ČEZINFO
odborný energetický magazín skupiny ČEZ  ČÍSLO 20  duben 2012
„Podařilo se nám vše zefektivnit,
takže nyní vyrábíme ve dvou
směnách to samé, k čemu jsme dříve
potřebovali tři,“ říká Kazimír Gembala,
vedoucí výroby firmy Walmark
Energetický trh? Rovnice s mnoha neznámými  Elektřinu i plyn lze nově objednat přes SMS
2
obsah
čezinfo
MINIANKETA:
Už jste navštívili web
www.cez.cz/business?
Na web se dívám zejména kvůli dobře zpracovaným grafům
vývoje cen elektřiny a plynu na burzách, kde si mohu velmi
jednoduše nastavit období, které chci sledovat. Bohužel nelze
nastavit celé období včetně historie, což bych ocenil.
Michal Krzyžanek, hlavní energetik, Skupina Eurovia
(stavební firma specializující se na dopravní stavby)
Zatím tento web neznám. Pravidelně se ale přihlašujeme
do Virtuální obchodní kanceláře, kde najdeme vše důležité
a můžeme provádět i potřebné změny. Nicméně líbilo by se mi
místo, kde by se soustředily všechny informace z různých trhů
a zdrojů týkající se energetiky.
Pavel Malý, vedoucí elektrárny, Mondi Štětí
(výrobce obalového materiálu)
Upřímně řečeno si nepamatuji, kdy jsem na tomto webu
­naposledy byl. Nejspíš v době úpravy cen, kdy jsem kontroloval
­nabízené tarify a hledal optimální variantu pro naši firmu.
Tomáš Hartoš, provozní ředitel, RM Kovo
(precizní strojírenská výroba)
2
Minianketa
3
Editorial
4–5
Kdy? Kde? Co?
6–9
Energetický trh? Rovnice s mnoha neznámými
10
ČEZ Energo výrazně rozšiřuje portfolio zdrojů
11
Elektřinu i plyn lze nově objednat přes SMS
12–13
Walmark: Vitamíny a léky z Třince
do celé Evropy
14
Nové technologie
15
CzechInvest se stal partnerem projektu
Elektromobilita
15
Čistá elektřina pro 66 tisíc domácností
16
Studenti mají novou pomůcku pro
praktickou výuku
17
18–19
Od převážení lodí ke konkurenci letadlům
Mixér
Zákaznická linka Skupiny ČEZ: 840 840 840
ČEZ Info vydává ČEZ Prodej, s. r. o., Duhová 1/425,
140 53 Praha 4, www.cez.cz.
Obsah čísla připravila redakční rada ve složení Iveta Valošková,
Alena Řápková a Miroslav Nejedlý ve spolupráci s agenturou
­Bison & Rose, ­Studiem Marvil a tiskárnou POINT CZ, s. r. o.
Loga, produkty a služby uvedené v této publikaci jsou chráněnými
obchodními značkami.
Registrace MK ČR E 16606.
Dotazy, náměty a připomínky posílejte na adresu [email protected]
Používáme papír, pro jehož výrobu bylo použito dřevo
z lesů obhospodařovaných přírodě blízkým způsobem
podle standardů FSC® (Forest Stewardship Council®).
editorial
čezinfo
3
Elektřinu i plyn
nyní můžete
objednat
přes SMS.
Vážení a milí zákazníci,
zima definitivně ustoupila jaru a první sluneční paprsky krásně hřejí do tváří. Teplé
kabáty a čepice jsme zavřeli do skříní a celí natěšení ze zvyšující se venkovní teploty
mnozí z nás již šlápli do pedálů svých bicyklů. Komíny domků už v těchto teplejších
dnech tolik nekouří a my si vychutnáváme vzduch, který je nyní o poznání čistší.
Kolikrát jsem si kladla otázku, jaké muselo být kdysi provoněné ovzduší, když neexis­
tovaly kouřící továrny, množství aut se spalovacími motory a v domcích se topilo jen
dřevem. Úsměvná myšlenka. Na druhou stra­
Stále více firem i jednotlivců nu ráda konstatuji, že stále více firem i jednot­
livců podporuje čisté ovzduší a vyvíjí v tomto
podporuje čisté ovzduší a vyvíjí směru různé aktivity.
Skupina ČEZ tak například v rámci svého pro­
v tomto směru různé aktivity. jektu Futur/e/motion spolu s městem Vrchlabí
připravuje rychlodobíjecí stanice pro elektro­
mobily, které budou k dispozici v Mladé Boleslavi a právě Vrchlabí. Autoři projektu
si od toho slibují, že elektromobilů přibude a v dohledné době bude možné dojet na
jedno dobití akumulátorů z Prahy do Krkonoš a zpět.
Mimochodem, pokud jste v minulém měsíci navštívili veletrh Amper, mohli jste si
vyzkoušet jízdu v jednom ze šesti elektromobilů značky Peugeot iOn, které v rámci
své expozice Skupina ČEZ předváděla. K čistšímu ovzduší také přispívají vodní
elektrárny, jež provozuje společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. V roce 2011 vyrobily
233 milionů kWh tzv. čisté elektřiny, která pokryla spotřebu více než 66 tisíc
domácností.
O zmíněných snahách Skupiny ČEZ za čistší ovzduší, stejně tak i další články a rozho­
vory z oblasti energetiky naleznete na stránkách dubnového vydání ČEZ Info.
Přeji vám provoněné jarní dny.
Iveta Valošková,
šéfredaktorka
4
kdy? kde? co?
čezinfo
NAPSALI O NÁS
Pro vysokoškoláky je ČEZ
jasnou volbou
 ČEZ dělá státu radost. Za celý rok vydělal
Vysokoškolští studenti by nejraději pracovali v energetické
společnosti ČEZ. Vyplývá to z výzkumu České studentské unie,
kterého se zúčastnilo 7955 studentů. ČEZ dosáhl prvenství ne­
jen v rámci průmyslového odvětví, ale získal absolutně nejvíce
hlasů bez ohledu na obor studia.
41 miliard, tržby dosáhly 209,8 miliardy
Elektrárenská společnost ČEZ zveřejnila své hospodaření za
poslední kvartál loňského roku. Výsledky jsou sice horší než
v předchozích letech, ale pesimistická očekávání analytiků
se nenaplnila.
Čistý zisk společnosti ČEZ ve čtvrtém kvartálu 2011 činil
14,3 miliardy, očekávalo se pouze 13,2 miliardy Kč. Za celý
rok tak ČEZ překonal o 200 milionů Kč plánovaný cíl, když
dosáhl čistého zisku ve výši 40,8 miliardy Kč. V letošním roce
očekává společnost na úrovni čistého zisku spíše stagnaci,
růst zisku plánuje jen o 1 procento - na 41 miliard.
„Výsledky loňského roku potvrzují důležitost ČEZ pro českou
ekonomiku. Do státního rozpočtu loni Skupina ČEZ přispěla
na daních a dividendách 43 miliardami korun, v meziročním
srovnání to bylo o 2 miliardy více než v roce 2010. Velmi
pozitivním signálem je také to, že ČEZ je jednou z mála
energetických společností, které byly schopny udržet během
loňského roku svůj rating,“ je přesvědčen Daniel Beneš,
předseda představenstva a generální ředitel ČEZ.
HN, 28. 2. 2012
 Elektromobil dojede z Prahy do Krkonoš,
města plánují dobíjecí stanice
Pro auta na elektrický pohon, která zatím mají kratší dojezd,
vzniknou ve Vrchlabí a v Mladé Boleslavi rychlodobíjecí stanice. Autoři projektu si od toho slibují, že elektromobilů bude
přibývat a v dohledné době tak bude možné dojet na elektrický pohon z Prahy až do Krkonoš.
Stanice bude provozovat společnost ČEZ a mohly by vzniknout v létě. Volba Vrchlabí a Mladé Boleslavi by měla umožnit, aby elektromobily dojely z Prahy do Špindlerova Mlýna
a aby jim elektřina v bateriích vystačila i na zpáteční cestu.
Vrchlabí bude mít i další běžné dobíjecí stanice. Po městě už
totiž jezdí několik elektromobilů, které v rámci projektu takzvaných chytrých sítí městu pronajala společnost ČEZ. MF Dnes, 12. 3. 2012
 Jediná žena ve vedení ČEZ: Dřív jsem
nakupovala kontaktní čočky, teď elektrárny
„Největší výzvou je pro mě asi tendr na Temelín. Nikde v Evropě se v historii nevybíral a ani nevybírá dodavatel takového
projektu podle pravidel veřejné zakázky,“ říká v rozhovoru
jediná žena ve vedení ČEZ Michaela Chaloupková, která ve
firmě řídí nákup.
V energetickém byznysu se příliš mnoho žen nepohybuje,
ještě méně jich je na vrcholových pozicích. Michaela Chaloupková je jednou z výjimek. V největší české energetické
společnosti ČEZ řídí od počátku letošního roku divizi nákup.
„Když jsem před osmi lety nastupovala na pozici obchodní
referentky, byla to vlastně nejnižší nákupní pozice, kterou
tu na divizi máme,“ říká. Od podzimu navíc jako jediná žena
zasedá v představenstvu firmy.
HN, 3. 3. 2012
Česká studentská unie (ČeSU) uveřejnila výsledky průzkumu, ve kterém studenti vysokých škol volili zaměstnavatele, u něhož by chtěli
pracovat. V kategorii „Jasná volba“ zvítězila Skupina ČEZ. „Takové
ocenění nás velice těší hlavně proto, že jsme jej získali od samotných
stu­dentů, za jejichž důvěru děkujeme. Energetika je pro mladé ab­sol­
venty nejen velmi perspektivní, ale zároveň i atraktivní obor. Vstu­puje
do něj mnoho nejnovějších technologií a tvář energetiky se s nimi
výrazně mění,“ říká ředitelka divize personalistika Hana Krbcová.
