ÖZGEÇMİŞ
Yrd. Doç. Dr. Adem GÜRLER
Giresun Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Doğum Yeri /Tarihi: Manisa / 16.03.1979
Bölüm/Program
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Sosyoloji Bölümü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyoloji Anabilim Dalı
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
Üniversite
Yıl
Süleyman Demirel Üniversitesi
2001
Süleyman Demirel Üniversitesi
2005
Süleyman Demirel Üniversitesi
2010
Akademik Unvanlar
Yrd. Do Doçentlik Tarihi: 30.06.2011
Doçentlik Tarihi
:
Profösörlük Tarihi
:
Doktora Tez Adı
Doktora Danışmanı
Din ve Suç (Hükümlüler Üzerine Uygulamalı Bir
Araştırma)
Doç. Dr. Kemaleddin TAŞ
Yüksek Lisans Tez Adı
Yüksek Lisans Danışmanı
Çocuğun Suça Yönelmesinde Aile Faktörünün ve
Akran Gruplarının Rollerinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Nazmi AVCI
Yabancı Dil
İngilizce
E-Mail
[email protected]
Görevler:
Görevi / Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Öğr.Gör.
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir-Yalvaç2006–2010
Gelendost MYO
Yrd.Doç.Dr.
Giresun
Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü
Bölüm Başkanı
Giresun Ün. Fen-Ed. Fakültesi Sosyoloji Bölüm 23.09.2011Başkanı
25.03.2014
Ana Bilim Dalı Başkanı
Giresun Üniversitesi Fen Ed. Fakültesi
Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve
Metodoloji A.B.D. Başkanı
07.12.2012- …
Giresun Üniversitesi Fen-Ed. Fakültesi
2011- …
Fakülte Kurulu Üyeliği
Fen-Ed.
Fakültesi
30.06.2011 -…
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Yayın Hakemliği: Giresun Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
Hakemliği
Projelerde Yaptığı Görevler:
“Din ve Suç (Hükümlüler Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma)” Süleyman Demirel
Üniversitesi Projesi 1765-D-08, Projede Görevli Araştırıcı, 2009.
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2012-2013
İlkbahar
Güz
2013-2014
İlkbahar
Dersin Adı
Sosyolojiye Giriş
Sosyal Antropoloji
Sosyal Psikoloji
----------
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2
0
3
0
3
0
-------
Öğrenci
Sayısı
40
40
40
----
ESERLER:
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :
B1.
Karaman K., Gürler A., “Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımına Sosyolojik Bir Bakış” I.
Uluslararası Eğirdir Turizm Sempozyumu Isparta, Aralık 2011, s. 347-354.
B2.
Avcı N., Gürler A., “Çocuğun Suça Yönelmesinde Aile Kurumunun Etkisi” Şiddetin
Sosyal Dinamiklerinin Anlaşılması ve Önleyici Stratejilerin Gelişmesi Sempozyumu,
Erzurum, Haziran 2012, s. 83-97.
B3.
Taş K., Gürler A., ”Hükümlülerde Dini Değerler” II. Uluslararası Değerler ve
Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2012, Bildiri Kitabı Basım Aşamasındadır.
C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :
C1.
Avcı N., Gürler A.; “Aile İçi Şiddet ve Çocuğun Suça Yönelmesi Üzerindeki Etkisi” ,
Aile Sempozyumu, İstanbul 2013, Bildiri Kitabı Basım Aşamasındadır.
C2.
Gürler A., ”Toplumsal Düzen Arayışında Kamusal Alan Düşüncesi ve Bireysel
Dindarlığın İmkanı Sorunu” 7.Sosyoloji Kongresi, Muğla 2013.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Taş K., Gürler A., “Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma”, İslâmi
Araştırmalar Dergisi, Cilt:22 Sayı: 1. s. 12-25 (2011).
E. Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
E1.
Gürler A., “Toplumsal Bir Kurum Olarak Din” Sosyoloji, Editörler:Feridun Merter,
Mustafa Talas, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2013. s. 383-411.
Download

Yrd. Doç. Dr. Adem GÜRLER Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat