Komfortní klimatizační zařízení
s protiproudým deskovým rekuperátorem
Volí automaticky
nejefektivnější provozní režim!
Průtok vzduchu: 2.600 - 30.000 m /h
Na první pohled:
Adconair
je navržena tak, aby splňovala požadavky
tříd nejvyšší energetické účinnosti.
Ideální použití je ve všech bytových
i nebytových budovách. Díky vysokému
výkonu a inteligentímu řídícímu systému,
poskytují tato zařízení vždy vynikající
vnitřní klima.
Typ 76 řady Adconair s protiproudým
deskovým rekuperátorem stanovuje
nové standardy v klimatizování. Nový
rekuperátor pracuje s reálným protiprodým
podílem větším než 80% a ve standardním
provedení dosahuje až 30.000 m /h průtoku.
Vhodné pro všechny typy budov
Navrženy tak, aby splňovaly
požadavky nejvyšší třídy
energetické účinnosti
Vnitřní tlaková ztráta rekuperátoru
je pouze 150 Pa. Zařízení Adconair jsou
optimalizována pro komfortní
klimatizování. Tato řada zařízení
Účinnost rekuperace dosahuje více
než 90%, při tlakové ztrátě 150 Pa
Třídy rekuperace tepla H1 i při
vysokém proudění vzduchu
Integrované odmrazování
Faktor tepelných mostů
k b= 0.8 - třida TB1
Dvoustupňová filtrace
přiváděného vzduchu
Velmi kompaktní a volně
konfigurovatelné zařízení VZT
Splňuje požadavky na úsporu
energie EnVE a EEWärmeG
Letní bypass pracuje u systému
rekuperace tepla pro obě
vzduchové cesty
Ostatní výkonové parametry a možnosti:
-
-
Antikorozní protiproudý deskový
rekuperátor z polypropylenu
EC ventilátory / EffiVent
Čerpadlo ohřívače teplé vody
V každém provozním stavu je vzduch
filtrován pomocí filtrů odváděného,
venkovního a přiváděného vzduchu
Integrovaný bypass rekuperátoru
pro „volné chlazení“
Integrovanávolně programovatelná
řídící a regulační jednotka
Kompletní zařízení - jednotkaje dodávána
ve stavu připraveném k připojení
-
Intenzivní testování kvality zařízení
ve výroním závodě
Kompletní čištění rekuperátorů
bez nutnosti vymontování
Volitelně:
- „Adiabatické“ chlazení odpařením
včetně integrovaného inverzního
osmotického zařízení
- Nastavitelná cirkulační klapka pro vytápění
- Možnost venkovní instalace
- Možnost dálkové údržby
- a mnoho dalšího
Zimní provoz
Při nízkých venkovních teplotách, pracuje
systém zcela v provozu rekuperace tepla.
Protiproudý deskový rekuperátor umožňuje
obnovu více než 90% tepla, obsaženého
v odpadním vzduchu. Standardní ohřívač
Režim rozmrazování
Všechny rekuperační výměníky tepla mají
tendenci při nízkých venkovních teplotách
zamrzat na straně výfuku odpadního vzduchu
jednotky. Integrovaný rozmrazovací obvod
eliminuje námrazu otevřením bypassu
pomocí dopravního čerpadla kryje tepelnéztráty budovy i ztráty větrání.
odváděného a vyfukovaného vzduchu,
kdy je odpadní vzduch přesměrován hlavně
do oblastí kde se námraza vyskytuje.
Při rozmrazování není přívod čerstvého
vzduchu přerušen.
Přechodové období
Se zvyšující se venkovní teplotou,
je požadavek na rekuperaci tepla snížen.
Přes celou šířku zařízení jsou nastaveny
bypassové klapky tak, aby bylo dosaženo
požadované teploty přiváděného vzduchu.
Volné chlazení
S dalším růstem venkovních teplot
je rekuperace tepla zcela obejita pomocí
integrovaného bypassu. Konstrukční
řešení bypassů na obou vzduchových
cestách zajišťuje nízké interní tlakové ztráty
a nízkou spotřebu obou ventilátorů v režimu
bypassu.
Letní provoz
Převyšuje-li venkovní teplota teplotu
odváděného vzduchu, bude rekuperátor
tepla využit por „rekuperaci chladu“.
Teplý venkovní vzduch je ochlazen
pomocí vzduchu odváděného.
Nepřímé „adiabatické“ chlazení odpařením
(volitelně) Zařízení Menerga využívá
nepřímého „adiabatického“ chlazení
odpařením bez nevýhody následného zvhlčení
přiváděného vzduchu. Nezbytnou součástí
tohoto principu je protiproudý tepelný
deskový rekuperátor, ve kterém je ochlazován
odváděný vzduch. Na druhé straně je
venkovní vzduch ochlazován vyfukovaným
vzduchem bez toho aniž by byl tímto
procesem zvlhčen. Vysoká účinnost je založena
na tom, že oba procesy („adiabatické“ chlazení
Režim cirkulace topení*
V cirkulačním režimu jsou klapky
venkovního a vyfukovaného vzduchu
uzavřeny. Vzduch bude ohřát pomocí
teplovodního čerpadla pro dohřívač.
Běžně se nepoužívá u prostor, jako jsou
odpařením odváděného a venkovního
vzduchu) probíhají v rekuperátoru
současně. Díky vysoké teplotní účinnosti
protiproudého deskového rekuperátoru
tepla může být dosaženo velkého ochlazení
venkovního přiváděného vzduchu, až o
14 K. Integrované kompaktní zařízení
provádějící reverzní osmózu snižuje nároky
na údržbu na minimum a zajišťuje trvale
vysoký výkon chlazení odpařením.
sály nebo tělocvičny, kvůli možnosti
jejich rychlého vytopení.
* může být jen při optimální cirkulační topné klapce
OD
VE
PŘ
VÝ
OD
VE
PŘ
VÝ
OD
VE
PŘ
VÝ
OD
VE
PŘ
VÝ
OD
VE
PŘ
VÝ
OD
VE
PŘ
VÝ
OD
VE
1
VÝ
PŘ
Cirkulační topná klapka (dodatečné vybavení)
Adconair
Popis
funkce
Download

Katalog 76.pdf