2014-2015 GÜZ YARIYILI İİBF FİNAL SINAV PROGRAMI
SAAT
29.12.2014
PAZARTESİ
30.12.2014
SALI
31.12.2014
ÇARŞAMBA
2.1.2015
CUMA
ANAYASA
HUKUKU
3.1.2015
CUMARTEESİ
5.1.2015
PAZARTESİ
SİYASİ TARİH
I
AMFİ 20-22
AMFİ 20-22
TEMEL
BİLGİSAYAR
TEKNOLOJİL
ERİ
KULLANIMI
09.00
Kamu Yönetimi
2. Sınıf
Kamu Yönetimi 2. SIYASI VE
Sınıf
DIPLOMATIK
TARIH I
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr. Ali
Köksal
AMFİ 20-22
ASKER
AMFİ 4-15-16
ÇALIŞKAN
--------------------------AMFİ 4-15-16- Kamu Yönetimi 2.
İKTISADA
Uluslararası
20-22
Sınıf
GIRIŞ I
İlişkiler 1. Sınıf SOSYOLOJIYE
GIRIŞ
İşletme ve
Prof. Dr. Sait
AMFİ 4-15-16
Yrd. Doç. Dr.
Kamu
AŞGIN
İSMAIL ŞAHİN AMFİ 4-15-16
Yönetimi
Uluslararası
1. Sınıf
İlişkiler 1. Sınıf
Uluslararası
İlişkiler 1. Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
AHMET OĞUZ
Yrd. Doç. Dr.
KÖKSAL
ÇALIŞKAN
KAMU
YÖNETİMİ
6.1.2015
SALI
GENEL
MUHASEBE
10:00
Tüm Bölümler AMFİ 4-15-1620-22
Merkezi
Derslikler
İktisat, Uluslar
arası İlişkiler,
Sosyal Hizmet
1. Sınıf
Yrd.Doç. Dr.
Murat YILDIRIM
-------------SOSYAL
HZİMET
TARİHİ
AMFİ 4
9.1.2015
CUMA
İDARE
HUKUKU
AMFİ 20-22
Kamu
Yönetimi 2.
Sınıf
İKTİSADA
GİRİŞ
Kamu Yönetimi
2. Sınıf
MEDENİ
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr. Ali
HUKUK
Nurettin
AMFİ 20-22
ASKER
AYAZ
-------------AMFİ 20-22
-------------Kamu Yönetimi
ULUSLARAR
2. Sınıf
HUKUKUN
Kamu Yönetimi
ASI
TEMEL
2. Sınıf
İLIŞKILERE Yrd. Doç. Dr. Ali KAVRAMLARI
GIRIŞ
KONAK
Yrd. Doç. Dr.
-------------AMFİ 4-15-16
Hakim AZİZ
AMFİ 4-15-16
Uluslararası
Uluslararası
İlişkiler 1. Sınıf
İlişkiler 1. Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
UMUT
MARZIYA
KEDİKLİ
MAMMADLI
HUKUKUN
TEMEL
KAVRAMLARI
AMFİ 15-16-20-22
İşletme
1. Sınıf
8.1.2015
PERŞEMBE
AMFİ 20-22
GENEL
MUHASEBE I
TEMEL
BİLGİSAYAR
TEKNOLOJİL
YABANCI DİL
ERİ
I
KULLANIMI
7.1.2015
ÇARŞAMBA
AMFİ 15-16-2022
HUKUKUN
EKONOMİ I
TEMEL
KAVRAMLARI
AMFİ 22
AMFİ 20
Sosyal Hizmet
1. Sınıf
Sosyal Hizmet
1. Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
Gürsu Galip
Yrd. Doç. Dr. Ali
GÜRSAKAL
ASKER
İşletme
1. Sınıf
Yrd.Doç. Dr.
Ali ASKER
-------------SOSYOLOJİYE
GİRİŞ
AMFİ 4
Sosyal Hizmet
1. Sınıf
Sosyal Hizmet
1. Sınıf
Prof. Dr. Ali Fuat
ERSOY
Yrd. Doç. Dr.
KÖKSAL
ÇALIŞKAN
MATEMATİK I
AMFİ 15-16-2022
İşletme
1. Sınıf
Yrd.Doç.Dr.
İlyas
HAŞİMOĞLU
12.1.2015
PAZARTESİ
13.1.2015
SALI
İŞLETMEYE
GİRİŞ
AMFİ 15-1620-22
İşletme
1. Sınıf
11:00
YÖNETİM
BİLİMİ
Prof. Dr.