Studenti technických oborů to mají na trhu práce snazší. Skupina
ČEZ totiž bude do roku 2020 potřebovat okolo šesti tisíc nových lidí
s technickým vzděláním. ČEZ dlouhodobě spolupracuje se školami
i studenty a snaží se je motivovat různými způsoby. 
Sjednocujeme dispečerský systém
Zvýšení kvality a spolehlivosti dispečerského řízení distribuční
soustavy přináší nový systém plného řízení napěťové úrovně vvn
(velmi vysokého napětí).
„Nový řídicí systém pomůže hlavně v oblasti zálohování jednotlivých
pracovišť. V případě nutnosti tak může řízení v jednom regionu
převzít region jiný. Systém také umožní větší míru zabezpečení
a možnost kooperace mezi regiony v případě rozsáhlých výpadků
elektřiny či živelných pohrom. Provozováním a správou pouze
jednoho systému, místo stávajících pěti, dosáhneme i úspory nákladů,“ vysvětluje hlavní přínosy nového systému Pavel Filipi, ředitel
úseku Řízení sítí z ČEZ Distribuce.
Cílem projektu ASDŘ je nasazení jednotného řídicího dispečerského systému distribuční sítě, který nahradí pět stávajících samostatných systémů, vložených do společnosti ČEZ Distribuce z bývalých
regionálních energetických společností v roce 2005. 
kdy? kde? co?
čezinfo
kalendáŘ AKCÍ
Zákazníci ČEZ Logistiky jsou
rok od roku spokojenější
Společnost ČEZ Logistika si pravidelně ověřuje, jak ji zákazníci vnímají a jak jsou
spokojeni s jejími službami. Z výsledků vyplynulo, že došlo ke zlepšení v těch
nejdůležitějších oblastech.
Interní i externí zákazníci pozitivně hodnotili dodržení dodacího termínu nebo kompletnost
dodávky. Mírné zhoršení ve spokojenosti bylo zaznamenáno v oblasti zajišťování přepravy
a při komunikaci s aplikacemi ČLG Ceník 2100 a ČLG Obchodní portál. Celkový index
spokojenosti dosáhl úrovně 1,76, což je téměř shodný výsledek jako v předchozím roce,
kdy byl konečný index ve výši 1,77.
„Vzhledem k tomu, jak významnými změnami v oblasti informačního systému a fakturace
naše společnost na počátku roku 2011 prošla, jsou pro nás tyto výsledky potvrzením, že
jsme se s tímto přechodem dokázali vyrovnat, aniž by to zásadním způsobem ovlivnilo
naše zákazníky,“ dodává Jiří Bednařík, ředitel úseku Prodej.
Na základě výsledků průzkumu byla přijata konkrétní doporučení a opatření, která by
měla u kladně hodnocených oblastí přispět k udržení vysokého standardu a zároveň
vylepšit vnímání zákazníků v oblastech, kde došlo k mírnému zhoršení kvality poskytované
služby. 
Vývoj indexu spokojenosti zákazníků ČEZ Logistika
2
Hodnocení:
1 = nejlepší
5 = nejhorší
1,5
1
1,97
1,89
1,77
1,76
20.–22. 4. 2012
Výstaviště Holešovice, Praha
Ecoworld – veletrh zaměřený na
produkty, které se týkají ekologie
(souběžně také veletrh Biostyl)
www.biostyl.cz
24.–28. 4. 2012
BVV, Brno
EnviBrno – mezinárodní veletrh
techniky pro tvorbu a ochranu
životního prostředí
www.bvv.cz/envibrno
24.–26. 4. 2012
Praha
Teplárenské dny 2012 a obno­
vitelné zdroje energie – mezi­
národní odborná výstava ­techniky
a technologií pro dálkové
zásobování teplem a chladem,
elektroenergetiku a obnovitelné
zdroje energie
www.teplarenske-dny.cz
8.–10. 5. 2012
0,5
0
5
2008
2009
2010
2011
Poznaň, Polsko
Greenpower – veletrh obnovi­
telných energií
greenpower.mtp.pl
9.–11. 5. 2012
Elektrorozvodná síť v Ostravě – Porubě
získá větší kapacitu
Energetici na severní Moravě pokračují ve snaze posílit své sítě. Stavba nové
transformovny 110/22 kV v Ostravě – Porubě pokračuje podle plánu. Spolu
s návaznou obnovou a modernizací sítí jde o jednu z nejvýznamnějších letošních
investic na Ostravsku. Nový uzel distribuční sítě bude uveden do provozu v závěru
roku 2012.
Cílem investice je především zvýšení kapacity distribuční soustavy v lokalitě, tzn. pokrýt
nové požadavky na připojení a současně umožnit rozvoj stávajících objektů v Ostravě – Porubě. Současně s výstavbou transformovny probíhá rozsáhlý modernizační projekt
distribučních sítí v dané lokalitě. Jeho stěžejní částí bude pro hladinu vysokého napětí
přechod na vyšší napětí 22 kV (ze stávajících 10 kV). Půjde o kompletní obnovu kabelové
sítě vysokého napětí a rekonstrukci technologických zařízení distribučních transformačních stanic, včetně stavebních úprav a obnovy značné části sítě nízkého napětí. Přechod
na vyšší napěťovou hladinu zajistí dlouhodobě vyšší spolehlivost a kvalitu dodávek v této
lokalitě. 
Benátky, Itálie
SolarExpo – mezinárodní výstava
a konference – obnovitelné
zdroje energie a distribuce
www.solarexpo.com
12.–14. 6. 2012
Kolín nad Rýnem, Německo
Power Gen Europe – meziná­
rodní veletrh energetiky
www.powergeneurope.com
6
rozhovor
čezinfo
Energetický trh?
Rovnice s mnoha neznámými
Dotované obnovitelné zdroje spolknou v příštích letech v Evropě 90 procent všech investic v oboru. Stále větší část koncových
cen elektřiny v Evropě tvoří příspěvky na rozvoj obnovitelných zdrojů. Díky dotacím je to dnes téměř jediný způsob výroby
elektřiny s nízkým rizikem a garantovaným ziskem. Otázkou je, kdo to zaplatí…
Starý kontinent chce být lídrem ve snižování
emisí a v boji s globálním oteplováním. Bohužel ale dnes není jasné, jakými prostředky má bojovat. Původně se předpokládalo,
že zejména prostřednictvím zavedeného
systému obchodování s emisními povolenkami CO2. Jenže pak začala klást EU i jednotlivé členské země daleko větší důraz na
přímou podporu obnovitelných zdrojů, byť
je extrémně drahá, a navíc podkopává trh.
„Těm, kdo vyrábějí ze štědře dotovaných
obnovitelných zdrojů, může být totiž úplně
jedno, jaká je momentálně cena elektřiny.
Tím z trhu vytlačují zdroje, které byly stavěny s cílem získat investované peníze zpět
právě na trhu s elektřinou,“ vysvětluje Alan
Svoboda, ředitel divize obchod ČEZ, a. s.,
se kterým jsme si o nejdůležitějších aspektech vývoje trhu povídali.
Drahá, ale zelená
Zisky podnikatelů v tomto byznysu stojícím
na štědrých dotacích však nakonec nezaplatí nikdo jiný než odběratelé elektřiny.
V ČR dnes příspěvek na rozvoj obnovitelných zdrojů představuje zatím asi „jen“
13 procent celkové ceny elektřiny pro
domácnosti. Ale to jen proto, že stát věnuje
už druhým rokem ze svého rozpočtu téměř
12 miliard korun právě na úhradu velké
části těchto příspěvků. Bez státní pomoci
by tvořily už skoro 20 procent celkové ceny
elektřiny.
Enormní výše těchto příspěvků je způsobena zejména obrovským boomem
slunečních elektráren v roce 2010, kdy se
prostřednictvím vydaných dotací dopředu
rozdalo téměř 800 miliard korun. A ty je
třeba postupně od zákazníků vybrat zpět.
V účtu typické německé domácnosti už
dnes stojí spotřebovaná elektřina více než
dvojnásobek toho, kolik by mohla stát,
kdyby stát nevybíral navíc různé dotace na
obnovitelné zdroje a tzv. ekologické daně.
Příští rok mají navíc tyto složky znovu vzrůst
o dalších cca 20 procent. „Očekávám, že
proti tomu už se i tak bohatý národ, jako
jsou Němci, začne ohrazovat. A pak se může stát, že nastane něco podobného jako
u nás a stát investorům do obnovitelných
zdrojů garantovaný výnos sebere. To bude
špatné pro všechny, protože obnovitelné
zdroje budou postavené, jaderné elektrárny
odstavené, nikdo na ničem nevydělá a elektřina zůstane dražší, než by bývala musela
být,“ varuje Alan Svoboda.
Německý experiment
Německo se rozhodlo v reakci na události
v japonské Fukušimě uzavřít své jaderné
elektrárny, přeskočit fázi výroby elektřiny
z plynu a rovnou téměř veškerou elektřinu
vyrábět v obnovitelných zdrojích – například
ve větrných parcích na severním pobřeží.
Kromě náhlého vzrůstu cen elektřiny v celém regionu mělo toto rozhodnutí další
negativní dopad. Německá vnitřní síť je
totiž zatím slabá a nedokáže tyto obrovské
výkony přenést na jih země. Naši západní
sousedé proto využívají přenosové soustavy
okolních států, které jsou však z tohoto důvodu často přetížené.
Podle Alana Svobody je německé rozhodnutí odejít tak rychle od jádra, přeskočit
fázi výroby elektřiny z plynu a rovnou téměř
veškerou elektřinu vyrábět v obnovitelných zdrojích zatím jen velký experiment
a rozhodně by nebylo dobře, kdyby ho
naši západní sousedé „vnucovali“ ostatním
zemím. Kromě toho tento experiment už
dnes probíhá jen za předpokladu, že Němci
využívají přenosové sítě okolních států, aby
vůbec dokázali přepravit obrovský výkon
z větrných elektráren u severního pobřeží
na jih Německa.
Také přes Česko teče obrovský paralelní
tok elektřiny, 1500–2000 MW, po celý rok.
Německá vnitřní síť takové výkony přenést
neumí – je totiž příliš slabá. Už 15 let připravují Němci výstavbu nové páteřní severojižní
linky. Bohužel nejspíš ještě dlouho budou.
Je to složitá liniová stavba, kdy se musí prostřednictvím soudů vyvlastňovat pozemky,
vést spousta sporů a mimo jiné bojovat se
stejnými ekologickými organizacemi, které
samotný rozvoj obnovitelných zdrojů vehementně podporují.
Pozor na bioplyn
Dotace na podporu obnovitelných zdrojů
možná ještě porostou, a to nad úroveň
inflace, která bude zohledňována stávajícím
zdrojům. Po teprve nedávno zkrocené
fotovoltaice se totiž objevila další kategorie
obnovitelných zdrojů hrozící nekontrolovaným rozvojem – bioplynové stanice. U nich
rozhovor
čezinfo
je už dnes dotace na megawatthodinu
obdobná jako u fotovoltaiky – za jednu vyrobenou MWh dostávají téměř pětinásobek
tržní ceny.
Rozdíl je v tom, že zatímco sluneční
elektrárna vyrábí v průměru 1000–1500
hodin ročně, tzn. zhruba osminu roku,
bioplynové stanice mohou pracovat na
maximum celý rok, takže vyrobí až osmkrát
více elektřiny, a dostanou tedy na instalovaný MW osminásobek oproti srovnatelným
fotovoltaickým zdrojům. Navíc nepůsobí
problémy v sítích, protože jejich výroba je
předvídatelná, takže nelze očekávat, že by
je přenosové a distribuční soustavy odmítaly připojovat. Stát u nich dotuje jak samotnou výrobu elektřiny, tj. přípravu paliva, tak
jejich výstavbu. Další peníze pak rozdávají
stejným investorům ještě strukturální fondy
EU. Investor tak vlastně inkasuje dotace
dvakrát.
Při spoluspalování biomasy v již existujících klasických elektrárnách se dotuje
jen příprava paliva. Spousta zemědělské
plochy přitom leží ladem a bylo by možné ji
pro pěstování biomasy využít, ale EU i náš
národní systém dávají vlastníkům těchto
pozemků paradoxně dotace za jejich nevyužívání. A to jsou peníze prakticky bez
práce i bez rizika a skoro stejné, kolik by se
jich dalo vydělat pěstováním energetické
plodiny.
Česká republika však musí do roku 2020
splnit svůj závazek dosáhnout zhruba
13procentního podílu obnovitelných zdrojů
na výrobě energií – dnes jsme na zhruba
osmi procentech – a nejlevnější způsob,
jak mu dostát, je (kromě zbývajícího malého potenciálu ve větrných elektrárnách)
právě biomasa, spalovaná především
v existujících klasických elektrárnách a teplárnách.
20-20-20
Do roku 2020 chce Evropa vyrábět 20 procent spotřebovaných energií v obnovitelných zdrojích, dosáhnout 20procentního snížení spotřeby energií v budovách
a o 20 procent snížit produkci emisí skleníkových plynů (vše v porovnání s rokem
1990).
Řada avizovaných opatření však působí
velmi nereálně. Například požadovaných
20 procent úspor by mělo být dosaženo
tím, že by dodavatelé elektřiny svým zákazníkům kupovali lepší elektrospotřebiče
nebo jim zateplovali jejich domy. Benefit
pro jednoho by tedy v účtech za elektřinu
zaplatili všichni ostatní zákazníci. „Navíc
ve chvíli, kdy zákazník danému dodavateli
‚uteče‘ ke konkurenci, tak novému dodavateli vznikne úplně stejná povinnost.
Pak by se ale to původní opatření vlastně
nezapočetlo, nebo by zákazník ‚utíkal‘
i s benefitem.
To znamená, že by měl bývalému dodavateli
tyto výdaje zpětně jednorázově uhradit. Byl
by to vskutku bláznivý systém, u kterého
není jasné, zda by vůbec fungoval,“ říká
Alan Svoboda.
Důležité emisní povolenky
Po událostech v japonské Fukušimě
a následném rozhodnutí německé vlády
Alan Svoboda, ředitel divize obchod
7
o uzavření jaderných elektráren z trhu náhle
zmizel instalovaný výkon 8000 MW. Ceny
elektřiny v Německu i ve všech okolních zemích kvůli tomu okamžitě vzrostly o přibližně 15 procent, ze zhruba 55 na 62–63 eur
za MWh. Dnes jsou už ale ceny elektřiny
zpátky na 53 eurech za MWh.
Důvodem je především zhroucení trhu
s emisními povolenkami CO2, jejichž cena
se do ceny elektřiny přímo promítá. K pádu
cen povolenek došlo proto, že se přiblížilo
riziko další hospodářské recese. Výroba
foto Hynek Glos
8
rozhovor
čezinfo
elektřiny sice neklesá, ale podniky méně
vyrábějí, lidé a zboží méně cestují, tj. klesá
objem přepravy, a to všechno celkové
emise snižuje. Ceny povolenek postupně
klesly ze 17 eur na cca 13, pak na 10 a dnes
už jsme na 7 eurech. Povolenky jsou tak do
budoucna největší neznámou.
„Pokud by se ekonomiky rychle a významně neoživily a evropští úředníci, kteří mají
systém povolenek na starosti, by jej nijak
nepřekalibrovali a nedali tu část povolenek,
již vygenerovala recese ve formě snížených
emisí, stranou, tak už se trh dlouhou dobu
nemusí znovu nadechnout. Pak prakticky
ztratí smysl investovat do nových nízkoemisních zdrojů,“ upozorňuje obchodní ředitel.
Vysoká cena plynu v kombinaci s nízkou
cenou povolenek totiž diskvalifikuje plynové
elektrárny, a naopak činí mnohem zajímavějšími opět zdroje uhelné. Podle Svobody je
chyba v tom, že byl objem povolenek v sys-
tému stanoven pevným číslem. „Kdyby byl
závislý na reálném stavu jednotlivých ekonomik, automaticky by eliminoval vliv růstu či
propadu ekonomik. Velmi potřebujeme dobře fungující systém obchodování s povolenkami, který musí odrážet skutečné náklady
na přechod od stávajících k nízkoemisním
výrobním technologiím.“ Dlouhodobou
funkčnost a předvídatelnost tohoto systému
EU momentálně příliš neřeší. Proto se britská vláda rozhodla na podporu investic do
energetiky zavést vlastní „nadstavbu“, která
kromě jiného garantuje investorům v cenách elektřiny minimální cenu povolenek.
Český národní sport:
změna dodavatele
Ve Velké Británii změní každý rok dodavatele zhruba pětina všech domácností,
všechny ostatní země jsou s dalekým odstupem za ní – nejvíce se blíží země, kde mají
kolem deseti procent změn ročně, ostatní
ještě méně. V České republice je to podle
letošních údajů zhruba 15 procent, což platí
pro elektřinu i pro plyn. Český trh s elektřinou a plynem se tedy letos stal druhým
nejliberálnějším v Evropě. V České republice ale bohužel čelíme ve velkém nekalým
praktikám řady obchodníků, kteří často
používají všemožné triky a podvody, jen aby
přiměli zákazníka podepsat novou smlouvu
na odběr elektřiny.
Alternativní prodejci samozřejmě přebírají
zákazníky i Skupině ČEZ. „My jako původně
monopolní dodavatel můžeme proti výchozímu stavu vždy už jen ztrácet. Z tržního
podílu kolem 60 procent jsme za poslední
roky klesli o necelých deset procent,“ říká
obchodní ředitel. Specialisté ČEZ Zákaznických služeb se snaží se všemi odcházejícími zákazníky spojit a potvrdit si, že opravdu
rozumí tomu, co podepsali, aby nedochá-
rozhovor
čezinfo
zelo k nedorozumění. V mnoha případech
pak zákazník své rozhodnutí opravdu zruší
a zůstane u nás.
„Ztrátu marže z klientů, kteří nám odešli, zmírňuje ČEZ Prodej řadou nových
opatření. Například snižováním nákladů na
obsluhu, lepším vymáháním pohledávek
a předcházením jejich vzniku nebo nabídkou nových produktů a služeb. Někteří
zákazníci chtějí především ušetřit a vybírají
si tarify, které jsou levnější a kde obsluha
funguje přes internet. Jiní chtějí zvláštní
tarif, kde neplatí žádné stálé měsíční poplatky. Hlavním pozitivním přínosem je ale
rozšíření nabídky o dodávku plynu. Plyn
umíme obstarat velmi výhodně, takže nabízíme zákazníkům výraznou slevu, a přitom
i nám zbude část efektu. To nám pomáhá
stabilizovat nejen naše zákaznické portfolio,
ale i celkovou výnosnost prodeje koncovým
odběratelům,“ tvrdí Alan Svoboda.
Úspěšný plyn
V případě plynu nám počty zákazníků
skutečně utěšeně rostou. Dnes jich máme
kolem 200 tisíc a každý den přicházejí další.
Hlavní obchodník na místním trhu s plynem,
RWE, letos už několikrát zvýšil ceny této
komodity, protože mu prý rostou náklady.
Skupina ČEZ přitom veřejně deklaruje, že
zůstane vždy levnější než RWE. Jak je to
možné? „Tento koncern stejně jako další
zavedení dodavatelé plynu v jiných zemích
mají totiž uzavřené dlouhodobé kontrakty
na dodávku plynu z Ruska. Jeho cena je navázána na cenu ropy a ta po krizi vystoupala
znovu rychle nahoru.
Dnes je přitom plynu na trhu přebytek a je
možné si ho za mnohem nižší ceny zajistit
třeba i jen na několik měsíců dopředu. V nabídce je plyn ze severní Evropy, zkapalněný
plyn a také plyn, který se kdysi dominantní
plynárenské koncerny zavázaly odebrat, ale
prodat celé toto nasmlouvané množství se
jim dnes kvůli levnější konkurenci a nižší
spotřebě nedaří. Nabízejí ho proto na trhu
se ztrátou, protože jinak by musely zaplatit
penále ve výši samotné ceny plynu,“ vysvětluje Svoboda.
