İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ
ARA SINAV PROGRAMI
SAAT
07.04.2014
PAZARTESİ
08.04.2014
SALI
09.04.2014
ÇARŞAMBA
10.04.2014
PERŞEMBE
11.04.2014
CUMA
12.04.2014
CUMARTESİ
KMY 104
Türkiye’nin İdari
Yapısı
SHB 106
Sosyal
Antropolojiye Giriş
IKT 208
Bilgi Ekonomisi
Yrd. Doç. Dr.
Köksal Çalışkan
Yrd. Doç. Dr.
Gürsu Galip
GÜRSAKAL
13.04.2014
PAZAR
14.04.2014
PAZARTESİ
15.04.2014
SALI
ULS 210
Diplomasi Tarihi ve
Kurumları
ULS 212
İdare Hukuku
ULS 202
Türk Siyasal
Hayatı II
IKT 122
Ekonomi II
ISL 306
Maliyet Muhasebesi II
SHB 104
Sosyal Hizmet
Ortamlarında
İnceleme
09:00
Yrd. Doç. Dr.
Metin KILIÇ
Amfi 20-22
------------------------
Doç. Dr.
Gülay GÜNAY
ULS 216
Medeni Hukuk
502-B
Yrd. Doç. Dr.
Gürsu Galip
GÜRSAKAL
Derslik 3
---------------------ULS 106
İktisada Giriş
Yrd. Doç. Dr.
Ahmet OĞUZ
Amfi 7-8 Derslik 3
Yrd. Doç. Dr.
Hakim AZİZ
----------------------
Amfi 16
ISL 102
İktisada Giriş
Amfi 20-22
Amfi 16
-----------------------------------------ULS 220
Para ve Maliye
Politikası
ULS 214
Siyaset Sosyolojisi
Doç. Dr.
Levent AYTEMİZ
Doç. Dr.
İlyas SÖĞÜTLÜ
Amfi 16
Amfi 16
Yrd. Doç. Dr.
Gürsu Galip
GÜRSAKAL
Amfi 20-22
--------------------ULS 208
Uluslararası Hukuk I
Yrd. Doç. Dr.
Marziye MAMMADLI
Amfi 16
Yrd. Doç. Dr.
Umut KEDİKLİ
Amfi 16
Yrd. Doç. Dr.
Ahmet OĞUZ
Amfi 15-16-20-22
10:00
ULS 218
Genel Muhasebe II
ISL 208
İşletme Hukuku II
ISL 104
Matematik II
ISL 108
Genel Muhasebe II
Yrd. Doç. Dr.
Murat YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr.
Hakim AZİZ
Yrd. Doç. Dr.
İlyas HAŞİMOĞLU
Yrd. Doç. Dr.
Murat YILDIRIM
Amfi 16
Amfi 16-20-22
Amfi 15-16-20-22
Amfi 15-16-20-22
ISL 202
Makro İktisat
Yrd. Doç. Dr.
Hüseyin
KARAMELİKLİ
Amfi 16-20-22
ISL 304
Finansal Yönetim II
Yrd. Doç. Dr.
Muhammet BELEN
Amfi 20-22
Yrd. Doç. Dr.
Ali ASKER
Yrd. Doç. Dr.
Sanem Yamak
ATEŞ
Amfi 22
Amfi 15
SAAT
07.04.2014
PAZARTESİ
08.04.2014
SALI
09.04.2014
ÇARŞAMBA
10.04.2014
PERŞEMBE
11.04.2014
CUMA
12.04.2014
CUMARTESİ
13.04.2014
PAZAR
SHB 108
Temel Matematik
Amfi 22
Yabancı Dil II
Temel Bilgisayar
Bilimleri
IKT 108
Davranış Bilimleri
IKT 106
Genel Muhasebe
İşletme
Kamu Yönetimi
Doç. Dr.
Gülay GÜNAY
Yrd. Doç. Dr.
Serhan GÜRKAN
Amfi 15-16-20-22
Amfi 15-16-20-22
Amfi 15-16-20-22
Tüm Bölümler
11:00
Merkezi Derslikler
Binası
(YDYO Yeni Bina)
IKT 102
İktisada Giriş II
Yrd. Doç. Dr.
Hüseyin
KARAMELİKLİ
Amfi 15-16-20-22
KMY 102
Sosyoloji
----------------------
Yrd. Doç. Dr.
Köksal Çalışkan
IKT 104
İktisatçılar İçin
Matematik II
Amfi 20-22
Yrd. Doç. Dr.
Hüseyin
KARAMELİKLİ
Amfi 15-16-20-22
ULS 108 Siyaset
Bilimine Giriş
Yrd. Doç. Dr.