AMFİ 15-16-20Yahya FİDAN
22
-------------Kamu Yönetimi
PSİKOLOJİY
1. Sınıf
E GİRİŞ
Prof. Dr. Sait
Sosyal Hizmet
AŞGIN
1. Sınıf
İKTİSATÇILA
R İÇİN
MATEMATİK I
İŞLETME
BİLİMİ
AMFİ 4-15-1620-22
AMFİ 15-16-20-22
İktisat 1. Sınıf
İktisat 1. Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
Hüseyin
KARAMELİKL
İ
Doç. Dr.
Abdullah
KARAKAYA
Doç. Dr.
Hatem ÖCEL
AMFİ 4
HUKUKUN
TEMEL
KAVRAMLARI
AMFİ 15-16-2022
11:30
İktisat 1. Sınıf
Yrd. Doç. Dr. Ali
ASKER
İKTİSADA
GİRİŞ I
AMFİ 4-15-1620-22
12:00
İktisat 1. Sınıf
Doç. Dr.
Levent
AYTEMİZ
ENVANTER VE
BİLANÇO
13:00
SAAT
29.12.2014
PAZARTESİ
30.12.2014
SALI
TÜRK DİLİ I
ATATÜRK
İLKELERİ VE
İNKILÂP
TARİHİ
AMFİ 4-15-1620-22
14:00
YÖNETİM VE
ORGANİZASY
ON
ATATÜRK
İŞLETME
İLKELERİ VE
AMFİ 15-16-20HUKUKU
TÜRK DİLİ I
İNKILÂP
22
TARİHİ
AMFİ 15-16-204-15-16-20-22
İşletme
22
AMFİ 4-15-162. Sınıf
İşletme ve
20-22
İşletme
Kamu
Yrd. Doç. Dr.
2. Sınıf
Yönetimi
İşletme ve
Murat
1. Sınıf
Kamu
YILDIRIM
Yrd.Doç. Dr.
Yönetimi
Hakim AZİZ
1. Sınıf
31.12.2014
ÇARŞAMBA
2.1.2015
CUMA
AMFİ 15-16-2022
İşletme
2. Sınıf
AMFİ 15-1620-22
İşletme
2. Sınıf
MİKRO
İKTİSAT
AMFİ 4-15-1620-22
İşletme
2. Sınıf
İSTATİSTİK I
AMFİ 4-15-1620-22
İşletme
2. Sınıf
Doç. Dr.
Fatih
BAYRAM
Yrd.Doç. Dr.
Ali KONAK
Yrd.Doç. Dr.
İlyas
HAŞİMOĞLU
5.1.2015
PAZARTESİ
6.1.2015
SALI
7.1.2015
ÇARŞAMBA
8.1.2015
PERŞEMBE
9.1.2015
CUMA
MATEMATİKS
EL İKTİSAT
ANAYASA
HUKUKU
ÇALIŞMA
EKONOMİSİ
PARA TEORİSİ
VE
POLİTİKASI I
AMFİ 20-22
AMFİ 22
AMFİ 22
Doç. Dr.
Abdullah
KARAKAYA
3.1.2015
CUMARTEESİ
HALKLA
İLİŞKİLER
12.1.2015
PAZARTESİ
13.1.2015
SALI
AMFİ 4-15-1620-22
İktisat, Uluslar
arası İlişkiler,
İktisat, Uluslar
Sosyal Hizmet
arası İlişkiler,
1. Sınıf
Sosyal Hizmet
1. Sınıf
İKTİSADİ
DÜŞÜNCELER
TARİHİ
AMFİ 20-22
İktisat 3. sınıf
14:15
Yrd. Doç. Dr.
Gürsu Galip
GÜRSAKAL
-------------GENEL
MUHASEBE I
AMFİ 4-15-16
SIYASAL
DÜŞÜNCELER
TARIHI
İktisat 3. sınıf
AMFİ 20-22
İktisat 3. sınıf
İktisat 3. sınıf
Yrd. Doç. Dr.
Hüseyin
Yrd. Doç. Dr.
AMFİ 16-20-22
KARAMELİKL Ali ASKER
İ
-------------Uluslararası
-------------İlişkiler 2. Sınıf
ANAYASA
SIYASI VE
HUKUKU
Yrd. Doç. Dr.
DIPLOMATIK
İLYAS
TARIH III
AMFİ 15-16-20
SÖĞÜTLÜ
AMFİ 4-15-16
Uluslararası
İlişkiler 2. Sınıf
EKONOMETRİ
İktisat 3. sınıf
I
Uluslararası
İlişkiler 2. Sınıf
Uluslararası
İlişkiler 2. Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
AMFİ 20-22
İktisat 3. sınıf
Doç. Dr.
