BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
SAAT
20.01.2014
PAZARTESİ
21.01.2014
SALI
22.01.2014
ÇARŞAMBA
23.01.2014
PERŞEMBE
TÜRK SİYASAL
HAYATI
ULUSLARARASI
TEORİLERDE
YENİ
YAKLAŞIMLAR
AMFİ 16
TEMEL
BİLGİSAYAR
TEKNOLOJİLERİ
KULLANIMI
09:00
AMFİ 15-16-20-22
ATATÜRK
İLKELERİ VE
İNKILÂP
TARİHİ
AMFİ 15-16-2022
Uluslararası İlişkiler
2. Sınıf
YRD. DOÇ. DR.
SANEM YAMAK
ATEŞ
Uluslararası İlişkiler
2. Sınıf
YRD. DOÇ. DR.
İSMAİL ŞAHİN
----------------
Sosyal Hizmet,
Uluslararası
İlişkiler ve
İktisat Bölümleri
SOSYOLOJİYE
GİRİŞ
PSİKOLOJİYE
GİRİŞ
AMFİ 16
AMFİ 16
27.01.2014
PAZARTESİ
28.01.2014
SALI
29.01.2014
ÇARŞAMBA
SİYASİ VE
DİPLOMATİK
TARİH III
KAMU MALİYESİ
AMFİ 20
AMFİ 16
AMFİ 16
---------------Sosyal Hizmet,
Uluslararası İlişkiler
ve
İktisat Bölümleri
24.01.2014
CUMA
ANAYASA
HUKUKU
AMFİ 22
Uluslararası
İlişkiler
2. Sınıf
YRD. DOÇ. DR.
ALİ ASKER
Uluslararası
İlişkiler
2. Sınıf
DOÇ. DR.
LEVENT
AYTEMİZ
---------------HUKUKUN
TEMEL
KAVRAMLARI
AMFİ 20
GENEL
MUHASEBE I
AMFİ 16
Uluslararası
İlişkiler
2. Sınıf
YRD. DOÇ. DR.
MURAT
YILDIRIM
Uluslararası
İlişkiler
2. Sınıf
YRD. DOÇ. DR.
MARZIYA
MAMMADLI
---------------SOSYAL
HİZMET
TARİHİ
AMFİ 16
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet
YRD. DOÇ. DR.
HANDE ŞAHİN
TEMEL
BİLGİSAYAR
TEKNOLOJİLERİ
KULLANIMI
10:00
AMFİ 15-16-20-22
İşletme ve Kamu
Yönetimi 1. Sınıf
11:00
ATATÜRK
İLKELERİ VE
İNKILÂP
TARİHİ
AMFİ 15-16-2022
İşletme ve Kamu
Yönetimi 1. Sınıf
Sosyal Hizmet
YRD. DOÇ. DR.
HANDE ŞAHİN
SİYASAL
DÜŞÜNCELER
TARİHİ
MATEMATİK
İşletme 1. Sınıf
AMFİ 16-20-22
AMFİ 15-16-20-22
Kamu Yönetimi ve
Uluslararası İlişkiler
2. Sınıf
DOÇ. DR. İLYAS
SÖĞÜTLÜ
İKTİSADA
GİRİŞ I
Sosyal Hizmet
YRD. DOÇ. DR.
KÖKSAL
ÇALIŞKAN
Yrd. Doç. Dr.
İLYAS
HAŞİMOĞLU
İŞLETME BİLİMİ
BÖLGESEL
İKTİSAT
Amfi 15-16-20-22
Amfi 15-16-20-22
Amfi 16
HUKUKUN
TEMEL
KAVRAMLARI
YRD. DOÇ. DR.
HANDE ŞAHİN
GENEL
MUHASEBE
İşletme 1. Sınıf
AMFİ 15-16-20-22
AMFİ 15-16-20-22
İşletme 1. Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
ALİ ASKER
HUKUKUN
TEMEL
KAVRAMLARI
Yrd. Doç. Dr.
MURAT
YILDIRIM
İKTİSATÇILAR
İÇİN
MATEMATİK I
İktisat 1. Sınıf
İktisat 1. Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
HÜSEYİN
KARAMELİKLİ
Amfi 15-16-20-22
Amfi 15-16-20-22
İktisat 2. Sınıf
Doç. Dr. GÜLAY
GÜNAY
İktisat 1. Sınıf
İktisat 1. Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
GÜRSU GALİP
GÜRSAKAL
Yrd. Doç. Dr.
ALİ ASKER
Yrd. Doç. Dr.
HÜSEYİN
KARAMELİKLİ
PAZARLAMA
İLKELERİ
MALİYE
POLİTİKASI
FİNANSAL
YÖNETİM
PROJE
YÖNETİMİ
YÖNETİM
BİLİMİ
İşletme 3. Sınıf
İşletme 3. Sınıf
İşletme 3. Sınıf
İşletme 3. Sınıf
Kamu Yönetimi
1. Sınıf
Amfi 16-20-22
Amfi 16-20-22
Amfi 20-22
Amfi 16-20-22
Yrd. Doç. Dr.
ALİ ÇAĞLAR
ÇAKMAK
Yrd. Doç. Dr.
HASAN ALP
ÖZEL
Yrd. Doç. Dr.
MUHAMMET
BELEN
Yrd. Doç. Dr.