Nečekaně rychle roste Skupina ČEZ i na
Slovensku, kde trh s plynem i s elektřinou
rozhýbala. Dnes je na Slovensku největším
alternativním dodavatelem a tuto pozici si
chce udržet. Jediná věc, kterou zbývá na
Slovensku dokončit, je liberalizace trhu
s plynem pro domácnosti. To je poslední
segment, kde ceny stále stanovuje regulátor, který příliš nerespektuje cenový vývoj.
Z toho v minulosti slovenští zákazníci těžili,
ale rozhodně to nemotivuje ke vstupu další
konkurence. „Regulace cen přitom dnes
už není vůbec nutná. Konkurenční boj inici-
ovaný Skupinou ČEZ sám tlačí ceny dolů.
Nakonec tak dojde i Slovensko přirozenou
cestou k tomu, že regulaci cen nepotřebuje,
protože trh se o to postará sám. Navíc regulace cen těchto komodit není podle pravidel
trhu EU přípustná,“ uzavírá Alan Svoboda.
Ceny elektřiny vzrostou
jen o 3,4 procenta
Když Německo odstavilo své jaderné zdroje
a ceny elektřiny vylétly vzhůru, Skupina ČEZ
z toho – jako velký výrobce elektřiny – samozřejmě těžila a snažila se za tyto vysoké
ceny prodat co nejvíce své produkce na co
nejdelší období dopředu. V koncových cenách na rok 2012 se však tento nárůst cen
pro zákazníky společnosti ČEZ Prodej nijak
dramaticky neprojeví.
„Díky existenci trhu a energetické burzy
jsou prodej a nákup elektřiny dvě zcela oddělené agendy. V době vyšších cen se snažíme na trhu prodávat naši elektřinu, v době
nižších cen, resp. dle požadavků zákazníků,
ji zase z trhu pro zákazníky kupujeme,“
vysvětluje Alan Svoboda.
Podle jeho slov nakupoval ČEZ pro své
tarifní zákazníky, tj. domácnosti a podnikatele, průběžně po celý rok malé objemy
tak, aby se konečná cena pro rok 2012 stala
dlouhodobým průměrem. Čtenáře nejspíš
napadne, že by ČEZ Prodej mohl vlastním
zákazníkům prodávat jen elektřinu, kterou
Skupina ČEZ sama vyrobí a která je tedy
oproti ceně na trhu většinou levnější. „Nemohli. Nemůžeme míchat marži z výroby
s marží z prodeje. Navíc bychom byli jako
dominantní dodavatel žalováni pro poškozování hospodářské soutěže, neboť bychom
vytlačovali z trhu konkurenci, která si sama
elektřinu vyrobit nemůže,“ upozorňuje
Svoboda.
Nárůst koncových cen elektřiny pro rok
2012 není nijak dramatický, ale jen díky již
zmiňované podpoře příspěvků na rozvoj
obnovitelných zdrojů ze státního rozpočtu.
Bez toho by byl růst cen mnohem výraznější.
Jednou k němu ale stejně dojde. Nedá se
totiž předpokládat, že by stát ceny elektřiny
takto dotoval trvale. Průměrné navýšení cen
elektřiny pro maloodběratele pro příští rok
činí 3,4 procenta za celou ČR, pro zákazníky
Skupiny ČEZ je to o trochu víc – asi 4,9 procenta. „Není to až tak v rozdílech nákladů
na nákup elektřiny, ale spíše proto, že náš
poplatek za distribuci na příští rok dále roste,
kdežto distributorům v jiných regionech
nikoliv. My jsme totiž do našich distribučních
sítí v posledních letech hodně investovali,
zejména do rozvoje nových lokalit a zvýšení
spolehlivosti. To se logicky promítá do nákladů, které musejí být v regulovaných tarifech
zahrnuty,“ vysvětluje Alan Svoboda. 
9
ČEZ Prodej obhájil
certifikaci ISO
Business segment ­společnosti
ČEZ Prodej se i v letošním
roce může pyšnit certifikací
­normy ISO 9001 : 2008. Firma ji
­získala a obhájila v dozorovém
auditu společnosti Lloyd’s Register
Quality Assurance.
„Auditoři renomované mezinárodní
společnosti Lloyd’s Register Quality
Assurance navštívili ČEZ Prodej business především kvůli analýze nastavených prodejních a obslužných procesů a jejich kvality. Všechna zjištění
auditorů potvrdila skutečnost, že před
rokem obdržená certifikace normy
ISO 9001 : 2008 měla své oprávnění,“
uvedl Jakub Heglas, představitel vedení společnosti pro kvalitu.
Nejen chování a přístup ČEZ Prodej
k jejím individuálně obsluhovaným
zákazníkům, ale celé procesy obsluhy a prodeje elektřiny a plynu, jsou
podle Lloyd’s Register Quality Assurance i pro další období připravené
poskytovat a garantovat špičkovou
kvalitu zákazníkům a splňovat náročné parametry, které jsou právě pro
získání této významné certifikace
potřeba.
„Jsme rádi, že úsilí o efektivitu
a kvalitu v prodejních a obslužných
procesech, které všichni v ČEZ Prodej business kontinuálně vyvíjíme,
vyhodnotila nezávislá, mezinárodně
uznávaná auditorská společnost velmi pozitivně i tento rok, a že můžeme
našim zákazníkům řekněme formálně
garantovat špičkovou kvalitu právě ve
zmíněných procesech,“ sdělil Martin
Ludvík, ředitel Podpory prodeje pro
segment Business.
10
svět ČEZ
čezinfo
ČEZ Energo výrazně rozšiřuje
portfolio zdrojů
Už 45 kogeneračních jednotek a dalších zdrojů tepla s celkovým elektrickým výkonem 12 MW a tepelným výkonem přesahujícím
100 MW provozuje společnost ČEZ Energo. O velkém zájmu zákazníků o tuto službu spočívající v provozování efektivní
a energeticky úsporné technologie svědčí také více než 100 nových obchodních příležitostí ČEZ Energa. Ty jsou nyní v různých
fázích od vstupního jednání se zákazníkem přes sběr potřebných dat pro nabídku až po samotnou realizaci. Rozvoj projektů
malé kogenerace se navíc v rámci strategie Nová vize Skupiny ČEZ stal součástí pilíře nazvaného Regionální energetika.
Instalace kogenerační jednotky do kotelny ve Vrchlabí
Společnost ČEZ Energo se zabývá výstavbou a následným provozováním kogeneračních jednotek pro společnou výrobu tepla
a elektřiny s instalovaným výkonem od stovek kWe až do jednotek
MWe už od roku 1996, tehdy ještě v rámci koncernu Tedom. Je
tedy v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla významnou
a zavedenou společností, kterou v minulém roce kapitálově posílil
vstup ČEZ, a. s. Firma se následně přejmenovala na ČEZ Energo.
Do budoucna chce společnost získat v tomto segmentu deset
procent trhu v České republice. Skupina ČEZ tímto buduje další
energetický pilíř – výrobu energie v místě její spotřeby – a doplňuje
tak tradiční energetiku.
Budoucnost patří kogeneraci
Kogenerace představuje jeden z nejekologičtějších a ekonomicky
přijatelných způsobů výroby elektřiny a tepla. Využití energie paliva
se pohybuje mezi 80 a 90 procenty. Elektřina i teplo vznikají v místě
spotřeby, čímž odpadají ztráty a náklady na rozvod energie.
„Zákazníkům nabízíme komplexní řešení energetického hospodářství a naším dlouhodobým cílem je stát se v tomto segmentu
jedničkou v České republice. Postupné nasazování malých zdrojů
si jen v nejbližších třech letech vyžádá investici stovek milionů
korun. Pokud to vztáhneme k cílové hodnotě 200 MWe, hovoříme
už o jednotkách miliard,“ uvedl Michal Rzyman, generální ředitel
společnosti ČEZ Energo.
V loňském roce firma své plány více než úspěšně plnila. Celkem
uzavřela v roce 2011 smlouvy na 14 nových projektů, které se nyní
realizují. Tím se celkový instalovaný elektrický výkon během jednoho roku zvýší o 9,5 MWe, tedy o 80 procent. Rozjednáno je kolem
stovky dalších nových obchodních příležitostí jak ve městech, tak
v průmyslových areálech. Těm může malá plynová kogenerace navíc velmi pomoci při výpadcích dodávky elektřiny z distribuční sítě.
Příklady projektů ČEZ Energo
Vrchlabí – výstavba nového městského centrálního zdroje tepla
a elektřiny, prodej elektřiny do distribuční sítě a v rámci projektu Smart
Region také odzkoušení ostrovního provozu na sídlišti Liščí kopec.
Instalace nové kogenerační jednotky a kotle na zemní plyn v kabelovně
NKT Cables – tím zajištění energetických úspor pro kabelovnu.
Adamov – od druhé poloviny roku 2012 bude spuštěn provoz a dodávky energií z kogenerační jednotky na zemní plyn do městského
systému CZT.
Bystřice nad Pernštejnem – díky projektu malé kogenerace
diverzi­fikuje město riziko růstu cen paliva. Ke stávajícím dvěma
biokotlům na štěpku přibude v průběhu roku 2012 plynová kogenerační jednotka o výkonu 2 MWe v majetku ČEZ Energo. 
Přínosy malé Kogenerace
pro zákazníky ČEZ Energo
 finanční úspory díky instalaci moderní kogenerační





technologie
stabilita ceny tepla
zajištění kvalitních a spolehlivých dodávek tepla
snížení imisní zátěže
nižší energetická náročnost průmyslových areálů
záložní zdroj elektřiny
svět ČEZ
čezinfo
11
Elektřinu i plyn lze nově objednat
přes SMS
Jednou z novinek v nabídce produktů společnosti ČEZ Prodej je možnost získat informace o ceně elektřiny i plynu
prostřednictvím SMS. Ti, kdo využívají produkt Postupný nákup, který umožňuje nakoupit požadované množství komodity
postupně podle předem smluvených parametrů, mohou prostřednictvím SMS elektřinu i plyn rovnou i objednávat.
Informaci o ceně elektřiny i plynu mohou
prostřednictvím služby SMS Info zdarma
získat všichni zákazníci společnosti ČEZ
Prodej. „Jakýkoliv zákazník – nemusí ani
využívat Postupný nákup – může denně
dostávat závěrečné ceny prostřednictvím
SMS,“ dodává Milan Neubert, produktový
manažer ČEZ Prodej, segment Business.
Pokud chtějí zákazníci prostřednictvím
SMS nákup rovnou i objednávat, musí
si u produktu Postupný nákup aktivovat
doplňkovou službu SMS Objednávka. Na
zákazníkem definované telefonní číslo
chodí prostřednictvím SMS každý obchodní
den závěrečné ceny burzovních produktů
z energetické burzy včetně kurzové hodnoty CZK/EUR a přepočtu z EUR do ceny
v CZK. Pokud se nabídka klientovi zdá
atraktivní, stačí odpovědět na tuto SMS
a uvést množství a komoditu, kterou si přeje
koupit. Výsledná cena se přepočítá podle
ceny a objemu elektřiny nakoupené v jednotlivých krocích Postupného nákupu. Jde
o obdobu produktů Kvartál a Měsíc, kde se
však ceny počítají podle ceny dosažené na
Energetické burze Praha (PXE) pro daný
časový úsek.
V případě Postupného nákupu záleží na uživateli, ve kterém časovém okamžiku, a tedy
dané ceně na PXE, nakoupí. „Na rozdíl od
předešlých let je o kontrakty s relativně
krátkou dobou trvání, vysokou provázaností
s vývojem cen komodit na energetických
burzách a velkou mírou flexibility stále větší
zájem,“ říká Milan Neubert. Služba je zdarma, stačí si ji pouze objednat prostřednictvím obchodního zástupce nebo na e‑mailu
[email protected] 
Vzor SMS s informací o ceně
(zákazník obdrží od ČEZ Prodej)
Vážený zákazníku, zasíláme Vám aktuální
závěrečné ceny BL komodit z PXE a EEX:
EE_2013_1260,02_(50,1×25,15);
ZP_2013_679,05_(27,00×25,15);
EE_2014_1268,82_(50,45×25,15);
ZP_2014_687,35_(27,33×25,15).
S pozdravem ČEZ Prodej.
kde
EE = elektřina; 2013 = období;
1260,02 = cena elektřiny v Kč/MWh;
50,10 = cena elektřiny EUR/MWh (zdroj
www.pxe.cz); 25,15 = kurz CZK/EUR (zdroj
ČNB střed);
ZP = zemní plyn; 2013 = období;
679,05 = cena plynu Kč/MWh;
27,00 = cena plynu EUR/MWh (zdroj
www.eex.com); 25,15 = kurz CZK/EUR
(zdroj ČNB střed);
následuje identický vzorec pro rok 2014;
podtržítka značí mezery.
Vzor SMS s objednávkou množství
(zákazník v případě zájmu zasílá do
ČEZ Prodej)
Elektřina
EE_2013_50
kde
EE = elektřina; 2013 = období; 50 = množství
komodity v GWh; podtržítka značí mezery
Plyn
ZP_2013_50
kde
ZP = zemní plyn; 2013 = období; 50 = množství komodity v GWh; podtržítka značí mezery
Vše přehledně na business webu
Firemní zákazníci společnosti ČEZ Prodej mají na výběr ze širokého portfolia
produktů a služeb. Elektřinu tak mohou
objednat 23 různými způsoby, plyn je
v nabídce prostřednictvím šesti různých
produktů.
Aby byla nabídka co nejpřehlednější,
připravila společnost v září 2011 na
adrese www.cez.cz/business speciální
webové stránky pro firemní klienty. Tam
najdou jednak aktuální vývoj cen elektřiny
i plynu na burzách a přehled všech nabízených produktů a služeb, ale také další
informace a inspiraci pro své fungování.
Každý měsíc se zde také objevuje rozhovor s některým z klientů.
„Na nový web máme od zákazníků pozitivní reakce. Podle statistik vidíme, že se
poměrně rychle stal pravidelně navštěvovaným místem, kde naši zákazníci hledají
informace,“ upřesňuje Milan ­Neubert,
produktový manažer ČEZ Prodej,
­segment Business. 
12
představení
čezinfo
Walmark: Vitamíny a léky z Třince
do celé Evropy
Jejich reklamy zahlédl téměř každý, ale ne každý si Marťánky či Proenzi spojuje s ryze českou firmou Walmark. Bratři
Walachové zatím nabídkám na prodej své firmy odolávají, a naopak pracují na jejím dalším rozvoji. Své vitamíny (ale i další
doplňky stravy) a léky dodávají téměř do celé Evropy a řady dalších států. Podnikatelský příběh tří bratrů zaujal natolik, že
se stali Podnikateli roku 2010 České republiky a reprezentovali naši zem na celosvětovém finále v Monaku.
Walmark vyrábí všechny produkty ve svém závodě v Třinci, který patří k nejmodernějším farmaceutickým závodům
v ČR. Nejen o výrobě jsme si povídali s Kazimírem Gembalou, vedoucím výroby firmy Walmark.
kolem tří set. Všechny splňují požadavky
na vysokou kvalitu. Každý si snadno vybere
podle zaměření účinku od dříve zmíněné
kloubní výživy přes urologické potíže, potíže
s prostatou, posílení imunity, prokrvení
končetin až po posílení psychiky, energie
a vitality. Máme prostě velmi dobrý a široký
výběr přípravků.
Jaké specifické požadavky musí splňovat
výroba v oblasti farmacie?
Těch parametrů a podmínek je celá řada.
Kolegové z jiných farmaceutických firem
by jistě potvrdili, že požadavky na výrobu
léčivých přípravků nejsou skromné. Systém
SVP zajišťuje oblasti jištění jakosti, výroby, skladování, expedice a samozřejmě
kontroly vstupní, mezioperační a výstupní.
Především jde o dodržování přísných
Co všechno Walmark vyrábí?
Zaměřujeme se na doplňky stravy a léčivé
přípravky. V minulosti jsme vyráběli také
nápoje a obchodovali se zemědělskými
produkty, ale rozhodli jsme se soustředit
právě na léčiva a doplňky stravy, tedy produkty obsahující potřebné látky, vitamíny
a minerály, které nebývají v běžné stravě
dostatečně zastoupené.
Léčivé přípravky dnes tvoří zhruba deset
procent naší produkce, většinu výroby
představují doplňky stravy. Vše ale vyrábíme v jednom závodě v Třinci a celá naše
produkce včetně doplňků stravy tak splňuje
parametry správné výrobní praxe (SVP), jak
ji stanovují zákony a normy pro výrobu léčiv
dané Státním ústavem pro kontrolu léčiv
(SÚKL).
A o které vaše výrobky je největší zájem?
Celoročně se prodávají preparáty kloubní
výživy – Proenzi, Arthrostop a GelActiv.
Zbytek je spíše sezónní zboží – vitamíny,
jako jsou Marťánci pro děti a Spektrum pro
ostatní, mají sezónu v době chřipek, před
létem jde na odbyt například Beta Karoten
pro ochranu pokožky před UV zářením,
a tedy zdravější opalování. Popsat všechny
naše zajímavé výrobky by ovšem trvalo
velmi dlouho – v našem portfoliu jich je
hygienických norem týkajících se pracovníků, provozu a výrobních zařízení včetně
důkladné evidence všech kroků a činností
v procesu výroby se zaměřením na každou
vyrobenou šarži. Ale to je skutečně jen ve
zkratce. Výrobní prostory tak například musí
splňovat předepsané parametry vnitřního
prostředí, musí být zajištěná takzvaná tlaková kaskáda mezi místnostmi, aby během
výroby nedošlo ke křížové kontaminaci…
Výroba léčiv musí být prováděná za neustá­
lého monitorování výrobních procesů
a prostředí. Velké nároky klademe na údržbu strojů a vzduchotechnických jednotek
s dvojí až trojitou filtrací atd.
představení
čezinfo
V Třinci nejspíš patříte mezi největší
zaměstnavatele. Jak si vás město a jeho
obyvatelé považují?
Po Třineckých železárnách jsme druhý největší zaměstnavatel a myslím, že nás tu lidé
mají rádi. Vědí, že jsme úspěšná česká firma,
znají naše majitele – bratry Walachy – a vidí,
jak firma v regionu pomáhá. Podporujeme
řadu neziskových organizací i projektů. Například úzce spolupracujeme s chráněnými
dílnami Ergon, jejichž ředitelka Dolores
Czud­ková nedávno získala titul Sociálně
pro­spěšný podnikatel roku 2011. Ergon nám
zajišťuje kompletaci finálních výrobků s příbalem pro marketingové účely. Myslím, že naše
firma jde i v této oblasti správným směrem.
Kolik různých výrobků můžete v jeden
okamžik vyrábět?
Dnes máme osm adjustačních linek včetně
plně vybaveného provozu pro výrobu tablet.
Logicky tedy můžeme na adjustačních
plnicích a balicích linkách vyrábět osm
produktů najednou. Přísné podmínky SVP
mimo jiné vyžadují, aby se při každé změně
produktu vše na těchto zařízeních důkladně
vyčistilo, vydezinfikovalo a seřídilo podle
potřeb daného výrobku. To trvá od několika
desítek minut až do – v případě některých
složitějších výrobků – třeba i půl dne.
Díky postupné optimalizaci se nám podařilo
vše maximálně zrychlit a zefektivnit, takže
nyní vyrábíme ve dvou směnách to samé,
k čemu jsme dříve potřebovali tři směny.