Erdoğan
ÖZTÜRK
--------------
ULUSLARARA
İKTISADI
SI
DÜŞÜNCELER
Yrd. Doç. Dr. Ali Yrd. Doç. Dr. Ali TEORİLERDE
TARIHI
KONAK
KONAK
YENİ
--------------------------YAKLAŞIMLA AMFİ 15-16-20
R
OSMANLICA II
Uluslararası
DIPLOMATIK AMFİ 4-15-16 İlişkiler 2. Sınıf
AMFİ 15-16-20 YABANCI DIL I
Uluslararası
Yrd. Doç. Dr.
Uluslararası
AMFİ4- 15-16 İlişkiler 2. Sınıf İSMAİL ŞAHİN
İlişkiler 2. Sınıf
Uluslararası
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
İlişkiler 2. Sınıf İSMAİL ŞAHİN
ERSİN
Yrd. Doç. Dr.
MURAT
YILDIRIM
Mesleki
Yabancı Dil I
İktisat 3. Sınıf
Mesleki
İngilizce
14:30
KAMU
MALİYESİ
Sosyal Hizmet
2. Sınıf
AMFİ 15-1620-22
Amfi 22
İktisat 2. Sınıf
Uluslar arası
İlişkiler 2. Sınıf
Doç. Dr.
Levent
AYTEMİZ
-------------TÜRK
SIYASAL
HAYATI I
Yrd. Doç. Dr.
Hasan Alp
ÖZEL
AMFİ 15-16-20
Uluslararası
İlişkiler 2. Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
SANEM
YAMAK
ATEŞ
Yrd. Doç. Dr.
MARZIYA
MAMMADLI
UMUT
KEDİKLİ
MÜEZZİNOĞL
U
Yrd. Doç. Dr.
YULIYA
BİLETSKA
PROJE
YÖNETİMİ
AMFİ 16-20-22
STRATEJİK
YÖNETİM
AMFİ 16-20-22
15:30
İşletme
3. Sınıf
Doç. Dr.
Fatma Zehra
TAN
MALİYET
MUHASEBESİ
AMFİ 15
İktisat 3. Sınıf
AMFİ 16-20-22
İşletme
3. Sınıf
Yrd.Doç.Dr.
Metin KILIÇ
İşletme
3. Sınıf
PAZARLAMA
İLKELERİ
AMFİ 16-20-22
MALİYE
POLİTİKASI
PARA VE
BANKACILIK
FİNANSAL
YÖNETİM I
AMFİ 16-20-22 AMFİ 16-20-22 AMFİ 16-20-22
İşletme
3. Sınıf
İşletme
3. Sınıf
İşletme
3. Sınıf
İşletme
3. Sınıf
Yrd.Doç. Dr.
Ali Çağlar
ÇAKMAK
Yrd.Doç. Dr.
Hasan Alp
ÖZEL
Yrd.Doç. Dr.
Hasan Alp
ÖZEL
Yrd. Doç. Dr.
Muhammet
BELEN
Doç. Dr.
Fatma Zehra
TAN
-------------SOSYAL
HİZMETLERD
E ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ
AMFİ 15
Sosyal Hizmet 2.
Sınıf
Prof. Dr. Ali
Fuat ERSOY
İSTATİSTİK I
AMFİ 4-15-1620-22
16:30
Sosyal Hizmet
2. Sınıf
İktisat 2. Sınıf
Doç.Dr.
Gülay Günay
SİYASET
BİLİMİ I
MİKRO
İKTİSAT I
AMFİ 15-16-2022
AMFİ 15-1620-22
MAKRO
İKTİSAT I
İktisat 2. Sınıf
Doç. Dr.
Levent
AYTEMİZ
--------------
17:00
SOSYAL
PSİKOLOJİ
AMFİ 4
Sosyal Hizmet 2.
Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
İbrahim IŞITAN
AMFİ 15-16-2022
İktisat 2. Sınıf
Kamu
Yönetimi 1.
sınıf
BORÇLAR
HUKUKU
AMFİ 20-22
İktisat 2. Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
Hakim AZİZ
TÜKETİCİ
DAVRANIŞI
AMFİ 20
BÖLGESEL
İKTİSAT
İktisat 2. Sınıf
Doç. Dr.
Gülay GÜNAY
--------------
İKTİSAT
TARİHİ
AMFİ 20
AMFİ 15-16-20- İktisat 2. Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
-------------22
Sanem Yamak
Yrd. Doç. Dr.
ATEŞ
SOSYAL
Yrd. Doç. Dr.
