Resolair
Komfortní klimatizační jednotka
pro vzduchotechnická zařízení
s regenerativním rekupertorem
Typová řada: 64 .. .. Resolair solVent
MENERGA czech+ s.r.o. Sokolovská 212/443 - 180 00 Praha 8 - Tel. + 420 284 822 537 - Fax + 420 284 822 53 - E-Mail: [email protected] - http://www.menerga.cz
Teplotní účinnost 90%
Typ 64 07 01/podstavný rám a flexibilní připojovací příruby jsou k dispozici jako přislušenství
Menerga ®Resolair ® regenerační rekuperátor nastavitelný, kopletně
integrovaným kompresním chladícím zařízením
Rekuperační klimatizační jednotkapro vzduchotechnické systémy s regeneračním
energetickým výměníkem
Typová řada: 64 .. .. Resolair®solVent®
teplotní účinnost je více než 90%. Resolair® je jedno
z klimatizačních zařízení s nejvyšší známou teplotní účinností.
Prostřednictvím osvědčené vysoké teploty účinnosti více
než 90%, může být ve většině případů vynechán dohřev
příváděného vzduchu. V přechodném období bude
rekuperační výkon upraven pomocí lineárního zpoždění taktu
hodin, pro přizpůsobení volnému chlazení.
Pokud je teplota vzduchu nižší než venkovní teplota vzduchu
v létě, může být přístroj Resolair vzhledem k jeho vysoké
účinnosti využit k tzv. "rekuperaci chladu".
Několikaletý výzkum v oblasti ukázal, že rekuperační
větrání pomocí jednotky Resolair je nejúspornější
způsob.
L
Typová řada 64 Resolair solVent
Schéma konfigurace zařízení
PŘ
OD
VE
Menerga
VÝ
Cyklus 1: Zimní provoz
Cyklus 1
Menerga
Menerga
PŘ
VE
Cyklus 2
OD
Menerga
VÝ
Cyklus 2: Zimní provoz
V 1 cyklu směruje motorizovaná klapka odváděný vzduch
přes akumulátor 1 a ohřívá jej. Stejně je směrován proud
chladného venkovního vzduchu přes akumulátor 2, ve kterém
se ohřeje teplem uloženém v předchozím cyklu.
V 2 cyklu je venkovní vzduch ohřát teplem uloženém v
akumulátoru 1. Odpadní vzduch nyní ohřívá chladný
akumulátor 2, a je připraven k dalšímu použití.
Kompletní řídící a regulační funkce jsou ovládány na
ovladači umístěném na elektrickém rozvaděči zařízení.
Program je k dispozici v mnoha variantach.
Standartní vzduchový výkon od 5.000 - 32.000 m3/h, větší
vzduchový výkon je možný na požádání. Pokud je to
nutné, může být zařízení vybaveno integrovaným
systémem chlazení kompresorem.
Resolair Menerga s regeneračním rekuperátorem je jednou z klimatizačních jednotek,
které mají v současné době nejvyšší známou teplotní účinnost
MENERGA czech+ s.r.o. Sokolovská 212/443 - 180 00 Praha 8 - Tel. + 420 284 822 537 - Fax + 420 284 822 53 - E-Mail: [email protected] - http://www.menerga.cz
Menerga
Regenrační výměník energie Resolair
Zařízení obsahuje dva regenerační akumulátory s
vysokým přenosem tepelné energie, díky střídavému
přepínání proudění venkovního a vyfukovaného vzduchu.
Regenerační akumulátory mají tu vlastnost, že dovedou
velmi rychle odebrat teplo z proudu teplého vzduchu a
stejně rychle je toto teplo předáno proudu studeného
vzduchu. Před a za pakety je systém pohyblivých
klapek. Systém vnitřních klapek je ovládán pomocí
elektromotorů. Systém vnějších klapek pracuje
dynamicky.
Ventilátory v části přiváděného a odváděného vzduchu
přesměrovávají teplý vyfukovaný vyduch skrze první a
chladný venkovní vzduch skrze druhý regenerační
akumulátor. V intervalech asi jedné minuty je proud
vzduchu měněn pomocí systému vnitřních klapek.
Dynamické klapky na vnější vzduchové straně zajišťují
korekci proudění vzduchu. Díky střídání regeneračních
akumulátorů je teplo z odváděného vzduchu téměř úplně
převedeno do venkovního vzduchu. Také je obnovena
velká část vlhkosti. Rozsáhlá měření dokazují, že
Download

64 Titul 1 CZ