Sanem Yamak ATEŞ
Temel Bilgisayar
Bilimleri
12:00
Amfi 16-20-22
Uluslararası İliş.İktisat
Sosyal Hizmet
---------------------SHB 102
Sosyal Hizmette Temel
Kavramlar
Amfi 15-16-20-22
ISL 302
Pazarlama Yönetimi
Yrd. Doç. Dr.
Ali Çağlar ÇAKMAK
Amfi 20-22
Yrd. Doç. Dr.
Hande ŞAHİN
Amfi 22
13:00
ISL 106
İşletme Yönetimi
ISL 210
Üretim Yönetimi
Prof. Dr.
Yahya FİDAN
Yrd. Doç. Dr.
Hicran KILIÇ
Amfi 15-16-20-22
Amfi 15-16-20-22
ISL 314
Araştırma Yöntemleri
ve Bilimsel Yazım
Yrd. Doç. Dr.
Ozan
BÜYÜKYILMAZ
ISL 216
Kamu Maliyesi
Yrd. Doç. Dr.
Hasan Alp ÖZEL
Amfi 16-20-22
Amfi 20-22
14.04.2014
PAZARTESİ
15.04.2014
SALI
SAAT
07.04.2014
PAZARTESİ
Türk Dili II
14:00
İşletme
Kamu Yönetimi
Amfi 15-16-20-22
15:00
08.04.2014
SALI
09.04.2014
ÇARŞAMBA
10.04.2014
PERŞEMBE
11.04.2014
CUMA
12.04.2014
CUMARTESİ
AİİT
ULS 116
Siyasi ve Diplomatik
Tarih II
ULS 112
Osmanlıca I
ULS 114
Uluslararası İlişkiler
Teorileri
ULS 204
Diplomatik
Yabancı Dil II
Uluslararası İliş
İktisat
Sosyal Hizmet
Amfi 15-16-20-22
Türk Dili II
AİİT
Uluslararası İliş
İktisat
Sosyal Hizmet
İşletme
Kamu Yönetimi
Yrd. Doç. Dr.
İsmail ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr.
Ersin
MÜEZZİNOĞLU
Yrd. Doç. Dr.
İsmail ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr.
Yuliya BILETKSA
Amfi 15-16-20-22
Amfi 16
Amfi 16-20-22
Amfi 16
ISL 316
İş ve Sosyal
Güvenlik Hukuku
ISL 324
Bilg. Muhasebe
Uygulamaları
ISL 308
Finansal Tablolar
Analizi
Yrd. Doç. Dr.
Hakim AZİZ
Yrd. Doç. Dr.
Serhan GÜRKAN
Yrd. Doç. Dr.
H. UYGURTÜRK
Amfi 20-22
Amfi 20-22
Amfi 20-22
IKT 206
İstatistik II
IKT 218
Envanter Bilanço
IKT 202
Mikro İktisat II
Doç. Dr.
Gülay GÜNAY
Yrd. Doç. Dr.
Serhan GÜRKAN
Doç. Dr.
Levent AYTEMİZ
Amfi 20-22
Amfi 16
Amfi 20-22
KMY 108
Siyaset Bilimi II
ISL 206
İstatistik II
KMY 106
Siyasal Düşünceler
Tarihi II
Yrd. Doç. Dr.
Sanem Yamak Ateş
Yrd. Doç. Dr.
İlyas HAŞİMOĞLU
Amfi 20-22
Amfi 15-16-20-22
ULS 206
Uluslararası Politika
ve Dış Politika Analizi
I
IKT 216
Girişimcilik
Amfi 15-16-20-22
Amfi 15-16-20-22
IKT 204
Makro İktisat II
16:30
Doç. Dr.
Levent AYTEMİZ
Amfi 15-16
ISL 204
Şirketler Muhasebesi
17:30
Yrd. Doç. Dr.
Murat YILDIRIM
Amfi 16-20-22
IKT 214
Ticari İşletme ve
Şirketler Hukuku
19:00
Yrd. Doç. Dr.
Hakim AZİZ
Amfi 16
ISL 212
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Prof. Dr.
Sait AŞGIN
Amfi 16-20-22
IKT 210
Doğal Kaynaklar ve
Çevre Ekonomisi
Yrd. Doç. Dr.
Kemal YAMAN
Amfi 16
Yrd. Doç. Dr.
Umut KEDİKLİ
Doç. Dr.
Fatma Zehra TAN
Amfi 16
Amfi 16
Doç. Dr.
İlyas SÖĞÜTLÜ
Amfi 20-22
13.04.2014
PAZAR
14.04.2014
PAZARTESİ
15.04.2014
SALI
Download

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara - kbü