Prostor pro zlepšení tu ale stále je, a proto
chceme v dohledné době nasadit systém
řízení výroby (MES). Ten nám umožní důkladně monitorovat a analyzovat výrobní
procesy a postupy, odhalit rezervy a dále tak
zefektivnit a zlepšit výrobu. Na to sedí jeden
můj oblíbený výrok: „Jen Pán Bůh ví všechno, my potřebujeme data.“ Právě historicky
shromážděná data nám umožní dělat správná, rychlá a dobře načasovaná rozhodnutí.
Do jaké míry je výroba automatizovaná?
Z pohledu technických možností v našem
segmentu téměř úplně. Na začátku pracovníci pouze přivezou vstupní suroviny, průběžně doplňují vstupní i obalové materiály
a na konci linky odebírají skupinově balený
výrobek. Ale samozřejmě zcela bez lidí výroba být nemůže. Přes řadu automatických
kontrolních mechanismů jsou to právě lidé,
kteří neustále sledují, jak výroba běží a zda
je vše v pořádku. Další lidé se pak starají
o čištění a přestavbu linky při změně produktu. Celkem zaměstnáváme ve výrobě kolem
200 lidí. Velice si cením jejich loajality a zodpovědnosti, což zní jako fráze, ale fráze to
skutečně není. Jsem rád, že jsem obklopen
schopnými lidmi, kterým mohu důvěřovat.
13
Váš výrobní závod působí zvenku velmi
moderně – proč jste zvolili namísto běžné
fasády stříbrný plech?
Budova výrobního závodu původně patřila
Tesle, od které jsme ji koupili, a po rekonstrukci celého objektu o rozloze 1700 m2
v roce 1997 jsme zde zahájili výrobu. Díky
dynamickému rozvoji jsme byli nuceni výrobní závod pravidelně rozšiřovat. Dnes celý
výrobní závod leží na ploše přes šest tisíc
metrů čtverečních. Rekonstrukci budovy
i následné rozšiřování pro nás zajišťovala
velmi zkušená firma, která se specializuje
na stavby pro farmaceutický průmysl.
Abych se vrátil k otázce – proč taková
fasáda? Jednoduchá odpověď: Plechové
opláštění je poměrně praktické, snadno se
čistí a má velmi účinnou tepelnou izolaci.
A stříbrná je pro třinecké ovzduší velmi
praktická barva.
Kolik energie potřebujete pro výrobu?
Naším největším nákladem jsou mzdové
náklady a suroviny. Energie tvoří zhruba
12 procent výrobních nákladů. To počítám
dohromady elektřinu i plyn. Samozřejmě
to není zanedbatelná část nákladů, takže
i zde hledáme prostor pro úspory, ale ne za
každou cenu. Ve výběru výrobních zařízení
je jejich spotřeba podružná, mnohem důležitější je kvalita, spolehlivost a dobré reference výrobce. Raději zaplatíme za zařízení
o něco více, když nám to ušetří následné
starosti s opravami a servisem. Nejde ani
tak o samotný servis, jako o to, že když stroj
má prostoj, linka nevyrábí a my tak přicházíme o peníze vinou kapacitních ztrát.
Pro posílení vzduchotechnických jednotek
máme také vlastní kotelnu. Poněkud paradoxně ji ale používáme zejména v létě. Přes
zimu totiž odebíráme teplo od města, ale
i v létě potřebujeme teplo kvůli regulování
teploty a vlhkosti, abychom dodrželi požadavky pro prostředí v čistých prostorách.
Jak dlouho jste zákazníkem společnosti
ČEZ Prodej?
V začátcích firmy byla naším dodavatelem
elektřiny Severomoravská energetika, a. s.
(dnes ČEZ). Po otevření trhu s elektřinou
jsme chtěli vyzkoušet nákup elektřiny u jiných dodavatelů. Vyzkoušeli jsme jich více,
ale všichni po nějaké době zkrachovali. Po
vzájemně prospěšných jednáních jsme se
tak rádi vrátili ke Skupině ČEZ. To, že jsme
spokojený zákazník, dosvědčuje i skutečnost, že od letošního roku odebírá­me od
společnosti ČEZ Prodej vedle elektřiny i plyn.
Velmi si vážím obchodního a servisního
přístupu obchodních manažerů společnosti
ČEZ Prodej, kteří nám nabízejí pravidelné
konzultace, analýzy odběru a poradenství. 
WALMARK, a.s.
Firmu Walmark založili bratři Adam,
Mariusz a Valdemar Walachové s cílem
podnikat v oblasti počítačů, nicméně
nakonec se vrhli na zemědělské výrobky
a posléze na doplňky stravy a nápoje.
Založili divizi nápojů (značka Relax), farmaceutickou (obchoduje a vyrábí především doplňky stravy a léky) a třetí byla
divize zemědělských produktů. Později
se ale rozhodli soustředit na oblast
doplňků stravy a stát se největší firmou
v oboru v regionu střední a východní
Evropy. Prodali proto nápojovou divizi,
utlumili zemědělské divize a soustředili
se na posílení farmaceutické divize
a dalších investic do výroby potravinových doplňků a léčiv.
V roce 2005 firma Walmark koupila
společnost Profitness provozující síť
obchodů pro zdravý životní styl Vitaland
a později k ní přidala ještě Aminostar,
předního tuzemského výrobce doplňků
stravy a výživy pro sportovce. Portfolio
výrobků firmy Walmark dnes sahá od
Marťánků po Proenzi – celkem zhruba
300 položek. Dceřiné společnosti má
v osmi evropských zemích a exportuje
do dalších více než třiceti zemí. Holding
Walmark dnes tvoří skoro dvacet firem,
které v deseti zemích zaměstnávají
kolem osmi set lidí. Celkový roční obrat
dosahuje zhruba 2,5 miliardy korun.
www.walmark.cz
14
nové technologie
čezinfo
Proud vzduchu
bez větráku
Proměňte odpad
v surovinu
Inteligentní
ovládání teploty
Teploty rostou a my hledáme způsob,
jak se ochladit. Někdy stačí jen vzduch
rozproudit. K tomu můžeme použít
běžný větrák. Anebo Dyson Air Multi­
plier, který se obejde bez vrtule. Kaž­
dého asi poněkud překvapí, když uvidí
kruh, ze kterého proudí silný proud
vzduchu, ale dovnitř můžete klidně dát
ruku, protože je uvnitř prázdný.
Řešení je jednoduché – bioodpad se mů­
že proměnit v kvalitní kompost. Jenže ne
každý má k dispozici zahradu či speciální
popelnice na bioodpad. Přesto řešení
existují, a to hned několik.
Topná sezóna sice skončila, ale proč
se nepřipravit na tu další. A navíc
řízení teploty se hodí i při chlazení.
Nová firma přinesla na americký trh
chytrý termostat Nest – takový, který
se sám naučí nastavovat teplotu po­
dle potřeb obyvatel domácnosti.
Jak je to možné? Po obvodu je úzká
štěrbina, která vyfukuje vzduch nasávaný
podstavcem, okolní vzduch je proudem
strháván a násobí tak proud. Ten tvoří až
15násobek nasátého vzduchu. V reálu to
ale vypadá jako kouzelné zařízení. Však
za něj také firma získala řadu různých
ocenění vč. Reddot Design Award. Za
nápad se bohužel také platí, takže zařízení s průměrem prstence 30 cm přijde na
více než sedm tisíc korun.
www.dysonairmultiplier.com 
Automatický kompostér Jora JK5100 vložený
bioodpad rozdrtí, promíchává, dávkuje pelety
(zajišťují kvalitní výsledek) a stará se o optimální teplotu a ventilaci. Zařízení je dvoukomorové, přičemž do první komory se vkládá čerstvý
odpad a ve druhé komoře kompost zraje.
Zařízení má kapacitu vhodnou pro zpracování
bioodpadu ze zhruba sta domácností, nebo
pro restaurace. Jeho jedinou nevýhodou je
cena přesahující půl milionu korun. Na kompostér však nyní můžete žádat dotaci z OPŽP
a potom už se investice vyplatí.
Podobný princip má zařízení litevské
firmy Biological Waste Recycling nazvané
Bio360. Svým vzhledem připomíná pultovou
mrazničku a každý den zvládne zpracovat
až 360 kilogramů bioodpadu – hodí se tedy
například pro restaurace či závodní kuchyně. Odpad napřed rozmělní a poté jej mikroorganismy stráví a vysuší. Firma slibuje
snížení hmotnosti odpadu během jednoho
20hodinového cyklu až na desetinu původní hmotnosti. Následně je možné zbytkový
odpad použít pro další kompostování. Také
v případě tohoto zařízení je nevýhodou
poměrně vysoká cena přesahující částku
300 tisíc korun. Podobná zařízení se vyrábějí i pro domácnosti, ale zatím nejsou natolik
účinná, aby byla k užitku. Pokud jde o zpracování rostlinného odpadu, tak s tím mohou
i v domácnosti pomoci vermikompostéry.
V nich se o odpad starají živé žížaly. A cena? Jen lehce přes dva tisíce korun!
www.nakompost.cz a www.bwr.lt 
První týden se učí, poté již vše reguluje
automaticky. Zjišťuje si přitom venkovní
teplotu i to, zda doma někdo je, či není.
Aby šetřil vlastní energii, displej zobrazí
údaje pouze tehdy, když se k němu
někdo přiblíží.
Termostat Nest se ovládá přes internet
nebo mobilní telefon a údajně ušetří
velké výdaje za energie, a navíc hezky
vypadá.
Může za to nejspíš zakladatel firmy
Tony Fadell, který navazuje na své zkušenosti z firmy Apple. Kdo si však chce
termostat Nest pořídit, musí si na něj
připravit částku ve výši zhruba šesti tisíc
korun za kus.
Nicméně chytrých termostatů včetně
­takových, které nabízejí vzdálené
ovládání prostřednictvím internetu či
mobilního telefonu, je na trhu více a za
nižší ceny. Investice do nich se vyplatí,
protože účty za vytápění patří k těm
nejvyšším, takže každé snížení teploty
v zimě (či zvýšení v létě) se projeví na
účtu za energie.
www.nest.com 
zelené listy
čezinfo
15
CzechInvest se stal partnerem
projektu Elektromobilita
Vládní agentura CzechInvest se stala dalším z partnerů projektu Elektromobilita Skupiny ČEZ. Na podpoře a zlepšování
prostředí pro rychlý a kvalitní rozvoj bezemisní dopravy v Česku se v rámci projektu podílí už 28 partnerů. Patří mezi ně
především dodavatelé elektrických vozidel, obchodní centra či města a obce.
