoda
nezúčastněného pozorování v dozorovém čase, vzorek červených
dat byl následně porovnán s evakuačními plány školy, aby byla nalezena následující zjištění: láska má
na škole čtvero podob; exhibiční,
provokační, skrytou a netušenou.
Exhibiční láska se bez výjimky
nachází na nejfrektovanějších a jádrových místech, od středu chodeb,
přes vchodové dveře, až po křesla
před ředitelnou. Provokační láska
se od exhibiční liší v podstatném
detailu, v jejím případě totiž nejde
o exhibici vůči masám, nýbrž vůči
jednotlivcům. Provokační láska se
tedy nejdříve ujistí, kde se bude
nacházet provokovaný, aby potom
úmyslně obsadila vyzývavé místo
na očích oběti, tzv. hot spot. Zo-
-ROS-
becnit destinace provokační lásky
se neobejde bez jistého zjednodušení, povětšinou se nicméně jedná o místa před učebnami, odkud
provokovaný vychází, případně
potom o prostor před školou, kterému se provokovaný nemůže při
odchodu vyhnout. Třetí z výše
zmíněných, láska skrytá, obsazuje
na gymnáziu bez výjimky periferní
oblasti, platí dokonce přímá úměra, čím větší periferie, tím větší
pravděpodobnost nalezení tohoto
typu lásky. Specialista na periferie
v týmu prof. Rostatue, doc. Locke,
trefně shrnuje: „Severní části budovy, temná, očím skrytá zákoutí, netušené prostory, přesně tam
jsou zalezlí. Vůbec bych se nedivil,
kdybych je našel i v místech, kam
se fyzikálně v podstatě nemohou
vlézt...“ Doc. Tailor, odborník na
metafyziku lásky, doplňuje: „Čistě
metafyzicky vzato to možné je, obzvláště v případě, má-li být láska
splynutím duší. Prakticky si tuto
teorii ale dokázat nedovedu.“ Netušená láska, poslední z výčtu, nemohla uniknout zkušeným očím
prof. Roosterové, která pregnantně
shrnula pátrání takto: „Love is all
around, stačí se dívat. Sklopené
oči, úhybné manévry, záměrná přítomnost na potenciálně možných
místech spatření, viditelná snaha
o zamaskování, potutelné úsměvy,
zčervenání tváří a jistá nabobtnalost duše. Tito jedinci jsou všude,
mnohokrát jsem si již pohrávala
s myšlenkou, zda se dokonce nejedná o epidemii.“ Prof. Rostatue
doplňuje a shrnuje celý výzkum
takto: „Nikoli epidemie, nýbrž
podstata. Láska je skutečně všude
kolem, od jádrových oblastí po oblasti periferní. A budoucnost? Tu
vidím skutečně růžově!“
Láska ke koním
Když jsou slova zbytečná...
Kůň, vznešená pýcha přírody.
Ušlechtilost sama.
Nebojácné srdce v blízkosti rodiny.
S krásnýma očima.
A němou duší.
Stromy, domy... prkenná ohrada!
Oči mi září jako hvězdičky. Hlava
vypočítává snadnou rovnici. Prkenná ohrada = koně. Většinou to
ale dopadá takto : Silnice se stáčí,
koně v nedohlednu (43 %). Neposekaná zeleň kolem plotu, minimální vidtelnost (21%). Špatné
počasí, oři jsou v … boudě (27%).
Zbývajících 9 procent tvoří krátký pohled na tyto ušlechtilé tvory.
Stojí to však za to.
Tak asi takto jsem prožila celé své
dětství. Již v mých prvních slovních pokusech se vyskytoval kůň.
S „láskou“ ke koním jsem se nejspíše narodila nebo jsem ji zdědila
z dědovy strany. Každou maličkost,
kterou jsem měla či jsem si ji přála,
musela být s koněm. Polštář, deka,
deštník, školní desky, sešity, trička,
mikiny, talíře, skleničky a nejlépe i
prkénko od toaletní mísy. Pak jsem
teprve mohla být spokojená. Po 15
letech se sama sobě směji, kroutím
nevěřícně hlavou a s těžkým hlasem si sama sobě přiznávám, že
-KATE & BARS-
jsem se k soukromým hodinám.
Nebylo to nijak profesionální a
celkově mne trenérka nechávala
jezdit samotnou po výběhu. Já byla
ráda i za to. Hlavně za ten přemožený strach ze hřebelcování koně.
Nyní však trénuji jinde.
Přesně 2 roky. Na kole to mám, co
by kamenem dohodil, koníci jsou
tam naprosto báječní a majitelé
jsou jedni z nejmilejších lidí, které znám. Drezúra se mi vryla pod
kůži. Cvičíme každý týden. Tvrdě,
bezkompromisně a hlavně tak, jak
by to správně mělo vypadat. Čekají mne totiž zkoušky na jezdeckou
licenci, závody a možná i splněný
sen. Mít vlastního koně.
Vděčím a děkuji za to všechno
jsem byla maniak. Malý pošuk s Blance Špulákové, mé trenérce a
koňským everything. Mí spolužá- kamarádce! A také těm kobylkám,
ci toto nechápali, a tak jsem si za které mě (zatím) neuducaly do
každou obhajobu koní vysloužila země. Znamenají pro mne mnoho.
pokaždé jinou přezdívku. Léta
všechno mění. I já jsem se změnila PS : Ti, kdož trvdí, že se na koni jen
a tím i můj pohled na svět, ale také sedí a vozí, hloupě pantem melou.
i na koně. Miluji je stejně, svoje za- Pěkná dřina je to! A to ví jen ti, kdo
ujetí dávám méně najevo a má po- opravdu jezdí.
sedlost se zmenšila. Jedno se však Od ostatních gymnazistů je na
nezmění a to, že budou i nadále první a dokonce ani na druhý posoučástí mého života.
hled nerozeznáte. Přesto je všechny
Mé první sednutí na koníka, poní- spojuje obrovská a zdánlivě nepřeka nebo mulu si opravdu nepama- hlédnutelná láska ke koním. Žijí
tuji. Hádám cirkus, pouť, zoo. Ne- běžným životem, ochuzeným snad
vědomost mne rozčiluje. Nicméně jen o nějaké ty hodiny volného
na profesionální jezdeckou kariéru času, které však s nadšením znovu
jsem mohla pomýšlet jen ve snech. a znovu vkládají do jednoho velkéOsud (rodina) mi nedopřál to ho koníčka.
potěšení mít VLASTNÍHO koně.
Utřela jsem nos a doufala v zázrak. Eva Pospíšilová, sexta
Aspoň takový, že bych mohla jezdit Tato sextánka u koní vyrostla, nica trénovat. Ale kde nic, tu nic. Při- méně její pohled na jezdectví se
šly na řadu koňské tábory, strašné, velmi podobá pohledu lidí, kteří k
ale aspoň něco, jezdecké „výuky“ v tomuto sportu přišli jaksi uměleji.
několika početných skupinách, ze Eva zastává názor, že vztah člověka
kterých jsem si od jedné kobyly a koně bývá mnohdy snazší a hezodnesla modrofialovou podko- čí, nežli vztahy mezilidské. Koně
vu a otřes mozku, když mi místo se stali jejím životem a dokázali si
jezdeckého dne připravila letecký. získat její srdce i přes velkou práTím mé pletenice s jakoukoliv hro- ci, kterou jakožto zapálený koňař
madnou výukou skončily. Uchýlila musí často zvládat. Přátelství s tě-
16
jezdce a koně, jeho dovednostech
a kreativitě. Dohodnout se se svou
tvrdohlavou a především němou
klisnou je pro ni často jednodušší
než rozmluva s člověkem.
Klára Novotná, 3. ročník
mito zvláštními zvířaty považuje
za celoživotní a nenahraditelné,
což také dokazuje fakt, že do její
rodiny v nebližší době přibude
nový člen-valach plemene hafling.
Anna Sedláková, oktáva
Maturantka Anna Sedláková je
další z jezdkyní, které se v sedle
takřka narodily. Na rozdíl od Evy
Pospíšilové, která jezdí spíše rekreačně, se tato oktavánka účastní každoročně několika soutěží.
Může se dokonce pochlubit řadou
velkých úspěchů v této oblasti. Jejím životním snem je účast
na Olympijských hrách. Že koně
ovlivňují její život, lze zpozorovat
i ve volbě jejího budoucího studia.
Ráda by totiž příští rok nastoupila
na univerzitu v Texasu, zaměřenou
právě na chov a výcvik koní.
Anna se věnuje westernovému
ježdění, které spočívá v souladu
První kůň, kterého Klárka milovala, byl houpací. Postupem času přesedlala na ty živé, k nimž se dodnes
se stejným, ba dokonce větším zápalem vrací. Tuto třeťačku okouzlila laskavost, krása, ušlechtilost
a upřímnost, které stále nachází
ve svém čtyřnohém příteli. Stejně
jako většina otázaných nezapomíná zmínit jedinečnost pohledu
na okolní svět z koňského hřbetu.
Neskutečný zážitek si přivezla z
dostihové stáje. Sama byla do té
doby zastáncem názoru, že koně
při dostizích zbytečně trpí. Ovšem
opak je pravdou. Když totiž poprvé
vyrazila po závodní dráze, pocítila,
že kůň pro okamžik naprosté svobody a obrovské rychlosti žije.
„Najednou jste jen vy a kůň. Řítíte
se po dráze jako jedno tělo a přivíráte oči pod náporem vzduchu a
radši ani nemyslíte na to, co by se
stalo, kdyby kůň klopýtl,“ popisuje
svoji zkušenost.
Anna Kolářová, tercie
Koně ji provází již od útlého věku.
Přestože od té doby do výšky příliš nevyrostla, zvládla tato jemná
17
dívka vycvičit vlastního koně. Od
klasické jízdy se dostala až k přirozené komunikaci s koňmi, která
mimo jiné obnáší například jízdu
bez sedla. Radosti ale i strasti jezdectví ji naplňují velkým štěstím a
pomáhají jí překonat těžší chvíle.
Za základ jakéhokoli řádného a
dobře fungujícího vztahu považuje
vzájemnou důvěru a respekt.
Dostihy stejně jako oktavánka
Anna Sedláková příliš neuznává.
Závodnímu koni podle ní nesmí
chybět závodní srdce.
Václav Alexa, sexta
Naprostou převahu dívek v sedle
se pokouší vyrovnat tento sextán.
Jízdu na koni bere s nadhledem a
věnuje se jí spíše krátkodobě. Členem skupiny Jižanští jezdci se stal
před šesti lety. Účastní se jak westernových doprovodných programů a honů na lišky, tak několika
denních výletů po jižních Čechách.
Za svůj největší životní zážitek považuje jízdu spolu s dalšími dvanácti jezdci, doprovázenými třemi
hříbaty.
až nebezpečné se k ní přiblížit. Téměř každodenní práce, která se prý
lehce začíná podepisovat na studijních výsledcích, přinesla ovoce.
Letos poprvé vyrazily na závodní
dráhu, kde společnými silami zvítězily. K jejich dalším úspěchům
patří čerstvě obdržená jezdecká
licence, díky níž zahajují vytouženou závodní kariéru.
Tereza se ve stáji cítí jako doma,
koně považuje se dvou druhou rodinu. „Dávají mi energii, je to můj
život,“ říká.
Tereza Cuřínová,
sekunda
18
Daniela Čechová, 3.
ročník
Od svých osmi let si vyzkoušela
jízdu na větších koních i na ponících. Teprve nedávno však poznala šampióna svého srdce. Od
léta 2011 cvičí kobylku Linet, s níž
prošla krušnými začátky, kdy bylo
Sebeláska
Do sedla poprvé zasedla před
šesti lety. Nyní se věnuje parkurovému skákání přes překážky a v
podzimních měsících by ráda získala jezdeckou licenci, která by jí
umožnila účast na závodech vyšší
úrovně. Díky jezdectví se naučila
ZAPOMENUTÁ MÍSTA
Čáry přes rozpočty
trpělivosti, sebeovládání a pokoře.
Za největší odměnu po tvrdé práci
považuje pocit svobody, který při
pohodové jízdě zažívá. Domnívá
se, že stejně jako v mezilidských
vztazích je i při spolupráci s koněm nejdůležitější důvěra, díky níž
poznala jakousi symbiózu se zvířetem. Tomuto stavu však přecházela
léta tvrdé práce, nespočtu malých
i větších zranění. „Kdo nepadá,
nejezdí,“ podotýká Dana. I přes
velkou náročnost této záliby ji cosi
ke koním stále táhne. Že by to byla
právě naše láska?
DOMINIK HOŘEJŠÍ
Stáli jste někdy před zrcadlem a
říkali si: „Můj milášku, jak jen jsi
krásný a úžasný!“? Drtivá většina
populace nic takového nedokáže.
Může to mít jen dvě příčiny, buďto
nejste správným Glumem a nebo
se nemáte dostatečně rádi.
Nemáte-li rádi sami sebe, koho jiného můžete milovat? Do vztahu
vstupujete s očekáváním, že vám
váš protějšek ukáže vaše přednosti.
To ale není podstata vztahu. Ty nejpevnější svazky nevznikají ve chvílích, kdy si obě hrdličky vzájemně
dokazují přednosti, ale v okamžiku,
kdy si jich oba jsou vědomi a mohou se soustředit na krásy druhého.
Sebeláska se samozřejmě nesmí
přehánět, ostatně jako cokoliv jiného. Nicméně, milujte sami sebe
takové, jací jste. Nebojujte se sebou,
přináší to jen deprese a špatné pocity. Mějte svou hrdost, chtějte pro
sebe to nejlepší. I pro vaše okolí se
stanete požehnáním. Přemýšlejte. Kdy dokážete druhým dát víc?
Jako usměvaví a sebevědomí lidé
schopni plně se věnovat druhému, a nebo jako troska a chodící
kus masa, válející se někde na dně
propasti, uvažující, jaký smysl má
existence sama?
Zamilujte se do svého odrazu v zrcadle, chtějte pro sebe to nejlepší
a užívejte si život plnými doušky.
Život je velkolepá fantastická pohádka, která se těžko opakuje. A
především, nikdy nebudete mít nic
cennějšího, než je vaše tělo a mysl.
Pro čtení následujících řádků pro
vás bude nejlepší si představit budovu gymnázia jako nacpaný kufr
na dovolenou, ve kterém máte
všechno, co potřebujete, ale nic
navíc už tam nedostanete, ani ten
mezizubní kartáček ne. Jinými slovy, prostory naší růžové budovy už
jsou prakticky stoprocentně využité. Pan školník říká, že dokonce
101%, což dobře ilustruje i zaplněný záchod pro vozíčkáře nebo
dvoupatrové kabinety. Když pak
někdo potřebuje novou účelovou
místnost, slyší jednoduchou odpověď: „Není kam.“
Existují dvě možnosti, jak se s tímto problémem vypořádat – zastavět atria mezi křídly (to u učebny
chemie bude v létě opět otevřené),
nebo, což je realističtější, vytvořit
zcela nové patro půdní vestavbou.
K druhé možnosti už existují podrobné architektonické plány (viz
obrázek), které v roce 1996 vypracoval Ing. Šindler ze společnosti
IPD servis. Oficiální název zní:
Adaptace gymnázia - půdní vestavba.
Představa takové vestavby je jednoduše nádherná. Vznikny by záchody, 4 nové učebny (jedna PC), 4
kabinety a především, přesně nad
aulou, velká učebna výtvarné výchovy a ateliér (který slovenským
kolegům z časopisu Ťahák upřímně závidíme). Možná si vzpomínáte na vůbec první díl Zapomenutých míst z půdy, ve kterém byla
fotka dřevěného schodiště. Právě v
těchto místech by se nacházel ateliér s krásným výhledem na Třeboň.
Většina místností by byla trochu
menší než ty pod nimi z důvodu
skosení střechy, zato určitě hezčí.
V případě uskutečnění práce a přesunutí učebny VV bychom získali
volný sklep, a tím i místo pro pořádný studentský klub (skutečně
-TT-
Celý plánek najdete na casopisgym.cz
undergroundový). Do půdní ve- Existuje i další projekt, týkající se
stavby by vedla dvě schodiště, jed- naší školy, na který se zatím nedono již existující a druhé nově vy- stává peněz. Parkoviště pro auta
budované v kabinetu ČJ. Vizí pana v místech dnešní kolárny (cena:
školníka je prosklený výtah jezdící 500000 Kč) se zdá jako docela
z atria až na půdu, což při předsta- uskutečnitelná záležitost. Ve fázi
vě vycházení všech těch schodů zní nápadu se nachází zastřešení atria
velmi příjemně. Celá rekonstrukce sklem, čímž by vznikla krásná
by mohla probíhat paralelně s vý- zimní zahrada s možností vyjít na
ukou ve školním roce, až na budo- terasu okolo gymnázia. Nedávno
vání nového schodiště. Památková se konečně uskutečnilo zavedení
správa povolila vestavbu s tím, že WiFi po celé škole, dokonce i ve
se musí použít okna určitého typu sklepě! Všimnout si můžete bílých
a velikosti, tedy žádný problém.
disků schovaných za obrazovkami
Celé to zní opravdu dobře, možná na chodbách, výjimku tvoří antési říkáte, jak je možné, že vestavbu na pro sklep, která je v kabinetu
už dávno nemáme. Jediným sku- tělesné výchovy a anténa pro přítečným problémem, který momen- zemí v druhém kabinetu biologie.
tálně trápí celý svět, je nedostatek Maximální rychlost sítě je 10 Mb/s
peněz. Kraj jako zřizovatel zatím nezávisle na vytížení učeben IVT a
nevyčlenil dostatečné prostředky učitelské sítě, chytat jde i z laviček
(asi 15 milionů) na tento projekt, před školou. Výjimečné je, že za
zatímco Gymnáziu Vítězslava No- WiFi nezaplatil nikdo ani korunu,
váka se získat peníze před 4 lety tento bonus se podařilo vyjednat
podařilo. V dnešní době šetření ve spolupráci Jany Coufalové a Ivaa škrtů je pravděpodobnost zisku ny Kubínové s poskytovatelem přifinancí ještě menší, nezbývá než pojení k internetu za nezměněných
doufat v lepší časy. Nicméně, v cenových podmínek.
blízké budoucnosti dojde, z důvo- Příště budou poslední Zapomenudu splnění energetických předpisů, tá místa, připravujeme opravdovou
k zateplení půdy - celá podlaha specialitu, takže se opět máte na co
půdy se pokryje skelnou vatou. V těšit!
případě vestavby by vata sloužila
jako zvuková izolace.
19
Interview with Peter Dunn
JAZYKOVÝ KOUTEK
20
The ‘cool‘ way of English talk
I am more than sure that at least language and it’s usually used for
few of you has a deeper interest making a small talk more active or
in English language. But even if to perk a language up in general.
you were not, here I am - bringing A few tips that you perhaps can use
some spicy vocabulary curiosities. some time.
I got a very interesting book for
couple of minutes in my hands last mumbo-jumbo – sth comweek. And I also found there a very plicated that is hard for us to uncatchy article (later I used it as a derstand – f. ex. – This physics
source for this one). Have you ever textbook is full of creepy mumboheard of phrase okey-dokey? Have jumbo.
you? Well then how about mumbo-jumbo? I am sure you have but cheat-sheet – a piece of payou most certainly aren’t comple- per that a pupil uses for cheating
tely sure about the meaning. Both during tests
of these two phrases are so called
rhyming compounds. Compounds fuddy-duddy – person who
are consisted of two words that se- is terribly dressed or have ancient
parately don’t have to own a speci- opinions (old-fashioned) – f. ex.
fic meaning. It’s a kind of informal That woman is a real fuddy-duddy.
English Days
-IWISH-
boo-hoo – this phrase is usu-
ally used to attack sb who is about
to cry – f. ex. – Is this little boy
crying like a girl? Well, boo-hoo
and go tell your mommy!
clap-trap – something annoying or boring that sb is babbling about – f. ex. – I don’t care
about any of your clap-trap!
In my personal opinion, this is just
interesting and good to know but
probably inconvenient to use. But
anyhow, another thing I/you haven’t known about English!
MARTIN PECHA & PŘEKLAD: -IWISH-
Very strange things had been thanks to the costumes, we were
happening throughout last mon- able to bring ourselves back into
th. Maybe you noticed an elderly old gentlemanly England and to
but very dynamic English man taste a decent flavor of English life.
running through school halls or Also one very nice native speaker
some of my classmates (or sb from had visited us for couple lessons –
3rd grade) attired in unusual old- gentleman Peter Dunn. It’s been
fashioned costumes. You perhaps only a while since Mr. Dunn settcould find strange a bit that you led down here in our country – and
hear a lot of English running in nevertheless, really not far from
our conversations. And for all this, us – in Chlum u Třeboně. That’s
I am bringing you the explanation how Chlum has been becoming a
that will tell what we had been multicultural metropolis. This nice
through. Actually no, we hadn’t man initiated us into the mysteries
gone mad – we still have a year of English culture and didn’t hesitill school-leaving exam. We were tate about sharing his experiences
granted to have a rest (that lasted from life.
five days) from stereotyped Czech After hours of thrilling narration,
lifestyle and cohering with that we we set off outside. Mrs. Janů hadn’t
were allowed to soak up the atmo- found any English guide in Třeboň
sphere of British ambience and to so as a techer, she used her power
enjoy a bit of English humor. And wisely and enlisted right 60 guides
from both classes! And to make
sure she will never get lost in Třeboň again, Mrs. Janů took the walk
twice a time with each class :).
Next item on our program (plan)
were facts (life and institutions)
about USA. Unfortunately, Mr. Kopeček had fallen ill so we decided
to fulfill the free-time with an exciting and instructive game about
translators. We had also seen a
theatre that unfortunately hadn’t
showed up live – that certainly affected the attention of the audience.
If I was told to look back and to
evaluate these five remarkable days,
I would say that English is one of
the most entertaining and one of
the friendliest languages, that connect people around whole world.
Great Peter Dunn
towards teachers as there is in your
school. Also in england there are
a lot more minority groups in our
schools. In the town I am from the
schools are made up of over 35 percent of children from other ethnic
groups.. This then puts pressure on
the schools to employ interpreters
to teach the children. This can lead
to rivalry between different groups
in the school.
How did you enjoy time in
our school?
May I first of all say a big thank
you to your school for making me
feel so welcome. I found the school
just the right size where it appeared that both staff and pupils knew
each other. It was a privaledge to
be able to share some of my experiences from england to a group of
students who appeared to be able
to understand what I was saying.
Was there somtehing that
impressed you?
I was impressed by the behaviour
of the pupils towards the teachers
and there appeared to be a two way
flow of respect between both students and teachers. The facilities at
the school appeared modern and I
like the idea of changing from your
outdoor shoes into indoor shoes.
Saves having to wear cumbersome
clodhoppers (bulky uncomfortable
shoes) all day.
Can you compare schools in
England and here?
Its hard for me to compare english
and czech schools due having left
school in 1976, however in main
stream schools in england I feel
that there is not the same respect
Why have you lived in Czech
Republic? How do you like it
here?
Why have I moved to Czech: Well
the answer is simply to give my
daughter a better and safer place to
Deutsche Gedichte
MARTIN PECHA
grow up and develop. As you know
my wife is czech, in fact she once
went to the gymnasium for a number of years and did a work placement there as well. Living in a house in Chlum which must be one of
the last houses in Czech. (behind
us is the forest then Austria) is
different than the town I grew up
in england. Having both no noise
and light polution is a novelty to
me. To be able to sit in our garden
and watch the stars with just the
sound of the wildlife is a new experience for me. I find the people in
this area very freindly and helpful
and there are some pretty towns
and villages in the area. Although
I miss fish and chips and bangers
and mash, I do enjoy schnitzels
and dumplings. Also the pivo is second to none. To finish I would just
like to say again a big thank you to
the staff and pupils for making my
stay at your school enjoyable. As I
have stated before if there is anything I might be able to help you
with concerning england please do
not hesetate to contact me. Also
if you see me in the park with my
daughter please come and say hello.
MILADA BENEDOVÁ
Die Klasse Quarta hat einmal ver- Wir müssen über uns schweigen,
sucht, Gedichte zu schaffen. Wie es das ist unser Ende, Herr Haydn.
einigen von ihnen nach eineinhalb Und so liebe ich dich.
Jahren des Deutsch – Sprachstudi- Glück oder Pech für mich?
ums gelungen ist, können Sie da Ohne dich geht es nicht!..
lesen. Na, und ich freue mich auf
nächste Tage und Unterrichtsstun- Vergeblichkeit
den, die wir zusammen verbringen. (Anonymous)
Meine Seele singt meinem Herzen
Hmm und weiter?