İktisat 2. Sınıf
Ahmet OĞUZ
-------------HİZMET
Hüseyin
SİVİL TOPLUM
-------------SOSYAL
MEVZUATI
KARAMELİKL
ÖRGÜTLERİ
Yrd.Doç.Dr.Gürs
HİZMET
İ
VE
u Galip
RAPOR
KURAM VE
AMFİ 22
-------------SOSYAL
GÜRSAKAL
YAZMA VE
YAKLAŞIML
HİZMET
SUNUM
ARI I
Sosyal Hizmet 2.
BECERİLERİ
Sınıf
AMFİ 16
AMFİ 4
AMFİ 4
Öğr. Gör.
Sosyal Hizmet 2.
Sosyal Hizmet
Mustafa
Sınıf
Sosyal Hizmet 2.
2. Sınıf
ADIBATMAZ
Sınıf
Prof. Dr. Ali
Prof. Dr. Ali Fuat
Fuat ERSOY
ERSOY
Doç. Dr. Gülay
GÜNAY
İktisat 2. Sınıf
HUKUKUN
TEMEL
KAVRAMLAR
AMFİ 15-16-2022
ULUSLARAR
ASI
ÖRGÜTLER I
AMFİ 22
18:15
Uluslararası
İlişkiler 3. Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
HAKAN
ÖZKAN
ÇAĞDAŞ
DEVLET
SİSTEMLERİ
AMFİ 22
Uluslararası
İlişkiler 3. Sınıf
Yrd. Doç. Dr
DENİZ ALCA
SİYASAL
Kamu Yönetimi
DİPLOMATİK
ULUSLARAR DÜŞÜNCELER
1. sınıf
MODERN
TÜRK DIŞ
YABANCI DİL
ASI HUKUK
TARİHİ I
BALKANLAR
POLİTİKASI I
III
II
Yrd. Doç. Dr. Ali
TARİHİ
AMFİ 4
AMFİ 15-16-20ASKER
AMFİ 4
AMFİ 22
AMFİ 22
22
-------------AMFİ 22
AMFİ 22
Uluslararası
ULUSLARARA
Uluslararası
İlişkiler 3. Sınıf
Uluslararası
Uluslararası Kamu Yönetimi SI POLİTİKA
Uluslararası
İlişkiler 3. Sınıf
Uluslararası
İlişkiler 3. Sınıf İlişkiler 3. Sınıf
1. sınıf
VE DIŞ
İlişkiler 3. Sınıf
İlişkiler 3. Sınıf
Yrd. Doç. Dr
POLİTİKA
Yrd. Doç. Dr.
SANEM
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
ANALİZİ II
Yrd. Doç. Dr.
İSMAİL ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr.
YAMAK ATEŞ
MARZIYA
UMUT
İlyas SÖĞÜTLÜ
ERSİN
YULIYA
MAMMADLI
KEDİKLİ
-------------AMFİ 4
MÜEZZİNOĞL
BİLETSKA
U
Uluslararası
İlişkiler 3. Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
UMUT
KEDİKLİ
DEMOKRASİ
TEORİLERİ
MODERN
ORTADOĞU
TARİHİ
ULUSLARARA
SI
FİNSANSMAN
AMFİ 20-22
GİRİŞİMCİLİ
K
AMFİ 20-22
19:30
İşletme
4. Sınıf
MUHASEBE
DENETİMİ
AMFİ 20-22
İşletme
4. Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Murat
Metin KILIÇ
TUNÇBİLEK
HİZMET
PAZARLAMASI
TÜKETİCİ
DAVRANIŞI
TÜRK VERGİ
SİSTEMİ
AMFİ 20-22
AMFİ 20-22
AMFİ 20-22
İşletme
4. Sınıf
İşletme
4. Sınıf
İşletme
4. Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
Ali Çağlar
ÇAKMAK
Yrd. Doç. Dr.
Ali Çağlar
ÇAKMAK
Yrd. Doç. Dr.
Nurettin
AYAZ
ÖRGÜTSEL
DAVRANIŞ
AMFİ 20-22
İşletme
4. Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
Ozan
BÜYÜKYILMA
Z
İşletme
4. Sınıf
Yrd. Doç. Dr.
Muhammet
BELEN
-------------İKTİSAT
METODOLOJİS
İ VE
ARAŞTIRMA
TEKNİKLERİ
AMFİ 16
İktisat 2. Sınıf
Yrd .Doç. Dr.
Gürsu Galip
GÜRSAKAL
Download

2014-2015 Güz Yarıyılı İ.İ.B.F. Final Sınavı Programı