OZAN
BÜYÜKYILMAZ
HUKUKUN
TEMEL
KAVRAMLARI
OSMANLICA II
12:00
TÜRK DİLİ I
Sosyal Hizmet,
Uluslararası
İlişkiler ve İktisat
Bölümleri
13:00
Amfi 16-20-22
MALİYET
MUHASEBESİ
İşletme 3. Sınıf
Amfi 16-20-22
Yrd. Doç. Dr. METİN
KILIÇ
Amfi 15 – 16
Prof. Dr. Sait
AŞGIN
İKTİSADA GİRİŞ
ULUSLARARASI
İLİŞKİLERE
GİRİŞ
TÜRK DİLİ I
YABANCI DİL I
14:00
TÜM BÖLÜMLER
İşletme ve Kamu
Yönetimi 1. Sınıf
Amfi 15-16-20-22
PARA VE
BANKACILIK
STRATEJİK
YÖNETİM
İşletme 3. Sınıf
İşletme 3. Sınıf
Uluslararası İlişkiler
1. Sınıf
AMFİ 15-16-20-22
YRD. DOÇ. DR.
AHMET OĞUZ
Uluslararası İlişkiler
1. Sınıf
AMFİ 16-20-22
EKONOMİ I
YRD. DOÇ. DR.
SANEM YAMAK
ATEŞ
Sosyal Hizmet 1.
Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
GÜRSU GALİP
GÜRSAKAL
DİPLOMATİK
YABANCI DİL
SİYASET BİLİMİ
Amfi 20-22
15:00
AMFİ 15
AMFİ 16-20-22
Uluslararası
İlişkiler
1. Sınıf
YRD. DOÇ. DR.
ALİ ASKER
HUKUKUN
TEMEL
KAVRAMLARI
AMFİ 15
Amfi 16-20-22
Amfi 16-20-22
Kamu Yönetimi
1. Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
AMFİ 20-22
Uluslar arası
İlişkiler
Kamu Yönetimi
1. Sınıf
Uluslararası
İlişkiler
2. Sınıf
SİYASİ VE
DİPLOMATİK
TARİH I
AMFİ 16-20-22
Uluslararası
İlişkiler
1. Sınıf
YRD. DOÇ. DR.
ERSİN
YRD. DOÇ. DR.
MÜEZZİNOĞLU
İSMAİL ŞAHİN
TÜRKİYE’NİN
İDARİ YAPISI
Kamu Yönetimi
1. Sınıf
Amfi 20-22
HASAN ALP ÖZEL FATMA ZEHRA
TAN
İŞLETMEYE
GİRİŞ
Amfi 15-16-20-22
16:30
İşletme 1. Sınıf
Prof. Dr. YAHYA
FİDAN
SİYASET BİLİMİ
İktisat 2.Sınıf
17:30
Amfi 20
Yrd.Doç.Dr.SANEM
YAMAK ATE
İKTİSADİ
DÜŞÜNCELER
TARİHİ
Uluslararası İlişkiler
19:00
2. Sınıf
AMFİ 15
YRD. DOÇ. DR.
İSMAİL ŞAHİN
İKTİSAT
METODOLOJİSİ
VE ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ
SANEM YAMAK
ATEŞ
YRD. DOÇ. DR.
YULİYA
BİLETSKA
YRD. DOÇ. DR.
ALİ ASKER
İKTİSAT TARİHİ
İSTATİSTİK I
BORÇLAR
HUKUKU
MİKRO
İKTİSAT I
Amfi 20-22
Amfi 20-22
Amfi 15
Amfi 20-22
İktisat 2. Sınıf
İktisat 2. Sınıf
İktisat 2. Sınıf
İktisat 2. Sınıf
Yrd. Doç. Dr. GÜRSU
GALİP GÜRSAKAL
Doç. Dr.
GÜLAY GÜNAY
Yrd. Doç. Dr.
Hakim AZİZ
Doç. Dr. LEVENT
AYTEMİZ
Amfi 22
İktisat 2. Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
Köksal
ÇALIŞKAN
İSTATİSTİK
İşletme 2. Sınıf
Amfi 15-16-20-22
Yrd. Doç. Dr.
İLYAS
HAŞİMOĞLU
İŞLETME
HUKUKU
HALKLA İLİŞKİLER
İşletme 2. Sınıf
İşletme 2. Sınıf
Amfi 16-20-22
Amfi 16-20-22
Yrd. Doç. Dr. FATİH
BAYRAM
Yrd. Doç. Dr.
HAKİM AZİZ
MİKRO
İKTİSAT
İşletme 2. Sınıf
Amfi 15-16-20-22
Yrd. Doç. Dr.
HÜSEYİN
KARAMELİKLİ
SOSYOLOJİYE
GİRİŞİ
AMFİ 16-20-22
Uluslararası
İlişkiler
1. Sınıf
DOÇ. DR. İLYAS
SÖĞÜTLÜ
Prof. Dr.
SAİT AŞGIN
MAKRO
İKTİSAT
Amfi 20-22
İktisat 2. Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
GÜRSU GALİP
GÜRSAKAL
YÖNETİM VE
ENVANTER VE
ORGANİZASYON
BİLANÇO
İşletme 2. Sınıf
İşletme 2. Sınıf
Amfi 16-20-22
Amfi 16-20-22
Doç. Dr.
ABDULLAH
KARAKAYA
Yrd. Doç. Dr.
MURAT
YILDIRIM
Download

Bütünleme Sınav Programı İçin Tıklayınız