Über die Schönheit der Dunke(Áňa Karpíšková)
lheit. Aber er erlaubt nicht mehr,
Du kennst fast meine Träume.
Dass es bleibt.
Du siehst schon unsere Bäume.
Nur Vögel fliegen weg,
Meine Träume sterben, du auch. Wir gehen nach Hause.
Zeit zu Leben ist vorbei.
Wir sind da mit der Liebe
Allein und doch zusammen.
Die Welt ist so dunkel ohne dich.
Des Mondes ist auch nicht genug.
Wie könntest du ohne mich gehen
und über die Liebe sprechen?
21
Ich will (Áňa Rezková)
Ich will einen Kuss,
Schlafen, was ich muss.
Was will ich machen?
Machen dein Lachen.
Ich will deine Arme fühlen.
Ich will dich!
Willst du mich?
POČÍTAČE, MOBILY, INTERNET...
Mobilní revoluce z Barcelony
22
Vítám vás ve své rubrice, kde vám
již podruhé naservíruji to nejzajímavější a nejdůležitější ze světa IT,
co se událo za předešlé dva měsíce.
Minule jsem se rozepsal o protipirátských dohodách a skupině hackerů Anonymous, která se proti
nim snaží bojovat, a zakončil veletrhem spotřební elektroniky CES.
Tentokrát jsem se rozepsal znovu, jelikož se na přelomu února
a března odehrála akce podobná
CESu, jen nebyla o spotřební elektronice jako celku, ale o mobilech
a tabletech. Jako každoročně se
akce konala v Barceloně - jmenovala se Mobile World Congress
(mobilní světový kongres). Zde své
výrobky prezentovaly společnosti
jako Samsung, Nokia, HTC, LG,
Huawei, Sony a spoustu dalších.
Na tento kongres padne tentokrát
celá rubrika, protože zajímavostí
tam bylo víc než dost, a pokud se
chystáte koupit si v nejbližší době
nějaký chytrý telefon, u kterého
nechcete, aby byl hned po koupi
zastaralý, měli byste si ji rozhodně
přečíst.
Začnu Samsungem, který toho na
MWC moc nepředvedl (prý si to
nechává na vlastní akce). Přeci jen
však něco ukázal, a to dva tablety
(Galaxy Tab 2, nástupce desetipalcového Galaxy Tabu, a také Samsung Note, který má speciální stylus pro pohodlné psaní poznámek)
a zajímavý telefon Galaxy Beam,
který má integrovaný projektor.
Navzdory mnoha očekáváním
však tato korejská firma nepředstavila třeba mobil Galaxy S III (nechává si to na později), a tak na ni
mohou být zájemci o tento telefon
právem trochu naštvaní.
To Nokia toho již představila víc –
samozřejmě výsledky spolupráce s
Microsoftem, tedy telefony vybavené mobilním operačním systémem
Windows Phone. Již v minulosti
PAVEL MRÁČEK
dva takové telefony představila –
všudypřítomnou Lumii
800 s kontroverzním
designem, která se objevuje snad v každém
reklamním prostoru, a
taky její sestřičku Lumii
710, která je o pár tisíc
levnější a ačkoli má stejné vnitřnosti jako Lumie 800, není jí zdaleka věnována taková pozornost. Teď
Nokia na MWC představila další
dva mobily z řady Lumíí – konrétně Lumii 900, která je ještě mnohem lepší než osmistovka. Další
představenou Lumíí je telefon s
číslem 610, která má vnitřnosti celkem slabé, a tak pro ní bude hlavním lákadlem cena. Paradoxně,
tento „nejhorší“ telefon bude existovat jako jediný ze čtyř ve verzi s
NFC (technologie pro přenos dat
na krátkou vzdálenost, využívá se
hlavně pro platby telefonem). Finové však světu ukázali ještě jeden
telefon – jde o jeden z posledních
výrobků se Symbianem (pardon,
s Nokií Belle). Jmenuje se Pure
View 808 a jedná se o fotodělo se
41Mpx fotoaparátem. A k čemu
že bude takové rozlišení telefonu?
Samozřejmě je to pro Nokii dobrý
marketingový tah, ona to ale odůvodňuje tím, že takové rozlišení je
dobré třeba na možnost přiblížit
si záběry velmi hluboko (částečné
nahrazení optického zoomu digitálním, ale velmi kvalitním).
HTC představilo tři androidí telefony z řady One. Nejlepším telefonem z této řady je jednoznačně HTC One X, který se pyšní
4,7palcovým displejem, 32GB paměti uvnitř, pětijádrovou
Tegrou a čtyřjádrovým
procesorem. Říkáte si, k
čemu telefonu bude čtyřjádrový procesor? Stejná
situace jako u Nokie s
fotoaparátem – marke-
tingový tah. Tím spíš, že pokud
na telefonu nechcete rychle střihat a překódovávat videa, extrahovat pečlivě zazipované archivy
atp. (což asi nebudete), bude vám
takové dělo k ničemu. Dále HTC
představilo telefon One S, který
má 4,3palcový displej a procesor
„jen“ dvoujádrový, což je podle mne
optimálnější kombinace se čtvrtou
verzí Androidu, která je „žravá“ na
výkon. A konečně také světu ukázalo telefon s 3,7palcovým displejem a pouze (tentokrát bez uvozovek) jednojádrovým procesorem.
Ani Číňané nezaháleli, a tak například u nás trochu neznámá firma
Huawei představila nejvýkonnější
telefon současnosti – Ascend D
Quad. Disponuje, stejně jako HTC
One X, čtyřjádrovým procesorem
a 4,5palcovou obrazovkou. Je také
velmi „hubený“ - má jen 9mm a
existuje také jeho druhá verze s
větší baterií, se kterou telefon sice
o 2mm ztloustne, ale v kombinaci
se žravým čtyřjádrem je třídenní
výdrž pohádkou.
LG se chce také pyšnit čtyřjádrovým procesorem a pětijádrovou
tegrou, a tak ho s radostí nasadilo
do své vlajkové lodi 4X HD, která
má 8Mpx fotoaparát, čtvrtou verzi
Androidu (ostatně asi jako všechny
nově představené androidí telefony), a má také velmi příznivou
tloušťku (8mm).
A nakonec Sony (už ne Sony Ericson, takže je to čistě
Japonská firma). To
představilo dva telefony, bohužel se starým
Androidem 2.3., ale s
velmi hezkým designem
a dvoujádrovým (optimálním) procesorem.
Foto: heureka.cz (Nokia, HTC),
gadgetian.com (Sony)
HRY
-CHINANO-
Probuzený syndikát třetího masového efektu v
totální válce
Vítejte u dalšího dílu našeho nekonečného seriálu se jménem Hry. Je
tak trochu paradoxní, že jsem si
minule postěžoval na nedostatek
vyšlých kvalitních titulů, neboť
tentokrát je toho ještě méně. Mass
Effect přispěchal se závěrečným dílem trilogie, vyšla příjemná střílečka Syndicate, konverze atmosférického Alan Wake a také se urodilo
pár strategií: datadisk ke druhému
Shogunovi, Crusader Kings II a v
neposlední řadě také Wargame:
Evropská krize.
Konec světa> Nejefektnější
Screenshot: Syndicate
RPG sága poslední doby je nepo- dukce – prostě si tak jdete a střílíchybně Mass Efect, už podle názvu. te a zlepšujete své schopnosti a je
Příběh kapitána Sheparda, který vám vlastně jedno, proč to všechjako každý správný hrdina zemře no. To je ale jedině dobře, příběh je
a poté se ukáže, že nezemřel, se totiž čistá nuda – to ale hře za její
naposled vrací. Třetí díl trilogie dobrou grafiku a hratelnost rádi
navazuje přesně tam, kde druhý odpustíte.
skončil: napínavý příběh, vybírání
si týmu a podobný systém questů. Mamíííí pomóóóc> Úplně
A zde je také první problém. Ne, jiné problémy řeší hlavní postava
že by vedlejší mise byly nudné, ale stejnojmenné hry, Alan Wake. Hra
když vyrazíte ze Země, abyste zís- si uchovává stejný koncept, s jakým
kali spojence proti Reaperům než vyšla před dvěma lety na konzolích
bude konec světa, a potom se ně- – základem přežití je světlo vaší
kde zdržujete s plněním deseti ved- baterky a vás revolver, se kterými
lejších misí, je to divné a narušuje budete bojovat proti jeho vlastním,
to atmosféru. To ale rozhodně není dá se říct oživlým, nočním můrám.
důvod ME3 pohrdat.
Když k tomu připočtete skvělou
„Kingovskou“ atmosféru, a skvělé
Říkal někdo nadčlověk?> hádanky, jedná se o jasnou volbu
Určitě jste už snili o tom, jak byste pro všechny příznivce hororu.
do sebe vrazili nějaký chip, a hned
byste uměli třeba středoškolskou Stát jsem já> Jedna z nejmatiku (dosaďte podle potřeby). lepších strategickách sérií Total
Tohle téma řešil ani ne před rokem War přichází s datadiskem k titulu
třetí Deus Ex a nyní také střílečka Shogun 2 s názvem Pád samurajů.
Syndicate. Obviňovat někoho z Proč si to neříct hned, je to výkopírování by ale nebylo fér, hry borná strategie, s vlastní kampaní
začaly vývoj zhruba nastejno. Co zasazenou do druhé poloviny 19.
se hratelnosti a zábavnosti týče, je století a bez zbytečného patosu a la
Syndicate na špici současné pro- Poslední Samuraj a ukazuje Japon-
sko jako místo plné intrik a soubojů o moc. Pokud máte rádi tahovou
část v „Totalwarech“, právě pro vás
je tu Crusader Kings 2. Pravda,
jedná se o velmi komplexní simulaci středověkého panování, takže
tam, kde se jeden bude rozplývat
štěstím, bude druhý mlátit klávesnicí do monitoru, házet reproduktory po místnosti a dušovat se, že
už si nikdy nic podobného nekoupí. Pro zkušené veterány je to ale
jasná koupě. Podobně rozporuplným příkladem je také Wargame:
Evropská krize: Jednomu lahodí
databáze jednotek, návyková hratelnost, přítomnost československé
armády a dobrý multiplayerový
design a hutnou atmosféru, druhému ale bude hodně vadit mizerná
umělá inteligence jednotek, nepřehledné rozhraní a občasné padání
hry. Rozhodně tedy nelze 100%
doporučit.
Pro tentokrát to je vše, přátelé. Já
teď asi jdu odstřihnout další díleček z krejčovského metru – 15.
května se blíží (nápověda: Diablo
III) – a pustit nedávno vyšlou rozšířenou edici Zaklínače 2. A vy?
23
KAM TO DOTÁHLI
…s Márií Pfeiferovou: „Když něco hodně chci,
dosáhnu toho!“
11+9+4 = má velká láska
Mária je moje mladší sestra, na mi občas stávaly. V každém přípanaší škole maturovala v roce 1991. dě období mého studia lze nazvat
Je neskutečně akční maminkou jako „hledání sebe sama“. S tím, že
třech malých dětí, vždycky se do- jsem studium hodně „proflákala“,
kázala postarat o docela zajímavý souvisel i vztah s učiteli i spolužáky.
rozruch ve svém životě. Málokdo Vyrovnat se se ztracenými roky mi
by zastal tolik, co ona. Vše, co dělá, pomohlo až současné studium vydělá naplno a s velkým nadšením a soké školy, kde si všechno vynahrazaujetím. I v tom by pro vás mohla zuji. Včetně spolupráce se spolužáky na společném cíli i nepoznaný
být inspirací…
pocit úcty k mé osobě ze strany
Jak vzpomínáš na své studi- učitelů, když se člověk dobře přium na gymnáziu, na učitele, praví ke zkoušce nebo k zápočtu.
spolužáky - k čemu ti takto s
Na jakou vysokou školu ses
odstupem bylo dobré?
Studium na gymnáziu se mi na hlásila - a jak to dopadlo?
dlouhé roky stalo doslova noční Dost nesebekriticky na DAMU –
můrou. Ještě donedávna se mi v obor herectví. Zase takový talent
noci zdálo, že jsem ve škole a ne- jsem nebyla. A pak ještě na Pedavím, kde je výuka, nemám sešity, gogickou fakultu, kde jsem shořela
poznámky, nemůžu nic najít. Nebo při přijímacích zkouškách z hry na
že mám těsně před maturitou a ne- housle. I když jsem hrála 12 let, i
umím vůbec nic a nemám se ani z tady se projevoval můj v té době ne
čeho učit a podobně. Realita nebyla zcela zralý přístup k učení, cvičení
tak hrozná, ale podobné situace se a povinnostem.