Rozvoj investic, podpora nových technologií a posílení konkurenceschopnosti České republiky na globálním trhu v sektoru elektromobility. To jsou hlavní cíle vzájemné spolupráce Skupiny ČEZ a vládní
agentury CzechInvest, která se stala novým partnerem projektu
Elektromobilita. „Skupina ČEZ a agentura CzechInvest uzavřely
memorandum, které otevírá prostor pro širší spolupráci na rozvoji
elektromobility v České republice mezi firmami a státními institucemi.
Společně s agenturou CzechInvest budeme pracovat nejen na tom,
aby se elektromobilita dále popularizovala, ale naše aktivity se zaměří
i na vytváření vhodného investičního prostředí v této oblasti,“ říká Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ.
V rámci nově uzavřeného partnerství v projektu Elektromobilita se
Skupina ČEZ a CzechInvest zaměří také na technologický a podnikový rozvoj elektromobility na tuzemském trhu.
Projekt Elektromobilita společnosti ČEZ
Skupina ČEZ podporuje koncept elektromobility v souladu se
strategií Futur/e/motion. Kroky, které ČEZ v tomto směru podniká,
se týkají podpory užívání elektromobilů a poskytování komplexních
služeb s vazbou na distribuční síť ČEZ. Cílem je přispět k rozvoji
zcela „bezemisní“ dopravy v České republice a testovat dopady
elektromobility na distribuční síť.
Společnost ČEZ se v projektu Elektromobilita zaměřuje na výstavbu
dobíjecích stanic pro normální a rychlé dobíjení. Celkem ČEZ zprovoznil již 11 dobíjecích stanic normálního typu. Výstavbu stanic pro
rychlé dobíjení zahájí ČEZ v roce 2012.
Zelená mobilita agentury CzechInvest
Projekt Zelená mobilita je součástí strategie Nový CzechInvest,
kterou Agentura pro podporu podnikání a investic v loňském roce
představila a postupně implementuje.
Aktivity CzechInvestu v souvislosti s elektromobilitou spočívají
v podpoře výrobců vozidel, zřizovatelů dobíjecí infrastruktury
a dalších společností, které usilují o rozvoj technologií pro nízkoemisní a bezemisní dopravu prostřednictvím inovací a nových
technologií. 
Čistá elektřina pro 66 tisíc domácností
Více než 233 milionů kWh loni dodaly v roce 2011 do sítě
vodní elektrárny provozované společností ČEZ Obnovitelné
zdroje. Tato elektřina pokryje spotřebu více než 66 tisíc
domácností. Malé vodní elektrárny Vydra a Čeňkova Pila
dokonce vyrobily 1,5 milionu kWh nad očekávaný plán.
Naopak elektrárna u Černého jezera kvůli špatným hydrologickým
podmínkám dodala o 330 tisíc kWh méně, ale „přebornice“ Vydra
a Čeňkova Pila toto zakolísání ve výrobě nahradily.
Premiantem mezi vodními zdroji ČEZ Obnovitelné zdroje byla
v roce 2011 vodní elektrárna Střekov (řeka Labe; do sítě dodáno
95,7 milionu kWh) a malé vodní elektrárny Vydra (Vydra; 28,4 milionu kWh), Obříství (Labe; 14,9 milionu kWh) a Spytihněv (Morava;
12,1 milionu kWh).
Nejsilnějšími měsíci roku 2011 byly z hlediska dodávky ve vodních
elektrárnách ČEZ Obnovitelné zdroje březen (do sítě dodáno 24,6
milionu kWh), únor a leden (shodně 24,4 milionu kWh), nejslabším
měsícem naopak září (14,2 milionu kWh).
Více o vodních zdrojích Skupiny ČEZ v ČR
Rozšiřováním výrobních kapacit ekologicky čistých zdrojů Skupina
ČEZ zároveň přispívá k plnění platných závazků České republiky
vůči Evropské unii ve věci zvyšování podílu výroby z obnovitelných
zdrojů na hrubé spotřebě energií.
Instalace zdrojů stoprocentně čisté ekologické energie je zároveň
v souladu s nedávno ohlášenou vizí Futur/e/motion, kterou Skupina
ČEZ deklarovala záměr investovat do nových technologií umožňujících v budoucnosti vyrábět, distribuovat a spotřebovávat elektřinu
efektivněji a šetrněji. 
16
zelené listy
čezinfo
Studenti mají novou pomůcku
pro praktickou výuku
Střední průmyslová škola v Třebíči získala díky grantu Fondu Zelené energie novou učební pomůcku určenou pro praktickou
výuku na elektro oborech. Jednu ze svých učeben tak mohla vybavit modelem inteligentní instalace a studenti se díky tomu
zábavnou formou učí, jak funguje moderní technika sloužící k úsporám energie v běžných rodinných domech.
Studenti druhého ročníku oboru Energetika SPŠ Třebíč
Zařízení využijí studenti jak prvních, tak nejvyšších ročníků. V nižších ročnících se systém naučí ovládat jako celek a používat ho
stejným způsobem jako v případě, že by ho
měli doma. V dalších ročnících se studenti
naučí, jak jednotlivé programy systému propojit – například vypnout topení ve chvíli,
kdy se otevře okno –, a studenti nejvyšších
ročníků již systém zvládnou i sami programovat a jednotlivé programy nastavovat
a propojovat dle vlastního uvážení. Škola tak
současným i budoucím studentům nabídne
konkurenční výhodu na trhu díky znalosti
ovládání tohoto systému.
„Vyučující mají jeho prostřednictvím
možnost studentům ukázat, jak vypadají
úspory ve spotřebě energie v praxi, a studenti se jednotlivé programy učí ovládat.
Ve vyšších ročnících jsou pak schopni
je i samostatně programovat,“ potvrzuje
Eva Havlátová, jedna z řešitelů projektu.
„Člověk, který v domě žije, si je většinou
schopen změnit pouze základní funkce,
ale k zásadnějším změnám už potřebuje
odborníka. A těmi odborníky budou nyní
i naši studenti, kteří se již ve škole naučí
jednotlivé funkce programovat a přidávat,“
popisuje Havlátová základní konkurenční
výhodu, kterou systém studentům přinese.
Moderní domovní instalace je systémem,
který zvyšuje komfort a bezpečnost bydlení. Pokud jsou všechny části domovního
systému správně propojeny, umožňuje to
efektivní a úsporný provoz domácnosti.
Na trhu je systém poměrně krátkou dobu
a je třeba, aby se dostal do povědomí širší
veřejnosti.
Absolventi průmyslové školy v Třebíči, kteří
se se systémem seznámí během studia,
mohou být dobrými ambasadory instalace,
jejímž prostřednictvím je možné ušetřit velké množství energie.
„Systém je ovládán z jednoho místa, jediným vypínačem, bezdrátově za pomoci rádiových vln. Ovládání je jednoduché a drobné
změny si uživatel vyřeší sám. Pokud ovšem
bude chtít připojit například další světlo,
bude už třeba zásah odborníka. A tím
odborníkem může být v budoucnu právě
náš student. Připraví návrh, systém nainstaluje, naprogramuje a uživatel si pak již jen
užívá výhod systému,“ uzavírá s úsměvem
Jaroslav Dostál, další z řešitelů, kteří se na
projektu podíleli. 
historie
17
čezinfo
Od převážení lodí ke KONKUROVÁNÍ
letadlům
Tranzitní koridory / Railway transit corridors
1. tranzitní koridor / 1st transit corridor
2. tranzitní koridor / 2nd transit corridor
3. tranzitní koridor / 3rd transit corridor
4. tranzitní koridor / 4th transit corridor
trať ve vlastnictví jiného subjektu
line owned by other subject
v počtu kilometrů železničních tratí je na 22. místě. Železnice
DE
hrála v České republice vždy mimořádně důležitou roli.
NÜRNBERG
Víte, že prapředek železnice existoval už v šestém století před
naším letopočtem? Řekové si chtěli ušetřit cestu kolem rozlehlého
poloostrova Peloponés a tak Korintskou šíji o šířce téměř osmi
kilometrů přeťali jakousi kamennou tratí nazvanou Diolkos, po které
převáželi lodě. Tento způsob jim vydržel zhruba sedm století.
Dnešní železnice ale své počátky hledá spíše v dolech v 16. století.
Právě důlní vozíky se rychle vyvíjely a na konci 18. století už měly
železná kola pohybující se po železných kolejnicích. První parní
lokomotiva se rozjela v roce 1804, první veřejná železnice zahájila
provoz v roce 1825 mezi Stocktonem a Darlingtonem v Anglii a vedle zboží vozila také osoby.
V 19. století prodělala železnice mimořádně bouřlivý rozvoj a během několika desetiletí vytvořila hustou dopravní síť umožňující
relativně pohodlné a rychlé cestování po Evropě i Severní Americe. Budování železnice podpořilo také rozvoj průmyslu, protože
potřebovala ohromné množství železa, oceli a strojů. V mnohem
větší míře se stavěly také tunely a mosty. Města propojená železnicí
rostla a vzkvétala, zatímco ta, která železnici nepřijala, upadala v zapomnění. Českým příkladem kdysi důležitého města, kterému se
železnice vyhnula, je středočeská Kouřim. Na území České republiky vznikla první koněspřežná železniční dráha v roce 1828 na trase
Linec – Summerau – Horní Dvořiště – České Budějovice a i zde se
železnice rychle rozvíjela.
Parní lokomotivy poháněné pístovým parním strojem a tlakovou parou si převahu udržely více než jedno století. Až začátkem 20. sto-
UT
H
SC
LA
ND
DRESDEN
PO
DĚČÍN
ÚSTÍ NAD LABEM
LS
KA
CHEB
PARDUBICE
PRAHA
KATOWICE,
KRAKÓW
Ačkoliv je svojí rozlohou Česká re­pub­lika až 113. zemí na světě,
ČESKÁ TŘEBOVÁ
OSTRAVA
PLZEŇ
OLOMOUC
ŽILINA
D
PŘEROV
E
U
T
S
Tranzitní
koridory
BRNO
C
H
L
A
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
N
D
BŘECLAV
ÖSTERREICH
WIEN
BRATISLAVA
SL
O
VE
N
SK
O
LINZ
letí se v Německu a Švýcarsku objevily první Dieselovy lokomotivy.
Prosadily se ale až ve 30. letech – v USA s diesel-elektrickým
pohonem a v Německu s diesel‑hydraulickým. V Americe dieselové
lokomotivy stále převládají, protože při nižších rychlostech a v nákladním provozu jsou tyto motory ekonomičtější.
Elektřina měla v pohonu kolejových vozidel svou premiéru v městské dopravě v Berlíně v roce 1881. Většímu rozšíření bránily vysoké
náklady na elektrifikaci. Slepou cestou se ukázaly také experimenty
Francouze Heilmanna, který od roku 1892 testoval lokomotivu s parním strojem pohánějícím dynamo.
První skutečná elektrifikovaná hlavní trať začala fungovat v roce
1902 v severní Itálii, na území České republiky to bylo pouze o rok
později na trati Tábor – Bechyně. Teprve po druhé světové válce začal rychlý rozvoj elektrického pohonu v Evropě. V České republice
je dnes elektrifikována téměř třetina všech tratí. Vysokorychlostní
vlaky v Evropě a Asii jsou konkurencí pro letecké spoje. 
© Ing. Pavel Krýže, Ph.D.
železnice v číslech
 délka celosvětové železniční sítě: 1,37 mil. km
 délka železniční sítě ČR: 9470 km (k 31. 12. 2011)
 délka elektrizovaných tratí v ČR: 3037 km








z toho 1731 km elektrizováno stejnosměrným napětím 3 kV,
případně 1,500 kV 1307 km napětím střídavým 25 kV s frekvencí
50 Hz
6691 mostů v celkové délce přes 147 km
154 tunelů v celkové délce přes 38 km
8389 úrovňových přejezdů
48 % tratí leží v obloucích
86 % tratí leží ve sklonu
nejníže položená stanice: Dolní Žleb (na hranici
s Německem) – 130 m n. m.
nejvýše položená stanice: Kubova Huť – 995 m n. m.
nejrychlejší vlak na kolech: francouzský TGV – 574,8 km/h
(rok 2007), v běžném provozu dosahuje 320 km/h
Elektrické jednotky řady 471 CityElefant z dílen Škody se na české železnici
začaly objevovat roku 2000 a nyní jich zde jezdí už více než sedm desítek
18
mixér
čezinfo
Handicapovaní získali chráněné bydlení
Veletrh Amper
ve znamení
elektromobility
Mladí lidé s mentálním a kombinovaným postižením ze Šumperska získali nové byty
v tzv. chráněném bydlení. V osmi speciálně upravených bytech se mohou lidé s han­
dicapem učit samostatně zvládat péči o sebe sama i svou domácnost. Na vybavení
kuchyně přispěla Nadace ČEZ částkou přesahující sto tisíc korun.
Skupina ČEZ ani letos nechyběla mezi
vystavovateli na tentokrát už 20. ročníku
Mezinárodního veletrhu elektrotechniky
a elektroniky Amper 2012, který se usku­
tečnil ve dnech 20.–23. března 2012 na
Výstavišti Brno.
Během slavnostního otevření zrekonstru­
ovaných prostor sociálních služeb si mohla
veřejnost prohlédnout byty i ostatní prostory
a také se seznámit s dalšími aktivitami sdružení Pomněnka.
Pomněnka v Šumperku pečuje o osoby
s mentálním a kombinovaným postižením
už 15 let. „Budova, kterou se nám pro tento
účel podařilo získat do vlastnictví, nebyla
nejnovější a za léta užívání již byla nutná její
rekonstrukce,“ vysvětluje ředitelka Nataša
Strakošová Vykydalová a doplňuje: „Celá
budova prošla modernizací, vyměnili jsme
okna, topení, podlahy i rozvody vody a elektřiny. Kromě toho se nám podařilo vybudovat výtah a zajistit bezbariérové přístupy.
Přistavěli jsme také nové patro, ve kterém
vzniklo osm nových chráněných bytů.“
Chráněné bydlení je novou službou pro
osoby s mentálním či kombinovaným
postižením, které se zde naučí samostatně
pečovat o vlastní osobu, o domácnost,
využívat veřejné služby a snadněji se
zapojovat do běžného společenského
života. Na kuchyňské vybavení, včetně spotřebičů a stolů, získalo centrum příspěvek
z projektu Oranžové kolo Nadace ČEZ.
Podpořit právě šumperskou dobročinnou
organizaci si přáli obyvatelé severní Moravy na akci Oranžové kolo na podzimních
Dnech ­NATO. Sdružení Pomněnka nabízí sociální služby
Chráněné bydlení Pomněnka, Podporované bydlení Pomněnka, Centra denních
služeb Pomněnka a dále Sociální rehabilitaci – služby Agentury podporované zaměstnávání Pomněnka. V budoucnu chce
provozovat také chráněné dílny. 
Součástí prezentace ČEZ byla expozice
projektu Futur/e/motion – Energie zítřka,
jehož prostřednictvím se společnost zaměřuje na systematickou podporu vědy,
výzkumu a zavádění nových technologií.
Cílem iniciativy je v budoucnosti vyrábět,
distribuovat a spotřebovávat elektřinu
efektivněji a šetrněji k životnímu pro­
středí.
Prezentace Skupiny ČEZ na veletrhu se
dotkla zejména jednoho z pilířů iniciativy
Futur/e/motion – elektromobility. Společnost na veletrhu představila šest svých vozů
Peugeot iOn.
Součástí expozice v pavilonu P byla
také dobíjecí stanice pro elektromobily,
elektroskútr Akumoto A 600 (elektrický
skútr s moderním sportovním designem)
a elektrokolo Avacom A2B Hybrid, které
kombinuje klasické šlapání a elektrický
motor.
Veletrh Amper každoročně navštíví deseti­
tisíce lidí, aby se podívali na nabídku stovek
vystavovatelů z více než dvou desítek
zemí. 
mixér
čezinfo
19
Nejcennější je zdraví, potvrdila to i anketa Vaše volba
Vaše volba – dvě slova umožňující lidem,
aby sami zvolili, které projekty Nadace
ČEZ podpoří a zpříjemní tak život ve
městech a obcích.
Anketa Vaše volba letos vstupuje do třetího
ročníku a zájem veřejnosti je obrovský.
V loňském kole se z celé republiky sešlo
neuvěřitelných 30 tisíc anketních lístků,
což je v porovnání s předchozím ročníkem
třikrát více.
Barevnou brožurku s anketním lístkem
našli zájemci o hlasování v informačních centrech ČEZ a na kulturních nebo
sportovních akcích, které ČEZ pořádal
či podporoval. Řada lidí využila možnosti
přidat svůj hlas na internetových stránkách
www.cezregionum.cz.
Komu pomůže
půlmilionový dar?
Také letos představí ČEZ v každém ze sedmi regionů ty nejzajímavější a nejpotřebnější projekty, které budou moci lidé svým
hlasem podpořit. Kromě toho mohou sami
přidat i vlastní návrhy. Stejně jako v předchozích letech podpoří Nadace ČEZ sedm
projektů celkovou částkou 3,5 milionu korun. „Výsledky odrážejí přání obyvatel, kteří
vnímají nejcitelněji, co je v jejich okolí třeba
změnit tak, aby se jim žilo lépe,“ vysvětluje
význam projektu Ondřej Šuch, ředitel Nadace ČEZ.
Nejcennější je zdraví,
poté vzdělávání
Výsledky loňské pětiměsíční ankety potvrdily, že na první místo lidé staví zdraví.
Ve většině regionů hlasovali pro zlepšení
zdravotnické péče. Ve Vaší volbě 2011 byly
podpořeny tyto projekty:
 Moderní polohovací lůžka pro Léčebnu
dlouhodobě nemocných v Třebíči
 Ultrazvukový přístroj pro Ústav pro péči
o matku a dítě v Praze – Podolí
 Zdravotnický materiál pro nevyléčitelně nemocné v ostravském Hospici
sv. ­Lu­káše
 Hřiště pro MŠ Sluníčko v Novém
­Byd­žově
 Interaktivní základní škola Varnsdorf
 Lékařské přístroje pro veterinární ambu-
lanci sdružení Ostrovský Macík v Horním
Žďáru na Karlovarsku
 Podpora pro 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech
„Dar od Nadace ČEZ nám velmi pomůže.
Těší nás o to víc, že jsme ho získali na základě názoru veřejnosti. Peníze využijeme na
koupi ultrazvuku, díky kterému poskytneme
budoucím maminkám kvalitnější péči,“ říká
Jaroslav Feyreisl, ředitel Ústavu pro péči
o matku a dítě v Praze Podolí.
V anketě Vaše volba 2012 můžete hla­
sovat od 26. 3. do 31. 10. 2012 na webu
www.cezregionum.cz.
Více informací o projektech
­Nadace ČEZ na www.nadacecez.cz
a www.facebook.com/cezlidem. 
POJEĎTE S NÁMI
NA OLYMPIÁDU
Zapojte se do soutěže na
www.cez.cz/business
Je to snadné a šance na výhru je veliká.
Nepropásněte šanci vyhrát jeden ze čtyř zájezdů na Letní olympijské hry 2012 v Londýně.
Stačí, aby vaše firma uzavřela do 21. května novou roční smlouvu se společností ČEZ Prodej
a vy jste odpověděli na dvě jednoduché otázky.
www.cez.cz/business
Download

ČEZINFO - Business