24
-AKO-
Proč jsi nezkusila přijímačky
na VŠ znovu další rok a radši
si hledala práci?
To vyplynulo ze situace. Ani ne
po roce od maturity už jsem byla
zaměstnána jako au-pair v rakouském Salzburgu, potom v italském
Římě a tím pádem jsem rázem byla
v jiném světě. Učila jsem se jazyky
a ty mi později pomáhali handicap
absence vysoké školy nahrazovat.
Párkrát, a to ještě před narození
dětí, jsem měla i napsanou přihlášku na VŠ – zajímala mě sociologie,
psychologie, politologie, ale ten
pravý čas přišel v mém případě až
před čtyřmi lety. Byla jsem na své
třetí mateřské dovolené a začala
jsem studovat Pedagogiku volného
času na Teologické fakultě.
Díky své odvaze ses dostala
jako velmi mladá do tehdejší
kanceláře prezidenta Václava Havla. Jaká byla práce pro
něj zkušenost?
To jde jen těžko popsat. Napadají
mě slova jako – úžas, štěstí, euforie.
Teď s odstupem vidím moje setkání s V. H. až magicky. Tolik mě práce v KPR ovlivnila a změnila, že z
těch několika málo let žiji dodnes.
Mám obrovský počet známých a
přátel z té doby, kteří mě pracovně
i lidsky velmi ovlivňují.
Kým je, byl pro tebe Václav
Havel?
Pro mě osobně prostředníkem
něčeho vyššího, až nadpozemského. Pro nás pro všechny jednou z
nejvýznamnějších ne-li největších
osobností novodobých dějin.
25
S jakými zajímavými osob- Po mnoha letech ses přihlá- ním čtení 7. dílů Harry Pottera děnostmi ses v životě setkala, sila znovu na vysokou školu tem, kontakty a zkušenosti z práce
jak důležitá jsou to pro tebe - proč? Co studuješ, jaká jsi pro V.H. atd. atd. O práci v ČRo
bych mohla vyprávět hodiny. Pradnes studentka?
setkání?
Nechci vyjmenovávat konkrétní Jak vyplývá z výše uvedeného. Ne- cuji jako redaktorka publicistiky a
osoby. I když například setkáním s dostatek vzdělání jsem cítila jako mám na starost zdravotní a sociálMichaelem Jacksonem jsem velmi velký handicap. Ať už v pracovním ní oblast v Českém rozhlase Česstoupla v očích u svého jedenácti- životě, tak i soukromém. Všech- ké Budějovice. Kromě toho mám
letého syna. J Důležití jsou pro mě no šarmem zvládnout nejde. Do možnost spolupracovat i s ostatníhlavně moji bývalí kolegové. Ráda studia na Teologické fakultě jsem mi stanicemi, jako je Radiožurnál,
bych zmínila Martina Vidláka, se zamilovala. Atmosféra školy, ČRo 2, ČRo 3 – Vltava. Natáčím
posledního tajemníka V. H.. Díky učitelé, spousta nových přátel a sa- reportáže, rozhovory, pracuji na
němu jsem natočila jeden z posled- mozřejmě to nejhlavnější, spousta dokumentu… Možností je hrozně
ních rozhovorů s Václavem Hav- nových informací. Tím i souvis- moc. Máš pravdu, že práce v rozlem (v den sedmdesátých pátých lostí. Předměty jako religionistika, hlase je podobně zajímavá práci na
narozenin 5. října 2011) a mohla filosofie, sociologie, psychologie Hradě. Ale především atmosférou,
jeho vzpomínky na jižní Čechy nebo pedagogika mi do mého ži- která v redakci vládne. Mám strašzprostředkovat v den jeho smrti vota zapadly jako puzzle. Propojily ně fajn kolegy a potkáváme se neJihočechům jako jistou útěchu. A se s prožitky a zkušenostmi, které jen pracovně, ale i lidsky.
také při Třeboňském večeru pro jsem za svůj život nabrala.
Václava Havla, který jsem pomáhala organizovat. Z poslední doby
jsou velmi zajímavá a inspirativní
setkávání s divadelním režisérem
Andrejem Krobem, dvorním režisérem her V.H., s kterým natáčím
pro Český rozhlas 3 – Vltava desetidílný pořad Osudy.
Ráda zpíváš - jak vzpomínáš
na svou „pěveckou kariéru“?
To je taková legrace. Zjistila jsem
v životě, že když něco hodně chci,
dosáhnu toho. Jen stačí mít odvahu se i do nereálných věcí pustit.
Chtěla jsem být herečkou, ale ještě
víc zpěvačkou. Jednoho dne, ještě
v Praze, jsem dala inzerát do hu- To je do GYMu, pane prezidente, píšeme zrovna o lásce...
debního magazínu. „Neškolená
zpěvačka s přírodním hlasem hle- Dnes pracuješ v Českém roz- Co ještě všechno stíháš dělat
dá kapelu“. Do týdne už jsem byla hlase - a vypadá to na po- ve volném čase, mám díky
ve zkušebně, kolegové z kapely mě dobně zajímavou pracovní tobě docela dost neteří, sydonutili psát texty a do pár měsíců zkušenost, jako jsi měla na novce...
Prací v rozhlase se mi velmi podjsem zpívala v Rock café na Národ- Hradě, je to tak?
ní třídě. Kariéra zpěvačky skončila Pán Bůh mě má rád. Už při kon- statně snížilo procento volného
mým návratem do rodné Třeboně kurzu se mi povedlo prodat vše, času. Takže ten volný čas věnuji
a určitě hudební svět o nic velkého co jsem v životě „nashromáždila“. především jedenáctiletému Mirnepřišel. Já ale nikdy nebudu mít Zkušenosti z práce s mikrofonem kovi, devítileté Marušce a čtyřleté
při zpívání, hlasový projev podvě- Róze a manželovi samozřejmě.
pocit, že jsem něco prošvihla.
domě trénovaný při každovečer-
Dřív jsem chodila sama běhat a na
kick-box, i to ale v rámci „efektivity“ sdílím v poslední době s dětmi.
Pokud trošku času zbude, musím
se učit nebo psát seminární práce
do školy a taky jsem externí zaměstnanec Hospodářských novin,
kam píšu reportáže do rubriky
„Kam s dětmi“.
antipatie k sobě navzájem potlačit,
bylo by to fajn.
Tématem tohoto čísla GYMu
je láska - zažila jsi tu pravou
studentskou lásku? Co je pro
tebe ve vztahu nejdůležitější,
jak vypadá ideální muž?
Stojíš o to, aby tvé děti také
studovaly na našem gymnáziu?
Určitě ano. Gymnázium má výbornou pověst a v případě osmiletého
studia bychom jako rodiče měli na
osm let „vystaráno“. Aktuálně řešíme přijímací zkoušky u nejstaršího
Mirka a tam si nejsem jistá, jestli
on sám je na změnu dost zralý. Je
těžké rozhodnout, co je pro děti
nejlepší.
Jak se ti žije v Třeboni?
V Třeboni se mi žije krásně. Je to
ideální město pro rodinný život.
Zkusím napsat pár slov, která mě
napadnou jako první. Rybník, kolo,
Anifilm, Ostende, procházka, Torpédo, Okolo Třeboně…Jediné, co
vnímám velmi negativně, je politická atmosféra v Třeboni. Myslím,
že by se nám všem žilo lépe, kdyby
současné i minulé vedení města a
jejich příznivci našli uvnitř sebe
slušnost a úctu k člověku jako takovému. Jde jim přece o jednu stejnou věc, a tou je dobro pro město
a jeho obyvatele. Kdyby dokázali
CO SE DĚJE VE VESMÍRU
Konec světa se blíží!
Přesto, že naše setkání s Ájem bylo
pečlivě naplánováno tak, aby ho
nic nemohlo ohrozit, ani tentokrát
neproběhlo podle plánu. Na planetě T totiž došlo k mohutnému
t-třesení, pročež bylo po několik
dnů zakázáno T navštěvovat. Hned,
26
-AC-
jakmile bylo ale toto nařízení zrušeno, jsem se tam vydala, abych
se přesvědčila, zda-li se Ájovi nic
nestalo.
Na planetě panoval zmatek. Všichni pobíhali po ulicích a zděšeně ječeli. Když se mi konečně podařilo
Studentskou lásku jsem nezažila. V
naší třídě bylo 7 kluků – z toho jedny dvojčata a 30 holek. To byl velký
nepoměr.
Ideální muž je můj muž. Je klidný,
vyrovnaný, sebevědomý a veselý.
mil nohu, se nikomu nic nestalo!“ konce roku. A co bych to byla za
odpověděl mi. Byla jsem zmatena. reportérku, kdybych si něco takoTolik humbuku kvůli jednomu tuč- vého nechala ujít?
ňákovi? Áj mě však zasvětil do pro- Chystala se opravdu obrovská
blému... Před deseti lety byla totiž party. Dokonce se proslýchalo, že
na T nalezena broskvová pecka se o půlnoci se má dostavit samotný
vzkazem mimořádného významu. Nadoman (přesto, že nevěřím, že
Bohužel, protože tento vzkaz byl by někdo z vás, milí čtenáři, neznal
v Bořeňanům zcela neznámém ja- celovesmírně proslaveného zpězyce, nikdo nevěděl, co tento vzkaz váka Nadomana, jen pro úplnost
říká. O jeho důležitosti však ne- uvádím, že je to autor třeba
mohlo být pochyb. Spousty vědců takových
hitů jako 4
se ho snažilo rozluštit, ale marně. hours)!!!
Áj sice
Nakonec si Bořeňané museli po- nemá
moc
takové
zvat experty z celé galaxie, z nichž oslavy rád, ale
jeden konečně odhalil to strašné nakonec se mi podařitajemství. Vzkaz (jednoznačně v lo ho přemluvit, aby šel se
ojámštině) pravil: „Konec T příjde mnou. Když jsme dorazili, byla
roku 0221“ (+-200let).
party už v plném proudu a oprav„Ale vždyť to je přece letos!“ vykřik- du to stálo za to, nemohli jsem se
la jsem zděšeně.
dočkat půlnoci. Konečně, konečně
„Přece bys to nebrala vážně,“ vy- začaly hodiny odbíjet dvanáct. Na
smál se mé reakci Áj. Během násle- pódiu se rozzářila světla, k přídujících měsíců se však na T začaly chodu Nadomana muselo dojít
dít divné věci...
každým okamžikem... Na- s t a l a
První z nich se udála na jedné z strašlivá vřava. Všichni se
přednášek ředitele vesmíru o ne- hrnuli co nejblíže, aby ho
existanci globálního ochlazování. mohli spatřit. Někdo v tom
Ne snad, že by přednáška neměla mumraji dostal loktem do oka
úspěch, ale ředitel bohužel upro- a v domnění, že to bylo úmystřed věty „globální ochlazování slně, to oplatil stejnou měrou,
neexistuje“ zmrzl.Tato událost bohužel někomu zcela nezúvšak nezahýbala Bořeňskou veřej- častněnému, ani ten si to však
ností ani z poloviny tak, jako ta, ke nenechal líbit a... no zkrátka
které došlo o dva měsíce později – vypukla šílená rvačka. Nikdo se
vítěz soutěže Největší zjev roku byl neohlížel na druhé a jen mlátil
při předávání cen sražen k zemi pěstmi kolem sebe hlava nehlava.
úderem blesku. Teď teprve nastala Z hromady nadšených Bořeňanů
ta pravá panika! Vždyť pokud není se stala hromada šílených rváčů.
před běsněním živlů chráněn ani Po slabších jedincích, kteří se neNejvětší zjev roku, kdo se může udrželi na nohou, bylo šlapáno.
cítit v bezpečí? Bořeňané začali Zpívajícího Nadomana si nikdo
hromadně opouštět své domovy. nevšímal. Naše snahy s Ájem celou
Poslední měsíc toho roku jsme situaci uklidnit, byly zcela k ničezůstali na T už jenom já a Áj. Ne mu. Nakonec nám nezbylo, než
najít Áje, byla jsem překvapena, a
že bych nesdílela obavy Bořeňanů, odtamtud prchnout.
abych pravdu řekla i pobouřena,
ale nemohla jsem v tom Áje nechat Zbytek noci jsme strávili schovaní
jeho klidem.
samotného...
ve sklepě jeho domu v obavě, jak
„Jak to, že netruchlíš nad zemřelýMůj strach se ale ukázal jako zce- to všechno dopadne. Áj mi tenkrát
mi?!“obořila jsem se na něj.
la nepodložený.Už tu byl poslední řekl: „Dnes jsem začal věřit na ko„Nad jakými zemřelými? Vždyť
den roku 0221 a T pořád stálo. Bo- nec světa.“
kromě toho, že si jeden tučňák zlořeňané se začali sjíždět na oslavu
27
Ráno jsme opustili náš úkryt a vyšli na ulici. Jaké bylo naše překvapení, když jsem zjistili, že všechno
vypadá jako obvykle. Rychle jsme
si běželi koupit noviny, abychom
zjistili, jak to včera dopadlo.
Do novin se však už tato zpráva nevešla. Celé je totiž zabírala úžasná
novinka – jeden Bořeňaň vyhrál
včera v šampionátu v pokeru miliardu!
Láska za časů celuloidu
-DAUR & AN.KA-
Ohlušující výbuchy, zběsilá akce, rému je kolikrát možno zhlédnout film představí grotesku se zrychpřímočarý příběh. To jsou prv- snímek ještě před jeho uvedením, a leným černobílým obrazem a
ky, vyskytující se takřka v každém navíc samozřejmě zadarmo a v po- vzpomene si na jména amerických
snímku, jehož hlavní cílem není hodlí našeho domova. Co na tom, velikánů tohoto oboru: Charles
získat cenné sošky, ale zaplatit že kvalita obrazu a zvuku se kinu Chaplin, Buster Keaton a Harold
mnohamiliónové náklady a umož- nikdy nevyrovná, když ušetříme Lloyd. K onomu zrychlení došlo
nit tvůrcům koupit si dům v dal- celých sto korun. A někdy dokonce díky zvýšení promítací frekvence
snímků za vteřinu při přechodu na
ším letním letovisku. Nehledě na i sto deset!
pochybnou kvalitu těchto filmů se Kino však nebylo vždy pouhou ždí- zvukový film na konci dvacátých
jim to však daří, ať už jde o Trans- mačkou na peníze, kterou průměr- let dvacátého století. Správným
formers, Piráty z Karibiku, nebo ný člověk využije tak dvakrát do způsobem přehrávané němé filmy
aktuálně diváky okrádající Bitevní roka. V době, kdy se kinematogra- tak vůbec zrychlené nejsou, jen se
loď. Tento typ filmů je krom těch fie jako taková nacházela na svém pohyb na plátně může zdát mírně
českých snad jediný, jenž doká- počátku, tedy v éře experimentál- trhanější, než v dnešních snímže provozovatelům kin nepatrně ních a němých filmů, byly kinosály cích. Protože je tématem GYMu
zvednout tržby a zaplnit obvykle zaplněné vždy a cílem diváků sku- ona láska, snažili jsme se vyhrabat
tečně bylo zažít umělecký zážitek, z archivů klenoty němé romance.
poloprázdné kinosály.
Vliv pirátství nechme stranou – do ne jen zbaštit půl kila popcornu a Všechny jsou dohledatelné k online zhlédnutí na youtube.com.
kina by chodilo méně lidí než dříve pobavit se u toho s kamarády.
i bez existence internetu, díky kte- Většina lidí si pod pojmem němý
Umělec
(The Artist)
Francie / Belgie, 2011
Režie: Michel Hazanavicius
Hrají: Jean Dujardin, Bérénice
Bejo, John Goodman, Penelope
Ann Millers
V dnešním roce se
němé filmy znovu
ozvaly.
Respektive jeden z nich,
ale o to výrazněji
– francouzskobelgický snímek The
Artist se na scéně
objevil jako blesk z čistého nebe a
s přehledem ovládl jak předávání
Zlatých Glóbů, tak i samotné Oscary, kde získal ocenění za nejlepší
film, režii, herce v hlavní roli, kostýmy a hudbu, tedy většinu z těch
„nejdůležitějších“ a i vcelku neznámými tvůrci porazil takové filmové
velikány, jakými jsou Woody Allen
nebo Martin Scorsese.
V hlavních rolích tohoto „retro“ a s notnou dávkou rozmrzelosti
snímku se objevili Jean Dujardin sledovat, jak po něm jeho místo
a Bérénice Bejo, v Americe nezná- miláčka národa přebírá jeho mladmá dvojice působící především ve ší kolegyně. Přichází tak o své bofrancouzské kinematografii. Aby hatství, o slávu i o svou rodinu, a
ale americký divák netápal úplně, to vše v zájmu vývoje technologií,
dostalo se mu záchytných bodů v kterým on sám nikdy příliš nedůpodobě několika známých herců věřoval.
vedlejších rolí, překvapivě obsa- Krom osobních problémů dříve
zených právě do vedlejších rolí velkého člověka, které by film samy
– krom Johna Goodmana v té asi o sobě pravděpodobně neutáhly,
nejdůležitější můžeme zahlédnout je ale Umělec i krásnou studií již
i Malcolma McDowella, známého zmíněné doby, kdy byly biografy
z Mechanického pomeranče, nebo vždy zaplněny k prasknutí a herci
Jamese Cromwella ze Zelené míle. byli skutečnými hvězdami nároA ačkoliv jejich podíl na celkovém da – a o to smutnější byl jejich pád.
dojmu je minimální, oko zkuše- Tuto studii podává němou formou,
nějšího diváka jejich účast zajisté která se může zdát naprosto odpotěší.
razující, ale opak je pravdou, jeliDěj, odehrávající se v roce 1927, kož zlatá soška za hudbu putovala
mapuje životní krizi fiktivní hvěz- do správných rukou a naše uši se
dy němých filmů George Valenti- tak během sledování určitě nudit
na, jenž je po zapojení zvuku do nebudou. Ale to ani oči, a na rozkinematografie donucen odejít do díl od letních blockbusterů ani ta
předčasného hereckého důchodu „Umělecká“ část duše.
28
29
přebytečná, citově zabarvená vata tečně daleko od břehu, postaví se a
a komické situace, jakkoli zastaralé děsivě kráčí ke své ženě s rukama
by se mohly zdát (provokování zlé- připravenýma ji vyklopit z plavidla.
USA, 1923
ho policisty, nastoupení na špatný Nakonec tohoto činu není schopen
Režie: Sam Tailor
Hrají: Harold Lloyd, Mildred Da- vlak), fungují stále na sto procent. a vrací se s lodí na souš. Vyděšená
Vzhledem ke krátké stopáži sedm- žena okamžitě běží od potenciálnívis, Bill Strother
Jedním ze sním- desáti minut si tedy můžete být ho vraha pryč a nastoupí na kolem
ků, kterým The jistí, že se nudit nebudete, ačkoliv projíždějící vlak. Její manžel ji však
Artist nepřímo je logické, že tento typ filmu dnes následuje už s jinými úmysly, uvědomí si, že ona je ta žena, se kterou
vzdává hold, je nezaujme každého.
má strávit život a postupně se s ní
i
adrenalinem
usmíří a stráví s ní nádherný den
nasáklé
Safety Východ slunce
Last! z roku 1923. (Sunrise: A Song of Two v přilehlém městě. Na samotném
závěru filmu však šťastné vyústění
V době, kdy se Humans)
zkomplikuje jakýsi Boží trest – při
největší důraz kladl na mimiku USA, 1927
návratu
domů je zastihne bouřka a
Režie:
F.
W.
Murnau
a na řeč těla celkově, bylo obrovskou výhodu dokázat něco, co jiní Hrají: George O‘Brien, Janet Gay- oba ještě musí o své životy bojovat.
nedovedli. Tuto roli zde na sebe nor, Sally Eilers, Gibson Gowland,
Světla velkoměsta
vzal tehdy populární herec Harold Barry Norton
Režiséra se jmé- (City Lights)
Lloyd, který bez jakéhokoli výcvinem F. W. Murnau USA, 1931
ku a bez jištění vylezl na vrchol
můžete znát jako Režie: Charles Chaplin
vskutku vysokého mrakodrapu.
autora slavného Hrají:Virginia Cherrill, Charles
Učinil tak v zájmu scénáře, zabýhororového sním- Chaplin, Albert Austin, Jean Harvajícího se osudy mladíka cestuku Upír Nosferatu, low, Henry Bergman
jícího do velkoměsta s ambicemi
Pokud máte nálanatočil však mimo
stát se někým a vydělat peníze na
du na romanticjiné i romantické
společný život se svou láskou. Pláký film s dávkou
ny mu však nevychází tak, jak by drama Východ slunce, jež tvůrci
laskavého humoměly, a proto neváhá a po vyslech- filmu Umělec zmínili mezi hlavníru, nezklame Vás
nutí tajného rozhovoru svého šéfa, mi zdroji své inspirace. Divák zde
Chaplinův snímek
stěžujícího si na špatnou reklamu, nalezne mírný patos typický pro
Světla velkoměsta.
vyleze na střechu obchodního němé romance, nicméně i origiStejně jako The
nálně
se
střídající
žánrové
zabarvedomu a přiláká na něj tak zraky
kolemjdoucích davů. Původně mu ní (počáteční drama života a smrti Artist byl tento němý film natočen
s tím má pomoci jeho spolubydlící, se promění v bezstarostné putová- již za éry zvuku. Hlavní postavou
který má s podobnými aktivitami ní zamilované dvojice) a režisérův je samozřejmě tulák Charlie, jenž
zkušenosti a dle domluvy má mla- novátorský přístup v koncipování zabrání movitému muži spáchat
sebevraždu. Dokud je tento muž
díka v prvním patře vystřídat. Jako záběrů.
by však hlavní protagonista neměl Podtitul A Song of Two Humans v podnapilém stavu, je svému zasmůly dost, na jeho přítele dosta- napovídá, že ústředními postava- chránci vděčný, obdaruje ho svým
ne spadeno kolemjdoucí policista, mi budou muž a žena. Tato dvojice automobilem a poskytne mu azyl.
znemožní tak dvojici nenápadnou krátce provdaných manželů žije Jakmile však spánkem vystřízliví,
záměnu a donutí Harolda, jak se na vesnici a právě prochází kri- zapomene na to, že mu ten otrhaný
mladík jmenuje, vylézt celou cestu zí svého vztahu. Muže svádí jiná chlapík s knírkem předchozí den
krasavice, jež pochází z města a na zachránil život, nechá ho vyvést z
až nahoru na vlastní pěst.
Děj nikterak převratný, doplněný venkově jen tráví dovolenou. Jeho domu a pohrouží se zpět do svého
příhodami z obchodu vyznačují- mysl je ovládána tělem, plně ženě cynického života. Charlie ve městě
cích se znaky klasické grotesky, je podléhá a tento románek vyvrcho- potkává krásnou slepou pouličvšak podán s takovou porcí nad- lí v momentu, kdy ho démonická ní prodavačku květin, do které se
sázky, že vyloudí úsměv i na tváři milenka požádá, aby svou ženu za- okamžitě zamiluje a rozhodne se,
největšího mrzouta. Harold Lloyd bil. A tak vypluje se svou manžel- že jí musí v její životní situaci pomá charisma na rozdávání, chybí kou na výlet, a když už jsou dosta- moct.
O patro výš
(Safety Last!)
KULTUREL
Protože tato chudá žena slyší pouze jeho laskavá slova a příjímá
dary, nevidí jeho ošuntělý zevnějšek a považuje ho za bohatého
gentlemana. Při jedné z návštěv v
příbytku květinářky Charlie náhodou najde dopis, ve kterém od ní
požadují zaplacení nájemného do
rána příštího dne. Aby pro svou
milovanou peníze získal, uchýlí
se až k placené účasti na zápasu v
boxu. Jak jeho souboj dopadne a
jak k oněm pěnezům na nájem a
léčbu slepé květinářky přijde, Vám
prozrazovat nechci. Raději se sami
podívejte, jak tato chaplinovská romance skončí.
Muž s kinoaparátem
(Человек с
Киноаппаратом)
Sovětský svaz, 1929
Režie: Dziga Vertov
Na závěr bychom
Vám chtěli doporučit film, jenž se
mírně odchyluje od
tématu naší rubriky.
Muž s kinoaparátem je totiž němý
hodinový
dokument plný dynamicky sestříhaných
záběrů, jejichž leitmotivem je muž
nesoucí na zádech stativ s kinoaparátem. Ten muž je zamilován do
filmového média, s jehož pomocí
zachycuje lidský druh v pohybu.
Na plátně se střídají otevírající se
žaluzie se záběry ženy, která stejným způsobem rozlepuje svá výčka po probuzení. Zaujaté lidské
tváře, promazaná kolečka strojů,
proces výroby filmu, městský ruch,
denní rituály člověka: vše spojeno v homogenní tvar doplněný
současnou atmosférickou hudbou
Cinematic Orchestra. Čilavěk s kinoapparatom je svěží experimentální bonbónek, plný překvapující
nadčasové estetiky, kterou dokáže
zaujmout nejen studenty filmové
teorie.
ROZHOVOR S TALENTEM
... s Dominikem Hořejším
Tentokrát jsme si pro vás připravily
rozhovor s talentovaným sextánem
Dominikem Hořejším. Novopečený redaktor nám prozradí něco
o svém volném čase, o svých koníčcích i to, kam by se chtěl vydat
po maturitě. Dozvíte se také něco
o jeho největší zálibě – tenisu. Tohle všechno a ještě mnohem více se
dočtete v následujícím rozhovoru.
Co máš na naší škole rád a
jaký je tvůj oblíbený předmět?
Ačkoliv si to mnoho lidí neuvědomuje, naše škola je jedna ze čtyř
nejlepších v kraji. Nebojím se říci,
že je pro mne ctí docházet do této
školy v těchto letech, kdy hodiny
vede tolik kapacit ve svých oborech. Jsem jim vděčný za jejich zápal a odhodlání, i když s některými
občas vedu i osobní spory. Právě
vysoké procento velmi kvalitních
profesorů dělá naši školu tak výjimečnou. Nikdy jsem nelitoval toho,
že jsem právě zde. Co se předmětů
30
-MAR.MAR & TEST-
není nic světoborného. Tři třetí
místa v krajském kole zeměpisné
olympiády a ztráta postupu do republiky o bod nebo dva jsou smůla,
nebo spíše neschopnost dotáhnout
něco do vítězného konce. Stejně
Kde se vzala tvá láska k ze- tak dělené druhé místo na krajském kole matematické olympiády
měpisu?
Nenazýval bych to láskou, spíše je ostuda, pokud vám vítězství utezálibou. Jako malý jsem hrozně če jen kvůli chybě v součtu, kterou
rád listoval atlasem a nejspíš díky obvykle dělají děti ve druhé třídě.
vrozenému daru dobré paměti Takže z olympiád si nosím v duši
jsem získal vědomosti, které se mi povětšinou zklamání. Jediná věc,
po několika letech začaly vyplácet. která ten smutek přebíjí, je poměrNavíc mě vždycky zajímalo dění ve ně tučná obálka, kterou na konci
světě a pokud chcete mít alespoň roku dostáváte (směje se). Mrzí mě
nějaký přehled, určité znalosti po- ale přístup dnešních ročníků nižšího gymnázia. Vypadá to, jakoby
třebujete.
většina z nich neměla o nic záBěhem šesti let tvého pobytu jem. Zkuste se zlepšit a vy, kteří se
na škole ses účastnil mnoha účastníte, bojujte s vervou i nadále.
olympiád, mohl bys přiblížit
Už jsi přemýšlel o tom, kam
své úspěchy?
Neřekl bych, že mám za sebou ně- budou směřovat tvé kroky,
jaké úspěchy. Většinou jsem zůstal až opustíš gymnázium?
krok od nějakého dobrého výsled- Samozřejmě že přemýšlel, ale zaku. Vyhrát okresní kolo čehokoliv tím neznám odpověď na to, kterou
týká, nedokážu vám říci, který je
ten nejoblíbenější. Záleží na profesorech, probírané látce a přístupu,
ale poslední dobou si asi nejvíce
užívám hodiny zeměpisu.
vysokou školu si vyberu. Spíš postupně vyřazuji nevhodné kandidáty. Jediné, co vím, je, že bych po
vysoké dělal rád práci, která by mě
naplňovala a díky které bych mohl
mít nějaký přínos a šanci věci zlepšovat. Která práce to je, zůstává zatím ve hvězdách.
Jaké máš koníčky?
Většinu toho zbytku času, který nezaplní škola a spánek, věnuju tenisu, zejména od dubna do října jsou
třeboňské kurty mým druhým domovem. Mimo to si občas poslechnu nějakou muziku, převážně rock,
sem tam se pokusím něco přečíst,
zahrát si pár oblíbených her a občas někam vyrazit.
Proč sis vybral právě tenis?
Vyzkoušel jsem spoustu sportů, ale
u všech jsem něco postrádal, až
jsem ve 13 letech vzal do ruky raketu a velmi brzy jsem poznal, že
tohle je to pravé. V současnosti
nemiluju nic tolik, jako své rakety.
Obrovskou výhodou je, že si člověk jde zahrát, kdy se mu zachce,
tréninky si domluví tak, jak potřebuje. Nikdo vás do ničeho nenutí
a na kurtu stojíte jen sami za sebe,
popřípadě jakožto sehraná dvojce,
pokud hrajete debly. Tenis je zkrátka králem mezi individuálními
sporty, povzbuzování a hecování
tady funguje stejně jako kdekoliv
jinde a ta krása prostředí…slunce
se odráží od oranžového zlata na
kurtu, nad vámi je blankytně modrá obloha, teplota se blíží 35°C a
vy veškerou energii proměníte ve
vítězný forehand. Po hře si sednete na terase, dáte si ledovou Colu
nebo pivo a poklábosíte. Krásná
letní idylka.
Hraješ jen rekreačně nebo se
účastníš i nějakých turnajů?
Poslední dva roky jsme se začali
účastnit soutěží. Každé jaro hrajeme dorosteneckou ligu za Třeboň a
31
přes léto nebo v zimě jezdíme na
turnaje. Tam se ukazuje další plus
tenisu, v naprosté většině případů
bývá na turnaji skvělá atmosféra. Vzájemně se dokážeme bavit,
smát se, i když víme, že proti sobě
budeme bojovat a i po třech hodinách bitvy jsme schopni podat si
ruce, ocenit kvality soupeře a dál
se bavit stejně jako před zápasem.
Samozřejmě i tady existují výjimky,
ale není jich moc.
podávajícím hráčem a Federer je
elegán a je zkrátka radost sledovat
jeho hru živě.
V redakci GYMu nejsi moc
dlouho, proč si se k nám přidal?
Dlouhou dobu jsem váhal, ale
nakonec zvítězila má zvědavost a
touha po nových zážitcích, navíc
tu může člověk prezentovat své
názory a spolupracovat s pohodovou partou lidí. Nejsem v redakci
ani čtvrt roku, přesto mi velice přirostla k srdci a svého rozhodnutí
přidat se jsem zatím ani na vteřinu
nelitoval.
Jaká je tvá představa ideálního budoucího života?
To je hrozně široká otázka, na kterou se těžce odpovídá. Nicméně
doufám, že budu prožívat svůj život naplno. Budu mít práci, do které budu vstávat s úsměvem. Rozhodně nehodlám zanevřít na tenis
a další zájmy. Rád bych procestoval
svět a poznal spoustu míst. Každý z
nás si asi představuje, že bude celý
život dělat a mít věci, které ho budou bavit a o kterých sní. Otázkou
zůstává, jestli své sny dokážeme
realizovat.
Většinou si soupeře poddám už
svým drtivým podáním...
Máš mezi profesionálními
sportovci své vzory? V čem?
Tak určitě, můžeš mít spousty vzorů a být výbornej hráč, ale pak se
zraníš... Ne teď vážně, prvním
vzorem mi byl asi Oliver Kahn, zarputilý a nekompromisní brankař,
který raději zlomil soupeři čtyři
žebra, než aby dopustil prohru
svého týmu. Po přechodu k tenisu
jsem jako vzor začal vnímat trojici
Nadal, Roddick, Federer. Nadala
pro jeho bojovnost a vytrvalost,
Roddick je dodnes nejrychleji
Co pro tebe znamená láska?
Čekal jsem, že tahle otázka přijde.
Názory na lásku mám závislé na
náladě. Jsou dny, kdy lásku pokládám za něco naprosto nevýznamného a bezcenného a city za ubohý
projev lidské slabosti a neschopnosti vystačit si s vlastními myšlenkami. Ale občas mám i slabší
chvilky a při nich je pro mě láska
jistota, že člověk není na všechno
sám a že může vzájemně sdílet radosti, trable i vítězství s někým jiným. Ideální případ bude nejspíše
někde uprostřed.
GYM, WELLNESS & STUFF
-KATE- & PETR KOSTELECKÝ
Po stopách sportovních úspěchů
32
postup do semifinále. Bohužel se
opět
nezadařilo a naše chlapce
První z řady úspěchů se podařil našim futsalistům, kteří 22. tedy čekal boj o 5. místo. V něm
března odcestovali do Dačic k vyhráli nad SŠTO Dačice. Nakookresnímu turnaji. Na rozdíl od nec se tedy povedlo vybojovat 5.
Středoškolské futsalové ligy se již místo.
nehrálo o postup do krajského Reprezentovali nás: J. Drahoš z
finále, chlapce však čekalo 9 sou- IV., P. Čurda, T. Tichý a Š. Řepa
peřů a mnoho utkání. K postupu z V., P. Čížek z VI., L. Klufa, J. Bedo play–off bylo potřeba jedno- neda a J. Čížek z VIII.
ho vítězství ve tříčlenné základní skupině. To se podařilo hned Frisbee
v prvním utkání proti papírově Míčové sporty jsou v kurzu, nicnejslabšímu soupeři. Ve druhém méně ani takovým létajícím talízápase o lepší pozici do čtvrtfiná- řem naši studenti nepohrdnou, a
le se podařilo vyhrát 1: 0. Vítězná tak i ve frisbee máme zastoupení.
série pokračovala i ve čtvrtfinále, A to velice nadané. Devítičlenný
kde však inkasovali svůj první tým (Martin Prach, Jakub Sýkogól v turnaji. Jízdu našich chlap- ra, Jan Čížek, Matěj Knopp, Raců zastavili až borci z dačického dek Stellner, Jakub Pipek, Tereza
gymnázia, kteří náš výběr po Tichá, Michaela Matějková a
smolné brance porazili 1: 0. Chuť Vojtěch Klimeš) vybojoval v rea reputaci si tak spravili výhrou publikovém kole 28. března v na6:2 v utkání o bronz proti jindři- šem hlavním městě 4. místo. Po
chohradecké obchodní akademii. dvou výhrách a jedné prohře ve
V konkurenci 9 družstev naše
škola obsadila krásné 3. místo.
O úspěch se postarali: P. Kostelecký a M. Franěk z 3., T. Zvánovec a O. Zajíček z VII., Marek
Novák a Martin Novák z 4., J. Beneda a L. Klufa z VIII.
Další futsalový úspěch
Volejbal – chlapci
Na svůj turnaj vyrazili také naši
volejbalisté. Do Jindřichova
Hradce 26. března však musel
odcestovat celek oslabený o několik kvalitních hráčů. Přesto
byli všichni odhodláni porvat
se o nejlepší výsledek. Bohužel
hned v prvním utkání ve tříčlenné skupině přišla prohra s jindřichohradeckým gymnáziem. Ve
druhém utkání se již bojovalo o Londýn už nestihneme, ale Rio je naše!
skupině se naši dostali do semifinále, kde však podlehli Gymnáziu Boženy Němcové. V boji o 3.
třetí místo odešli opět poraženy
Gymnáziem Jírovcova a zůstalo
pod „bednou“. I přesto je to velice cenný úspěch. Blahopřejeme.
Volejbal – dívky
Dívčí volejbalové družstvo si vyrazilo 29. března na výlet do Jindřichova Hradce, kde se statečně
popralo s dalšími 8 družstvy a
vrátilo se stříbrným místem v
kapse. Gratulujeme k úspěchu
Haně Kohoutové, Daně Papáčkové, Barboře Kováříkové, Anetě
Bohuslávkové, Karolíně Macháčkové, Sumi Kadyrové a Kristýně
Vlkové!
Florbalový turnaj
O další parádní úspěch se postarali florbalisté těsně před Velikonoci na turnaji v Jindřichově
Hradci. Rozhodli jsme se, že si
o průběhu soutěže pohovoříme
s člověkem, který všechna klání
pozorně sledoval zpoza své masky. Tím člověkem není nikdo jiný
než brankář Václav Žák. Týmy
byly rozlosovány do dvou šestičlenných skupin. Do finálové
skupiny postupovali dva nejlepší
celky z každé skupiny. „Postup
do finále byl jednoznačně naším
cílem,“ potvrzoval vysoké ambice našeho výběru Václav. Herní
čas byl stanoven na 10 minut.
„Nebyl prostor pro velké taktizování a šlo jen o to, dobře bránit
a dát nějaký ten gól,“ upozorňoval brankář reprezentace našeho
gymnázia. Náš tým se také obával kvality turnajových rozhodčích: „V minulých letech zápasy
pískali nepříliš kvalitní sudí, byli
jsme velmi zvědaví, jací rozhodčí
se předvedou letos.“ Hned v prvním utkání proti jindřichohradecké obchodní akademii však
sudí ukázali svou kvalitu. „Správně vyloučil dva soupeřovy hráče
a my díky přesilovce vyhráli 1:0,“
pochvaloval si držitel čistého
konta. ,,V dalším utkání proti
hráčům z Českých Velenic jsem
bohužel inkasoval svůj první gól
v turnaji,“ litoval náš gólman. Podařilo se však vyrovnat a výhru
těsně před koncem zajistil Petr
Čížek. Třetí zápas proti OA Třeboň byl již méně dramatický, „po
hattricku Petra Čížka a brance Jiřího Pechy jsme mohli slavit další vítězství.“ V posledních dvou
utkáních naši chlapci pokračovali v dobrých výkonech a po remízách 1:1 (SOUZaS Dačice) a 0:0
(SOU JH) se jim podařil postup z
prvního místa do finálové skupiny. „Čekal nás přesun do jiné haly,
kde jsme měli odehrát zbývající
utkání,“ popisoval brankář, který ve čtyřech utkáních inkasoval
pouze dvě branky! K prvnímu
utkání museli chlapci nastoupit
ihned po svém příchodu do haly.
„Po smolné brance jsme bohužel
podlehli 0:1 a sen o prvním místě
se začal rozplývat,“ litoval Žák. V
posledním zápase se po brance
Davida Nehody podařilo vybojovat 2. místo z 12-ti zúčastněných
družstev. Přesto, že se nepovedlo vyhrát jedná se o obrovský
úspěch a perfektní reprezentaci
dní a byl rozdělen na dvě části.
Nejprve odcestovala sekunda,
následována sextou a druhákem.
Účastníci si chválili také dobrou
kvalitu výcviku. Jedinou výtkou
byla snad pouze délka kurzu, na
kterou si stěžovali především
starší studenti. V sekundě se objevily názory, že byla 5 –ti denní
délka kurzu dostačující. V minulém čísle jsme se mohli dočíst o
Lyžováním k drtivé spokojenosti zdar! No nazdar!
školy. „Musím poděkovat klukům za skvělou práci především
v obraně.“ My děkujeme za informace a všem gratulujeme k dosaženému úspěchu!
Za pomoc při tvorbě aktualit děkujeme panu Wernerovi a paní
Krčálové
Lyžařské kurzy
Na přelomu února a března opět
vyrazili žáci sekundy, druhého
ročníku a sexty na lyžařské kurzy.
Znovu byl zvolen Skiareál Černá
hora- Janské Lázně v Krkonoších.
Drtivá většina zúčastněných si
úroveň zvoleného střediska velmi pochvalovala. Kladné reakce
se objevovaly i ohledně ubytování a stravy v hotelu Siréna. Stejně jako minulý rok trval kurz 5
jisté nevraživosti mezi sextou a
druhákem, proto nás zajímalo,
jak probíhalo jejich soužití v Krkonoších. Dozvěděli jsme se, že k
žádným konfliktům nedocházelo, naopak se podařilo vzájemné
vztahy těchto dvou tříd vylepšit.
Již nyní se tedy mohou těšit primáni, kvintáni a prváci na své
lyžařské kurzy v příštím roce.
O bezproblémový průběh kurzů se starali instruktoři: Petr
Werner, Naďa Krčálová, Zuzana
Dvořáková, Zdeněk Kučera, Štěpánka Otepková a čtvrťák Štěpán
Kutiš.
33
DEKAHOVOR
... s Janou Haiderovou
-TT-
očekávání spočívalo v tom, aby se
jakž takž dobře učily a po maturitě
dosáhly vysokoškolského vzdělání
(proto ostatně šly studovat na gymnázium). To se mi splnilo. Dcera
Karolina vystudovala bohemistiku
na FF UP v Olomouci a je učitelkou češtiny, syn Jan vystudoval
2. LF UK v Praze a je ortopedem.
Ale to už bylo jejich očekávání, ne
moje.
Magister dixit!
Dekahovoru jsem se tentokrát
ujmul já, protože probíhal se zcela
unikátní osobností: Janou Haiderovou. Většina studentů ji asi zná
jako upovídanou učitelku, kterou
na cestách provází charakteristický
zvuk cinkání klíčů. Dobře si vzpomínám, jak mě toto sílící cinkání
děsilo, když jsme měli psát test z
latiny. Že není jenom děsivá, ale
má také smysl pro humor, prokázala paní Haiderová opět ve spojení s cinkáním. Neprozřetelně jsem
si z něho dělal srandu a ve třídě
cinkal klíčí a skandoval: „Demise,
demise!“ Zákonem schválnosti se
za mými zády najednou objevila
oběť tohoto dekahovoru, místo hubování však začala cinkat se mnou.
V následujících řádcích bych vám
34
Co vás vedlo k volbě stát se
pedagogem? A proč zrovna
francouzština a latina?
Nevzpomínám si, že bych někdy
chtěla být něčím jiným než učitelkou, těžko dnes říci, co mě k
tomu vedlo. Odjakživa mě lákalo
učit cizí jazyky, kde učitel vidí na
svých žácích určitý pokrok, hlavně začne-li s úplnými začátečníky.
A proč francouzština a latina? Na
oba předměty mě učila moje matka, byla na mě dost přísná, a tak
jsem se je docela naučila. Ale latina
byla tak trochu z musu. My jsme si
rád alespoň trochu přiblížil tuto mohli podat jen jednu přihlášku na
výjimečnou ženu, i když se sem pár VŠ, tak jsem kalkulovala s tím, že
věcí, které při rozhovoru zazněly, na francouzštinu s latinou se bude
nemůže napsat. Alea iacta est!
jistě hlásit méně uchazečů než na
francouzštinu s češtinou, ruštinou,
Máte ráda netopýry?
dějepise…A latina tehdy v r. 1968
Nikdy jsem živého netopýra ne- nebyla až tak mimo mísu, v polovividěla, jen na obrázku nebo ve ně 60. let vznikly humanitní větve s
filmu, nemám je ráda ani nerada. povinnou latinou, v r. 1968 se mluRespektuji, že jsou asi užiteční (prý vilo o obnovení prvorepublikových
pomáhají udržovat rovnováhu v osmiletých gymnázií…
přírodě), ale na druhé straně prý
to jsou i přenašeči až 60 druhů virů Proč na chodbě často cinkávčetně tzv. paramyxovirů. Ty způ- te klíči? Vzpomínáte na revosobují nemoci, jako jsou spalničky, luci?
příušnice nebo zarděnky. Takže?
Já necinkám s nějakým úmyslem.
Moje klíče cinkají, protože je jich
Splnily Vaše děti očekávání?
na svazku hodně. Posledních 10
Moje děti jsou absolventy naše- – 15 let jsem učila na 4 školách ve
ho gymnázia z r. 2001 a 2003. Mé 2 městech, mám všechny klíče po-
v Normandii. Tam mě vyslalo MŠ
ČSR jako čerstvou absolventku FF
UK na základě Programu československo-francouzských kulturních
a vědeckých výměn. O stipendium
jsem se musela ucházet na základě
doporučení své fakulty a možná
dnes bude čtenářům GYMu připadat divné, že jednou z podmíMěla jste nějaký středoškol- nek bylo členství v Socialistickém
ský románek? Jak jste se se- svazu mládeže, kam jsem vstouznámila se svým manželem? pila až v 5. ročníku poté, co mě k
Máte recept na šťastné man- tomu přemluvily dvě kamarádky.
To jsem ještě netušila, že mi to
želství?
Ano, celý 2. ročník jsem každou pomůže k tomuto francouzskému
přestávku trávila s přítelem z ma- pobytu, a tak s odstupem času svéturitního ročníku. Dokonce jsem ho vstupu do SSM vůbec nelituji,
se vsadila s kamarádkou, že my stejně bych tam musela vstoupit
dva se určitě vezmeme. Samozřej- jako mladá začínající učitelka o
mě jsme se nevzali…Manžela jsem rok později na našem gymnáziu…
poznala na našem gymnáziu při Už jako učitelka jsem se zúčastnila
třídní schůzce. Byla jsem třídní měsíčních prázdninových pobytů
jeho o 10 let mladší sestry a on tam organizovaných francouzskou vlápřišel místo rodičů. Pak přišel po- dou pro učitele francouzštiny z cedruhé a myslím, že teprve potřetí lého světa (v r. 1977 na univerzitě v
kápnul božskou, proč tam vlastně Grenoblu a v r. 1990 ve Strasbourchodí. Do půl roku jsme se vzali a gu). A v rámci všech těchto pobytů
jsme spolu už skoro 33 let. Recept jsem měla možnost procestovat i
na šťastné manželství nemám a asi jiná místa Paříží počínaje a Azuroani neexistuje. Prostě to někdy vy- vým pobřežím konče. A samozřejmě byly i nějaké soukromé cesty
jde a jindy ne.
po listopadu 1989.
Organizace maturitního plesu je už dlouho neodlučitel- Máte zkušenost i s vysokým
ně spojená s Vaší osobou. Co školstvím - učíte budoucí
učitele. Jaká je to práce?
všechno zařizujete?
Při organizaci maturitních plesů, Od r. 1995 jsem působila na katedpokud je maturanti pořádají pod ře romanistiky PF JČU v Č.B. Bylo
hlavičkou SRGT, dělám pouze to vlastně také z musu. Byla jsem
styčného důstojníka mezi žáky a vyzvána, abych se ucházela o místo
předsedou SRGT (Karel Haider, odborné asistentky a do konkurzu
pozn. redakce) takže většina práce, jsem se tehdy přihlásila jen proto,
jako uzavírání smluv, platby účin- že jsem věděla, že se se svým obokujícím, žádost o povolení tomboly, rem (k francouzštině a latině jsem
vyúčtování plesu atd. leží na man- těsně před listopadem 89 opět z
musu vystudovala ještě ruštinu) na
želovi. Já mu jen pomáhám.
našem gymnáziu neuživím. A jaká
Kde všude jste byla a kolikrát to byla práce? Docela těžká. Každý
vyšší stupeň ve školství znamená
ve Francii?
Ve Francii jsem byla poprvé v především náročnější přípravu na
r.1973/74 na osmiměsíčním studij- výuku.
ním pobytu na univerzitě v Caen
hromadě včetně klíčů z domova,
ve škole je nedávám z ruky, aby
se mi někde neztratily či abych je
nemusela hledat někde v tašce při
návratu do kabinetu nebo při otevírání různých učeben. S revolucí,
na kterou si samozřejmě pamatuji,
to opravdu nemá nic společného.
Locutio argentea sed silentium
aureum...
35
Co čtenářům jako francouzštinářka řeknete ke slovnímu
spojení „Francouzský polibek“?
Tuto otázku myslíte vážně? Domnívám se, že snad každý ví, že
francouzský polibek je akt, při
němž se do líbání zapojí i jazyk,
který vnikne do úst partnera. Proč
se mu říká francouzský, nevím.
Koncem středověku pro něj existoval i výraz florentinský polibek,
který byl katolickou církví i v manželství považován za závažný hřích.
Ještě že nežijeme ve středověku, jinak byste byli všichni hříšníci!
Jaké je vaše oblíbené latinské přísloví – proč?
Di pedes laneos habent. Ti, kteří
chodí na latinu, rozumějí, takže
pro ostatní: Bohové mají nohy z
vlny, tj. trestající bohové se blíží
neslyšně, jako by měli nohy z vlny.
Představa o božím trestu je spojena s jeho nepozorovatelným a tedy
nečekaným příchodem. Tedy: Boží
mlýny melou pomalu, ale jistě.
DRBY
-KRUTOPŘÍSNEJHUSTODÉMON-
není úplně jisté, doporučuji následující test: dejte si před sebe levou
ruku s nataženými prsty, a porovnejte délku prsteníčku a ukazováčku. Pokud je prsteníček delší, jste
homosexuál. Pokud je ukazováček
delší, jste heterosexuál. A pokud
jsou oba prsty stejně dlouhé, no,
hádejte jaká asi je vaše orientace.
Tento test stoprocentně doporučuji,
protože sem zjistil, že jsem bisexuál. Zkrátka lidumil.
Jaro je tu! Thank you, captain ob-
vious. S tímto obdobím jde ruku v
ruce nárůst romantických záležitostí a drbů vůbec. Všem protagonistům těchto drbů předem děkuji
za snahu, je radost o vás psát. Obzvlášť když se mi dostane do rukou
milostný dopis, to je opravdu krásný dárek. Trochu jsem se rozepsal,
když už je tématem GYMu láska.
Miluji vás!
Začnu s tím, co jsem už nakous-
nul. Jistý D.N. ze sekundy byl natolik neprozíravý, že si nechal v učebně chemie jemu určený milostný
dopis, aniž by si ho přečetl. Můj
statečný informátor ho našel a dodal do správných rukou, tedy mých.
Musím říct, že jsem si opravdu početl. Nejdřív jsem se zhrozil při
nacházení tolika chyb (například
místo „Něco k tobě cítím“ „Asi tě
cejtim“), pak jsem naštěstí zjistil,
že pisatelka dopisu je ze základní
školy. Ach, ta úleva. Poté jsem se
zaměřil na informační obsah dopisu. Kromě toho, že jí D.N. půjčil mikinu (a ona ho ze sebe ještě
dlouho cejtila) a řekl si o francka
(kterého by mu pisatelka ráda dala,
kdyby zrovna neměl holku), jsem
se toho moc nedozvěděl. Emoční
stránka věci je asi nejzajímavější,
dovolím si citovat závěr: „Já k tobě
cítím nejlepšího kamaráda, možná
J
ako blesk z čistého nebe se zjevil
něco víc […] Ale když nad tím tak
septimánsko-třeťácký pár. Jde o
přemejšlím, už cejtím míň.” Abych
krásný příklad zlepšování vzahů
ukázal, jak jsem charakterní démezi čtyřletým a osmiletým gymmon, vrátil jsem D.N. dopis s přináziem. Spread the love! On parpsanou radou: „Utíkej!“
ties.
Hledá se zloděj ponožek z šaten Tezi, že puberta je nejhorší v tercii,
na tělocvik, za dopadení věnuji
potvrzují aktuální zástupci této tříDobbymu ponožku, aby byl kody, jejichž pohlavní pudy se stávají
nečně volný a nemusel pracovat ve
nekontrolovatelnými. Anebo snad
školní jídelně.
jen konzervativně udržují tradici
bezmikinového dne?
dyž jsme u té školní jídelny…
tradice zřetelně upadají, protože
alší pár, který lidé nazývají příkdyž někomu (včetně Veroniky
vlastkem „trpasličí“, vzniknul bližJandové) spadne oběd, už nikdo
ším kontaktem (který ostatně lze
netleská ani neskanduje. Ach jo.
často pozorovat na chodbách gymnázia) terciánky S.H. se sextánem
alší milostný dopis, který se mi
J.P. Zajímavostí je, že Kubovi se podo ruky nedostal, ale jehož existenvedlo získat si její srdce během čece je potvrzena, obdržel M.F. z 3.
kání na vlak. Tomu říkám rychlost!
Paradoxně, pisatelka dala dopis do
špatné skříňky, a to do skříňky G.D.
mperátorka, též známa jako
ze stejného ročníku. Jak pikantní!
správkyně školní sítě, potichu zaIntriky, vztahy, zrady, alkohol. Ne,
blokovala facebook. Způsobila tím
nemluvím o nějaké telenovele, ale
paniku jak v řadách studentů, tak
o drsné gymnaziální realitě! F.F. z
i učitelů, protože nikdo o tom neV. přebral svému spolužákovi J.Č.
měl tušení. Nic proti úrovni někteslečnu, Veroniku Schiesslovou z
rých počítačů ve škole (nefunkční
SOŠ a SOU Třeboň. Abych jako
většina USB portů na počítači v
morální autorita sdělil poučení pro
sextě, rozdílné možnosti otevírání
vás: Nepřehánějte to s pitím v příprezentací v novějším formátu –
tomnosti své dívky!
někde nefunguje .pptx, někde ani
.ppt, neskutečně zpomalené PC ve
lyšel jsem, že byla prvačka S.K.
třídách, počítače v klubu nejde ani
uražena tím, co se povídá o její sezapnout a když je někdo opravuje,
xuální orientaci. Dobře, pokud to
dostane za to napomenutí), ale člo-
K
D
D
36
S
I
věk si zkrátka může myslet, že na
těch zasekaných počítačích už ani
ten facebook nefunguje.
Vztah jako nejlepší lék na rozchod? Dívky L.H. ze sexty a D.A. z
kvarty zřejmě mají stejný názor na
problematiku vyrovnání se s rozchodem.
Stálá celebrita drbů, známá pod
krycím jménem Pornohvězda, na
lyžáku s kluky ze sekundy podnikala velmi zajímavé věci!
Sekunda se vůbec pohybuje ve
statistikách vzhůru. L.L a K.S. mají
mraky nápadníků ze základní školy!
Když vás už všichni partneři zkla- Kdo by nechtěl mít kluka s přemají, je nejlepší změnit loviště. B.K.
z kvinty se poohlédla na základce,
chytila mladého fotbalistu Jakuba
Kopeckého.
zdívkou Durex? To už o něco o
jeho kvalitách vypovídá, že. Ulovit
se ho podařilo H.L. z primy, gratuluji!
Každý máme své neřesti, ovšem Dostal jsem zajímavou informaci
ta O.K. ze sekundy je zcela speciál-
přes e-mail, cituji: „W.J. z kvarty je
stále obalená kluky z nižších tříd.
Jsou tam každý den, takže jí to osaéfredaktor GYMu má zase jinou hávání zřejmě nevadí.“ Mám otázspecialitku, okázale flirtuje, opa- ku - co se přesně myslí tím Jsou
kuji flirtuje, s členkami redakční tam každý den? Co na to Navara?
rady! Nejedná se už o pracovní ha- A Jan Tleskač?
rašení? :D
hodinách většinou nejsou žáci
asanova M.K. si těžkou hla- moc důvěrní (osobně si vzpomívu s rozchody příliš nedělá. Když nám jen na jedno vyznání lásky při
ho opustila A.B. z tercie, začal to hodině hudebky), jistou výjimku
zkoušet u jejich společné spolu- tvoří M.M. ze septimy. Když měl
ní. Má to rád v tobogánu. Přeberte
si TO, jak chcete….
Š
C
žačky A.K. Myslivec si holt musí
udržovat svůj rajón.
Oktáva zřejmě bude mít svého
propadlíka. Jak se říká, ty největší
hvězdy zazáří v září.
Prima má svého idola, Skřiván-
ka. I jeho spolužačka R.N. a M.K.
ho zbožňují! Radka nám poskytla
následující vyjádření: „Nemůžu v
noci spát, je to pěknej pták!“. Způsobí boj o idola konec jejich přátelství?!
M.K. ze sekundy má vážný problém. Pořád se nemůže rozhodnout, s kterou dívkou chce vlastně
chodit. Jsou tři, to znamená, že si
nemůže hodit mincí…jak to chudák udělá?
V
37
zmínit, co by se pro něj změnilo,
kdyby byl ženou, na prvním místě
měl zbavení se problémů s ranní
erekcí. Něco takového říct před
celou třídou chce opravdu velkou
odvahu, a vyloženě si to říká o ilustraci.
Pan Kučera má novou zbraň! Je
jím Hlas ulice, silný to zdroj informací, defenestrací a revolucí.
Domněnku, že se tím stává nebezpečnějším než jeho věčný rival
Krutopřísnejhustodémon, si ověříme v následujících týdnech. Má
snad něco za lubem s balónky v
jeho kabinetu?
Žhavé zprávy: vyrojily se hned
dva nové páry (jako houby po dešti), V.A. ze sexty se dal dohromady
s o dva roky mladší A.B, překvapivější ovšem je vztah A.F. ze třeťáku
s “minižákem” R.C. z druháku.
V
chystaném dokumentu o
GYMu se dozvíte další má šokující
odhalení o temném prostředí třeboňského gymnázia. Máte se na co
těšit!
NA ZÁVĚR
38
„To už je zase jaro?“ zeptala se
mrazivě zima sama sebe. „Ano
prosím,“ odpovědělo uctivě jaro, a
odkrylo od zbytků sněhu zbývající
písmena dlaždicového nápisu před
školou. „Tak, jaro bychom měli,
teď ještě vyhlížím pampelišky a
nový automat,“ připojil se pan
školník. Pampelišky si sice daly na
čas, nový automat zato přišel téměř
vzápětí. „Širší, větší, více spirál,
více baget,“ shrnul přednosti monstra dodavatel. „Nový automat na
gymnáziu naše sladké brambory
-ROS-
opravdu ohrozit nemůže,“ komentovala konkurenci lakonicky
školní jídelna. Možná i z toho důvodu poté mizely bagety závratnou
rychlostí. „Nebagatelizujte bagety,“ křičela zoufale zdravá výživa.
„Don´t worry, baguette happy,“
odvětil na to čerstvě přezutý Peter
Dunn, Angličan každým coulem.
Pak už do školy přišla inspekce. „In
spekce veritas,“ ozvalo se ze sborově ze sborovny. „Et quis custodiet ipsos custodes?“ odvětila drzá
ozvěna. „Inspekce je out, in jsem
teď já,“ komentovala na dálku
dění adopce. A tak jsme bez dechu
adoptovali, až to vypadalo, že snad
adoptujeme celou Keňu. „Keňa
dnes, zítra Afrika, potom zbytek,“
lakonicky a s železným přesvědčením dodala koordinátorka Adéla.
„A kdo bude adoptovat, až budou
všichni adoptováni?“ ozvala se
opět ozvěna. „A dost,“ uťalo drzost
ticho. „A dost,“ uťala ticho ozvěna,
zanechávajíc po sobě spoustu nezodpovězených otázek.
Když na školu přiletěla bez drátů a zabezpečení wifi, přinesla na
křídlech nebývalý spor. „Trochu
se obávám, že tato technologie
budoucnosti přinese do školy informační chaos,“ dumal nad čerstvou vymožeností duch zašlých
sboroven. „Jen přehánějte a strašte,“ poklepala na to učitelům po
ramenou chmurná obava. „Máme
se bát budoucnosti?,“ obávali se
proto konzervativní učitelé. „V
klidu,“ snažili se je uklidnit wifi
zdatní studenti. „V klidu? A proč
bychom měli být v klidu?“ ptali
se konzervativní učitelé. „V klidu,
protože vaše budoucnost se dá vygooglovat,“ dodali docela na závěr
wifi zdatní, a jali se pro změnu
googlovat lásku…
ŠLESVIKOMIKS
SEZNAMKA
Hledám bohatého nadsamečka s příznivou genovou
výbavou AAXYY.
Zn.:Tetování výhodou.
Nadsamička ze 4. ročníku
Hledám někoho pro chvíle
společného vyšívání křížkovým stehem.
Zn.:Upřednostňování
sacharidové snídaně před
bílkovinovou snídaní
výhodou.
Anetka Kvěchů
Jste nezadaná a modrooká? Poptejte se v druháku,
modroočka zde vítězí.
Hledám muže, který
může.
Nadsamička ze 4.
ročníku
Po koupi nového voltmetru hledám někoho na
společné měření.
Zn.: Zájem o Coriolisovu
sílu výhodou.
Andrejka Hlínová
Hledám majitelku neporušeného hardwaru. Pokud možno i s dobrým
softwarem.
Jan von Družka
Hledám muže na společné
projížďky na koni ve zbroji.
Zn.: Vlastnictví uniformy z
1. světové války výhodou.
Lucinka Sisiherz
Jste rebel bez příčiny a
jste mužně hrdý a čestný? Zaklepejte na dveře
septimy!
Ve 4. ročníku je dáma
vyžadující po partnerovi
vřelý vztah k dětem.
Jsi-li jeden z takových,
jackpot!
Fanoušek koní? Porozhlédni se po třetím
ročníku.
Hledám. Šlesvik.
Hlava má vznáší se v
oblacích,
kamera již zaostřená je,
jistý nejsem si v kramflecích,
zda mě nějaká nemiluje.
[email protected]
cz
Download

GYM 23 - Školní časopis GYM